TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Gia phả chi Liêu Xá

 GIA PHẢ HỌ DOÃN CHI LIÊU XÁ

             

       Khởi nguồn : Con thứ hai của cụ Doãn Mậu Khôi( không rõ tên tuổi & họ tên chính thất ) di cư từ An Duyên –Thường Tín về  Hạ Yên quyết (nay là phường Yên Hòa quận Cầu Giấy-Hà Nội. Sau mấy đời không rõ, sinh ra cụ Doãn…Thụy Nghiêm Lĩnh), nếu tính từ cụ Nghiêm Lĩnh là đời thứ nhất, thì đến đời thứ 7 có cụ Doãn Đình Quán hiệu Phúc Hiền, sinh 2  con trai : con trưởng là Doãn Đình Thu ,tự Tiến Hoa , di cư về xã Hải Triều huyện Hưng nhân -Thái Bình định cư. Con thứ 2 là  cụ Doãn …tự  Phúc Thực di cư về thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.  Họ Doãn chi xã Liêu xá thờ cụ Phúc Thực làm Thủy tổ.

 

2-Đời 1-         Doãn Phúc Thực là con trai thứ 2 của cụ Doãn  Đình Quán sinh ba con trai, con cả : Doãn….Tự Thuần Lý đến ở thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, con thứ 2 Doãn….Tự Phúc Thành, và con thứ 3 : Doãn…Tự Chất Thực ở  lại thôn Liêu xá.

 

PHÂN CHI 1 – THÔN LIÊU TRUNG

21 - Đời 2 : Doãn Thuần Lý – mất ngày 20/11 là con trưởng cụ Phúc Thực, Tổ phân chi Họ Doãn thôn Liêu Trung.  sinh ba  con trai  : Doãn  Cờ (không có con ), Doãn Đạm, và Doãn Năm.

212 - Đời 3 : Doãn Đạm con thứ 2 cụ Thuần Lý, sinh  hai con trai  : Doãn Thợ ( không có con) và Doãn Viết.

2122 -  Đời 4 : Doãn  Viết con thứ 2 cụ Doãn Đạm,  sinh  hai con trai  : Doãn  Vẽ và Doãn Diện.

21222 -  Đời 5 : Doãn Diện con thứ 2 cụ Doãn Viết, sinh ba con trai  : Doãn  Hạ (không có con ), Doãn  Ẩn và Doãn Tẹo.

*2 -  Đời 6 : Doãn  Ẩn con thứ 2 cụ Doãn Diện, cụ có 2 vợ; Chính thất không rõ họ tên, sinh 2 con trai  : Doãn Phức và Doãn Hanh, 1 gái là Doãn Thị Thành, lấy chồng ở tỉnh Tuyên Quang ; Thứ thất không rõ họ tên, sinh một con trai là Doãn Nguyên và 1 con gái là Doãn Thị Minh, chồng tên là Năm, người thôn Liêu Trung.

*21- Đời 7-Doãn Phức con trai trưởng cụ Doãn Ẩn, mất năm 2011 thọ 83 tuổi, chính thất là Đỗ Thị Gái người cùng làng, mất năm 1983 thọ 53 tuổi. sinh  3con trai :  Văn Tuyên,   Văn Biên,  Văn Dũng và  4 con gái là Doãn Thị Hằng sinh năm 1960  chồng tên là Quang ở thôn Thượng cùng xã. Doãn Thị Thu sinh năm 1964 mất năm 2010  chồng tên là Biều, người cùng làng nguyên là Chủ tịch xã Liêu Xá. Doãn Thị Thi sinh năm 1966  chồng tên là  Phương ở làng Liêu Hạ. Doãn Thị Thùy sinh năm 1968  chồng tên là Tuấn quê ở thôn Nho Lâm, Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên.

*211 -  Đời 8 : Liệt sĩ Doãn Văn Tuyên sinh năm  1954 , con trưởng của cụ Doãn Văn Phức , bộ đội chống Mỹ hy sinh ngày 24/11/1977.

*212 - Đời 8 : Doãn Văn Biên con trai thứ 2 cụ Doãn Phức, sinh năm 1958, vợ : Nguyễn Thị Liên sinh năm 1958 quê ở thành phố Hải Dương, sinh 1 con trai : Doãn Văn Đức sinh năm 1983 và 4 con gái : Doãn Thị Hạnh sinh năm 1985, cử nhân kinh tế, chồng tên là Đông ở Ba Vì, Hà Nội. Doãn Thị Hồng sinh năm 1986 cử nhân kinh tế. Doãn Thị Nhung sinh năm 1988 kỹ sư công nghệ thông tin. Doãn Thị Huệ sinh năm1991, cử nhân kinh tế.

*213 -  Đời 8 : Doãn Văn Dũng. con trai thứ 3 cụ Doãn Phức, vợ : Nguyễn Thị Ngoan, người cùng làng, sinh 2 con trai : Doãn Văn Trung, Doãn Văn Thắng, và 1 con gái  : Doãn Thị Thảo

 

*23 -  Đời 7 : Doãn Văn Nguyên con trai thứ 3 cụ Doãn Ẩn sinh năm  1954 mất năm 1978, vợ : Lưu Thị Mý sinh năm 1954  giáo viên phổ thông,  nguời cùng thôn Liêu Trung, sinh 2 con gái  : Doãn Thị Hà cử nhân kinh tế, lấy chồng quê ở thành phố Hưng Yên. Doãn Thị Hồng, cử nhân sư phạm, lấy chồng ở thôn Hảo cùng xã.

*3 -  Đời 6 : Doãn Tẹo là con trai thứ ba của cụ Diện, sinh 1 con  trai  :  Văn Hùng, và 2 con gái  :Doãn Thị Quý, lấy chồng ở Liêu Trung. Doãn Thị Báu, lấy chồng ở Vũng Tàu.

*31 Đời 7-Doãn Văn Hùng con trai cụ Doãn Tẹo, sinh năm 1952( đã mất ). Vợ tên là  Yến ở Gia Lâm, sinh  một  con trai  : Doãn Tuấn.

*311 -  Đời 8 : Doãn Văn Tuấn ,con trai ông Văn Hùng, hiện đang ở Gia Lâm, sinh một con trai : Doãn Đỗ Anh Huy sinh năm 2008, và một con gái là Doãn Đỗ Ngọc Anh, sinh năm 2006.

 

213 - Đời 3 : Doãn Văn Năm con trai thứ ba của cụ Thuần Lý, sinh 1 con trai  : Văn Cậy.

2131 -  Đời 4 : Doãn Văn Cậy , con trai cụ Năm, sinh 3 con trai  :  Doãn Lực, Doãn Điền, Doãn Nhờ.

21311 - Đời 5 : Doãn Lực con trưởng cụ Văn Cậy, sinh một con trai  : Doãn Mận và 5 con gái  : Doãn Thị Bảo lấy chồng ở cùng làng. Doãn Thị Sọc lấy chồng ở Nam Hà. Doãn Thị Bút lấy chồng ở làng. Doãn Thị Dậu lấy chồng ở thôn Nho Lâm. Doãn Thị Sẻlấy chồng ở cùng làng.

 

*1 -  Đời 6 : Doãn Mận là con trai của cụ Doãn Lực,có 1 con trai  : Doãn Kính , và 1 con gái  : Doãn Thị Gái, chồng tên là Lạp người cùng làng.

21312 -  Đời 5 : Doãn Điền con trai thứ 2 cụ Văn Cậy,  sinh 3 con trai : Doãn Lợi, Doãn Đò và Doãn Đào. cụ Điền cùng các con chuyển đi Đông Anh, Hà Nội.

21313  -  Đời 5 Doãn Nhờ con trai thứ 3 cụ Văn Cậy, sinh 1 con trai  :Doãn Như và hai con gái  :Doãn Thị Nụ lấy chồng ở làng. Doãn Thị Bẽo lấy chồng ở Đặng Nhất-Cẩm Xá-Mỹ Hào-Hưng Yên.

*1 - Đời 6 : Doãn Như con trai cụ Doãn Nhờ,  sinh 2 con trai  : Văn Chiếm, Văn Thu, và 5 con gái : Doãn Thị Tranh sinh năm 1942 chồng là Nguyễn Minh Cương ở Hà Nội, đã mất. Doãn Thị Tuyết  sinh năm 1948 chồng là Đỗ Đình Quân ở Hà Nội, đã mất. Doãn Thị Hòa sinh năm 1952 chồng là Bùi Văn An ở Hà Nội. Doãn Thị Bình sinh năm 1954 chồng là Ngọ Xuân Hòa ở Tây Hồ, Hà Nội. Doãn Thị Thắng sinh năm 1957 chồng là Nguyễn Xuân Bùi ở Hà Nội.

*11 -   Đời 7 : Doãn Văn Chiếm con trai trưởng cụ Doãn Như, chính thất : Nguyễn Thị Sìn sinh năm 1939 ở cùng làng, sinh 4 con trai là : Văn Hùng, Văn Hậu, Văn Huy,Văn Tư, và  2 con  gái : Doãn Thị Huyền sinh năm 1963 , chồng Đỗ Đình Vĩnh sinh năm 1963, ở cùng làng, Doãn Thị Hương sinh năm 1968, chồng : Lưu Đình Đông người cùng làng.

*111 -  Đời 8 : Doãn Văn Hùng con trai trưởng cụ Văn Chiếm, sinh năm 1960, vợ là : Nguyễn Thị Hải sinh năm 1963 người cùng xã, sinh 2 con  trai  Doãn Mạnh, Văn Dũng.và 1 con  gái  Doãn Thị Dung sinh năm 1990, chồng là Lưu Đức Liêm ở xã Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên.

*1111 -  Đời 9 : Doãn Văn Mạnh  con trưởng ông Văn Hùng, sinh năm 1984, vợ là Lưu Thị Hương sinh năm 1988, sịnh 1 con trai : Doãn Văn Cường năm 2009 , và 1 con gái là: Doãn Thị Ngát  năm 2006

*1112 -  Đời 9 : Doãn Văn Dũng , con trai thứ 2 ông Văn Hùng, sinh năm 1987,vợ  : Nguyễn Thị Lâm sinh năm 1989, quê ở Ân Thi, Hưng Yên, sinh 1 con trai  : Doãn Văn Trí năm  2010

*112 -   Đời 8 : Doãn Văn Hậu con trai thứ 2 cụ Văn Chiếm, sinh năm  1971, vợ  : Lưu Thị Trang sinh năm  1974, có 3 con gái :Doãn Thị Tâm chồng là Lưu Ngọc Tuấn, ở cùng làng. Doãn Thị ĐứcDoãn Thị Duyên.

*113  -    Đời 8 :  Doãn Văn Huy , con trai thứ 3 cụ Văn Chiếm, sinh năm 1973, vợ : Lê Thị Ngân sinh năm 1979 người cùng làng, sinh 2 con trai là: Doãn Văn Đại, Doãn Văn Lộc

*114 - Đời 8 : Doãn Văn Tư con trai thứ 4 cụ Văn Chiếm, sinh năm 1982, vợ  Phạm Thị Hồng sinh năm 1984,  có 1 con  trai  :Doãn Văn Hiệp sinh năm 2009, và 1con gái l: Doãn Hương Vân sinh năm  2006 .

*12  -  Đời 7 : Doãn Văn Thu  con trai thứ 2 cụ Doãn Như, sinh năm1958, vợ : Nguyễn Thị Liên  sinh năm 1962 có  hai con gái : Doãn Thị Hiền sinh năm1986, Doãn Thị Thảosinh năm 1988

 

PHÂN CHI 2 – THÔN LIÊU XÁ

22 -  Đời 2 :  Doãn Phúc Thành  con thứ 2 cụ Phúc Thực, sinh 5 con trai  :  Doãn Nhỡ, , Doãn Hài, Doãn Văn Cừ , Doãn …tự Văn Giai,  Doãn Sửu.

221 -  Đời 3 : Doãn Nhỡ , tự Doãn Nhữ con trai trưởng cụ Phúc Thành, sinh  một con trai :Doãn Kiên.

2211 - Đời 4 : Doãn Kiên là con trai  cụ Nhỡ, sinh  một con trai  :Doãn Bàng.

22111 -  Đời 5 : Doãn Bàng, con trai  cụ Kiên, không có con.

222 -  Đời 3 : Doãn Hài , con thứ  2   cụ  Phúc  Thành ,không có con.

223 – Đời 3 : Doãn Văn Cừ ,tự Văn Cối, hiệu Phúc Thọ, mất ngày 27/10 tại quê vợ, con thứ ba cụ Phúc Thành, chính thất họ Trần, hiệu Từ Thận quê Bắc Ninh

224 - Đời 3 :  Doãn…tự Văn Giai, hiệu Cương Trực , con thứ 4  cụ Phúc Thành, mất ngày 17/3

225  -  Đời 3 : Doãn Sửu , con thứ năm của cụ Phúc Thành, chính thất : Hoàng Thị Cận, sinh 1 con trai  : Văn Nhâm.

2251 -  Đời 4 : Doãn Văn Nhâm(Mất ngày 18/7), chính thất  Nguyễn Thị Tại(Rõ) hiệu Diệu Lỗ người cùng thôn ( Mất ngày 17/7 ), sinh 5 con trai : Doãn Văn  Tế (không có con ) Văn Tiệm, Văn Ngọ, Doãn Văn Hợi (không có con), Văn  Nghĩa.

22512 -  Đời 5 : Doãn Tiệm con thứ 2 cụ Văn Nhâm, chính thất : Vũ Thị Chỉ mất ngày 28-12, người cùng làng, sinh  3 con trai : Văn  Cầu, Văn  Cơ, Văn Cống. Thứ thất tên là , sinh  một con  trai  :  Doãn Văn Tụng(không có con), và một con  gái  : Doãn Thị Khuông lấy chồng ở thôn Bần.

*1  - Đời 6 : Doãn Văn Cầu con trai trưởng cụ Doãn Tiệm,  mất năm 1969, thọ 71 tuổi, cụ có ba vợ : chính thất  Trần Thị Uyển sinh 2 con gái  : Doãn Thị Nguyện lấy chồng Nam Định, sinh sống và mất tại Hòa Bình. Doãn Thị Ước, chồng tên là Hào ở  Cẩm Đường-Mỹ Hào-Hưng Yên, thứ thất : Nguyễn Thị Uy quê ở thôn Liêu Trung, sinh  một trai  : Văn Chúc, và một con  gái : Doãn Thị Đỏ ( mất sớm.), trắc thất : Nguyễn Thị Gáimất ngày 03-09 quê ở thôn Liêu Trung, sinh một con trai : Văn Chuyền

*11 -  Đời 7 : Doãn Văn Chúc con trai trưởng cụ Văn Cầu,  mất ngày 23-5-1988 thọ 52 tuổi, vợ : Đỗ Thị Đặt người cùng thôn, sinh 5 con trai  : Văn Tuyên, Văn Tuyến, Doãn Văn Bắc (mất sớm), Văn Dũng, Doãn Văn Sỹ (mất sớm), và  một con gái  : Doãn Thị Mai sinh năm 1966 chồng là Đỗ Xuân Thuần ở thôn Liêu Trung.

*111 -  Đời 8 : Liệt sỹ Doãn Văn Tuyên sinh năm 1957, bộ đội phòng không, hy sinh ngày 27-7-1984, năm  28 tuổi.

*112 -   Đời 8 : Doãn Văn Tuyến sinh năm 1959, vợ : Đỗ Thị Mỵ  sinh năm 1961 quê ở thôn Liêu Trung, sinh 2 con trai  : Doãn Văn Tuyển (mất sớm) , Văn Tùng và  một con  gái là : Doãn Mỹ Lương sinh năm 1999.

* 1122  -   Đời 9 : Doãn Văn Tùng con trai thứ 2 ông Văn Tuyến, sinh năm 1985, vợ là: Đỗ Thị May sinh năm 1983 quê ở Liêu Trung, sinh  hai con trai  : Doãn Quang Bách sinh năm 2006, Doãn Quang Huy sinh năm 2009 .

*114 -  Đời 8 : Doãn Văn Dũng con trai thứ 4 cụ Văn Chúc, sinh năm 1971, vợ :  Nguyễn Thị Yến sinh năn 1975, người cùng thôn, sinh 1 con  trai  : Doãn Đại Nghĩa sinh năm 2003 , và  hai con gái : Doãn Thị Hương Quỳnh sinh năm 1995, Doãn Thị Bích Phượng sinh năm 2000.

*12 -  Đời 7 : Doãn Văn Chuyền con trai thứ 2 cụ Văn Cầu, sinh năm 1954, Hiện ở Quảng Ninh, vợ : Trần Thị Nữ sinh năm 1952 người cùng thôn,  sinh 3 con  trai :  Văn Hùng, Văn Hậu,  Văn Thành, một gái : Doãn Thị Hà sinh năm 1975 chồng là Nguyễn Văn Giảng ở Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên.

*121  -   Đời 8 : Doãn Văn Hùng  con trai trưởng ông Văn Chuyền, sinh năm 1977, vợ :Nguyễn Thị Hồng Mai sinh năm 1988 quê ở Sài Gòn, sinh 1 con trai : Doãn Văn Khánhnăm 2008  hiện ở Sài Gòn.

*122 -   Đời 8 : Doãn Văn Hậu  con trai thứ 2 ông Văn Chuyền, sinh năm 1980, vợ  :  Nguyễn Thị Hương quê ở Bắc Ninh, sinh  một con trai  : Doãn Văn Thế sinh năm 2005 , và  một con  gái  :Doãn Thị Hương Giang sinh năm  2007 ), gia đình ông Hậu cư trú ở Quảng Ninh.

*123  -  Đời 8  : Doãn Văn Thành con trai thứ 3 ông Văn Chuyền, sinh năm 1982, vợ  :  Hoàng Thị Hương sinh năm1985 , quê ở Móng Cái-Quảng Ninh, sinh 1 con trai  : Tiến Đạt, hiện đang ở Sài Gòn.

*2      Đời 6-Doãn Văn Cơ( tức Huân) con trai thứ 2 cụ Doãn Tiệm, sinh năm 1905, mất 13-04 chính thất  Lê Thị Đừng sinh năm 1907 mất ngày 20-10  sinh  một gá  :Doãn Thị Sơ sinh năm  1931 chồng là Vũ Hữu Đằng ở thôn Hảo, thứ thất Hoàng Thị Nhung quê ở Cẩm Giàng, sinh 2 con trai :  Văn Đại, Văn Vượng, và 2con gái : Doãn Thị Bình chồng là Phan Thanh Hương ở Sơn la.Doãn Thị Định  (mất sớm)

*21 -  Đời 7 : Doãn Văn Đại , con trai cả cụ Văn Cơ, sinh năm  1939 mất năm 2000, Trung tá công an, vợ : Lê Thị Thoa sinh năm 1939, người cùng thôn, Hiện cư trú tại Hà Nội, sinh 2 con  trai :  Phú Hải,  Doãn Minh Đăng sinh năm 1976 cử nhân kinh tế và 5 con gái  : Doãn Thị Thái sinh năm1958 chồng là  Đào Duy Bích ở Hà Nội. Doãn Thị Lan sinh năm 1960 chồng : Nguyễn Ngọc Bách ở Hà Nội, Doãn Kim Dung sinh năm  1963 chồng là Đinh Xuân Sơn ở Hà Nội. Doãn Thanh Hương sinh năm 1967. Doãn Kim Oanh sinh năm 1971 chồng là Đinh Quốc Chương ở Hà Nội.

*211 -   Đời 8 : Doãn Phú Hải  con trưởng cụ Văn Đại, sinh năm 1966, vợ : Trần Thị Minh Thu sinh năm 1973 quê ở xã Tân Lập-Yên Mỹ, sinh 1 con trai : Doãn Trường Giang năm 2011 và  hai con  gái : Doãn Vân Anh sinh năm 1999, Doãn Hải Anh  sinh năm 2002.

*22 -   Đời 7 : Doãn Văn Vượng  con thứ 2 cụ Văn Cơ, sinh năm 1942, Đại học Mỹ thuật, người trình bày bìa «  Hợp phả họ Doãn  »năm 1992, vợ : Trần Thị Thuy sinh năm 1942 người cùng thôn, gia đình ông Vượng ở Hà Nội, có hai con  trai  : Doãn  Văn Thisinh năm 1962, Doãn Quang Minh  và 2 con gái : Doãn Thúy Phương  sinh năm 1963  Cử nhân Sư phạm, chồng : Nguyễn Văn Đại, trung tá công an thành phố Hà Nội. Doãn Bích Nga sinh năm 1969 chồng là Lê Văn Sâm ở Ninh Bình, gia đình định cư  tại Hà Lan.

*222 -  Đời 8 : Doãn Quang Minh  con trai thứ 2 cụ : Văn Vượng, sinh năm 1977, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngoại ngữ, vợ : Nguyễn Ngọc Lan sinh năm 1980, Cử nhân Kinh tế, quê ở Hà Nội, sinh 1 con trai : Doãn Minh Huy sinh năm  2009 .

*3 -  Đời 6 : Doãn Văn Cống con trai thứ 3 cụ Doãn Tiệm,  mất ngày 10-10, chính thất là Trần Thị Bỉnh người cùng thôn, mất ngày 01-12, sinh 1 con  trai  : Văn Đắp, và 5 con  gái : Doãn Thị Xây chồng : Trần Đình Đắc ở cùng thôn.Doãn Thị Be chồng tên là Hải, thôn Yên Lão,định cư tại Bắc Giang.Doãn Thị Xe chồng : Nguyễn Văn Bình ở cùng thôn. Doãn Thị Hoan chồng : Trần Đình Dung ở cùng thôn. Doãn Thị Bé chồng tên là Thăng ở Từ Hồ, Yên Mỹ, Hưng Yên.

*31  -  Đời 7 : Liệt sỹ Doãn Văn Đắp Bộ đội chống Pháp, hy sinh ngày 08-10.

22513 -   Đời 5 : Doãn Văn Ngọ  con thứ 3 cụ Văn Nhâm, mất ngày 9-10-1921 thọ 27 tuổi, chính thất : Lê Thị Thính(Tức Gia) hiệu Diệu Văn người cùng thôn, mất ngày 29-10-1946, thọ 53 tuổi, sinh 2 con trai là :  Văn Việt và Văn Viết.

*1 -   Đời 6 : Doãn Văn Việt( cụ Vẹt ),  con trưởng cụ Văn Ngọ,  mất ngày 07-04-1988, thọ 77 tuổi, chính thất : Lê Thị Oánh người cùng thôn, sinh  3 con  trai  : Văn Nam, Doãn Văn Thắng (mất sớm), Minh Sang , và một con gái  : Doãn Thị Nguyên, cán bộ văn phòng UBND quận Hoàn Kiếm nghỉ hưu, mất ngày 22-10-1995, hưởng thọ 59 tuổi. Chồng : Võ Chí Khánh quê ở Quy nhơn,  mất năm1984. Kế toán trưởng nhà in báo Nhân dân.

Ngày 22 tháng 8 năm 1982, tại nhà cụ Nguyên ở số nhà 11 phố Ngõ Gạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Liên chi Họ Doãn Hà Nội (Tiền thân của Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam )được thành lập. Cụ Doãn Thị Nguyên là một trong số những người đầu tiên tham gia và hoạt động tích cực(từ 1982 đến 1987) trong Ban liên lạc Liên chi. Cụ đã làm tốt việc phát hành Hợp phả họ Doãn năm 1984 ( Công việc in ấn hồi đó không thuận lợi như năm 1992, lúc đó được cụ  Doãn Tuế    đưa về cơ quan bộ Tổng Tham mưu mới in ấn được )

*11 - Đời 7 : Doãn Văn Nam , con trai cả cụ Văn Việt, sinh năm 1944 mất năm1992 thọ 49 tuổi. vợ : Nguyễn Thị Đông người cùng thôn, sinh 3 con trai  : Văn Hải, Văn Dương, Văn Phương., và 1 con gái  : Doãn Thị Vui chồng : Đoàn Xuân Thủy ở huyện Mỹ Hào.

*111 -  Đời 8 : Doãn Văn Hải con trưởng ông Văn Nam, sinh năm 1971, mất năm 2000 vợ : Đặng Thị Quyên quê ở Mỹ Hào, sinh  một con gái : Doãn Thị Yến.

*112  -  Đời 8 : Doãn Văn Dương con thứ 2 ông Văn Nam,  vợ : Phạm Thị Tú, quê Mỹ Hào, sinh 1 con trai : Doãn Văn Tùng,và 1 con  gái : Doãn Thị Thu

*113  -  Đời 8 : Doãn Văn Phương , con trai thứ 3 ông Văn Nam,  vợ : Đỗ Thị Phương, quê ở thôn  Liêu Trung, sinh 1 con  trai  : Doãn Tuấn Anh, và một gái  Doãn Thị Huyền Trang.      

*13 -   Đời 7 : Doãn Minh Sang, sinh năm 1949 con trai thứ 3 cụ Văn Việt,  mất năm 2001, hưởng thọ 53 tuổi, cán bộ tổng cục địa chất, vợ : Trần Thị Tài, người cùng thôn, sinh 4 con trai  :  Doãn Minh Khang sinh năm 1974,  Minh Tuân,  Doãn Minh Cương(mất sớm),  Doãn Minh Tú sinh năm 1987 kĩ sư Công nghệ Thông tin, Gia đình ông Sang ở thành phố Nha Trang.

*132  -  Đời 8 : Doãn Minh Tuân con trai thứ 2 ông Minh Sang, vợ : Nguyễn Thị Bình, quê ở Sóc Sơn - Hà Nội, sinh 2 con gái  : Doãn Thị GiangDoãn Thị Thanh Hương.

*2 -   Đời 6 : Doãn Văn Viết con thứ 2 cụ Văn Ngọ, sinh năm 1922 mất năm 1992, chính thất : Trần Thị Trợ sinh năm 1916 mất năm 2010, sinh 2 con trai : Doãn Văn Tiến (mất sớm),  Văn  Lựợng, và 5 con gái  : Doãn Thị Tân sinh năm 1943 mất năm 2013 chồng : Lê Đức Đoàn ở xã Đồng Tham, Doãn Thị Bạn sinh năm 1947 chồng : Trần Đình Chứ người cùng thôn, Doãn Thị Hữu sinh năm 1949 chồng : Đỗ Duy Vời người cùng thôn, Doãn Thị Hịu (mất sớm.) Doãn Thị Thêm sinh năm 1963 Cử nhân kinh tế, phó giám đốc ngân hàng nông nghiệp huyện Mỹ Hào,chồng : Lều Thọ Hùng người cùng thôn Giám đốc Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Minh Đức huyện Mỹ Hào.

 Thứ thất : Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 4/6/1930 quê ở huyện Tiên Lữ, mất ngày 13-11-2010 sinh  4 con trai  : Mạnh Lực, Văn Mạnh, Văn Khoẻ, Văn Hiệp , và 3 con gái  : Doãn Thị Minh sinh năm 1960, chồng : Vũ Hữu Tuấn người thôn Hảo cùng xã. Doãn Thị Sinh sinh năm 1963 Đi tu  pháp danh Thích Đàm Hiền, trụ trì ở chùa làng, Doãn Thị Hà sinh năm 1971 chồng là Vũ Hữu Khởi người thôn Hảo cùng xã.

*22 -   Đời 7 : Doãn Văn Lượng con trai thứ 2 cụ Chính thất, sinh năm 1955, bộ đội chống Mĩ,  vợ : Nguyễn Thị Đạm sinh 2 con trai : Doãn Tùng Lâm và Doãn Lâm Tùng sinh năm 1987 cử nhân kinh tế

*221  -  Đời 8 : Doãn Tùng Lâm , con trai cả của ông Doãn Văn Lượng, sinh năm 1984 , Đại học kỹ thuật Quân sự, vợ : Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1986, cử nhân kinh tế quê ở xã Nhân hòa- Mỹ hào.

*21 -  Đời 7 : Doãn Mạnh Lực sinh năm 1952,  con trai trưởng cụ Thứ Thất(cụ Thoa), bộ đội chống Mĩ(cấp bậc Đại úy) chuyển ngành về Sở Ngoại thương tỉnh Hải Hưng cũ , nghỉ hưu,  vợ : Nguyễn Thị Bình, quê ở Thị trấn Yên Mỹ sinh năm 1956, Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện nghỉ hưu, sinh 1con trai  : Doãn Trung Dũng sinh năm 1990, Sĩ quan công an huyện Văn Lâm,và một con gái  Doãn Thị Thanh Huyền sinh năm 1985, Thạc sỹ tài chính ngân hàng, trưởng phòng Kế hoạch Ngân hàng Đầu tư  và phát triển Tỉnh Hưng Yên, chồng là Trương Thanh Tùng kỹ sư điện tử, quê ở huyện Mỹ Hào, sinh 2 con trai: Hải Kiên, Nhật Nam.

*24  -  Đời 7 : Doãn Văn Mạnh con trai thứ 4 cụ Văn Viết, sinh năm 1956 vợ : Trương Thị Đệ quê ở Thị Trấn Yên Mỹ sinh 1 con trai  : Văn Tấn, và  3 con  gái : Doãn Thị Lệsinh ngày 22/12/1982, chồng : Vũ Hữu Tới ở thôn Hảo cùng xã, Doãn Thị Tình sinh năm 1987 lấy chồng ở xã Trung Hòa . Doãn Thị Thảo sinh ngày 9/7/1993 chồng : Phạm Hùng Lũy quê ở huyện Văn Giang

*241 -  Đời 8 : Doãn Văn Tấn con trai ông Văn Mạnh, sinh năm 1984,  vợ : Vũ Thị Thu người thôn Hảo sinh 1con trai : Doãn  Văn Toản, và một con gái : Doãn Vân Khánh

*25 -  Đời 7 : Doãn Văn  Khỏe con trai  thứ 5 cụ Văn Viết, sinh năm 1958, vợ : Lương Thị Tính quê ở thôn Yên lão, sinh 1 con trai  : Doãn Văn Hoan, và 2 con gái : Doãn Thị Vân sinh ngày 26/6/1983 chồng : Vũ Hữu Hưng người thôn Hảo cùng xã . Doãn Thị Anh sinh ngày 14/6/1989 chồng là Nguyễn Ngọc Diện quê ở thôn Thượng cùng xã.

*251 -  Đời 8 : Doãn Văn Hoan con trai ông Văn Khỏe, sinh năm 1985, vợ  Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1988, quê thôn Liêu Trung, sinh 3 con gái  :Doãn Thị Khánh Linh sinh năm 2007 Doãn Thị Khánh Vy(mất sớm)Doãn Thị Khánh Nhi sinh năm 2010 ( sinh đôi với Khánh Vy) và 1 con trai  : Doãn Văn Anh sinh năm 2014

*26 - Đời 7 : Doãn Văn Hiệp con trai thứ 6 cụ Văn Viết, sinh ngày 01/02/1969, mất ngày 6/3/2013 hưởng dương 45 tuổi, vợ  Đỗ Thị Thư sinh ngày 10/12/1972 quê ở thôn Liêu Trung, sinh 2  con trai  : Doãn Văn Sỹ sinh năm 1998, Doãn Văn Hòa sinh năm 2006.

 

22515 -  Đời 5 : Doãn Văn Nghĩa con thứ 5 cụ Văn Nhâm, chính thất : Lê Thị Trọngsinh 2 con trai :  Doãn Văn Hiếu, Doãn Văn Hiểu(không có con ), và 2 con  gái  : Doãn Thị Điểu, Doãn Thị Tài (đều mất sớm).

*1 -  Đời 6 :  Doãn Văn Hiếu con trai trưởng cụ Văn Nghĩa, chính thất : Nguyễn Thị Dàng sinh 4 con trai  : Doãn Văn Tâm sinh năm 1959 mất năm 1977,  Văn Sự, sinh năm 1962 Doãn Văn Oai (sinh năm 1968 mất năm 1981)Doãn Văn Linh ( sinh năm 1970 mất năm 1989)và 2 con gái  : Doãn Thị Lý chồng là Phạm Văn Cộng quê xã Nghĩa Hiệp , Doãn Thị Thư

*12 -  Đời 7 : Doãn Văn Sự sinh năm 1962 con trai thứ 2 cụ Văn Hiếu, vợ : Lê Thị Xuyên sinh năm 1963 quê thôn Yên Lão, sinh 2 con trai  : Doãn Văn Nghiệp,  Văn Thành

*121 -  Đời 8 : Doãn Văn Nghiệp sinh năm 1985 , con trai trưởng của ông Doãn Sự, vợ là Hoàng Thị Thơm, sinh năm 1988, quê ở thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, sinh 1 con gái là Doãn Hoàng Huyền Trang sinh năm 2014

*122  -  Đời 8 : Doãn Văn Thành con thứ 2 ông Văn Sự,  vợ cả : Nguyễn Thị Mau  quê ở Ân Thi đã ly hôn sinh một con trai  : Doãn Văn Công, sinh ngày 25/8/2008. Vợ 2 :Chu Thị Ngọc quê huyện Phủ Cừ sinh 1 con trai  : Doãn Huy Hoàng, sinh ngày 15/5/2013 và 1 con gái : Doãn Thị Ngọc Anh, sinh năm 2014.

 

PHÂN CHI 3 - THÔN LIÊU XÁ

23 -  Đời 2 :  Doãn  Chất Thực con trai thứ 3 cụ Phúc Thực, sinh 4 con trai  : Doãn.. tự Phác  Nhã, Doãn Ty, Doãn Chòm, Doãn Chính.

231  -   Đời 3 :  Doãn Phác Nhã con trưởng cụ Chất thực sinh 2 con trai  : Doãn Trầm , Doãn Văn Tịnh(cụ Thứ) .

2311 -  Đời  4 : Doãn Trầm con trưởng cụ Phác Nhã, sinh 2 con trai  : Doãn  An ,Doãn Nha.

  2312    Đời 4- Doãn Văn Tịnh hiệu : Cần Phúc, là con thứ 2 của cụ Phác Nhã di cư sang  thôn Yên Lão, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, có 2  vợ, chính thất : Lê Thị Bùi, sinh một con trai : Văn Thơ, thứ thất : Nguyễn Thị Ngoan sinh 2 con  trai : Văn Kệ, Văn Mặc và 1 con gái .

23121   Đời 5- Doãn Văn Thơ con trưởng cụ Văn Tịnh, sinh 2 con gái : Doãn Thị Dính lấy chồng ở cùng làng, Doãn Thị Phùng xuất gia đi tu ở chùa làng .

23122   Đời 5-Doãn Văn Kệ con trai thứ 2 cụ Văn Tịnh,chính thất : Nguyễn Thị Thựcsinh 4 con  trai  : Văn Câu,  Văn Trai,  Văn Dục, Văn Giã, và 1 con gái : Doãn Thị Ốc, lấy chồng ở Văn Lâm, Hưng Yên.

*1 -  Đời 6 : Doãn Văn Câu con trai trưởng cụ Văn Kệ , chính thất : Nguyễn Thị Mu, người cùng làng Yên Lão, sinh  một con trai  :  Văn Côi.

*11 -  Đời 7 : Doãn Văn Côi  sinh năm 1933 mất năm 1962 , con trai của cụ Doãn Văn Câu , chính thất : Lương Thị Bướm sinh năm 1933, sinh  một con trai  :  Văn Mùa

*111 - Đời 8 : Doãn Văn Mùa  con trai cụ Văn Côi, sinh năm  1958 , vợ :Luyện Thị Vuisinh năm 1961 quê ở làng Ngọc Tỉnh xã Ngọc Long, sinh được một trai :Văn Định, hai gái : Doãn Thị Mừng sinh năm 1982 chồng là Nguyễn Hữu Cử ở cùng làng. Doãn Thị Lết, sinh năm 1988 , chồng : Vũ Văn Thương ở Nam Định.

*1111 - Đời 9 : Doãn Văn Định  con trai ông Văn Mùa, sinh năm 1986, vợ : Đỗ Thị Mếnsinh năm 1985 quê ở thị trấn Yên Mỹ-Hưng Yên, sinh  một con gái  :Doãn Ngọc Quỳnhnăm 2009.

*2  -  Đời 6 : Doãn Văn Trai Con thứ 2 cụ Văn Kệ, vợ : Nguyễn Thị Thêm người cùng làng, không có con. Hai cụ đã mất.

*3  -  Đời 6 : Doãn Văn Dục con thứ 3 cụ Văn Kệ, chính thất : Nguyễn Thị Lượt, quê ở Yên Thổ, sinh 2 con gái  : Doãn Thị LàDoãn Thị Loan  2 bà lấy chồng ở cùng làng. Thứ thất : Hoàng Thị Bé, quê ở Ân Thi, Hưng Yên, sinh hai con gái  : Doãn Thị Phụng, lấy chồng ở An Lão-Hải Phòng. Doãn Thị Công, lấy chồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

*4  -  Đời 6 : Doãn Văn Giã con trai thứ 4 cụ Văn Kệ, vợ : Lê Thị Biển, người cùng làng. Hai cụ không có con.

23123 -  Đời 5 : Doãn Văn Mặc  con trai thứ 3 cụ Văn Tịnh,  sinh 2 con trai  : Doãn  Văn Cường (di cư đi Sơn la), Doãn Văn Cương (di cư đi Sơn la), và một con gái :  Doãn Thị Hội,  lấy chồng ở Văn Lâm, Hưng Yên.

*1 -  Đời 6 : Doãn Văn Cường  con trai cả cụ Văn Mặc, sinh 2 con trai  : Doãn Văn Trương, Doãn Văn Chiến, và 2 con gái là :Doãn Thị Huân, Doãn Thị Thắng.

*2 -  Đời thứ 6 : Doãn Văn Cương sinh năm 1924 con trai thứ 2 cụ Văn Mặc, vợ : Hoàng Thị Thơm, sinh năm 1926,  sinh 3 con trai : Văn Thiệu, Văn Triệu, Văn Bắc

*21 -   Đời 7 : Doãn Văn Thiệu con trai cả của cụ Văn  Cương, sinh năm 1952, có 2 vợ ,  sinh 3 con trai  : Doãn Hoài Đức năm 1972, Doãn Thanh Hải sinh năm 1975, Doãn Thanh Tú sinh năm 1982

*22  -   Đời 7 : Doãn Văn Triệu con thứ 2 cụ Văn Cương, sinh năm 1954, có 2 vợ, sinh 2 con trai : Doãn  Văn Chung , Doãn Văn Chính.

*23  -  Đời 7-Doãn Văn Bắc con thứ 3 cụ Văn Cương, sinh năm 1956, có 2 con trai : Doãn Văn Quyền,  Doãn Tiểu Anh.

232  -   Đời 3 : DoãnTy con thứ 2 cụ Chất thực, sinh 1 con trai  : Doãn Tiền.

233  -   Đời 3 : Doãn Chòm con thứ 3 cụ Chất Thực, sinh 2  con trai : Doãn Dốc,  Doãn Hồ

2331 -  Đời 4 : Doãn Dốc con trai trưởng cụ Doãn Chòm sinh 2  con trai : Doãn Bính , Doãn Lai.

233 11  -  Đời 5 : Doãn Bính con trưởng cụ Doãn Dốc sinh 2 con trai :  Doãn Nội , Doãn Lạp.

*1  -  Đời 6 : Doãn Nội con trưởng cụ Doãn Bính, vợ : Lê Thị Tý mất ngày 3-5, sinh 5 con trai :  Doãn Thiết , Doãn Văn Khất ( không có con ),  Doãn Lần, Doãn Vạn, Doãn Văn Bôi ( không có con ),  một con gái  : Doãn Thị Tha(mất sớm)

*11 - Đời 7 : Doãn Thiết (con trai trưởng cụ Doãn Nội) chính thất : Nguyễn Thị Cảnh mất ngày 15-5 không có con, thứ thất là Lê Thị Thậm mất ngày 29-9 sinh 1 con trai  : Doãn Đức, và 5 con gái :Doãn Thị Hồng sinh năm 1945, chồng :  Nguyễn Ngọc Biên quê ở Hải phòng. Doãn Thị Mai sinh năm 1947chồng : Lê Hữu Thung quê ở Hải Phòng. Doãn Thị Thanh sinh năm 1952 chồng : Trịnh Đình Thảo quê ở Hải Phòng. Doãn Thị Phương sinh năm 1956, chồng là Vương Tiến Hùng quê ở Hải phòng. Doãn Thị Phượng sinh năm 1960 , cử nhân sư phạm, chồng :  Trần Ngọc Vinh quê ở Hải phòng.

*111 -  Đời 8 : Doãn Đức con trai cụ Doãn Thiết sinh năm 1943, sinh sống tại Hải Phòng, vợ : Trương Thị Tý, quê ở Kinh Môn-Hải Dương, sinh 2 con trai : Văn Phúc, Văn Toàn và 2 con gái :  Doãn Thị HậuDoãn Thị Ngoan đều  lấy chồng ở Hải Phòng.

*1111 -  Đời 9 : Doãn Văn Phúc con trưởng ông Văn Đức,  vợ : Ngô Thị Hoa sinh một con trai  : Doãn Văn Thành.

*1112  -  Đời 9 : Doãn Văn Toàn con thứ 2 ông Văn Đức, ở Hải Phòng, vợ : Nguyễn Thị Thu Hương, sinh 1 con  trai  : Doãn Văn Tiến, và 1 con  gái  : Doãn Ngọc Vân

*13  -   Đời 7 : Doãn Văn Lần( con thứ 3 cụ Doãn Nội) chính thất : Đỗ Thị Pháo người cùng thôn mất năm 2010 hưởng thọ 82 tuổi. Sinh  2 con  trai  : Doãn Quang, Doãn Hải, và 2 con gái  :Doãn Thị Tốt  chồng là Trần Đình Thảnh ở cùng làng. Doãn Thị Duyênchồng là Nguyễn Đức Tài ở huyện Ân Thi.

*131  -  Đời 8 : Doãn Văn Quang con trưởng cụ Doãn Lần, sinh năm 1958, vợ  : Nguyễn Thị Lam sinh năm 1963, người làng Thượng, cùng xã, sinh 3 con trai  :Văn Hà, Văn Hiển, Văn Hợp.

*1311  -  Đời 9 : Doãn Văn Hà con trưởng ông Văn Quang, sinh năm 1981, vợ : Mai Thị Việt Hương sinh năm 1986, cử nhân kinh tế, quê ở Tiền Hải Thái Bình, sinh 1 con trai : Doãn Tuấn Hoàng năm 2012 .

*1312   -   Đời 9 : Doãn Văn Hiển con thứ 2 ông Văn Quang, sinh năm 1983, vợ : Lê Thị Hiền sinh năm 1985 quê ở huyện Ân Thi, sinh 1 con  gái  :Doãn Linh Hương sinh năm 2006  và 1 con trai  : Doãn Tuấn Phong sinh năm  2011.

*1313 -  Đời 9 : Doãn Văn Hợp con thứ 3 ông Văn Quang, sinh năm 1985, vợ : Trần Thị Hương  sinh năm 1990, quê ở huyện Khoái Châu, sinh 2 con gái  :Doãn Phương Linh  năm 2012 , Doãn Phương Thảo sinh năm 2014 và Doãn Tuấn Hùng sinh năm 2017.

*132   -  Đời 8 : Doãn Văn Hải  con trai thứ 2 cụ Doãn Lần, sinh năm  1962, vợ : Lê Thị Thoa sinh năm 1968 cư trú ở thành phố Thái Nguyên, sinh 3 con trai : Doãn Văn Trung  năm 1993, Doãn Văn Nguyên  năm 1998, Doãn Văn Nghĩa sinh năm 1998(sinh đôi).

*14  -  Đời 7 : Doãn Văn Vạn con trai thứ 4 cụ Doãn Nội, chính thất : Nguyễn Thị Xungười cùng thôn, sinh 1 con  trai : Doãn  Cường và một con  gái Doãn Thị Thắngchồng là  Đỗ Duy Đức ở cùng làng.

*141  - Đời 8 : Doãn Văn Cường con trai cụ Văn Vạn,  vợ : Trương Thị Xóe, người thôn Liêu Trung, cùng xã, sinh 1 con gái  :Doãn Thị Phúc và 2 con  trai : : Văn Kiên, Văn Quyết, 

*1411  -   Đời 9 : Doãn Văn Kiên con trai trưởng ông Văn Cường,vợ : Nguyễn Thị Tuệquê ở Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên, sinh 1 con  trai là: Doãn Văn Quốc, và 1 con  gái  : Doãn Ngọc Vy

*1412  -   Đời 9 : Doãn Văn Quyết con trai thứ 2 ông Văn Cường,  vợ : Lê Thị Thúy, quê ở Xã Đồng Than  sinh  một con gái  : Doãn Thị Bảo Ngọc, và 1 con trai  :Doãn Văn Long

*2  -  Đời 6 : Doãn Văn Lạp (cụ Gắm) con thứ 2 cụ Doãn Bính,  mất năm 1973 thọ 83 tuổi, chính thất : Đào Thị Viện, sinh 2 con  trai  :Văn Lợi, Văn Thủy, một gái  :Doãn Thị Tùy(mất sớm).

*21  -  Đời 7 : Doãn Văn Lợi (cụ Cửu),con trai cả của cụ Văn Lạp, mất ngày 27-12-1980, thọ 69 tuổi.chính thất : Nguyễn Thị Tư quê Cẩm Giàng- Hải Dương, mất năm 1993  thọ 83 tuổi, sinh  6 con  trai  : Văn Lộc, Văn Bổng, Văn Ngũ , Văn Năng, Văn Nở, Doãn Văn Sở (mất sớm), và 3 con  gái  : Doãn Thị Nhự sinh năm 1945 chồng : Nguyễn Đình Bách, ở Ngọc Long,Yên Mỹ, Hưng Yên. Doãn Thị Ngư sinh năm 1948 chồng là Bùi Văn Tập ở tỉnh Tuyên Quang,  sinh được  một con gái  : Doãn Thị Hiền sinh năm1989, theo họ mẹ. Doãn Thị Chín sinh năm 1963  thiếu tá quân đội, chồng : Bùi Văn Hán ở Hà Nội, trung tá quân đội.

*211  -  Đời 8 : Doãn Văn Lộc con trưởng cụ Văn Lợi,  mất năm 2007 thọ 69 tuổi, bộ đội chống Mỹ, cán bộ bưu điện tỉnh Hải Hưng cũ, chính thất : Lê Thị Vui mất năm 2006 thọ 65 tuổi, người cùng thôn, sinh 3 con  trai  : Văn Linh, Văn Bình, Văn Minh , và một con gái  : Doãn Thị Thúy  sinh năm 1962 chồng là Nguyễn Đình Quảng quê ở Ngọc Long-Yên Mỹ- Hưng Yên.

*2111  -  Đời 9 : Doãn Văn Linh  con trai trưởng cụ Văn Lộc, sinh năm  1964 vợ : Phạm Thị Vân  sinh năm  1971, quê ở thôn Liêu Trung, sinh 2 con  gái  :Doãn Thị Phươngsinh năm 1990 chồng là Lưu Đình Tạ quê ở Liêu Trung. Doãn Thị Sinh sinh năm  1991 và 1 con trai  :Doãn Văn Sáng sinh năm  1993 .

*2112   -   Đời 9 : Doãn Văn Bình con trai thứ 2 cụ Văn Lộc sinh năm 1975, vợ là Lưu Thị May  sinh năm 1976 , quê ở Liêu Trung, sinh1con trai  : Doãn Văn Phong năm 2005, và 1 con gái  :Doãn Thị Hiền sinh năm  2000.

*2113  -   Đời 9 : Doãn Văn Minh  con trai thứ 3 cụ Văn Lộc, sinh năm 1978, vợ : Phạm Thị Nghĩa  sinh năm 1979, quê ở Nghĩa Hiệp-Yên Mỹ- Hưng Yên, có 1 con gái  :Doãn Thị Quyên sinh năm 2006 và 1 con trai  : Doãn Văn Tuấn sinh năm  2008 .

*212  -   Đời 8 : Doãn Văn Bổng con trai thứ 2 cụ Văn Lợi, sinh năm 1941, bộ đội chống Mỹ, vợ  :Vũ Thị Định sinh năm 1945, người làng Hảo ở cùng xã, sinh 3 con  trai  : Văn Trường, Văn Quân, Văn Tuyển , và 1 con gái  : Doãn Thị Tươi sinh năm  1975 chồng : Nguyễn Văn Cường người cùng thôn.

*2121  -   Đời  9-Doãn Văn Trường con trưởng cụ Văn Bổng, sinh năm1971 vợ  : Trần Thị Mận sinh năm  1974  người cùng thôn, sinh  2 con gái : Doãn Thị Giang sinh năm  1993 chồng : Lưu Ngọc Trường ở Liêu Trung. Doãn Thị Xuân sinh năm 1998 ,

*2122  -   Đời 9 : Doãn Văn Quân con trai thứ 2 cụ Văn Bổng, sinh năm 1973 vợ : Đỗ Thị Hương  sinh năm 1975 , quê ở thôn  Liêu Trung, sinh con trai  : Doãn Văn Khải năm 1998, và 1 con gái  :Doãn Thị Huyền năm 2008.

*2123  -   Đời 9 : Doãn Văn Tuyển con trai thứ 3 cụ Văn Bổng, sinh năm  1982, Kỹ sư giao thông, vợ : Trịnh Thu Hà sinh năm1988 , cử nhân kinh tế, quê ở Thanh Hóa, công tác tại chi cục thuế tỉnh Hưng Yên, sinh 1 con trai : Doãn Minh Hoàng  năm  2001.

*213  -  Đời 8 : Doãn Văn Ngũ con trai thứ 3 cụ Văn Lợi, sinh năm 1950 mất năm 2010 , bộ đội chống Mỹ, vợ : Trần Thị Thái sinh năm 1955, người cùng thôn, sinh 1 con  trai là : Doãn Văn Nghĩa, và hai con gái là Doãn Thị Tuyến sinh năm 1980, thạc sỹ kinh tế, giảng viên trường trung cấp Nông Nghiệp Tô Hiệu-Hưng Yên, chồng  Nguyễn Văn Hải  ở Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên. Doãn Thị Ngà sinh năm1984 ,  chồng : Hoàng Văn Đạt ở Gia Lộc, Hải Dương.

*2131  -  Đời 9 : Doãn Văn Nghĩa con trai ông Văn Ngũ, sinh năm 1978 , vợ  : Trương Thị Hường sinh năm 1980, quê ở Tân Lập,Yên Mỹ, Hưng Yên, sinh 1 con  trai : Doãn Văn Tình năm 2007, và 2 con gái  : Doãn Minh Nguyệt  sinh năm 2003 , Doãn Bích Ngọc sinh năm 2012 .

*214  -   Đời 8 : Doãn Văn Năng con trai thứ 4 cụ Văn Lợi, sinh năm 1953 , vợ :   Đỗ Thị Hải  người cùng làng, sinh 2 con gái : Doãn Thị Nga, chồng : Lê Hữu Tính người cùng thôn. Doãn Thị Mỹ  sinh năm 1982 lấy chồng ở tỉnh Bình Dương, và 2 con trai  : Văn Anh, Doãn Văn Tiệp sinh năm 1987.

*2141  -  Đời 9 : Doãn Văn Anh  con trai trưởng ông Văn Năng, sinh năm 1985, vợ : Phạm Thị Giang  quê ở Thanh Hóa, sinh  1 con trai : Doãn Văn Nhật

*215  -   Đời 8 :  Doãn Văn Nở  con trai thứ 5 cụ Văn Lợi, sinh năm 1955, vợ :  Trần Thị Bắc sinh năm 1961, thiếu tá quân đội, quê ở Thái Bình. Hai vợ chồng ở Hà Nội, có hai con gái  : Doãn Thị Hà sinh năm 1983 chồng : Đàm Ngọc Hiệu ở Hà Nội. Doãn Thị Thành sinh năm  1988 chồng : Nguyễn Văn Cung ở Hà Nội.

*22  -   Đời 7 : Doãn Văn Thủy  con trai thứ 2 cụ Văn Lạp, sinh năm  1921. Cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ Thương nghiệp tỉnh Hải Hưng cũ (nghỉ hưu), chính thất : Trần Thị Đầm(đã mất) không có con. Thứ thất : Lê Thị Liên người cùng thôn, mất năm 1990 thọ 65 tuổi, sinh 3 con  trai : Văn Dũng, DoãnVăn Doanh, Văn Dương,  và 3 con  gái : Doãn Thị Dân chồng : Nguyễn Văn Hòa, quê ở Hà Nội,  hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Doãn Thị Diệp chồng : Đỗ Đình Ái người cùng thôn.Doãn Thị Duyên sinh năm 1969 chồng :  Chu Đặng Dung ở Thành phố Hồ Chí Minh.

*221  -   Đời 8 : Doãn Văn Dũng  con trai trưởng cụ Văn Thủy, sinh năm 1961, vợ : Vũ Thị Tươi người cùng thôn, sinh 1 con  trai : Doãn Văn Hùng, và 1 con  gái : Doãn Thị Trang  sinh năm 1990 chồng : Nguyễn Đình Hoan ở thôn Thượng, cùng xã.

*2211  -   Đời 9 : Doãn Văn Hùng con trai ông Văn Dũng, sinh năm  1992

*222 -  Đời 8 : Doãn Văn Doanh con trai thứ 2 của cụ Văn Thủy sinh năm 1964, vợ : Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1970, người làng Thượng cùng xã, sinh 1 con trai : Doãn Văn Tùng và 1 con gái :Doãn Thị Minh Tâm sinh năm 1994.

*2221 -  Doãn Văn Tùng sinh năm 1991,  con trai ông Doãn Văn Doanh, vợ : Nguyễn Thùy Trang sinh năm 1991 người thôn liêu Trung, sinh 1 con gái : Doãn Vi An - sinh năm 2015

*223 -  Đời 8 : Doãn Văn Dương  con thứ 3 cụ Văn Thủy, sinh năm  1972, công tác tại ngành hàng không, ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ Trịnh Thị Linh  sinh năm1983, quê thành phố Thanh Hóa, sinh 1 con  gái Doãn Thị Quỳnh Chi năm 2009 , và 1 con trai : Doãn Hữu Phong sinh năm  2012.

 

23312 -  Đời 5 : Doãn Văn Lai  con trai thứ 2 cụ Văn Dốc, mất ngày 24-2. Chính thất : Trần Thị Xuân mất ngày 02-06, sinh 3 con trai : Văn Quý, Văn Cách, Văn Bào,  và 6 con gái : Doãn Thị Ất, lấy chồng ở huyện Mĩ Hào Hưng Yên. Doãn Thị Ích., lấy chồng cùng thôn. Doãn Thị Tạm lấy chồng cùng thôn. Doãn Thị Tiếu  lấy chồng cùng thôn. Doãn Thị Bòng, lấy chồng thôn Yên Thổ, Doãn Thị Bưởi lấy chồng cùng thôn.

*1  -  Đời 6 : Doãn Văn Quý con trai trưởng cụ Văn Lai, mất 3-5-1972, chính thất : Trần Thị Hoàn mất năm 1988, cụ  Quý ở  tỉnh Tây Ninh. sinh 2 con trai : Văn Chuyên , Văn Trị, và 6 con gái : Doãn Thị Ô chồng là Trần Đình Y ở thành phố Hồ Chí Minh, đã mất. Doãn Thị Dĩ đi tu tại chùa Hảo xã Liêu xá, hiệu  Đàm Chung (đã mất), Doãn Thị Báu chồng : Phạm Văn Thứ ở thôn Nho Lâm. Doãn Thị Miên chồng L Lê Văn Lợi ở Tây Ninh. Doãn Thị Hiển chồng : Nguyễn Văn Mong ở Tây Ninh. Doãn Thị Vinh chồng : Đặng Văn Hùng định cư ở Hoa Kỳ.

*11 -  Đời 7 : Doãn Văn Chuyên  con trưởng cụ Văn Quý, sinh năm 1936, Đại tá cảnh sát,  ở Hà Nội, đã mất, vợ : Bùi Thị Thường  sinh năm 1936 ở Hà Nội, sinh 1 con  trai là : Doãn Văn Chính,và 3 con gái : Doãn Thị Thanh Hương sinh năm  1959  chồng là Nguyễn Văn Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Doãn Thị Phương Mai sinh năm 1963 chồng Trần Lê Cường ở Hà Nội. Doãn Thị Thanh Quỳnh sinh năm 1968 chồng là Ngô Hồng Sơn ở Hà Nội.

*111 -  Đời 8 : Doãn Văn Chính  con trai cụ Văn Chuyên, sinh năm 1975  ở Hà Nội. vợ :  Trần Thu Hằng  sinh năm1977, có 1 con  trai  : Doãn Văn Kiên sinh năm 2000, và  một con gái : Doãn Thị Chi  sinh năm 2005 .

*12  -  Đời 7 : Doãn Văn Trị. Con trai thứ 2 cụ Văn Quý, vợ : Phạm Lệ Nga, ở Tây Ninh, sinh  một con gái : Doãn Thị Hiển Khánh

*2  -   Đời 6 : Doãn Văn Cách  con trai thứ 2 cụ Văn Lai, chính thất : Cao Thị Cậy quê Thái Nguyên, không có con. đã mất.

*3  -  Đời 6 : Doãn Văn Bào  con trai thứ 3 cụ Văn Lai, sinh năm 1912  mất ngày 16-10-1981, chính thất : Lê Thị Tăm sinh năm 1918  mất năm 1978 người cùng thôn, sinh 4 con  trai : Doãn Văn Luyện(mất sớm)Văn Ánh,Văn Bình, Văn Học,( đã mất )  và 4 con gái: Doãn Thị Hằng sinh năm 1940 chồng là Trần Đình Cử người cùng thôn. Doãn Thị Nguyệt sinh năm 1948 chồng : Nguyễn Văn Cập quê ở xã Ngọc Long-Yên Mỹ. Doãn Thị Đoan ( sinh năm 1950  đã mất). Doãn Thị Bích  sinh năm 1959 chồng là Nguyễn Khắc Hưng quê ở cùng thôn.

 

*32 -  Đời 7 : Doãn Văn Ánh con trai thứ 2 cụ Văn Bào, sinh năm  1952 , bộ đội chống Mĩ, vợ : Nguyễn Thị Hương sinh năm 1952  quê ở Ngọc Long-Yên Mỹ- Hưng Yên, sinh một con trai :  Mạnh Hùng  và 2 con  gái : Doãn Thị Hồng sinh năm 1978 chồng :Trần Đinh Thắng quê ở cùng thôn. Doãn Thị Thu Hà sinh năm 1983 chồng : Lê Ngọc Anh quê ở Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên.

*321  -  Đời 8 : Doãn Mạnh Hùng  con trai ông Văn Ánh, sinh năm 1981, kỹ sư  Điện tử ở Hà Nội, vợ : Lê Thị Bích Hợp sinh năm 1982  thạc sỹ Khoa học Xã hội và Nhân văn, quê ở xã Trung Hòa-Yên Mỹ,có 2 con gái là: Doãn Lê Uyên Nhi sinh năm  2008.Doãn Lê Hà Chi

*33  -   Đời 7 : Doãn Văn Bình con thứ 3 cụ Văn Bào, sinh năm 1954 , vợ : Trịnh Thị Cúc sinh năm 1957 quê ở Phố Nối huyện  Mỹ Hào, sinh 4 con trai :Văn Minh, Văn Tuấn, Doãn Văn Hải sinh năm 1983, Văn Tư

*331  -  Đời 8 : Doãn Văn Minh con trai trưởng ông Văn Bình, sinh năm 1977( đã mất), vợ tên là Hồng ở Hà Nội, sinh 1 con gái : Doãn Thị Thu Ngân  năm 2002.

*332  -  Đời 8 : Doãn Văn Tuấn con thứ 2 ông Văn Bình, sinh năm 1979 vợ  : Nguyễn Thị Nhung quê ở Bắc Giang, hiện ở Hà nội,  sinh  con trai : Doãn Hoàng Anh năm                                                                                                                                                                                       2003.

*334  - Đời 8 : Doãn Văn Tư  con trai thứ 4 ông Văn Bình, sinh năm 1986, vợ : Nguyễn Thị Hải Hà sinh năm 1988  quê ở Phố Nối-Mỹ Hào, có 2 con gái : Doãn Thị Bảo Anh sinh năm  2012, Doãn Thị Mỹ Anh sinh năm 2014, và 1 con trai : Doãn Văn Đức Anhsinh năm 2017.

*34  - Đời 7 : Doãn Văn Học ,con trai thứ 4 cụ Văn Bào, sinh năm1962. Bộ đội chống Tàu, đã mất ngày 26-10-1982.

 

2332  -  Đời 4 : Doãn Hồ  con trai thứ 2 cụ Doãn Chòm,sinh một con trai : Doãn Lũy.( từ cụ Lũy về sau không rõ )

 

234   -  Đời 3 : Doãn… Tự Cần Chính, con trai thứ 4  cụ Chất Thực, chính thất là Trần Thị Lưu , sinh  hai con trai :  Văn Tầu, Văn Nghe, và 3 con gái không rõ tên.

2341  - Đời 4 : DoãnVăn Tầu, con trưởng cụ Doãn Chính, sinh  3 con trai  :Doãn Văn Bò (không có con) Doãn Văn Sơn (không có con), Văn Tề, và 1 con gái : Doãn Thị Được(mất sớm).

23413  -  Đời 5 : Doãn Văn Tề con trai thứ 3 cụ Văn Tầu, mất ngày 27-9, chính thất : Vũ Thị Thuận mất 21-12, sinh 1 con gái : Doãn Thị  Sói  chồng là Vũ Như Vưu ở cùng thôn. Thứ thất Vũ Thị Tý mất ngày 10-2, sinh 3 con  trai :  Văn Kình,Văn Căn,  Văn Tăng,và 2 con  gái Doãn Thị Bản chồng là Trần Đình Đen ở cùng thôn. Doãn Thị Vốn chồng là  Nguyễn Đình Hán người cùng thôn.

*1 -  Đời 6 : Doãn Văn Kình con trai trưởng cụ Văn Tề,  mất ngày 05-3, chính thất : Nguyễn Thị Thán mất ngày 28-2, sinh 3 con trai  :  Văn Cân,  Doãn Văn Bình, Doãn VănThứ, và 3 con  gái : Doãn Thị Trác (mất sớm). Doãn Thị Ly chồng là Vũ Huy Tráng ở thôn Liêu Thượng, cùng xã. Doãn Thị Quy chồng là Nguyễn Văn Thắng ở Hải Dương.

*11  -   Đời 7 : Doãn Văn Cân con trai trưởng cụ Văn Kình, sinh năm 1931, thương binh chống Pháp, vợ : Trần Thị Nguyên sinh năm 1932 người cùng thôn, sinh 4 con  trai :   Văn Phúc,  Văn Hậu,  Văn Hà,  Văn Thuấn,  và 1 con  gái : Doãn Thị Hưởng sinh năm 1959 chồng là Nguyễn Xuân Dũng ở huyện Chí Linh-Hải Dương.

*111 -  Đời 8 : Doãn Văn Phúc  con trai trưởng cụ Văn Cân, sinh năm 1962. Trung tá công an nghỉ hưu, vợ : Nguyễn Thị Bầu sinh năm 1962 quê ở xã Ngọc Long, sinh 1 con trai : Doãn Văn Tâm. Và  một con  gái : Doãn Thị Yến  sinh năm  1988  chồng là  Lê Trọng Hân quê ở huyện Khoái Châu.

*1111  -  Doãn Văn Tâm con trai ông Văn Phúc sinh năm 1983, Sĩ quan công an huyện Văn Lâm, vợ : Nguyễn Ngọc Bích người thôn Thượng, sinh năm 1992  sinh con trai : Doãn Anh Khôi

*112  -  Đời 8 : Doãn Văn Hậu  con trai thứ 2 cụ Văn Cân, sinh năm 1965, vợ : Đỗ Thị Vui  sinh năm  1971  người cùng thôn, có1 con trai : Doãn Minh Hải  sinh năm 1993 và 1 con  gái : Doãn Thị Trang Nhung sinh năm 2001

*113  -  Đời 8 : Doãn Văn Hà  con trai thứ 3 cụ Văn Cân, sinh năm  1968 , vợ :Trần Thị Mơ  sinh năm 1971 người cùng làng, có một con gái : Doãn Thị Hồng sinh năm 1993 và con trai : Doãn Văn Lâm  sinh năm 1996 .

*114  -  Đời 8 : Doãn Văn Thuấn  con trai thứ 4 cụ Văn Cân, sinh năm 1971, vợ : Mai Thị Như Hiếu hiện ở tỉnh Khánh Hòa, có 1 con  gái  :Doãn Mai Gia Khánh sinh năm 2006, và con trai : Doãn Mai Gia Hòa  sinh năm  2007.

*2  -   Đời 6 : Doãn Văn Căn con trai thứ 2 cụ Văn Tề, sinh   năm  1911  mất ngày  2-9-2000 , chính thất : Nguyễn Thị Lữu sinh năm 1910 mất ngày 26-8-1983  quê ở Yên Lão, sinh  2 con  trai : Văn Kiệm, Văn Sáo, và 4 con  gái : Doãn Thị Cước chồng là Trần Đình Ước, người cùng thôn. Doãn Thị Sợi chồng là Trần Trọng Hồng quê ở tỉnhThái Bình.  Doãn Thị Đàn. chồng tên là Thuần quê ởViệt Trì. Doãn Thị Thêu chồng : Lưu Đình Thiết quê ở thôn Liêu Thượng,

 

*21  -   Đời 7 : Doãn Văn Kiệm con trai trưởng cụ Văn Căn, sinh năm 1939, cán bộ trường Đại học Luật nghỉ hưu, chính thất : Trần Thị Cay  sinh năm  1939 mất năm 2009, sinh 2 con  trai  :  Văn Tuấn, Văn Tuân , và 3 con  gái Doãn Thị Vân sinh năm 1964 chồng là  Âu Duy Tiềm, cán bộ tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn. Doãn Thị Lý sinh năm 1969 chồng là Vũ Hữu Hải, người thôn Hảo. Doãn Thị Hân  sinh năm 1973 chồng : Trần  Ngọc Hải, người cùng thôn.

*211 -  Đời 8 : Doãn Văn Tuấn con trai trưởng cụ Văn Kiệm, sinh năm 1962, Trung tá công an, vợ : Trần Thị Nga sinh năm 1963 người cùng thôn, có 2 con  gái : Doãn Thị Ngọc Mỹ sinh năm 1986 , cán bộ trường lái xe tỉnh Hưng Yên. Doãn Thị Tiệp sinh năm 1990 và 1 con trai  Doãn Văn Tú sinh năm 1995.

*212 -  Đời 8 : Doãn Văn Tuân con trai thứ 2 cụ Văn Kiệm, sinh năm  1971, cán bộ trường Đại học Luật Hà Nội, vợ : Nguyễn Thị Xuân Hòa sinh năm 1983, giáo viên Phổ thông ở Hà Nội, sinh một con trai : Doãn Minh Đức  năm 2005.

*22   -   Đời 7 :  Doãn Văn Sáo con trai thứ 2 cụ Văn Căn, sinh năm  1949 , bộ đội chống Mỹ, liệt sỹ, hy sinh ngày 16-6-1972 .

*3  -   Đời 6 : Doãn Văn Tăng  con trai thứ 3 cụ Văn Tề, sinh năm 1928, mất năm 2016 , bộ đội chống Pháp, chính thất : Nguyễn Thị Đệ sinh năm 1930 ( mất năm 2015 ), người cùng thôn, sinh 4 con  trai : Văn Thơm, Văn Hưng, Văn Tân, Văn Tiến và hai con gái :Doãn Thị Mùi  sinh năm 1955 chồng : Đỗ Minh Châu ở cùng thôn,  Trung tá bộ đội chống Mỹ nghỉ hưu. Doãn Thị Lan sinh năm  1973  lấy chồng ở Trung Quốc.

*31  -  Đời 7 : Doãn Văn Thơm  con trai cả của cụ Văn Tăng, sinh năm 1959, vợ : Phạm Thị Thuận  sinh năm 1959 người thôn Liêu Thượng, sinh một con trai : Doãn Văn Thanh năm  1993 .

*32  -  Đời 7 : Doãn Văn Hưng  con trai thứ 2 cụ Văn Tăng, sinh năm 1960 , vợ : Lưu Thị Mây sinh năm1966 , quê ở thôn Liêu Thượng, có 2 con  gái : Doãn Thị Mai sinh năm 1985 chồng là Vũ Như Cường người cùng thôn. Doãn Thị Phương sinh năm 1987, chồng là  Trần Đại Nghiệp quê ở Bần-Mỹ Hào, và 1 con trai : Văn Minh.

*321 -  Đời 8 : Doãn Văn Minh  sinh năm 1989, vợ : Đặng Thị Chuyển quê ở Đồng Than-Yên Mỹ, có 2con gái : Doãn Thị Tường Vy sinh năm 2011, Doãn Khánh Ly sinh năm 2014 và 1 con trai : Doãn Minh Hòa sinh năm 2016.

*33  -   Đời 7 : Doãn Văn Tân con trai thứ 3 cụ Văn Tăng, sinh năm 1963 vợ : Đào Thị Vân, quê ở xã Nghĩa Hiệp, có 3 con gái  :Doãn Thị Hường sinh năm 1988 chồng : Lê Minh Đứquê ở Hải Phòng. Doãn Thị Huyền sinh năm  1990 chồng : Lê Văn Thanh quê ở Giai Phạm, Yên Mỹ-Hưng Yên. Doãn Thị Tâm sinh năm 1992  sinh viên đại học Công nghiệp, và 1 con trai : Doãn Quang Tạo  sinh năm 1997 .

*34  -  Đời 7 : Doãn Văn Tiến  con trai thứ 4 cụ Văn Tăng, sinh năm 1966 , vợ  :  Nguyễn Thị Tuất  sinh năm 1970  quê ở thôn Thanh Xá - Xã Nghĩ Hiệp, sinh 1 con  trai  :  Doãn Văn Dũng năm 1990 và 1 con   gái : Doãn Thị Phương  sinh năm 1994.

 

2342   -  Đời 4 : Doãn Văn Nghe con trai thứ 2 cụ Cần Chính, sinh 1 con trai :  Văn Soạn

23421  -   Đời 5 : Doãn Văn Soạn con trai cụ Văn Nghe,  mất ngày 19-8, chính thất : Trần Thị Ca quê ở xã Nghĩa Hiệp không có con. Thứ thất : Đỗ Thị Nhỡ người cùng thôn, sinh 2 con  trai :  Doãn Văn Bàn,  Doãn Văn Bôi, và 3 con gái :  Doãn Thị Vét, Doãn Thị ThúyDoãn Thị Cỏn.

*1 -   Đời 6 : Doãn Văn Bàn con trai trưởng cụ Văn Soạn, sinh năm 1900 , chính thất : Vũ Thị Trọng người cùng thôn, sinh 5 con trai :  Doãn Văn Cố, Doãn Văn Niên (mất sớm), Văn Tẹo, Văn Chử,  Văn Chiến.

*11  -  Đời 7 : Doãn Văn Cố  con trưởng cụ Văn Bàn, chính thất : Nguyễn Thị Cót  sinh 1 con trai  : Văn Đồng và 2 con  gái là : Doãn Thị Tâm  sinh năm 1945 chồng : Nguyễn Trọng Hưng quê ở tỉnh Hòa Bình.Doãn Thị Thịnh  sinh năm 1948 chồng : Nguyễn Văn Quế quê ở Thị Trấn Yên Mỹ-Hưng Yên.

*111  -  Đời 8 : Doãn Văn Đồng  con trai cụ Văn Cố, sinh năm  1942,cán bộ văn phòng tỉnh ủy Thái Nguyên, vợ : Nguyễn Thị Quế sinh năm1945, quê ở Thành Phố Thái Nguyên, có 5 con gái : Doãn Thị Lan sinh năm 1966 chồng là Hoàng Công Bình  ở Thái Nguyên.Doãn Thị Phương sinh năm 1968  chồng là Đặng Văn Thủy ở Thái Nguyên. Doãn Thị Trâm  sinh năm 1969 chồng là Nguyễn Sinh Quy ở Thái Nguyên. Doãn Thị Trinh sinh năm1971 chồng : Hoàng Đức Thịnh sinh năm 1967 ở Thái Nguyên. Doãn Thị Vân sinh năm 1978 chồng : Hà Xuân Chiến ở Thái Nguyên.

*13 -  Đời 7 : Doãn Văn Tẹo con trai thứ 3 cụ Văn Bàn, sinh năm 1926, mất năm 2007 hưởng thọ 82 tuổi. chính thất : Phạm Thị Hồng sinh năm 1931 quê ở xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, sinh 2 con trai : Văn Cúc,  Văn Dương, và 3 con  gái  : Doãn Thị Cài sinh năm 1957 chồng là Dương Thành Công, gia đình ở Gia Lâm-Hà Nội. Doãn Thị Nụ sinh năm1963, chồng : Nguyễn Văn Thanh quê ở xã Nghĩa Hiệp. Doãn Thị Tuyên sinh năm 1969, chồng :  Nguyễn Văn Bằng quê ở xã Ngọc Long-Yên Mỹ-Hưng Yên.

*131  -  Đời 8 : Doãn Văn Cúc con trai trưởng cụ Văn Tẹo, sinh năm 1960, Trung tá công an, vợ : Chu Thị Gái  sinh năm 1964  quê ở tỉnh Quảng Ninh, có một gái : Doãn Thị Lệ Quyên sinh năm 1985,  giáo viên ở Quảng ninh, chồng là Nguyễn Tiến Thuận, bộ đội tại ngũ, cư trú tại Quảng Ninh. và 1 con trai : Doãn Văn Tuấn sinh năm 1989 sỹ quan Công an.

*132  - Đời 8 : Doãn Văn Dương con trai thứ 2 cụ Văn Tẹo, sinh năm 1973 , vợ  : Lê Thị Thúy sinh năm  1975 , người cùng thôn, sinh ba con gái : Doãn Thị Vân Anh năm 1995 Doãn Thị Ngọc Anh năm 1999. DoãnThị Khánh Ly năm 2006 và 1 con trai  : Doãn Thanh Tùng sinh năm 2008

*14   -   Đời 7 : Doãn Văn Chử  con trai thứ 4 cụ Văn Bàn,  Cán bộ mỏ than Quảng Ninh nghỉ  hưu, chính thất : Phạm Thị Thành người cùng làng, mất năm 1994 thọ 54 tuổi. sinh  2 con  trai :   Ngọc Hưng,  Văn Hiển, và 1 con  gái : Doãn Thị Vân sinh năm 1968, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Phát Đạt, chồng : Trần Đức Anh  ở Đông anh-Hà nội, cán bộ hải quan Hà Nội.

*141  -  Đời 8 : Doãn Ngọc Hưng con trai trưởng của cụ Văn Chử, sinh năm 1963, công nhân vận tải thành phố Hạ Long, vợ : Kiều Thị My chủ tịch hội đồng quản trị công ty may Hạ Long, sinh 1 con trai : Doãn Ngọc Minh sinh năm 1987, cán bộ ban quản lý vịnh Hạ Long, vợ là Phạm Thị Thu Hiền, giáo viên mầm non, sinh 1 con trai : Doãn Minh Nhật ,  một con gái : Doãn Thị MinhThư.

*142  -  Đời 8 : Doãn Văn Hiển con trai thứ 2 cụ Văn Chử, sinh năm 1971 , vợ : Lê Thị Khuyên sinh năm  1982  quê ở xã Nghĩa Hiệp-Yên Mỹ, sinh một con trai : Doãn Quang Huy năm 2007, và một con gái  :Doãn Triệu Vy sinh năm 2013

*15  -   Đời 7-Doãn Văn Chiến con trai thứ 5 cụ Văn Bàn, sinh năm 1933, bộ đội chống Pháp, vợ : Lê Thị Hoán  sinh năm 1935 người cùng làng sinh  2 con  trai  :  Văn Thắng,  Văn Thiệp, và 3 con  gái : Doãn Kim Dung sinh năm  1962 bộ đội tại ngũ,  chồng là  Dương Chi Huấn bộ đội nghỉ hưu quê ở xã Phú Thụy- Gia Lâm-Hà Nội. Doãn Thị Tuyết Hạnh sinh năm 1974 chồng : Hoàng Trọng Long quê ở Quảng Ninh. Doãn Thúy Điệp  sinh năm 1978  chồng : Hoàng Trọng Trung quê ở Quảng Ninh.

*151   -  Đời 8 : Doãn Văn Thắng con trai trưởng cụ Văn Chiến, sinh năm1967, Thượng tá quân đội, vợ :Vũ Thị Hiền sinh năm 1975 quê ở Bắc Ninh, có 2 con gái : Doãn Thị Thục Anh sinh năm 1995. Doãn Hà Phương sinh năm 2003 , và 1 con trai  :Doãn Quang Thiên Bảo  sinh năm  2012.

*152  -   Đời 8 : Doãn Văn Thiệp con trai thứ 2 cụ Văn Chiến, sinh năm  1979. Xuất gia đi tu, pháp danh Đại đức Thích Thanh Thông, trụ trì chùa Quỳnh Lôi - Quận Hai bà Trưng-Hà Nội.

*2  -   Đời 6 : Doãn Văn Bôi  con trai thứ 2 cụ Văn Soạn, sinh năm 1906, vợ : Trần Thị Kính, sinh 2 con  trai :  Văn Hội,  Văn Tám , và 1 con  gái : Doãn Thị Đĩnh sinh năm 1928 chồng :  Nguyễn Văn Úc quê ở xãNghĩa Hiệp-Yên Mỹ.

*21 -   Đời 7 : Doãn Văn Hội  con trai trưởng cụ Văn Bôi, sinh năm  1934, Trung tá công an, hiệu trưởng trường đào tạo công an tỉnh Sơn La, nghỉ hưu ở Sơn la . Vợ : Nguyễn Thị Đậm sinh năm 1940 đã mất, hưởng thọ 74 tuổi, quê ở thôn Liêu Trung, sinh  2 con trai  : Văn Sơn, Văn Hà, và 2 con gái  : Doãn Thị Đào sinh năm 1964, Trung tá công an Sơn La, chồng tên là Thủy Thượng tá công an tỉnh Sơn La. Doãn Thị Hồng   chồng :  Lù Văn Cường đại úy công an tỉnh Sơn La.

*211  -   Đời 8 :  Doãn Văn Sơn  con trai cả của cụ Văn Hội, sinh năm 1967, vợ : Bùi Thị Thụy  sinh năm  1964, quê ở Thái Bình, sinh  2 con  gái : Doãn Thị Hữu năm 1991. Doãn Nghĩa Tình và 1 con trai  : Doãn Thanh Trường sinh năm  1997.

*212  -  Đời 8 : Doãn Văn Hà  con trai thứ 2 cụ Văn Hội, sinh năm  1977, vợ : Quỳnh Thị Hoa sinh năm 1981, quê ở Sơn La, có 1 con  gái : Doãn Thị Khánh năm 2006 và 2 con trai  :Doãn Nam Cường  sinh năm  2002 .Doãn Thế Hùng  sinh năm  2013 .

*22 -  Đời 7 : Doãn Văn Tám con trai thứ 2 cụ Văn Bôi, sinh năm  1938 mất năm 1995, nguyên chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp xã Liêu Xá, vợ : Lê Thị Tuất sinh năm  1945, người cùng thôn, có 2 con trai : Văn Tâm,  Văn Đức , và 2 con  gái : Doãn Thị Lý sinh năm  1969 chồng là Lê Hữu Sâm quê ở thôn Hảo cùng xã. Doãn Thị Duyên sinh năm 1973 chồng : Nguyễn Khắc Hường người cùng Thôn.

*221  -   Đời 8 : Doãn Văn Tâm  con trai trưởng cụ Văn Tám, sinh năm 1971, vợ :  Trần Thị Hiền  sinh năm 1978, người cùng thôn, có 2 con trai :  Doãn Văn Tú sinh năm1996. Doãn Tâm Minh Trí  sinh năm 2003.

*222   -   Đời 8 : Doãn Văn Đức  con trai thứ 2 cụ Văn Tám, sinh năm  1975, bác  sỹ bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội, vợ : Phạm Thị Trâm sinh năm  1978 quê ở Thái Bình, dược sỹ ở Hà Nội, sinh  một con gái  :Doãn Đức Ngọc Minh năm 2003  và 1 con trai : Doãn Đức Nguyên Khôi sinh năm 2016 .

 

 

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Đại Duy ( mới sửa lại)
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả Sơn Đồng
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Chi 5 Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Cội nguồn họ Doãn Việt Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hải Bối
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ HỌ ĐINH (DOÃN) VÀ HỌ DOÃN Ở VÂN ĐÀI, THÁI BÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ HỌ ĐINH (DOÃN) VÀ HỌ DOÃN Ở VÂN ĐÀI, THÁI BÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hoành Nhị
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia pha chi Hòa Mục, Hòa Thạch, Quốc Oai

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)