TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
QUỸ KHUYẾN HỌC
Thông báo thành lập QUỸ

BAN LIÊN LẠC
DÒNG HỌ DOÃN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
******

                        Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2009
 
THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC HỌ DOÃN
Về việc thành lập Quỹ khuyến học - khuyến tài họ Doãn
 
Căn cứ
-         Dự thảo lần 3 quy chế “Quỹ khuyến học - khuyến tài họ Doãn”  
-         Đề xuất của Nhóm vận động thành lập Quỹ khuyến học - khuyến tài họ Doãn và sự nhất trí của các cá nhân có liên quan.  
-         Nhu cầu phát triển dòng Họ
 
THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ XIN THÔNG BÁO VỚI CÁC CHI, LIÊN CHI VÀ BÀ CON HỌ DOÃN:   
 
1- Thường trực Ban liên lạc dòng họ nhất trí thông qua “Quy chế quỹ khuyến học - khuyến tài họ Doãn” do Nhóm vận động xây dựng Quỹ dự thảo (Nội dung quy chế QUỸ gửi kèm theo Thông báo và được đăng trên Website HỌ DOÃN VIỆT NAM)
2- Việc tổ chức các hoạt động khuyến học - khuyến tài của Ban Liên lạc dòng họ sẽ được thực hiện thông qua hoạt động của QUỸ trên cơ sở Quy chế đã được thông qua nêu trên.  
3-  Thường trực Ban liên lạc xin giới thiệu thành phần Thường trực  Hội đồng QUỸ và Ban điều hành QUỸ lâm thời như sau:    
a- Thường trực Hội đồng Quỹ
TT
Danh sách
Địa chỉ liên hệ
1
Chủ tịch Hội đồng QUỸ: Nhà giáo ưu tú, PGS, TS Doãn Tam Hòe, Nguyên Chủ nhiệm khoa CNTT Trường ĐH xây dựng
ĐT 0989554665
2
Phó chủ tịch Hội đồng QUỸ: Bà Doãn Ngọc Trâm (mẹ của anh hùng liệt sỹ Đặng Thùy Trâm)
ĐT: 0438436444
dktram56@yahoo.com (Email con gái)
3
Phó chủ tịch Hội đồng QUỸ: TS. KTS Doãn Quốc Khoa, giảng viên Học viện CB QL XD và đô thị - BXD
ĐT: 0913597000
NR: 0435143679
doanquockhoa@gmail.com
4
Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Xuyên (vợ cố Trung tướng Doãn Tuế)
ĐT: 043824299
5
Ủy viên: Ông Doãn Ánh, Trưởng ban liên lạc dòng họ
ĐT: 0976057637
6
Ủy viên: Nhạc sỹ, Đại tá QĐNDVN Doãn Nho
ĐT: 01234399033
0435727590
7
Ủy viên: Ông Doãn Kim Cúc, Đại tá QĐNDVN  
ĐT: 0437610628
8
Ủy viên: Ông Doãn Tới, Thượng tá QĐNDVN, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Việt.
ĐT: 0913877005
9
Ủy viên: TS Doãn Minh Tâm, Viện trưởng Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải - Bộ giao thông
ĐT: 0913214852 dmtam2006@yahoo.com
 
b- Ban điều hành Quỹ lâm thời.
TT
Danh sách
Địa chỉ liên hệ
1
Trưởng ban: Ông Doãn Quốc Khoa, giảng viên Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ XD
ĐT: 0913597000
NR: 0435143679
doanquockhoa@ gmail.com
2
Phó Trưởng ban: KS Doãn Hải Bằng, Phó Chủ tịch công đoàn Công ty vận tải  hµng ho¸ Đường sắt
3
Phó Trưởng ban: Ông Doãn Huy Tuân, Giám đốc công ty Thiên Ngọc An - Hà Nội
ĐT: 0909009990
thienngocan68@yahoo.com
4
Ủy viên: KS Doãn Ngọc Thảo, Trưởng phòng kinh doanh - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
ĐT: 0903433455
5
Ủy viên: Ông  Doãn Xuân Hồng, Bác sỹ Bệnh viện K Hà Nội
ĐT: 0904160620   hongxuandoan_k@yahoo.com.vn
6
Ủy viên:  ThS Doãn Hồng Nhung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quảng cáo và thương mại Lạc Việt
0985778888
7
Thư ký : Doãn Thị Dung, kế toán Công ty Thiên Ngọc An - Hà Nội
0977898006
 
 Trong quá trình hoạt động, Chủ tịch hội đồng QUỸ và Trưởng ban điều hành QUỸ có thể chủ động bổ xung thêm thành viên để đảm bảo hoạt động của QUỸ.
4- Ban điều hành Quỹ lâm thời có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo Thường trực Hội đồng Quỹ và Ban liên lạc dòng họ, phối hợp với Ban liên lạc các Chi, các Liên chi và bà con họ Doãn để tổ chức hoạt động khuyến học - khuyến tài của dòng họ theo Quy chế QUỸ  đã được thống nhất.
5- Thường trực Hội đồng QUỸ và Ban điều hành QUỸ lâm thời có nhiệm vụ thực hiện Quy chế Quỹ khuyến học - khuyến tài do Ban liên lạc thông qua; nghiên cứu kiến nghị bổ sung Quy chế và kiện toàn tổ chức, tiến tới thành lập Hội đồng QUỸ, Thường trực Hội đồng QUỸ, Ban điều hành QUỸ và  Ban kiểm soát QUỸ chính thức vào tháng 4-2010.
*
*    *
            Ban liên lạc dòng họ Doãn kính mong Hội đồng gia tộc, Ban liên lạc các chi họ Doãn, Ban liên lạc các Liên chi và toàn thể bà con họ Doãn (cả con cháu nội ngoại, dâu, rể) tích cực tuyên truyền và tham gia hoạt động khuyến học - khuyến tài do QUỸ tổ chức.
 

Nơi gửi:
- Các thành viên BLL dòng họ
- BLL các Chi họ Doãn
- BLL các Liên chi
T/M THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ DOÃN
TRƯỞNG BAN
 
           
       Doãn Ngọc Ánh (đã ký)

 Ghi chú: nội dung Quy chế xem  trong mục QUỸ KHUYẾN HỌC của Website HỌ DOÃN VIỆT NAM

 BỔ XUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC 

1- Bổ xung thành viên Hội đồng Quỹ khuyến học họ Doãn

- Ông Doãn Phú

- Đại đức  Thích Đạo Thông,Trụ trì chùa Quỳnh Lôi - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  (tên khai sinh: Doãn Văn Thiệp - chi họ Doãn Liêu Xá - Mỹ Hào Hưng Yên)

- PGS. TS Doãn Thị Liễu, Trường ĐH Thương Mại (chi họ Doãn Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội)

- PGS. TS Doãn Kế Bôn, Trưởng khoa Thương mại quốc tế - ĐH Thương Mại (gốc chi họ Doãn Hoành Lộ - Giao Thủy - Nam Định)

- KS. Doãn Mạnh Dũng - Hội kinh tế biển TP HCM

2- Bổ xung thành viên Ban điều hành QUỸ khuyến học

- PGS. TS Doãn Thị Liễu

- PGS. TS Doãn Kế Bôn

- Doãn Công Khánh - Viện nghiên cứu Thương mại - Bộ Công thương (chi gốc Yên Quyết) Email: congkhanh_doan@yahoo.com.vn

- Doãn Hiệu - GV ĐH Xây dựng (chi gốc Ngoại Lãng Thái Bình) Email: doanhieu14@yahoo.com.vn

- Doãn Đức Duẩn - Viện khoa học công nghệ mỏ (chi gốc Ân Thi - Hưng Yên) Email: duanvimsat@yahoo.com.vn

- Doãn Ngọc Khoa - Ban quản lý dự án Dầu khí (chi gốc Đông Yên - Đông Sơn Thanh Hóa) Email: doanngockhoa@pv-power.vn

 Ban Liên lạc họ Doãn kêu gọi mọi người quan tâm ủng hộ Quỹ và nếu có điều kiện tham gia và Hội đồng Quỹ hoặc Ban điều hành Quỹ để cùng chung tay góp phần phát triển VIỆC HỌC trong Dòng họ


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Quy chế Quỹ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI họ Doãn

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)