TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM
Hợp phả họ Doãn 1992
HỢP PHẢ 1992 - B. VĂN THƠ GẦN ĐÂY CỦA CHÁU CHẮT KÍNH DÂNG TIÊN TỔ (21)

Trường ca Doãn đại tộc

 

Phong Châu đất tổ Hùng vương dựng

Non nước Tiên Rồng Lạc Việt xây

Trăm trứng nở ra thành bách tính

Trong trăm họ có Doãn gia đây !

 

       Mở xem gia phả họ ta

Kẻ Nưa (Cổ Định) tổ nhà dựng xây

       Từ bao thế kỷ tới nay

Gieo mầm, gây giống vun cây loà xoà

       Sinh cành nảy ngọn thêm ra

Thành cây đại thụ rườm ra tốt tươi

       Điểm qua dòng họ các đời

Từ đất Cổ Định di rời khắp nơi

       Ở lại đất tổ một chồi:

Cảnh trưởng phát phúc từ thời Lý sơ.

       Đến Triều Thiên thuận thứ ba1

Doãn Anh Khái, lệnh thư gia, sứ thần

       Sang Tống đáp lễ sách phong

Vua làm “Giao chỉ quận vương” lần đầu.

       Khoảng hơn ba chục năm sau

Cử Doãn Trung vệ đại phu trưởng đoàn2,

       Sứ bộ ba vị đàng hoàng

Tống triều phải nể nên bèn gia phong

       Vua là “An nam quốc vương”,

Nước, từ một quận lên hàng quốc gia.

       Mấy đời sau cụ Đặng Hoà,

Làm quốc sử quán, sinh ra cụ Hài:

       Đỗ tiến sĩ, có đức tài

Vua Minh Tông mến, thăng ngài thượng thư.

       Nguyên Mông ba chuyến bị thua

Vẫn còn nhòm ngó, chưa chừa xâm lăng

       Tình hình biên giới khá căng

Vua Trần cử cụ đảm đang sứ đoàn.

       Cậy thế uy hiếp tinh thần,

Bình tỉnh bày tỏ, Nguyên hoàng phải khen.

       Cơ trời dâu bể đa đoan,

Cụ mất đột ngột lúc đang đường về !

       Vua Trần thương tiếc khắc phê

Tặng trăm mẫu ruộng gần quê, Đông Ngàn3

       Con thứ của cụ, Doãn Hoàng

Lập thành Doãn xá họ hàng đưa sang.

       Con trưởng, Doãn Định thi hương

Đỗ xong, thi hội tam trường trúng ngay,

       Làm quan ở Ngự sử đài

Quá cương trực, vua bãi - Ngài - về quê4

       Cụ Doãn Thuấn Thần liền kề5

Cũng làm ngự sử, lại đi sứ tàu.

       Sử ghi: chưa rõ người đâu

Nghi là cụ thuộc đời đầu An Duyên

       Từ làng Doãn xá di thiên

Rồi thi đỗ và làm quan cuối Trần.

       Từ đây họ phát triển dần

Cổ Na - Doãn Xá ra gần kinh đô.

       Khi Lê Lợi dựng cơ đồ

Lam Sơn tụ nghĩa dựng cờ dấy binh

       Vùng Nông Cống bị giặc Minh

Đem quân chà xát dân lành chết oan.

       Cổ Định chết gần hết làng,

Cụ Hành chạy thoát ra vùng Sơn Nam;

       Cụ Nỗ gia nhập nghĩa quân

Được phong khai quốc công thần, họ vua

       Năm Lê Thái Tổ thứ tư (1431)

Doãn Hành, bác học hoành từ trúng ngay,

       Rồi làm giám tử sau này,

Về già cụ trở lại xây quê nhà.

       Con cháu nối dõi tha gia

Mười đời khoa bảng6 thực là hiếm thay !

       Đời hai thi đỗ tú tài

Đời sau: tiến sĩ, bảy đời cử nhân

       Đặc biệt lúc giặc Trịnh Xuân,

Doãn Hy công chúa đốc quân truy lùng.

       Theo di chúc chúa Trịnh Tùng,

Trịnh Tráng phong cụ quận công lần đầu,

       Đền ơn họ Trịnh về sau

Gia phong vương phó, Đồn Hầu ứng linh !7

       Chi trưởng Cổ Định hiển vinh

Di đi, chi thứ cũng thành đạt lên.

       Cuối Trần, chi họ An Duyên

Tử Dương kiểu đất phát liền đầu Lê.

       Hồng Đức thứ chín (1478), hội thi

Cụ Doãn Hoằng Tuấn tên ghi bảng vàng.

       Phả họ lại mở sang trang,

Thượng thư bộ lễ tiếng vang trong vùng

       Cụ Doãn Mậu Khôi nối dòng

Đỗ tiếp tiến sĩ, cũng làm thượng thư.

       Trong bẩy con, người thứ tư:

Tiến sĩ, Thừa chính sứ ty, tước Hầu8

       Doãn Đàm, Doãn Hiệu tiếp sau

Là năm tiến sĩ mặc dầu đã thiê.

       Chi trưởng ở lại An Duyên,

Còn sáu con khác năm miền tìm di

       Giống như Cổ Định xưa kia,

Tổ tiên dặn: luôn rời di, tốt lành,

       Đinh phát triển, dễ làm ăn,

Học hành, đỗ đạt, công danh tiến đều.

       Buổi đầu di chuyển khá nhiều

Riêng về chi trưởng dám liều đi xa !

       Chuyển quanh các xã huyện nhà,

Xa nhất : Kinh Bắc, xã là Yên ninh9

       Chương Dương trong huyện một cành,

Sau có Doãn Vỹ học hành giỏi giang;

       Nhị Khê, An Lãng, Phú Xuyên,

Đều từ chi trưởng An Duyên di về.

       Chi Hai hơi khác các chi,

Về Hạ Yên Quyết từ khi thắng Tầu,

Triều Lê Thái Tổ, buổi đầu

Thắng Minh, tướng Nỗ tiến vào Đông Đô

       Năm sau (1429), vua thưởng ban cho:

Công thần khai quốc, họ vua, lộc điền...

       Bản doanh trước ở An Duyên

Nay về Yên Quyết lập nên họ nhà.

       Lộc điền của cụ ở xa

Thuộc Hương Chiếu, họ chia ra hai vùng.

       Họ Yên Quyết sau hợp cùng

Con thứ cụ Hương giang công một cành

       Chi Yên Quyết sau chia thành:

Hương Chiểu, Liêu Xá, Liêu Trung, Hải Triều;

       Ở lại Yên Quyết không nhiều

Vì con di tiếp theo chiều Sơn Tây.

       Cụ Nỗ ý tránh vạ lây

Nên gửi con bé học thầy Nguyễn Ph

       Nguyễn - Doãn thành họ đến giờ

Chi Sơn Đông vẫn phụng thờ Doãn gia.

       Bao giờ dâu biển can qua,

Không nghiên cứu phả khó mà nhận nhau!

       Ở Yên Quyết các đời sau

Thượng Nguyên tri huyện nay đâu chưa tường.

       Chi Hai nhiều cụ trúng trương

Học giỏi, khí khái, dân thường mến yêu.

       Chi Ba khởi thuỷ đỗ nhiều,

Sau vì cuộc sống bạt phiêu khắp vùng:

       Trước ở My Động, tỉnh Đông,

Một di Đông Lũng thuộc vùng Kiến An;

       Một di Cao Mật tỉnh Thanh;

Còn các phái khác di quanh Phủ Cừ;

       Đình Cao, Giai Lệ, Đại Duy

Thường xuyên gặp gỡ ba chi cùng dòng.

       Chi Năm - chi Bốn di chung

Về xã Hoành Lộ, thuộc vùng Sơn Nam,

       Anh: Hiến sát sứ La Sơn10

Em là Hoành Tín11 nổi danh hải tần.

       Tổi từ Hoành Lộ di dần

Hai chi Câu Tử hai lần cách xa;

       Một chi Yên Định, Thanh Hoa ;

Ba về Song Lãng cùng nhà một phen ;

       Một di Đa Cốc, Vũ Tiên ;

Còn ra Hoành Nhị, các miền xung quanh.

       Xét riêng về mặt học hành

Sáu đời Song Lãng nổi danh một vùng :

       Một tiến sĩ, bảy trúng trường12

Xứng danh (Hàn mặc lưu phương) một nhà !

       Giỏi văn, giỏi cả võ khoa,

Doãn Khêu, Doãn Uẩn trải qua ba triều13

       Cha con, bác cháu khá nhiều

Lập công dẹp phỉ hoặc điều chống Tây14

       Chi Sáu, chi Bẩy sau này

Vì xa tổ quán không hay về làng.

       Hai cụ đều trúng tứ trường

Sau di Hữu Bị và vùng Trường An,

       Thường qua Hoành Lộ, Sơn Nam

Canh Thân (1740) binh hoả, họ hàng lại xa.

           Mấy năm nay mới tìm ra15

Thanh minh về dự dần dà gặp nhua.

       Lược qua từ trước đến sau,

Họ Doãn tuy nhỏ ở hầu khắp nơi

       Gần đây tiếp tục di rời

Họ ta tản khắp chân trời Việt Nam

       Người họ Doãn một cội ngưồn

Đi xa hoặc ở quê hương đều là

       Cháu con, chút chít một nhà,

Cùng là máu mủ, ruột rà với nhau.

       Gần đây cả họ tiến mau,

Về đinh cũng đã bắt đầu đông hơn :

       Thanh Hoá, Nam Định, tỉnh Sơn,

Thái Bình, Bắ

    Bình luận       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

 
Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 


Các tin khác:
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VII HỌ DOÃN NGÀY NAY (5)
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VII HỌ DOÃN NGÀY NAY (4)
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VII HỌ DOÃN NGÀY NAY (3)
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VII HỌ DOÃN NGÀY NAY (2)
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VII HỌ DOÃN NGÀY NAY (1)
HỢP PHẢ 1992 - C. CÂU ĐỐI MỚI
HỢP PHẢ 1992 - B. VĂN THƠ GẦN ĐÂY CỦA CHÁU CHẮT KÍNH DÂNG TIÊN TỔ (4)
HỢP PHẢ 1992 - B. VĂN THƠ GẦN ĐÂY CỦA CHÁU CHẮT KÍNH DÂNG TIÊN TỔ (3)
HỢP PHẢ 1992 - B. VĂN THƠ GẦN ĐÂY CỦA CHÁU CHẮT KÍNH DÂNG TIÊN TỔ (1)
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VI VĂN THƠ, CÂU ĐỐI VỀ HỌ DOÃN (76)LÊN ĐẦU TRANG
VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)