TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Gia phả Sơn Đồng

  

Chi Sơn Đồng

 

            Xã Sơn Đồng huyện Hoài Đức Thành phố Hà nội, vùng quê nổi tiếng với nghề chạm khắc gỗ mĩ nghệ

                                                            “ Muôn Thần linh Nam Bắc Tây Đông,

                                                                     Thợ Sơn Đồng mời về từ  gỗ.”

            Nhiều bức Hoành phi, Câu đối, Tượng thờ của các chi họ Doãn, có bàn tay tài hoa của các nghệ nhân họ Doãn chi Sơn đồng.

            Thủy Tổ họ Doãn chi Sơn đồng là con út cụ Doãn Nỗ ( xem phần chi Phương Chiểu ).

            Theo Gia phả chi Sơn Đồng: Khi thấy một số công thần bị bức hại, để tránh trước hậu họa, cụ Doãn Nỗ đã gửi người con út (Doãn Cống) nhờ cụ Hoàng giáp Nguyễn Hữu Phu ở Sơn Tây nuôi dưỡng, cụ Doãn Cống trưởng thành trên quê mới Sơn Đồng và mang họ Nguyễn Doãn. Đến nay họ Doãn chi Sơn Đồng đã có hậu duệ đến đời thứ 18 và từ đời thứ 11 chia thành 10 phân chi ( ở Sơn đồng và Đại Mỗ )

 

 

1        Đời thứ nhất-cụ Doãn Cống  con trai út cụ Doãn Nỗ, được cụ Nguyễn Hữu Phu nuôi dưỡng, nên mang họ cha nuôi: Nguyễn Doãn Cống hiệu Phúc Thiên, sinh năm 1438, mất ngày 17-7 năm Ất mão-1495 thọ 57 tuổi, phần mộ tại mả Dền xã Sơn Đồng. Cụ bà có tên hiệu Từ Nghĩa, sinh năm 1440 mất ngày 20-7 năm 1502 thọ 63 tuổi, phần mộ tại Lỗ Cò xã Sơn Đồng, sinh 1 con trai Doãn Thông.

 

11     Đời 2- Nguyễn Doãn Thông hiệu Huệ Thông, con trai cụ Doãn Cống, sinh năm 1470 mất ngày 8-4 năm Canh Tý- 1540, thọ 71 tuổi, chính thất hiệu Từ Đạt sinh năm 1471, mất ngày 27-8 năm 1547, sinh 1 con trai Doãn Đạo.

111   Đời 3- Nguyễn Doãn Đạo tự Minh Đạo hiệu Phúc Thịnh, con cụ Doãn Thông, sinh  năm 1495, mất ngày 7-5 năm Nhâm Tuất-1563, thọ 67 tuổi, phần mộ tại mả Dền, Sơn Đồng, chính thất hiệu Từ Phượng sinh năm 1493 mất ngày 9-1 năm 1568, sinh 1 con trai Doãn An.

1111   Đời 4- Nguyễn Doãn An tự Bình An hiệu Phúc Hiền, con trai cụ Doãn Đạo, sinh năm 1520 mất ngày 18-2 năm Canh Dần 1590 thọ 71 tuổi. Chính thất hiệu Từ Tiên  sinh năm 1522 mất ngày 1-5 năm 1599 , sinh 3 con trai  Tiên Du ( mất sớm) Đốc Triết (mất sớm) Doãn Đức, và 1 con gái mất sớm.

 

11111    Đời 5- Nguyễn Doãn Đức tự Huyền Đức hiệu Phúc Sinh, con cụ Doãn  An, sinh năm 1560  mất ngày 25-5 năm Đinh Sửu-1637 thọ 78 tuổi, là người thông minh, năm 15 tuổi (1575) đã dự thi hương trúng Nhất trường, chính thất hiệu Từ Hiền sinh năm 1564 mất ngày 4-5 năm 1625, sinh con trai Doãn Giáo và 5 người sau đều mất sớm.

 

11111.1   Đời 6- Nguyễn Doãn Giáo tự Đức Giáo hiệu Phúc Nho, con trưởng cụ Doãn Đức, sinh năm 1590, mất ngày 18-3 năm Mậu Thân-1668, thọ 79 tuổi. Năm 18 tuổi thi hương  đỗ Tam trường, năm 21 tuổi được bổ Thập lý hầu. Chính thất hiệu Từ Tín sinh năm 1588 mất ngày 15-6 năm 1673 thọ 86 tuổi, sinh  2 con trai : Ước Ngôn, Vô Vi, và con gái Doãn Thị Nhị ( thụy Trinh Thục phu nhân ) chồng là Nguyễn Đăng Trù làm quan Hiến sát phó sứ triều vua Lê Chiêu Tông. ( theo phả chi Sơn Đồng, cụ Giáo khéo làm ăn, điền sản có tới trên 40 mẫu, mộ 2 cụ  phát phúc nên từ đây chi họ Sơn Đồng đã bắt đầu có nhiều con, kinh tế phát triển)

 

11111.11    Đời 7- Nguyễn Doãn Ngôn tự Ước Ngôn hiệu Tố Hạnh, con trai trưởng cụ Doãn Giáo, sinh năm 1625 mất ngày 16-11 năm Bính Dần-1696, thọ 72 tuổi, năm 18 tuổi thi hương trúng tam trường, giám sinh Quốc tử giám, năm 21 tuổi thi hương trúng Tứ trường, được bổ tri huyện huyện Yên phong, về già mở trường dạy học tại quê. Chính thất Chí Thị Ả hiệu Từ Khoan, con gái cụ Tổng binh Nguyễn Chí Vị, sinh năm 1626, mất ngày 21-11 năm 1708 thọ 83 tuổi, sinh 2 con trai Minh Cần, Minh Doãn  và 2 con gái ( đều mất sớm.)

 

 

11111.111    Đời 8- Nguyễn Doãn Cần tự Minh Cần, hiệu Phúc Thực, con trưởng cụ Doãn Ngôn, sinh năm 1660 mất ngày 18-4 năm 1721, thọ 62 tuổi. Thi hương trúng Nhị trường, được bổ Thập lý hầu. Chính thất Xuân Thị Nhị hiệu Từ Chung sinh năm 1660 mất năm 1730 thọ 71 tuổi, sinh 1 con trai Doãn Trực. (Cụ Doãn Cần là người xây dựng ngôi từ đường chi Sơn Đồng còn lại đến ngày nay.)

 

11111.112    Đời 8- Nguyễn Doãn Minh Doãn hiệu Phúc Tuấn, con thứ 2 cụ Doãn Ngôn, sinh năm 1663 mất năm 1729 thọ 67 tuổi, được bổ Tú Lâm cục, cụ bà và các con không được rõ.

 

11111.1111    Đời 9- Nguyễn Doãn Trực tự Cương Trực, hiệu Đôn Nhã, con trai cụ Doãn Cần, sinh năm 1690 mất ngày 2-12 năm Canh Thìn-1760 thọ 71 tuổi. Năm 20 tuổi thi hương trúng Tứ trường, triều vua Lê Hiển Tông được bổ tri huyện huyện Vĩnh Ninh, nhưng chán cảnh quan trường đã sớm cáo quan về quê sống cảnh điền viên, điền sản có trên 60 mẫu ruộng, có 2 vợ: chính thất hiệu Từ Hòa  sinh năm 1691 mất năm 1739  thọ 48 tuổi, sinh 3 con trai: Cương Nghị, Minh Biện, Trung Dong và 2 con gái Doãn Thị Mĩ lấy chồng họ Điều, con gái thứ 2 hiệu Từ Tâm lấy chồng họ Phú cùng xã. Thứ thất hiệu Từ Thuận mất ngày 28 tháng chạp thọ 54 tuổi, sinh 2 con trai Tín Thành, Mẫn Chuyên và 1 con gái Doãn Thị Tám lấy chông họ Xuân ở cùng xã. ( cụ Mẫn Chuyên  mất năm 27 tuổi, cụ Tín Thành  làm phó chánh Tổng, mất năm 49 tuổi đều không có con, )  

 

11111.11111    Đời 10- Nguyễn Doãn Nghị tự Cương Trục hiệu Phúc Bình, con trai trưởng cụ Doãn Trực, sinh năm 1711 mất ngày 11-11 năm 1767, thọ 56 tuổi, thi Võ đỗ Biền sinh hợp thức (Cử nhân võ), giữ chức Cai hợp. ( Phả chi Sơn đồng ghi: Khi Quân Tây sơn ra Bắc diệt chúa Trịnh, cụ định chiêu mộ quân sĩ chống lại quân Tây sơn, nhưng cụ Cương Trực khuyên “ Chế độ Lê-Trịnh đã suy tàn, cha đã bỏ công danh về vui với điền viên, con không nên kháng cự”, nghe lời cha, cụ từ bỏ ý định, cũng lui về vui cảnh điền viên. Chính thất Trung Thị Ả hiệu Từ Lương, sinh năm 1714 mất ngày 3-1 năm 1768 thọ 55 tuổi, sinh 6 con trai: Nhân Hậu, Minh Mẫn, Bao Dong, Trung Chính, Trung Thành, Cẩn Vi và 1 con gái Từ Nhân ( mất sớm).

 

                                                                                                            Từ đời thứ 11 chi Sơn đồng chia thành 10 phân chi.

 

 

Phân chi 1- Sơn đồng

 

 


1      Đời 11- Nguyễn Doãn tự Nhân Hậu, hiệu Phúc Thành,  con trai trưởng cụ Cương Nghị. Mất ngày 9-12 năm 1794 thọ 62 tuổi, thi hương đỗ Nhị trường, dạy học và làm thày thuốc, có 2 vợ: chính thất Nguyễn Thị Quý hiệu Từ Cần,mất ngày 17-5, thọ 67 tuổi, sinh 2 con trai Trung Đạo, Mẫn Kiệt ( mất sớm), 1 con gái lấy chồng là Nguyễn Chí Trang ở cùng xã. Thứ thất  hiệu Từ Thận, mất ngày 15-4  thọ 56 tuổi, sinh 2  con trai: Thông Minh, Trang Sức ( mất sớm), và 3 con  gái: con gái thứ 1 và thứ 2 lấy chồng là Trần Quang Thảnh, con gái thứ 3 lấy chồng là Nguyễn Đăng Thuật.

 

11     Đời 12- Nguyễn Doãn tự Trung Đạo, hiệu Phúc Quang, con trai trưởng cụ Nhân Hậu, mất ngày 20-1 năm 1814 thọ 54 tuổi, có 3 vợ. Chính thất Nguyễn Thị Đăng hiệu Từ Chính mất ngày 8-5 , hưởng dương 40 tuổi, sinh 1 con trai Doãn Tập. Thứ thất  Trung Thị Nhớn hiệu Từ Thuận giỗ ngày 7-7 sinh con trai Doãn Độ ( mất sớm ) và 2 con gái . Trắc thất Xuân Thị Hai hiệu Từ Cẩn, mất ngày 1-9 thọ 62 tuổi, sinh 1 con trai Doãn Trí.

 

111    Đời 13- Nguyễn Doãn Tập  hiệu Dụng Quang, con trai trưởng cụ Trung Đạo, mất ngày 13-10 năm 1824 thọ 49 tuổi, thi hương trúng Nhất trường, chính thất  họ Nguyễn  hiệu Diệu Trực mất ngày 5-6 thọ 77 tuổi, sinh  2 con trai: con trai trưởng (mất sớm ), Doãn Tu 2 con gái.

 

1111    Đời 14- Nguyễn Doãn Tu  hiệu Bình Dị, con trai cụ Doãn Tập, mất ngày 4-8 hưởng dương 35 tuổi, làm phó lý xã, chính thất Phú Thị Ả, hiệu Từ Thục, mất ngày 15-4 năm 28 tuổi,  sinh 2 con gái: Con gái lớn chồng là Nguyễn Đăng Còm, con gái 2 chồng là  Nguyễn Viết Nhân.

 

 

113       Đời 13-Nguyễn Doãn Trí hiệu Quyết Cương, con trai thứ 3 cụ Trung Đạo,  mất ngày 16-5, chính thất  Trần Thị Mai mất ngày 20-10, mộ táng tại Lẻ Táo, sinh  1 con gái lấy chồng Trần Quang Hy ở cùng xã.

 

 

12       Đời 12- Nguyễn Doãn Thông Minh hiệu  Chính Cẩn,  con trai thứ 2 cụ Nhân Hậu, mất ngày 2-6-1807  hưởng dương  37 tuổi, chính thất hiệu Diệu Hoan, giỗ ngày 6-9 thọ 63 tuổi, sinh 2 con trai Doãn Vọng, Doãn Chấp.

 

 

121      Đời 13-Nguyễn Doãn Vọng  hiệu Phúc Thuận, con trưởng cụ Thông Minh, mất ngày 15-5,  thọ 75 tuổi, chính thất  Đăng Thị Ải, hiệu DiệuLương, mất ngày 4-9  thọ 62 tuổi sinh  2 con trai  Doãn Cơ (mất sớm), Doãn Bơ và 1 con gái lấychồng Nguyễn Hữu Bốn ở cùng xã.

 

1212     Đời 14-Nguyễn Doãn Bơ con trai thứ 2 cụ Doãn Vọng mất ngày 17-2 năm 27 tuổi, sinh  2 con gái: Doãn Thị Hai chồng là Nguyễn Hữu Luyện. Doãn Thị Ba chồng là  Nguyễn Duy Bủng

 

 

 

122      Đời  13- Nguyễn Doãn Chấp hiệu Trung Phúc, con trai thứ 2 cụ Thông Minh, mất ngày 8-4 thọ 75 tuổi, chính thất Văn Thị Hai hiệu Diệu Hài, mất ngày 25-5, sinh 3 con trai: Doãn Bài, Doãn Ba, Doãn Bốn, 1 con gái lấy chồng ở cùng xã là Trần Quang Thiệm.

 

1221     Đời 14- Nguyễn Doãn Bài hiệu Cương Chức, con trai trưởng cụ Doãn Chấp, mất ngày 25-10. Chính thất Viết Thị Ty hiệu Từ Nhẫn mất ngày 12-5, mộ táng tại Đầu Cầu, sinh  1 con trai Doãn Đài, 1 gái Doãn Thị Sít chồng Nguyễn Phú Cốc.

 

12211     Đời 15-Nguyễn  Doãn Đài hiệu Phúc Thọ, con trai c Doãn Bài,  mất ngày 10-2-1980  thọ 75 tuổi, chính thất: Phú Thị Bơ hiệu Diệu Trực, mất ngày 20-10 thọ 64 tuổi, sinh hạ  4 con trai Doãn Tích (liệt sĩ), Doãn Cốc, Doãn Tứ, Doãn Tư (mất sớm) 1 con gái

 Doãn Thị Nhớn chồng là  Nguyễn Viết Điền.

 

*1       Đời 16- Liệt sỹ  Doãn Tích hiệu Tích Kiệm, con trai trưởng cụ Doãn Đài, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, ngày 13-7 năm 1950, phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ xã.

           

*3       Đời 16- Nguyễn Doãn Tứ con trai thứ 3 cụ Doãn Đài, sinh năm 1934, vNghiêm Thị Tình sinh 1932, sinh 6 con trai: Doãn Hùng, Doãn Hồng, Doãn Thìn,  Doãn Mùi,  Doãn Dậu,  Doãn Tân, và 1 con gái: Doãn Thị Tuất sinh 1958 chồng là Nguyễn Trung Cương.

 

*31     Đời 17-Nguyễn Doãn Hùng, con trai trưởng ông Doãn Tứ, sinh 1955, vợ: Viết Thị Dự sinh 1955, sinh 2 con  trai:Doãn Được sinh 1985, Doãn Dũng sinh năm 1990, và 3 gái: Doãn Thị Bình  sinh 1976. Doãn Thị Hiền sinh 1985.Doãn Thị Thảo sinh năm 1983

 

*32      Đời 17-Nguyễn Doãn Hồng con trai thứ 2 ông Doãn Tứ, sinh 1962 (2 vợ), v1: Khánh Thị Hà sinh 1960, sinh 1 con trai: Doãn Khởi, v2 tên Thanh sinh 1 con gái: Doãn Thị Thủy

 

*321    Đời 18- Nguyễn Doãn Khởi con trai ông Doãn Hồng, sinh năm 1984, vNguyễn Thị Yến sinh 1 con gái Doãn Thị Giang  năm  2009

 

*33      Đời 17-Nguyễn Doãn Thìn  con trai thứ ba ông Doãn Tứ, sinh năm 1964,  vợ: Trần Thị Anh sinh  2 con trai Nguyễn Doãn Tùng sinh 1993, Nguyễn Doãn Quân sinh năm 1999

           

*34       Đời 17-Nguyễn Doãn Mùi  con trai thứ 4 ông Doãn Tứ, sinh năm 1967, vợ: Trung Thị Dung sinh 1 con trai: Doãn Tuấn năm 1994, con gái  Doãn Thị Hương sinh năm 1999

 

*35       Đời 17- Doãn Dậu con trai thứ 5 ông Doãn Tứ, sinh năm 1969, vợ: Viết Thị Thoa, sinh 1 con trai Doãn Đạt năm 2006, 2 con  gái: Doãn Thị Thu sinh năm 1992, Doãn Thị Hằng sinh năm 1999

 

*36       Đời 17- Nguyễn Doãn Tân  con trai thứ 6 ông Doãn Tứ, sinh năm 1972, vợ: Bùi Thị An.sinh  1 con  trai Doãn Long sinh 2000, và con gái Doãn Thị Phương sinh năm 1997

 

 

1222      Đời 14-Nguyễn Doãn Ba hiệu Thuần Thiện, con trai thứ 2 cụ Doãn Chấp,  mất ngày 10-11, sinh  2 con gái: Doãn Thị Ả (mất sớm)  Doãn Thị Thủy lấy chồng xã Đức Thượng

 

 

1223      Đời 14-Nguyễn Doãn Bốn hiệu Thuần Cẩn, con trai thứ 3 cụ Doãn Chấp, mất ngày 25-10, có 2 vợ:chính thất  Bá Thị Ả  hiệu Diệu Thọ, mất ngày 8-12 thọ 65 tuổi, sinh 3 con trai Doãn Vi, Doãn Ngạch (mất sớm), Doãn Vân (mất sớm) 1 con  gái lấy chồng   Nguyễn Lương Tín, thứ thất  Bá Thị Hai hiệu Diệu Ba, mất ngày 25-9 thọ 78 tuổi, sinh 4 con trai: Doãn Thiết, Doãn Vị, Doãn Tình, Doãn Thực (liệt sĩ chống Mĩ, hy sinh năm 1968) và 1 con gái Doãn Thị Gái  chồng Nguyễn Đức Soạn.

 

12231     Đời 15-Nguyễn Doãn Vi hiệu Trực Tính, con trai trưởng cụ Doãn Bốn mất ngày 2-3 thọ 48 tuổi,  có 2 vợ: chính thất : Xuân Thị Hai, hiệu Diệu Trai, mất ngày 2-3 thọ 71 tuổi, sinh  1  con gái: Doãn Thị Bé chồng là Trần Quang Hoạt, thứ thất : Văn Thị Nhẫn hiệu Diệu Dẫn (người Yên Sở), sinh 2 con trai: Doãn Hợi (liệt sĩ chống Mĩ, hy sinh năm 1967), Doãn Giáp

 

*2     Đời 16-Nguyễn Doãn Giáp con trai thứ hai cụ Doãn Vi, sinh năm 1953, vViết Thị Loan sinh 1952 sinh 2 trai: Doãn Dũng,  Doãn Thịnh  và 2 con gái Doãn Thị Liên sinh năm 1981, Doãn Thị Thu sinh năm 1983

 

*21     Đời 17- Nguyễn Doãn Dũng, con trai trưởng ông Doãn Giap, vợ Đăng Thị Yến sinh 1 trai Nguyễn Doãn Mạnh Anh năm  2005 và con gái Doãn Thị Hồng Anh sinh năm 2009

 

*22     Đời 17- Nguyễn Doãn Thịnh con trai thứ 2 ông Doãn Giap, sinh năm 1979, vợ Viết Thị Hưởng sinh 1 con  gái

 

 

12234     Đời 15-Nguyễn Doãn Thiết con trai thứ 4 cụ Doãn Bốn, sinh năm 1932 có hai vợ. Chính thất: Xuân Thị Ty, mất năm 1970 sinh  3 con gái :Doãn Thị Tha lấy chồng ở Vân Côn. Doãn Thị Lý  chồng là Nguyễn Viết Hợi. Doãn Thị Thụy lấy chồngYên Sở.Vợ thứ: Đức Thị Bé sinh năm 1934, sinh 1 con gái Doãn Thị Lan  năm 1970 1 con trai Doãn Thắng.  

 

*1     Đời 16- Nguyễn Doãn Thắng con cụ Doãn Thiết, vBá Thị Hiền sinh 1 trai Doãn Lợi năm 2000, 2 con gái: Doãn Thị Linh sinh năm 2002, Doãn Thị Thảo sinh năm 2007

 

12235      Đời 15-Nguyễn  Doãn Vị con trai thứ 5 cụ Doãn Bốn,  sinh năm 1935, vợ: Chí Thị Nhung sinh năm 1933, sinh  3 trai Doãn Lập, Doãn Lại, Doãn Hùng 3 gái Doãn Thị Oanh lấy chồng là Nguyễn Chí Sim. Doãn Thị Yến chồng là Nguyễn Văn Tính. Doãn Thị Tuyết  chồng là Nguyễn Viết Thắng

 

*1     Đời 16- Doãn Lập con trai trưởng cụ Doãn Vị, sinh năm 1957, vợ: Duy Thị Xuân sinh 1969 2 con trai:Doãn Hay,  Doãn Hơn và 1 con gái: Doãn Thị Lắng sinh năm 1988

 

*11     Đời 17- Nguyễn Doãn Hay con trai trưởng ông Doãn Lập sinh năm 1994,  vợ: Quý Thị Sinh  sinh 1 con gái: Doãn Thị Chúc

 

*12      Đời 17- Nguyễn Doãn Hơn, con trai thứ 2 ông Doãn Lập, sinh năm 1986,  vợ: Vũ Thị Hà sinh 1 trai  Nguyễn Doãn Khương Duy sinh 2010

 

*2     Đời 16-Nguyễn Doãn Lại con trai thứ 2 cụ Doãn Vị, sinh năm 1957, vợ: Duy Thị Cảnh sinh 1960, có 2con trai, Doãn Đông sinh năm 1981Doãn Đạt sinh năm 19911 con gái  Doãn Thị Vượng sinh năm 1984

 

*21      Đời 17- Nguyễn Doãn Đông, con trai ông Doãn Lại, vợ: Quý Thị Dung sinh 1 trai Nguyễn Doãn Phong năm  2010

 

 

*3      Đời 16-Nguyễn Doãn Hùng con trai thứ 3 cụ Doãn Vị, sinh 1964 , vợ: Điều Thọ Oanh sinh năm 1966, có 1 con trai Doãn Thường sinh năm 1990, 1 gái  Doãn Thị Hường sinh năm 1988

     

*31     Đời 17- Nguyễn Doãn Hoàn con trai ông Doãn Hùng, sinh năm 1995, vợ Doãn Thị Huyền

 

 

12236     Đời 15-Nguyễn Doãn Tình con trai thứ 6 cụ Doãn Bốn sinh 1938, Trung úy quân đội nghỉ hưu, vợ: Đặng Thị Liên sinh 1940, sinh  2 con trai Doãn Thái Bình, Doãn Sơn, và  1 con  gái : Doãn Thị Hương .

 

*1      Đời 16- Doãn Thái Bình con trai trưởng cụ Doãn Tình, sinh năm 1960, vTrung Thị Lợi sinh 1966  có 2 con trai: Nguyễn Doãn Trung,  Doãn Kiên sinh năm 1987

 

*11    Đời 17-Nguyễn Doãn Trung con ông Doãn Thái Bình, sinh năm 1985, vợ Hữu Thị Lan sinh 1trai Nguyễn Doãn Long sinh 2012, 1 gái: Doãn Thị Ngọc Linh

 

 

*2      Đời 16-Nguyễn Doãn Sơn  con trai thứ 2 của Doãn Tình, sinh năm 1965, vợ: Trung Thị Thu sinh 1970, có 2 con trai: Nguyễn Doãn Tuấn, Nguyễn Doãn Hải sinh 2003 và con gái Doãn Thị Hng sinh 1992

 

 

 

 

 


Phân chi 2- Sơn Đồng

 

 


2          Đời 11- Nguyễn Doãn Minh Mẫn hiệu Húc Lăng, con trai thứ hai cụ Doãn Cương Nghị, sinh năm 1734, mất ngày 16-12-1975, mộ táng tại đồng Xa Sứ, thọ 59 tuổi, sinh  4 con  trai:Thanh Minh, Doãn Thực, Ưu Cần (mất sớm),Doãn Lục và 2 con gái: một bà lấy chồng  họ Trần ở cùng xã, 1 bà lấy chồng  họ Xuân ở cùng xã.

 

21        Đời 12- Nguyễn Doãn Thanh Minh, hiệu Cương Chính, con trai trưởng cụ Minh Mẫn,  sinh năm 1760 mất ngày 18-5-1827, thọ 68 tuổi,  chính thất  hiệu Từ Tĩnh, mất ngày 27 tháng giêng thọ 70 tuổi, sinh 2 con trai:Doãn Hòa,  Doãn Hai

 

211      Đời 13- Nguyễn Doãn Khoan Hòa  hiệu Phúc Trạch, con trai trưởng cụ Thanh Minh, mất ngày 17-3 thọ 55 tuổi, chính thất  Trần Thị Thụy hiệu Diệu Chính, mất ngày 9-11 thọ 69 tuổi, sinh 1 con gái:  Doãn Thị Luân hiệu Từ Thiện (mất sớm)

 

212      Đời 13-Nguyễn Doãn Hai (tức Doãn Trì) hiệu Thuần Chất,  con trai thứ hai cụ Thanh Minh, mất ngày 27-1 thọ 60 tuổi, sinh 2 con gái: Doãn Thị Bơ mất ngày 27-8, Doãn Thị Phấn mất ngày 25-5

 

22        Đời 12-Nguyễn Doãn Thực hiệu Giảng Sách, con trai thứ 2 cụ Minh Mẫn, mất ngày 26-4, chính thất Văn Thị Ba sinh 1 con trai: Doãn Hải

 

24        Đời 12-Nguyễn Doãn Lục  hiệu Trân Khoan, con trai thứ 4 cụ Minh Mẫn,  mất ngày 18-3, mộ táng tại mả Dền, chính thất  hiệu Từ Khoát, giỗ ngày 16-4, mộ táng tại Lẻ Táo sinh 2 con gái lấy chồng họ Duy và họ Trần ở cùng xã.

 

221        Đời 13- Nguyễn Văn Hải (Doãn Hải) hiệu Thuần Lương, con trai cụ Doãn Thực, mất ngày 1-12. ( Cụ Hải làm con nuôi  trong một gia đình họ Nguyễn từ khi còn nhỏ, về sau được các cụ trong họ biết tin, xuống Hà Đông xin gia đình bố nuôi để đưa về quê, vì thế nên có tên là Nguyễn Văn Hải .) chính thất  Trung Thị Thảo hiệu Từ Thuận, mất ngày 19-1, mộ táng tại Mồ Hóng hợp táng cùng cụ Ông, sinh 1 con trai  Doãn Tiến (tức cụ Từ Bái)

 

2211      Đời 14- Nguyễn Doãn Tiến con trai cụ Doãn Hải, mất ngày 22-11-1968 thọ 74 tuổi, chính thất  Văn Thị Côi mất ngày 25-6-1960 thọ 66 tuổi, sinh  5 con trai:Doãn Bái, Doãn Sẹo, Doãn Sít, Doãn Sộp, Doãn Sốp

 

 

22111        Đời 15- Nguyễn Doãn Bái con trưởng cụ Doãn Tiến, mất ngày 14-3-1983, thọ 68 tuổi, có 2 vợ:  chính thất Trung Thị Thái mất ngày 17-7 ( không có con), thứ thất: Hữu Thị Tư mất ngày 25-7-1979 thọ 57 tuổi, sinh  3 con  trai: Doãn Vui, Doãn Sướng ,  Doãn Hùng sinh 1968 và 1 con gái Doãn Thị Thìn sinh 1963 chồng là  Nguyễn Bá Cổn người cùng quê.

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Vui con trai trưởng cụ Doãn Bái, sinh 1957, vợ: Chí Thị Cúc sinh  1 con trai Doãn Thịnh, 2 gái Doãn Thị Xuân sinh 1970. Doãn Thị Hương 1983

Đời  17- Nguyễn Doãn Thịnh  con ông Doãn Vui, sinh năm 1987,  vVõ Thị Huyền sinh 1984 (quê ở Nghệ tĩnh), sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Vượng năm  2012.

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Sướng  con thứ 2 cụ Doãn Bái, sinh năm 1961,  vợ: Đăng Thị Hồng sinh 1 trai Nguyễn Doãn Cường năm1997, 3 con gái:Doãn Thị Tuyết sinh 1989. Doãn Thị Nhung sinh 1991. Doãn Thị Mai sinh 1995


*3        Đời 16- Nguyễn Doãn Hùng con thứ 3 cụ Doãn Bái, sinh năm 1968, vợ: Đức Thị Thu sinh 1975 2 con  trai :Nguyễn Doãn Nam sinh 1996, Nguyễn Doãn Hải sinh 2002 và 1 con gái Doãn Thị Hiền sinh 2006

 

22112      Đời 15- Nguyễn Doãn Sẹo  con thứ 2 cụ Doãn Tiến, mất ngày 27-11-1976 thọ 57 tuổi,có 2 vợ. chính thất: Đặng Thị Sơn mất ngày 22-2-1952, sinh 1 con gái Doãn Thị Sấu chồng là Nguyễn Viết Quý, thứ thất : Hữu Thị Tình sinh 1923 2 con trai

Doãn Tẹo, Doãn Duyên

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Tẹo  con trai trưởng cụ Doãn Sẹo, sinh 1959, vợ: Phú Thị Thủy sinh 1958, 1 con trai Doãn Phúc sinh 1983, 1 con gái Doãn Thị Thoa  sinh năm 1986

 

*2        Đời 16-Nguyễn Doãn Hòa  con thứ 2 cụ Doãn Sẹo, sinh năm 1952 ,vPhám Thị Loan sinh 1952 quê ở Kim chung, sinh 1 con trai Doãn Hưng sinh 1977, 1 con gái: Doãn Thị Huyền sinh năm1979.

 

22113              Đời 15- Nguyễn Doãn Sít hiệu Trực Ngôn, con trai thứ 3 cụ Doãn Tiến, mất ngày 3-12-1982 thọ 57 tuổi, chính thất Viết Thị Hai mất ngày 4-12-1979 thọ 52 tuổi, sinh  4 con trai: Doãn Hòa, Doãn Bình, Doãn Minh, Doãn Tâm và 1 con gái Doãn Yến sinh 1957 lấy chồng là Nguyễn Binh Định

 

*1            Đời 16-Nguyễn Doãn Hòa  con trưởng cụ Doãn Sít, sinh năm 1952, sinh con trai  Doãn Hưng.

*11     Đời 17-Nguyễn Doãn Hưng con ông Doãn Hòa,vLê Thị Thảo sinh 1985 1 con trai: Nguyễn Doãn Đức Thành sinh  năm   2011

 

*2        Đời 16-Nguyễn Doãn Bình con trai thứ 2 cụ Doãn Sít, sinh năm 1954, vĐức Thị Yến sinh 1960, sinh 2 con trai: Doãn Chung,  Doãn Dũng, và 1 gái Doãn Thị Dung sinh năm 1987

 

*21      Đời 17- Nguyễn Doãn Chung con thứ nhất ông Doãn Bình, sinh năm 1979,  vợ: Khánh Thị Thu Hà sinh 1982, sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Anh Quân  năm 2011

 

*22      Đời 17- Nguyễn Doãn Dũng con thứ 2 ông Doãn Bình, sinh năm 1984, vVũ Thị Thắm sinh 1984

 

*3            Đời 16- Nguyễn Doãn Minh  con thứ 3 cụ Doãn Sít, sinh năm 1960, vợ: Nguyễn Thị Thoa sinh 1966, có 1 con  trai Nguyễn Doãn Đức sinh năn 1992, 1 gái Nguyễn Doãn Diệu Ninh sinh năm 1996

 

*4            Đời 16- Nguyễn Doãn Tâm con thứ 4 cụ Doãn Sít , sinh năm 1963, vợ: Đức Thị Hoa sinh 1967, có 1 con trai Nguyễn Doãn Long sinh 1992, 2 con  gái: Doãn Thị Trăng sinh năm 1995. Doãn Thị Giang sinh năm 2003

 

 

22114              Đời  15- Nguyễn Doãn Sộp con trai thứ 4 cụ Doãn Tiến, sinh năm 1930, vợ: Viết Thị Bé sinh năm 1935, sinh  3 trai Doãn Hồng, Doãn Phương, Doãn Đông, 4 con gái :Doãn Thị Nhớn sinh 1952 chồng là Nguyễn Xuân Bảo. Doãn Thị Tý sinh 1955 chồng là  Điều Huy Quế. Doãn Thị Vân sinh 1962 chồng là Nguyễn Viết Thắng. Doãn Thị Lan sinh 1964  chồng là Nguyễn Trung Thuận

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Hồng con trai trưởng cụ Doãn Sộp, sinh năm 1958, vợ: Khánh Thị Nguyệt sinh 1962, 2 con trai Doãn Nghĩa, Doãn Sang sinh năm 19911 con gái Doãn Thị Hằng sinh  năm 1983

Đời 17- Nguyễn Doãn Nghĩa  con trai trưởng ông Hồng, sinh năm 1988, vợ Quý Thị Sinh

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Phương, con thứ 2 cụ Doãn Sộp, sinh năm 1967, vTrung Thị Oanh, sinh 1 trai Nguyễn Doãn Hoan năm 1997, 3con  gái: Doãn Thị Tâm. Doãn Thị Phượng sinh 1994. Doãn Thị Quỳnh sinh 2000

 

*3        Đời 16- Nguyễn Doãn Đông con trai thứ 3 cụ Doãn Sộp, sinh năm 1970, vợ: Bá Thị Vinh, sinh 2 con trai: Nguyễn Doãn Lập sinh năm 1992. Nguyễn Doãn Tuyến sinh năm 1995

 

22115     Đời 15- Nguyễn Doãn Sốp con trai thứ 5 cụ Doãn Tiến, mất ngày 25-12-1970 hưởng dương 36 tuổi, vợ: Trần Thị Nhớn sinh 1935 1 con trai Doãn Thảo, 2 con  gái Doãn Thị Đào sinh 1958 chồng làTrần Quang Thực. Doãn Thị Mùi sinh 1967 chồng là Nguyễn Trung Hòa

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Thảo  con trai cụ Doãn Sốp, sinh năm 1964, vHuy Thị Liên, sinh  2 con trai Doãn Tuấn sinh năm 1986,  Doãn Hiếu


 

Phân chi 3- Sơn Đồng

 

 


3          Đời  11-Nguyễn Doãn Dong  tự Bao Dong, hiệu Cung Kiệm, con trai thứ 3 cụ Doãn Cương Nghị, sinh năm 1737 mất ngày 11-5-1976, hưởng dương 40 tuổi, chính thất  Trung Thị Ả  hiệu Từ Phương, mất ngày 4-9, sinh 2 con trai Doãn Thái, Doãn Hòa  và 3 con gái :Doãn Thị Ba lấy chồng họ Trung sinh con: Thế. Doãn Thị Tư lấy chồng họ Trần sinh con Trần Quang Đích. Doãn Thị Năm lấy chồng họ Nguyên, sinh con Nguyễn Sĩ Tiến

 

31        Đời 12-Nguyễn Doãn Thái tự Trung Chính hiệu Cương Quyết, con trai trưởng cụ Bao Dong, sinh năm 1578 mất ngày 7-7-1809, chính thất Duy Thị Ả  hiệu Diệu Thanh mất ngày 28-3, sinh 1 con trai Doãn Ái, 1 con gái Doãn Thị Bé lấy  chồng họ Xuân Dy

311      Đời 13- Nguyễn Doãn Ái tự Cương Thành hiệu Thuần Cẩn,   con trai cụ Doãn Thái, mất ngày 28-2, chính thất  Bật Thị Thi, hiệu Diệt Phú, mất ngày 3-11,  sinh  4 con trai Doãn Điệt, Doãn Hưng, Doãn Tiết, Doãn Tít

 

 

3111    Đời 14-Nguyễn Doãn Điệt hiệu Thuận Hòa, con trai trưởng cụ Doãn Ái, mất ngày 3-2, có 2 vợ. chính thất  Trung Thị Tư hiệu Minh Mạchmất ngày 15-4 không có con, thứ thất  Bỉnh Thị Tam hiệu Minh Lang mất ngày 16-8, sinh 1 con gái Doãn Thị Nhớn  chồng là  Nguyễn Hữu Tính

 

3112    Đời 14-Nguyễn Doãn Hưng  hiệu Cần Cấp, con trai thứ 2 cụ Doãn Ái, mất ngày 10-8, chính thất Bá Thị Bơ  hiệu Hòa Nhã, mất ngày 19-9, sinh 4 con trai :Doãn Nhớn,Doãn Nhỡ (mất sớm) Doãn Tý mất 1945, Doãn Tác mất ngày 11-2-1947

 

31121              Đời 15-Nguyễn Doãn Nhớn  hiệu Phúc Thân, con trai trưởng cụ Doãn Hưng, mất ngày 16-1-1976 thọ 70 tuổi, chính thất Văn Thị Ả sinh 1921, sinh 1 trai Doãn Vượng, 3 con gái: Doãn Thị Xuân sinh 1950 chồng là Nguyễn Khánh Côi. Doãn Thị Lạc sinh 1955 lấy chồng là Nguyễn Xuân Thảo. Doãn Thị Thỏa sinh 1962  lấy chồng là Nguyễn Phú Chung.

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Vượng  con cụ Doãn Nhớn, sinh 1953, vợ: Trung Thị Lan sinh 1954, sinh 2 con trai: Doãn Vĩnh, Doãn Cường, và 1con gái Doãn Thị Phượng sinh năm 1984

 

*11      Đời 17- Nguyễn Doãn Vĩnh con trưởng  ông Vượng: vợ: Đào Thị Linh sinh 1 trai: Nguyễn Doãn Long  năm 2003, và con gái   Doãn Thị Ngọc Mỹ sinh năm  2007

 

*12      Đời 17- Nguyễn Doãn Cường  con trai thứ 2 ông Vượng: vợ: Viết Thị, sinh 1 trai: Nguyễn Doãn Tú năm 2009  và 1con  gái Doãn Thị Thu Ngân sinh năm 2004

 

 

3113                Đời  14-Nguyễn Doãn Tiết tức cụ Từ Tít, con trai thứ 3 cụ Doãn Ái, mất ngày 25-12 thọ 86 tuổi, chính thất  Khánh Thị Hai  thọ 53 tuổi, sinh  3 trai, Doãn Bút (mất sớm) Doãn Lệ, Doãn Lộc (liệt sĩ)1 con gái Doãn Thị Lan  chồng Nguyễn Phú Mùi

 

31131            Đời 15- Nguyễn Doãn Lệ  con trai thứ 1 cụ Doãn Tiết, sinh năm 1921, viên chức về hưu sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, có 2 vợ, chính thất: Đăng Thị Tẹo mất năm 1976 thọ 53 tuổi, sinh 1 con trai Doãn Trường, vợ thứ Đăng Thị Bé sinh 1934 sinh 2 con  trai Doãn Sinh, Doãn Hải sinh năm 1968, 5 con gái :Doãn Thị Trí sinh năm  1965, Doãn Quý sinh năm 1970, Doãn Nhàn sinh năm 1971, Doãn Thị Đức sinh năm 1973, Doãn Thị Nhuận sinh năm 1975

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Trường  con trai trưởng cụ Doãn Lệ, sinh năm 1958, vợ: Vũ Thị Nhàn sinh năm 1960, có 2 con gái Doãn Thị Thủy sinh năm 1986. Doãn Thị Thúy sinh năm 1987

Đời 16-Nguyễn Doãn Sinh  con trai thứ 2 cụ Doãn Lệ, sinh năm 1959, vợ: Nguyễn Thị Hương sinh năm 1964, 1 con gái Doãn Thị Nhung sinh năm 1982

 

 

31132              Đời 15- Liệt sĩ Doãn Lộc  con thứ 2 cụ Doãn Tiết, sinh 1936, hy sinh trong kháng chiến chống Mĩ ở Miền Nam năm 1973, vợ: Trung Thị Thanh sinh năm 1941, hiện Thành Phố Việt Trì, sinh 2 con: Doãn Thành năm 1966, Doãn Thị Thảo năm 1964

 

 

3114          Đời 14-Nguyễn Doãn Tít  con thứ 4 cụ Doãn Ái, vợ Trung Thị Hai sinh 2 con trai Doãn Chu (mất sớm), Doãn Toàn

 

31142       Đời 15-Nguyễn Doãn Toàn  con trai thứ 2 cụ Doãn Tít,  thọ 57 tuổi, v:Trần Thị Bé sinh năm 1927, sinh  3 con trai: Doãn Hòa, Doãn Thắng, Doãn Lợi, và 2 con gái : Doãn Thị Bình sinh năm 1960. Doãn Thị Dậu sinh năm 1969 chồng là Nguyễn Văn Thận

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Hòa  con trai trưởng cụ Doãn Toàn,  sinh năm 1958, vVăn Thị Ngọc sinh năm  1962 , có 1 trai Nguyễn Doãn Mạnh năm1998, và 1 gái Doãn Thị Hiền sinh 1994

 

 

*2        Đời 16-Nguyễn  Doãn Thắng  con trai thứ 2 cụ Doãn Toàn, sinh năm 1963, vợ: Trung Thị Nguyệt sinh 1967 có 1 con trai  Nguyễn Doãn Quân sinh 2007 và 3 con gái Doãn Thị An sinh năm 1990. Doãn Thị Tri sinh năm 1993. Doãn Thị Dung sinh năm  1995

 

*3        Đời 16-Nguyễn Doãn Lợi  con trai thứ 3 cụ Doãn Toàn, sinh năm 1971, vVương Thị Xuân sinh 1 con trai Doãn Tuấn năm 1989 và 2 con gái Doãn Thị Thanh sinh năm 1992. Doãn Thị Hiền sinh năm1994

 

 

32        Đời 12-Nguyễn Doãn Hòa tự Cần Mẫn hiệu Hiển Nhiên, con trai thứ 2 cụ Bao Dong, sinh năm 1762 mất ngày 25-5 năm 1828, thọ 64 tuổi,chính thất Hữu Thị Ả hiệu Từ Hiền mất ngày 12-5, mộ táng tại Màu Nội, sinh 2 con trai Doãn Hữu, Doãn Đại Đạo và 2 con gái Doãn Thị Tý hiệu Trinh Tiết. Doãn Thị Tư (mất sớm)

 

321      Đời 13-Nguyễn Doãn Hữu hiệu Trân Thuần, con trai trưởng cụ Doãn Hòa, mất ngày 17-7, chính thất  Trần Thị Ả hiệu Diệu Tuệ,  mất ngày 13-8 thọ 75 tuổi, sinh  3 con trai Doãn Đức, Doãn Hạnh, Doãn Nhân  và 3 gái Doãn thị Hai đi tu  tại chùa Sở xã Xuân Tảo-Từ Liêm- Hà Nội mất ngày 15-5. Doãn Thị Côn lấy chồng họ Phú sinh con là Phú PhongDoãn Thị Sáu lấy chồng họ Hữu sinh con   Hữu Tính

 

3211    Đời 14-Nguyễn Doãn Đức hiệu Cần Kiệm  con trai trưởng cụ Doãn Hữu, mất ngày 23-9 thọ 60 tuổi, làm phó lý xã, có 2 vợ, chính thất  Đức Thị Tình hiệu Diệu Tính, mất ngày 7-1-1952, thọ 82 tuổi, sinh 1 trai Doãn Hiển, 1 gái Doãn Thị Bé  lấy chồng là Phạm Quỳnh Đức Giang. Thứ thất  Văn Thị Hai  hiệu Diệu Tiết, mất ngày 21-6, sinh  con trai: Doãn Trọng

 

 

32111    Đời  15-Nguyễn Doãn Hiển hiệu Chương Thuận con trai trưởng cụ Doãn Đức, sinh năm 1906, mất 17-4 năm 1968, thọ 65 tuổi, nguyên chủ tịch xã Sơn Đồng, chính thất Viết Thị Hiền hiệu Diệu Hòa, mất ngày 22-12 năm 1955 sinh  4 con trai: Doãn Vinh, Doãn Ninh, Doãn DầnDoãn Sinh (mất sớm)3 con gái :Doãn Thị Mùi sinh năm 1924  chồng là Nguyễn Trung Bốn (liệt sĩ). Doãn Thị Chung sinh năm 1927 chồng là  Nguyễn Viết Dy. Doãn Thị Tan sinh năm 1929 chồng là Nguyễn Lương Tập  ở Tuyên Quang

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Vinh  con trai trưởng cụ Doãn Hiển, sinh năm 1931, vTrần Thị Hai sinh năm 1926, sinh  3 con trai: Doãn Quang, Doãn QuỳnhDoãn Uyển (mất 10-3), 2 gái: Doãn Thị Chắt sinh năm 1949 chồng là Nguyễn Trung Miến. Doãn Thị Chinh sinh năm 1952 chồng là  Nguyễn Trung Cường

 

*11      Đời 17-Nguyễn Doãn Quang  con trai trưởng cụ Doãn Vinh, sinh năm 1956, vTrung Thị Liên sinh 1957 sinh  1 con trai Doãn Chung, 2 con gái Doãn Thị Liễu sinh năm 1982. Doãn Thị Thu sinh năm 1988

 

*111    Đời 18- Nguyễn Doãn Chung con trai ông Quang, sinh năm 1985, vLương Thị Vân sinh 1 con trai  Nguyễn Doãn Hải năm  2012

 

 

*12      Đời 17-Nguyễn Doãn Quỳnh  con trai thứ 2 ông Doãn Vinh, sinh 1959, vợ: Nguyễn Thị Hoa  sinh  1 con trai Doãn Hiếu năm  1987 con gái: Doãn Thị Thúy sinh năm 1984

 

 

*2        Đời 16-Nguyễn Doãn Linh  con trai thứ 2 cụ Doãn Hiển, sinh năm 1936, vNguyễn Thị Nhài  sinh năm 1940 quê ở Thái Bình, sinh  3 con  trai: Doãn Khang, Doãn Liêm, Doãn Thành và 4 con gái Doãn Cúc, Doãn Lan, Doãn Liên, Doãn Loan. Cả gia đình hiện nay sinh sống tại Hồ Chí Minh.

 

*3        Đời 16-Nguyễn Doãn Dần  con trai thứ 3 cụ Doãn Hiển, sinh năm 1941, vợ  Nguyễn Thị La quê ở  xã An Thượng- Hoài Đức, mất 23-12-1973, sinh 2 con gái  Doãn Thị Lan lấy chồng Hà Đông. Doãn Thị Lý cho làm con nuôi và lấy chồng ở Đông Anh.

 

 

32112       Đời 15-Doãn Trọng hiệu Diện Trường,  con trai thứ 2 cụ Doãn Đức, sinh năm 1989 mất ngày 15-6-1977 thọ 80 tuổi phần mộ ở nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, chính thất  Binh Thị Hai hiệu Chính Thuận, mất ngày 24-2, sinh 1 con  trai: Doãn Mậu (mất năm 1945, không có con), và 1 con gái: Doãn Thị Đen chồng là Nguyễn Đăng Sáu

 

 

3212                Đời 14-Nguyễn Doãn Hạnh hiệu Phúc Thành, con trai thứ 2 cụ Doãn Hữu,  sinh năm 1872, mất ngày 19-9-1942  thọ 71 tuổi, chính thất  Trần Thị Ba  hiệu Diệu Hiền, mất ngày 12-1-1937 thọ 64 tuổi,  sinh  3 con  trai Doãn Cả(mất sớm), Doãn Khiêm,  Doãn Ổ, 3 gái: Doãn Thị Nhớn chồng là Nguyễn Đức Bồi. Doãn Thị Nhỡ chồng là Nguyễn Phú Cấp. Doãn Thị Tý Đức chồng là  Nguyễn Đức Triệu

 

32122              Đời 15-Nguyễn Doãn Khiêm tự Thuần Hậu, hiệu Phúc Kiêm, con trai thứ 2 cụ Doãn Hạnh, sinh năm 1911, mất ngày 9-2-1985, thọ 75 tuổi, làm trùm trưởng Tư văn xã, chính thất Đức Thị Bơ hiệu Diên Phán sinh 1911, sinh  3 con trai: Doãn Chánh, Doãn Hồng, Doãn Tường, và 4 con gái :Doãn Thị Nhớn sinh năm 1930 chồng là Nguyễn Bá Đương. Doãn Thị Ba sinh 1936 chồng là Nguyễn Như Thận. Doãn Thị Ty sinh năm 1938 chồng là Nguyễn Phú Biềng. Doãn Thị Lan sinh 1957 chồng là Nguyễn Văn Lợi huyện Mỹ Đức- Hà Sơn Bình

.

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Chánh tự Minh Đạt hiệu Trường Minh, con trai trưởng cụ Doãn Khiêm: sinh năm1933, tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm, phó hiệu trưởng trường phổ thông cấp II  Sơn Đồng nghỉ hưu, ông đã đóng góp rất nhiều vào công trình của họ, là một trong những người tìm ra thủy tổ họ Doãn ở Sơn Đồng, có  nhiều bài thơ văn viết về họ Doãn, vViết Thị Bé sinh 1930, sinh  1 con trai Doãn Nguyên, 5 con gái Doãn  Thị Ngân sinh 1958 cử nhân  Luật viên chức Trọng tài kinh tế ở Hà Nội chồng là Nguyễn Hồng Quân. Doãn Thị Nga ( mất sớm). Doãn Thị Nguyệt tốt nghiệp trường sư phạm trung cấp, chồng là  Nguyễn Trọng Nguyên. Doãn Thị Ngọ sinh 1966 tốt nghiệp trường sư phạm trung cấp, chồng là Nguyễn Văn Thông. Doãn Thị Hân sinh 1971

 

*11      Đời 17-Nguyễn Doãn Nguyên  con trai ông Doãn Chánh, sinh năm1953, có 2 vợ, chính thất: Viết Thị Dung hiệu Diệu Nhã sinh 1959, mất ngày 13-3-1987 có 2 con gái Doãn Thị Ngọc Minh sinh năm 1978 Doãn Thị Ngọc Mai sinh năm 1984, vkế: Trung Thị Thảo sinh 1963 1 con trai: Doãn Văn Hiếu sinh năm 1989

 

*2        Đời 16-Nguyễn Doãn Hồng con trai thứ hai cụ Doãn Khiêm, sinh 1944, Sĩ quan quân đội thời kỳ chống Mĩ phục viên, vợ: Trần Thị Thanh sinh năm 1944, 2 con trai Doãn Hinh, Doãn Huấn sinh 19852 con gái Doãn Thị Ưng sinh năm 1976. Doãn Thị Hương sinh năm 1979

 

*21      Đời 17- Nguyễn Doãn Hinh con trai cả ông Hồng, vợ: Trí Thị Giang sinh 3 con trai  Nguyễn Doãn Tùng Lâm năm 2009.Nguyễn Doãn Hoàng Hiệp sinh năm 2011, Nguyễn Doãn Liêm  ( ông Hinh ở tp Hồ Chí Minh )

 

*22      Đời 17- Nguyễn Doãn Huấn  con thứ 2 ông Hồng, vợ: Trí Thị Hòa sinh 1trai Nguyễn Doãn Quang Huy năm  2012

 

 

 

*3        Đời 16-Nguyễn Doãn Tường con trai thứ 3 cụ Doãn Khiêm, sinh năm 1953,tốt nghiệp trường công nhân kỹ thuật III, vợ: Viết Thị Thân sinh năm 1956, sinh 2 trai: Doãn Hiệu,  Doãn Hòa sinh 1986 và con gái Doãn Thị Vân sinh 1977

 

 

*31      Đời 17- Nguyễn Doãn Hiệu  con trai trưởng ông Tường, vợ: Đỗ Thị Là sinh năm 1985 quê Hưng Yên sinh con trai Nguyễn Doãn Việt  năm 2008 và con gái Doãn Thị Hằng sinh năm 2011

 

 

32123              Đời  15-Nguyễn Doãn Ổ tự Doãn Tốn hiệu Minh Thành, con trai thứ 3 cụ Doãn Hạnh, sinh năm 1915, mất ngày 2-1-1988, thọ 73 tuổi, chính thất  Phú Thị Trại hiệu Diệu Hòa sinh năm 1913 mất ngày 29-7-1962, thọ 50 tuổi,  sinh 4 con trai: Doãn Phúc , Doãn Lộc (mất sớm) Doãn Lợi, Doãn Ích và 1 con gái  Doãn Thị Tý chồng  Nguyễn Viết Tân.

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Phúc  con trai trưởng cụ Doãn Ổ, sinh 1936,  bộ đội chống Mĩ chuyển ngành về công ty thực phẩm Hoài Đức nghỉ hưu, vợ: Văn Thị Chắn sinh năm 1935, sinh  3 con trai: Doãn Hậu, Doãn Tuấn, Doãn Hùng sinh 1969, tốt nghiệp đại học quân sự, sĩ quan quân đội, và 6 con gái: Doãn Thị Thảo sinh 1958  chồng Nguyễn Viết Mạnh. Doãn Thị Thanh sinh 1961chồng là Nguyễn Viết Khối.Doãn Thị Xuân chồng là Nguyễn Chí Lộc. Doãn Thị Thu sinh 1971.Doãn Thị Phượng sinh 1973. Doãn Thị Loan sinh 1976

 

 

*11      Đời 17-Nguyễn Doãn Hậu  con trai trưởng cụ Doãn Phúc, sinh 1956, vợ: Đức Thị Xuân sinh con  trai Doãn Văn Phú sinh 1984 và 2 con gái Doãn Thị Huyền sinh năm1987, Doãn Thị Trang sinh năm1992

Đời 17- Nguyễn Doãn Tuấn con trai thứ 2 cụ  Phúc, sinh năm 1967, vợ: Điều Thị Lan sinh 1con trai Nguyễn Doãn Tùng năm 2004 , 3 con gái Doãn Thị Quỳnh sinh năm1990. Doãn Thị Phương sinh năm1996Doãn Thị Diệp sinh năm1999

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Lộc con trai thứ 2 cụ Doãn Ổ , sinh năm 1938 mất ngày 12-11-1963, mộ hợp táng cùng mẹ ở Mả Nội

 

*3        Đời 16-Nguyễn Doãn Lợi con trai thứ 3 cụ Doãn Ổ, sinh năm 1953, bộ đội chống Mĩ,  Thượng úy nghỉ hưu, vợ: Phú Thị Nga sinh 2 con trai: Doãn Bình, Doãn An sinh 1987, và con gái Doãn Thị Hà sinh năm 1982

 

*4        Đời  16- Nguyễn Doãn Ích con trai thứ 4 cụ Doãn Ổ,  sinh năm 1955, vợ: Viết Thị Lý, sinh 1 con trai: Doãn Hoàng Sơn sinh 1990, 3 con gái: Doãn Thị Huệ, Doãn Thị Hằng, Doãn Thị Giang

 

 

3213                Đời 14-Nguyễn Doãn Nhân hiệu Phúc Thọ, con trai  thứ 3 cụ Doãn Hữu, mất ngày 7-11-1962 thọ 78 tuổi,  có 3 vợ, chính thất  Viết Thị Cẩm hiệu Chính Thuận mất ngày 6-2, thứ thất Ngô Thị Nhã mất ngày 26-2 mộ phần tại xã Xuân Đỉnh, trắc thất Bá Thị Ba hiệu Diệu Phú, mất ngày 21-4-1952, cụ Nhân sinh  2 con trai Doãn Chức, Doãn Phẩm, và  1 gái Doãn Thị Bé lấy chồng là Nguyễn Đăng Bé

 

32131  Đời 15-Nguyễn Doãn Chức hiệu Phúc Hành, con trai trưởng cụ Doãn Nhân, mất ngày 27-6-1986 thọ 71 tuổi,  có 3 vợ, chính thất: Xuân Thị Nhớn sinh 1 con trai: Doãn Trực, vợ thứ : Khánh Thị Thìn hiệu Đào Yên mất 14-3-1945, vợ thứ 3: Hữu Thị Xuân sinh năm 1921 (không có con ), nuôi 1 con gái: Doãn Thị Hà  chồng là Nguyễn Trung Giáp

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Trực con trai cụ Doãn Chức,  sinh năm 1947, vợ: Viết Thị Thái sinh  2 con trai: Doãn Tiếp, Doãn Sơn  và 3 con gái :Doãn Thị Châm sinh 1972. Doãn Thị Oanh sinh 1977. Doãn Thị Dung sinh 1982

 

*11        Đời 17- Nguyễn Doãn Tiếp con trai cả Ông Trực, sinh năm 1973, vợ: Khánh Thị Xuân sinh 1976,   1 con trai Nguyễn Doãn Hưng sinh 2005, và con gái Doãn Thị Thi sinh 2008

 

*12      Đời 17- Nguyễn Doãn Sơn con trai thứ 2 ông Trực, sinh 1979, vợ: Trung Thị Thủy  2 con  trai: Nguyễn Doãn Hải Nam sinh năm 2009, Nguyễn Doãn Hải Phong sinh năm 2013

 

 

 

32132              Đời 15-Nguyễn Doãn Phẩm  hiệu Phúc Hồng, con trai thứ hai cụ Doãn Nhân, sinh năm 1921, mất ngày 26-1-1983 thọ 63 tuối, chính thất  Bá Thị Bé hiệu Văn Cơ, mất ngày1-4, vợ thứ : Đức Thị Hai hiệu Diệu Cúc sinh 1922  sinh  2 con trai Nguyễn Doãn Sửu, Nguyễn Doãn Tuất, 3 con gái:Doãn Thị Lan chồng  Nguyễn Văn Kính Chương Mỹ. Doãn Thị Nhâm sinh năm 1963 chồng là Nguyễn Khánh Bình. Doãn Thị Tâm sinh năm 1966 chồng là Nguyễn Văn Mác Kiến An.

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Sửu con trai trưởng cụ Doãn Phẩm, sinh năm 1949, bộ đội chống Mĩ, sau đó chuyển ngành vào cơ quan hóa chất quốc phòng nghỉ hưu, vBinh Thị Nhàn sinh 1950, cán bộ phòng Văn hóa huyện nghỉ hưu, sinh 1 con trai Doãn Tuấn Anh, và  2 con gái :Doãn Thị Lan Anh sinh 1973. Doãn Thị Vân Anh sinh 1981

 

 *11        Đời 17- Nguyễn Doãn Tuấn Anh  con trai trưởng ông Doãn Sửu, sinh năm 1976, vợ Hoàng Thị Bích Huệ sinh năm 1984 1 con trai Nguyễn Doãn Hoàng Anh sinh năm 2009

 

 

*2          Đời 16- Nguyễn Doãn Tuất con trai thứ 2 cụ Doãn Phẩm, sinh năm 1958, vTrung Thị Vinh sinh 1960, sinh 1  con trai Doãn Trung, 3 con  gái   Doãn Thị Hà Phương. Doãn Thị Hoài Phương. Doãn Thị Hồng Phương

 

 

322          Đời 13-Nguyễn Doãn Đạo hiệu Thuần Tính, con trai thứ 2 cụ Doãn Hòa, mất ngày 6-12, chính thất  Điều Thị Hiên hiệu Thiện Chính mất ngày 6-9, sinh  4 con trai : Doãn Mục, Doãn Kẹo, Doãn Cung ( không có con ) , Doãn Mậu ( không có con ) và 2 con gái Doãn Thị Bơ hiệu Tiết Kiệm mất 22-12. Doãn Thị Hiền mất 7-11

 

 

3221       Đời 14-Nguyễn Doãn Mục  hiệu Phúc Hiền, con trưởng cụ Doãn Đạo, mất ngày 9-5, chính thất  Đăng Thị Hai hiệu Diệu Trân, mất ngày 14-7, sinh  2 con gái Doãn Thị Ả lấy chồng là Nguyễn Đăng Dự ở cùng xã, Doãn Thị Hai chồng là Nguyễn Phú Năm

 

3222        Đời 14-Nguyễn Doãn Kẹo hiệu Trung Chính, con thứ 2 cụ Doãn Đạo, mất ngày 7-2, chính thất  Khánh Thị Ả hiệu Diệu Nha, mất 3-11, sinh 2 con gái Doãn Thị Nhớn  chồng là  Nguyễn Khánh Mô. Doãn Thị Ngọt chồng là  Nguyễn Phương ở Hưng Hóa.

 

 

 

 


 Phân chi 4- Sơn Đồng

 

4          Đời11-NguyễnDoãnTrungChính,hiệuPhúcThựcthườnggọilàcụTrươngÔng


con trai thứ 4 cụ Doãn Cương Nghị mất ngày 23-8 thọ 58 tuổi, chính thất  hiệu Từ Thục, mất ngày 23-8, mộ hợp táng với cụ ông, sinh 3 con trai Doãn Chẩu, Doãn Lược , Doãn Thăng  và 3 con gái :Doãn Thị Le, Doãn Thị Kiệu.Doãn Thị Tư.

 

41        Đời 12-Nguyễn Doãn Chẩu  con trai trưởng của cụ Trung Chính,  mất ngày 6-9, sinh 6 con gái: Doãn Thị Nhi. Doãn Thị HaiDoãn Thị Ba .Doãn Thị Tư , Doãn Thị Năm . Doãn Thị Sáu .

 

42        Đời 12-Nguyễn Doãn Lược  con trai thứ 2 cụ Trung Chính mất ngày 16-5, cụ bà ( không nhớ tên) giỗ 10-4,  sinh con trai: Doãn Trị

 

421      Đời 13-Nguyễn Doãn Trị  con trai cụ Doãn Lược, mất ngày 24-3,chính thất Đức Thị Hai mất ngày 10-4, sinh 3 con gái: Doãn Thị Nhớn lấy chồng Hà Nội. Doãn Thị Nhỡ  chồng là Nguyễn Đăng Vế. Doãn Thị Bơ  chồng là  Nguyễn Nghiêm Hạ

 

43          Đời 12-Nguyễn Doãn Thăng  con trai thứ 3 cụ Trung Chính,  mất ngày 3-6, chính thất  Điều Thị Còi, mất ngày 7-12, sinh 3 con trai :Doãn Tịch, Doãn Học, Doãn Sự , 1 con gái, lấy chồng họ Trí ở cùng xã.

 

431        Đời 13-Nguyễn Doãn Tịch hiệu Thuần  Thục, con trai trưởng cụ Doãn Thăng mất ngày 16-1, chính thất Viết Thị Ba hiệu Diệu Hòa, giỗ 24-5, sinh  4 con trai: Doãn Thư, Doãn Thi, Doãn Lễ, Doãn Nhạc và 2 con gái:  Doãn Thị Hai chồng là Trần Quang Hai.Doãn Thị Con chồng là Nguyễn Xuân Dư

 

4311       Đời 14-Nguyễn Doãn Thư hiệu Hiền Hòa, con trai trưởng cụ Doãn Tịch, mất ngày 3-4, sinh  1 con gái Doãn Thị Chui  chồng là Nguyễn Chí Hiệt.

 

4312       Đời 14-Nguyễn Doãn Thi hiệu Đình Hoàng, con trai thứ 2 cụ Doãn Tịch, mất ngày 11-2-1947 thọ 44 tuổi, chính thất  Xuân Thị Nhớn hiệu Thành Tâm mất ngày 20-2, sinh 1 con trai Doãn Phú, và  con gái Doãn Thị Nhớn lấy chồng là Trần Đình Dụ.

 

43121       Đời 15- Nguyễn Doãn Phú  con trai cụ Doãn Thi, sinh năm1933, chính thất  Hữu Thị Tinh hiệu Diệu Bình, mất 19-4-1979sinh  3 con trai: Doãn Tiến, Doãn Dũng, Doãn Thắng,  và 3 con gái: Doãn Thị Cường lấy chồng là Nguyễn Trung Tỵ ;Doãn Thị Minh lấy chồng là Nguyễn Đăng Thái. Doãn Thị Yên  chồng là Nguyễn Xuân Dũng

 

*1        Đời 16- Nguyễn Doãn Tiến con trai cả cụ Phú, vTrung  Thị Thu sinh 1 trai Nguyễn Doãn Đạt sinh 20053 con gái Doãn Thị Huyền sinh 1995, Doãn Thị Hạnh sinh 1997, Doãn Thị Hà sinh 2002

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Dũng  con trai thứ 2 cụ Phú, vĐàm Thị Loan quê ở Đức Giang, sinh 1 trai Nguyễn Doãn Mạnh  năm 2001 và con gái Doãn Thị Thanh sinh năm 2000

 

*3        Đời 16- Nguyễn Doãn Thắng con trai thứ 3 cụ Phú, vNguyễn Thị Thu quê ở Yên sở, sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Đai năm 1999 con gái Doãn Thị Linh sinh năm 2007

 

 

 

4313                Đời 14-Nguyễn Doãn Lễ con trai thứ 3 cụ Doãn Tịch, mất ngày 2-4-1945, hưởng dương 38 tuổi, chính thất  Viết Thị Bảy hiệu Diệu Cảnh, mất 5-4, sinh  4 con trai Doãn Nghi, Doãn Vệ, Doãn Sơn, Doãn Hải

 

43131              Đời 15-Nguyễn Doãn Nghcon trai trưởng cụ Doãn Lễ, mất ngày 19-6 âm, chính thất  Viết Thị Bé, sinh  2 con trai: Doãn Thủy, Doãn Thùy  và con gái  Doãn Thị Xuân sinh năm 1958 lấy chồng là Nguyễn Văn Ngà

 

*1          Đời 16- Doãn Thủy con trai trưởng ông Doãn Nghi sinh năm 1962, vTrí Thị Hiền sinh năm 1964, có con trai Nguyễn Doãn Hiếu sinh 1997và  4 con gái: Doãn Thị Hòa sinh năm 1985. Doãn Thị Hương sinh năm 1988, ,Doãn Thị Huy sinh năm 1991, Doãn Thị Hằng sinh năm  1993

 

*2          Đời 16- Nguyễn Doãn Thùy con trai thứ 2 cụ Nghi, sinh năm 1965, vNhư Thị Thủy sinh 2 trai, 1 gái :Nguyễn Doãn Chung sinh năm 1991, Nguyễn Doãn Trường sinh năm 2008, Doãn Thị Như sinh năm 2001.

 

 

 

43132              Đời 15-Nguyễn  Doãn Vệ  con trai thứ 2 cụ Doãn Lễ sinh 1935, hiện  ở bến Hiên - Tuyên Quang vNguyễn Thị Bắc quê ở xã Phụng Châu- Hoài Đức, sinh  3 con trai: Doãn Văn (liệt sỹ, hy sinh 17-2-1979), Doãn Vinh, Doãn Vũ và con gai Doãn Thị Vân

 

*3                    Đời 16- Nguyễn Doãn Vũ con trai thứ 3 cụ DoãnVệ, vNguyễn Thị Lan sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Thanh năm 1994, con gái Doãn Thị Lan sinh năm 2000.

 

*11                  Đời 17- Nguyễn Doãn Hưởng  cháu trưởng cụ Vệ, ( có phải con liệt sỹ Doãn Văn không ? )vợ: Nguyễn Thị Trang sinh 1 trai Nguyễn Doãn Nhật  năm 2010, con gái Doãn Thị Vi sinh 2002.

 

 

43133              Đời 15-Nguyễn Doãn Sơn con trai thứ 3 cụ Doãn Lễ,  sinh năm 1939, có 2 vợ hiện đang sinh sống tại Long Khánh,  vợ cả: Phạm Thị Lạc sinh 1943 sinh 1 con gái Doãn Thị Lương sinh 1964,  vợ 2 Lê Thị Thọ sinh 5 con trai: Doãn Đông, Doãn Long sinh 1969 Doãn Phi, Doãn Phước,  Doãn Phương sinh 1980 và con gái  Doãn Thị Thảo sinh 1977

 

 

*1        Đời 16- Nguyễn Doãn Đông con trai cả cụ Sơn, vLê Kim Hồng sinh 1 trai Nguyễn Doãn Anh sinh 2006 và con gái Doãn Thị Yên sinh 2009

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Phi con trai thứ 3 cụ Sơn, vợ: Trần Thị Thảo sinh 2 gái Doãn Thị Thảo Vy sinh 1998, Doãn Thị Thảo Vân sinh 2006

*3        Đời 16- Nguyễn Doãn Phước con trai cụ Sơn, sinh năm 1975, vợ: Nguyễn Thị Thanh sinh 1 gái Doãn Thị Dy năm 2008

 

 

 

43134             Đời 15-Nguyễn Doãn Hải con trai thứ 4 cụ Doãn Lễ, sinh 1946, viên chức nghỉ hưu ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ Tạ Thị Mỹ Nhung sinh 1951 người Nam Bộ, sinh  2 con trai: Doãn Hùng, Doãn Hiền, và con gái  Doãn Thị Hòa sinh năm 1971

 

*1        Đời 16- Nguyễn Doãn Hùng, con trai cả ông Doãn Hải, sinh năm 1973, vợ: Phạm Thị Thủy sinh 1 trai Nguyễn Doãn Trường Giang năm 2002

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Hiền con trai thứ 2 ông Hải, sinh năm 1980, vTrần Thị Hà sinh1 con trai Nguyễn Doãn Tiến năm 2007

 

 

4314                Đời 14-Nguyễn Doãn Nhạc con trai thứ 4 cụ Doãn Tịch, mất ngày 15-1 năm 1941 ( không có con )

 

 

432                  Đời 13- Nguyễn Doãn Học hiệu Cường Thực, con trai thứ 2 cụ Doãn Thăng, mất ngày 15-8, mộ  ở đầm Hồng xã Phả Lâm Trang, có 2 vợ: chính thất  hiệu Từ Hiền mất 20-10, thứ thất  Khánh Thị Hai hiệu Diệu Thai, mất ngày 12-12, sinh con trai:  DoãnThức

 

4321                Đời 14-Nguyễn Doãn Thức con trai cụ Doãn Học, mất năm 1955, cụ bà Trần Thị Tý sinh  1 con gái Doãn Thị Hiểu lấy chồng xã Kim Chung.

 

433                  Đời 13-Nguyễn Doãn Sự hiệu Phúc Đại, con trai thứ ba cụ Doãn Thăng, mất ngày 24-3 thọ 58 tuổi, có 3 vợ: chính thất : Viết Thị Thiệu (mất tích), bà thứ Viết Thị Dói hiệu Diệu Thuận mất 13-5 thọ 75 tuổi sinh  1 con gái Doãn Thị Tâm chồng là Trần Đình Trạm. Trắc thất  Đức Thị Bơ hiệu Diệu Ba mất ngày 5-12 thọ 75 tuổi, sinh 1 con trai: Nguyễn Doãn Đĩnh

 

4331                Đời 14-Nguyễn Doãn Đĩnh con trai cụ Doãn Sự sinh năm1942, hiện  đang Việt Trì, phó hiệu trưởng Trường trung cấp lương thực và thực phẩm nghỉ hưu, vKhánh Thị Liên sinh 1944, sinh  3 con trai: Doãn Định, Doãn Bảo, Doãn Thọ.

 

43311              Đời 15- Nguyễn Doãn Định con trai cả ông Doãn Đĩnh, sinh năm 1963, vLê Thị Hồng sinh 2 gái  Doãn Thị Thương năm 1990, Doãn Thị Hà sinh năm 2003

 

43312              Đời 15- Nguyễn Doãn Bảo con trai thứ 2 ông  Đĩnh, sinh năm 1965,  vTạ Thị Nụ (sinh sống ở Yên Sở) sinh 1 gái Nguyễn Doãn Hoài Thu năm 1997

 

43313              Đời 15- Nguyễn Doãn Thọ con trai thứ 3 ông Đĩnh, sinh năm 1969, vĐào Thị Hồng 1 con trai Nguyễn Doãn Thanh sinh 1994,và con gái Doãn Hồng Nhung sinh năm 2003.

 


 

 

 

Phân chi 5- Sơn Đồng

 

 


5                      Đời 11-Nguyễn Doãn Trung Thành hiệu Thiện Kế, con trai thứ năm cụ Doãn Cương Nghị, mất ngày 12-2 thọ 58 tuổi, mộ táng tại thôn Yên Bệ- Kim Chung, chính thất Viết Thị Ả hiệu Từ Thịnh, mất ngày 28-6 thọ 70 tuổi, sinh  1 con trai  Cương Cường

 

51                    Đời 12-Nguyễn Doãn Cương Cường hiệu Dũng Lăng, con trai cụ Trung Thành, mất ngày 22-5 thọ 49 tuổi,chính thất Nguyễn  Thị Nhàn hiệu Từ Nhã, mất ngày 25-5 thọ 68 tuổi,  sinh  3 con trai: Đôn Hòa, Doãn Hai, Doãn Hiểu 1 con gái Doãn Thị Tư

 

511                  Đời 13-Nguyễn Doãn Đôn Hòa hiệu Phúc Chính, con trai trưởng cụ Cương Cường, mất ngày 25-7, thọ 58 tuổi, chính thất Viết Thị Hò hiệu Diệu Vượng, giỗ ngày 10-6, sinh 1 con trai Doãn Huy, 4 con gái Doãn Thị Hợp đi tu chùa Sở Xuân Tảo. Doãn Thị Nhung chồng là Nguyễn Viết Tánh. Doãn Thị Nụ chồng là Nguyễn Phú Kích. Doãn Thị Hoa chồng là Nguyễn Viết Con.

 

5111                Đời 14- Doãn Huy hiệu Đức Thịnh, con trai cụ Đôn Hòa, mất ngày 20-11 thọ 62 tuổi, chính thất Duy Thị Tít hiệu Diệu Tiết, mất ngày 2-4 thọ 75 tuổi,  sinh con trai Doãn Cảnh, và 1 con gái  Doãn Thị Phong chồng là Nguyễn Đức Suất.

 

51111              Đời 15-Nguyễn Doãn Cảnh (mất sớm), sinh 1 con gái  Doãn Thị Nga lấy chồng là Nguyễn Duy Lẫm.

 

512                  Đời 13-Nguyễn Doãn Hai hiệu Cương Thực, con trai thứ 2 cụ Cương Cường, mất ngày12-11năm 45 tuổi, chính thất  Điều Thị Hai hiệu Diệu Thai, mất ngày 12-2 thọ 75 tuổi,  sinh  2  con trai Doãn Thế, Doãn Nghi (mất sớm), 2 con gái Doãn Thị Ba lấy chồng là Nguyễn Xuân Cặp, Doãn Thị Bốn  chồng là Nguyễn Xuân Dong

 

5121                Đời 14-Nguyễn Doãn Thế hiệu Cương Dũng, con trai cụ Doãn Hai,  mất ngày 1-4 thọ 82 tuổi, làm phó xã ủy, làm quân xã, có 2 vợ, chính thất Nguyễn Thị Tý hiệu Diệu Lý, mất 11-3 sinh 1 con trai Doãn Việt, con gái Doãn Thị Bé (mất sớm). Thứ thất Đặng Thị Hai hiệu Diệu Hải quê ở Đắc Sở, mất năm 1975 thọ 64 tuổi, sinh 1 con trai: Doãn Trì.

 

51211              Đời 15-Nguyễn Doãn Đồng tự Doãn Việt, con trai trưởng cụ Doãn Thế, sinh năm1924, có hai vợ, bà cả: Quý Thị Mộc sinh 1925 7 con gái Doãn Thị Hằng chồng là Nguyễn Văn Hanh Đắc Sở. Doãn Thị Liễu phó giáo sư, giảng viên Trường đại học thương mại,chồng Lê Xuân Đích Thọ Xuân-Đan Phượng. Doãn Thị Bình hiện ở tỉnh Bến Tre .Doãn Thị An  chồng là Nguyễn Đức Thuần.Doãn  Thị Nhàn chồng là Phan Ngọc Tuấn ở Sơn Tây. Doãn Thị Lan chồng là Nguyễn Khánh Phong. Doãn Thị Thoa chồng là Nguyễn Hữu Hải. Vợ 2: Nguyễn Thị Tâm sinh 1951 người Thọ Xuân-Đan Phượng sinh 1 con trai Doãn Minh, và 2 con gái :Doãn Thị Thanh sinh năm 1982. Doãn Thị Hồng sinh năm 1988

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Minh con trai cụ Doãn Việt, sinh năm 1985, vợ Đăng Thị Hương 2 con gái Doãn Thị Hương Giang sinh năm 1997 .Doãn Thị Hồng Nhung sinh năm 2010

 

51212              Đời 15-Nguyễn Doãn Trì con trai thứ 2 cụ Doãn Thế, sinh năm 1936 mất ngày 7-11, vNghiêm Thị Hợi sinh năm 1934, sinh  3 con trai: Doãn Khải, Doãn Quảng, Doãn Thịnh, và 2 con gái Doãn Thị Thai chồng là Nguyễn Quý Cao. Doãn Thị Vượng sinh 1974

 

*1        Đời 16- Doãn Khải con trai trưởng ông Doãn Trì sinh 1963, vợ: Đặng Thị Tình sinh  2 con trai Nguyễn Doãn Hùng năm 1993. Nguyễn Doãn Trường sinh năm 1994

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Quảng, con trai thứ 2 cụ Trì, vLương Thị Thân sinh 2 con trai Nguyễn Doãn Quân năm 1996.Nguyễn Doãn Nam sinh năm 1999

 

*3        Đời 16- Nguyễn Doãn Thịnh  con trai thứ 3 cụ Trì, vViết thị  Đào sinh 2 trai Nguyễn Doãn Tùng năm 2007. Nguyễn Doãn Lâm năm 2009.

 

 

513                  Đời 13-Nguyễn Doãn Hiểu hiệu Chất Nhu, con trai thứ 3 cụ Cương Cường, mất ngày 28-12 năm 40 tuổi, chính thất  Đặng Thị Bổn, hiệu Diệu Tư mất ngày 25-5, sinh  3 con trai: Doãn Thụy (mất sớm), Doãn Nhế, Doãn Trấn và con gái Doãn Thị Dĩ (mất sớm)

 

5132                Đời 14-Nguyễn Doãn Nhế hiệu Cương Quyết, con trai thứ 2 cụ Doãn Hiểu, mất ngày 5-2-1961 thọ 58 tuổi, chính thất Văn Thị Hai sinh 1905, sinh 4 con trai : Doãn Lễ (mất 1950) Doãn Lợi, Doãn Ly, Doãn Sáu, và 2 con gái  Doãn Thị Nhớn lấy chồng là Nguyễn Khánh Nhớn, Doãn Thị Hiền lấy chồng là Nguyễn Văn Thân

 

51322              Đời 15-Nguyễn Doãn Lợi con trai thứ 2 cụ Doãn Nhế, sinh năm 1938, vXuân Thị Đầy sinh năm1943, sinh 2 trai: Doãn Sang, Doãn Cường, 5 con gái Doãn Thị Nhâm chồng là Nguyễn Bá Kỷ. Doãn Thị Thu lấy chồng là  Nguyễn Trung Phúc.Doãn Thị Thanh.Doãn Thị Xuân.Doãn  Thị Hà

 

*1        Đời 16- Nguyễn Doãn Sang con trai trưởng cụ Lợi,vBá Thị Hiền sinh 2 con trai :Nguyễn Doãn Đức năm 1996,Nguyễn Doãn Hiếu sinh năm 2001và con gái Doãn Thị Hạnh sinh năm 1998.

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Cường con trai thứ 2 cụ Lợi, vBá Thị Thu sinh 2 trai Nguyễn Doãn Ngọc Anh năm 2002, Nguyễn Doãn Đức Anh năm2004 và con gái Doãn Thị Linh sinh năm 1997

 

 

51323              Đời 15-Nguyễn Doãn Ly hiệu Phúc Duy, con trai thứ 3 cụ Doãn Nhế, sinh 1941 mất ngày 3-1-1968 thọ 47 tuổi, phần mộ tại nghĩa trang TP HCM. kỹ sư cơ điện, viên chức  bộ Công nghiệp, vQuý Thị Vân sinh 1947, sinh 2 trai Doãn Lâm, Doãn Long 4 con gái Doãn Thị Loan.Doãn Thị Lan.Doãn Thị Lương.Doãn Thị Liên, gia đình ở TP Hồ Chí Minh.

 

*1        Đời 16- Nguyễn Doãn Lâm con trai trưởng cụ Doãn Ly, vĐồng Kim Em sinh 1 trai Nguyễn Doãn Anh Tú năm 2007

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Long  con trai thứ 2 cụ Ly, vợ: Bùi Thị  Thúy sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Quỳnh Anh năm 2003

 

51324              Đời 15- Nguyễn Doãn Sáu con trai thứ 4 cụ Doãn Nhế, sinh năm 1946, bộ đội chống Mĩ, chuyển ngành về ngân hàng Hoài Đức đã nghỉ hưu,vTrung Thị Ngâm sinh 2 trai Doãn Hưng, Doãn Hùng, 1 con gái Doãn Thị Hương

 

*1        Đời 16- Nguyễn Doãn Hưng con trai trưởng ông Doãn Sáu, vNguyễn Thị Hoài sinh 2 trai Nguyễn Doãn Tuấn Anh sinh năm 2009. Nguyễn Doãn Tùng sinh năm 2011

 

 

 

5133                Đời 14-Nguyễn Doãn Trấn hiệu An Hòa, con trai thứ 3 cụ Doãn Hiu, mất 16-11-1976 thọ 76 tuổi, sinh 1 con trai Doãn Dần, và 2 con gái Doãn Thị Dĩ (mất sớm)   Doãn Thị Hai  chồng là Nguyễn Xuân Chắt

 

51331              Đời 15-Nguyễn Doãn Dần  con trai cụ Doãn Trấn, sinh năm 1933, vHữu Thị Bé sinh năm 1933, sinh 3 con trai: Doãn Thành, Doãn Kỷ, Doãn Bảo, và 5 con gái Doãn Thị Dậu sinh 1954 chồng là Nguyễn Chí Nguyện. Doãn Thị Ba sinh 1958 chồng là Nguyễn Trung Vinh. Doãn Thị sinh 1960  chồng là Nguyễn Chí Thành. Doãn Thị Phương sinh 1966 Doãn Thị Viên sinh 1968 lấy chồng là Nguyễn Trung Dũng

 

*1         Đời 16-Nguyễn Doãn Thành con trai trưởng cụ Doãn Dần sinh 1956, thương binh chống Mĩ, vĐức Thị Thanh sinh năm 1958,  2 con trai: Nguyễn Doãn Đoàn sinh năm 1986, Nguyễn Doãn Tiến sinh năm 1992 và 1 con gái Doãn Thị Thủy sinh năm1988

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Kỷ con trai thứ 2 cụ Doãn Dần, sinh năm 1962, vHữu Thị Hà sinh năm  1964, sinh 1con trai Nguyễn Doãn Cương  năm 19912 con gái: Doãn Thị Hương sinh năm  1988. Doãn Thị Hạnh sinh năm 1997

 

*3        Đời 16- Nguyễn Doãn Bảo con trai thứ 3 cụ Dần, vTrung Thị Thủy sinh 2 trai Nguyễn Doãn Nam Anh năm 1999. Nguyễn Doãn Anh Tùng sinh năm 2002

 

 

 


 

Phân chi 6- Sơn Đồng

 

 


6          Đời 11-Nguyễn Doãn  Tuất tự Cẩn Vi, hiệu Cung Thuận, con trai thứ 6 cụ  Doãn Cương Nghị, sinh giờ Tuất ngày 17-7 năm Nhâm Tuất, mất  giờ Ngọ 28-4 năm Tân Dậu thọ 60 tuổi. thi Hương  đỗ tú tài, chính thất : Hữu Thị Sửu hiệu Từ Chinh, mất ngày 25-5, sinh 1 con trai:Túc Hiên  và 4 con gái.

 

61        Đời 12- Nguyễn Doãn tự Túc Hiên  hiệu Kính Thuận, con trai cụ Cẩn Vị mất ngày 18-12 thọ 69 tuổi, chính thất Hữu Thị Thai hiệu Diệu Dai, mất ngày 18-8thọ 68 tuổi, sinh 3 con trai: Doãn Tài, Chính Tâm, Doãn Châu (mất sớm)và 2 con gái: Doãn Thị chồng là cử nhân Nguyễn Phạm Hòe Đông Ngạc- Từ Liêm. Doãn Thị Bốn chồng là Nguyễn Chí Du.

 

611                  Đời 13-Nguyễn Doãn Tài hiệu Học Phúc con trai trưởng cụ Túc Hiền,thi Hương trúng nhị trường, dạy học chữ Nho ở quê, mất ngày 11-6, chính thất  Bá Thị Ba hiệu Từ Cần mất ngày 7-5, sinh  2 con trai: Doãn Kiểm, Doãn Tinh 3 con gái :Doãn Thị Cả lấy chồng là Nguyễn Phú Quyền. Doãn Thị Vít  chồng là Trần Quang Hy.

 

6111                Đời 14- Nguyễn Doãn Kiếm hiệu Cần Kiệm, con trai trưởng cụ Doãn Tài, mất ngày 2-5, chính thất : Bá Thi Ả hiệu Từ Nhân, mất ngày 15-4, sinh  1 con gái Doãn Thị Nhớn chồng là Nguyễn Hữu Bé sau b đi rồi mất tích.

 

6112                Đời 14-Nguyễn Doãn Tinh hiệu Tình Thiện, con trai thứ 2 cụ Doãn Tài, sinh năm 1906 mất ngày 2-4-1958 thọ 52 tuổi,

 

 

612                  Đời 13- Nguyễn Doãn Chính Tâm hiệu Lâm Chính, con trai thứ 2 cụ Túc Hiền, làm Lý trưởng xã, sinh năm 1872, mất 26-10-1939 thọ 67 tuổi, mộ táng tại Gò Tròn, chính thất : Hữu Thị Ả hiệu Từ Thục, mất ngày 9-2 thọ 54 tuổi,  sinh hạ 3 trai: Doãn Tịnh, Doãn Túc, Doãn Lệ, và 1 con gái Doãn Thị Đen chồng là Nguyễn Viết Tình.

 

6121                Đời 14- Nguyễn Doãn Tĩnh hiệu Ninh Tường, con trai trưởng cụ Chính Tâm,  sinh năm 1896 mất ngày 15-7-1948 thọ 52 tuổi, chính thất  Nguyễn Thị Bốn hiệu Từ Liêm, sinh năm 1894 mất năm1986 thọ 91 tuổi. sinh  5 con trai: Doãn Điện (mất sớm) Doãn Bơ (mất sớm) Doãn Bảy (mất sớm), Doãn Tá, Doãn Cư.và 5 con gái: Doãn Thị Mịch chồng là  Nguyễn Viết Thạc. Doãn Thị Hai chồng là Nguyễn Bá Bơ. Doãn Thị Năm chồng là Bùi Văn Xuyến. Doãn Thị Sáu  chồng là  Tạ Hữu Dinh. Doãn Thị Tý  chồng là Vũ Trung Lộc.

 

61215              Đời 15-Nguyễn Doãn Cư  con trai thứ 5 cụ Doãn Tĩnh, sinh 1933,vTrung Thị Ngân sinh 1933 sinh 2 con trai: Doãn Khánh,  Doãn Văn Bình sinh 1974, và  5 con gái: Doãn Thị Ngọc Mùi sinh 1955  giáo viên trường Đại học y Hải Phòng chồng Nguyễn Đình Bình.Doãn Thị Tuyết Lan sinh 1958 tốt nghiệp trung cấp kế toán chồng là Nguyễn Duy Bình.Doãn Thị Bích Huệ sinh 1961. Doãn Thị Hương sinh 1960 chồng là Nguyễn Trung Đoan. Doãn Thị Minh Nguyệt sinh 1979.

 

*1        Đời 16- Nguyễn Doãn Khánh  con trai trưởng cụ Cư, sinh năm 1964, vợ: Viết Thị Hằng,  sinh 1 con  trai Nguyễn Doãn Nam sinh 19981 con gái Doãn Thị Hằng sinh 1995

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Sơn, con trai thứ 2 cụ Cư, vợ: Như Thị Thu sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Sơn Tùng 2005,1 con gái Nguyễn Doãn Thu Hà, sinh năm 2007.

 

 

 

6122                Đời 14- Nguyễn Doãn Túc hiệu Kính Cần, con trai thứ 2 cụ Chính Tâm,  hưởng thọ 60 tuổi, có 2 vợ, chính thất Bá Thị Nhớn  sinh 1 con gái Doãn Thị Gái chồng là Nguyễn Trung Nhự, vợ thứ  Trần Thị Nhài hiệu Diệu Cúc, mất ngày 22-5, sinh 1 con trai Doãn Chi, 1 gái Doãn Thị Hiền chồng là  Nguyễn Trụ Từ Liêm.

 

61221              Đời 15-Nguyễn Doãn Chi con trai cụ Doãn Túcsinh năm 1957, vợ: Nguyễn Thị Hồng quê ở xã  An Thượng-Hoài Đức sinh  3 con trai: Doãn Hà, Doãn Hải, Doãn Hậu  sinh 1984

 

*1        Đời 16- Nguyễn Doãn Hà  con trai trưởng ông  Chi, sinh năm 1979, vNguyễn Thị Xuyến  sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Hoàng Quân  năm 2008, và con gái  Nguyễn Doãn Thị Bảo Minh sinh năm 2010

 

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doan Hải  con trai thứ 2 ông Chi, sinh năm 1981, vNguyễn Thị Tâm sinh 1 trai Nguyễn Doãn Đăng năm 2007 và con gái Doãn Thị Khánh Ly sinh năm 2004

 

*3        Đời 16- Nguyễn Doãn Hậu  con trai thứ ba ông  Chi, sinh năm 1994, vợ: Nguyễn Thị Hoài sinh con gái Doãn Thị Tường Vy năm 2009

 

6123                Đời 14- Nguyễn Doãn Lệ  hiệu Minh Mẫn, con trai thứ 3 cụ Chính Tâm, sinh năm 1903 mât năm 1939, chính thất  Viết Thị Sáu hiệu Diệu Lạc, sinh năm 1908 sinh 1 con  trai Doãn Mão, 1 con gái  Doãn Thị Giáp (mất sớm)

 

61231              Đời 15-Nguyễn Doãn Mão con trai cụ Doãn Lệ, sinh năm 1937, vợ: Chí Thị Hò sinh 1942, sinh  2 con trai Doãn Hưng, Doãn Thắng, và 3 con gái Doãn thị Bích sinh 1968 chồng là  Nguyễn Lương Khoát. Doãn Thị Thảo sinh năm 1971. Doãn Thị Thủy  sinh năm 1979.

 

 

*1        Đời 16- Nguyễn Doãn Hưng  con trai trưởng cụ Mão, sinh năm 1965, vợ 1 Viết Thị An ( đã mất) sinh 1 trai 1 gái:Nguyễn Doãn Huân sinh 1992, Doãn Thị Hiền sinh 1987, vợ 2: Phạm Thị Văn  sinh 1 con trai: Nguyễn Doãn Hiếu  năm 2010

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Thắng, con thứ 2 cụ Mão, sinh năm 1979, vợ: Bá Thị Nhàn sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Anh Quân năm  2011 và con gái Nguyễn Doãn Trà My sinh năm 2003.

 

 

Phân chi 7-Sơn Đồng

 

11111.11112               Đời 10- Nguyễn Doãn tự  Minh Biện hiệu Phúc Văn, con trai thứ 2 cụ Doãn Trực,   sinh  Doãn Khán.

 

 


 


.1         Đời 11-Nguyễn Doãn Khán hiệu Phúc Vinh, con trai cụ Minh Biện, mất ngày 29-4, phần mộ  tại Mả Nội, chính thất không nhớ tên giỗ ngày 21-7, sinh  3 con trai Doãn Nhớn, Doãn Hai, Doãn Ba1 con gái Doãn Thị Bốn

 

11        Đời 12-Nguyễn Doãn Nhớn, hiệu Phúc Bảo, con trai trưởng cụ Doãn Khán, mất ngày 15-8, sinh 1 con trai: Doãn Chủ

 

111                  Đời 13-Nguyễn Doãn Chủ hiệu Phúc Hòa, con trai cụ Doãn Nhớn, sinh  3 con trai: Doãn Nghị, Doãn Đồ, Doãn Tụng(mất sớm), 2 gái Doãn Thị Hai  chồng là  Nguyễn Phú Phương. Doãn Thị Tư chồng là  Nguyễn Bá Thái

 

1111                Đời 14-Nguyễn Doãn Nghị hiệu Đức Minh, con trai trưởng cụ Doãn Chủ, mất 10-5, có 3 vợ,  chính thất Bá Thị Hai mất ngày 5-3 không có con,thứ thất: không nhớ tên  sinh  2 trai: Doãn Năm, Doãn Minh,  và 4 con gái:Doãn Thị Nhớn chồng là  Nguyễn Trung Can, Doãn Thị Hai chồng là  Nguyễn Duy Tu. Doãn Thị Ba lấy chồng ở Lai Xá. Doãn Thị Tư  chồng là  Nguyễn Trung Can,  trắc thất không nhớ tên, ngày mất 18-7,sinh  5 con trai: Doãn Sâm,  Doãn Nhung,  Doãn Chúc,  Doãn Dơi,  Doãn Mai, 2 con gái: Doãn Thị Chục lấy chồng Hà Nội. Doãn Thị Ngũ lấy chồng ở  Lai Xá

 

11111              Đời 15-Nguyễn Doãn Năm hiệu Nhân Nghĩa,  con trai trưởng cụ Doãn Nghị, mất ngày 22-6.chính thất : Quý Thị Sửu hiệu Từ Nhân mất ngày 21-1, sinh 1 con trai: Doãn Ngữ hiệu Nhân Trọng mất ngày 2-3 (không có con ) Và con gái Doãn Thị Hai lấy chồng là  Nguyễn Quý Phức.

 

 

11112              Đời  15-Nguyễn Doãn Minh  hiệu Nhân Ái, con trai thứ 2 cụ Doãn Nghị, mất ngày 6-4-1945, có 2 vợ, chính thất : Xuân Thị Dần sinh 1 con trai Doãn Hiển (mất sớm), thứ thất : Lê Thị Kiểm mất 29-7-1945 thọ 49 tuổi ,sinh 1 con trai, 2 gái: Doãn Ngọ (mất tích), Doãn thị Hai chồng là Trần Quang Thái. Doãn Thị Bé chồng là Nguyễn Đăng Thiệp.

 

11113              Đời 15-Nguyễn Doãn Sâm hiệu Phúc Đạt, con trai thứ 3 cụ Doãn Nghị, mấtngày  8-8, chính thất: Lương Thị Con mất ngày 29-11 sinh  2 con trai: Doãn Kỳ, Doãn Thược

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Kỳ con trai trưởng cụ Doãn Sâm, mất ngày 11-2-1947, chính thất : Khánh Thị Thảo sinh năm 1913  3 con trai: Doãn Cầu, Doãn Hiền, Doãn Côi.

 

*11      Đời  17-Nguyễn Doãn Cầu con trai trưởng cụ Doãn Kỳ, sinh 1941, Đại úy quân đội thời kỳ chống Mĩ,  Huân chương quân công hạng ba, Tỉnh ủy viên tỉnh Thuận hải về hưu, có 2 vợ:,bà cả: Văn Thị Hằng sinh 2 con trai: Doãn Hùng, Doãn Tấn, 3 con i: Doãn Thị Nguyệt lấy chồng  là Khánh Hà. Doãn Thị Bích sinh 1972. Doãn Thị Thủy sinh năm 1977. Vợ hai: Nguyễn Thị Thơm sinh 1 con trai: Doãn Tiệp

 

*111                Đời 18- Nguyễn Doàn Hùng con trưởng ông Doãn Cầu, sinh năm 1967, vTrung Thị Thúy, sinh 2 con trai Nguyễn Doãn Giang sinh năm 2003. Nguyễn Doãn Sơn sinh năm  2007

           

*112                Đời 18- Nguyễn Doãn Tấn con trai thứ 2 ông Doãn  Cầu, sinh năn 1975,  vợ: Trần Thị Thu, sinh 2 con gái Doãn Thị Diệu Linh sinh năm 2005. Doãn Thị Trà sinh năm 2010.

 

*12                  Đời  17-Nguyễn Doãn Hiền con trai thứ 2 cụ Doãn Kỳ, sinh năm 1943, có 2 vợ:Vợ cả: Nguyễn Thị Phượng sinh 1943 sinh  1con  trai Doãn Hòa, và  4 con gái: Doãn Thị Loan lấy chồng là Nguyễn Trung Cương. Doãn Thị Hương lấy chồng là Nguyễn Đăng Nguyên. Doãn Thị Bình sinh năm 1971. Doãn Thị Oanh sinh năm 1977 . Vợ hai: Nguyễn Thị Loan sinh 1 trai Doãn Hậu sinh 1987, 1 con gái Doãn Thị Thanh sinh 1988, Hiện sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng.

 

*121                Đời 18- Nguyễn Doãn Hòa, con trai trưởng ông Doãn  Hiền, sinh năm 1988, vợ quê ở Thạch thất sinh 2 con trai:Nguyễn Doãn Hưng năm 1990.Nguyễn Doãn Hoàn sinh năm  1994 và con gái  Doãn Thị Hiền sinh năm 1992

 

*13                  Đời 17-Nguyễn Doãn Côi con trai thứ 3 cụ Doãn Kỳ, sinh năm 1947, Đại úy quân đội thời kỳ chống Mĩ, sau chuyển ngành  làm phó giám đốc công ty bách hóa thành phố Nam Định, vNguyễn Thị Ngọc sinh 2 trai Doãn Trung 1975, Doãn Hiếu 1978, 1 con gái Doãn Thị Hà sinh năm 1971

 

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Thược, con trai thứ 2 cụ Doãn Sâm, thọ 73 tuổi, có 2 vơ: chính thất : Viết Thị Bơ mất ngày 25-6, sinh 1 con gái Doãn Thị Quy lấy chồng ở xã Tân Lập Đan Phượng.Thứ thất : sinh 1 con gái Doãn Thị Vân lấy chồng ở Phúc Thọ

 

 

11114              Đời 15-Nguyễn Doãn Nhung hiệu Nhân Từ, con trai thứ 4 cụ Doãn Nghị, chính thất  Viết Thị Quế sinh 2 con gái: Doãn Thị Hội lấy chồng về Lai Xá. Doãn Thị Hai lấy chồng Lai Xá.

 

 

11115              Đời 15-Nguyễn Doãn Chúc hiệu Phúc Thủy, con trai thứ 5 cụ Doãn Nghị, mất ngày 9-9 mộ táng tại Sử đồng Đoài huyện Đan Phượng, có 2 vợ, chính thất: Nguyễn Thị Lừ mất ngày 20-11 thọ 71 tuổi, sinh 2 con gáiDoãn Thị Nha lấy chồng ở Phúc Thọ. Doãn Thị Nhạn lấy chồng ở Đắc Sở, thứ thất Nguyễn Thị Kiến mất ngày 8-4 thọ 81 tuổi, sinh  2 con gái Doãn Thị Tư lấy chồng ở thôn Đoài Đan Phượng. Doãn Thị Bé lấy chồng ở Đan Phượng.

 

11117              Đời 15-Nguyễn Doãn Mai hiệu Phúc Chung, con trai thứ 7 cụ Doãn Nghị, mất ngày 25-11-1986 thọ 83 tuổi. chính thất  Hữu Thị Nhỡ hiệu Diệu Tâm mất ngày 29-9, sinh  4 con trai Doãn Hồng, Doãn Thảo, Doãn Mơ, Doãn Cường

 

*1        Đời 16- Doãn Hồng con trai trưởng cụ Doãn Mai, sinh 1928, bộ đội chuyển ngành làm ở nhà máy dệt Nam Định  về hưu. vợ: Việt Thị Vượng sinh 1953 sinh 4 con  trai: Doãn Hà sinh 1959, Doãn Hùng, Doãn Hưng, Doãn Hòa,và 2 con gái :Doãn Thị Hải. Doãn Thị Hậu đều lấy chồng ở Nam Định

 

*12      Đời 17- Nguyễn Doãn Hùng  con trai thứ 2 ông Hồng, sinh năm 1967, vợ: Vũ Thị Luyến  sinh 2 con trai Nguyễn Doãn Minh Trí năm 1994. Nguyễn Doãn Trí Dũng năm 2006

 

*13      Đời 17- Nguyễn Doãn Hưng con trai thứ 3 ông Hồng, sinh năm 1973, vợ: Đỗ Thị Thú sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Quang Đạt năm 2009, 1 con gái Doãn Thị Ngọc Hân sinh năm 2007

 

*14      Đời 17- Nguyễn Doàn Hòa  con trai thứ 4 ông Hồng, sinh năm 1977, vTrần Thị Tính, sinh 1 con  trai Nguyễn Doãn Tiến Đạt  năm 2009, 1 con gái Doãn Thị Kim Chung sinh năm 2007

 

 

*2        Đời 16-Nguyễn Doãn Thảo con trai thứ 2 cụ Doãn Mai, sinh năm 1932, vơ cả sinh 1 con gái Doãn Thị Hiền chồng là  Nguyễn Văn Chiến, vkế: Duy Thị Bé sinh 1931 sinh 4 con trai: Doãn Tý, Doãn Nguyên (sinh 1964 mất năm 1979) Doãn Liệu, Doãn Phan,và 4 con gái Doãn Thị Nhã sinh 1957 lấy chồng ở Hải Hưng. Doãn Thị Sửu (mất sớm). Doãn Thị Dần sinh 1962 lấy chồng là  Nguyễn Hữu Giáp. Doãn Thị Hợi sinh năm 1971

 

 

*21      Đời 17- Nguyễn Doãn Tý  con trai trưởng ông Thảo, sinh năm 1960,vDuy Thị Bảy sinh 2 con  trai:Nguyễn Doãn Trường năm 1993, Nguyễn Doãn Thọ sinh năm  1990, 2 con gái Doãn Thị Thu sinh năm 1985. Doãn Thị Thủy sinh năm 1988

 

*23      Đời 17- Nguyễn Doãn Liệu con trai thứ 3 ông Thảo, sinh năm 1966, vợ: Thu Thanh Nhạn sinh 1 con trai 2 gái Doãn Thị Đào sinh năm 2011Doãn Thị Nhi sinh năn 2003. Nguyễn Doãn Mạnh sinh năm 2005

 

*24      Đời 17- Nguyễn Doãn Phan  con trai thứ 4 ông Thảo, sinh 1968, vợ: Phí Thị Nhị sinh 3 con gái Doãn Thị Trang năm 1998. Doãn Thị Dung sinh năm 2001. Doãn Thị Phương sinh năm 2009

 

 

*3        Đời 16-Nguyễn Doãn Mơ con trai thứ 3 cụ Doãn Mai, sinh năm 1941, định cư ở Sơn La Mộc Châu, vợ: Tuấn Thị Anh sinh 3 con trai: Doãn Sơn, Doãn Long sinh năm 1970, Doãn Giang, 4 con gái Doãn Thị Dung sinh 1964. Doãn Thị Ngọc sinh 1966 lấy chồng Hà Nội. Doãn Thị Vân sinh năm 1972. Doãn Thị Ngân sinh năm 1977

 

*31      Đời 17- Nguyễn Doãn Sơn  con trai trưởng ông Mơ, sinh 1968, vợ: Nguyễn Thị Trinh sinh 2 con gái Doãn Thị Khánh Ly năm 2007. Doãn Thị Bảo Trâm sinh năm 2011.

 

*33      Đời 17- Nguyễn Doãn Giang  con trai thứ 3 ông Mơ, sinh 1974, vợ: Nguyễn Thị Vân, sinh 1 trai Nguyễn Doãn Thiện Minh năm 2009

 

 

*4        Đời 16-Nguyễn Doãn Cường con trai thứ 4 cụ Doãn Mai, sinh năm 1947, Cán bộ phòng giao thông huyện Hoài Đức, vợ: Chí Thị Loan sinh 4 con gái Doãn Thị Hạnh sinh năm 1975. Doãn Thị Huyền sinh năm 1978. Doãn Thị Nga sinh năm 1986. Doãn Thị Hằng sinh năm 1988

 

 

1112                Đời 14-Nguyễn Doãn Đồ hiệu Đức Trường, con trai thứ 2 cụ Doãn Chủ, mất ngày 16-4, có 2 vợ, chính thất : không rõ tên và ngày giỗ , sinh 1 trai Doãn Mùi (mất sớm) và con gái Doãn Thị Thơm hiệu Diệu Ngát mất ngày 14-8 thọ 73 tuổi,thứ thất : cũng không nhớ tên  sinh  con  trai Doãn Huyền (mất sớm), 1 gái : Doãn Thị Tho chồng là  Nguyễn Trung Quý.

 

 

12                    Đời  12- Nguyễn Doãn Hai hiệu Phúc Trường, con trai thứ 2 cụ Doãn Khán, sinh 2 con trai Doãn Đạt, Doãn Phát

 

121                  Đời 13-Nguyễn Doãn Đạt hiệu Phúc Nhã, con trai trưởng cụ Doãn Hai sinh 1 con trai: Doãn Phục

 

1211                Đời 14-Nguyễn Doãn Phục  con trai trưởng cụ Doãn Đạt sinh 1 con trai  Doãn Y

 

12111              Đời 15-Nguyễn Doãn Y hiệu Phúc Sinh, con trai cụ Doãn Phục, mất ngày 9-8-1946, phó lý xã Sơn đồng, vừa dạy học vừa làm  thầy thuốc, có 3 vợ: 2 cụ bà  không nhớ tên,  bà thứ 3 : Binh Thị Bốn mất ngày 1-12.( cụ Y không có con)


 

 

122                  Đời 13-Nguyễn Doãn Phát  hiệu Đức Thuận, con trai thứ 2 cụ Doãn Hai,  mất ngày 23-9,  có hai vợ: chính thất  Viết Thị Sáu mất ngày 16-1 sinh 2 con gái Doãn Thị Tâm chồng là  Nguyễn Đức Cang, Doãn Thị Tình chồng là  Nguyễn Văn Ghềnh. thứ thất : Trần Thị Mễ mất ngày 13-11,  sinh  1 con trai:Doãn Quỳ.

 

1221                Đời 14-Nguyễn Doãn Quỳ hiệu Phúc Chính, con trai cụ Doãn Phát, mất ngày 22-10 thọ 48 tuổi, Đảng ủy viên xã Sơn Đồng,  2 vợ; chính thất  Hữu Thị Bút mất ngày 4-5, sinh 1 con gái Doãn  Thị Gái lấy chồng ở Kim Chung, thứ thất: Tuấn Thị Bốn   2 con gái Doãn Thị Bình sinh năm 1954. Doãn Thị Hòa sinh năm 1955 lấy chồng Hải Hưng

 

 

13        Đời 12-Nguyễn Doãn Ba hiệu Phúc Minh, con trai thứ 3 cụ Doãn Khán, sinh  2 con trai: Doãn Khắc, Doãn Tư, 3 con gái( đều mất sớm )

 

131      Đời 13-Nguyễn Doãn Khắc hiệu Thuần Chính, con trai trưởng cụ Doãn Ba mất ngày 21-2, chính thất  Quý Thị Điểm hiệu Diệu Trang mất ngày 21 tháng chạp, sinh 1 con gái Doãn Thị Hạnh chồng là  Nguyễn Viết Côn

 

 

132      Đời 13-Nguyễn Doãn Tư hiệu Cương Chắt con trai thứ 2 cụ Doãn Ba,  mất 14-12, sinh  3 con trai Doãn Duyệt, Doãn Nhị, Doãn Duệ (mất sớm),2 con gái Doãn Thị Gái chồng là  Nguyễn Xuân Dĩ. Doãn Thị Dần đi tu ở chùa Sở

 

 

1321                Đời 14-Nguyễn Doãn Duyệt  con trai trưởng cụ Doãn Tư, chính thất Viết Thị Sửu  sinh  1 con trai: Doãn Chinh, 1 con gái  Doãn Thị Hai lấy chồng Hưng Hóa- phú thọ.

 

13211              Đời 15-Nguyễn Doãn Chinh con trai cụ Doãn Duyệt, sinh năm 1918. Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam tham gia cách mạng từ thời kỳ khởi nghĩa hiện nay  ở Hải Phòng, vNguyễn Thị Vinh sinh 1 con  trai Doãn Nguyên sinh 1963, 2 con gái : Doãn Thị Lập lấy chồng Hải Phòng. Doãn Thị Nhi sinh năm 1970.

 

1322                Đời 14-Nguyễn Doãn Nhị  hiệu Cường Minhcon trai thứ 2 cụ Doãn Tư, mất ngày 16-5 thọ 73 tuổi.chính thất : Trần Thị Xuân sinh  2 con trai: Doãn Hải, Doãn Long,2 con gái Doãn Thị Tuyết lấy chồng ở Nam Định. Doãn Thị Mai lấy chồng ở Hải Phòng.Cả gia đình hiện nay đang sinh sống tại Hải Phòng.

 

13221              Đời 15-Nguyễn Doãn Hải  con trai trưởng cụ Doãn Nhị,  sinh năm 1950,  kỹ sư hàng hải, vợ: Đàm Thị Nguyệt sinh  2 con gái Doãn Thị Yến. Doãn Thị Hạnh

 

13222              Đời 15-Nguyễn Doãn Long con trai thứ 2 cụ Doãn Nhị, sinh năm 1952, vợ: Lê Thị Ngà sinh 2 con trai: Doãn Lĩnh sinh năm  1988. Doãn Nam sinh năm 2001

 

Phân chi 8- Sơn Đồng

 

11111.11113               Đời 10- Nguyễn Doãn Trung Dong hiệu Dung Quyết, con trai thứ 3 cụ Doãn Trực, mất ngày 4-3 thọ 50 tuổi. Thi hương đỗ Tú tài, làm Trùm trưởng Lão nhiêu Văn xã, chính thất hiệu Từ Nhân mất ngày 14-12, sinh 4 con trai: Doãn Hinh, Doãn Cường, Doãn Lương, Doãn Đạt và 2 con gái ( 1 bà mất sớm).

 

1          Đời 11- Nguyễn Doãn Cương Cường hiệu Phúc Đản, con trai thứ 2 cụ Trung Dong,  mất ngày 28-3 mộ táng tại Đồng Chiêm, chính thất hiệu Từ Quang,  sinh  một con trai đời thứ 12 ( không rõ tên )

 

11        Đời 12-Nguyễn Doãn... con trai trưởng cụ Cương cường ( gia phả cũ bị rách mất phần  tên cụ ), sinh  4 con trai:  Doãn Viết, Doãn Ba, Doãn Eo, Doãn Cung

 

111      Đời  13-Nguyễn Doãn Viết hiệu Miện Thoát, con trai thứ nhất , mất  ngày 1-6, chính thất : Đức Thị Bốn hiệu Diệu Hậu, mất ngày 21-3,  sinh 1 con  trai Doãn Luận, 1 con gái Doãn Thị Hợi lấy chồng ở Sơn Vi.

 

1111                Đời  14-Nguyễn Doãn Luận con trai cụ Doãn Viết có 1 con gái : Doãn Thị Nhớn  chồng là Nguyễn Như Công

 

 

112                  Đời 13-Nguyễn Doãn Ba  hiệu Nhân Hiếu, con trai thứ 2,( em cụ Doãn Viết ) mất ngày 20-10, chính thất : Binh Thị Tám hiệu Thiện Thiệp, mất ngày 21-3, sinh 1 con trai: Doãn Lau

 

1121                Đời 14-Nguyễn Doãn Lau hiệu Phúc Cẩn, con trai cụ Doãn Ba, mất ngày 1-5 thọ 67 tuổi, lão nhiêu trùm trưởng Tư văn xã, chính thất : Nguyễn Thị Chất hiệu Diệu Phát mất ngày 20-10, sinh 1 con trai Doãn  Thềm, 1 con gái Doãn Thị Vá  chồng là Trần Quang Thiệm.

 

11211              Đời 15-Nguyễn  Doãn Cả hiệu Phúc Bình, con trai cụ Doãn Lau, mất ngày 15-11 thọ 77 tuổi, lão nhiêu trùm trưởng tư văn xã, cụ có 2 v: chính thất Phú Thị Bơ hiệu Trân Chính, mất 7-10 sinh 2 con gái Doãn Thị Nhớn chồng là Trần Đình Hiên. Doãn Thị Bé chồng là  Nguyễn Đức Thiếtthứ thất Trung Thị Bốn hiệu Diệu Tồn,  mất ngày  28-8 thọ 92 tuổi, sinh  2 con trai Doãn Tường , Doãn Bủng, 2 con gái Doãn Thị Cong chồng là Nguyễn Chí Hậu. Doãn Thị Con chồng là  Nguyễn Nghiêm Pháp.

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Tường  con trai trưởng cụ Doãn Cả, sinh năm 1921, chính thất Trung Thị Tình hiệu Diệu Tinh, mất ngày 9-9 thọ 65 tuổi, sinh  5 con trai: Doãn Tính (liệt sĩ chống Mĩ) Doãn Toán, Doãn Ngọ, Doãn Minh, Doãn Sinh (mất sớm) và con gái Doãn Thị Gái chồng là  Nguyễn Trung Ích.

 

*11      Đời 17- liệt sĩ Doãn Tính hiệu Dũng Quyếtcon trai trưởng cụ Doãn Tường, thượng úy quân đội hy sinh trong kháng chiến chống Mĩ, ngày 15-11, vợ Viết Thị Thảo sinh năm 1940 sinh 1 con gái  Doãn Thị  Thanh lấy chồng là  Nguyễn Viết Thành.

 

*12      Đời 17-Nguyễn Doãn Toán  con trai thứ 2 cụ Doãn Tường, sinh năm 1946, vTrung Thị Xuân sinh năm 1947, sinh  3 con trai: Doãn Sửu, Doãn Long, Doãn Hùng sinh 1983

 

*121                Đời 18- Nguyễn Doãn Sửu con trai trưởng ông Doãn Toán, sinh năm 1973, vợ: Viết Thị Thành sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Tiến Dũng năm 2008, 3 con gái :Doãn  Thị Huyền sinh năm 1993. Doãn Hoài Linh sinh năm 1998. Doãn Nhật Ánh sinh năm 2004

 

*122                Đời 18- Nguyễn Doãn Long  con trai thứ 2 ông Doãn Toán, sinh năm 1976, vĐức Thị Lan, sinh 1 con trai: Nguyễn Doãn Hoàng Hải   năm 2006.

 

*13                  Đời 17-Nguyễn Doãn Ngọ  con trai thứ 3 cụ Doãn Tường, sinh năm 1956, v 1: Bính Thị Hợi sinh  2 con trai: Doãn Thắng, Doãn Mạnh sinh 1987, và con gái  Doãn thị Lợi sinh 1984, Vợ 2: Nguyễn Thị Nụ sinh 1 con  trai  Nguyễn Doãn Tuấn năm 1992. Vợ 3: Nguyễn Thị Duyên quê ở Quốc Oai, sinh 1 con gái: Doãn Thị Huyền năm  2002

 

*131                Đời 18- Nguyễn  Doãn Thắng  con trai trưởng ông Doãn Ngọsinh năm 1982, vợ Bá Thị......, sinh con trai : Nguyễn Doãn Minh Nhật năm 2012.

 

 

*14                  Đời 17-Nguyễn Doãn Minh  con trai thứ 4 cụ Doãn Tường, sinh năm 1959, cử nhân kinh tế, công chức  Sở Thương Nghiệp Hà Nội, vợ: Khánh Thị Triều sinh 1 con gái  Doãn Thị Phương Anh , Thạc sỹ kinh tế tại Anh, th khoa đại học Ngoại thương , đang là Nghiên cứu sinh tại Anh. và 2 con trai Nguyễn Doãn Kế Đức sinh  năm 1992, Nguyễn Doãn Việt Anh sinh năm 2004.

 

 

*2        Đời 16 –Nguyễn Doãn Bủng  con trai thứ 2 cụ Doãn Cả, sinh năm 1924, chính thất Trung Thị Bé sinh năm 1925 hiệu Diệu Bình, mất ngày 16-5-1990,  sinh  2 con trai: Nguyễn Doãn Hòa, Nguyễn Doãn Hợp, và 2 con gái : Doãn Thị Nhâm sinh 1954 chồng là Nguyễn Trung Châu. Doãn Thị Hà sinh năm 1968 chồng là  Nguyễn Hữu Thảo.

 

*21      Đời 17-Nguyễn Doãn Hòa  con trai trưởng ông Doãn Bủng, sinh năm 1958, vợ: Viết Thị Vân sinh năm 1963   2 con gái :Doãn Thị Thúy sinh năm 1983. Doãn Thị Thủy sinh năm 1985

 

*22      Đời 17-Nguyễn Doãn Hợp con trai thứ 2 ông Doãn Bủng, sinh năm 1961, vợ: Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1964, sinh 1 con trai Doãn Cương sinh 1986, 1 con gái Doãn Thị Nga sinh năm 1989

 

113                  Đời 13-Nguyễn Doãn Eo con trai thứ 3 cụ đời 12, mất ngày 21-12, chính thất : Xuân Thị Sắt hiệu Thuần Thục, mất ngày 3-11, sinh 3 con gái.

 

114                  Đời 13-Nguyễn Doãn Cung  hiệu Kh Tinh, con trai thứ 4, mất ngày 21-3, chính thất  Nguyễn Thị Bùng mất ngày 10 tháng giêng, sinh  1 trai Doãn Trò (mất sớm), 4 con gái.

 

 

 

2          Đời 11-Nguyễn Doãn Lương  hiệu Phúc Gia, con trai thứ 2 cụ Trung Dong, mất ngày 7-5, chính thất  hiệu Từ Hoa, mất ngày 15 tháng chạp , sinh  1 con trai:Doãn Thanh

 

21        Đời 12-Nguyễn Doãn Thanh hiệu Phúc Hiên, con trai cụ Doãn Lương, mất ngày 15-8, chính thất hiệu Khâu Nhượng mất ngày 10-10, sinh  1 con trai: Doãn Hải

 

211      Đời 13-Nguyễn Doãn Hải  hiệu Chân Tình, con cụ Doãn Thanh, mất ngày  4-4, chính thất : Trung Thị Ba hiệu Từ Tiệp mất ngày 6-5,  sinh 6 con trai:  Doãn Khang, Doãn Thành, Doãn Mỹ, Doãn Đoán, Doãn Cổn, Doãn Bơ

 

2111                Đời 14-Nguyễn Doãn Khang  hiệu Phúc Hiền, con trai trưởng cụ Doãn Hải, mất ngày 26-7, chính thất : Đăng Thị Còm hiệu Trinh  Thuận. mất ngày 27-8, sinh 1 con trai: Doãn Vịnh, 2 con  gái Doãn Thị Mùi hiệu Tích Hậu, mất 15tháng 7 âm lịch. Doãn Thị hiệu Chính Thực mất 12-9.

 

21111              Đời 15-Nguyễn Doãn Vịnh hiệu Đức Nhã,  con trai cụ Doãn Khang, mất ngày 13-1, có 3 vợ: chính thất  Quý Thị Thước hiệu Diệu Tước mất ngày 20-4, thứ thất: Bỉnh Thị Bốn hiệu Phương Cương mất ngày 14-9 sinh 1 con gái :Doãn Thị Quý  lấy ông Phạm Ngọc Trượng, trắc thất: Chí Thị Kiêm hiệu Diệu Chính mất 9-4 sinh 3 con trai Doãn Ngọc,Doãn Huân, Doãn Kiên, 2 con  gái Doãn Thị Ngọ lấy chồng là  Hồ Văn Sung , cán bộ Tổng cục Bưu điện. Doãn Thị Thân, nhân viên cửa hàng thương mại của huyện.

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Huân con trai cụ Doãn Vịnh, sinh năm 1948,Đại tá,học và tốt nghiệp học viện quân sự cấp cao Liên xô khóa 1967-1974 ,huân chương Chiến công chống Mỹ hạng 2.Vợ: Hà Thị Ngọc Hân , chuyên viên chính bộ Công thươngsinh  1 con trai Doãn Hưng, 1 con  gái Doãn Thị Thúy Hà , Thạc sĩ kinh tế tại Pháp,chức vụ: Vụ phó, Chồng Huỳnh Vương Nam,Thạc sĩ kinh tế tài chính tại Pháp.  

*11 Đời 16-Nguyễn Doãn Hưng, sinh năm 1983, cử nhân Kinh tế đối ngoại, chuyên viên Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, vợ: Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1983, Thạc sỹ kinh tế, chuyên viên Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, sinh con gái : Doãn thị An Như,sinh năm 2014

*2        Đời 16-Nguyễn Doãn Ngọc, con trai cụ Doãn Vịnh, Đại úy, huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất,huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, vợ: Nguyễn Thị Tỵ, sinh 1 con trai: Nguyễn Doãn Tiến Anh, 1 con gái: Doãn Thị Hồng

*3        Đời 16-Nguyễn Doãn Kiên  con trai  cụ Doãn Vịnh, sinh năm 1952, vợ cả: Chí Thị Hoan sinh  4 con gái:Doãn Thị Vân, cử nhân Kinh tế, Kế toán Trưởng Bệnh viện huyện Hoái Đức, chồng Nguyễn Chí Cường, Thạc sĩ Y khoa, chủ nhiệm khoa Cấp cứu hồi sức bệnh viện huyện.Doãn Thị Hương,Dược sĩ bệnh viện Hoài Đức, chồng: Nguyễn Viết Hưng. Doãn Thị Hường, cử nhân kinh tế tài chính, giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế bộ Công thương.chồng: Đỗ Đức Nam , giảng viên đại học Luật Hà Nội. Doãn Thị Phương,Y sĩ bệnh viện Hoài Đức,chồng:Nguyễn Xuân Trung, sĩ quan Tổng cục 2. Doãn Thị Dương .Vợ hai:Nguyễn Thị Cúc, sinh 1 con trai: Nguyễn Doãn Quyết, 1 con gái: Doãn Thị Cẩm ly

 

2112    Đời 14-Nguyễn Doãn Thành hiệu Phúc Thuận, con trai thứ 2 cụ Doãn Hải, mất ngày 26 -7 (không có con )

 

2113    Đời 14-Nguyễn Doãn Mỹ hiệu Cương Quyết, con trai thứ 3 cụ Doãn Hải, mất ngày 9-3, chính thất :Nguyễn Thị Thánh hiệu Từ Tiêm mất ngày 25-10 sinh 1 trai Doãn Điền (mất sớm), 1 con i Doãn Thị Bủng chồng là Nguyễn Bá Sáu.

 

2114                Đời 14-Nguyễn Doãn Đoán hiệu Hòa Lạc, con trai thứ 4 cụ Doãn Hải, mất ngày 12-6, chính thất Điều Thị Hiệu hiệu Huyền lương, mất ngày 29-11( con không rõ )

 

2115                Đời 14-Nguyễn Doãn Cổn hiệu Hòa An, con trai thứ 5 cụ Doãn Hải, mất ngày 12-5, chính thất : Trung Thị Choét hiệu Tiết Hiền mất 14 tháng chạp.

 

2116                Đời 14-Nguyễn Doãn Bơ  hiệu Phúc Chất, con trai thứ 6 cụ Doãn Hải, mất ngày 22-5, chính thất : Đức Thị Gấm hiệu Lẫm Trực, mất  ngày 29-9.

 

 

4                      Đời 11-Nguyễn Minh Đạt hiệu Phúc Tường, con trai thứ 4 cụ Trung Dong, mất ngày 2-1 thọ 52 tuổi ,chính thất Đăng Thị Nhàn hiệu Diệu Tĩnh, mất ngày 4-3 thọ 51 tuổi, sinh1 con trai: Cương Chất.

 

41                    Đời 12-Nguyễn Doãn Cương Chất, con trai trưởng cụ Minh Đạt, mất ngày 22-5 thọ 54 tuổi, chính thất : Xuân Thị Quý hiệu Diệu Từ, mất ngày 23-5, thọ 40 tuổi, sinh  2 con trai Doãn Nhiêu, Doãn Bách và con gái  Doãn Thị Ba lấy chồng người họ Trung ở cùng xã.

 

411                  Đời 13-Nguyễn Doãn Nhiêu con trai trưởng cụ Cương Chất, mất ngày 14 tháng giêng thọ 55 tuổi, chính thất : Phú Thị Nhỡ hiệu Giản Kiệm mất ngày 4-3, sinh  4 con  trai: Doãn Thâm, Doãn Bơ, Doãn Bốn, Doãn Ngũ, 4 con gái  Doãn Thị Hải. Doãn Thị Lục . Doãn Thị Bảy. Doãn Thị Tám  chồng là  Điều Huy Dương

 

4111                Đời 14-Nguyễn Doãn Thâm con trai trưởng cụ Doãn Nhiêu, mất ngày  8-2  hưởng dương 39 tuổi, chính thất : Trung Thị Bơ, mất ngày 5-9  thọ 80 tuổi,  sinh 2 trai : Doãn Mậu, Doãn Hòa

 

41111              Đời 15-Nguyễn Doãn Mậu  con trai trưởng cụ Doãn Thâm,  mất ngày 14-2- 1985 thọ 72 tuổi, có 2 vợ, chính thất: Nguyễn Thị Mạc mất ngày 25-6 thọ 68 tuổi, sinh 1 con gái Doãn Thị Châm lấy chồng xã Kim Chung, thứ thất  Sài Thị Yến mất ngày 25-6 thọ 65 tuổi sinh 2 trai Doãn Ngọ, Doãn Mùi, 1 con  gái Doãn Thị Dân (mất sớm)

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Ngọ  con trai trưởng cụ Doãn Mậu ,sinh năm 1953, Vợ: Văn Thị Xoan sinh năm 1955, sinh 3 con trai: Doãn Hùng, Doãn Hưng, Doãn Hoàn sinh 1982, và 1 con gái Doãn Thị Hà sinh năm 1980

 

*11      Đời 17- Nguyễn Doãn Hùng, con trai trưởng ông Doãn Ngọ, sinh năm 1976, vợ: Nguyễn Thị Báu, sinh 1 trai Nguyễn Doãn Mạnh sinh 2002, 2 con gái Doãn Thị Hằng sinh năm 1998. Doãn Thị Huyền sinh năm 2000

 

*12      Đời 17- Nguyễn Doãn Hưng con trai thứ 2 ông Doãn Ngọ, sinh năm 1978, vTrần Thị Hồng Loan, sinh 1 con trai Nguyn Doãn Long năm 2013, và 1 con  gái Nguyễn Doãn Vy Linh  sinh năm 2005

 

*2        Đời 16-Nguyễn Doãn Mùi  con trai thứ 2 cụ Doãn Mậu, sinh năm 1961, v Duy Thị Hợp sinh năm 1967 sinh  2 con trai Doãn Trường Anh sinh năn 1987.Nguyễn Doãn Đức sinh năm 1995, con gái Doãn Thị Hoa sinh năm 1993

 

41112              Đời 15- Nguyễn Doãn Hòa  con trai thứ 2 cụ Doãn Thâm, sinh năm 1920, vợ: Khánh Thị Ất sinh năm 1925 2 con gái :Doãn Thị Hiền lấy chồng là Nguyễn Viết Bình. Doãn Thị Hợp lấy chồng là Nguyễn Viết Lập.

 

4112                Đời 14-Nguyễn Doãn Bơ  con trai thứ 2 cụ Doãn Nhiêu, mất ngày 4-9 thọ 64 tuổi, chính thất : Đức Thị Chún,  mất ngày 13-8, thọ 65 tuổi, sinh  2 con gái Doãn Thị Mẩu lấy chồng là  Trần Quang Phượng .Doãn Thị Bé lấy chồng là Nguyễn Đăng Chức

 

4113                Đời 14-Nguyễn Doãn Bốn con trai thứ 3 cụ Doãn Nhiêu, mất ngày 7-5 thọ 52 tuổi, có 2 vợ, chính thất : Đăng Thị Sàng  mất ngày 10-12 năm  35 tuổi, sinh  1 con trai Doãn Ba (mất sớm), 2 con gái Doãn Thị Bơ chồng là  Trần Đình Nhung. Doãn Thị Bé chồng là  Nguyễn Viết Ngọ, kế thất: Văn Thị Nhỡ mất ngày 26-7 thọ 90 tuổi, sinh  1 con trai Doãn Sơn, 1 con gái Doãn Thị Trâm lấy chồng Hà Nội

 

41132              Đời 15-Nguyễn Doãn Sơn  con trai thứ 2 cụ Doãn Bốn, sinh năm 1937, vợ 1: sinh con trai Doãn Xuân và  5 con gái:Doãn Thị Ngân. Doãn Thị Bình. Doãn Thị Hà. Doãn Thị Thủy. Doãn Thị Dịu. v2: Văn Thị Nhung sinh  1 trai Nguyễn Doãn Được, 1 con gái Doãn Thị Tân

 

 *1                   Đời 16- Nguyễn Doãn Xuân, con trai trưởng ông Sơn, vợ: Nguyễn Thị Thủy, sinh 4 con trai:Nguyễn Doãn Đại năm 1994. Nguyễn Doãn Tùng năm  1998. Nguyễn Doàn Hoàn năm 2001. Nguyễn Doãn Minh năm  2004

 

*2                    Đời 16- Nguyễn Doãn Được , con trai ông Sơn, vợ: Chí Thi Thu sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Tuấn Anh năm  2007

 

4114                Đời 14-Nguyễn Doãn Ngũ con trai thứ 4 cụ Doãn Nhiêu, mất ngày 14-4 thọ 49 tuổi, có 2 vợ, chính thất: Viết Thị Ba  mất ngày 10-2 năm 38 tuổi,  sinh 1 con gái Doãn Thị Hợi chồng là Nguyễn Viết Nhàn, kế thất  Nguyễn Thị Tý mất ngày 13-3  thọ 43 tuổi sinh  1 trai Doãn Phúc, 1 gái  Doãn Thị Tuất chồng là Phạm Tựu Xá Đức Giang

 

41141              Đời 15-Nguyễn Doãn Phúc con trai cụ Doãn Ngũ, sinh năm 1937, vợ: Nguyễn Thị Thoa sinh năm 1939 sinh  3 trai Doãn Thanh, Doãn Hùng, Doãn Bình, 3 con gái :Doãn Thu, Doãn Thị Liên,  Doãn Thị Hải( gia đình ông Phúc  ở Lạng Sơn).

 

*1                    Đời 16-Nguyễn Doãn Thanh con trai trưởng ông Doãn Phúc, vợ: Trần Thị Ngọ sinh 1 trai Doãn Thắng năm 1985

 

*11                  Đời 17- Nguyễn Doãn Minh, con trai ông Doãn Thanh, vợ: Khánh Thị Thu  sinh con  gái Nguyễn Doãn Trà My năm  2010

 

*2                    Đời 16- Nguyễn Doãn Hùng con trai thứ hai cụ Phúc, vợ: La Thị Hòa, sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Cường  năm 1993, 1 con gái Doãn Thị Trang sinh năm 1989

 

 

412                  Đời 13-Nguyễn Doãn Bách con trai thứ 2 cụ Cương Chất, mất ngày18-4 thọ 59 tuổi, sinh 2 con trai Doãn Hai, Doãn Tý, 2 con  gái Doãn Thị Ả lấy chồng họ Bá. Doãn Thị Còn lấy chồng họ Viết

 

 

4121                Đời 14-Nguyễn Doãn Hai con trai trưởng cụ Doãn Bách, mất ngày 5-8 thọ 45 tuổi, có 3 vợ, chính thất : Đức Thị Sâu  mất ngày 5-11 hưởng dương 30  tuổi ( không có con ), kế thất : Đức Thị Bơ hiệu Diệu Biên mất ngày 17-11 thọ 55 tuổi, sinh 2 con trai Doãn Chức, Doãn Con , thứ thất : Đồng Thị Giỗ mất ngày 3-11 thọ 82 tuổi, sinh 1 con gái Doãn Thị Phấn lấy chồng huyện Sóc Sơn.

 

41211              Đời 15-Nguyễn Doãn Chức con trai trưởng cụ Doãn Hai, sinh năm 1927, chính thất Nghiêm Thị Nhớn, mất ngày11-2 thọ 45 tuổi, sinh 1 con trai Doãn Cng, 4 con gái :Doãn Thị Gái lấy chồngSông Bé. Doãn Thị Tý chồng là Nguyễn Hữu Ca. Doãn Thị Hà lấy chồng Quốc Oai. Doãn Thị Đông lấy chồng là Nguyễn Trung Đường

 

*1                    Đời 16-Nguyễn Doãn Cổng con trai cụ Doãn Chức, sinh năm 1953, cán bộ tỉnh Kiên Giang, vợ: Chí Thị Hân sinh năm 1954 sinh  2 con trai:  Nguyễn Doãn Điệp, Nguyễn Doãn An ( gia đình ông Cổng ở Sài Gòn)

 

*11      Đời 17- Nguyễn Doãn Điệp con trai trưởng ông Doãn Cổng, vĐức Thị Linh sinh 1con trai Nguyễn Doãn Đức Anh năm  2012

 

41212              Đời 15-Nguyễn Doãn Con tức Chức Con, con trai thứ 2 cụ Doãn Hai, sinh năm 1933, vợ: Trần Thị Gái sinh năm 1934 sinh 4 trai: Doãn Ngọ, Doãn Phương, Doãn Quang, Doãn Hùng, 3 con gái: Doãn Thị Đường lấy chồng là Nguyễn Chí Thắng. Doãn Thi Bằng chồng là Nguyễn Bá Long. Doãn Thị Vinh chồng là Nguyễn Văn Sinh

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Ngọ  con trai trưởng ông Doãn Con, sinh năm 1954, vChí Thị Mùi sinh năm 1955, sinh  2 con trai Doãn Chung, Doãn Hiếu, 1con gái Doãn Thị Lan

 

 

*11      Đời 17- Nguyễn Doãn Chung con trai trưởng ông Doãn Ngọ, vợ: Nguyễn Thị Huệ sinh con trai : Nguyễn Doãn Bảo Nam sinh năm 2012

 

*2                    Đời 16-Nguyễn Doãn Phương  con trai thứ 2 cụ Doãn Con, sinh năm 1960, vợ: Đức Thị Tâm sinh năm1964 có 1 con trai Nguyễn Doãn Tường, và 3 con gái:Doãn Thị Hạnh. Doãn Thị Hoa. Doãn Thị Trang

 

 *3       Đời 16- Nguyễn Doãn Quang, con trai thứ 3 cụ Doãn Con , vợ: Nguyễn Thị Lý, sinh 1 trai Nguyễn Doãn Nhật năm 2000 2 con gái: Doãn Thị Yến Nhi  sinh năm 2006. Doãn Thị Phương Linh sinh năm 2008

 

*4        Đời 16- Nguyễn Doãn Hùng  con trai thứ 4 cụ Doãn Con, vợ: Nguyễn  Thị Liên sinh 2 con trai Nguyễn Doãn Dũng sinh năm 1999, Nguyễn Doãn Đức sinh năm 2003

 

 

4122                Đời 14-Nguyễn Doãn Tý con trai thứ 2 cụ Doãn Bách, thọ 43 tuổi, chính thất: Trung Thị Dù thọ 43 tuổi, sinh 1 con trai Doãn Hơn, 2 con gái: Doãn Thị Nhớn lấy chồng Miền Nam. Doãn Thị Bé lấy chồng Sông Lô.

 

41221              Đời 15-Nguyễn Doãn Hơn con trai cụ Doãn Tý, thọ 48 tuổi, mộ táng tại đồng xã Kim Chung, vợ: Trần Thị Nhàn người Kim Chung sinh 4 con trai: Doãn Ninh, Doãn Chiến, Doãn Lợi, Doãn Lộc, 1 con gái Dõan Thị Hoa

 

*1        Đời 16-Nguyễn Doãn Ninh con trai trưởng ông Doãn Hơn, sinh năm 1965, vợ: Nguyễn Thị Bé  sinh 1 con trai: Doãn Mão

 

 

 

Phân chi 9-Sơn Đồng

 

            Theo gia phả chi Sơn Đồng, từ cụ Tổ đời thứ 8 đến đời thứ 12, đều chỉ có 1 con trai, do gia phả phân chi này bị cháy trong chiến tranh ngày 11-2 năm 1947, nên không còn nhớ được tên tuổi các cụ.

 


 

711      Đời 13-Nguyễn Doãn Huỳnh hiệu Phú Nhã ( con trai đời 13 phân chi 9 Sơn đồng,) mất ngày 7-5 thọ 72 tuổi, chính thất  Trần  Thị Bốn mất ngày 1-4, phần mộ ở tỉnh Lạng Sơn,  sinh  2 con trai: Doãn Liên (mất sớm) Doãn Canh, 2 con gái Doãn Thị Ba chồng là Nguyễn Viết Bơ. Doãn Thị Tư chồng là  Trần Quang Chu.

 

7112                Đời  14-Nguyễn Doãn Canh hiệu Cẩn Vi, con trai thứ 2 cụ Doãn Huỳnh, sinh năm 1900, mất ngày 25-2-1983, chính thất Trần Thị hiệu Diệu Thế, sinh năm 1904 mất ngày 15-3-1980 thọ 76 tuổi, sinh  2 con trai Doãn Nhớn (mất sớm) Doãn Yến, và 2 con  gái Doãn Thị Vi (mất sớm). Doãn Thị Hai sinh năm 1930 chồng là  Nguyễn Viết Thảo

 

71122              Đời 15-Nguyễn Doãn Yến con trai thứ 2 cụ Doãn Canh, sinh năm 1935, công chức phòng Tài chính huyện Hoài Đức nghỉ hưu, vợ: Viết Thị Bình sinh năm1943, sinh  6 con trai: Doãn Thắng sinh 1962 Doãn Hồng sinh 1964 Doãn Hải, Doãn Thái, Doãn Sơn sinh 1971. Doãn Thành sinh 1977.

*1        Đời 16- Nguyễn Doãn Thắng  con trai trưởng cụ DoãnYến, vợ: Nguyễn Thị Hường quê ở Hoàng mai, sinh 2 con trai: Nguyễn Doãn Châu  năm 1991. Nguyễn Doãn Long sinh năm 1999.

 

*2        Đời 16-Nguyễn Doãn Hồng con trai thứ 2 cụ Doãn Yến, sinh năm 1964, vợ: Bá Thị Hương sinh năm 1968, sinh 1 con trai  Nguyễn Doãn Quế sinh 1997, và 2 con gái Doãn Thị Thu Thủy năm 1988, Doãn Thị Minh sinh năm 1991

 

 

*3        Đời 16- Nguyễn Doãn Hải con trai thứ 3 cụ Doãn Yến, vợ: Trần Thị Oanh, sinh 3 con gái Doãn Thị Hà sinh năm  1994. Doãn Thị Trang sinh năm 2002. Doãn Thị Linh sinh năm  2004

 

*4        Đời 16- Nguyễn Doãn Thái, con trai thứ 4 cụ Doãn Yến, v tên là Quyên

 

*5        Đời 16- Nguyễn Doãn Sơn con trai thứ 5 cụ Doãn Yến, vDuy Thị Lâm, sinh 1 con trai Nguyễn Doãn Tuấn  năm 1994, 2 con  gái Doãn Thị Trang sinh năm 2002. Doãn Thị Linh  sinh năm 2004.

 

*6        Đời 16- Nguyễn Doãn Thành con trai thứ 6 cụ Yến, vợ: Văn Thị Hương, sinh 1 con  trai Nguyễn Doãn Đạt  năm 2009, 1 con gái Doãn Thị Thảo sinh 2006.

 

 

 

 


Phân chi 10- Sơn Đồng ( Đại Mỗ)

Do không còn gia phả, nên phân chi 10 không rõ tên tuổi các cụ đời thứ 13 trở về trước, phân chi này ở xã Đại Mỗ.

  


8111    Đời 14- Nguyễn Doãn Thuần chính thất  Nguyễn Thị Nhàn sinh  2 con trai Doãn Đạt,  Doãn Hươu

 

81111              Đời 15- Nguyễn Doãn Đạt con  trai trưởng cụ Thuần, chính thất Nguyễn Thị Bướm sinh 1con trai Nguyễn Doãn Độ (mất sớm ) và 1con gái  Doãn Thị Mão

 

 

81112              Đời 15- Nguyễn Doãn Hươu  con trai thứ 2 của cDoãn Thuần, chính thất  Đào Thị Chúc sinh 2 con trai :Nguyễn Doãn Yến, Nguyễn Doãn Thuận, và 3 con gái, Doãn Thị Hiền, Doãn Thị Hậu, Doãn Thị Nhân.

 

*1        Đời 16- Nguyễn Doãn Yến  con trai trưởng cụ Doãn Hươu, vợ Đào Thị Chúc sinh  2 con gái:DoãnThị n , Doãn Thị Thỏa

 

*2        Đời 16- Nguyễn Doãn Thuận  con trai thứ 2 cụ  Doãn Hươu, vNguyễn Thị Chưng sinh 1con trai  Doãn Tuấn, và 4 con gái Doãn Thị Thiện. Doãn Thị Ngọ. Doãn Thị Tâm. Doãn Thị Tầm

 

*21      Đời 17- Nguyễn Doãn Tuấn  con  trai ông Nguyễn Doãn Thuận, vNguyễn Như Hà sinh 2 con trai Doãn Thanh Tùng, Doãn Thanh Tuyền, và 1 con gái Doãn Thị Tú

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Chi 5 Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Cội nguồn họ Doãn Việt Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hải Bối
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ HỌ ĐINH (DOÃN) VÀ HỌ DOÃN Ở VÂN ĐÀI, THÁI BÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ HỌ ĐINH (DOÃN) VÀ HỌ DOÃN Ở VÂN ĐÀI, THÁI BÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hoành Nhị
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia pha chi Hòa Mục, Hòa Thạch, Quốc Oai
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Yên Quyết
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi xã Ninh Sơn-huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)