TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM
Hợp phả họ Doãn 1992
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VI VĂN THƠ, CÂU ĐỐI VỀ HỌ DOÃN (76)

Thế gia bản kỷ

(Bài diễn ca hợp phả)

Bài này do cụ Doãn Đỉnh soạn tháng 10 năm Quý Sửu (1913) thời Duy Tân thứ 7, khicụ viết Hợp phả cho các chi họ, sau cuộc họp năm Tân Hợi (1911) bàn việc “Thu tộc” ở Đình Cao (Hưng Yên). Để giới thiệu bài “Thế gia bản kỷ” này cụ Doãn Gia Trung có viết lời tựa (không dịch ở đây). Vì thế trong Hợp phả họ Doãn in năm 1984 ghi bài diễn ca “Thế gia bản kỷ” là do cả hai cụ Doãn Đình và Doãn Gia Trưng cũng sáng tác. Nay xin gửi lại cho được rõ ràng, chính xác.

         Xanh xanh cây mọc đầu non

Nước sông cuồn cuộn trong nguồn chảy ra,

         Gốc sâu nên lá rườm rà

Sông dài bởi tại nguồn xa nước đầy

         Lễ suy từ mới sinh người

Tổ tông công ccức trăm đời vốn nguyên

         Ví bằng chân núi ngọn nguồn

Tịch đàm kể đến chớ quên việc nhà

         Họ ta người ở Thanh Hoa

Đông Sơn, Doãn Xá, phủ là Thiệu Thiên.

         Đời Trần về trước không truyền

Lý Trần cổ sử chép tên mấy người

         Đông A vận tộ hầu rời

Sơn Nam, Thượng Phúc tìm nơi thanh bình

         An Duyên được chốn an ninh

Phúc lành lại có đất lầnh tương tao.

         Cơ đồ gây dựng nên cao

Tử Dương đất kiểu trời trao người lành.

         Hợi - Long hữu chuyển Tân-Canh

Dậu thừa chính khí rành rành vào tai,

         Toạ Nhâm hướng Bính huyệt tài

Cự môn biên thế giác giai hoá hình

         Kiểu rằng thuỷ yếu trừng thanh

Bút nghiên, cờ trống đồ hình mở mang.

         Trai khanh tướng, gái tần trường

Dài lâu sang trọng, cao vương kiểu truyền.

         Nhưng trong thành tốt an thiên

Âm dương, khảo tỷ không biên cho rành.

         Núi sông linh tú cao thanh

Thần về nhà chúa giáng sinh người hiền.

         Hoàng Lê Thái Tổ, Thuận Thiên,

Đến năm thứ bốn trinh nguyên thái bình.

         Quốc tử giám sinh Doãn Hành1

Người huyện Thượng Phúc, đỗ hoành từ khoa.

         Hẳn là tiên tổ họ ta

Phả xưa đi lạc không tra được cùng.

         Ba đời, đến Kỷ Nhân Tông

Quan Am phủ sứ có ông Tử Bình

         Cố hương lại chép không minh

Ngờ rằng có phải họ mình hay sao !

         Cứ trong quốc sử dẫn vào

Đến đời Hồng Đức về sau mới rành.

         Cành trên bá tổ Doãn Hoàng2

Mậu Tuất tiến sĩ khoa danh ra đầu.

         Như mình vâng mệnh sư thiều

Thượng thư bộ lễ đương triều thánh quân2

         Công nên người thác về thần

An Duyên phản táng phong thần Hoàng Anh.

         Thuỷ tổ: quan thụ Thiếu Khanh

Tiêu nhiều đưa lớn3 ngọn ngành từ đây.

         Bảo công vun quế cung mây

Hiến hoàng, Nhâm Tuất, tên bay bảng vàng4

         Hoàng Hoa sang sứ Kim Lang

Vinh thăng thượng lễ bộ đường xuân quan,

         Tấn phong hầu tước Tường an

Tả phủ đô đốc, cải ban võ thần ;

         Hải Dương ra trấn trị dân,

Ngọc Đồng cho ruộng thiên xuân miếu thờ;

         Sống lâu trăm tuổi về già

Sắc phong: Tế thế khoan hoà đại vương.

         Ngày còn nhà ở Tử Dương

An Duyên - Gia nghị là lăng táng ngoài.

         Sinhcon: trai, gái tám người,

Ly hương đất quý, đời đời trinh cư.

         Nguyền Cầm, Nguyễn Sắt cùng nhờ

Theo sang họ mẹ, lưu cư Cống Hiền

         Một bà tiến ngự cung tần

Không tường triều đại, muôn phần vẻ vang

         Trưởng: quan thụ Viên ngoại lang

Thừa gia lưu ở cố hương một cành;

         Sau sang Kinh Bắc, Yên Ninh,

Quảng Hoà tiến sĩ, tổng binh Mạc Triều.

         Chương Dương phái ấy đường nào

Giám sinh Doãn Vỹ Lê trào giáo không.

         Hai chi thiên tự An Duyê

Chỉ hiềm lúc trước phả truyền không minh.

         Thanh Liêm, Quán Khá, Doãn Thanh,

Doãn Tháo một phái lại sinh Thổ Hoàng;

         Phượng Dực cũng hạt phủ Thường

An Duyên rời đến không tường từ ai.

         Sơn Tây là hệ thứ hai,

Từ Liêm, Yên Lãng, Doãn Hài sinh sau

         Bốn trường không biết khoa nào

Thượng Nguyên tri huyện phỏng triều Lê Trung1

         Ngày Xuân hớn hở gió đông

Vườn tây hoa tía nhị hồng chan chan.

         Cành Hoa đường lệ thiên phiên

Yên Quyết về phái triệu thiên ngày nào.

         Liêu Trung, Liêu Xá, Đường Hào,

Phương Chiểu Tiên Lữ, Hải Trào Hưng Nhân.

         Hương Chiếu chi phái công thần

Hệ ra Yên Quyết có phần truyền nghi.

         Bình Ngô mở nước, nhà Lê

Khâm ban quốc tỉnh, phát về Lê sơ.

         Nha Đàm đất lộc miếu thờ

Trước quan Tả lệnh biết đà bao lâu ?

         Hay là cũng họ ở đâu

Mà họ Yên Quyết đời sau nghi truyền.

         Câu kê Tả Lệnh binh phiên,

Yên Quyết sơ tổ phả biên triều tiền :

         Võ Huân lưỡng quận dõi truyền

Sáu đời đến cụ Phúc Hiền Cai Thung ;

         Sau thiên về huyện Hưng Nhân,

Tiến Hoa thiên tổ ở dân Hải Trào;

         Liêu xá về huyện Đường Hào,

Em là Phúc Thực cũng theo đổi dời;

         Hai người chia ở hai nơi

Dầu là cùng phái ông cai Phúc Hiền.

         Phúc thực con trưởng, lại thiên

Liêu Trung trạch tướng ở liền thê hương.

         Bản căn cũng một tông phường

Nở cành xanh ngọn, phồn xương từ ngày.

         Sơn Tây về phủ Quốc Uy,

Yên Sơn, Phú Mỹ, lễ thi nghiệp thường1

         Một đời sĩ hoạn, Khoa trường,

Mà trong thông phả tinh tường chưa nghe.

         Trước sau một khóm tam hoè

Bình Giang, My Động ở về Hải Dương

         Cháu hiền Thái Bảo đại vương

Bính Tuất tiến sĩ, đỗ đương Mạc triều2

         Ngày sau hiệu thuận Lê trào

Quan Thừa chính sứ, sai vào Nghệ An.

         Đi thi nguyên quán An Duyên

Hay là hiển đại mới thiên My Động?

         Năm đời nối nghiệp nho khoa

Hai thôn Cự thượng đinh và bốn mươi;

         Lăng thôn, Đông Lũng hai nơi

Từ My di đến xa xôi không tường.

         Trước sau thiên tỉ chẳng thường

Làng Cao, làng Đại, lại sang làng Nhài3

         Phúc Tiên, Công Pháp sơ khai

Giai Lệ, Trung Chính ba người ba chi.

         Hưng gia ông Dụ, Đại Duy4

Con là Phúc Trực căn có (ky) thêm bền.

         Phúc Mật vun gốc đắp nền

Đình Cao ba phái dõi truyền sâu xa.

         Khoan hậu gìn giữ cửa nhà

Nhai Lệ một phái đề đa phúc thường.

         Dù cùng biết tử My sang

Những người sinh trước mang mang đều mờ.

         Đến nay phúc ấm đài nhờ

Nho là dư vận, hào là lưu phong.

         Nước xuân một phái đôi dòng5

Vườn xuân đào lý thanh song lâu dài.

         Hải Tần6 Hoành Lộ hậu tài

Sùng Khang tiến sĩ, khâm sai tiến triều.

         Hiến sát sứ La Sơn hầu

Cùng em Hoằng Tín đại phu một nhà,

         Sùng vinh nhờ phúc hoàng gia

Sinh quan Triều Liệt cũng là ấm phong.

         Chữ rằng dĩ đức nhi long

Hoa lan, cây quế, cành đồng tốt tươi.

         Vinh Sơn, phải trưởng lâu nay

Di ra Câu Tử, về nơi Thuỷ Đường;

         Ba chi dòng dõi ông Đường;

Cũng ngành kế trưởng nên tường thường an.

         Ban Triều tín hậu, tương truyền,

 

Bút Đoan7 theo việc bút nghiên tân cần.

         Hệu sinh sáng dõi nền văn

Xa sôi đến cách quan thân rõ ràng.

         Năm đời phục trước Xí Xương

Hiện quan nhất cử tứ trường Dậu Khoa8

         Biền sinh đỗ võ cứ khoa9

Hiệu sinh Thanh Nhã10 một nhà ý thân.

         Thư Trì, làng Lạng, làng Văn,

Long Đức Nhâm Tý, nền nhân vững bền11

         Sinh quan giảng dụ nhân hiền12

    Bình luận       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

 
Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 


Các tin khác:
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VII HỌ DOÃN NGÀY NAY (5)
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VII HỌ DOÃN NGÀY NAY (4)
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VII HỌ DOÃN NGÀY NAY (3)
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VII HỌ DOÃN NGÀY NAY (2)
HỢP PHẢ 1992 - PHẦN VII HỌ DOÃN NGÀY NAY (1)
HỢP PHẢ 1992 - C. CÂU ĐỐI MỚI
HỢP PHẢ 1992 - B. VĂN THƠ GẦN ĐÂY CỦA CHÁU CHẮT KÍNH DÂNG TIÊN TỔ (4)
HỢP PHẢ 1992 - B. VĂN THƠ GẦN ĐÂY CỦA CHÁU CHẮT KÍNH DÂNG TIÊN TỔ (3)
HỢP PHẢ 1992 - B. VĂN THƠ GẦN ĐÂY CỦA CHÁU CHẮT KÍNH DÂNG TIÊN TỔ (21)
HỢP PHẢ 1992 - B. VĂN THƠ GẦN ĐÂY CỦA CHÁU CHẮT KÍNH DÂNG TIÊN TỔ (1)LÊN ĐẦU TRANG
VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)