TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
NGƯỜI HỌ DOÃN XÂY DỰNG & BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC
Doãn Hoành Tuấn cụ tổ trùng hưng An Duyên Thường Tín

 

Đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân Doãn Hoành Tuấn trên Bia Tiến sĩ năm Hồng Đức 9 (1478)

Doãn Hoành Tuấn hay Doãn Hoằng Tuấn 尹宏濬[23], (Khâm định Việt sử thông giám cương mục bản dịch quốc ngữ chép là Doãn Hoành Tấn), (thời Lê sơ, triều Lê Thánh Tông), đỗ Đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân năm 1478[24]Thượng thư bộ Lễ, đi sứ nhà Minh năm 1480 mang thư trả lời nhà Minh của vua Lê về việc Đại Việt chinh phạt Ai Lao và tranh chấp biên giới Đại Việt-Đại Minh năm 1479.[25][26], quê An Duyên xã Tô Hiệu huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Khâm định Việt sử thông giám cương mục viết: “... công văn kể hết tình trạng đánh cướp (của người nhà Minh) từ đầu đến cuối, nhân tiện kỳ (sứ thần Đại Việt đi sứ), trình lêntổng đốc Lưỡng Quảng tra khám xét hỏi. Gặp lúc đó, hoàng đế nhà Minh có sắc văn (gửi sang Đại Việt) nói rằng: Gần đây, được tin viên trấn thủ Vân Nam tâu rằng quốc vương An Nam vô cớ tự tiện điều binh mã đánh phá nước Lão Qua, rồi đánh tiếp nước Bát Bá Tức Phụ. Nếu (vua An Nam) từng làm như thế trước đây, thì hãy rút quân ngay! Vua (Lê Thánh Tông) đem sắc văn đó ra cho đình thần xem. Lê Thọ Vực bày cách rằng: Bây giờ nên dùng lời quyền biến đáp lại (vua nhà Minh) là vì có người ở Đông Quan (nước tôi) chạy trốn sang Lão Qua, nên tôi tự sai binh lên biên cảnh truy bắt, chứ thực không liên quan gì đến Lão Qua và Bát Bá. (Vua Lê) bèn sai hàn lâm thị thư Lương Thế Vinh nghĩ ra soạn thành biểu văn phúc tấu đề cập tới việc tướng La Truyền phá (rào lũy biên giới), việc Lý Quảng Ninh bắt (phái viên triều đình Đại Việt) kể hết vào tờ tư. Rồi (vua Lê) sai các chính, phó sứ Nguyễn Văn Chất, Doãn Hoành Tuấn, Vũ Duy Giáo theo lệ cống sứ hàng năm, (mang theo cả biểu văn phúc tấu), sang nhà Minh tùy từng khoản mà ứng đối.”

 

Khâm định Việt sử thông giám cương mục viết về mục đích chuyến đi sứ sang Minh của Doãn Hoành Tuấn, năm 1480.

備前後攻刦諸,狀因使期,[]呈兩廣總督勘問,會明帝有敕云近得雲南鎭守臣言,安南國王無故擅調兵馬攻殺老撾又征八百媳婦,王如有前矢宜速退兵,帝以示廷臣,黎壽域等以爲宜權辭覆奏今,有東關人投竄老撾故自遣兵就境上追索其老撾,八百竝不相干,[]命翰林恃書梁世榮撰擬覆奏表文及將羅傳毀柵,李廣寧執差人事備咨,遣阮文質,尹宏濬,武維敎寺充歲貢正副使帶領,随款應對,辰邦交詞命,先命翰林擬撰,次下東閣廷臣撿閱,如有未合卽改定,明人每嘉之以爲國有人焉。

[備]bị [前]tiền [後]hậu [攻]công [刦]kiếp [諸]chư [狀]trạng [因]nhân [使]sứ [期]kì, [] [呈]trình [兩廣]Lưỡng Quảng [總]tổng [督]đốc [勘]khám [問]vấn, [會]hội [明]Minh [帝]đế [有]hữu [敕]sắc [云]vân [近]cận [得]đắc [雲]Vân [南]Nam [鎭]trấn [守]thủ [臣]thần [言]ngôn, [安]An [南]Nam [國]quốc [王]vương [無]vô [故]cố [擅]thiện [調]điều [兵]binh [馬]mã [攻]công [殺]sát [老]Lão [撾]Qua [又]hựu [征]trưng [八]Bát [百]Bá [媳]Tức [婦]Phụ, [王]vương [如]như [有]hữu [前]tiền [矢]thỉ [宜]nghi [速]tốc [退]thoái [兵]binh, [帝]đế [以]dĩ [示]thị [廷]đình [臣]thần, [黎]Lê [壽]Thọ [域]Vực [等]đẳng [以]dĩ [爲]vi [宜]nghi [權]quyền [辭]từ [覆]phúc [奏]tấu [今]kim, [有]hữu [東]Đông [關]Quan [人]nhân [投]đầu [竄]thoán [老]Lão [撾]Qua [故]cố [自]tự [遣]khiển [兵]binh [就]tựu [境]cảnh [上]thượng [追]truy [索]sách [其]kì [老]Lão [撾]Qua, [八]Bát [百]Bá [竝]tịnh [不]bất [相]tương [干]can, [] [命]mệnh [翰林]hàn lâm [恃]thị [書]thư [梁]Lương [世]Thế [榮]Vinh [撰]soạn [擬]nghĩ [覆]phúc [奏]tấu [表]biểu [文]văn [及]cập [將]tướng [羅]La [傳]Truyền [毀]hủy [柵]sách, [李]Lí [廣]Quảng [寧]Ninh [執]chấp [差]sai [人]nhân [事]sự [備]bị [咨]tư, [遣]khiển [阮]Nguyễn [文]Văn [質]Chất, [尹]Doãn [宏]Hoành [濬]Tuấn, [武]Vũ [維]Duy [敎]Giáo [等]đẳng [充]sung [歲]tuế [貢]cống [正]chính [副]phó [使]sứ [帶]đái [領]lĩnh, [随]tùy [款]khoản [應]ứng [對]đối, [辰]thần [邦]bang [交]giao [詞]từ [命]mệnh, [先]tiên [命]mệnh [翰林]hàn lâm [擬]nghĩ [撰]soạn, [次]thứ [下]hạ [東]đông [閣]các [廷]đình [臣]thần [撿]kiểm [閱]duyệt, [如]như [有]hữu [未]vị [合]hợp [卽]tức [改]cải [定]định, [明]Minh [人]nhân [每]mỗi [嘉]gia [之]chi [以]dĩ [爲]vi [國]quốc [有]hữu [人]nhân [焉]yên。

Tạm dịch:

... công văn kể hết tình trạng đánh cướp (của người nhà Minh) từ đầu đến cuối, nhân tiện kỳ (sứ thần Đại Việt đi sứ), trình lên tổng đốc Lưỡng Quảng tra khám xét hỏi. Gặp lúc đó, hoàng đế nhà Minh có sắc văn (gửi sang Đại Việt) nói rằng: Gần đây, được tin viên trấn thủVân Nam tâu rằng quốc vương An Nam vô cớ tự tiện điều binh mã đánh phá nước Lão Qua, rồi đánh tiếp nước Bát Bá Tức Phụ. Nếu (vua An Nam) từng làm như thế trước đây, thì hãy rút quân ngay! Vua (Lê Thánh Tông) đem sắc văn đó ra cho đình thần xem. Lê Thọ Vực bày cách rằng: Bây giờ nên dùng lời quyền biến đáp lại (vua nhà Minh) là vì có người ở Đông Quan (nước tôi) chạy trốn sang Lão Qua, nên tôi tự sai binh lên biên cảnh truy bắt, chứ thực không liên quan gì đến Lão Qua và Bát Bá. (Vua Lê) bèn sai hàn lâm thị thưLương Thế Vinh nghĩ ra soạn thành biểu văn phúc tấu đề cập tới việc tướng La Truyền phá (rào lũy biên giới), việc Lý Quảng Ninh bắt (phái viên triều đình Đại Việt) kể hết vào tờ tư. Rồi (vua Lê) sai các chính, phó sứ Nguyễn Văn Chất, Doãn Hoành Tuấn, Vũ Duy Giáotheo lệ cống sứ hàng năm, (mang theo cả biểu văn phúc tấu), sang nhà Minh tùy từng khoản mà ứng đối.


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Doãn Nỗ giải phóng vùng đất Bình Trị Thiên
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Doãn Tử Tư nhà ngoại giao đem lại tên gọi cho tổ quốc
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Doãn Bang Hiến (1272-1322)
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Người từng đứng lớp dạy học cho 6 vị danh tướng
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Trao quà của Thống đốc cho gia đình liệt sỹ Doãn Quốc Hiền ,đoàn B68
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Doãn Mẫn (1919-2007)
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Nhạc sỹ Doãn Nho và những bí mật về Chiếc khăn piêu
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Trung thực là phẩm chất không thể thiếu của người trí thức
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server NHẠC SĨ DOÃN NHO: LAO ĐỘNG VÀ THĂNG HOA
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server NHẠC PHẨM MỚI CỦA DOÃN NGUYÊN: CÁNH THƯ RA ĐẢO XA

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)