TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Gia phả chi Hải Bối

 Chi Hải bối

            Thôn Cổ điển xã Hải bối huyện Đông anh-Hà nội, là vùng ven sông Hồng, đất đai trù phú, nhân dân đã sinh sồng ổn định từ cuối đời nhà Trần đến nay trong đó có chi họ Nguyễn Doãn.

            Từ năm 1806 tại đây đã có nhà thờ họ Doãn, có bản tộc ước của dòng họ, được giữ gìn cho đến ngày nay. Trước đây chi họ Nguyễn Doãn ở Hải bối cũng có gia phả ghi chép thế thứ đến đời thứ 8 nhưng đã bị thất lạc, tiếp nữa do chiến tranh loạn lạc, việc ghi chép không còn được tiếp tục nên có khoảng trống về tên tuổi và thế thứ của các bậc tiền nhân từ cụ thủy tổ cho đến đời thứ 11.

            Tuy không tường tận về thế thứ và tại sao lại mang họ Nguyễn Doãn, nhưng theo di ngôn từ đời trước truyền lại qua các thế hệ thì họ Nguyễn Doãn ở xã Hải bối  khảng định chắc chắn có nguồn gốc từ họ Doãn ở Cổ định-Triệu sơn-Thanh hóa.  Dù trên giấy tờ hành chính vẫn mang họ Nguyễn Doãn nhưng trên thực tế và trong Gia phả  3  chi họ ở đây chỉ ghi là họ Doãn, để một lần nữa khảng định là con cháu họ Doãn Việt nam.

            Qua thời gian 200 năm trở lại đây họ Doãn ở Hải bối hình thành 3 phân chi, đã có hậu duệ đến đời thứ 17. Hiện có hội đồng gia tộc, bản quy ước hoạt động chi họ và có liên hệ các chi họ xa gần với tư cách là thành viên họ Doãn Việt nam.

 

            Đời thứ 9  cụ  Nguyễn Doãn Tập   tiên phụ mẫu cũng như hậu duệ đều không còn nhớ rõ, nhưng biết rằng năm 1806 cụ là người trông coi nhà thờ !

 

                        Phân chi 1- Hải bối

       Đời  10  cụ Nguyễn Doãn… sinh 5 con trai ;

1-      Cụ trưởng họ, đời thứ 11

2-       Cụ Doãn Chân.

3-       Cụ Doãn Quản Ba.

4-      Cụ … sinh ra cụ Doãn Thưởng

5-      Cụ Doãn Tuấn  ( bỏ quê đi đâu không rõ )

1        Đời  11  Trưởng họ đời thứ 11, sinh ra  cụ Doãn Hải.

11      Đời 12-Doãn Hải  sinh năm 1865, sinh các con  Doãn Thị Am chồng là người họ Nguyễn Hữu ở cùng thôn. Doãn Thị Lam chồng là người họ Đỗ cùng xã. Doãn O ( mất sớm ), Doãn Thị Tham sinh năm 1903 mất  năm 1999 chồng là người họ Nguyễn Quốc cùng thôn. Doãn Thị Phĩnh chồng là người họ Nguyễn Năng cùng thôn. Doãn Hàm ( mất sớm ). Doãn Đàm ( mất sớm ) Doãn Can, Doãn Chắt.

112      Đời  13-Doãn Can   con trai thư 3 cụ Doãn Hải, sinh năm 1900, chính thất Nguyễn Thị Tèo , không có con.

113     Đời 13-Doãn Chắt  con út cụ Doãn Hải, sinh năm 1907 , chính thất Nguyễn Thị Kiểm không có con, thứ thất Nguyễn Thị Tý sinh con gái Doãn Thị Khuôn năm 1948, Doãn Thị Chiu  lấy chồng ở xã Kim nỗ Đông anh.

 

2     Đời 11-Doãn Chân  con thứ 2 cụ tổ đời thứ 10, sinh năm 1850 sinh 2 con trai  Doãn Thực, Doãn Trần ( mất sớm) và 1 con gái .

1   Đời 12-Doãn Thực con trai cụ Doãn Chân, sinh năm 1885, chính thất Nguyễn Thị Nhỡ, sinh 4 con gái  Doãn Thị Ẩm năm 1920 lấy chồng người họ Đỗ cùng xã. Doãn Thị Dõng năm 1922 lấy chồng họ Nguyễn Hữu. Doãn Thị Dần năm 1926 lấy chồng người họ Nguyễn Quốc Doãn Thị Côi năm 1929 lấy chồng ngượi họ Phạm cùng làng.

 

3  Đời 11-Doãn Quản Ba, con thứ 3 cụ Tổ đời thứ 10, chính thất  sinh 2 con gái Doãn Thị Phà năm 1860 lấy chồng họ Nguyễn Hữu, Doãn Thị Ba năm 1862 lấy chồng họ Nguyễn Quốc cùng xã.

4  Đời 11-Nguyễn Doãn….  Sinh ra cụ Doãn Thưởng , Doãn Vòng và con gái là Doãn Thị Láng lấy chồng họ Nguyễn Văn ở cùng xã.

41 Đời 12-Doãn Thưởng  sinh năm 1888, chính thất sinh Doãn Thuyết.

411 Đời 13-Doãn Thuyết  con trưởng cụ Doãn Thưởng , sinh năm 1926, Liệt sỹ chống Pháp, chính thất Nguyễn Thị Miến, sinh 1 con gái Doãn Thị Tuyết lấy chồng họ Nguyễn Quốc ở cùng xã.

42 Đời 12-Doãn Vòng,  em 2 cụ  Doãn Thưởng và Doãn Thị Láng, sinh năm 1890, chính thất  sinh Doãn Vì, Doãn Thuần ( mất sớm ),Doãn Thị Thảng chồng người họ Nguyễn Năng. Doãn Thị Tý lấy chồng họ Nguyễn Quốc. Doãn Thị Tỷ chồng người họ Đặng.

421  Đời 13-Doãn Vì  con trưởng cụ Doãn Vòng , sinh năm 1912, chính thất sinh 4 con trai Doãn Thùy, Doãn Nghiệp, Doãn Minh, Doãn Tít.

4211     Đời  14-Doãn Thùy  con trưởng cụ Doãn Vì sinh năm 1939, bộ đội chồng Pháp, vợ 1 Nguyễn Thị Sẻ sinh năm 1942, vợ 2 Nguyễn Thị Trịnh, 2 bà sinh 3 con trai và 1 con gái Doãn Thúy, Doãn Thoan, Doãn Toan, Doãn Thị Soạn.

42111    Đời 15-Doãn Thúy  con trưởng ông Doãn Thùy, sinh năm 1965, vợ Nguyễn Thị Luế  sinh 4 con gái  Doãn Thị Lan năm 1986, Doãn Thị Hồng năm 1990, Doãn Thị Hoa năm 1992, Doãn Thị Chi Huệ năm 1997.

42112     Đời 15-Doãn Thoan  con thứ 2 ông Doãn Thùy, sinh năm 1970, vợ Nguyễn Thị Khiên sinh 2 con trai Doãn Hồng năm 1996, Doãn Hà năm 1999.

42113      Đời  15-Doãn Toan  con thứ 3 ông Doãn Thùy, vợ Nguyễn Thị Liên sinh năm 1981 giáo viên trường mầm non xã Hải bối, sinh 2 con Doãn Tính năm 2001, Doãn Ngọc Hà năm 2005.

4212     Đời 14-Doãn Nghiệp con thứ 2 cụ Doãn Vì, sinh năm 1946 , bộ đội chống Mĩ, thương binh, vợ Nguyễn Thị Liên sinh năm 1948, sinh 2 con gái Doãn Thị Hiên năm 1978 Doãn Thị Hằng năm 1980.

4213       Đời 14-Doãn Minh  con thứ 3 cụ Doãn Vì, sinh năm 1951, bộ đội chồng Mĩ, vợ Nguyễn Thị Thảo  sinh con trai Doãn Ninh và 3 con gái Doãn Thị Hiền  năm 1979, Doãn Thị Huệ năm 1982, Doãn Thị Hương năm 1985.

42131        Đời 15-Doãn Ninh con trai ông Doãn Minh, vợ Nguyễn Thị Lan Anh, làm công nhân , sinh con gái Doãn Thu Ngân.

4214         Đời 14- Doãn Tít ( cải là Tuấn ) con thứ 4 cụ Doãn Vì, sinh năm 1955, vợ Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1958, sinh con trai Doãn Tùng, con gái Doãn Thị Huệ

42141       Đời 15 -Doãn Tùng  con trai ông Doãn Tuấn , sinh năm 1985, vợ Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 1987 ( 2 vợ chồng làm công nhân ) sinh con trai Doãn Đức năm 2010, con gái Doãn Thị Mai năm 2006.

 

15       Đời 12-Doãn Ky  ( Gia phả chi Hải bối không ghi rõ là con cụ nào , ban biên tập tạm xếp vào sau chi cụ Doãn Hải ). Sinh năm 1882 mất ngày 16-9 không rõ năm, chính thất Nguyễn Thị Cẩm  sinh con trai Doãn Chữ và 3 con gái Doãn Thị Nữ sinh năm 1914 chồng người họ Nguyễn Hữu, Doãn Thị Vữ năm 1916 lấy chồng họ nguyễn Hữu, Doãn Thị Tôm sinh năm 1918.

151        Đời 13-Doãn Chữ  con cụ Doãn Ky, sinh năm 1912 mất ngày 12-1 thọ 71 tuổi.Chính thất Nguyễn Thị Ư sinh năm 1925 thọ 56 tuổi, sinh 4 con trai và 1 con gái : Doãn Khu, Doãn Thị Thuân, Doãn Phong, Doãn Nho, Doãn Sĩ.

1511       Đời 14-Doãn Khu  con trưởng cụ Doãn Chữ, sinh năm 1949 bộ đội chống Mĩ phục viên về làm công nhân  Công ty vận tải đường thủy. Vợ 1 (đã ly hôn ) sinh 3 con gái Doãn Thị Hương sinh năm 1976, Doãn Thị Hoa năm 1980, Doãn Thị Hồi năm 1982.  Vợ 2 Cù thị Hùy quê ở Nam định, sinh 2 con trai Doãn Phố năm 1985, Doãn Cường năm 1987. Vợ thứ 3 Tạ thị Tân sinh Doãn Thị Tường năm 1995.

1512       Đời 14-Doãn Phong con thứ 2 cụ Doãn Chữ, sinh năm 1959, vợ Nguyễn Thị Dịu sinh năm 1959 sinh Doãn Chức, Doãn Thăng, Doãn Thị loan.

15121       Đời 15-Doãn Chức  con trưởng ông Phong sinh năm 1982, vợ Lưu thị Mai sinh Doãn Quyền năm 2005, Doãn Thị Linh năm 2006, Doãn Thế năm 2012.

15122     Đời 15-Doãn Thăng con thứ 2 ông Doãn Phong , sinh năm 1983 vợ Nguyễn Thị Yến sinh năm 1995, đều làm công nhân sinh con gái Doãn Thị Bảo Châu năm 2012.

 

1513       Đời thứ 14 Doãn Nho con thứ 3 cụ Doãn Chữ, sinh năm 1963 , bộ đội chuyển ngành làm công nhân công ty cầu Thăng long, vợ Trần Thị Hạnh quê ở Nghệ an  sinh con gái Doãn Thị Trang năm 1991 và 2 con trai Doãn Thắng năm 1993, Doãn Long năm 1995,

1514      Đời 14-Doãn Sĩ  con thứ 4 cụ Doãn Chữ, sinh năm 1966 vợ Nguyễn Thị Thoa sinh năm 1966 người cùng xã  , sinh 4 con gái  Doãn Thị Thơm sinh năm 1986, Doãn Thị Thắm năm 1988 học Cao đẳng công nghiệp Hà nôi, Doãn Thị Thúy sinh năm 1990 học Cao đẳng công nghiệp hóa chất, Doãn Thị Mai sinh năm 1992 và con trai Doãn Quân năm 1992 .

 

Phân chi 2-Hải bối

        Đời 10  cụ Nguyễn Doãn …. Sinh ra 1 là ông nội cụ Doãn Có, 2 là cụ Doãn Tường.  

Cụ Doãn Võng hiệu Phúc Võng chết trận ngày 27-12, chưa xác định được cụ ở đời thứ 10 hay 11.

21      Đời  12-Doãn Có   sinh năm 1845 mất ngày 29-12 không rõ năm , chính thất Nguyễn Thị Bình mất ngày 28-8 sinh 2 con trai  Doãn Nhứ, Doãn Ngôn và 3 con gái  Doãn Thị Quỹ, Doãn Thị Rèn, Doãn Thị Co.

211       Đời 13-Doãn Nhứ  con trưởng cụ Doãn Có  sinh năm 1875 mất ngày 4-7 không nhớ năm. Chính thất Nguyễn Thị Mậu  mất ngày 28-8 sinh con gái Doãn Thị Ngư năm 1914. Thứ thất Nguyễn Thị Nghiêm mất ngày 15-1 sinh con trai Doãn Nhừ.

2111      Đời  14-Doãn Nhừ con trai cụ Doãn Nhứ, sinh năm 1916, mất ngày 29-11, chính thất Nguyễn Thị Ỏn sinh năm 1920 mất ngày 10-3, sinh 4 con trai và 4 con gái  Doãn Kết, Doãn Duy, Doãn Huy, Doãn Tiến , Doãn Thị On  sinh năm 1951 chồng người họ Nguyễn Quốc , Doãn Thị Cương sinh năm 1962 lấy chồng  họ Trần, người cùng xã, Doãn Thị Khái, Doãn Thị Khang.

21111         Đời 15-Liệt sỹ Doãn Kết  con trai trưởng cụ Doãn Nhừ, sinh năm 1948, bộ đội chống Mĩ, trung úy chính trị viên đại đội ,  hy sinh trong chiến trường miền Nam.

21112        Đời 15-Liệt sỹ Doãn Duy con thứ 2  cụ Doãn Nhừ, sinh năm 1954, bộ đội hy sinh trong kháng chiến chống Mĩ.

21113           Đời 15-Doãn Tiến  con thứ 4 cụ  Doãn Nhừ, sinh năm 1954 , bộ đội phục viên làm công nhân, vợ Nguyễn Thị Hương sinh năm 1958 , sinh con gái Doãn Thị Thanh năm 1977 và con trai Doãn Dũng.

*1          Đời 16-Doãn Dũng sinh năm 1979 cử nhân , đại học sư phạm Hà nội, sinh con trai Doãn Long Giang năm 2007, Doãn Thị Hà Anh năm 2009.

21114       Đời 15-Doãn Huy  con thứ 4 cụ Doãn Nhừ sinh năm 1957, vợ Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1960, sinh con trai Doãn Đinh năm 1990 học Cao đẳng công nghiệp Hà nội và 4 con gái Doãn Thị Thăng năm 1983, Doãn Thị Huỳnh năm 1985, tốt nghiệp Học viện Quân sự. Doãn Thị Sinh năm 1987 bác sĩ Y khoa, Doãn Thị Nụ năm 1992, tốt nghiệp trung cấp Y khoa.

212       Đời 13-Doãn Ngôn con thứ 2 cụ Doãn Có sinh năm 1901, mất ngày 25-10 ( phả chi Hải bối không ghi rõ cụ  làm Chánh , phó Tổng hay Tổng đoàn nên Ban biên tập ghi tên thường gọi là cụ tổng Ngôn ).Chính thất Nguyễn Thị Dĩnh sinh Doãn Thị Dị ( mất sớm) Doãn Phối. thứ thất Nguyễn Thị Nghiện  sinh 3 con gái Doãn Thị Hưởng  năm 1938 lấy chồng họ Bùi người cùng xã, Doãn Thị Hưu sinh năm 1948 lấy chồng họ Nguyễn Hữu người cùng làng. Doãn Thị Hiến lấy chồng họ Nguyễn Quốc người cùng làng.

 

2      Đời 11-Doãn Tường, hiệu Thuần Tường, sinh năm 1853 mất ngày 7-2 không nhớ năm, chính thất Nguyễn Thị Sơn hiệu Diệu Sơn người xã Hải bối mất ngày 20-8, thứ thất Nguyễn Thị Đạm   hiệu Từ Đạm mất ngày 9-5 . Hai  cụ sinh 4 con trai Doãn Mạch, Doãn Ba, Doãn Suýt, Doãn Suỵt và 2 con gái Doãn Thị Diệm lấy chồng họ Nguyễn Quốc, Doãn Thị Mậu lấy chồng họ Nguyễn Quốc xã Hải bối.

21       Đời  12-Doãn Mạch  con trưởng cụ Doãn Tường sinh năm 1883 mất ngày 12-3, chính thất Đỗ Thị Nghĩ mất ngày 15-9 sinh Doãn Mích, Doãn Thị Mịch lấy chồng họ Nguyễn Hữu, Doãn Thị Tớn ( mất sớm).

211      Đời 13-Doãn Mích con trai cụ Doãn Mạch, sinh năm 1913 mất ngày 29-11 thọ 87 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Tý sinh năm 1920 mất ngày 23-8 thọ 85 tuổi. sinh 2 con trai Doãn Đỗng, Doãn Tư  ( mất sớm) và 4 con gái Doãn Thị Tình, Thị Thất, Thị Thập, Thị Thúy và 1 con nuôi Doãn Thị Hòa.

2111     Đời 14-Doãn Đỗng  con cả cụ Doãn Mích, sinh năm 1948, kỹ sư , Giám đốc Công ty xây dựng cầu đường, Bộ Giao thông vận tải, nghỉ hưu, vợ Nguyễn Thị Soạn  sinh 2 con trai Doãn Hùng, Doãn Cường ( mất sớm) và 3 con gái Doãn Thanh Hằng năm 1970, Doãn Thu Hà năm 1971, Doãn Thanh Huyền năm 1982.

21111      Đời 15-Doãn Hùng  con trai ông Doãn Đỗng, sinh năm 1974, kỹ sư xây dựng, trưởng phòng kỹ thuật công ty xây dựng số 2 Thang long. Vợ Nguyễn  Thu Hiền sinh năm 1974 kỹ sư điện, sinh 2 con  Doãn Minh Hiếu năm 1999, Doãn Hà Hoa năm 2008.

22       Đời 12-Doãn Ba  con thứ 2 cụ Doãn Tường, sinh năm 1885 mất ngày 6-6, chính thất Nguyễn Thị Cháu mất ngày 29-11, sinh 3 con trai Doãn Cừ, Doãn Màu (mất sớm ),   Liệt sĩ Doãn Mỡ (hy sinh trong kháng chiến chống Pháp ) và 3 con gái Doãn Thị Tỳ, Doãn Thị Điểm, Doãn Thị Tý.

221     Đời 13-Doãn Cừ , con trưởng cụ Doãn Ba, sinh năm 1910, chính thất sinh 1 con gái Doãn Thị Cự năm 1945, lấy chồng người Nam bộ.

 

23       Đời 12-Doãn Suýt  con thứ 3 cụ Doãn Tường, mất ngày 2-2 , chính thất Nguyễn Thị Hiên mất ngày 3-2 sinh 2 con trai Doãn Hợi, Doãn Con  ( đều mất sớm) và 2 con gái Doãn Thị Tý sinh năm 1917 chồng họ Nguyễn Quốc ở cùng xã, Doãn Thị Hóng năm 1928 lấy chồng ở Võng la-Hà nội.

 

24        Đời 12-Doãn Suỵt  con thứ 4 cụ Doãn Tường, mất ngày 20-3, chính thất Nguyễn Thị Vẹt sinh Doãn Đài, và 2 con gái Doãn Thị Quyẹt năm 1928 chồng là người họ Đinh ở cùng xã. Doãn Thị Dung.

241         Đời 13-Doãn Đài con trai cụ Doãn Suỵt, sinh năm 1915, làm du kích chống Pháp, mất ngày 5-2 thọ 61 tuổi. Chính thất Lê thị Bạng sinh năm 1923 mất ngày 24-12 thọ 88 tuổi, thứ thất Đỗ Thị Nguyệt sinh năm 1928 mất ngày 10-9 thọ 83 tuổi, 2 cụ sinh 3 con trai và 3 con gái  Doãn Tác, Doãn Trường, Doãn Các,  Doãn Thị Hiệp, Doãn Thị Huấn, Doãn Thị Hường,

2411      Đời 14-Doãn Tác con trưởng cụ Doãn Đài, sinh năm 1956, vợ Nguyễn Thị Hường sinh năm 1967 sinh 3 con trai Doãn Cường, Doãn Tuân sinh năm 1989 tốt nghiệp trường đại học công nghiệp Hà nôi. Doãn Tuấn năm 1991  sinh viên Đại học Công nghiệp Hà nội.

2412      Đời 14-Doãn Trường con thứ 2 cụ Doãn Đài, sinh năm 1964, trưởng công an xã Hải bối, vợ Nguyễn Thị Hạnh  sinh năm 1966, sinh 2 con trai Doãn Sơn, Doãn Tây, con gái Doãn Thị Sinh năm 1986.

24121      Đời 15-Doãn  Sơn , con trưởng ông Doãn Trường , sinh năm 1989, vợ Phạm Thị Yến sinh năm 1990 , sinh 2 con trai Doãn Nhật Đông năm 2009, Thế Anh năm 2012.

2413     Đời 14-Doãn Các  con thứ 3 cụ  Doãn Đài , sinh năm 1963 , vợ Nguyễn Thị Thanh sinh Doãn Thị Nhàn năm 1988, Doãn Thị Hoa năm 1990.  Doãn Nam năm 1992, tốt nghiệp trường cao đẳng công nghiệp Hà nội,

 

                        Phân chi  3-Hải bối

 

        Đời 10-cụ Nguyễn Doãn… sinh ra Doãn Tống, Doãn Lương, Doãn Đống ( chết trận khi tham gia đánh giặc cờ đen Lưu Vĩnh Phúc )

1        Đời 11-Doãn Tống , sinh Doãn Choàng.

11     Đời 12-Doãn Choàng  năm sinh năm mất không nhớ, chính thất tên là Bãi ( không nhớ họ và năm sinh, năm mất ) sinh 5  con : Doãn Truyền, Doãn Xe, Doãn Thị Trang, Doãn Pháo ( mất sớm ) Doãn Bếp ( không có con )

111        Đời 13-Doãn Truyền  con trưởng cụ Doãn Choàng , chính thất Nguyễn Thị Chùa sinh các con Doãn Thuần, Doãn Chuyên, Doãn Thị Chiềng, Doãn Thị Tý.

1111      Đời 14-Doãn Thuần con trưởng cụ Doãn Truyền, sinh năm 1921, bộ đội chồng Pháp, vợ cả Nguyễn Thị Hợi sinh năm 1922, vợ 2  Nguyễn Thị Lần sinh năm 1949, các bà sinh 2 con trai   Liệt sỹ Doãn Vụ sinh năm 1945( hy sinh trong kháng chiến chống Mĩ ), Doãn Hạnh, và 8 con gái : Doãn Thị Vị sinh năm 1949 hiệu trưởng trường mầm non xã Hải bối. Doãn Thị Nị năm 1956.  Doãn Thị Ni ( mất sớm ). Doãn Thị Lý năm 1960. Doãn Thị Muống năm 1962, Doãn Thị Mạch năm 1975, Doãn Thị Thạnh năm 1978, Doãn Thị Thanh năm 1980

11112       Đời 15-Doãn Hạnh con trai thứ 2 ông  Doãn Thuần,  sinh năm 1972, vợ Lã Thị Lê  sinh năm 1979 sinh 4 con gái  Doãn Thị Mai năm 2001, Doãn Thị Dương năm 2003, Doãn Thị Quỳnh năm 2008, Doãn Thị Chi năm 2012.

 

112         Đời 13-Doãn Xe, con trai thứ 2 cụ Doãn Choàng, sinh thời làm Quản Tổng, chính thất không nhớ tên, thứ thất Nguyễn Thị Mạc  sinh Doãn  Thị Nung năm 1938, Doãn Siu ( mất sớm ), Doãn thị Nho năm 1957.

2         Đời 11-Doãn Lương , em cụ Doãn Tống. sinh năm 1853, là phó huyện kiêm chánh tổng, chính thất Nguyễn Thị Huệ và 4 bà thứ thất Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Liên. 5 bà sinh 6 con trai  Doãn Phẩm, Doãn Nhỡ, Doãn Con, Doãn Bang, Doãn Dương và  8 con gái  Doãn thị Quýt, Cạn, Mão, Thống, Dĩnh, Thủy, Liên, Tâm.

21       Đời 12-Doãn Phẩm, con trai trưởng cụ Doãn Lương , làm Lý trưởng xã Hải bối,  chính thất Nguyễn Thị Dụng, thứ thất Nguyễn Thị Lý , sinh 3 con trai và 3 con gái   Doãn Thị Ly, Doãn Uyển, Doãn Thị Nhớn năm 1922, Doãn Ngô, Doãn Hai , Doãn Thị Bé.

211      Đời 13-Doãn Uyển  con trai trưởng cụ Doãn Phẩm, sinh năm 1927. vợ Nguyễn Thị Nhớn sinh 5 con trai và 3 con gái Doãn Chanh, Doãn Trọng, Doãn Chiển, Doãn Khiên, Doãn Oanh,  Doãn Thị Thanh năm 1951, Doãn Thị Khanh năm 1957, Doãn Thị Hồng năm 1960.

2111        Đời 14-Doãn Chanh  con trưởng cụ Doãn Uyển, sinh năm 1956, bộ đội xuất ngũ, vợ cả Dư thị Long, vợ 2 Hà Thị Thắm sinh 2 con trai và 2 con gái Doãn Thị Phương năm 1986, Doãn Thị Phượng năm 1973, Doãn Tùng, Doãn Duy năm 2000.

21111              Đời 15-Doãn Tùng sinh năm 1988, sinh con trai Doãn Bình.

2112        Đời 14-Doãn Trọng  con thứ 2 ông Doãn Uyển, sinh năm 1962, vợ Nguyễn Thị Thạnh sinh năm 1972 sinh 2 con trai Doãn Huy năm 1994, Doãn Quân năm 1997.

2113         Đời 14-Doãn Chiến con thứ 3 ông Doãn Uyển, sinh năm 1966, vợ Nguyễn Thị Hạnh  sinh 2 con trai Doãn Tiến, Doãn Thắng.

2114      Đời 14-Doãn Khiên con thứ 4 ông Doãn Uyển, sinh năm 1968, vợ Nguyễn Thị Tình  sinh Doãn Hiếu, Doãn Thị Tính , thị Hằng.

2115      Đời 14-Doãn Oanh con thứ 5 ông Doãn Uyển sinh năm 1970, vợ Nguyễn Thị Thảo sinh Doãn Tùng năm 1993 sinh viên Đại học…Doãn Vinh năm 1999.

 

212        Đời 13-Doãn Ngô  con trai thứ 2 cụ Doãn Phẩm, sinh năm 1930, đang học Đại học mĩ thuật phải thôi học vì thành phần gia đình là địa chủ, làm họa sĩ. Vợ 1 đã ly hôn Nguyễn Thị Tự, vợ 2 Nguyễn Thị Bảo sinh năm 1946 sinh Doãn Khôi, 2 con gái Doãn Thị Thảo năm 1974, Doãn Thị Hiên năm 1977.

2121      Đời 14-Doãn Khôi  con trai ông Doãn Ngô, sinh năm 1972 cử nhân kinh tế, vợ Nguyễn Thị Hiên  thạc sĩ kinh tế , sinh con gái Doãn Thị Huyền Trang.

 

22        Đời 12-Doãn Nhỡ, con thứ 2 cụ Doãn Lương, vợ Nguyễn Thị N-ăm sinh Doãn Phúc (mất sớm), Doãn Thị Đức năm 1934, Doãn Đắc ( mất sớm ), Doãn Tài.

223      Đời 13-Doãn Tài  con út cụ Doãn Nhỡ, sinh năm 1943, Giám đốc xí nghiệp cầu Đông anh, trong kháng chiến chống Mĩ làm đại đội phó đại đội thanh niên xung phong từ năm 1966 đến năm 1970. Vợ 1 Nguyễn Thị Quyên sinh năm 1944, vợ 2 Nguyễn Thị Liên sinh năm 1947, sinh 5 con trai và 1 con gái  Doãn Tuấn, Doãn Tú, Doãn Thanh, Doãn Toán, Doãn Hải, Doãn Thị Hoa sinh năm 1980 lấy chồng ở huyện Sóc sơn.

2231       Đời 14-Doãn Tuấn con trưởng ông Doãn Tài, sinh năm 1967 vợ Nguyễn Thị Sen sinh Doãn Kiên năm 1991, Doãn Thị Trang năm 1995 sinh viên đại học, Doãn Thị Trâm năm 1997.

2232     Đời 14-Doãn Tú con thứ 2 ông Doãn Tài, sinh năm 1971, viên chức nhf nước, vợ Nguyễn Thị Hương y sỹ trung cấp, sinh Doãn Thị Phương năm 1995, Doãn Nam năm 2004.

2233       Đời 14-Doãn Thanh  con thứ 3 ông Doãn Tài, sinh năm 1973, Cử nhân kinh tế, đại học kinh tế quốc dân, vợ Nguyễn Thị Phượng , cử nhân , đại học thương mại , sinh 2 con Doãn Long năm 2001, Doãn Thị Ly năm 2003.

2234     Đời 14-Doãn Toán  con thứ 4 ông Doãn Tài, sinh năm 1974, cử nhân đại học thương mại,vợ Nguyễn Thị Giang sinh năm 1974 củ nhân đại học thương mại, sinh 2 con gái và 1 con trai  Doãn Thị Lan năm 2002, Doãn Thị Linh năm 2004, Doãn Vinh năm 2o12.

2235      Đời 14-Doãn Hải  con trai út ông Doãn Tài, sinh năm 1975, kỹ sư, đại học bách khoa, vợ Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1978, tốt nghiệp đại học tồng hợp Hà nội sinh 2 con gái.

 

23         Đời 12-Doãn Con,  con trai thứ 3 cụ Doãn Lương , sinh năm 1914, du kích chồng Pháp tại Hải bối, chính thất Nguyễn Thị Nhôi sinh năm 1914, sinh 2 con trai và 3 con gái : Doãn Thinh, Doãn Hiền. Doãn Thị Bắc sinh năm 1944 lấy chồng  ở xã Kim nỗ. Doãn Thị Huân sinh năm 1952 lấy chồng họ Nguyễn Văn ở Hải bối, Doãn Thị Hoan sinh năm 1960 lấy chồng họ Phạm ở xã Hải bối.

231        Đời 13-Doãn Thinh  con trưởng cụ Doãn Con, sinh năm 1947, bộ đội chống Mĩ, k sư nông nghiệp, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ( tỉnh Bắc giang ) vợ Nguyễn Tống San giáo viên cấp I, Sinh 2 con trai và 1 con gái Doãn Hải Sơn, Hải Đông, Doãn thị Hải Hà.

2311     Đời 14-Doãn Hải Sơn con trưởng ông Doãn Thinh, sinh năm 1972, Cử nhân, Vợ Nguyễn Thị Luyến sinh năm 1975, sinh 1 con trai và 2 con gái Doãn Thị Hải Linh năm 1995.Doãn Thị Hải Ly năm 2001, Doãn Hải Nam năm 2004,

2312      Đời 14-Doãn Hải Đông   con thứ 2 ông Doãn Thinh, sinh năm 1976, kỹ sư nông nghiệp, vợ Nguyễn Thị Loan sinh năm 1983 trung cấp kế toán, sinh Doãn Thị An năm 2004, Doãn Hồng Hải năm 2012.

232       Đời 13-Doãn Hiền, con thứ 2 cụ Doãn Con, sinh năm 1954, bộ đội chống Mĩ phục viên, vợ Nguyễn Thị Duẩn , sinh 3 con trai và 1 con gái : Doãn Hòa, Doãn Hợp ( mất sớm), Doãn Hiên, Doãn Thị Hương sinh năm 1980, lấy chồng người họ Hòa ở cùng xã.

2321      Đời 14-Doãn Hòa  con cả ông Doãn Hiền sinh năm 1975, vợ Nguyễn Thị Trinh sinh năm 1977 sinh con trai Doãn Trường Giang năm 1996.

2323    Đời 14-Doãn Hiên  con thứ 3 ông Doãn Hiền, sinh năm 1982, học trung cấp kỹ thuật điện tử, vợ Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1984 học trung cấp kế toán, sinh 2 con trai Doãn Nam Hải năm 2011, Doãn Hải Đăng năm 2013.

 

Phân chi 4.

  Đời 10 : cụ Nguyễn Doãn …sinh ra các cụ Doãn Noi, Doãn Vượng, Doãn Trường Nguyên, Doãn Quyên (mất sơm)

1     Đời 11 Doãn Noi , chính thất Nguyễn Thị Mai sinh Doãn Đán, Doãn Tá ( mất sớm ). Doãn Thị Quảng lấy chồng họ Nguyễn Quốc ở Hải bối. Doãn Thị Bốn lấy chồng họ Bùi ở Hải bối.   Thứ thất  Nguyễn Thị Ké  sinh 2 con trai Doãn Kế, Doãn Tý béo  và 3 con gái Doãn Tý Châu lấy chồng ở Thái bình, Doãn Thị Kẹc, Doãn Thị Tý Tủm.

11        Đời 12-Doãn Đán con trưởng cụ Doãn Noi sinh năm 1883, vợ Nguyễn Thị Sáu sinh con trai Doãn Ánh.

111       Đời 13-Liệt sỹ Doãn Ánh  sinh năm 1932 , bộ đội chống Mĩ hy sinh tại chiến trường miền Nam, vợ Nguyễn Thị Sò sinh năm 1935 , sinh 4 con trai Doãn Sáng, Doãn Thụ, Doãn Tác, Doãn Dụ ( mất sớm ).

1111       Đời 14-Doãn Sáng con trưởng cụ Doãn Ánh sinh năm 1959 học trung cấp đường bộ, vợ Nguyễn Thị Thanh sinh 3 con trai và 1 con gái Doãn Thúy, Doãn Thăng  năm 1985  sinh viên đại học công nghiệp Hà nội, Doãn Thắng năm 1993 học Cao đẳng điện lực Hà nội, Doãn Thị Thủy sinh năm 1981.

11111       Đời 15-Doãn Thúy con trưởng ông Doãn Sáng sinh năm 1983, vợ Nguyễn Thị Miền sinh năm 1988, sinh con trai Doãn Nam năm 2010.

1112          Đời 14-Doãn Thụ  con thứ 2 ông Doãn Ánh sinh năm 1967, thương binh , vợ Nguyễn Thị Thúy sinh năm 1967 sinh 3 con gái  Doãn Thị Thuận sinh năm 1992 học Cao đẳng công nghiệp Hà nội, Doãn thị Trang năm 1995, Doãn Thị Anh năm 2003.

 

12         Đời 12-Doãn Kế  con thứ cụ Doãn Noi, sinh năm 1886 , năm mất không nhớ. Chính thất Nguyễn Thị Phường, thứ thất Nguyễn Thị Tình , sinh 1 con trai Doãn Đến và 4 con gái Doãn Thị Báu, Doãn Thị Báu con, Doãn Thị Vịn, Doãn Thị Mến.

121       Đời  13-Doãn Đến  con trai cụ Doãn Kế , sinh năm 1948 , vợ Nguyễn Thị Thi sinh năm 1957,  sinh 3 con trai và 2 con gái Doãn Vinh, Doãn Thắm, Doãn Thúy, Doãn Thị Huyền sinh năm 1986 học trung cấp thể dục thể thao, Doãn Thị Hương sinh năm 1989 học trung cấp sư phạm mần non.

1211      Đời 14-Doãn Vinh con trưởng ông Doãn Đến, sinh năm 1976, học trung cấp cơ khí, vợ Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1980 sinh 2 con gái Doãn Thị Hà năm 1998, Doãn Thị Giang năm 2001, và con trai Doãn Năm 2006.

1212     Đời 14-Doãn Thắm con thứ 2 ông Doãn Đến , học trung cấp cơ khí chết vì tai nạn, vợ Nguyễn Thị Sa sinh năm 1980 quê ở Thái bình , học trung cấp kế toán, sinh con gái Doãn Thị Thanh, con trai Doãn Đức Thịnh.

1213     Đời 14-Doãn Thúy con thứ 4 ông Doãn Đến, sinh năm 1982 , vợ Nguyễn Thị Giang sinh năm 1983 học trung cấp sư phạm mầm non , sinh con trai Doãn tuấn Anh năm 2005, con gái Doãn Thị Chi năm 2006.

 

2       Đời 11-Doãn Vượng , em cụ Doãn Noi, sinh năm 1858, chính thất Nguyễn Thị Thìa mất ngày 18-12 , sinh 1 con trao Doãn Tự.

21       Đời 12-Doãn Tự  sinh năm 1887, chính thất Nguyễn Thị Biên  sinh  con gái  Doãn Thị Biển

3         Đời 11-Doãn Trường Nguyên    sinh năm 1877, sinh 5 người con Doãn Hoàng ( mất sớm ) Doãn Kiên, Doãn Thị Duyệt lấy chồng người họ Nguyễn Hữu ở Hải bối, Doãn Thị Giới, Doãn Bật ( mất sớm )

32       Đời 12-Doãn Kiên  con trai thứ 2 cụ Trường Nguyên , sinh năm 1907, chính thất Trần Thị Thu sinh 2 con trai và 3 con gái   Doãn Đường, Doãn Y ( mất sớm ), Doãn Thị Ngọc sinh năm 1949 lấy chồng người họ Trần ở Hải bối, Doãn Thị Ngọt lấy chồng họ Nguyễn, Doãn Thị Mùi lấy chồng họ Đặng ở Hải bối.

321      Đời 13-Doãn Đường  con trưởng cụ Doãn Kiên , sinh năm 1939, bộ đội phục viên , vợ Nguyễn Thị Vò sinh năm 1940 sinh 2 con trai  Doãn Trường, Doãn Sơn và 5 con gái Doãn Thị Ngoan năm 1966, Doãn Thị Loan năm 1968, Doãn Thị Hồng năm 1971, Doãn Thị Hảo năm 1977, Doãn Thị Hường năm 1983 ( các bà con gái đều lấy chồng ở cùng xã Hải bối ).

3211     Đời 14-Doãn Trường  con trưởng ông Doãn Đường , sinh năm 1974 vợ Nguyễn Thị Hương  giáo viên trường mầm non xã Hải bối, sinh Doãn Tú năm 1993 sinh viên đại học, Doãn Tài năm 1998.

3212      Đời  14-Doãn Sơn  con thứ 2 ông Doãn Đường sinh năm 1980, vợ Nguyễn Thị Quy sinh năm 1984, sinh con gái Doãn Phương Thảo năm 2002, con trai Doãn Hương năm 2004

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ HỌ ĐINH (DOÃN) VÀ HỌ DOÃN Ở VÂN ĐÀI, THÁI BÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ HỌ ĐINH (DOÃN) VÀ HỌ DOÃN Ở VÂN ĐÀI, THÁI BÌNH
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hoành Nhị
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia pha chi Hòa Mục, Hòa Thạch, Quốc Oai
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Yên Quyết
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi xã Ninh Sơn-huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Thổ Hoàng , Ân Thi
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Như Độ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Yên Thành, Nghệ An
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Đình Cao

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)