TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Chi 5 Hoành Lộ

  

131  Đời 13-Doãn Đình Khái tự Phúc Trường con trai cụ Đình Khảng, sinh năm1918 mất ngày 15 -3 năm 2005 thọ 88 tuổi, chính thất Nguyễn Thị  Hon con cụ Xuyên  Hoành Lộ sinh năm 1921 mất ngày 19-8 năm 2008 thọ 88 tuổi, sinh 4 con trai: Đình Mưu, Đình Hạnh, Đình Dần, Đình Khanh và 5 con  gái: Doón Thị Thoan  chồng là ông Đăng Vũ Thư Thái Bình, Doón Thị Nhẫn kế chị lấy ông Đăng Vũ Thư, Doón Thị Nụ  chồng là ông Hoà  ở tỉnh Bạc Liêu, Doón Thị Hoa  chồng là Nguyễn Yến ở  Hoành Lộ, Doón Thị Thoa  chồng tờn là Tới  ở xã Giao Tiến

 

1311  Đời 14-Doãn Đình Mưu, con trai cả cụ Đình Khái sinh năm 1946, Thượng uý quân đội về hưu, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng Hoành Sơn, v Vũ Thị Nhài con  cụ Vũ Thân Hoành Lộ, sinh năm 1948, sinh 4 con trai: Quốc Cường (mất sớm), Đình Thực, Đình Biểu, Đình Toàn

 

13112  Đời 15-Doãn Đình Thực con trai thứ 2 ông Đình Mưu, sinh năm 1974, Chủ tịch Hội nông dân xó, v Phan Thị Liên sinh năm 1980 con  ông Hồi  xã Xuân Phương, sinh 1 con trai: Doãn Chí Kiên năm 2008 và 2 con gái:  Thị Đỏ (Mất sớm), Diệu Ánh

 

13113  Đời 15-Doãn Đình Biểu con trai  thứ 3 ông Đình Mưu, sinh năm 1976 sỹ quan chuyên nghiệp, Đại uý kỹ thuật không quân, v Phạm Thị Huyền sinh năm 1982 con  ông Toản ở Vũ Thư-Thái Bình,.

 

13114  Đời 15-Doãn Đình Toàn con trai thứ 4 ông Đình Mưu, sinh năm 1978, v Đặng Thị Thêu con ông Cảnh Hoành Lộ, sinh con  trai Doãn Đình Khánh năm 2011 và con  gái Doón Vân Anh

 

1312  Đời 14-Doãn  Đình Hạnh con trai thứ 2 cụ Đình Khái,  sinh năm 1955 mất ngày 7-2 năm 2011 do bị tai nạn lao động, thọ 57 tuổi, v Nguyễn Thị Thu  con  cụ Thuần Hoành Lộ, sinh năm 1957, sinh 2 con  trai: Đình Hiệp, Doãn Đình Đồng sinh năm 1984 và 3 con gái: Thị Diệp (mất sớm) Doãn Thị Bưởi  chồng tờn là Phú  xã Xuân Phú, Doãn Thị Hiền

 

13121   Đời 15-Doãn Đình Hiệp con trai cả ông Đình Hạnh sinh năm 1979,v Nguyễn Thị Chuyển sinh năm 1984 quờ ở Bắc Giang sinh con trai: Doãn Đình Thế năm 2001và con gái:  Doãn Thị Măng

 

14  Đời 12-Doãn  Đình Nghiệp con trai thứ 4 cụ Đình Thị, chính thất Bùi Thị  Hiến (2 ông bà đều mất ở Nam Bộ), sinh con trai: Đình Nghệ và  2 con  gái: Thị Là (mất sớm),Doãn Thị Lượt

 

141  Đời 13-Doãn Trịnh Nghệ con trai cụ Đình Nghiệp, sinh  2 con trai: Đình Sỹ, Đình Chương (Hiện đang ở tại quận 4 Sài Gòn) và 2 con  gái: Yến Thi, Yến Thuỳ

 

 5233   Đời thứ 4- Doãn Đình Thượng tự Đình Tú hiệu Phúc An, hiệu Khoa Triều, con trai thứ ba cụ Doãn Đình Nga, mất ngày 25- 9 thọ 55 tuổi, chính thất Lê Thị Thêu hiệu Từ Tính  mất ngày 7 -7 thọ 85 tuổi,  người làng Hoành Lộ, sinh  3 con trai: Doãn Uẩn, Doãn Hàn, Doãn Vượng và 6 con gái: Doãn Thị Thư, Doãn Thị Lự, Doãn Thị Sâm,  Doãn Thị Phương,  Doãn Thị Cai,  Doãn Thị Hỷ

 

52333   Đời thứ 5- Doãn Đình Vượng Tự Đình Ngự, hiệu Nhuận Đức, hiệu Điền Lộc, con trai cụ Đình Thượng, sinh năm 1692 mất ngày 9-11năm Kỷ Tỵ1749, chính thất Phạm Thị  Toản hiệu Hiền Triết  mất ngày 1-3 thọ 65 tuổi người làng Hoành Lộ,  sinh 2 con trai: Đình Ngãi (Ngữ) Đình Sâm  và 5 con gái: Doãn Thị Ngân, Doãn Thị Anh, Doãn Thị Ngạn,  Doãn Thị Đáp,  Doãn Thị Sâm

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi  5  Hoành lộ

 

 

52343  Đời thứ 5-Doãn Đình Tuy tự Đình Cổn, hiệu Thuần hậu,  con thứ 3 cụ  Đình Phả, sinh năm 1701, mất năm 1762 thọ 61 tuổi. Năm 1741 thời Lê Cảnh Hưng có quân công được giữ chức đội trưởng. chính thất Nguyễn Thị Mỹ hiệu Từ ý mất 23/11, sinh 5 con trai: Đình Lâm, Đình Nhượng, Đình Khuông, Đình Siêu, Đinh Hoạt (Ba cụ sau khuyết).

 

 

523431  Đời 6-Doãn Đình Lâm tự Đình Bút, con trưởng cụ Đình Tuy, thời Cảnh Hưng có quân công  cựng với cha nên cũng  được giữ chức đội trưởng,   thường  gọi là ông Chưởng Bút, chính thất Nguyễn Thị Định  sinh 2 con trai Đình Đính và Đình Hãn (chi này di đến thôn ngoại xã Câu Tử huyện Thuỷ Đường, Hải Phòng ).

 

523432   Đời 6- Doãn Đình Nhượng tự Đình Quyền hiệu Mẫn Tiệp, con trai thứ 2 cụ Đình Tuy, ngày mất 7-2, chính thất Nguyễn Thị Mễ hiệu Từ Nguyên, ngày mất  24-1, sinh  2 con trai: Đình Tuận, Đình Tuyển và 2 con gái: Doãn Thị Suý, Doãn Thị Triệu

 

*21  Đời 7-Doãn Đình Tuận hiệu Mẫn Tiệp, con trưởng cụ Đình Nhượng,  giữ chức Cai Hợp (nên có hiệu là ông chưởng Tuận, không có con,  con nuôi Đình Nhật

 

*211  Đời 8- Doãn Đình Nhật  con nuôi cụ Đình Tuận,  sinh  con trai  Đình Nguyệt.

 

*2111    Đời 9-Doãn Đình Nguyệt  con cụ Đình Nhật sinh 2 con trai: Đình Bài, Đình Thát.

 

*22  Đời 7-Doãn Đình Tuyển tự Phúc Soạn, con trai thứ 2 cụ Đình Nhượng.Giữ chức Cai hợp, chính thất Nguyễn Thị Cát con  cụ Nguyễn Lẻ Điền ở Hoành lộ,  sinh 3 con trai Đình Viễn, Đình Huy, Đình Thuật (Phật Tử) và  3 con gái.

 

 

*221   Đời 8-Doãn Đình Viễn con trai trưởng cụ Hiệp Tuyên, làm khán thủ, chính thất Vũ Thị Cơ người làng Hoành Lộ, sinh 3 trai: Đình Tuỳ, Đình Thích , Đình Phùng, con gái Doãn Thị Công ( hiệu Thanh Xuân Quế hoa )

 

 *2211  Đời 9- Doãn Đình Tuỳ hiệu Thời Nghĩa, là con trai trưởng cụ  Viễn, chính thất Nguyễn Thị Đán người làng Hoành Lộ, sinh 3 con trai: Đình Liên (không có con), Doãn Đình DuậtDoãn Đình Giá  và con gái  Doãn Thị Mậm  chồng là Vũ Hữu Luận  ở lxã Giao Tân cú 2 con trai Vũ Âu, Vũ Cách .

 

*2212   Đời 9-Doãn Đình Thích con trai thứ 2 cụ Đình Viễn, chính thất Nguyễn Thị Thiện  Hoành Lộ, sinh 3 con trai Đình Nhạ,  Đình Trù, Doãn Đình Trì đi tu  ở chùa Tân Lục, huyện Nam Trực Nam định .

 

*2213    Đời 9-Doãn Đình Phùng con thứ ba cụ Đình Viễn, mất ngày 12-4, chính thất Nguyễn Thị Nình mất ngày 25-10, con cụ NguyễnViết Ngạn ở Hoành Lộ sinh 5 con trai: Đình Tương, Đình Thông, Đình Đạt, Đình Quát, Đình Biên, năm Khải Định thứ 8 cụ Biên di cư đến  ấp Ân Phúc phủ Nghĩa Hưng.

 

*22131  Đời 10- Doãn Đình Tương con trưởng cụ Đình Phùng, mất ngày 8-6  thọ 84 tuổi, chính thất Đặng Thị Hồi con cụ nho Hịch người Hoành Lộ,  thọ 83 tuổi,  sinh 3 con  trai: Đình Kỳ, Đình Lai, Đình Tửu (mất sớm) và con gái:  Doãn Thị Thục  chồng là Nguyễn  … ở Hoành Lộ.

 

1  Đời 11-Doãn Đình Kỳ con trai trưởng cụ Đình Tương, làm khán thủ, mất ngày 12-9-1960  thọ 81 tuổi, chính thất Trần Thị Sít người làng Hoành Lộ mất ngày 17-3,  sinh 3 con  trai: Đình Cầm, Đình Thể (mất sớm), Đình Đảo  và 3 con gái: Doón Thị Ngan  chồng là Lờ Đản  Hoành Tam. Doãn Thị Ngỗng lấy chồng là Vũ Đình Nhai người ấp Hưng Thịnh tỉnh Thái Bình. Doãn Thị An  chồng là Nguyễn Lợi Hoành Lộ.

 

11   Đời 12-Doãn Đình Cầm con trưởng cụ Đinh Kỳ sinh năm 1908 mất ngày 3-6. Phần mộ tại gò ông Tố Sài Gòn, chính thất Nguyễn Thị Ngông  con cụ Nguyễn  Khiển người làng Hoành Lộ, mất ngày 30-3 thọ 74 tuổi, sinh 3 con trai : Đình Trừng (mất sớm), Đình Hiền (mất sớm) Đình Thi và 2 con gái  Doãn Thị Thân  chồng là Nguyễn Văn Sót Hoành Lộ, Doãn Thị Dậu  chồng Nguyễn Duy người Thái Bình, Thứ thất Nguyễn Thị Quyên sinh con  trai  là Thắng mang họ mẹ.

 

113  Đời 13-Doãn Đình Thi con thứ 3 cụ Đình Cầm, sinh năm 1933  làm thợ mộc, v Lê Thị Phòng sinh năm 1934 con cụ Lê Hữu Thước người huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, sinh ra 5 con trai Đình Hương, Đình Thú, Đình Hùng, Đình Dũng, Đình Sĩ. và 2 con gái Thị Ngọ (mất sớm), Doãn Thị Hạnh  chồng Đào Văn Nam  Nhu Lễ huyện Kiến Thuỵ-Hải Phòng.

 

 1131     Đời 14-Doãn Đình Hương con trưởng ông Đình Thi. sinh năm1957, v Nguyễn Thị Lan sinh 2 con gái: Doãn Thị Giang, Doãn Thị Chanh chồng Phạm Văn Tùng  Phố Mới Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

 

1132   Đời 14-Doãn Đình Thú sinh năm 1960, bộ đội hải quân xuất ngũ bị tai nạn  Đắc lắc ngày 9-2 năm Kỷ Mão, 40 tuổi.

 

 1133   Đời 14-Doãn Đình Hùng là con thứ 3 ông Đình Thi, sinh năm 1967, v Đặng Thị Sáu sinh năm 1972 con ông Đặng Văn Thiệu ở Hoành Lộ, sinh 3 con trai: Đình Mạnh năm 1992  Đình Đoàn (mất sớm), Đình Sang năm 1997

 1134  Đời 14-Doãn Đình Dũng con thứ 4 ông Đình Thi sinh năm Quý Sửu, vNguyễn Thị Dinh sinh năm 1980, con ông Nguyễn Văn Ngà Hoành Lộ, sinh con trai: Doãn Đình Đại năm 2008 và con  gái: Doãn Thị Dung sinh năm 2005.

 

1135   Đời 14-Doãn Đình Sĩ con trai thứ 5 ông  Đình Thi, sinh năm 1977, vPhạm Thị Nghĩa sinh năm 1985, con ông Phạm Văn Dục ở Hoành Tam, sinh 1 trai: Doãn Đình Minh ngày 26-9-2005.

 

 

13  Đời 12-Doãn Đình Đảo  con trai út của cụ Đình Kỳ, v Đặng Thị Rụt người Hoành Lộ, sinh 2 con gái: Doãn Thị Đào  chồng Đặng Văn Hộ, Doãn Thị Lu  chồng là Đặng Văn Phùng người Hoành Lộ, Thứ thất Liêu Thị Xuân  người xã Giao Minh sinh 2 con trai: Đình Hải, Đình Nam.

 

131  Đời 13- Doãn Đình Hải v Nguyễn Thị Bưởi quê xã Bình Hoà Giao Thuỷ, sinh 1 con trai, 1 con gái.

 

2 Đời 11-Doãn Đình Lai sinh năm 1894 mất ngày 2-10  thọ 83 tuổi, chính thất Đặng Thị Rộng người làng Hoành Lộ, mất ngày 17-1, sinh 3 con trai: Doãn Đình Truyền (đó mất), Đình Quy, Đình Vãng và  2 con gái: Thị Huệ (mất tích) Doãn Thị Nụ  chồng là Nguyễn    Hoành Lộ

 

 

22  Đời 12- Liệt sĩ Doãn Đình Quy con thứ 2 cụ Đình Lai, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, v Nguyễn Thị Liễu ( đó tái giá)

 

 23  Đời 12-Doãn Đình Vãng con thứ 3 cụ Đình Lai, mất ngày 21-12-1976, là thương binh chống Pháp, v Nguyễn Thị Mận quờ xã Hồng Thuận-Giao Thuỷ, sinh 4 con trai: Đình Vang, Đình Hà, Đình Vui, Đình Bình (mất sớm) và  3 con gái: Doón Thị Mừng  chồng Đoàn Văn Cường huyện Châu Thành -Đồng Nai, Doãn Thị Hoa  chồng Lê Văn Phi người làng Hoành Tứ, Doãn Thị Nở  chồng Nguyễn Ngọc Phan tỉnh Tây Ninh.

 

 

231  Đời 13-Doãn Đình Vang  con trai trưởng ông Đình Vãng, sinh năm 1957, v Nguyễn Thị Thêu sinh năm 1961 quờ ở xã Giao Tiến, sinh con trai : Đình Tuấn và  2 con gái:  Doãn Thị Tâm  chồng Nguyễn Văn Thông Hoành Lộ, Doãn Thị Tuyết sinh ngày 7-9-1983.

 

2311  Đời 14-Doãn Đình Tuấn con ông Đình Vang, sinh năm 1978 ,v Đậu Thị Quyên sinh năm 1982 quờ ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An.

232  Đời 13 Doãn đình Hà con trai thứ 2 ông Đình Vãng, sinh năm 1960, vợ Đỗ Thị Hoa sinh năm 1961 quờ ở xã Giao Tiến, sinh con trai: Đình Bắc,  con gái Doón  Thị Giang  chồng Phạm Trọng Phúc người làng Hoành Tứ

2321  Đời 14-Doãn Đình Bắc con ông Đình Hà, v Trần Thị Thêm sinh con trai: Doãn Trần Việt Anh

 

233  Đời 13-Doãn Đình Vui con trai thứ 3 ông Đình Vãng, v Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1968  con  ông Nguyễn Yêm người làng Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Doãn Đình Cường sinh năm1989, Doãn Đình Nam sinh năm 1994.

 

*22132  Đời 10-Doãn Đình Thông con thứ 2 cụ Đình Phùng, mất ngày 9-5 thọ 79 tuổi, chính thất Trần Thị Nịnh mất ngày 22-7 con cụ Trần Văn Sách người làng Hoành Lộ,  sinh 3 con trai: Đình Uyển, Đình Sáng, Đình Khảm (không biết đi đâu) và  3 con gái: Doãn Thị Hon chồng là Đặng Tu sinh con trai là Phổ đi Nam Kỳ, Doãn Thị Nông  chồng là Nho Cư sinh 3 con trai Tuyến, Kỳ, Hựng,  Doãn Thị Cúc (mất sớm)

1  Đời 11-Doãn đình Uyển tự Viên Hựu, con trai trưởng cụ Đình Thông, mất ngày 3/6  thọ 64 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Tý hiệu Diệu Phu, con gái cụ Nguyễn Viết Thuỵ người  Hoành Lộ, mất ngày 27/5  thọ 70 tuổi,  sinh 3 con trai: Đình Vị, Đình Định, Đình Phương và 3 con  gái: Doãn Thị Nhị lấy ông Đặng Thoả Hoành Lộ, Doãn Thị Thoi lấy ông Nguyễn Huân Hoành Lộ,  và một mất sớm.

 

11   Đời 12-Doãn Đình Vị  con trai trưởng cụ Đình Uyển, sinh ngày 20-10-1910 mất ngày 17-9-1991thọ 82 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Nhỏ sinh năm 1912 mất ngày 7-8-2008,  con  cụ Nguyễn Viết Chuẩn Hoành Lộ, sinh 4  con trai: Đình Đàm, Đình Thành (mất sớm) Đình Thức, Đình Lượng và  2 con gái: Doãn Thị Đài  chồng là Nguyễn An Ba, Doãn Thị Yến

111  Đời 13-Doãn Đình Đàm  con trai trưởng cụ Đình Vị, sinh năm 1946,  kỹ sư địa chất, v Trần Thị Châu sinh năm 1954, quờ ở  xã Nhân Phúc huyện Lý Nhân.

 

113  Đời 13-Doãn Đình Thức là con trai thứ 3 cụ Đình Vị, sinh năm 1955, v Đỗ Thị Nhung sinh năm 1959  con  cụ Đỗ Tuý ở Hoành Tam, sinh 2 con trai: Doãn Đình Khiêm sinh năm 1988  Doãn Đình Tiến sinh năm 1993 và  2 con gái: Doãn Thị Lan chồng Nguyễn Văn Viết huyện Mê Linh Doãn Thị Ngọc  chồng Trần Quang Tiển ở xóm  Giao Hương, Giao Thuỷ

 

114   Đời 13-Doãn Đình Lượng con trai thứ tư cụ Đình Vị, sinh năm 1958  bác sỹ Y khoa , v Trần Thị Thơm  con ụng Trần Văn Quỳ ở xã Giao Thanh cũng là bác sĩ, sinh con trai: Doãn Đình Hùng và con  gái: Doãn Thị Hoa

12   Đời 12- Doãn Đình Định hiệu Phúc Bình, con trai thứ 2 cụ Đình Uyển sinh năm 1923 mất ngày 23-8-2009, chính thất Nguyễn Thị Vinh sinh năm 1930 con  cụ Nguyễn Toán  xã Giao Châu, Giao Thuỷ, sinh 5 con trai: Đình Hiền, Đình Thảo sinh năm 1971 , Đình Sự, Đình Của (mất sớm), Đình Nghị (mất sớm) và  3 con gái: Doãn Thị Dung  chồng là  Nguyễn Thái người Hoành Lộ, Doãn  Thị Hoà, Doãn  Thị Thuận chồng Nguyễn Viết Kim ở huyện ý Yên, Nam Định.

 

121  Đời 13- Doãn Đình Hiền con trai trưởng cụ Đình Định, sinh năm 1964, v Nguyễn Thị Lan sinh năm 1968, 2 con trai: Doãn Đình Hiệp sinh năm 1989, Doãn Đình Hiếu sinh năm 1994

 

 

123  Đời 13-Doãn Đình Sự con trai thứ 3 cụ Đình Định, sinh năm 1974, v Trần Thị Thanh sinh năm 1977 quờ xã Hồng Thuận-Giao Thuỷ, sinh 2 con gái  Doãn Thị Hoài  năm 2003   Doãn Thị Anh  năm 2007

 

 

13    Đời 12-Doãn Đình Phương con trai thứ 3 cụ Đình Uyển, sinh năm 1929, v  Nguyễn Thị Hợi sinh năm 1933 con cụ Nguyễn Dật người  xã Giao Châu-Giao Thuỷ, sinh 8 con trai: Đình Cát, Đình Viện, Đình Đương, Đình Giáp, Đình Huyên, Đình Mưu, Đình Thư, Đình Tám và 1con gái: Doón Thị Hường  đi tu tại chùa Ngọc Tỉnh.

 

131   Đời 14-Doãn Đình Cát, con trai cả cụ Đình Phương, v Nguyễn Thị Thuỳ người làng Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Đình Hoàng, Đình Thuỷ

 

1311   Đời 14- Doãn Đình Hoàng con  cả cụ Đình Cát, vợ tờn là Trình, người xã Giao An, sinh 2 con gái: Thị Ninh, Thị Nhi

 

132  Đời 13-Doãn Đình Viện con trai thứ 2 cụ Đình Phương, sinh năm 1957 v  Nguyễn Thị Đào sinh năm 1954 người làng Hoành Lộ, sinh 3 con  trai: Đình Miện, Đình Vĩnh, Đình Tuyến

1321    Đời 14-Doãn Đình Miện con cả ông Đình Viện, sinh năm 1983, v Phạm Thị Hương sinh năm 1987 quờ xã Hoành Sơn, sinh 2 con trai:    Doãn Đình Duy sinh năm 2006, Doãn Đình Thanh sinh năm 2008

1323   Đời 16- Doãn Đình Tuyến con trai thứ 3 cụ Đình Viện, sinh năm 1988, v Phạm Thị Thuỷ sinh năm 1989  quờ xã Bình Hoà-Giao Thuỷ

 

133  Đời 13- Doãn Đình Đương con thứ 3 cụ Đình Phương, sinh năm 1959, v  Đỗ Thị Sen người xã Hồng Thuận-Giao Thuỷ, sinh 2 con trai: Doãn Đình Nguyên ,  Doãn Đình Đông

 

 

134   Đời 13-Doãn Đình Giáp con trai thứ 4 cụ Đình Phương, sinh năm 1965, v Lê Thị Hoa sinh năm 1973 người xã Hoành Sơn, sinh 2 con trai: Doãn Đình Sơn sinh năm 1999 Doãn Đình Nam sinh năm 2001

 

135    Đời 15- Doãn Đình Huyên  con thứ 5 cụ Đình Phương, v Nguyễn Thị Tơ người làng Hoành Lộ, sinh 3 con gái: Thị Quyên, Thị Mai, Thị Trúc

 

137   Đời 13-Doãn Đình Thư là con trai thứ 7 cụ Đình Phương, v Đặng Thị Síu người làng Hoành Lộ, sinh con  gái: Doãn Thị Điệp.

138  Đời 15-Doãn đình Tám con trai thứ 8 cụ Đình Phương, sinh năm 1976,v Nguyễn Thị Thuỷ sinh năm 1979 quê  xã Thuỷ Xuân-Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình.

 

 

2  Đời 11-Doãn Đình Sáng con trai thứ 2 cụ Đình Thông, mất ngày 29-9, chính thất Phạm Thị Khoát con  cụ Phạm Hoành  làng Hoành Tứ, sinh  con trai: Đình Chế (đi phu đồn điền cao su năm 1942 ), và con gái: Doãn Thị Khuy  chồng là  Đỗ Phiệt ở xã Giao Châu-Giao Thuỷ,

 

 

*22133     Đời 10-Doãn Đình Đạt con trai thứ 3 cụ Đình Phùng, mất ngày 4-3 thọ 60 tuổi, chính thất  Thị Ké con  cụ  Sơn người  Hoành Lộ, mất ngày 14-6  thọ 60 tuổi,  sinh 2 trai: Đình Điều, Đình Mậm và  con gái: Doãn Thị Hạt

 

1   Đời 11-Doãn Đình Điều con trưởng cụ Đình Đạt, mất ngày 7-2-1945  thọ 53 tuổi, sinh 2 trai: Đình Hiền, Đình Hoà (đều mất sớm) và  4 con gái: Thị Nghé, Thị Gái, Thị Rện (đều mất sớm), Doãn Thị Mào chồng là Nguyễn Khả Cửu  Hoành Lộ

 

 

*22134   Đời 10- Doãn Đình Quát con thứ 4 cụ Đình Phùng, mất ngày 11-6  thọ 77 tuổi, chính thất Đặng Thị Vượn con cụ Đặng Tráng người Hoành Lộ. mất ngày 19-5, sinh 5 trai: Đình Lu (mất sớm) Đình Xoài (mất sớm), Đình Hộ, Đình Hoạt, Đình Ăng.và  3 con gái: Doãn Thị … chồng là  Nguyễn Hiếu người Hoành Lộ, Doãn Thị He chồng là Nguyễn Thiên người Đồng Phù, Doãn Thị Ít chồng là  Đặng Tôn Hoành Lộ.

 

 

3   Đời 11-Doãn Đình Hộ con trai thứ 3 của cụ Quát, sinh ngày 15-3.  mất ngày 15-5 năm 1945, chính thất Nguyễn Thị Tròn con cụ Nguyễn Duyên  Hoành Lộ,  mất ngày 20-10 thọ 63 tuổi, sinh 4 con trai: Đình Mô, Đình Hệ ( đi phu đồn điền cao su Bến củi Tây ninh), Đình Hảo, Đình Hạc và  con gái:Doãn Thị Gái lấy ông  Sóc người Hoành Lộ.

                       

            

31   Đời 12-Doãn Đình Mô con trưởng cụ Đình Hộ, sinh năm 1919, chính thất Lê Thị Đức  con gái cụ Lê Văn Xứng người xã Trà Đông tỉnh Tây Ninh, 1 con gái  Doãn Thị Bé sinh năm Kỷ Dậu.

 

 

33 Đời 12-Doãn Đình Hảo con thứ 3 cụ Đình Hộ, mất ngày 25-11-2009 thọ 87 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Cúc sinh năm Nhâm Thìn  con cụ Nguyễn Thuận Hoành Lộ, sinh 6 con  trai: Đình Liên, Đình Việt, Đình Vinh, Đình Dự, Đình Hưng, Đình Quang  3 con gái: Doãn Thị Khuy  chồng Nguyễn Văn Nhu xã Xuân Phú-Xuân Trường-Nam Định, Doãn Thị Cài  chồng Phạm Chí Thiện xã Xuân Hùng-Xuân TrườngDoãn Thị Mai (đi bộ đội mất tích).

 

 

331  Đời 13-Doãn Đình Liên con trưởng cụ Đình Hảo, v Đỗ Thị Tâm  quờ xã Giao An, sinh 1 con trai:  Đình Tuyến.

 

3311 Đời 14- Doãn Đình Tuyến con ông Đình Liên, vNguyễn Thị Nhị ,sinh 1 trai: Doãn Đình Tuyên con gái: Doãn Thị Hương

 

332  Đời 13- Doãn Đình Việt con thứ 2 cụ Đình Hảo, v Phạm Thị Hiền người quận Đống Đa-Hà Nội, sinh 2 trai: Đình Hiếu (mất sớm) Doãn Đình Nam

 

333 Đời 13- Doãn Đình Vinh con thứ 3 cụ Đình Hảo, v Phạm Thị Mậu  người xã Xuân Hùng-Xuân Trường Sinh 1 trai: Đình Cường và 2 con gái: Thị Vui, Thị Vi

 

3331  Đời 14- Doãn Đình Cường con trưởng ông  Đình Vinh,v Hà Thị Lan  quờ xó Yên Phú -ý Yên-Nam Định, con  gái: Doãn Thị Mi

 

4 Đời 11- Doãn Đình Hoạt con trai thứ 4cụ Đình Quát, chính thất Đặng Thị Quất con  cụ Đặng Viết Tuy người  Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Đình Lục, Đình Quyên và 1 con  gái.

 

41  Đời 12-Doãn Đình Lục con trai trưởng cụ Đình Hoạt, mất ngày 29 tháng Giêng năm 2006, v Trần Thị Liễu sinh năm 1937 người xã Hồng Thuận-Giao Thuỷ, sinh 3 con trai: Đình Chung, Đình Hoà, Đình Sơn và  4 con  gái: Doón Thị Đào chồng là Trần Văn Hoà ở huyện Hải Hậu, Doón Thị Hoa chồng là Phạm Văn Tám  xã Bình Hoà-Giao Thuỷ, Doãn Thị Hà chồng là Hoàng Văn Tương xã Giao Tiến, Doãn Thị Trà chồng là Trịnh Văn Hoán  xã Giao Tiến huyện Giao Thuỷ.

 

411  Đời 13-Doãn Đình Chung con trai trưởng cụ Đình Lục, sinh năm 1962, v Vũ Thị Thảo sinh năm 1962 quê  xã Giao Tiến, sinh 2 con trai Đình Dũng , Doãn Đình Kiên sinh năm 1992

 

4111  Đời 14-Doãn Đình Dũng  con  trưởng ông Đình Chung, sinh năm 1987,  v Phạm Thị Lan sinh năm 1987 quờ ở  huyện Trực Ninh.

 

412  Đời 13-Doãn Đình Hoà  con trai thứ hai cụ Đình Lục, sinh năm 1964,vTrần Thị Hồng sinh năm 1968 quờ ở  huyện Trực Ninh, sinh 1 trai: Doãn Đình Hùng năm 1988, con gái Doãn Thị Huế sinh năm 1993

 

413  Đời 13-Doãn Đình Sơn  con trai thứ 3 cụ Đình Lục, sinh năm 1967, v Trần Thị Vẻ người làng Hoành Lộ, sinh 2 trai: Doãn Đình Dương sinh năm 1991, Doãn Đình Trường và con  gái: Doãn Thị Lan

 

42   Đời 14-Doãn Đình Quyên con trai thứ 2 cụ Đình Hoạt, mất ngày 15-7-1972,  v Trần Thị Xuân  sinh năm 1940  người làng Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Đình Duyên, Đình Thành và   4 con gái: Doãn Thị Mơ chồng là Trần Văn Ước xã Giao Tiến, Doãn Thị Mận chồng là Phạm Văn Thành  xã Giao Phong, Doãn Thị Thuận chồng là  Đoãn Vũ Nhương xã Giao Hà , Doãn Thị Lượt chồng là Nguyễn Văn Huấn  huyện Hải Hậu-Nam Định

 

421 Đời 13-Doãn Đình Duyên con trai trưởng ụng  Đình Quyên, sinh năm1966, v Vũ Thị Hoa quờ ở xã Giao Tiến, sinh 1 trai: Doãn Đình Tuyên  ngày 22-2-1991 và 2 con  gái: Doãn Thị Giang sinh năm1992,  Doãn Thị Nga sinh năm1998

 

422  Đời 13-Doãn Đình Thành con trai thứ Đình Quyên, sinh năm 1972, v Thị Hằng sinh năm 1974 quờ xó  Giao Tiến, sinh con  trai: Doãn Đình Tiến năm1997 và con  gái Doãn Thị Thuỷ sinh năm 1988

 

 

 

*222   Đời 8-Doãn Đình Huy tự Quang Phát,  con trai thứ 2 cụ Đình Tuyển, Chính thất  Vũ Thị Lân người Trà Lũ, sinh 3 con trai: Đình Tầm, Đình Trung  ( mất sớm), Đình Tín và1 con gái.

 

*2221   Đời 9  Doãn Đình Tầm con trai cả cụ Đình Huy, chính thất Lê Thị Hấn. Sinh  con trai : Đình Nhất, kế thất sinh 2 con trai:  Đình Thốn, Đình Khơi.

 

*22211  Đời 10- Doãn Đình Nhất, con trư­ởng cụ Đình Tầm, sinh con trai Đình Cầu (không biết đi đâu).

 

*22212  Đời 10 - Doãn Đình Thốn sinh con gái: Doãn Thị D­ư  chồng là Bùi Binh Biên ng­ười Hoành Tam sinh 3 con trai Đình Liên, Đình Vận, Đình Thắng

*22212  Đời 10- Doãn Đình Khơi con trai thứ 3 cụ Đình Tầm, sinh 1 con trai  Đình Tịch.

 

1  Đời 11- Doãn Đình Tịch con cụ Đình Khơi, sinh sống ở Hà Nội, có 2 con gái

 

*2223     Đời 9- Doãn Đình Tín tự Hữu Thực, hiệu Phúc Nhân, con trai thứ 3 cụ Đình Huy mất ngày 26-6 , chính thất Vũ Thị Chức người Hoành lộ, mất ngày 18-8, sinh 2 con trai: Đình Nghi (mất sớm),  Đình Ưng

 

*22232      Đời 10-Doãn Đình Ưng  con trai thứ 2 cụ Đình Tín, chính thất L­ưu Thị Nội ng­ười ng­ười xã Giao Yến. mất  ngày 4-10 ,sinh 3 con trai: Đình Xứng (tức Vỹ), Đình Muôn, Đình Mầm (mất sớm) và 4 con gỏi  Doãn Thị Dấm chồng là Trần Huy Tiên sinh con trai Trần Thìn Hoành Lộ, Doãn Thị Tẽo   chồng là Ngô Đức Thiện Giao An, Doãn Thị Đáng(mất sớm), Doãn Thị Rơi  chồng là  Nguyễn Đình Lung người Hoành Lộ

 

1  Đời 11-Doãn Đình Xứng (tức Vỹ ) con trai tr­ưởng cụ Đình Ưng (mất tại xã Giao An), chính thất Đặng Thị Hoè quờ xó Giao Tân mất 18-3-1945,  sinh 2 con trai Đình Tôn, Đình Trọng, con gái Thị Xuân (mất năm 1945)

11  Đời 12-Doãn Đình Tôn con trai tr­ưởng cụ Đình Xứng, đi Nam Kỳ năm 1942, sinh 3  trai và  1 con gái ( con trai Đình Tuấn, 1 con gái là Thị Tú,) gia đỡnh  cụ Tụn đang sinh sống tại đ­ường Đào Duy Từ-Đà Lạt.

 

 

12 Đời 12- Liệt sỹ Doãn Đình Trọng con trai thứ 2 cụ Đình Xứng, bộ đội  chống  Pháp ( hy sinh tại Nam Kỳ)

 

 

2   Đời 11-Doãn Đình Muôn con trai thứ 2 cụ Đình Ưng, sinh năm 1896. mất 17-8-1994  thọ 98 tuổi, chính thất Đặng Thị Thảo mất 3-11 thọ 53 tuổi con cụ Nho sinh Đặng Đình Xuất ng­ười làng Hoành Lộ,  sinh 5 con trai: Đình Triệu, Đình Nhì (mất sớm), Đình Nghìn, Đình Vàn, Đình Bách và 2 con gái Doãn Thị Tuất chồng là Nguyễn Bồng ng­ười xã Hồng Thuận liệt sỹ chống Pháp,  Doãn Thị Tuấn (mất  sớm).

 

21  Đời 12-Doãn Đình Triệu con trai tr­ưởng cụ Đình Muôn, sinh năm 1914 mất ngày 18-3 thọ 63 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Trúc sinh 1914 mất 7-12-1994 thọ 81 tuổi con cụ Nguyễn Dư­ ng­ười Hoành Lộ,  sinh 7 con trai: Đình Bồi, Đình Tài (mất sớm) , Đình Bàng, Đình Hồng (mất năm 1950), Đình Bỉnh, Đình Bảo, Đình Báu và 2 con gái : Thị Gái mất sớm, Doãn Thị Lý  chồng là Phạm Đình Khiển Hoành Tứ có con trai là Đinh Khiêm, Đình Phòng, Đình D­ương.

 

211    Đời 13-Doãn Đình Bồi  con trai  trưởng cụ Đình Triệu, sinh năm 1937 mất 3/5/2010 thọ 73 tuổi,v Lê Thị The sinh 1937 con  cụ Lê Đình Tộ thôn Hoành Tứ, sinh 3 con trai: Đình Cao ( mất sớm), Đình Hội, Đình Hiên.

 

 2111   Đời 14-Doãn Đình Hội con trai thứ 2 ông Đình Bồi, sinh 1978. v Nguyễn Thị Hương con  ông Nguyễn Đình Dự ng­ười Hoành Lộ, sinh 1980,  con gái  Doãn Thị Hoài Thu sinh  năm 2007.

 

2112  Đời 14-Doãn Đình Hiên  con trai thứ 3 ông Đình Bồi, vợ  Phạm Thị Tơ sinh năm1986 con gái ông Phạm Văn Đề xã Bình Hoà,  con gái Doãn Thi Ánh sinh năm 2010.

 

 

213  Đời 13-Doãn Đình Bàng con trai thứ 3 cụ Đình Triệu, sinh  năm 1946. v  Nguyễn Thị Duyên sinh năm 1948 con  cụ Nguyễn Đinh Đoá ở xã Giao Nhân. Sinh 5 con trai: Đình Bình, Đình Minh, Đình Mạch, Đình Thanh sinh năm 1984 , Đình Bạch (mất lỳc 9 tuổi). và 5 con gái: Doãn Thị Duyến: (bị bệnh chết năm 22 tuổi), Doãn Thị Miến  chồng là Lò Văn Kho xã Thanh Chương -Điện Biên , Doãn Thị Mì   chồng Phạm Văn Thịnh ngư­ời Hà Tây, Doãn Thị Sơi  chồng là Phạm Văn Thịnh ng­ười xã Thanh Luông - Điện Biên, Doãn Thị Huê  chồng là  Sỹ ngư­ời Yên Bái,

 

2131  Đời 14-Doãn Đình Bình con trai tr­ưởng ông Đình Bàng, sinh năm 1974 v  Nguyễn Thị Tuyết quờ xã Thanh Xư­ơng-Điện Biên, sinh con trai Doãn Đình Anh năm 2003 , 2 con gái Thị Nhung, Thị Huyền.

 

2132  Đời 14-Doãn Đình Minh con trai thứ 2 ông Đình Bàng, sinh năm 1978, vợ  Nguyễn Thị Chiến sinh năm 1978 con  ông Ban ở xã Xa Nậm-Điện Biên, con trai Doãn Đình Nhất sinh năm 2000,con gái: Doãn Thị Phương.

 

2133  Đời 14-Doãn Đình Mạc con trai thứ 3 ông Đình Bàng, sinh năm 1982, vợ Lương Thị Thanh sinh năm 1976 con ông Luận ở Điện Biên,  sinh  con trai  Doãn Đình Dũng năm 2007, con gái  Doãn Thị Dung

 

 

215  Đời 13- Doãn Đình Bỉnh con trai thứ 5 cụ Đình Triệu, sinh năm 1953, v Thị Lý sinh 1955 con  cụ Lê Đình Chuyên ngư­ời thôn Hoành Tam, sinh 1 con trai Đình Tĩnh và 3 con gái Doãn Thị Huệ con ông  Đình Ph­ương người Hoành Lộ, Doãn Thị Hoa chồng là Phạm Văn Kiều người Hoành Tam, Doãn Thị Lụa  chồng là Phạm Văn Trọng người ở huyện Vũ Thư­ -Thái Bình.

 

2151  Đời 14- Doãn Đình Tĩnh con trai  ông Đình Bỉnh, sinh 1982, vợ Phạm Thị Dung sinh năm 1987 con ông Phạm Kế ở xã Xuân Phú, sinh con trai Doãn Đình Anh năm 2007

 

 

216  Đời 13- Doãn Đình Bảo con trai thứ 6 cụ Đình Triệu, sinh năm 1955, v Cao Thị Dung sinh 1956 con cụ Cao Văn Đặng xã Giao Châu, sinh 4 con trai là Đình Mạnh, Đình An, Đình Tr­ường (mất sớm) Đình Khang sinh năm 1985, và con gái Doãn Thị Nhuận chồng là Phạm Văn Bắc Hoành Tam.

 

2161  Đời 14-Doãn Đình Mạnh con trai tr­ưởng ông Đình Bảo, sinh năm 1973 làm công nhân ở Quảng Ninh, v Trần Thị Thuỷ sinh năm 1973 con ông Trần Văn Bốn tỉnh Quảng Ninh, sinh  con trai Doãn  Đình Thắng năm 2001 và con gái  Doãn Thị Dương.

 

2162  Đời 16-Doãn Đình An con trai thứ­ 2 ông Đình Bảo, sinh 1981, vợ Trần Thị Hải sinh năm 1987, con ông Nguyễn Văn Huệ ở huyện  Hải Hậu.

 

 

217  Đời 13 Doãn Đình Báu con trai thứ 7 cụ Đình Triệu, sinh năm 1958, v Trần Thị Thắm Vụ phó vụ tiểu học Bộ Giáo Dục, sinh con gái Doón Thị Sương  năm 1990 tốt nghiệp Đại học Tài chính  và con trai Doãn Đức Quân năm 1996

 

23  Đời 12-Doãn Đình Nghìn con trai thứ 3 cụ Đình Muôn, sinh năm 1924 mất năm1953 mới 33 tuổi. ( bị đạn pháo của Pháp bắn trúng nhà, ụng và con trai Đình Chúc bị chết khi đang ngủ) chính thất Nguyễn Thị Do con cụ Nguyễn Đình L­ưu ngư­ời Hoành Lộ, sinh năm 1922 mất ngày 16-1-2010 thọ 88 tuổi.

 

231  Đời 13-Doãn Đình Ngạn con trai trư­ởng cụ Đình Nghìn, sinh năm 1948, v  Nguyễn Thị Minh sinh 1956  con cụ Nguyễn Khiển xã Giao Hải, sinh 2 con trai : Đình Vận, Đình Tuân và  3 con gái Doãn Thị Ninh (Hoa)  chồng là  Bùi Văn Sỹ xã Giao Hà con trai tên là Chiến, Doãn Thị Vinh (Thơm) chồng là Phạm Văn Tuyên ở xó Giao Sơn, Doãn Thị Ngát chồng là  Nguyễn Văn Quyết Bắc Giang.

 

2311   Đời 14-Doãn Đình Vận con trai trư­ởng ông Đình Ngạn. sinh năm  1978  v Nguyễn Thị Huê sinh năm 1984 con  ông Nguyễn Vang xã Giao Nhân,  con trai Doón Đình Tân  sinh năm 2007

 

2312  Đời 14-Doãn Đình Tuân con trai th­ứ 2 ông Đình Ngạn, sinh năm 1980, vợ  Cao Thị Tâm  sinh năm 1979 con  ông Đinh Văn Ngọc  Minh Hoá-Quảng Bình, sinh 2 con trai: Doãn Đình Nhật năm 2002, Doãn  Đình Hiếu năm 2008

 

232  Đời 13-Doãn Đình Bản  con trai thứ­ 2 cụ Đình Nghìn, sinh năm 1950 v Trịnh Thị Thái sinh năm1949 con cụ Trịnh Bá Song xã Xuân Tân-Xuân Trường, sinh 5 con trai :Đình Hồ, Đình Trí, Đình Chiêm, Đinh Chính (mất sớm), Đình Chinh sinh năm 1982 và con gái Doãn Thị Cải chồng là Nguyễn Văn Huân ở Đồng Nai  sinh con trai Nguyễn  Huy.

 

2321  Đời 14-Doãn Đình Hồ con trai trư­ởng ông Đình Bản, sinh năm 1973, vợ Phạm Thị Ngọc  sinh năm 1978  con  ông Phạm Văn Nghinh ng­ười làng  Hoành Lộ, sinh 2 con trai  Doãn Đình Hải năm 1999, Doãn Đình Nam năm 2006

 

2322  Đời 14-Doãn Đình Trí con trai thứ 2 ông Đình Bản, sinh năm 1976, Sỹ quan quân đội, giáo viên Trư­ờng sỹ quan Đặc công, vợ Bùi Thị Hằng sinh năm 1978 con ông Bùi Ngọc Châu người làng Hoành Lộ, sinh con gái Doãn Thị Trang  năm  2007.

 

2323  Đời 14- Doãn Đình Chiêm con trai thứ 3 ông Đình Bản, sinh 1978, v Nguyễn Thị Hợp sinh năm 1983 con  ông Nguyễn Văn Hìu Thái Bình,  sinh  con gái  Doãn Thị Bình  năm 2008.

 

 

24  Đời 12- Doãn Đình Vàn con trai thứ 4 cụ Đình Muôn, sinh năn 1927 mất  năm 2009 thọ 83 tuổi, chính thất Đặng Thị Tuỳ sinh 1928, con  cụ Đặng Đình Nghi Hoành Lộ, sinh  con trai Đình Tuế, Doãn Đình Thứ sinh năm 1972 bỏ nhà đi từ năm 17 tuổi,  và 7 con gái: Doãn Thị Lan  chồng tờn  Bản ở Tuyên Quang, Doãn Thị Huệ sinh 1 con trai tên Châu, Doãn Thị Na  chồng là Trần Văn Đô ng­ười Tuyên Quang con trai tên Long. Thị Đà (mất sớm), Doãn Thị Loan  chồng là  Phùng Văn Khiêu ở xó Giao Sơn, Doãn Thị Lân  chồng là Trần Gia Khang xó Thọ Nghiệp-Xuân Trường, Doãn Thị Phượng  chồng là  Nguyễn Bồng xó Giao Hải sinh con trai Nguyễn Bằng.

Kế thất Vũ Thị Mậu sinh năm1930 con cụ Vũ Đình Dung xã Giao Yến,  sinh con trai là Đình Thứ  và 2 con gái Doãn Thị Hồng  chồng là Đinh Văn Long ở Minh Hoá-Quảng Bình. Doón Thị Hà  (đi tu)

 

241  Đời 13-Doãn Đình Tuế con trai trư­ởng cụ Đình Vàn, sinh 1965, v Trấn Thị Sen sinh năm 1973 con ông Trần Sở xó Thọ Nghiệp-Xuân Trường, sinh con trai Doãn Đình Toàn năm 1999, con gỏi Doãn Thị Hư­ơng sinh năm 1993

 

25  Đời 12-Doãn Đình Bách con trai thứ 5 cụ Đình Muôn, sinh 1934. chính thất Bùi Thị Hằng sinh 1934 mất ngày 11-9-2009 thọ 76 tuổi, con cụ BùiBinh Biên ở Hoành Tam sinh 2 con trai: Đình Nguyên, Đình Ngân  và  8 con gái: Doãn Thị Oanh  chồng là D­ương Đình Thẩm ở xã Giao Hải, Thị Toan (mất sớm), Doãn Thị Trâm chồng là  Ngô Doãn Tự ở xóm Thọ Nghiệp -Xuân Trường, Doãn Thị Lanh chồng là Nguyễn Đình Trâm ngư­ời Hoành Lộ, DoãnThị Len chồng người Trung Quốc, Thị Nụ  chồng   Đình Tr­ường ngư­ời Hoành Lộ, Doãn Thị Sen  chồng là  Ngô Doãn Nhạn  ở xó Thọ Nghiệp-Xuân Trường, Doãn Thị Chiến  chồng là Lê Huy Kiều ng­ười Hoành Lộ

 

251  Đời 13-Doãn Đình Nguyên con trai tr­ưởng cụ Đình Bách, sinh năm 1957,  vợ Hồ Thị Linh sinh năm 1961 con ụng Hồ Ngọc Cượng ở huyện  Duy Xuyên-Quảng Nam, sinh 3 con gái Doãn Thị Hiền năm1983, Thị Duyên, Thị Duyến con trai  Doãn Đình Quân sinh năm 1999,

 

252  Đời 13- Doãn Đình Ngân con trai thứ 2 cụ Đình Bách, sinh năm 1962, vợ Đoàn Thị Tú sinh 1972 con ụng Đoàn Ngọc Tuấn ng­ười Thị trấn Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương sinh 2 con gái  Doãn Thị Nguyệt, Doãn Thị Mai


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Cội nguồn họ Doãn Việt Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hải Bối
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ HỌ ĐINH (DOÃN) VÀ HỌ DOÃN Ở VÂN ĐÀI, THÁI BÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ HỌ ĐINH (DOÃN) VÀ HỌ DOÃN Ở VÂN ĐÀI, THÁI BÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hoành Nhị
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia pha chi Hòa Mục, Hòa Thạch, Quốc Oai
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Yên Quyết
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi xã Ninh Sơn-huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Thổ Hoàng , Ân Thi

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)