TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
TIN KHUYẾN HỌC & THANH NIÊN HỌ DOÃN
Hãy giải định kiến “ Nhất Lượng , nhì Ma ’’ của sinh viên các trường Kinh tế
Detect language » Hungarian
 

Họ ta có rất nhiều thầy, cô giáo giảng dạy ở các trường phổ thông và Đại học .Mỗi  thầy, cô trong từng chuyên ngành phụ trách chắc chắn có nhiều kinh nghiệm quý . “Hội nghị khuyến học và giao lưu thanh niên họ Doãn năm 2012” không chỉ để học sinh, sinh viên trao đổi , học hỏi lẫn nhau  mà họ còn được sự quan tâm , chỉ bảo của các thầy, cô giáo về phưong pháp, kinh nghiệm học tập. Các nhà doanh nghiệp có thể giúp các sinh viên  năm cuối chuẩn bị hành trang  bước vào đời.

Theo gợi ý của Tiểu Ban Khuyến học , tôi  xin góp một kinh nghiệm nhỏ chia sẻ  về việc học môn Kinh tế lượng.\

Sinh viên kinh tế khi  so sánh mức độ khó các môn học , không biết từ lúc nào  đã truyền nhau câu : “ Nhất Lượng, nhì Ma” nghĩa là trong các môn học, Kinh tế lượng là khó nhất , thứ nhì là Marketing. Việc so sánh đó cho thấy  rằng học Kinh tế lượng chẳng dễ tí nào.Thật ra khó hay không còn phụ thuộc vào phương pháp học tập , khả năng tư duy của mỗi người , đặc biệt là việc nắm bắt và sự ham thích môn học ngay từ những bài học đầu tiên . 

 Có thể khi nghe giảng  phần đầu của giáo trình, sinh viên chưa thể hình dung ra những vấn đề mà Kinh tế lượng phải giải quyết nên hay lo lắng từ đó có mặc cảm ban đầu.

Để  học dễ môn này, ngay từ khi mới bắt đầu học trước hết phải ôn lại kiến thức cơ bản về Toán cao cấp, về Xác suất thống kê, Kinh tế Vi mô, Vĩ mô, về  các mô hình Toán kinh tế  Sau đó để gây hứng thú về môn học  phải tìm hiểu môn Kinh tế lượng nghiên cứu vấn đề gì? ứng dụng thức tiễn của nó như thế nào?

Bây giờ chúng ta nghiên cứu một  trong những ứng dụng của Kinh tế lượng là dự đoán ( những ứng dụng rộng rãi khác sẽ tiếp tục tìm hiểu  trong quá trình học tập ). Kết quả dự  đoán  kinh tế rất quan trọng, nó quyết định sự thành bại trong sản xuất, kinh doanh. Kinh tế lượng, thông qua mối quan hệ về lượng của các yếu tố để dự đoán. 

Giả sử ta phải  giải quyết tình huống sau: “Tại một khu dân cư có khoảng 100 nghìn hộ gia đình, hãy dự doán mức chi tiêu hàng tháng của một hộ gia đình nếu có thu nhập 12 triệu đồng 1 tháng” .

Đặt X là thu nhập hàng tháng của một hộ gia đình  khu dân cư

      Y là chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình

Để giải quyết vấn đề này tất nhiên ta phải điều tra các hộ gia đình.về 2 biến đó    

Nhưng số các gia đình khu dân cư quá lớn ( 100 nghìn hộ ) đó là  một tổng thể có kích thước lớn  N = 100000.vì vậy không thể điều tra cả tổng thể được, thay cho điều tra tổng thể , ta dùng điều tra chọn mẫu  chẳng hạn ta chỉ  điều tra ngẫu nhên  10 gia đình , ta có một mẫu  có kích thước n =10. (Trên thực tế mgười ta thường điều tra chọn mẫu chứ không điều tra toàn bộ tổng thể ).

Kết quả điều tra như sau : ( Đơn vi : 1 triệu VND )          

X

7

7

8

9

9

10

10

10

11

11

Y

5

6

6

7

8

8

8

9

9

9

Qua bảng số trên  chúng ta nhân thấy  Y có mối quan hệ  phụ thuộc X : khi X tăng ( hay giảm ) thì Y cũng  tăng ( hay giảm ) theo. Nhưng Y không thể là hàm số của X . Vậy từ kết quả điều tra mẫu ta chỉ có thể tìm một hàm số  biểu thị gần đúng sự phụ thuộc của Y theo X , hàm số đó có dạng : 

 

Detect language » Hungarian
 

Thay X0­­ = 12   vào hàm hồi quy mẫu  được: Y0­­ =10,022

Vậy nếu 1 hộ gia đình có thu nhập 12 triệu đồng 1 tháng thì dự đoán chi tiêu là  10,022 triệu đồng

Detect language » Hungarian
 
có thu nhập 12 triệu VND một tháng thì dự đoán chi tiêu là 10,022 triệu VND.

 Có 2 vấn đề mà người mới học Kinh tế lượng cảm thấy khó khăn là phải hiểu chính xác các khái niêm , các ký hiệu và đọc được bảng báo cáo tiếng Anh . Vậy :

1)    Làm thế nào để ngay từ đầu hiểu chính xác các khái niệm , các ký hiệu môn học

Ký hiệu E ( Y / Xi ) là trung bình tổng thể của Y khi X lấy giá trị Xi  thì trung bình này là một hàm số có dạng : E ( Y / Xi ) = β1 +  β2Xi  gọị là hàm hồi quy tổng thể của Y theo X.

        E ( Y / Xi ) là trung bình tổng thể của  các giá trị của Y  tương ứng với cùng 1 giá trị Xi ­ của X vì vậy nếu chỉ điều tra một mẫu thì không tìm được các hệ số hồi quy β1 và β mà tìm được các ước lượng của chúng là β1 và β2 ( Giá trị nào có dấu mũ là giá trị ước lượng cho giá trị chưa biết. )

Người mới học rất dễ lầm lẫn các ký  hiệu, các khái niệm mới về hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu, sai số ngẫu nhiên và phần dư. Các ký hiệu lúc thì có dấu mũ, lúc không có. Để có thể tránh được những sai lầm và củng cố chắc các khái niệm mới này  chúng ta hãy làm bài tập trắc nghiêm sau:  

 Sau khi sử dụng kết quả điều tra một mẫu , người ta đã viết như sau:

a) E ( Y / Xi )=0.23 + 0.65 Xi

b) Yi= 0.23 + 0.65 Xi + Ui

c) Yi=0.23 + 0.65 Xi

d) Yi  = 0.23 + 0.65 Xi + Ui         

e) Ui =  Yi – ( 0,23 + 0,65 Xi )

f) Yi  = 0.23 + 0.65 Xi + ei

Trong các cách viết trên, các nào viết đúng , sai? Tại sao?

 

 

2. Cách đọc báo cáo kết quả hồi quy :  

Nếu số quan sát lớn và hàm hồi quy có nhiều  biến số , việc tính toán rất phức tạp ,không thể tránh khỏi nhầm lẫn , khi đó người ta sử dụng một số phần mềm Kinh tế lượng: MFIT3, MFIT4. EVIEWS… bằng cách nhập số liệu về các biến  sẽ nhanh chóng tìm  ra   kết quả . Nhưng báo cáo kết quả in ra từ máy vi tính đều viết bằng tiếng Anh với những thuật ngữ mới càng gây nên cảm giác khó đối với sinh viên.

Cần  hiểu và đọc đúng báo cáo mới trả lời được các câu hỏi đã nêu.  

Trước hết cần phải thuộc  các thuật ngữ  :

 -    Ordinary Least Squares Estimation: Ứớc lượng bình phương bé nhất 

-          Dependent variable : Biến phụ thuộc.

-          Observation :  Quan sát

-          Regressor : Biến độc lập    

-          Coefficient  : Ước lượng của hệ số hồi quy

-          Standard Error   : Độ lệch chuẩn của ước lượng hệ sô hồi quy.   

 

                              

Với số liệu điều tra 10 hộ gia đình trên  sử dụng MFIT3, MFIT4 cho kết quả sau: 

                        Ordinary Least Squares Estimation

************************************************************************

 Dependent variable is  Y

 10 observations used for estimation from   1 to  10

************************************************************************

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio

 INPT                      -.94898             1.0429            -.90992

 X                          .91837             .11207                 8.1945

************************************************************************

 R-Squared                     .89355                 F-statistic  F( 1,  8)   67.1503[.000]

 R-Bar-Squared                 .88024                            .49616

 Residual Sum of Squares       1.9694        Mean of Dependent Variable      7.5000

 

 S.D. of Dependent Variable    1.4337      

 

 DW-statistic                  2.8115

************************************************************************ 

Yêu cầu  trả lời các câu hỏi sau:

  1) Viết  : - Hàm hồi quy mẫu.

             -Mô hình  hồi quy tổng thể tương ứng.

 2)Y có phụ thuộc X không?

 3) X tăng , Y có tăng không ?

Muốn trả lời được phải đọc được báo cáo bằng tiếng Anh trên. Điều này khi mới học sinh viên thường lung túng . Chúng ta hãy Việt hoá báo cáo trên như sau: 

               

Ứớc lượng bình phương bé nhất 

***********************************************

Biến phụ thuộc là Y

Số quan sát  n = 10   từ 1 đến   10

***********************************************

 

Từ mô hình hồi quy tổng thể , kết hợp với ý nghĩa của hệ số hồi quy  ta phân tích cách trả lời 2 câu sau

Khi người học đã hiểu phần mở đầu và chương đầu tiên về hồi quy 2 biến , học sang các chương sau biết cách liên hệ , mở rộng sang hồi quy bội ,  sẽ không còn thấy khó nữa . Mong các sinh viên hãy tiếp tục trao đổi kinh nghiệm ,học  tập lẫn nhau để không còn định kiến  “ Nhất Lượng, nhì Ma” nữa.

………………………………………………………………………………...


Doãn Quý Cối

 

Nguyên GVC  khoa Toán Kinh tế, Đại học KTQD, giảng viên thỉnh giảng một số trường  ĐH 

 

 

 

 

 

 

­

 

­ ­ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 

    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server “Một vầng trăng khuyết, ba sao giữa trời”
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server HỘI NGHỊ KHUYẾN HỌC VÀ GIAO LƯU THANH NIÊN HỌ DOÃN NĂM 2012
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Bài hát DOÃN CA và hội nghị giao lưu thanh niên - sinh viên họ Doãn
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Hoạt động khuyến học tại chi Yên Quyết
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TIN KHUYẾN HỌC CHI HỌ DOÃN PHÚ MỸ - QUỐC OAI - HÀ NỘI
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Quỹ khuyến học họ Doãn khen thưởng và hỗ trợ khuyến học
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC CỦA DÒNG HỌ DOÃN XÃ NGỌC MỸ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Cháu trai Đặng Thùy Trâm kể chuyện làm tại Google
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Chàng trai Việt ở Google
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN CHÚC MỪNG NĂM MỚI

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)