TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
THÔNG BÁO & HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ DOÃN
THÔNG BÁO Số 02 của Hội đồng họ Doãn Việt Nam

 Hội đồng họ Doãn Việt Nam    Cộng hòa Xã hội chỉ nghĩa Việt Nam

        TB Số : 02                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         

THÔNG BÁO

Về kết luận của Chủ tịch Hội đồng họ Doãn Việt Nam tại cuộc họp đầu tiên

của Ban thường trực HĐHDVN tổ chức ngày 04/ 02/ 2018

 

Từ 14g00 ngày 04/ 02/ 2018 tại Hà Nội đã diễn ra Phiên họp đầu tiên của Ban thường trực Hội đồng họ Doãn Việt Nam (HĐHDVN) ngay sau khi kết thúc Đại hội đại biểu họ Doãn kỳ hợp ngày 21/ 01/ 2018. Tham dự cuộc họp có các vị : Doãn Tiến Dũng, Doãn Tam Hòe, Doãn Quý Cối, Doãn Minh Tâm, Doãn Mạnh Hồng, Nguyễn Doãn Thọ, Doãn Trung Quyền, Doãn Vũ Tích và Doãn Văn Biên. Ông Doãn Hữu Châu có báo cáo bận việc ở xa, xin vắng mặt. Cuộc họp của Ban thường trực được tiến hành dưới sự chủ trì của cụ Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐHDVN.

Nội dung cuộc họp được tập trung vào 4 vấn đề, đó là : Tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức kỳ Đại hội đại biểu họ Doãn Việt Nam ngày 21/ 01/ 2018; Bàn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018; Bàn về một số công tác trước mắt và công việc khác. Sau khi nghe phổ biến các nội dung và các đại biểu dự họp trao đổi, thảo luận, cụ Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐHDVN đã kết luận các vấn đề quan trọng như sau :

 

1.      Về tổng kết rút kinh nghiệm Đại hội họ Doãn

Ban thường trực HĐHDVN nhất trí đánh giá Đại hội đại biểu họ Doãn đã được tổ chức trọng thể, vui tươi, phấn khởi, dân chủ và thành công tốt đẹp. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban liên lạc họ Doãn toàn quốc trong suốt nhiệm kỳ từ 2010 – 2017; Ghi nhận công đức và thành tựu lớn lao của dòng họ Doãn trong việc xây dựng mới, sửa chữa cải tạo và nâng cấp Nhà thờ Tổ tại Cổ Định và An Duyên, cùng một số các Nhà thờ khác; Đại hội cũng đã bầu ra Ban thường trực của HĐHDVN gồm 12 vị để thay thế và kế tục sự nghiệp của Ban Liên lạc họ Doãn toàn quốc. Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại cần được rút kinh nghiệm ở khâu công tác đại biểu, ở khâu tổ chức và hậu cần. Ban thường trực HĐHDVN nhiệt liệt biểu dương lực lượng thanh niên họ Doãn đã nhiệt tính và trách nhiệm tham gia, đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội.

 

2.      Về phân công trách nhiệm trong Ban thường trực HĐHDVN

Trên cơ sở các Ủy viên thường trực của Ban thường trực HĐHDVN đã được Đại hội bầu ra ngày 21/ 01/ 2018, cụ Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐHDVM đã công bố phân công trách nhiệm cho các vị trong Ban thường trực như sau :

-          Cụ Doãn Tiến Dũng : Chủ tịch HĐHDVN; Phụ trách chung ; Đặc trách về công tác tổ chức và tài chính; Đồng thời kiêm nhiệm là Trưởng Ban quản lý Nhà thờ Cổ Định.

-          Cụ Doãn Tam Hòe : Phó Chủ tịch HĐHDVN;  Phụ trách chỉ đạo Ban xây dựng, Ban Sự kiện, Ban thông tin – Tuyên truyền và Ban quản lý Nhà thờ An Duyên.

-          Cụ Doãn Quý Cối : Phó Chủ tịch HĐHDVN; Phụ trách chỉ đạo Ban Phả - Tư liệu dòng họ

-          Ông Doãn Minh Tâm : Phó Chủ tịch HĐHDVN; Đồng thời kiêm nhiệm Trưởng Ban khuyến học và Mừng thọ; Phụ trách chỉ đạo Ban khuyến học và Ban thanh niên.

-          Ông Doãn Quang Thái : Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Phả - tư liệu dòng họ.

-          Ông Doãn Mạnh Hồng : Ủy viên thường trực HĐHDVN; Trưởng Ban xây dựng.

-          Ông Doãn Trung Quyền : Ủy viên thường trực HĐHDVN; Trưởng Ban tài chính

-          Ông Doãn Vũ Tích : Ủy viên thường trực HĐHDVN; Trưởng Ban Thông tin – Tuyên truyền.

-          Cử 01 đại diện thanh niên : giữ chức Ủy viên thường trực HĐHDVN; Trưởng Ban thanh niên.

-          Ông Doãn Thơm : Ủy viên thường trực HĐHDVN; Phó Trưởng Ban quản lý Nhà thờ Cổ Định.

-          Ông Doãn Trắc : Ủy viên thường trực HĐHDVN; Trưởng Ban quản lý Nhà thờ An Duyên

Chủ tịch HĐHDVN giao cho các vị Trưởng Ban giới thiệu đề cử các Phó Trưởng Ban và các thành viêc trong Ban của mình và sớm thỏa thuận để lập danh sách các Phó Ban trước ngày 28/ 02/ 2018 để trình Chủ tịch HĐHDVN xem xét và phê duyệt.

Tại hội nghị, theo giới thiệu của Chủ tịch HĐHDVN, Ban thường trực bước đầu đã nhất trí tiến cử các ông bà có tên sau đây giữ chức vụ Phó Trưởng Ban như sau :

-          Ông Nguyễn Doãn Thọ : Ủy viên thường trực, giữ chức Phó Ban sự kiện

-          Ông Doãn Hiệu (Trường Đại học Xây dựng) : giữ chức Phó Ban Phả - TL dòng họ.

-          Ông Doãn Mạnh Hồng : Ủy viên thường trực, Trưởng Ban xây dựng kiêm Phó Ban quản lý Nhà thờ An Duyên.

-          Ông Doãn Văn Thiểm : giữ chức Phó Ban xây dựng

-          Anh Doãn Bảo : giữ chức Phó Ban Thông tin –Tuyên truyền

Còn một số Ban khác như Ban Khuyến học, Ban thanh niên, .. do chưa đề cử được Phó Ban, cần khẩn trương giới thiệu và thỏa thuận trước ngày 28/ 02/ 2018 để báo cáo Chủ tịch HĐHDVN xem xét và phê duyệt.

      Theo giới thiệu và tiến cử của cụ Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐHDVN, vị trí Thư ký của HĐHDVN được giao cho anh Doãn Đình Phát.

 

3.      Về vấn đề biên soạn các Quy chế

Chủ tịch HĐHDVN phân công và giao nhiệm vụ biên soạn các Quy chế như sau :

-          Quy chế chung về tổ chức, hoạt động của Hội đồng họ Doãn Việt Nam, giao ông Doãn Minh Tâm soạn dự thảo Quy chế và hoàn thành dự thảo trước ngày 28/ 02/ 2018 để lấy ý kiến góp ý, trình Chủ tịch HĐHDVN ký ban hành trước ngày 30/ 3/ 2018.

-          Các quy chế nội bộ của 9 Ban chuyên trách  sẽ do Trưởng các Ban chuyên trách tự soạn và trình Chủ tịch HĐHDVN, gồm có : Quy chế về khuyến học và mừng thọ; Quy chê về quản lý và tổ chức sự kiện; Quy chế về xây dựng và bảo trì các công trình của dòng họ; Quy chế về soạn Phả và thu thập, quản lý tư liệu dòng họ; Quy chế về quản lý tài chính và các quỹ; Quy chế về thu thập và quản lý thông tin – tư liệu; Quy chế về công tác thanh niên; Quy chế về quản lý Nhà thờ Cổ Định; Quy chế về quản lý Nhà thờ An Duyên. Yêu càu các Trưởng Ban tự soạn dự thảo Quy chế và hoàn thành dự thảo trước ngày 28/ 02/ 2018 để lấy ý kiến góp ý, trình Chủ tịch HĐHDVN ký ban hành trước ngày 30/ 3/ 2018.

 

4.      Về một số công tác trước mắt trong Quý I năm 2018.

a)      Về tổ chức sự kiện lớn :

-          Đón Bằng di tích văn hóa tại Hoành Nhị, giao Ban sự kiện chịu trách nhiệm liên hệ và phối hợp.

-          Tổ chức Giỗ Tổ tại An Duyên (ngày 01/ 3 Âm lịch), giao Ban sự kiện ông Doãn Hữu Châu, ông Nguyễn Doãn Thọ và Ban Xây dựng ông Doãn Mạnh Hồng chịu trách nhiệm liên hệ và tổ chức kiểm tra Nhà thờ và Lăng Mộ Tổ tại An Duyên.

-          Tổ chức Giỗ Tổ tại Cổ Định : giao Ban Sự kiện ông Doãn Hữu Châu, ông Nguyễn Doãn Thọ và Ban Xây dựng ông Doãn Mạnh Hồng rà soát các công việc cần làm và hoàn thành tiếp.

b)      Về công tác tài chính :

-          Yêu cầu thanh toán để quyết toán, chốt sổ trước ngày 31/ 3/ 2018

-          Tổ chức tiếp tục kêu gọi công đức và huy động đóng góp để có đủ kinh phí trả nợ và hoàn thành công trình. Giao cho Ban tài chính lập kế hoạch và tổ chức triển khai.

-          Về quỹ khuyến học : giao Ban tài chính báo cáo và trao đổi với ông Doãn Tới.

c)      Về công tác thanh niên

-          Chủ tịch HĐHDVN đồng ý giải quyết nguyện vọng của anh Doãn Hiệu (thanh niên) để cử người khác đảm nhiệm thay thế nhiệm vụ. Ban chấp hành thanh niên cần tổ chức họp để bầu ra người lãnh đạo mới.

-          Giao ông Doãn Minh Tâm giúp Ban thanh niên củng cố và phát triển hoạt động thanh niên với các hướng mở rộng hoạt động về lập nghiệp, về hội thảo thanh niên học tập các bậc tiền nhân và tổ chức viếng 2 văn bia tiến sĩ họ Doãn tại Văn Miếu, …

d)     Về việc lo di chuyển Lăng Mộ cụ Doãn Mật

-          Giao cho Ban sự kiện và Ban Xây dựng phối hợp làm việc với địa phương (Phù Lưu, Bắc Ninh) để nắm tình hình và đề án giải phóng mặt bằng.

e)      Về việc soạn văn kiện sau Đại hội đại biểu họ Doãn

-          Giao Ban thông tin –Tuyên truyền thu thập ảnh (4x6) của các Ủy viên thường trực để lập Kỷ yếu Đại hội 2018.

-          Tập hợp các bản báo cáo tổng kêt nhiệm kỳ 2010-2017; các Quy chế chung và quy chế nộ bộ của 9 Ban chuyên trách để đóng thành tập văn kiện sau Đại hội, tổ chức biên tập và phát hành, gửi cho các Chi họ trên toàn quốc.

-          Yêu cầu Ban thông tin – Tuyên truyền hoàn thành công tác này trước ngày 30/ 3/ 2018

 

Cuộc họp đã nhất trí biểu quyết 100% các vấn đề đã được trao đổi và phổ biến trên để phổ biến và tổ chức thực hiện. 

Cuộc họp kết thúc hồi 17g00 ngày 04/ 02/ 2018.   

 

 

Thư ký cuộc họp              CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

  

 

 Doãn Minh Tâm                 Doãn Tiến Dũng

 

Nơi nhận :

-          Chủ tịch và các PCT HĐHDVN

-          Các vị Ủy viên thường trực HĐHDVN

-          Các Ban liên lạc, HĐGT tại các đạ phương

-          Thư ký HĐHDVN

-          Lưu : Ban sự kiện

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ DOÃN TOÀN QUỐC
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server CHÚC MỪNG CHI HOÀNH NHỊ ĐƯỢC CẤP BẰNG DI TÍCH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server THÔNG BÁO Kính gửi: Các chi họ Doãn trên cả nước
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server CHƯƠNG TRÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI ĐB TOÀN QUỐC VÀ THƯ CỦA BLL HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TRƯỞNG BAN LL BÁO CÁO CÔNG TÁC CŨ VÀ DỰ KIẾN CÔNG TÁCMỚI
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server THÔNG BÁO KIÊM GIẤY MỜDI
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Lễ giỗ Tổ chi Đức Thụ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TIN BUỒN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Nơi trung tâm quy tụ dòng họ Doãn Việt Nam.

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)