TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Gia phả chi Đại Duy ( mới sửa lại)

 GIA PHẢ HỌ DOÃN CHI ĐẠI DUY

 

1-Đời 1: Doãn Phúc Hiển, sinh hai con trai: Doãn Phúc Văn, Doãn Phúc Vũ.

11-Đời 2: Doãn Phúc Văn, con trai trưởng cụ Phúc Hiển,sinh 1 con trai: Doãn phúc Thông

111-Đời 3: Doãn Phúc Thông, ( Doãn Vương)  con trai cụ Doãn Văn, sinh một con trai: Doãn Duệ

1111-Đời 4: Doãn Duệ, con trai cụ Doãn Thông, sinh 4 con trai:Doãn Sứ, Doãn Sử, Doãn Nhàn, : ( Doãn Khương không có con)

11111-Đời 5: Doãn Sứ, con trưởng cụ Doãn Duệ, sinh hai con trai: Doãn Kiểm (Doãn Độ), Doãn Khanh

*1- Đời 6: Doãn Kiểm(Doãn Độ), con trưởng cụ Doãn Duệ, sinh 5 con trai: Doãn Cẩm, Doãn Ái, Doãn Tịnh,Doãn Tư, Doãn Tài

*11- Đời 7: Doãn Cẩm, con trưởng cụ Doãn Độ, sinh hai con trai: Doãn Bào, Doãn Bồi

*111- Đời 8: Doãn Bào   , con trưởng cụ Doãn Cẩm, sinh ba con trai: Doãn  Vượng, Doãn Huyền ,  ( Doãn Nho, con muôi )

*1111- Đời 9: Doãn Vượng , con trưởng  cụ Doãn Bào , sinh ba con trai: Doãn Ấn, Doãn Thái, Doãn Hoan.

*11111- Đời 10: Doãn Ấn , con trưởng cụ Doãn Vượng, sinh một con trai: Doãn Đình Tú. ( Trưởng họ doãn đại duy )

1- Đời 11: Doãn Tú , con cụ Doãn Ấn, sinh ba con trai: Doãn Duy, Doãn Uy, Doãn Bằng.

11- Đời 12: Doãn Duy , con ông  Doãn Tú, sinh một con trai: Doãn Thư.

*1112- Đời 9: Doãn Huyền , con thứ hai cụ Doãn Bào, sinh hai con trai: Doãn Hòa, Doãn Quang.

*1113- Đời 9: Doãn Nho , con thứ  cụ Doãn Bào, sinh một con trai: Doãn Lệ

*112- Đời 8: Doãn Bồi con thứ hai cụ Doãn Cẩm, sinh ba con trai: Doãn Mậu, Doãn Vinh , Doãn Hòe

*1121- Đời 9: Doãn Mậu , con trưởng  cụ Doãn Bồi, sinh ba con trai: Doãn Tòng, Doãn Đào , Doãn Lựu.

*1122- Đời 9: Doãn Vinh , con thứ hai cụ Doãn Bồi, sinh năm con trai: Doãn Viển , Doãn Phú , Doãn Thành, Doãn Thìn, Doãn Mùi.

*1123- Đời 9: Doãn Mậu , con thứ ba  cụ Doãn Bồi, sinh một con trai: Doãn Chân.

*12- Đời 7: Doãn Ái, con thứ hai cụ Doãn Kiểm, sinh một con trai: Doãn Tam.

*121- Đời 8: Doãn Tam, con trai cụ Doãn Ái, sinh một con trai: Doãn Bội

*13- Đời 7: Doãn Tịnh, con thứ ba cụ Doãn Kiểm, sinh 3 con trai: Doãn Tựu, Doãn Hựu, Doãn Đỗ.

*121- Đời 8: Doãn Tựu, con trưởng cụ Doãn Tịnh, sinh một con trai: Doãn Mưu

*122- Đời 8: Doãn Hựu, con thứ hai cụ Doãn Tịnh, sinh một con trai: Doãn Ty.

*1221- Đời 9: Doãn Ty, con trai cụ Doãn Hựu, sinh năm con trai: Doãn Đích, Doãn Lợi, Doãn Uy, Doãn Quyền , Doãn Thao)

*123- Đời 8: Doãn Đỗ , con thứ ba cụ Doãn Tịnh, sinh một con trai: Doãn Dương

*1231- Đời 9: Doãn Dương , con trai cụ Doãn Đỗ , sinh bốn con trai: Doãn Du, Doãn Thái, Doãn Thục, Doãn Toán

*14- Đời 7: Doãn Tư, con thứ tư cụ Doãn Kiểm, sinh hai con trai: Doãn Sưa, Doãn Son.

*121- Đời 8: Doãn Sưa, con trưởng cụ Doãn Tư, sinh ba con trai: Doãn Xuân, Doãn Đông, Doãn Phượng.

*1211- Đời 9: Doãn Xuân, con trưởng cụ Doãn Sưa, sinh hai con trai:Doãn Phong, Doãn Bình.

*1212- Đời 9: Doãn Đông, con thứ hai cụ Doãn Sưa, sinh bốn con trai:Doãn Tuấn Doãn Hưng, Doãn Mạnh,, Doãn Đạt.

*1213- Đời 8: Doãn Phượng , con thứ ba cụ Doãn Sưa, sinh năm con trai:Doãn Dân,Doãn Lâm, Doãn Chiến, Doãn Thắng, Doãn Luyện.

*122- Đời 8: Doãn Son, con thứ hai cụ Doãn Tư, sinh một con trai:Doãn Hoán

*15- Đời 7: Doãn Tài, con thứ năm cụ Doãn Kiểm, sinh một con trai: Doãn Chúy

*151- Đời 8: Doãn Chúy con trai cụ Doãn Đoài, sinh một con trai: Doãn Cửu

*2-Đời 6: Doãn Khanh, con trai thứ hai cụ Doãn Duệ, sinh 6 con trai: Doãn Thuật( không có con trai), Doãn Thiệu, Doãn Bích, Doãn Biệt ( không con), Doãn Thắng, Doãn Nghiên( Không có con trai)

*22-Đời 7: Doãn Thiệu, con trai thứ hai cụ Doãn Khanh, sinh hai con trai:Doãn Thuyết, Doãn Triệu

*221-Đời 8: Doãn Thuyết, con trai trưởng cụ Doãn Thiệu, sinh 5 con trai: Doãn Chư, Doãn Mưu, Doãn Mô, Doãn Đản, Doãn Kế..

*2211-Đời 9: Doãn Chư, con trai trưởng cụ Doãn Thuyết, sinh một con trai:Liệt sĩ Doãn Ánh

*2212-Đời 9: Doãn Mưu, con trai thứ hai cụ Doãn Thuyết, sinh một con trai: Doãn Quảng.

*2213-Đời 9: Doãn Mô, con trai thứ ba cụ Doãn Thuyết, sinh ba con trai: Doãn Trương, Doãn Tẫn, Doãn Hà.

*2214-Đời 9: Doãn Đản, con trai thứ bốn cụ Doãn Thuyết, sinh một con trai: Doãn Đĩnh.

*2215-Đời 9: Doãn Kế, con trai thứ năm cụ Doãn Thuyết, sinh hai con trai: Doãn Tuấn, Doãn Dần.

 

 

*222-Đời 8: Doãn Triệu, con trai thứ hai cụ Doãn Thiệu, sinh 3 con trai: Doãn Chiểu, Doãn Thiều, Doãn Nhân.

*2221-Đời 9: Doãn Chiểu, con trai trưởng cụ Doãn Triệu, sinh 4 con trai: Doãn Khải, Doãn Bộ, Doãn Việt, ( Doãn Vũ, liệt sỹ )

*2222-Đời 9: Doãn Thiều, con trai thứ hai cụ Doãn Triệu, sinh 1 con trai: Doãn Viễn.

*2223-Đời 9: Doãn Nhân, con trai thứ ba cụ Doãn Triệu, sinh 2 con trai: Doãn Tuất, Doãn Sửu.

*23-Đời 7: Doãn Bích, con trai thứ ba cụ Doãn Khanh sinh bốn con trai: Doãn Bách, Doãn Ngô, Doãn Đỗ, Doãn Đồng.

*231-Đời 8: Doãn Bách, con trai trưởng cụ Doãn Bích, sinh 2 con trai: Doãn Ngọc, Doãn Phúc

*2311-Đời 9: Doãn Ngọc, con trai trưởng cụ Doãn Bách, sinh 3 con trai: Doãn Huỳnh, Doãn Giao, Doãn Thiều.

*231-Đời 8: Doãn Phúc, con trai thứ hai cụ Doãn Bích, sinh 2 con trai: Doãn Trừng, Doãn Độ.

*232-Đời 8: Doãn Ngô, con trai thứ hai cụ Doãn Bích, sinh 1 con trai: Doãn Nghiêm

*2321-Đời 8: Doãn Nghiêm, con trai  cụ Doãn Ngô, sinh 2 con trai: Doãn Ngọan,, Doãn Vịnh

*233-Đời 8: Doãn Đỗ, con trai thứ ba cụ Doãn Bích, sinh 1 con trai: Doãn Côn.

*234-Đời 8: Doãn Đồng, con trai thứ tư cụ Doãn Bích, sinh 6 con trai: Doãn Áng, Doãn Dung, Doãn Ngân, Doãn Cung, : Doãn Kính( không con), Doãn Út.

*2341-Đời 9: Doãn Áng, con trai trưởng cụ Doãn Đồng, sinh 1 con trai: Doãn Trọng.

 

*2342-Đời 9: Doãn Dung, con trai thứ hai cụ Doãn Đồng, sinh 2 con trai: Doãn Tạo,  Doãn Hải.

*2343-Đời 9: Doãn Ngân, con trai thứ ba cụ Doãn Đồng, sinh 1 con trai: Doãn Vân.

*2344-Đời 9: Doãn Cung, con trai thứ tư cụ Doãn Đồng, sinh 2 con trai: Doãn Công,, Doãn Đạt..

*2346-Đời 9: Doãn Út, con trai thứ tư cụ Doãn Đồng, sinh 2 con trai: Doãn Tỉnh, Doãn Y.

*25-Đời 7: Doãn Thắng, con trai thứ năm cụ Doãn Khanh, sinh hai con trai:Doãn

Chư, Doãn Tề

*251-Đời 8: Doãn Chư, con trai trưởng cụ Doãn Thắng, sinh 3 con trai: Doãn Viên, liệt sĩ Doãn Vi, Doãn Cường.

*2511-Đời 9: Doãn Viên, con trai trưởng cụ Doãn Chư, sinh 1 con trai: Doãn Trình.

*2513-Đời 9: Doãn Cường, con tra thứ ba cụ Doãn Chu, sinh 2 con trai: Doãn Vận, liệt sĩ Doãn Hoa

 

*252-Đời 8: Doãn Tề, con trai thứ hai cụ Doãn Thắng, sinh 5 con trai: liệt sĩ Doãn Tế,  Doãn Hán, Doãn Lục, Doãn Tấn, Doãn Nghĩ.

*2521-Đời 9: Doãn Hán, con trai thứ hai cụ Doãn Tề, sinh 4 con trai:  Doãn Trịnh, Doãn Chiều, Doãn Chiêu, Doãn Thanh.

 

*2522-Đời 9: Doãn Lục, con trai thứ ba cụ Doãn Tề, sinh con trai: Doãn Nam, Doãn Hiếu, Doãn Thảo,liệt sĩ  Doãn Vàng.

*2524-Đời 9: Doãn Tấn, con trai thứ tư cụ Doãn Tề, sinh 2 con trai: Doãn Tác, Doãn Tuyết

*2525-Đời 9 : Doãn Nghĩ, con trai thứ năm cụ Doãn Tề, sinh 4 con trai: Doãn Thu, Doãn Hiền, Doãn Tuấn, Doãn Nghĩa.

 

 

11112-Đời 5: Doãn Sử, con thứ hai cụ Doãn Duệ, sinh 1 con trai: Doãn Hương

*1-Đời 6: Doãn Hương, con trai cụ Doãn Sử, sinh 1 con trai: Doãn Ngoan

*11-Đời 7: Doãn Ngoan, con trai cụ Doãn Hương, sinh 1 con trai: Doãn Quyền

*111-Đời 8: Doãn Quyền, con trai cụ Doãn Ngoan, sinh 3 con trai: Doãn Quyến, Doãn Tấu (không con), Doãn Cối (không con).

*1111-Đời 9: Doãn Quyến, con trai trưởng cụ Doãn Quyền, sinh 2 con trai: Doãn Thạo, Doãn Tuyến.

11113-Đời 5: Doãn Nhàn, con thứ ba cụ Doãn Duệ, sinh 1 con trai:

Doãn Cát

*1-Đời 6: Doãn Cát, con trai cụ Doãn Nhàn, sinh 7 con trai: Doãn Đĩnh ( không con), Doãn Kình, Doãn chương , Doãn Hạp, ( Doãn Mẫn  đi tu), Doãn Lập, Doãn Cấp.

*12-Đời 7: Doãn Kình, con thứ hai cụ Doãn Cát, sinh 1 con trai: Doãn Thỉnh

*121-Đời 8: Doãn Thỉnh, con trai cụ Doãn Kình, sinh 1 con trai: Doãn Thạch

*1211-Đời 9: Doãn Thạch, con trai cụ Doãn Thỉnh, sinh 2 con trai: Doãn Tân, Doãn Đình.

*13-Đời 7: Doãn Chương, con thứ ba cụ Doãn Cát, sinh 1 con trai: Doãn Phương

*131-Đời 8: Doãn Phương, con trai cụ Doãn Chương, sinh 2 con trai: Doãn Trực, Doãn Phiêu.

*1311-Đời 9: Doãn Trực, con trai cụ Doãn Phương, sinh 1 con trai: Doãn Khuông.

*1312-Đời 9: Doãn Phiêu, con trai thứ hai cụ Doãn Phương, sinh 1 con trai: Doãn Hoàn.

*14-Đời 7: Doãn Mậu Hạp, con thứ Tư cụ Doãn Cát, sinh 2 con trai: Doãn Vấn, Doãn Viết

*141-Đời 8: Doãn Vấn, con trưởng cụ Doãn Hạp, sinh 2 con trai: Doãn Can,  Doãn Phệu. ( Nay là họ Trần : Trần Viết Vấn ) ở Phù chẩn Bắc Ninh 

*1411-Đời 9: Doãn Can, con trưởng cụ Doãn Vấn, sinh 2 con trai: Doãn Cán,       ( Doãn Nguyên.Tức Trần viết gáo )

*142-Đời 8: Doãn Đình Viết, con thứ hai cụ Doãn Hạp, sinh 2 con trai: Doãn Thọ   Doãn Vực.

*1421-Đời 9: Doãn Đình Thọ, con trưởng cụ Doãn Viết, sinh 2 con trai:  ( Doãn Đình Phán , Doãn Đình Phú.  đời thứ 10 )

*1422-Đời 9: Doãn Đình Vực, con thứ hai cụ Doãn Viết, sinh 1 con trai: Doãn Tiến Dũng.

*16-Đời 7: Doãn Lập, con thứ sáu cụ Doãn Cát, sinh 2 con trai: Doãn Lực ( không con),  ( Doãn Lưỡng )

*162-Đời 8: Doãn Lưỡng, con thứ hai cụ Doãn Lập, sinh 2 con trai: ( Doãn Lắng, Doãn Đắc. Chết trẻ cả hai ông,  ( còn một bà con gái tên Là Tụng )

*17-Đời 7: Doãn Cấp, con thứ bảy cụ Doãn Cát, sinh 3 con trai: Doãn Sướng, Doãn Xuất,  (Doãn Sở  không con).

*171-Đời 8: Doãn Sướng, con trưởng cụ Doãn Cấp, sinh 4 con trai: liệt sĩ Doãn Lê, Doãn Liêm, liệt sĩ Doãn Hướng ; Doãn Lý

*1712-Đời 9: Doãn Liêm, con thứ hai cụ Doãn Sướng, sinh 3 con trai:  Doãn Kiêm, Doãn Cần,  ( Doãn Cún chết trẻ )

*1714-Đời 9: Doãn Lý, con thứ hai cụ Doãn Sướng, sinh 1 con trai: Doãn Tường.

*172-Đời 8: Doãn Xuất, con thứ hai cụ Doãn Cấp, sinh 2 con trai: Doãn Thúy, Doãn Lãm.

*1721-Đời 9: Doãn Thúy, con trưởng cụ Doãn Xuất, sinh 5 con trai: Doãn Toản, Doãn Kiều, Doãn Vạn, Doãn Hợi, Doãn Dần.

*1722-Đời 9: Doãn Lãm, con thứ hai cụ Doãn Xuất, sinh 3 con trai:  ( Doãn Mạnh, Doãn Dưỡng, Doãn Duyệt. đời thứ 10 )

......

 

12-Đời 2: Doãn Vũ, con trai thứ hai cụ Phúc Hiển,sinh 1 con trai: Doãn Bá Cung.

121-Đời 3: Doãn Bá Cung, con trưởng cụ Doãn Vũ, sinh 3 con trai: Doãn Trung, Doãn Hiếu, Doãn Thự

1211-Đời 4: Doãn Trung, con trai trưởng cụ Bá Cung, sinh 1 con trai: Doãn Khiêm

12111-Đời 5: Doãn Khiêm, con trai cụ DoãnTrung, sinh 3 con trai: Doãn Thái, Doãn Khâm, Doãn Thâm.

*1-Đời 6: Doãn Thái, con trai trưởng cụ Doãn Khiêm, sinh 5 con trai:  Doãn Ấn, Doãn Tần , Doãn Tảo,  Doãn Chứ, Doãn Bồng.

*11-Đời 7: Doãn Ấn, con trai trưởng cụ Doãn Thái, sinh 4 con trai: , Doãn Đằng, Doãn Uyển , Doãn Vỹ , Doãn Tạ.

*111-Đời 8: Doãn Đằng, con trai trưởng cụ Doãn Ấn, sinh 1 con trai: , Doãn Thuận.

 *Đời 9: Doãn Cửu : Con trai cụ Doãn Chúy  sinh 4 con trai: Doãn Trượng, Doãn Mạo , Doãn Mão , Doãn Khương.

*112-Đời 8: Doãn Uyển, con trai thứ hai cụ Doãn Ấn, sinh 1 con trai:  Doãn Lai.

*1121-Đời 9: Doãn Lai, con trai cụ Doãn Uyển, sinh 2 con trai:  Doãn Khánh, Doãn Sim.

*113-Đời 8: Doãn Vỹ, con trai thứ ba cụ Doãn Ấn, sinh 1 con trai: Doãn Lượng.

*1131-Đời 9: Doãn Lượng, con trai  cụ Doãn Vỹ, sinh 1 con trai: liệt sĩ Doãn Cân

*114-Đời 8: Doãn Tạ, con trai thứ tư cụ Doãn Ấn, sinh 1 con trai: Doãn Xá

*12-Đời 7: Doãn Tần, con trai thứ hai cụ Doãn Thái, sinh 1 con trai:  Doãn Tĩnh

*121-Đời 8: Doãn Tĩnh, con trai  cụ Doãn Thái, sinh 2 con trai:  Doãn Thỉnh, Doãn Năm.

*1211-Đời 9: Doãn Thỉnh, con trai trưởng cụ Doãn Tĩnh, sinh 2 con trai:  Doãn Điền, Doãn Điện.

*1212-Đời 9: Doãn Năm, con trai thứ hai cụ Doãn Tĩnh, sinh 2 con trai:  Doãn Hồng, Doãn Quân.

*13-Đời 7: Doãn Tảo, con trai thứ ba cụ Doãn Thái, sinh 3 con trai: Doãn Dịch ( không con), Doãn Đằng( không con), Doãn Hùng( không con).

*14-Đời 7: Doãn Chứ, con trai thứ tư cụ Doãn Thái, sinh 2 con trai:  Doãn Biểu, Doãn Cộng.

*141-Đời 8: Doãn Cộng, con trai thứ hai cụ Doãn Chứ, sinh 1 con trai:  Doãn Các.

*1411-Đời 9: Doãn Các, con trai  cụ Doãn Cộng, sinh 2 con trai:  Doãn Khang, Doãn Hạnh.

*15-Đời 7: Doãn Bồng, con trai thứ năm cụ Doãn Thái, sinh 5 con trai: , Doãn Minh, Doãn Thịnh, Doãn Vượng, Doãn Khoát, Doãn Cự( không con).

*151-Đời 7: Doãn Minh, con trai trưởng cụ Doãn Bồng, sinh hai con trai: Doãn Chỉnh, Doãn Nghiêm

*1511-Đời 8: Doãn Chỉnh, con trai trưởng cụ Doãn Minh, sinh hai con trai: Doãn Tuyên, Doãn Truyền

*1512-Đời 8: Doãn Nghiêm, con trai thứ hai cụ Doãn Minh, sinh hai con trai: Doãn Lãng , liệt sĩ Doãn Lân.

  Đời 8:Doãn Duyên :con trai trưởng cụ Doãn Thịnh , sinh 2 con trai: Doãn Phòng, Doãn Phóng

Đời 8:Doãn Bướng :con trai thứ hai cụ Doãn Thịnh  , sinh 4 con trai: Doãn Bảo, Doãn Biên, Doãn Bản, Doãn Báu.

*2-Đời 6: Doãn Khâm, con thứ hai cụ Doãn Khiêm, sinh 1 con trai:  Doãn Phái

*21-Đời 7: Doãn Phái, con trai cụ Doãn Khiêm, sinh 1 con trai:  Doãn Hờn

*211-Đời 8: Doãn Hờn, con trai cụ Doãn Phái nhận cụ Doãn Duẩn làm ( con nuôi.)

*2111-Đời 9: Doãn Duẩn, con  cụ Doãn Hờn, sinh 2 con trai: Doãn Khanh, Doãn Khơi.

*3-Đời 6: Doãn Thâm, con thứ ba cụ Doãn Khiêm, sinh 1 con trai:  Doãn Thao

*31-Đời 7: Doãn Thao, con trai cụ Doãn Thâm, sinh 2 con trai:  Doãn Tín

 *311-Đời 8: Doãn Tín, con trai cụ Doãn Thao, sinh 2 con trai:  Doãn Quế, (liệt sĩ Doãn Sâm)

*3111-Đời 9: Doãn Quế, con trai trưởng cụ Doãn Tín, sinh 1con trai:  Doãn Chiến

1212-Đời 4: Doãn Hiếu, con trai thứ hai cụ Bá Cung, sinh 1 con trai: Doãn Thường

12121-Đời 5: Doãn Thường, con trai  cụ Doãn Hiếu, sinh 1 con trai: Doãn Quang

*1-Đời 6: Doãn Quang, con trai  cụ Doãn Thường, sinh 2 con trai: Doãn Uyên, Doãn Trạc

*11-Đời 7: Doãn Uyên, con trai trưởng  cụ Doãn Quang, sinh 1 con trai: Doãn Đàm

*111-Đời 8: Doãn Đàm, con trai  cụ Doãn Uyên, sinh 3 con trai: Doãn Nghị, Doãn Tường, Doãn Diên

*1111-Đời 9: Doãn Nghị, con trai trưởng cụ Doãn Đàm, sinh 1 con trai: Doãn Dụ.

*1112-Đời 9: Doãn Tường, con trai thứ hai cụ Doãn Đàm, sinh 2 con trai: Doãn Dẫn, Doãn Dỗi.

*1113-Đời 9: Doãn Diên, con trai thứ ba cụ Doãn Đàm, sinh 2 con trai: Doãn Tương, Doãn Cáp.

*12-Đời 7: Doãn Trạc, con trai thứ hai cụ Doãn Quang, sinh 3 con trai: Doãn Tiêm, Doãn Phố, Doãn Khá.

*121-Đời 8: Doãn Tiêm, con trai trưởng cụ Doãn Trạc, sinh 1 con trai: Doãn Sinh

*1211-Đời 9: Doãn Sinh, con trai  cụ Doãn Tiêm, sinh 2 con trai: Doãn Quý, Doãn Quỳnh.

*122-Đời 8: Doãn Phố, con thứ hai  cụ Doãn Trạc, sinh 3 con trai: Doãn Quán ( không con), Doãn Lâu (không con), liệt sĩ Doãn Bền.

*123-Đời 8: Doãn Khá, con trai thứ ba  cụ Doãn Trạc, sinh 3 con trai: Doãn Khương ( không con), Doãn Ân, Doãn Giá

*1231-Đời 9: Doãn Ân, con trai thứ hai  cụ Doãn Khá, sinh 1 con trai: Doãn Tích

*1232-Đời 9: Doãn Giá, con trai thứ ba  cụ Doãn Khá, sinh 1 con trai: Doãn Ánh

1213-Đời 4: Doãn Thự, con trai thứ ba cụ Bá Cung, sinh 2 con trai: Doãn Hào( không con), Doãn Sĩ

12132-Đời 5: Doãn Sĩ , con trai thứ hai cụ Doãn Thự , sinh 5 con trai: Doãn                    văn ( Học), Doãn Ôn , Doãn Đáng, Doãn Công( không con), Doãn Nông( không con)

*1-Đời 6: Doãn Văn(Doãn Học) , con trai trưởng cụ Doãn Sĩ , sinh 3 con trai: Doãn  Cảnh, Doãn Hành , Doãn Tranh( không con).

*11-Đời 7: Doãn Cảnh, con trai trưởng cụ Doãn Văn, sinh 1 con trai: Doãn Chuy.

*111-Đời 8: Doãn Chuy, con trai  cụ Doãn Cảnh, sinh 5 con trai: Doãn Đôn, Doãn Mẫu, Doãn Hỷ, Doãn Đa, Doãn Đệ

*111-Đời 8: Doãn Chuy, con trai  cụ Doãn Cảnh, sinh 5 con trai: Doãn Đôn, Doãn Mẫu, Doãn Hỷ, Doãn Đa

*111-Đời 8: Doãn Chuy, con trai  cụ Doãn Cảnh, sinh 5 con trai: Doãn Đôn, Doãn Mẫu, Doãn Hỷ, Doãn Đa

*1111-Đời 9: Doãn Đôn, con trai trưởng cụ Doãn Chuy, sinh 3 con trai: Doãn Đốc, Doãn Giảng, Doãn Ngữ.

*1112-Đời 9: Doãn Mẫn, con trai thứ hai cụ Doãn Chuy, sinh 3 con trai: Doãn Hưng, Doãn Hân, Doãn Hữu.

*1113-Đời 9: Doãn Hỷ, con trai thứ ba cụ Doãn Chuy, sinh 1 con trai: Doãn Đức.

*1114-Đời 9: Doãn Đa, con trai thứ tư  cụ Doãn Chuy, sinh 2 con trai: Doãn Điệp , Doãn Điền.

 *1115-Đời 9: Doãn Đệ, con trai thứ năm  cụ Doãn Chuy, sinh 1 con trai: Doãn Huynh.

*12-Đời 7: Doãn Hành, con trai thứ hai cụ Doãn Văn, sinh 3 con trai: Doãn Lung, Doãn Dư, Doãn Kỳ.

*121-Đời 8: Doãn Lung, con trai trưởng cụ Doãn Hành, sinh 2 con trai: Doãn Sủng ( không con), Doãn Cận.

*1212-Đời 9: Doãn Cận, con trai thứ hai cụ Doãn Lung, sinh 2 con trai: Doãn Thụy, Doãn Lương.

*122-Đời 8: Doãn Dư, con trai thứ hai cụ Doãn Hành, sinh 1 con trai: Doãn Tam.

*1212-Đời 9: Doãn Tam, con trai  cụ Doãn Dư, sinh 2 con trai: Doãn Hưng, Doãn Đoàn.

*123-Đời 8: Doãn Kỳ, con trai thứ ba cụ Doãn Hành, sinh 2 con trai: Doãn Nam, Doãn Chức, Doãn Hồng.

*1232-Đời 9: Doãn Chức, con trai thứ hai cụ Doãn Kỳ, sinh 1 con trai: Doãn Phương.

*1233-Đời 9: Doãn Hồng, con trai thứ ba cụ Doãn Kỳ, sinh 2 con trai: Doãn Lâm, Doãn Long.

*2-Đời 6: Doãn Ôn , con trai thứ hai cụ Doãn Sĩ , sinh 1 con trai: Doãn  Hoạt

*21-Đời 7: Doãn Hoạt , con trai  cụ Doãn Ôn , sinh 1 con trai: Doãn Ngọ.

*211-Đời 8: Doãn Ngọ , con trai  cụ Doãn Hoạt , sinh 2 con trai: Doãn Quân, Doãn Huyến.

*2111-Đời 9: Doãn Quân , con trai trưởng cụ Doãn Ngọ , sinh 1 con trai: Doãn Anh.

*2112-Đời 9: Doãn Huyến , con trai thứ hai cụ Doãn Ngọ , sinh 2 con trai: Doãn Châu, Doãn Sơn.

*3-Đời 6: Doãn Đáng , con trai thứ ba cụ Doãn Sĩ , sinh 1 con trai: Doãn Đường

*31-Đời 7: Doãn Đường , con trai  cụ Doãn Đáng , sinh 3 con trai: Doãn Bệ, Doãn Diệm, Doãn Viêm.

*311-Đời 8: Doãn Bệ , con trai trưởng cụ Doãn Đường , sinh 4 con trai: Doãn Hường, Doãn Ngự, Doãn Ngạn,Doãn Quý

*3111-Đời 9: Doãn Hường , con trai trưởng cụ Doãn Bệ, sinh 1 con trai: Doãn Khương.

*3112-Đời 9: Doãn Ngự, con trai thứ hai cụ Doãn Bệ, sinh 1 con trai: Doãn Tuấn

*312-Đời 8: Doãn Diệm , con trai thứ hai  cụ Doãn Đường , sinh 3 con trai: Doãn Biên , Doãn Giới, Doãn Nga.

*3121-Đời 9: Doãn Biên , con trai trưởng cụ Doãn Diệm , sinh 4 con trai: Doãn Thụy , Doãn Thiện,Doãn Hiệu, Doãn Nguyện.

*3122-Đời 9: Doãn Giới , con trai thứ hai  Doãn Diệm , sinh 4 con trai: Doãn Chiến , Doãn Tới.

*313-Đời 8: Doãn Viêm , con trai thứ ba  cụ Doãn Đường , sinh 2 con trai: Doãn Thành , Doãn Chân.


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả Sơn Đồng
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Chi 5 Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Cội nguồn họ Doãn Việt Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hải Bối
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ HỌ ĐINH (DOÃN) VÀ HỌ DOÃN Ở VÂN ĐÀI, THÁI BÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ HỌ ĐINH (DOÃN) VÀ HỌ DOÃN Ở VÂN ĐÀI, THÁI BÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hoành Nhị
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia pha chi Hòa Mục, Hòa Thạch, Quốc Oai
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Yên Quyết

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)