TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
HOẠT ĐỘNG & Ý KIẾN CỦA CÁC CÁ NHÂN
VĂN HIẾN HỌ NHÀ

Cháu ơi! ông bảo cháu này

Rằng cháu có biết từ ngày khai sa

Cụ Tổ họ Doãn nhà ta

Hùng vương thuở ấy, đã là một trong

Một trong mười vị tiên công

Xắn tay khai phá đất Rồng, Núi Nưa (1)

“Viễn sơn chi định”(1b), cày bừa

“ Tất thành cận Thuỷ”(1b), sớm trưa gieo trồng

Cụ rằng là: Cụ rất mong

Tương lai cách trở núi sông cũng về

Cũng về chung một lời thề

Họ Doãn gắng sức mọi bề tốt tươi

Gương Tổ tiên nhớ mà soi

Tử Tư, Anh Khái (2) hai người ngoại giao

Đi sứ nhà Tống vua giao

Đã tối lược, lại cao thao (2b) vua mừng

Thái hoà(2c), Đại Việt tưng bừng

Mười hai - thế kỷ(3),cháu đừng quên nghe

Cõi âm, ông sẽ phải về

Nói lại để cháu dễ bề biết thêm

Sau Tử Tư khoảng trăm năm

Đăng Hoà(4) Doãn tổ nhờ chăm học hành

Tiến sỹ học vị đã đành

Làm quan đến chức triều đình(5) vào ra

Hàn lâm chính vị, đó mà

Quốc sử quán chức, đặng đà vinh ngai

Con cụ Hoà có cụ Hài(6)

``Tiến sỹ đã đậu dưới thời Minh Tông(7)

Bộ hình thư thượng(8) cửa rồng

 

(1) Núi Nưa ở Thanh Hoá   (1b) Hai câu trích từ văn tế Thánh Nghè ở thôn Cổ Định Thanh Hoá   (2) Cụ Doãn Tử Tư và cụ Doãn Anh Khái   (2b)Tối cao thao lược. (2c) Không còn chiến tranh  (3)Thế kỷ XII (4) Cụ Doãn Đăng Hoà (5) Triều đình, nay là chính phủ (6) Doãn Đăng Hoà và Doãn Đăng Hài (7) Năm 1304  (8)Thượng thư

 

*****

 

Vua sai đi sứ Nguyên Mông, thảo đàm

Thiếu phó- vua phong tước hàm

Đình hầu(9), trăm mẫu được làm, vua ban

Con thứ Cụ, cùng dân hàn

Di đến Doãn Xá  luận bàn sinh cơ

Lần đầu phân nhánh họ ta

Di dân lập ấp, họ ta lớn dần

Việc này phải nhớ đến ân

Doãn Hoằng tổ thúc, tổ thân chúng mình

Con cụ Hài là Doãn Đinh(10)

Giám sát ngự sử- vào dinh sự hành

Sinh ra Doãn Quyết(11) là danh

Đại phu cung hiến- tước lành vua ban

Doãn Hoằng cùng gia thất bàn

Di cư ra trấn Sơn Nam,Tín Thường(12)

Lần này họ Doãn ta rằng

Lần hai phân nhánh ra đằng Hồng sông(12b)

Vị này sinh Doãn Thân Không

Là em Hoằng Tuấn(13) ở trong triều đình

Trưởng chi Doãn Quyết thì sinh

Doãn Năng, Doãn Nỗ(14a) em, anh, đề huề

Giặc Minh xâm lược thì về

Theo Lê Thái tổ(14b) cứu vì non sông

Vua ban Doãn Nỗ quốc công(15)

Doãn Năng giám tử - trong vòng Thuận thiên(16)

Doãn Thân Không nói ở trên

Mậu Khôi tiến sỹ(17) con hiền của Ông

Thượng thư bộ Lễ, được phong

Thêm hàm Thiếu Bảo, sân rồng vinh quang

Hai lăng Tiến sỹ ở làng

An Duyên,Thường Tín, rõ ràng chẳng sai

Sáu trăm năm, vẫn còn nay

Canh dần(18a) tôn tạo, sum vầy cháu con

 

(9) Vua phong Thiếu phó, Hương đình hầu và thưởng 100 mẫu ruộng,nay là vùng Doãn Xá ở tỉnh Thanh hoá;   (10)Tức Doãn Định (1312-1363);   (11)Cụ Doãn Quyết(1355-1400); (12) Tức Thường Tín;   (12b) Sông Hồng;   (13) Doãn Hoành Tuấn đậu tiến sỹ năm 1478 Chức thượng thư bộ Lễ ;  (14a) Doãn Năng(1390-1450), Doãn Nỗ(1393- 1439);   (14b) Lê

Lợi;   (15) Khai quốc công thần, thượng tướng quân;   (16) Thời Thuận thiên - LêThánh tông;

(17) Doãn Mậu Khôi đậu tiến sỹ năm 1502, thượng thư bộ Lễ, hàm thiếu Bảo;

(18a) Năm 2010.

 

*****

 

Kiệu rồng, vàng thiếp, sơn son

Một nghìn hậu duệ, bà con xa gần

Tế một đêm, đặc cả sân (18b)

Đã đông mà lại muôn phần kính tôn

Cụ Mậu Khôi có bảy con

Sinh ra bảy nhánh Doãn tôn khắp vùng

Vòng quanh châu thổ sông Hồng

Từ Phú Thọ đến Hải Phòng, Hưng Yên…

Sơn Tây, Hà Nội, mọi miền…

Hoà Bình, Nam Định, ruột liền anh em

Mở phả Cổ Định mà xem

Thì thời Nguyễn Huệ(18c) đã đem tấc thành

Theo vua đánh giặc Mãn Thanh

Doãn Trung(19a) bố, Doãn Phi(19b) anh, một lòng

Cùng em Doãn Bật(20a) thẳng rong

Tuốt gươm theo Đặng Tiến Đông(20b) anh hùng

Đống Đa đại thắng vừa xong

Phượng Hoàng chưa kịp xây rồng Trung Đô(20c)

Gia Long đã kịp giở trò(21)

Giành xong ngôi vị, lại lo trả thù

Bảo tồn nòi giống cho dù

Phương Nam vô định, mịt mù gió sương

Doãn Phi, Doãn Bật, tìm đường

Vào đến Nghi Thái (21b),thì dừng chân đây

Vào đây thì ở lại đây

Sinh chi Nghi Thái ngày nay, đó mà

Lại nói về họ Doãn ta

Doãn Khuê, Doãn Uẩn cũng là vinh quang

Hai vị quê ở Song Lang (22)

Doãn Khuê tiến sỹ, vào hàng trứ danh (23)

 

(18b) Đêm trước giỗ 1/3 Tân mão ( 2011) tại An Duyên;   (18c) Vua Quang Trung;

(19a) Cụ Doãn Trung quân sư của Đô đốc Đặng Tiến Đông; (19b) Cụ Doãn Phi con trai cụ Doãn Trung, tướng dưới quyền đô đốc Đặng Tiến Đông;  (20a) Cụ Doãn Bật em trai cụ Doãn Phi, cũng là tướng dưới quyền đô đốc Đặng Tiến Đông;  (20b) Đặng Tiến Đông là

một trong các đô đốc của vua Quang Trung (tại phường Trung Tự, Đống Đa Hà Nội,có đường Đặng Tiến Đông);  (20c) Quang Trung xây Phượng Hoàng Trung Đô ở Núi Quyết

Vinh ,Nghệ An chưa xong thì bệnh, từ trần;  (21) Gia Long lên ngôi năm 1802, đời vua thứ nhất của triều Nguyễn;   (21b) Khi đó  gọi là Phú Hoà, ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An. (22) Xã Song Lãng,Vũ Thư, Thái Bình. (23) Cụ Doãn Khuê (1813- 1878).

 

*******

 

Làm quan ở tận triều đình

Ba đời vua Nguyễn, rành rành chẳng ngoa(24)

Nhìn tên đường, phố, tỉnh nhà(25)

Cùng trong họ Doãn chúng ta tự hào

Doãn Uẩn đức trọng tài cao(26)

An Tây lược tướng, tạc vào thần công(26)

Vua tặng thưởng, vì có công

Giữ, khai, Nam bộ, là Ông công nhiều

Nỗi niềm với Họ kính yêu

Ông muốn cháu biết nhiều điều nữa cơ

Như khi Độc lập – phất cờ

Doãn Quang Khải viết: Bài ca quên mình(27)

Vì dân vì nước hy sinh.

Doãn Tuế, Doãn Sửu, công trình biết bao (28a)

Quân kỳ cờ đỏ vàng sao (28)

Xe tăng năm lính, quê đâu mặc lòng

Doãn Nho: một hướng xe tăng(28)

Nghe mà thấy sướng trong lòng Doãn ta

Doãn Kế Thiện, văn hóa gia(29)

Phó Mặt trận Tổ quốc ta, cháu à

Phải đâu câu chuyện làm quà

Kể cho cháu biết họ nhà vẻ vang

Nhân dân nghệ sĩ Hoàng Giang(30)

Là gương phấn đấu chẳng thường đó nghe

Doãn Tiến Dũng, Doãn Tam Hoè(31)

Doãn Quốc Khoa… những ông nghè ngày nay(31)

Vì dòng tộc, vẫn ngày ngày

Lắng lo việc Họ, quên bay tuổi già

 

 

 

(24) Ba đời vua: Minh Mạng,Thiệu Trị, Tự Đức.  (25) TP Thái Bình có phố và đường

Doãn Khuê.  (26) Tên Doãn Uẩn được tạc vào khẩu súng thần công thứ nhất trong 9 khẩu

vua sai đúc thời kỳ ấy.  (27) Tác giả bài: Vì nhân dân quên mình  (28a) Trung tướng Doãn Tuế tư lệnh binh chủng pháo binh Việt Nam, phó tổng tham mưu trưởng QĐNDVN. Thiếu tướng Doãn Sửu Cục trưởng Cục chính sách Bộ quốc phòng QĐNDVN.

(28) Doãn Nho là tác giả 2 bài hát: Tiến bước dưới Quân kỳ và Năm anh em trên một chiêc xe tăng.  (29) Cụ Doãn Kế Thiện là nhà văn hóa và là nguyên phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (30) Nghệ sỹ nhân dân Doãn Hoàng Giang

(31) Các vị ở Ban liên lạc họ Doãn Việt Nam, ngày xưa đậu tiến sỹ thì gọi là ông nghè.

 

*****

 

Hiến văn dòng họ Doãn ta(32)

Văn miếu hội thảo(32), sử gia tặng mừng

Cháu lo học tập cho năng

Tu dưỡng đạo đức, cho bằng anh em

Mỗi lần mở phả ra xem

Mình không hổ thẹn thót tim,ông mừng

Văn vần, mấy đọan chúc mừng:

Họ nhà Văn Hiến. Và rằng như sau:

Văn vần câu chữ khó gieo

Nên không nêu hết, những điều muốn nêu

Cảm thông cho  nhé. Ơn nhiều -/-

 

 

 

(32) Hội thảo tại Văn miếu Quốc tử giám ngày 15/12/1993

của Hội khoa học lịch sử Việt Nam, các nhà khoa học lịch sử đã kết luận

“ Họ Doãn là dòng họ văn hiến”

 

 

 

 

(Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đọc bài này, và

kính chúc dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc).

 

============000===========

 

Nghi thái ngày 28 tháng 10 năm 2011(20h)

 

DOÃN HỮU MAI

Xóm Thái Hoà, Xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: (038) 3 616 263  hoặc  01258 529 656

 

 

Xin cảm ơn ông Doãn Quốc Khoa đã mail bài trở lại và gợi ý

để Doãn Hữu Mai tôi chỉnh sửa một số chỗ trong bài này

Nhân đây D.H.Mai xin cảm ơn ông Khoa đã mail bài của ông

Doãn Văn Nhị chi Yên Thành(đang ở Nha Trang) đến tôi.

 

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Các câu chuyện về cụ Doãn Uẩn (phần 2)
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Các câu chuyện về cụ Doãn Uẩn (phần 1)
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Đình Cao mở Ngọc phả
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Cảm nhận về : Lễ kỷ niệm 100 năm Hợp biên Gia phả họ Doãn tổ chức tại Đình Cao
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server CHI HỌ DOÃN ĐÌNH CAO CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM “ HỢP BIÊN GIA PHẢ” HỌ DOÃN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server ẤN TƯỢNG ĐÌNH CAO
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Một số suy nghĩ về dòng họ và hoạt động của Ban Liên lạc họ Doãn
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Đọc Hợp phả (Kính dâng Tiên Tổ Doãn tộc)
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Câu đối
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server SUY NGẪM VỀ GIÁ TRỊ VĂN HIẾN CỦA HỌ NHÀ

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)