TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
QUỸ KHUYẾN HỌC
Quy chế Quỹ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI họ Doãn

Ngày 19/5/2009, ông Doãn Ngọc Ánh thay mặt Thường trực Ban liên lạc dòng họ đã ký thống nhất  bản quy chế Quỹ khuyến học - khuyến tài họ Doãn
 
BAN LIÊN LẠC
DÒNG HỌ DOÃN
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
******
 

 
QUY CHẾ
QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI HỌ DOÃN
 
Lời nói đầu
Tại hội thảo khoa học khoa học “Doãn Nỗ và họ Doãn trong lịch sử” tổ chức tại Văn miếu Quốc tử giám ngày 15/12/1993, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử đã ghi nhận dòng họ Doãn có nhiều người tài giỏi, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, tiêu biểu như các cụ Doãn Anh Khái, Doãn Tử Tư (thời nhà Lý), các cụ Doãn Băng Hài, Doãn Định thời nhà Trần, các cụ Doãn Nỗ, Doãn Hoằng Tuấn, Doãn Mậu Khôi, Doãn Văn Hiệu, Doãn Đình Đống, Doãn Mậu Đàm, Doãn Hy, Doãn Tuấn, Doãn Đăng Thức (thời nhà Lê - Mạc), các cụ Doãn Uẩn, Doãn Khuê (thời nhà Nguyễn), Đến thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ có cụ như Doãn Kế Thiện, Trung tướng Doãn Tuế, nhạc sỹ Doãn Quang Khải ... Nền tảng để tạo nên sự thành đạt của từng cá nhân trên cũng như toàn dòng họ chính là đức tính cần cù và hiếu học.
            Trong bối cảnh phát triển đất nước hiện nay, Con cháu họ Doãn cần kế thừa truyền thống hiếu học của Dòng họ, lấy học tập làm nền tảng cho sự phát triển của bản thân, gia đình, dòng họ và xã hội. Ngoài nỗ lực của từng cá nhân, gia đình, chi họ, Ban Liên lạc dòng họ thấy cần thiết phải tổ chức một hoạt động khuyến học - khuyến tài chung trong toàn Họ để  cung cấp thông tin, tuyên truyền về việc học, giúp đỡ, động viên những cháu có khả năng phát triển.
            Dưới đây là quy chế của Quỹ là cơ sở để triển khai thực hiện các hoạt động khuyến học - khuyến tài trong dòng Họ.
             
CHƯƠNG 1
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1 - Tổ chức Quỹ Khuyến học - khuyến tài họ Doãn (gọi tắt là QUỸ) là tổ chức tự nguyện của những người họ Doãn (bao gồm cả nội - ngoại, dâu, rể) muốn đóng góp vào việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng việc học của con cháu trong dòng họ và nằm trong hệ thống các hoạt động chung của dòng họ Doãn. 
 
Điều 2- Mục đích:  Tạo nguồn kinh phí và tổ chức các hoạt động khuyến học - khuyến tài trong họ Doãn, gồm:
-Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học của dòng họ, qua đó mỗi cá nhân tự phấn đấu trong học tập để thành đạt trong công việc nghề nghiệp của mình.
- Động viên, khuyến khích các tài năng trẻ họ Doãn trong  việc học tập nâng cao trình độ và kiến thức.
- Hỗ trợ một phần chi phí, phương tiện học tập cho một số con cháu họ Doãn học giỏi nhưng  có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
- Thu thập và cung cấp thông tin phục vụ việc học tập, nghiên cứu và làm việc sau khi tốt nghiệp.
 
Điều 3- Nguyên tắc:  
- Việc tham gia Quỹ hoàn toàn tự nguyện, mọi thành viêv tham gia QUỸ đều được ghi nhận công đức và đảm bảo quyền lợi về vật chất và tinh thần. 
- Bảo toàn phần gốc của QUỸ, chỉ sử dụng phần sinh lợi cho các hoạt động của QUỸ.
-Việc sử dụng Quỹ phải có tác dụng thiết thực, tránh phô trương hình thức hoặc làm theo phong trào, phù hợp các quy định pháp luật và truyền thống văn hóa Việt Nam. 
-Việc hỗ trợ, khen thưởng phải đúng người, đúng đối tượng và có tác dụng động viên chung.
-Việc sử dụng Quỹ phải công khai, minh bạch và khoa học, không để lãng phí, thất thoát hoặc  lạm dụng cho mục đích khác.
 
Điều 4: Hình thức xây dựng Quỹ
QUỸ được xây dựng từ các nguồn sau:
- Đóng góp bảo toàn vốn: các cá nhân, gia đình gửi một khoản tiền vào quỹ và chỉ đóng góp phần lãi cho hoạt động của quỹ, phần tiền gốc vẫn được bảo toàn và có thể rút lại khi cần thiết. Mức chung từ 5 triệu đồng trở lên.
- Đóng góp không hoàn lại: các cá nhân, gia đình có điều kiện kinh tế hoặc có khoản thu đột xuất tự nguyện đóng góp một khoản tiền cho Quỹ và không rút lại. Mức đóng góp không phân biệt nhiều ít.
- Các nguồn khác (nếu có).     
- Ủng hộ các hiện vật, phương tiện phục vụ cho việc học tập như sách vở, tài liệu, đồ dùng học tập, máy tính cũ, mới ...
 
CHƯƠNG 2
 HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI CỦA QUỸ
 
Điều 5: Tuyên dương, động viên các con cháu họ Doãn có thành tích học tập:
 a- Tiêu chuẩn để được tuyên dương:
- Các cháu là học sinh đang học các cấp phổ thông đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên;
- Các cháu thi đỗ Đại học hệ chính quy tập trung (cả công lập và dân lập);
- Các cháu thi đỗ vào học thạc sỹ;
- Các cháu đang là sinh viên đại học có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng cấp bộ trở lên. 
b- Hình thức: Tặng biểu trưng khuyến học họ Doãn (các biểu trưng khuyến học  trước khi phát thưởng, được mang về  làm lễ tại nhà thờ Tổ ở Cổ Định Thanh Hóa để có ý nghĩa tinh thần và tâm linh). 
 
Điều 6: Hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong học tập.
a- Đối tượng là các cháu họ Doãn học giỏi nhưng  gia đình thuộc diện hộ nghèo, gồm:  
- Các cháu là học sinh đang học các cấp phổ thông đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên;
- Các cháu học đại học, thạc sỹ đạt tiêu chuẩn học sinh giỏi hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng cấp bộ trở lên.  .
b- Hình thức hỗ trợ: 
- Một số phương tiện phục vụ học tập (dụng cụ, sách vở ...)
- Học bổng.
c- Mức và số lượng cháu được hỗ trợ: do Hội đồng QUỸ quyết định hàng năm phù hợp với khả năng của QUỸ.
 
Điều 7: Tổ chức các hoạt động tư vấn, thông tin phục vụ việc học tập, nghiên cứu.
a-  Các thông tin giúp ích cho việc học:  thông tin về các phương pháp học, giới thiệu các tài liệu, sách tham khảo; thông tin về chương trình, cơ sở đào tạo ... các ngành, các cấp học (trong nước và du học) ...
b- Thông tin địa chỉ về một số người trong họ có trình độ chuyên môn khá ở nhiều lĩnh vực (đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh) để con cháu họ Doãn đang học có thể trực tiếp liên hệ  học hỏi, xin tài liệu phục vụ việc học.
 c- Thông tin về các các sinh viên cao đẳng, đại học đã tốt nghiệp cần tìm việc làm để một số người họ Doãn có khả năng biết và có thể tư vấn giúp đỡ hoặc tiếp nhận .
d- Tổ chức một số hoạt động tư vấn hoặc đào tạo, bồi dưỡng  
            -
CHƯƠNG 3
TỔ CHỨC CỦA QUỸ
Điều 8:  Hội đồng Quỹ    
a- Thành phần: gồm một số vị cao niên có vị thế xã hội, nhiệt tâm với hoạt động khuyến học họ Doãn  và những người có mức đóng góp ≥ 10 triệu đồng (loại bảo toàn vốn) và > 5 triệu đồng (loại đóng góp không hoàn lại hoặc hiện vật tương dương) 
b- Nhiệm vụ Hội đồng QUỸ: nắm bắt và cho ý kiến về hoạt động của Quỹ thông qua phương tiện thông tin hoặc tổ chức họp 1 năm 1 - 2  lần (nếu có điều kiện)
c- Thường trực Hội đồng QUỸ: 
- Thành phần do Hội đồng Quỹ bầu chọn trên cơ sở giới thiệu của Ban liên lạc dòng họ và đề cử của các thành viên Hội đồng, gồm 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch  và 6 - 8 ủy viên (trong đó có 1 uỷ viên kiêm thư ký).  
- Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng QUỸ:
            - Quyết định nhân sự Ban điều hành, Ban kiểm soát QUỸ.
- Phê duyệt  kế hoạch hoạt động của QUỸ do Ban Điều hành QUỸ trình
            - Xét duyệt danh sách và mức khen thưởng, hỗ trợ khuyến học.
- Thực hiện trao tặng phần thưởng và hỗ trợ khuyến học.
- Thường trực Hội đồng QUỸ họp ít nhất 6 tháng/lần và Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm một số thành phần để đáp ứng yêu cầu hoạt động.
 
Điều 9: Ban Điều hành QUỸ
a- Thành phần: gồm một số người tâm huyết và có điều kiện, năng lực trong việc tổ chức các hoạt động của QUỸ. Tổ chức gồn: 1 Trưởng ban, 2 phó ban, 2 - 3 ủy viên và 1 kế toán. Trưởng ban điều hành QUỸ là thành viên Ban Liên lạc Dòng họ và Phó chủ tịch Hội đồng  QUỸ.
b- Nhiệm vụ Ban điều hành QUỸ:      
             - Lập kế hoạch hoạt động hàng năm của QUỸ báo cáo thông qua Hội đồng QUỸ và Ban Liên lạc Dòng họ
             - Tuyên truyền, vận động xây dựng và trực tiếp quản lý QUỸ.
            - Thu thập thông tin, lập danh sách và đề xuất hình thức khen thưởng, mức hỗ trợ với Hội đồng QUỸ.
            - Tổ chức thực hiện các công việc quy định tại chương 2 sau khi đã được Thường trực Hội đồng QUỸ thông qua.
            - Báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến hoạt động của QUỸ với Hội đồng QUỸ và Ban liên lậc Dòng họ.
 
Điều 10: Ban kiểm soát:
a- Thành phần:  gồm 3 người do Thường trực Hội đồng QUỸ đề cử và Ban liên lạc dòng họ thông qua.
b- Nhiệm vụ: xem xét, kiểm tra sổ sách tài chính và hiệu quả các hoạt động của Ban điều hành để báo cáo với Hội đồng QUỸ. 
 
CHƯƠNG 4
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
Điều 10: Tiếp nhận kinh phí xây dựng Quỹ
- Ban Điều hành đăng ký 1 tài khoản có 2 người đứng tên, một người là Chủ tịch Hội đồng Quỹ và một người là Trưởng ban điều hành Quỹ. Việc rút tiền phục vụ hoạt động khuyến học - khuyến tài phải có chữ ký cả hai người.
- Các cá nhân, gia đình gửi tiền đóng góp vào Quỹ có thể trực tiếp chuyển vào tài khoản Quỹ (có biên lai nhận tiền của Ngân hàng) hoặc giao cho Kế toán Quỹ để gửi vào tài khoản Quỹ.
- Tiếp nhận kinh phí xây dựng Quỹ:  Sau khi tiền được gửi vào tài khoản, Ban Điều hành Quỹ sẽ cấp Giấy biên nhận trong đó ghi rõ số tiền, hình thức đóng góp và điều khoản để rút lại số tiền gốc (đối với trường hợp chỉ ủng hộ lãi và bảo toàn vốn)
 
Điều 11: Các thành viên tham gia xây dựng Quỹ
- Các cá nhân, tập thể tham gia đóng góp vào quỹ sẽ trở thành thành viên của Quỹ, được cung cấp thông tin và góp ý về hoạt động của Quỹ.
- Việc giao nhận tiền, hiện vật đóng góp cho Quỹ được thực hiện đảm bảo nguyên tắc tài chính chung và thường xuyên cập nhật danh sách đưa lên Website “HỌ DOÃN VIỆT NAM”. Những người có đóng góp nhiều sẽ có hình thức tuyên dương và ghi nhận trong Dòng họ.  
 
Điều 12: Sử dụng và bảo tồn Quỹ
-  Ban điều hành Quỹ chỉ được sử dụng phần tiền lãi của Quỹ cho các hoạt động khuyến học, phần tiền gốc do mọi người đóng góp được  bảo tồn để có thể duy trì hoạt động được lâu dài (Trừ trường hợp người tham gia xây dựng Quỹ có chỉ định sử dụng tiền không hoàn lại vào việc cụ thể)
- Ngoài tiền lãi ngân hàng, nguồn vốn của Quỹ sẽ được phát triển thêm bằng cách vận động một số người họ Doãn tình nguyện sử dụng quỹ làm vốn kinh doanh, sản xuất hoặc tìm chọn các cơ hội đầu tư để quỹ sinh lời cao hơn mức gửi ngân hàng (có cơ chế đảm bảo an toàn)
- Việc sử dụng tiền sinh lời vào hoạt động khuyến học do Ban Điều hành Quỹ tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hội đồng khuyến học.
 
Điều 13: Điều kiện và thủ tục xét khen thưởng và hỗ trợ
a- Điều kiện khen thưởng:
- Các đối tượng như quy định tại Điều 5.
- Có đề nghị bằng văn bản của Chi họ hoặc của Ban liên lạc Liên chi địa phương kèm theo bản sao các tài liệu chứng minh các thành tích đã nêu như quy định tại diều 5..
b- Điều kiện hỗ trợ
- Đối tượng như quy định tại điều 6
- Người có nhu cầu được hỗ trợ phải có đơn đề nghị của đại diện gia đình và xác nhận của đại diện chi họ hoặc của Ban liên lạc Liên chi địa phương đồng thời phải có bản sao tài liệu chứng minh đủ điều kiện như quy định tại điều 6.
c- Thủ tục xét thưởng và hỗ trợ.
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng hoặc hỗ trợ, Ban Điều hành Quỹ sẽ xem xét,  kiểm tra thông tin và lập danh sách dự kiến hình thức, mức khen thưởng, hỗ trợ đối với từng trường hợp để báo cáo Thường trực Hội đồng QUỸ và thông báo công khai trên website “HỌ DOÃN VIỆT NAM” lấy ý kiến của Hội đồng QUỸ và bà con trong Họ.
- Danh sách khen thưởng, hỗ trợ chính thức phải được Thường trực Hội đồng Quỹ  thông qua và thông báo trên website “HỌ DOÃN VIỆT NAM”.
 
Điều 14: Thực hiện việc khen thưởng và hỗ trợ
a- Việc khen thưởng
- Chủ trì việc trao thưởng: Thường trực Hội đồng QUỸ và một số khách do Ban Điều hành QUỸ đề xuất và Thường trực Hội đồng QUỸ mời.
- Thời gian trao thưởng: Việc khen thưởng được tổ chức vào dịp Tết âm lịch hoặc ngày giỗ Tổ của từng Chi họ hoặc thời điểm thích hợp.
- Địa điểm trao thưởng:  Thường trực Hội đồng Quỹ sẽ tổ chức trao thưởng tập trung tại một số địa điểm thuận lợi hoặc phối hợp với Ban liên lạc hoặc Hội đồng gia tộc các Chi họ Doãn thực hiện việc trao thưởng tại địa phương.
b- Việc hỗ trợ
Việc hỗ trợ khuyến học có thể tổ chức chung với việc khen thưởng hoặc Ban điều hành QUỸ chuyển giao trực tiếp cho các đối tượng cần hỗ trợ tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể và có cơ chế biên nhận minh bạch.
CHƯƠNG 5
ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN
 
Điều 15- Hiệu lực của Quy chế.
Quy chế này có hiệu lực sau khi Ban Liên lạc dòng họ Doãn và Thường trực hội đồng QUỸ  thông qua.   
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp sẽ tiếp tục bổ sung, sửa đổi Quy chế để phù hợp với thực tế và đem lại hiệu quả cao nhất.
 

      T/M THƯỜNG TRỰC
          HỘI ĐỒNG QUỸ
 
 
NGƯT.PGS.TS Doãn Tam Hòe (đã ký)
T/M THƯỜNG TRỰC
BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ DOÃN
 
 
Doãn Ngọc Ánh (đã ký)

 

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)