TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
THÔNG BÁO & HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ DOÃN
DANH SÁCH CÁC CHI HỌ VÀ CÁ NHÂN CÔNG ĐỨC XD DÒNG HỌ
HỘI ĐỒNG HỌ DOÃN VIỆT NAM
 
DANH SÁCH CÁC CHI HỌ VÀ CÁ NHÂN CÔNG ĐỨC XD DÒNG HỌ
(Từ ngày 4/1/2018 đến 14/5/2019)
       
         
STT Ngày Họ và tên Địa chỉ ( Chi họ ) Số tiền thu
  tháng      
Tồn quỹ chuyển sang 21,449,310
1 04-01-18 Con gái họ Doãn- 01636412450 Núi Thành -Quảng Nam 5,000,000
2 04-01-18 Doãn Hữu Quang Nghi Thái - Nghệ An 3,000,000
3 12-01-18 Doãn Mậu Diệp Phú Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội 10,000,000
4 14-03-18 Doãn Văn Phong Cao Lôi - Ninh Sơn - Bắc Giang 1,000,000
5 22-03-18 Doãn Cường Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 500,000
6 03-04-18 Doãn Trung Phúc TP Hưng Yên (gốc Đình Cao) 2,000,000
7 14-04-18 Doãn Tiến Dũng Đại Duy - Hưng Yên 10,000,000
8 14-04-18 Chi Hoành Nhị Giao Tiến - Giao Thủy -  Nam Định 3,000,000
9 14-04-18 Chi Hoành Nha Giao Tiến - Giao Thủy -  Nam Định 1,000,000
10 14-04-18 Doãn Tiến Dũng Tiền Hải - Thái Bình 1,000,000
11 14-04-18 Doãn Thanh Bình Hoành Nha - Giao Thủy - Nam Định 1,000,000
12 14-04-18 Doãn Khắc Thiệp Hòa Mục - Hòa Thạch - Quốc Oai 1,000,000
13 14-04-18 Doãn Huy Tuân Chương Dương - Thường Tín - HN 500,000
14 14-04-18 Doãn Trung Tuấn Phúc Thọ - Hà Nội 500,000
15 14-04-18 Doãn Thế Điệp Giai Lệ - Hưng Yên 500,000
16 14-04-18 Doãn Đình Phương TT Ngô Đồng - Nam Định 300,000
17 14-04-18 Doãn Công Kỳ Giao Thủy - Nam Định 300,000
18 14-04-18 Doãn Ngọc Hoàn Trường Yên - Ninh Bình 2,000,000
19 14-04-18 Chi Phú Mỹ Phú Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội 2,000,000
20 14-04-18 Chi Phúc Thọ Phúc Thọ - Hà Nội 20,000,000
21 14-04-18 Doãn Đức Duẩn Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,000,000
22 18-04-18 Doãn Đình Kiên Hoành Nhị - Giao Thủy - Nam Định 2,000,000
23 08-05-18 Doãn Thiện Ngôn Cự Phú - Phù Cừ - Hưng Yên 2,000,000
24 08-05-18 Chi Phương Chiểu Phương Chiểu - Tiên Lữ - HY 2,000,000
25 09-05-18 Doãn Hữu Tuệ Nghi Thái - Nghệ An 10,000,000
26 20-01-18 Doãn Thị Vân Chi Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên 5,000,000
27 20-4-18 Doãn Gia Cường Phú Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội 50,000,000
28 22-04-18 Doãn Hữu Long Nghi Thái - Nghệ An 50,000,000
29 - Doãn Văn Sinh Chi Hoàng Mai - HN 3,000,000
30 30-5-18 Doãn Đức Dũng Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 300,000
31 30-5-18 Doãn Văn Tấn Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 700,000
32 30-5-18 Doãn Văn Phiếu Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,000,000
33 30-5-18 Doãn Đức Chuẩn Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,000,000
34 30-5-18 Doãn Thị Diễn Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,000,000
35 30-5-18 Doãn Văn Hiệu Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 2,000,000
36 30-5-18 Đỗ Thị Hoa Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,500,000
37 30-5-18 Doãn Văn Phượng Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 2,000,000
38 30-5-18 Doãn Văn Trung Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,700,000
39 30-5-18 Doãn Viết Tuân Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 500,000
40 30-5-18 Doãn Thi Loan Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 500,000
41 30-5-18 Doãn Văn Sơn Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 2,000,000
42 14-6-18 Cá nhân Sơn Đồng Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 1,000,000
43 18-6-18 Chi Sơn Đồng Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 10,000,000
44 18-6-18 Doãn Sửu Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 1,000,000
45 18-6-18 Doãn Mão Sơn Đồng- Hoài Đức - Hà Nội 1,000,000
46 29-8-18 Doãn Xuân Huy Lộc An-Nam Định (chi 2 Hoàng Mai) 2,000,000
47 29-8-18 Doãn Quốc Hải Lộc An-Nam Định (chi 2 Hoàng Mai) 2,000,000
48 29-8-18 Doãn Xuân Hà Lộc An-Nam Định (chi 2 Hoàng Mai) 1,000,000
49 13-7-18 Doãn Kim Tiến Việt kiều Mỹ - chi Đình Cao - HY 6,900,000
50 09-05-18 GĐ cụ bà Doãn Tuế chi An Lãng, Văn Tự, Thường Tín 10,000,000
51 09-11-18 Doãn Văn Hùng Tam Giáp, Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam 50,000,000
52 14-9-18 Doãn Quốc Hoàn TP Hưng Yên (gốc Đình Cao) 10,000,000
53 20-10-18 Chi họ Doãn Đ. Cao Chi Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 4,000,000
54 - Doãn Trung Hội Chi Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 500,000
55 - Doãn Trung Hinh Chi Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 500,000
56 29-10-18 Doãn Bảo Quyết Chi Câu Tử- Thủy Nguyên- Hải Phòng 50,000,000
57 30-10-18 Doãn Chắt Thôn 9 xã Thạch Hòa-Thạch Thất-HN 10,000,000
58 5-11-18 Doãn Quốc Cường Số 9 Trần Hưng Đạo-HN (gốc Đ.Cao) 500,000
59 26-11-18 Doãn Xuân Hoa Chi Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình 2,000,000
60 30-11-18 Doãn Thái Đức Chi Câu Tử- Thủy Nguyên- Hải Phòng 30,000,000
61 12-12-18 Ô D.Phát đi vận động Bà con họ Doãn phía nam Công đức 25,100,000
62 16-12-18 Doãn Minh Tâm Chi họ Doãn Yên Quyết - Hà Nội 2,000,000
63 28-12-18 Doãn Trung Quyền Chi Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 1,000,000
64 28-12-18 Doãn Mạnh Cường Chi Đình Cao- Phù Cừ - Hưng Yên 1,000,000
65 28-12-18 Doãn Trung Phóng Chi Đình Cao- Phù Cừ - Hưng Yên 1,000,000
66 8/01/2019 Nguyễn Doãn Thắng Chi Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 5,000,000
67 20/1/2019 Chi Song Lãng Chi Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình 10,000,000
68 20/1/2019 Chi Duyên Phúc Chi Duyên Phúc - Hưng Hà - Thái Bình 3,000,000
69 21/1/2019 Chi An Hạ Chi An Hạ-An Thượng - Hoài Đức - HN 5,000,000
70 25/1/2019 Doãn Mạnh Hùng-HN Chi Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 2,000,000
71 29/1/2019 Chi Quảng Nam Quảng Nam 13,000,000
72 29/1/2019 Chi Liêu Xá Chi Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên 10,000,000
73 2/2019 Chi Nam Phương Tiến Chương Mỹ - Hà Nội 3,000,000
74 2/2019 Chi Hữu Bị Hữu Bị-Mỹ Trung-Mỹ Lộc- Nam Đinh 2,000,000
75 3/3/2019 Doãn Văn Hùng Tam Giáp, Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam 50,000,000
76 3/3/2019 Chi Cót - Hà Nội Chi Cót - Cầu Giấy - Hà Nội 15,000,000
77 17/3/2019 Doãn Thị Vân Chi Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên 10,000,000
78 25/3/2019 Chi Phú Mỹ Phú Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội 18,000,000
79 25/3/2019 Chi Đức Thụ Đức Thụ - Mỹ Đức - Hà Nội 5,000,000
80 22/4/2019 Chi Hoành Lộ Hoành Lộ - Giao Thủy 10,000,000
81 - Chi Hoành Nhị Hoành Nhị - Giao Thủy - Nam Định 5,000,000
82 - Doãn Đình Nghinh Chi Hoành Nhị - Giao Thủy - Nam Định 15,000,000
83 14/5/2019 Doãn Nội (HN) Chi gốc Hoành Nhị - Giao Thủy - NĐ 44,000,000
    Cộng 672,749,310
 HĐHDVN xin ghi nhận và cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các chi họ và cá nhân có tên trên./.
         
      HỘI ĐỒNG HỌ DOÃN VIỆT NAM
         
         
         

    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Gia tộc (HĐGT) tình Nam Định.
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Quyết định Số: 03/QĐ.HĐHD
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Quyết định Số: 02/QĐ.HĐHD
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Danh sách công đức đến 14/5/2019
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo về Lễ Giỗ Tổ Đại liên chi An Duyên
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Danh sach dong gop xay dung nha tho
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo Lễ giỗ Tổ và Khánh thành nhà thờ Tổ Chi họ Doãn thôn Hoành Lộ xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, Nam Định
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo số 3-2019 của HĐHD Việt Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo mời giỗ Tổ của Liên chi Doãn tộc xã Vân Cốc- huyện Phúc Thọ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Công đức họ Doãn đến 05-3-2019

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)