TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
HỘI NGHỊ 16-1-2010
Truyền thống hiếu học của họ Doãn

Bài viết của ông Doãn Quý Cối Ủy viên thường trực Ban LL dòng họ tại  Hội nghị   khuyến học họ Doãn lần thứ nhất tổ chức ngày 7/6/2009

 

 Nói về truyền thống của dòng họ Doãn từ ngàn xưa tiếp nối mai sau được thể hiện qua câu đối ở các nhà thờ tổ từ Cổ Định, An duyên và nhiều nơi trong họ:

KHOA HOẠN THẾ TRUYỀN THƯ QUỐC SỬ

ĐƯỜNG HUYỀN THIÊN KHẢI ĐỐI NAM SƠN”

Ông Doãn Quang Thái (chi Song Lãng, Thái Bình) tạm dịch “Tổ tiên ta khoa bảng và làm quan còn ghi trong sách Sử của nước nhà; Dòng họ ta trường tồn liền mạch như đá núi nước Nam”.

Quốc sử ghi: từ thời Lý hai cụ họ Doãn ở Cổ Định: cụ Doãn Anh Khái, triều Lý Thần Tông và cụ Doãn Tử Tư, triều Lý Anh Tông đều đựơc vua cử đi sứ nhà Tống. Hai cụ đã làm tốt công việc bang giao, vua Tống phải nể phục. Sử không ghi học vị của các cụ, nhưng được nhà vua cử đi sứ đến nước lớn chắc chắn phài là người tài cao học rộng, ứmg đối hơn người.

Đời nhà Trần có cụ Doãn Bang Hài (cũng quê Cổ Định), năm Giáp Thìn (1304) Hưng Long thứ 12, thời Trần Anh Tông đỗ Thái Học Sinh (Tiến Sĩ). Năm Giáp Dần (1314) đời Trần Minh Tông là Thượng Thư bộ Hình, đặc phong Thiếu Bảo, năm Nhâm Thân (1322) cụ được cử làm chánh sứ sang Nguyên, khi về được phong Thiếu phó, tước Hương đình hầu, được vua ban cho 100 mẫu ruộng. Con thứ cụ là Doãn Hoằng đỗ Tứ trường, vinh phong Đại phu cùng gia nhân đến vùng đất này lập ấp đặt tên ấp là Doãn Xá (nay là xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá).  

Thời nhà Lê, tiếp tục truyền thống đi sứ Trung Hoa có hai bác cháu họ Doãn ở An Duyên: Cụ Doãn Hoằng Tuấn (Hoành Tuấn), niên hiệu Hồng Đức thứ chín khoa Mậu tuất (1478) đỗ đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, làm quan đến chức Thượng thư bộ Lễ. Năm Hồng Đức thứ 11 (1480) được cử làm chánh sứ sang Minh.. Cụ Doãn Mậu Khôi (là cháu cụ gọi cụ Hoằng Tuấn là bác ruột) dưới triều Lê Hiến Tông, niên hiệu Cảnh thống thứ năm khoa Mậu tuất (1502) đỗ đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân. Đời Lê Uy Mục được cử đi sứ nhà Minh (năm 1507) khi về được đổi sang võ ban làm Tả phủ Tả đô đốc trấn giữ xứ Hải Dương được vua ban tặng hàm Thiếu Bảo sau làm quan cho nhà Mạc giữ chức Thượng thư kiêm Chưởng Hàn lâm viện. Sau khi mất Cụ được nhà vua ban tặng "Tế thế Hộ quốc An dân Khoan hoà Trung hậu Đại vương”

 Các cụ họ Doãn đỗ Đại khoa khác như : Cụ Doãn Đình Tá chi Cổ Định, Thanh Hoá (có sách ghi là Đình Tuấn) đỗ đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Mùi, niên hiệu Cảnh thống thứ hai (1499) Đời Lê Hiến Tông làm quan đến chức Hiến sát sứ được phong: "Hanh nguyên tế tự, Dục vận công thần", gia phong Thiếu Bảo. Cụ Doãn Đình Đống chi Hoành Lộ, Nam Định, là con thú tư cụ Thái bảo Hương giang công Doãn Mậu Khôi, đỗ Tiến sĩ khoa Tân mùi (1571) niên hiệu Sùng Khang, triều Mạc Mậu Hợp. Cụ Doãn Đại Hiệu, chi Yên Ninh, nay thuộc xã Yên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đỗ Đệ tam giáp đồng Tiên sĩ xuất thân khoa Tân Sửu, niên hiệu Mạc Quảng Hoà (1541), triều Mạc Phúc Hải làm quan đến chức Tổng binh, tước Đằng khê bá.

Thời nhà Nguyễn, Cụ Doãn Khuê chi Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình đỗ đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Mậu tuất, niên hiệu Minh Mệnh thứ 19 (1838) giữ chức Hàn lâm viện biên tu, sau làm tri phủ Ứng Hoà (Hà Đông). Năm Thiệu Trị thứ nhất (1841) về Kinh làm Giám sát ngự sử. Năm Tự Đức thứ 14 (1861) làm quyền Đốc học Nam Định, hàm Thừa chỉ. Năm Tự Đức thứ 16 (1863) thực thụ Đốc học Nam Định hàm Quang Lộc tự khanh. Năm Tự Đức thứ 20 ( l867) sung chức Thương biện hải phòng kiêm Doanh điền sứ. Họ ta còn nhiều cụ đỗ Tam trường thi Hội (trên cử nhân, gần ngang học vị Tiến sĩ) như:

-Cụ Doãn Định (con cụ Doãn Bang Hài), năm Nhâm tý (1312) thi Hội trúng tam trường làm quan đến Giám sát ngự sử.

 - Cụ Doãn Đệ chi Cổ Định thi Hội trúng tam trường làm quan đến Hộ bộ tả thị lang.

- Cụ Doãn Bá Khanh tự Mẫn Đạt chi Phú Mỹ, Hà Tây thi Hội trúng tam trường làm Huấn đạo huyện Triệu Phong, tri huyện các huyện Lục Ngạn,Thanh Oai.

- Cụ Doãn Hào tự Nguyên Hồng là con cụ Doãn Bá Khanh, thi Hội hai khoa trúng tam trường. Thời Tây Sơn cụ được phong chức Triều liệt đại phu, Binh khoa Đô cấp sự trung tước Tuân đức tử.

-Cụ Doãn Duyên chi Song Lãng, Thái Bình tự Như Khuê, hiệu Anh Hiên thi Hội ba khoa Mậu tuất (1778), ất tỵ (1785 và Đinh mùi (1787) đều trúng tam trường, giữ chức Huấn đạo phủ Trường Khánh.

Các cụ đỗ Tứ trường thi Hương ( tương đương Hương Cống , Cử nhân ) cũng khá nhiều và có ở hầu khắp các chi.

Các Cụ họ ta học không phải chỉ cốt lấy học vị mà là để ứng dụng những điều học được để giúp dân, giúp nước. Phả cũ còn ghi lại nhiều chuyện về đạo đức, tính cương trực của người họ ta, ví dụ như chuyện cụ Doãn Bá Khanh chi Phú Mỹ, Hà Tây: “Khi cụ làm tri huyện Thanh Oai một lần được cử đi chấm thi cụ chấm cho một sĩ tử ở Văn Giáp là Hoàng Vĩ đỗ đầu xứ. Quan Thừa chính sứ xứ Sơn Nam (Hà Đông sau này) nhận hối lộ của một thí sinh khác bảo cụ cho tên ấy đỗ đầu, hạ Hoàng Vĩ xuống. Cụ không nghe, quan Thừa chính sứ giận lắm bèn trả thù bằng cách khi thi tại tỉnh, hạ Hoàng Vĩ xuống thứ 23. Lúc ấy trước đông đủ các quan tri huyện, tri phủ ở dinh trấn, quan Thừa chính sứ nói : “Văn lý của Hoàng Vĩ rất lầm thường mà viên tri huyện Thanh Oai giám lấy đỗ đầu Như thế vì chấm không tinh, phải mau mà chịu phạt!". Lúc đó không chút sợ hãi, vẫn tự tin cụ nói "Thi tại tỉnh là quyền ở trong tay quan lớn. Xin khất đến kỳ thi hương, nếu Hoàng Vĩ không đỗ Thử khoa tôi không những chỉ chịu phạt mà còn xin trả lại chức tri huyện nữa". Khoa thi ấy, Hoàng Vĩ không chỉ đỗ thủ khoa mà vào thi Hội đỗ liền Hội nguyên (đỗ đầu kỳ thi Hội)”.

 Một trong những tấm gương sáng về việc HỌC và HÀNH là tiến sỹ Doãn Khuê. Tại lễ kỷ niệm và hội thảo khoa học nhân 195 năm ngày sinh và 130 năm ngày mất của danh nhân Doãn Khuê (ngày 12 tháng 11 năm 2008), các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa đã ca ngợi: Doãn Khuê là một nhà giáo - nhà nho yêu nước, đào tạo nên nhiều nhân tài cho đất nước như: Hoàng giáp Đình nguyên Nguyễn Quang Bích, Cử nhân Giám sát ngự sử Phạm Huy Quang, đều là những lãnh tụ khởi nghĩa của phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỷ 19. Doãn Khuê vị quan tướng tiến bộ của nhà Nguyễn, một trong số ít quan lại trong phái chủ chiến trực tiếp chống thực dân Pháp đến cùng khi Pháp xâm lược Việt Nam. Doãn Khuê là một nhân vật cải cách, có “tài kinh bang tế thế”, là người khai khẩn lập nên các làng mới vùng ven biển Bắc Bộ, là người khởi xướng việc thành lập thương cảng Hải Phòng, tiền đề cho sự hình thành thành phố Hải Phòng.

Lịch sử Việt Nam còn ghi tên tuổi nhiều vị người họ ta, trong đó phải kể đến một danh thần triều Nguyễn: Tướng quân Doãn Uẩn (1795 - 1850) cũng quê Song Lãng. Từ một quan văn đỗ cử nhân, Doãn Uẩn đã trải nhiều chức vụ: Tham tri bộ Hộ, bộ Hình, Tổng đốc An Hà (An Giang - Hà Tiên) rồi trở thành An Tây mưu lược tướng, giữ yên bờ cõi phía Nam. Trong mấy triều vua: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Tên của Doãn Uẩn được khắc vào bia đá "ghi công các bầy tôi lập được võ công ở An Tây" để trong Võ miếu, tại kinh đô Huế. Dưới thời Thiệu Trị, tên Doãn Uẩn được khắc vào khẩu thần công lớn thất trong 9 khẩu “Thần vũ đại tướng quân". Năm Tự Đức thứ 11(1858) triều Nguyễn lập đền thờ Hiền lương ghi tên họ của 39 vị công thần, Doãn Uẩn được xếp thứ 6 bên tả án. Không chỉ có võ công, cụ Doãn Uẩn còn để lại cho đời nhiều văn thơ có giá trị. Không chỉ nổi danh về võ công, Cụ để lại tập thơ “Tuy tĩnh tử tạp ngôn" gồm 132 bài được các nhà nghiên cứu văn học, sử học đánh gá cao và tiếp tục khảo cứu.

Qua các tham luận tại Hội thảo “Thượng tướng quân Doãn Nỗ và họ Doãn trong lịch sử dân tộc” (năm 1993 tại Văn miếu Hà Nội) và Lễ  Kỷ niệm 210 năm ngày sinh danh nhân Doãn Uẩn và đón bằng di tích lịch sử - văn hóa (năm 2006 tại Song Lãng, Thái Bình), các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử đều nhận định  Doãn Uẩn là một "nhân vật lớn của thế kỷ XIX".

Cụ Doãn Huy Toản, tự Quang Tán (cụ thân sinh cụ Doãn Kế Thiện), thuộc chi Phú Mỹ, Quốc Oai, Hà Tây, đỗ Tú Tài hai khoa thi năm Canh Tý (1900) và năm Quý Mão (1903) là người nổi tiếng hay chữ nhưng tính cương trực, phóng khoáng nên chỉ đỗ Tú tài. Ở một khoa thi Hương, lẽ ra cụ đỗ thủ khoa nhưng bị giáng vì có một Thầy nho hối lộ để người nhà đỗ thủ khoa, cụ biết, đến gặp Thầy nho bảo rằng sẽ đi kiện, Thầy nho bảo: “Nếu cậu xứng đáng thủ khoa hãy đối lại câu này: “Đệ tử tụng sư thiên cổ tội” (nghĩa là: học trò kiện thầy tội ngàn năm), lập tức cụ đối lại ngay: “Tiên sinh hối lộ bách niên ô” (nghĩa là: thầy đi hối lộ trăm năm ô nhục để đời). Hoảng quá Thầy không bình tĩnh được nữa chỉ còn biết chắp tay vái lạy “Tôi xin phục cậu rồi, xin cậu hãy bỏ qua cho tôi, cậu không thủ khoa khoa này thì thủ khoa sau,cho tôi xin cậu…”.  Uy danh của cụ làm nhiều vị chốn quan trường kính nể, các quan tri phủ về nhận chức ở phủ Quốc Oai, như đã thành thông lệ: công việc đầu tiên phải làm là về thăm viếng cụ Kép Than (Than là tên nôm làng Phú Mỹ). Khi cụ mất, Cụ Cử Dương Bá Trạc (bạn tri âm của cụ hoạt động trong phong trào Đông kinh nghĩa thục) viếng câu đối: “Ngán nỗi thời nay, sự thế lung tung trò múa rối; Cùng ai chuyện cũ, làng nho lác đác ánh sao mai

Truyền thống hiếu học của Dòng Họ từ xưa vẫn được kế truyền tới ngày nay, bên cạnh những nhà quân sự có tiếng như tướng quốc “Voi gầm” Doãn Tuế, nhà văn hoá, nhà Hà Nội học đầu tiên Doãn Kế Thiện, nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn kịch hàng đầu của Việt Nam Doãn Hoàng Giang, Đại tá, Tiến sĩ Doãn nho, nhạc sĩ tài năng sámg tác “ Tiến bước dưới quân kỳ”, “ Sóng Cửa Tùng ngay ở độ tuổi 20. Còn nhiều chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực: giáo dục, y tế và các ngành khoa học khác, tiêu biểu như PGS,TS, nhà giáo ưu tú Doãn Tam Hoè, PGS TS, KTS Doãn Minh Khôi (trong gia đình ông Doãn Minh Khôi hiện nay có 3 anh em đều là Tiến sĩ )… Đặc biệt trong đội ngũ Tiến sĩ, có nhiều con gái họ ta: như TS Doãn Mai Hương, Giảng viên phân viện báo chí, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Doãn thị Minh Dung (hiện ở Cộng hoà Liên bang Đức, là chị gái anh Doãn Gia Cường, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Hoà Phát ) đều thuộc chi Phú Mỹ; TS Doãn Hoàng Minh, Giảng viên Đại học KTQD (cháu ruột ông Doãn Phú, chi Khương Đình), TS Doãn Thị Liễu (chi Sơn Đồng), giảng viên Đại học Thương Mại… Còn nhiều con cháu họ ta là những tài năng trẻ đầy hứa hẹn như cháu ngoại cụ Doãn Ngọc Trâm (mẹ của nữ anh hùng liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm) đó là Nguyễn Đặng Việt Anh, đang du học tại Mỹ - người được 5 trường đại học danh giá của Mỹ đồng ý trao học bổng và được một giáo sư người Mỹ đã viết nhận xét về cậu học trò 18 tuổi, đến từ Việt Nam: “Tôi rất tin tưởng rằng người thanh niên xuất sắc này sẽ góp phần giúp thế giới của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống”.

Cách đây trên 10 năm tại đất tổ Cổ Định, nhạc sĩ Doãn Nho có phát biểu “họ ta đã có tướng quân sự nhưng chưa có tướng kinh tế, người họ ta phải phấn đấu nhiều trên lĩnh vực này”. Mới đây, gặp nhạc sĩ Doãn nho tôi có báo tin: “mong ước của anh nay đã thành hiện thực rồi,  Họ ta đã có một số “”tướng kinh tế” trong đó nổi lên nhất đó là tướng Doãn Tới” Anh rất vui và yêu cầu tôi kể về các vị tướng ấy…

Nhân hội nghị Khuyến học - khuyến tài dòng họ Doãn, xin nhắc lại truyền thống hiếu học “ Kế truyền thư quốc sử”, xin chúc QUỸ  hoạt động tốt, vạn sự khởi đầu hanh thông để chăm chút các cháu có tài , các cháu nghèo, hiếu học vượt khó để cho Họ ta sẽ có nhiều danh nhân, nhiều tướng tài được ghi trong quốc sử trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là “DÒNG HỌ VĂN HIẾN”.

  


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Tấm gương khuyến học và hiếu học trích từ gia phả chi Song Lãng
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Một số hoành phi - câu đối về việc học tại các nhà thờ họ Doãn
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Theo dòng thời sự - uống nước nhớ nguồn

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)