TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
THÔNG BÁO & HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ DOÃN
Danh sach dong gop xay dung nha tho

 

HỘI ĐỒNG HỌ DOÃN VIỆT NAM    
 
   
DANH SÁCH CÁC CHI HỌ VÀ CÁ NHÂN CÔNG ĐỨC XD DÒNG HỌ    
(Từ ngày 4/1/2018 đến 25/3/2019)    
             
               
STT Ngày Họ và tên Địa chỉ ( Chi họ ) Số tiền thu Ghi chú    
  tháng            
Tồn quỹ chuyển sang 21,449,310      
1 04-01-18 Con gái họ Doãn- 01636412450 Núi Thành -Quảng Nam 5,000,000      
2 04-01-18 Doãn Hữu Quang Nghi Thái - Nghệ An 3,000,000      
3 12-01-18 Doãn Mậu Diệp Phú Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội 10,000,000      
4 14-03-18 Doãn Văn Phong Cao Lôi - Ninh Sơn - Bắc Giang 1,000,000      
5 22-03-18 Doãn Cường Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 500,000      
6 03-04-18 Doãn Trung Phúc TP Hưng Yên (gốc Đình Cao) 2,000,000      
7 14-04-18 Doãn Tiến Dũng Đại Duy - Hưng Yên 10,000,000      
8 14-04-18 Chi Hoành Nhị Giao Tiến - Giao Thủy -  Nam Định 3,000,000    5000đ/ng  
9 14-04-18 Chi Hoành Nha Giao Tiến - Giao Thủy -  Nam Định 1,000,000    5000đ/ng  
10 14-04-18 Doãn Tiến Dũng Tiền Hải - Thái Bình 1,000,000      
11 14-04-18 Doãn Thanh Bình Hoành Nha - Giao Thủy - Nam Định 1,000,000      
12 14-04-18 Doãn Khắc Thiệp Hòa Mục - Hòa Thạch - Quốc Oai 1,000,000      
13 14-04-18 Doãn Huy Tuân Chương Dương - Thường Tín - HN 500,000      
14 14-04-18 Doãn Trung Tuấn Phúc Thọ - Hà Nội 500,000      
15 14-04-18 Doãn Thế Điệp Giai Lệ - Hưng Yên 500,000      
16 14-04-18 Doãn Đình Phương TT Ngô Đồng - Nam Định 300,000      
17 14-04-18 Doãn Công Kỳ Giao Thủy - Nam Định 300,000      
18 14-04-18 Doãn Ngọc Hoàn Trường Yên - Ninh Bình 2,000,000      
19 14-04-18 Chi Phú Mỹ Phú Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội 2,000,000      
20 14-04-18 Chi Phúc Thọ Phúc Thọ - Hà Nội 20,000,000      
21 14-04-18 Doãn Đức Duẩn Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,000,000      
22 18-04-18 Doãn Đình Kiên Hoành Nhị - Giao Thủy - Nam Định 2,000,000      
23 08-05-18 Doãn Thiện Ngôn Cự Phú - Phù Cừ - Hưng Yên 2,000,000      
24 08-05-18 Chi Phương Chiểu Phương Chiểu - Tiên Lữ - HY 2,000,000      
25 09-05-18 Doãn Hữu Tuệ Nghi Thái - Nghệ An 10,000,000      
26 20-01-18 Doãn Thị Vân Chi Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên 5,000,000      
27 20-4-18 Doãn Gia Cường Phú Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội 50,000,000      
28 22-04-18 Doãn Hữu Long Nghi Thái - Nghệ An 50,000,000      
29 - Doãn Văn Sinh Chi Hoàng Mai - HN 3,000,000      
30 30-5-18 Doãn Đức Dũng Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 300,000      
31 30-5-18 Doãn Văn Tấn Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 700,000      
32 30-5-18 Doãn Văn Phiếu Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,000,000      
33 30-5-18 Doãn Đức Chuẩn Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,000,000      
34 30-5-18 Doãn Thị Diễn Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,000,000      
35 30-5-18 Doãn Văn Hiệu Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 2,000,000      
36 30-5-18 Đỗ Thị Hoa Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,500,000      
37 30-5-18 Doãn Văn Phượng Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 2,000,000      
38 30-5-18 Doãn Văn Trung Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 1,700,000      
39 30-5-18 Doãn Viết Tuân Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 500,000      
40 30-5-18 Doãn Thi Loan Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 500,000      
41 30-5-18 Doãn Văn Sơn Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên 2,000,000      
42 14-6-18 Cá nhân Sơn Đồng Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 1,000,000      
43 18-6-18 Chi Sơn Đồng Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 10,000,000      
44 18-6-18 Doãn Sửu Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 1,000,000      
45 18-6-18 Doãn Mão Sơn Đồng- Hoài Đức - Hà Nội 1,000,000      
46 29-8-18 Doãn Xuân Huy Lộc An-Nam Định (chi 2 Hoàng Mai) 2,000,000      
47 29-8-18 Doãn Quốc Hải Lộc An-Nam Định (chi 2 Hoàng Mai) 2,000,000      
48 29-8-18 Doãn Xuân Hà Lộc An-Nam Định (chi 2 Hoàng Mai) 1,000,000      
49 13-7-18 Doãn Kim Tiến Việt kiều Mỹ - chi Đình Cao - HY 6,900,000   300 USD 300 USD
50 09-05-18 GĐ cụ bà Doãn Tuế chi An Lãng, Văn Tự, Thường Tín 10,000,000      
51 09-11-18 Doãn Văn Hùng Tam Giáp, Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam 50,000,000      
52 14-9-18 Doãn Quốc Hoàn TP Hưng Yên (gốc Đình Cao) 10,000,000      
53 20-10-18 Chi họ Doãn Đ. Cao Chi Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 4,000,000      
54 - Doãn Trung Hội Chi Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 500,000      
55 - Doãn Trung Hinh Chi Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 500,000      
56 29-10-18 Doãn Bảo Quyết Chi Câu Tử- Thủy Nguyên- Hải Phòng 50,000,000      
57 30-10-18 Doãn Chắt Thôn 9 xã Thạch Hòa-Thạch Thất-HN 10,000,000      
58 5-11-18 Doãn Quốc Cường Số 9 Trần Hưng Đạo-HN (gốc Đ.Cao) 500,000      
59 26-11-18 Doãn Xuân Hoa Chi Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình 2,000,000      
60 30-11-18 Doãn Thái Đức Chi Câu Tử- Thủy Nguyên- Hải Phòng 30,000,000      
61 12-12-18 Ô D.Phát đi vận động Con cháu họ Doãn Miềm nam Công đức 20,000,000      
62 16-12-18 Doãn Minh Tâm Chi họ Doãn Yên Quyết - Hà Nội 2,000,000      
63 28-12-18 Doãn Trung Quyền Chi Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 1,000,000      
64 28-12-18 Doãn Mạnh Cường Chi Đình Cao- Phù Cừ - Hưng Yên 1,000,000      
65 28-12-18 Doãn Trung Phóng Chi Đình Cao- Phù Cừ - Hưng Yên 1,000,000      
66 8/01/2019 Nguyễn Doãn Thắng Chi Soơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội 5,000,000      
67 20/1/2019 Chi Song Lãng Chi Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình 10,000,000      
68 20/1/2019 Chi Duyên Phúc Chi Duyên Phúc - Hưng Hà - Thái Bình 3,000,000      
69 21/1/2019 Chi An Hạ Chi An Hạ-An Thượng - Hoài Đức - HN 5,000,000      
70 25/1/2019 Doãn Mạnh Hùng-HN Chi Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 2,000,000      
71 29/1/2019 Chi Quảng Nam Quảng Nam 13,000,000      
72 29/1/2019 Chi Liêu Xá Chi Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên 10,000,000      
73 2/2019 Chi Nam Phương Tiến Chương Mỹ - Hà Nội 3,000,000      
74 2/2019 Chi Hữu Bị Hữu Bị-Mỹ Trung-Mỹ Lộc- Nam Đinh 2,000,000      
75 - Bà Doãn Thị Tý 224 Bà Triệu-HN (Gốc chi Sơn Đồng) 1,000,000      
76 3/3/2019 Doãn Văn Hùng Tam Giáp, Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam 50,000,000      
77 3/3/2019 Chi Cót - Hà Nội Chi Cót - Cầu Giấy - Hà Nội 15,000,000      
78 17/3/2019 Doãn Thị Vân Chi Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên 10,000,000      
79 25/3/2019 Chi Phú Mỹ Phú Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội 18,000,000      
               
               
    Cộng 589,649,310      
 HĐHDVN xin ghi nhận và cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các chi họ và cá nhân có tên trên./.    
               
      HỘI ĐỒNG HỌ DOÃN VIỆT NAM    

    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo Lễ giỗ Tổ và Khánh thành nhà thờ Tổ Chi họ Doãn thôn Hoành Lộ xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, Nam Định
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo số 3-2019 của HĐHD Việt Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo mời giỗ Tổ của Liên chi Doãn tộc xã Vân Cốc- huyện Phúc Thọ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Công đức họ Doãn đến 05-3-2019
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Công đức họ Doãn đến 29-01-2019
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Công đức họ Doãn đến 08-01-2019
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Chúc mừng năm mới
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo của Hội đồng họ Doãn Việt Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Công đức họ Doãn đến 07-12-2018
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Công đức họ Doãn đến 30-10-2018

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)