TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
THÔNG BÁO & HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ DOÃN
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ DOÃN TOÀN QUỐC

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

 Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ DOÃN TOÀN QUỐC

 Kỳ họp ngày 21 tháng 01 năm 2018

 

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Đại hội đại biểu họ Doãn toàn quốc đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường lớn Học Viện Hành chính Quốc Gia, TP Hà Nội. Tham dự Đại hội có mặt hơn 100 đại biểu, đại diện cho Ban Liên lạc họ Doãn Việt Nam và các Ban Liên lạc Chi họ Doãn tại các địa phương trên toàn quốc dưới sự chủ trì của cụ Doãn Tam Hòe, Trưởng Ban liên lạc họ Doãn toàn quốc.

Sau lời khai mạc của ông Doãn Tiến Dũng, Trưởng Ban Cố vấn của Ban Liên lạc họ Doãn toàn quốc và sau khi nghe ông Doãn Mạnh Hồng, Phó Ban liên lạc họ Doãn toàn quốc  giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí cử ra Đoàn Chủ tịch Đại hội để điều hành Đại hội gồm 5 vị, đó là : cụ Doãn Tam Hòe, cụ Doãn Tiến Dũng, ông Doãn Mạnh Hồng, cụ Doãn Quý Cối và cụ Doãn Đình Chiến, cùng 2 thư ký Đại hội do ông Doãn Minh Tâm và ông Doãn Vũ Tích đảm nhiệm.

 

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Đoàn, Đại hội đã nghe các báo cáo và trao đổi về các nội dung quan trọng sau đây :

1.     Báo cáo tổng kết của Ban Liên lạc họ Doãn Việt Nam về công việc của dòng họ Doãn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2010-2017 và phương hướng công tác của dòng họ trong nhiệm kỳ mới, do cụ Doãn Tam Hòe, Trưởng Ban liên lạc họ Doãn Việt Nam trình bày.

2.     Báo cáo về Đề án tổ chức nhằm đổi mới hoạt động của BLL họ Doãn Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, do cụ Doãn Tiến Dũng, Trưởng Ban Cố vấn của BLL họ Doãn Việt Nam trình bày. Theo đề án này, Hội đồng họ Doãn Việt Nam (HĐHDVN) sẽ được thành lập mới để thay thế và kế thừa vai trò lịch sử của Ban Liên lạc họ Doãn toàn quốc kể từ sau Đai hội này. Đồng thời, cụ Doãn Tiến Dũng cũng đã đề xuất cơ cấu tổ chức của Hội đồng họ Doãn gồm 2 cấp : cấp Trung Ương gồm có Ban thường trực của HĐHDVN cùng các Ban chuyên trách trực thuộc và cấp địa phương gồm có Ban không thường trực đại diện cho các Ban liên lạc và các Hội đồng gia tộc của các Chi hoặc các Liên Chi họ Doãn tại các địa phương. Trong đó, thành phần Ban thường trực HĐHDVN gồm 12 vị, đó là các vị : Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Trưởng các Ban chuyên trách, với tư cách là các Ủy viên thường trực. Còn ở cấp địa phương, Ban không thường trực đại diện cho các Ban liên lạc và các Hội đồng Gia tộc các Chi họ Doãn tại các địa phương sẽ bao gồm khoảng 60 - 65 vị đại diện được tiến cử vào Ban đại diện với tư cách là các Ủy viên không thường trực của Hội đồng họ Doãn Việt Nam.

3.     Sau khi nghe 2 báo cáo trên, Đại hội đã đi vào thảo luận và trao đổi sôi nổi. Đại hội đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của ông Doãn Kim Sơ (Chi Hoành Nhị), ông Nguyễn Doãn Phương (Chi Hoàng Mai), cụ Doãn Mão (Chi Sơn Đồng), ông Doãn Đình Duyên (Chi Hoành Nội), cụ Doãn Đình Chiến, ông Nguyễn Doãn Thọ, ông Doãn Quang Tuấn, ông Doãn Quang Thái (Chi Song Lãng), ông Doãn Sinh, cụ Doãn Quý Cối, ông Doãn Mạnh Hồng, … Tất cả đều phát biểu nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động của dòng họ Doãn trong nhiệm kỳ 2010-2017; nhất trí với chủ trương thành lập Hội đồng họ Doãn Việt Nam để thay thế và kế tục BLL họ Doãn Việt Nam; kêu gọi dòng họ tiếp tục tăng cường đoàn kết để đi lên; tăng cường công tác thanh niên, công tác gia phả và kêu gọi vận động công đức để tiếp tục xây dựng Nhà thờ Tổ ở Cổ Định và xây dựng quỹ phát triển của dòng họ.

Về tên gọi của Hội đồng, sau khi thảo luận và xem xét các đề xuất về tên gọi của Hội đồng như HĐ Doãn tộc, HĐ họ Doãn Việt Nam, HĐ Doãn tộc Việt Nam và HĐ gia tộc họ Doãn Việt Nam,  cuối cùng toàn thể Đại hội đã nhất trí biểu quyết và thông qua tên gọi chính thức của Hội đồng là : Hội đồng họ Doãn Việt Nam.

 

4.     Về đề xuất số lượng và nhân sự cho chức danh Ủy viên không thường trực của Ban đại diện cho các Ban liên lạc hoặc các Hội đồng gia tộc Chi họ Doãn tại các địa phương, Đại hội cho rằng cần có thêm thời gian để hướng dẫn, trao đổi và hiệp thương và các Chi họ sẽ gửi danh sách đề cử người đại diện ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Ban thường trực về việc tiến cử các Ủy viên không thường trực tham gia HĐHDVN. Công việc này cần hoàn thành khẩn trương để gửi về Ban thường trực trước ngày 28/ 02/ 2018 để Chủ tịch HĐHDVN phê duyệt và công bố chính thức trước ngày 30/ 3/ 2018.

 

5.      Về nhân sự Chủ tịch Hội đồng họ Doãn Việt Nam, theo giới thiệu và tiến cử của cụ Doãn Tam Hòe, Trưởng Ban Liên lạc họ Doãn Việt Nam, trình Đại hội xem xét bổ nhiệm cụ Doãn Tiến Dũng, hiện là Trưởng Ban cố vấn của dòng họ để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng họ Doãn Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên.Tuy tuổi cụ đã cao nhưng  là người có tâm ,có đức , có nhiều kinh nghiệm và rất  nhiệt tình với dòng họ, cụ Dũng đã từng  giữ chức vụ Trưởng Ban liên lạc họ Doãn Việt Nam . Đại hội đã bày tỏ sự ủng hộ và vỗ tay nhiệt liệt nhất trí tán thành. Cụ Doãn Tiến Dũng đã chân thành cảm ơn về sự tín nhiệm của Đại hội và bày tỏ thiện nguyện vì dòng họ, nên sẵn sàng nhận trách nhiệm lớn lao đó. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu cụ Doãn Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐHDVN.

 

6.     Theo đề xuất của cụ Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐHDVN và sau khi trao đổi và thảo luận, Đại hội đã nhất trí biểu quyết và ra nghị quyết về cơ cấu tổ chức, nhân sự do Đại hội bầu ra như sau :

a)     Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng họ Doãn Việt Nam, gồm có 2 cấp, đó là :

·        Cấp Trung Ương, Ban thường trực Hội đồng gồm có :

-         1 Chủ tịch HĐHDVN và 03 Phó Chủ tịch.

-         Các Ban chuyên trách, đó là :

1.     Ban Phả - Tư liệu dòng họ

2.     Ban xây dựng

3.     Ban sự kiện

4.     Ban khuyến học và mừng thọ

5.     Ban tài chính

6.     Ban thông tin, tuyên truyền

7.     Ban thanh niên

8.     Ban quản lý nhà thờ Cổ Định

9.     Ban quản lý nhà thờ An Duyên.

·        Cấp địa phương, Ban đại diện các Chi họ Doãn tại các Hội đồng gia tộc của các địa phương : số lượng và nhân sự sẽ được quyết định sau trên cơ sở hướng dẫn của Đề án về tổ chức và nhân sự.

b)    Về nhân sự của Hội đồng họ Doãn Việt Nam, Đại hội dòng họ Doãn 2018 đã nhất trí thông qua, gồm có :

·        Ban thường trực của HĐHDVN gồm các vị có tên sau đây :

1.     Cụ Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐHDVN

2.     Cụ Doãn Tam Hòe, Phó Chủ tịch HĐHDVN

3.     Cụ Doãn Quý Cối, Phó Chủ tịch HĐHDVN

4.     Ông Doãn Minh Tâm, Phó Chủ tịch HĐHDVN kiêm TB khuyến học

5.     Ông Doãn Quang Thái, Ủy viên thường trực, TB Phả và tư liệu dòng họ

6.     Ông Doãn Mạnh Hồng : Ủy viên thường trực, TB xây dựng

7.     Ông Doãn Hữu Châu : Ủy viên thường trực, TB sự kiện

8.     Ông Doãn Trung Quyền : Ủy viên thường trực, TB tài chính

9.     Ông Doãn Vũ Tích : Ủy viên thường trực, TB thông tin, tuyên truyền

10.                         Đại diện BCH thanh niên : Ủy viên thường trực, TB thanh niên

11.                         Một đại diện của Chi Cổ Định : Ủy viên thường trực, trực tiếp tham gia quản lý nhà thờ họ tại Cổ Định

12.                         Một đại diện của Chi An Duyên : Ủy viên thường trực, trực tiếp tham gia quản lý nhà thờ họ tại An Duyên.

Sau Đại hội, Chủ tịch HĐHDVN có trách nhiệm tổ chức họp Ban tường trực để phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các Ban chuyên trách lập kế hoạch hoạt động phục vụ dòng họ trong Quý I năm 2018 và cho cả năm 2018.

·        Ban đại diện không thường trực của HĐHDVN : gồm các vị Ủy viên không thường trực. Danh sách các Ủy viên này sẽ được các địa phương lập danh sách tiến cử theo hướng dẫn của Đề án tổ chức, nhân sự do Hội đồng họ Doãn Việt Nam gửi sau.

c)     Về Quy chế tổ chức, hoạt động và điều hành của Hội đồng họ Doãn Việt Nam, Đại hội nhất trí giao cho Ban thường trực Hội đồng nghiên cứu xây dựng dự thảo về cơ cấu tổ chức và điều hành, hoàn thành trước ngày 28/ 2/ 2018 sua đó lấy ý kiến tổng hợp của Ban thường trực và của Ban không thường trực đại diện các Chi họ Doãn tại các địa phương để hoàn chỉnh Quy chế và báo cáo Chủ tịch Hội đồng họ Doãn Việt Nam xem xét ký ban hành trước ngày 30/ 3/ 2018.

d)    Về các quy chế tổ chức, hoạt động của các Ban chuyên trách, Đại hội nhất trí giao cho Chủ tịch HĐHDVN để chỉ đạo các Ban tự biên soạn, xây dựng dự thảo trước ngày 28/ 02/ 2018 và trình Chủ tịch Hội đồng họ Doãn Việt Nam xem xét ký ban hành trước ngày 30/ 3/ 2018.

 

7.     Thay mặt BLL họ Doãn toàn quốc, cụ Doãn Tam Hòe đã phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của dòng họ Doãn và của các Chi họ Doãn trong toàn quốc trong suốt thời gian qua, sau đó đã tuyên bố hoàn thành sứ mệnh lịch sử của BLL để chuyển giao cho Hội đồng họ Doãn Việt Nam kế tục. Tiếp đó, các vị trong danh sách HĐHDVN đã ra mắt Đại hội và thay mặt Hội đồng họ Doãn Việt Nam, cụ Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng đã lên nhận nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí giao cho và phát biểu kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất của các Hội đồng gia tộc của các Chi, các Liên Chi, khu vực để cùng có trách nhiệm thực hiện các chủ trương việc họ do Hội đồng họ Doãn Việt Nam đề ra. Trong đó, Hội đồng họ Doãn Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng rất lớn của BLL họ Doãn toàn quốc những năm qua đã hoàn thành công trình xây dựng Nhà Tiền đường khang trang và tôn nghiêm, đáp ứng tấm lòng và tình cảm tâm linh của bà con dòng họ Doãn trên toàn quốc. Những công trình xây dựng còn phải làm tiếp tại Nhà thờ Tổ tại Cổ Định như : cổng, sân, tường bao, … và nhiều việc khác của dòng họ như:  in ấn gia phả, tài liệu, phim ảnh, … đòi hỏi cần có thêm kinh phí và tấm lòng công đức của bà con trong ngoài họ tộc. Theo sơ bộ tính toán, kinh phí cần huy động trong thời gian tới là 1 tỷ đồng. Từ đại hội này, Hội đồng họ Doãn Việt Nam một lần nữa kêu gọi mọi người tại tất cả các Chi, các Liên chi họ Doãn trong cả nước có lòng hảo tâm tiếp tục đóng góp và công đức để sớm có đủ kinh phí hoàn thành các công trình tâm linh của dòng họ.

 

Nhân dịp Năm mới, đón Xuân Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Hội đông họ Doãn Việt Nam xin gửi lời Chúc Mừng Năm mới tới toàn thể dòng họ Doãn trên toàn quốc. Kính chúc các Quý vị và bà con trong dòng họ một Năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và đoàn kết, dốc sức để xây dựng và phát triển dòng họ Doãn Việt Nam !

 

8.     Kết thúc Đại hội, thay mặt ban thư ký Đại hội, ông Doãn Minh Tâm đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu họ Doãn Việt Nam và được toàn thể Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

                            

Đại hội đại biểu họ Doãn Việt Nam đã kết thúc hồi 11g30 ngày 21/ 01/ 2018 trong không khí phấn khởi, tự hào và tin tưởng./.

 

 

          Chủ trì Đại hội

 

 

   Doãn Tam Hòe (Đã ký )     

  Thư ký Đại hội

 

Doãn Minh Tâm   (Đã ký )                   


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server CHÚC MỪNG CHI HOÀNH NHỊ ĐƯỢC CẤP BẰNG DI TÍCH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server THÔNG BÁO Kính gửi: Các chi họ Doãn trên cả nước
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server CHƯƠNG TRÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI ĐB TOÀN QUỐC VÀ THƯ CỦA BLL HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TRƯỞNG BAN LL BÁO CÁO CÔNG TÁC CŨ VÀ DỰ KIẾN CÔNG TÁCMỚI
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server THÔNG BÁO KIÊM GIẤY MỜDI
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Lễ giỗ Tổ chi Đức Thụ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TIN BUỒN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Nơi trung tâm quy tụ dòng họ Doãn Việt Nam.
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TIN BUỒN

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)