TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Gia phả chi Hoành Nhị

 

 

 Gia phả chi Hoành Nhị:

 

 Hoành Nhị hiện nay có hai gia phả :

-Gia phả  năm 1992 do ông Doãn Đình Khản,năm đó chi Hoành Nhị có họp , lập biên bản , cóchữ ký của những người tham dự .

-Gia phả mới do ông Doãn Đình Đan soạn  gần đây  (Bản Gia phả của ông Đan chưa được thông qua chi họ  nhưng có  căn cứ vào  văn bản chữ  Hán do các cụ để lại )

Hai gia phả có sự khác nhau nhiều về chi 2 và chi 4 .

Chi 2:

*Theo bản ông ĐanĐời 4 : Doãn Đình  Giápcon cụ Cấp ,sinh 3 con trai Đình Tăng, Đình Định, Đình Tâm ( ông Đan dựa theo bản chữ Hán còn ghi lại)

*Theo bản ông Khản: : Đời 3 : Doãn Đình Giápem cụ Cấp  , không có con

Kể từ đó về sau hai bản gia phả mâu thuẫn nhiều về thế thứ,

CHI 4

Đối với chi 4 cũng có mâu thuẫn  trong 2 bản gia phả :

*Theo bản ông ĐanĐời 3 : Doãn Đình Cai là con cụ Đình Chính  sinh 2 con trai Đình Kết, Đình Cấu từ đó sinh ra rất nhiều con cháu các đời sau.

*Theo bản ông Khản : Đời 3 : Doãn Đình Cai  là con cụ Đình Chính  không có con

Bản ông Đan: Đời 5 : Doãn  Đình Ngọ   là con cụ Đình Kết(đời 4)

Bản ông Khản : Đời 3 : Doãn  Đình Ngọ   là con cụ Đình Chinh ( đời 2)

Hiện ở Hoành Nhị có người công nhận gia phả này, có người công nhận gia phả kia . Chúng tôi đưa ra cả 2 bản gia phả này đề nghị chi Hoành Nhị cần họp bàn , xem xét  để có một bản thống nhất .

 

1)  Gia phả do ông Doãn Đình Đan soạn :

 

1-    Đời 1- Doãn Đình Văn  tự Đình Á, hiệu Tường Minh ( cụ Đình Văn là đời thứ 8 tính từ 2 cụ Doãn Đình Đống và Doãn Đình Đinh - xem phần chi 3 Hoành lộ), con thứ 4 cụ Doãn Đình Quyển ở Hoành lộ, giữ chức Cai hợp thời nhà Lê  mất ngày 9-8, (theo phả Hoành lộ, cụ mất ngày 14-8) chính thất Đặng Thị Mỗi sinh con trai Doãn Đình Điền (không có con), kế thất Nguyễn Thị Hương  mất ngày 14-6 sinh 4 con trai  Đình Trạch, Đình Sáng, Đình Nhậm, Đình Chính.

 

                   

  Cụ Đình Văn cùng các con từ Hoành lộ di cư đến Hoành Nhị, cụ là một trong 7 người có công khai khẩn và lập ra ấp Hoành nhị, được nhân dân Hoành nhị thờ làm thành hoàng làng.  Về sau  dưới triều vua Gia Long, cụ được 2 lần sắc phong “ Đương cảnh thành hoàng Dực bảo trung hưng linh phù tôn thần ” và “ Đương cảnh thành hoàng Dực bảo trung hưng đôn ngưng tôn thần ”

 

                                                Chi 1 Hoành nhị

 

 

12        Đời 2-Doãn Đình Trạch  con trai thứ 2 cụ Đình Văn, năm sinh năm mất không rõ, chính thất họ Nguyễn hiệu Từ Đoan, sinh 2 con trai Đình Trạc, Đình Quảng và 1 con gái Doãn Thị Hằng.

 

121      Đời 3-Doãn Đình Trạc tự Ôn hòa  con trưởng cụ Đình Trạch, chính thất họ Phạm hiệu Từ Mẫn sinh Đình Soạn, kế thất họ Nguyễn hiệu Từ Dũng sinh 2 con trai Đình Châu, Đình Giản.

 

 1211           Đời 4-Doãn Đình Soạn tự Chất trực con trưởng cụ Đình Trạc, chính thất họ Nguyễn hiệu Từ Chương sinh 1 con trai Đình Sức.

 

12111          Đời 5- Doãn Đình Sức tự Duệ tiết, con cụ Đình Soạn, chính thất họ Trần hiệu Từ Tín, sinh 2 con trai Doãn Đình Tiệp ( không có con ) và Đình Bỉnh.

 

*2               Đời 6-Doãn Đình Bỉnh tự Cương đoạn, chính thất họ Phùng hiệu Từ Thuận ( không có con ) kế thất họ Nguyễn hiệu Diệu Thanh sinh 3 con trai Doãn Đình Lại ( mất sớm  ) và Đình In, Đình Oản.

 

 

*22             Đời 7-Doãn Đình In  tự Phủ trực con thứ 2 cụ Đình Bỉnh, chính thất họ Đoàn hiệu Từ Tâm,  sinh 2 con trai Đình Thuật và Đình Quang

 

*221           Đời 8-Doãn Đình Thuật tự Hiền Chấp,  con trưởng cụ Đình In, chính thất  Phùng Thị Lưu sinh 5 con trai  Đình Huề, Đình Lộc ( mất sớm), Đình Kiệm ( không có con ) , Đình Hiệt, Đình Tiện

 

*2211                   Đời 9-Doãn Đình Huề  con trưởng  cụ Đình Thuật, chính thất  Bùi Thị Lan sinh 1 con trai Đình Lạc

 

 *22111                Đời 10-Doãn Đình Lạc  sinh con trai Doãn Đình An (Liệt sỹ chống Mỹ ) và 2 con gái Doãn Thị Tất, thị Cường

 

*2214                            Đời 9-Doãn Đình Hiệt con thứ 4 cụ Đinh Thuật, chính thất  Bùi thị Du sinh con trai  Đình Bối.

 

*22141                 Đời 10-Doãn Đình Bối, vợ Bùi Thị Thân sinh 3 con trai  Đình Đê, Đình Hồng, Đình Đàn ( mất sớm )

 

1  Đời 11-Doãn Đình Đê con trưởng ông Đình Bồi, vợ Bùi Thị Nguyên, sinh 3 con trai  Đình Đan, Đình Hồ, Đình Minh và 2 con gái  Doãn Thi Thanh, Doãn Thị Thảo

 

*2215                   Đời 9-Doãn Đình Tiện con thứ 5 cụ Đình Thuật, chính thất  Phùng Thị Lưu sinh 5 con trai Đình Tiết, Đình Nghĩa ( mất sớm ), Đình Nga, Đình Sử, Đình Tư.

 

*22153       Đời 10-Doãn Đình Nga  con thứ 3 cụ Đình Tiện, sinh 4 con trai Đinh Nghĩa, Đình Lễ, Đình Bái, Đình Phương.

 

1   Đời 11-Doãn Đình Nghĩa  con trưởng ông Đình Nga, vợ Phùng Thị Cam sinh 5 con trai  Đình Quân, Đình Cương, Đình Biên, Đình Nguyện, Đình Thủy và 2 con gái  Doãn Thị Ngãi, thị Ước.

 

*22154       Đời  10-Doãn Đình Sử  con thứ 4 cụ Đình Tiện, sinh con  Đình Cánh

 

1                 Đời 11-Doãn Đình Cánh vợ Phùng Thị Đào, sinh 2 con trai Đình Đảo, Đình Chiến, và 2 con gái Doãn Thị Thêu, Doãn Thị Phấn

 

*22155       Đời 10-Doãn Đình Tư con thứ 5 cụ Đình Tiện, vợ Nguyễn Thị Don sinh 2 con trai Đình Năm,  Đình Sáu

 

*222           Đời 8-Doãn Đình Quang  con thứ 2 cụ Đình In, vợ Phùng Thị Ngợi sinh con trai Đình Lãng.

 

*2221                   Đời  9-Doãn Đình Lãng, con trai cụ Đình Quang, vợ Phùng thị Tý, sinh 4 con trai Đình Thang, Đình Tàng, Đình Ry, Đình Biền ( mất sớm )\

 

*22211       Đời 10-Doãn Đình Thang  con trưởng ông Đình Lãng, vợ Phùng thị Lê ( không có con ), vợ  kế  sinh 3 con trai Đình Tích, Đình Tác, Đình Tộ

 

 *22212      Đời 10-Doãn Đình Tàng con thứ 2 ông Đình Lãng, sinh 2 con trai Đình Năm, Đình Dậu

 

 

*22213       Đời10-Doãn Đình Ry  con thứ 3 ông Đình Lãng, sinh 3 con trai Đình Nghi, Đình Ngọc, Đình Hội.

 

*23             Đời 7-Doãn Đình Oản  tự Cương trực, con  thứ 3 cụ Đình Bỉnh, chính thất Phạm Thị Cổn  sinh 2 con trai Đình Hoạch, Đình Bột (mất sớm)

 

*231           Đời 8-Doãn Đình Hoạch  chính thất Tô thị Truyền sinh 3 con trai Đình Cổn, Đình Bổng, Đình Duyệt

 

*2311                   Đời 9-Doãn Đình Cổn  con trưởng cụ Đình Hoạch, chính thất tên là Rỗ, sinh 3 con trai Đình Khản (mất sớm) Đình Bình,  Đình Sinh (mất sớm).

 

*23111       Đời  10-Doãn Đình Bình  con thứ 2 cụ Đình Cổn, vợ Bùi Thị Nhị sinh 3 con trai Đình Hữu, Đình Nhiễu, Đình Sinh (mất sớm)

 

*2312                   Đời 9-Doãn Đình Bẩm (Bổng) con thứ 2 cụ Đình Hoạch sinh 2 con trai Đình Báo, Đình Thậm (mất sớm)

 

*23121       Đời 10-Doãn Đình Báo  con cụ Đình Bẩm sinh 3 con trai Đình Uấn, Đình Uẩn, Đình Chấn (bị liệt)

 

*2313                   Đời 9-Doãn Đình Duyệt con thứ 3 cụ Đình Hoạch, vợ Bùi Thị Duyên, sinh 5 con trai Đình Sức (mất sớm) Đình Hoan, Đình Duy, Đình Tham, Đình Thêm (mất sớm)

 

*23133       Đời 10-Doãn Đình Duy  con thứ 3 cụ Đình Duyệt, vợ Bùi Thị Bản  sinh 4 con trai Đình Thùy, Đình Quế, Đình Huệ,  Đình Nghinh

 

1           Đời 11-Doãn Đình Thùy con trưởng cụ Đình Duy, vợ Bùi Thị Hiền, sinh 5 con trai  Doãn Đình Hiến ( liệt sỹ chống Mĩ ) Đình Hưởng, Đình Ứng, Đình Lập, Đình Chính

 

 *23134      Đời 10-Doãn Đình Tham  con thứ 4 cụ Đình Duyệt, vợ 1 Phùng Thị Chích sinh 3 con trai Đình Thành, Đình Hiền, Đình… vợ 2 Phùng Thị Chúc sinh 3 con trai Đình Sĩ, Đinh Hỷ, Đình Cảnh

 

1        Đời  11-Doãn Đình Thành con trưởng ông Đình Tham, vợ Bùi Thị Liên sinh 2 con trai Đình Dưỡng, Đình Chức, con gái Doãn Thị Lý.

 

 

 

1212           Đời 4-Doãn Đình Châu  con thứ 2 cụ Đình Trạc, chính thất họ Phạm hiệu Từ Bảo, sinh 1 con trai Đình Thể.

 

12121                   Đời 5-Doãn Đình Thể  tự Thanh tĩnh, con cụ Đình Châu, chính thất họ Bùi hiêu Từ Trang sinh 4 con trai Đình Đang (mất sớm), Đình Úy (mất sớm) Đình Trác , Đình Đính (mất sớm).

 

*3               Đời 6-Doãn Đình Trác  con thứ 3 cụ Đình Thể, chính thất Phùng thị Đao, sinh 2 con trai Đình Sỏi, Đình Sanh

 

*31             Đời 7-Doãn Đình Sỏi  tự Năng Cần,  con trưởng cụ Đình Trác, chính thất Phạm Thị Mừng sinh con trai Đình Rinh

 

*311           Đời  8-Doãn Đình Rinh  chính thất Phạm Thị Thìn sinh 2 con trai Đình Các, Đình Biểu ( đều mất sớm )kế thất Bùi thi Hương sinh 7 con trai Đình Hoc, Đình Khu, Đình Lữ, Đình Cách, Đình Giảng ( 5 người đều mất sớm ) Đình Hàm, Đình Luận

 

*3116                   Đời 9-Doãn Đình Hàm con thứ 6 cụ Đình Rinh, chính thất Phùng Thị Chiêm sinh 3 con trai Đình Lợi, Đình Hanh, Đình Chinh (mất sớm)

 

*31161       Đời  10-Doãn Đình Lợi  con trưởng cụ Đình Hàm, vợ Bùi thị Chít sinh 2 con trai Đình Tầm, Đình Than và con gái Doãn Thi Tý.

 

1                 Đời 11-Doãn Đình Tầm  con trưởng ông Đình Lợi, vợ Phùng Thị Nhiệm sinh 1 con trai Đình Chinh, và 3 con gái Doãn Thị Tấm, Thị Nhâm, Thị Dung

 

 *3117         Đời 9-Doãn Đình Luận  con thứ 7 cụ Đình Rinh, chính thất Phạm Thị Buôn, thứ thất Phùng Thị Ký  sinh 2 con trai Đình Ngạc, Đình A (mất sớm ) và con gái Doãn Thị Thêm.

 

*31171       Đời 10-Doãn Đình Ngạc  con trai cụ Đình Luận, vợ Phạm Thị Ngắn sinh 3 con trai Đình Kế, Đình Tâm, Đình Kính, và 4 con gái Doãn Thị Đào, Thị Liễu, Thị Xuân, Thị Quý.

 

1        Đời 11-Doãn Đình Kế  con trưởng ông Đình Ngạc, vợ Cao Thị Nết sinh 4 con trai Đình Hoạch, Đình Ngọc, Đình Như, Đình Hoa.

 

*32             Đời 7-Doãn Đình Sanh  tự Minh Chính, con thứ 2 cụ Đình Trác,  làm Lý trưởng, chính thất Bùi Thị Mền hiệu Diệu Tín, sinh 3 con trai Đình Oai, Đình Phấn, Đình Phát (mất sớm ).

 

*321           Đời 8-Doãn Đình Oai thụy Dũng kiên, con trưởng cụ Đình Sanh, được sắc phong chánh bát phẩm bá hộ,  chính thất Nguyễn Thị Liễu sinh 5 con trai Đình Thiên, Đình Khảng, Đình Hương, Đình Dụ, Đình Thực ( mất sớm ), Kế thất Lương Thị Viện sinh 4 con trai Đình Thắng, Đình Thư, Đình Dực, Đình Năng ( 3 người sau mất sớm ).

 

*3211          Đời 9-Doãn Đình Thiện tự Nghi Nhiên, thụy Kiên dũng,  thi hương đỗ nhất trừơng, làm lý trưởng, hàm bách hộ, con trưởng cụ Đình Oai, chính thất Phùng thị Chiến sinh 2 con trai Đình Tường, Đình Mỹ (mất sớm) và nuôi con nuôi  Đình Thìn.

 

*32111       Đời 10-Doãn  Đình Tường con trưởng cụ Đình Thiện, sinh con trai Đình Thụy, ông  Doãn  Đình Thụy ( đời 11) sinh 1 con gái Doãn Thi Được.

 

*32113       Đời 10-Doãn Đình Thìn  con nuôi cụ Đình Thiện, vợ 1 Nguyễn Thị Chum, vợ 2 Bùi Thị Theo sinh 5 con trai Đình Cường, Đình Mùi, Đình Tràng, Đình Ngọ (mất sớm) Đình Rồng.

 

1                 Đời 11-Doãn Đình Cường  con trưởng ông Đình Thìn, vợ Phùng Thị Nghi sinh con trai Doãn Đình Dỹ.

 

*3212                   Đời 9-Doãn Đình Khảng  con thứ 2 cụ Đình Oai, chính thất Phùng Thị Ơn sinh 5 con trai Đình Cương, Đình Kiên, Đình Miêng, Đình Tơn, Đình Điềm.

 

*32121       Đời 10-Doãn Đình Cương  con trưởng cụ Đình Khảng, vợ Nguyễn Thị Sẻ sinh 5 con trai Đình Lương, Đình Cẩn, Đình Trọng, Đình Hỷ (4 mất sớm )  Đình Hy, 4 con gái Doãn Thị Quạt, Thị Tý, Thị Tẹo, Thị Tư

 

5        Đời thứ 11-Doãn Đình Hy  con thứ 5 ông Đinh Cương, vợ Dương thị Tửu sinh 5 con trai Đình Vỵ, Đình Hạ, Đình Lập, Đình Lễ, Đình Hiền và con gái Doãn Thị Tước

 

*32122       Đời 10-Doãn Đình Kiên  con thứ 2 cụ Đình Khảng, vợ Phùng Thị Tửu sinh 6 con trai  Đình Hãn, Đình Kính (mất sớm), Đình Tỵ, Đình Hoằng, Đình Thạc, Đình Tá (mất sớm) và 2 con gái Doãn thị Tương, thị Chước.

 

 1       Đời 11-Doãn Đình Hãn  con trưởng ông Đình Kiên, sinh 1 con trai Đình Hiến

 

 *32123       Đời 10-Doãn Đình Miêng  con thứ 3 cụ Đình Khảng, vợ Lê thị Sại, sinh 2 con trai Đình Đôn, Đình Huy (mất sớm) và 2 con gái Doãn Thị The, Thị Huyền

 

 1                 Đời 11-Doãn Đình Đôn con trai ông Đình Miêng, vợ Phùng thị Cong, sinh 3 con trai Đình Chiêu, Đình Vượng, Đình Thịnh.

 

 *32124          Đời 10-Doãn Đình Tơn  con thứ 4 cụ Đình Khảng, vợ Phùng thị Găng sinh 3 con trai Đinh Nhưng, Đình Khản, Đình Hãnh và 3 con gái Doãn thị Mậu, Thị Giáp, Thị Vang.

 

 1    Đời 11-Doãn Đình Nhưng con trưởng ông Đình Tơn, vợ 1 Phạm thị Sen  sinh 3 con trai Đinh Rương, Đình Mâu, Đình Thùy (mất sớm),  vợ kế  Tạ Thị Sửu sinh con trai Đình Đắc và 4 con gái Doãn Thị Cúc, Thị Đào, Thị Vân, Thị Thành.

 

*32125           Đời 10-Doãn Đình Điềm  con thứ 5 cụ Đình Khảng, vợ Phùng thị Ngôn sinh 4 con trai Đình Tỵ (mất sớm), Đình Cát, Đình Khắc, Đình Hỗ, và 4 con gái Doãn thị Tiếu, Thị Tần, thị Tảo, thị Quỳ.

 

 *3213      Đời 9-Doãn Đình Hương tự Thịnh trai, con thứ 3 cụ Đình Oai, làm lý trưởng kiêm tổng hào, chính thất Phùng thị Hường sinh 2 con trai Đình Niên (mất sớm) Đình Dự; Kế thất Hoàng thị Chín hiệu Diệu thanh sinh con trai Đình Điển, con gái Doãn thị Soan; Trắc thất Đỗ Thị Tài,  trắc thất Lê thị Thơm hiệu Diệu Bền sinh 1 con trai nhưng mất sớm.

 

 *32132         Đời 10-Doãn Đình Dự  con thứ 2 cụ Đình Hương, vợ Phạm Thị Tiếp, sinh 3 con trai Đình Tấn (mất sớm), Đình Trình, Đình Khánh.

 

 1                 Đời 11-Doãn Đình Trình  con thứ 2 ông Đình Dự, vợ Phùng thị An sinh 5 con trai  Đình Kinh, Đình Lịch, Đình Sử, Đình Cư, Đình Cừ.

 

 *32133          Đời 10-Doãn Đình Điền con thứ 3 cụ Đình Hương, vợ Đặng thị Tuất sinh 2 con trai Đình Nghi, Đình Tâm, và 1 con gái Doãn Thị Tác.

 

 *3214           Đời 9-Doãn Đình Dụ  con thứ 4 cụ Đình Oai, làm lý trưởng, bá hộ, chính thất Nguyễn Thị Mũn hiệu Diệu Cẩn, sinh 1 con trai Đình Tộ, Kế thất Phùng thị Lĩnh sinh con trai Đình Trụ và 4 con gái.

 

 *32141     Đời 10-Doãn Đình Tộ con trưởng cụ Đình Dụ, vợ Phùng Thị Nga sinh Đình Phước (mất sớm) Đình Bộp

 

 2                Đời 11-Doãn Đình Bộp con trai ông Đình Tộ, vợ Phùng thị Hồi sinh 4 con trai Đình Phát, Đình Đoàn, Đình Viên, Đình Quyền

 

*32142            Đời 10-Doãn Đình Tụ con thứ 2 cụ  Đình Dụ, vợ Lê thị Tú sinh 2 con trai Đình Sơ, Đình Bào (mất sớm).

 

 1                Đời 11-Doãn Đình con trai ông Đình Tụ, vợ Trần thị Hồng sinh 3 con trai  Đình Nam, Đình Việt, Đình Trung.

 

 *322          Đời 8-Doãn Đình Phấn  con thứ 2 cụ Đình Sanh, chính thất Phùng thị Nhượng sinh 3 con trai Đình Diệp (mất sớm) Đình Ruê (mất sớm) Đình Thau

 

 3223              Đời 9-Doãn Đình Thau con thứ 3 cụ Đình Phấn, chính thất  Đoàn Thị Gái, sinh 1 trai Đình Tích.

 

 *32231                  Đời 10-Doãn Đình Tích sinh 2 con trai Đình Kiên (mất sớm), Đình Kình

 

 

 

 2                Đời 11-Doãn Đình Kình con thứ 2 ông  Đình Tích, vợ Đoàn thị Huê sinh 4 con trai Đình Hải, Đình Thành, Đình Toán, Đình Tỉnh, và 3 con gái: Doãn Thị Nụ, thị Hoa, Thị Tươi.

 

 

 

 

 

1213           Đời 4-Doãn Đình Giản con thứ 3 cụ Đình Trạc, làm Tri phủ dưới triêu Lê, chính thất Nguyễn Thị Thụ hiệu Quế Hoa nương, sinh 3 con trai Đình Bằng, Đình Cung, Đình Viện.

 

 12131             Đời  5-Doãn Đình Bằng  con trưởng cụ Đình Giản, sinh 1 con trai Đình  Khoa

 

*1               Đời  6-Doãn Đình Khoa sinh 1 con trai Đình Mục .

 

 *11             Đời  7-Doãn Đình Mục sinh 2 con trai Đình Trinh, Đình Thuấn.

 

*111           Đời  8-Doãn Đình Thuấn con trưởng cụ Đình Mục, sinh 1 con trai Đình Hòe.

 

 *1111            Đời  9-Doãn Đình Hòe  chính thất Phùng Thị Hót  sinh 2 con trai  Đình Sĩ, Đình Thành,  thứ thất Phùng thị Nhắt ( không có con ) kế thất Nguyễn thị Suốt sinh 3 con trai Đình Tường, Đình Nho, Đình Sinh.

 

*11111       Đời 10-Doãn Đình Sĩ  con trưởng cụ Đình Hòe, vợ Nguyễn Thị Điều sinh con trai  Đình Hiên.

 

 *11112         Đời 10-Doãn Đình Thành  con thứ 2 cụ Đình Hòe, vợ Phạm Thị Hải sinh 2 con trai Đình Kiên, Đình Tuấn và 1 con gái Doãn Thị Nhẫn.

 

 *11113         Đời 10-Doãn Đình Tường con thứ 3 cụ Đình Hòe, vợ Phạm Thị Lụa, sinh 3 con trai  Đình Mạnh, Đình An, Đình Tiên.

 

 *113                  Đời  8-Doãn Đình Thuấn con thứ 2 cụ Đình Mục, chính thất Nguyễn thị Giàng sinh 4 con trai  Đình Trực (mất sớm), Đình Chấp, Đình Sự, Đình Giả.

 

 *1132             Đời  9-Doãn Đình Chấp  con thứ 2 cụ Đình Thuấn, sinh 1 con trai Đình Ngọc

 

*11321            Đời  10-Doãn Đình Ngọc con ông Đình Chấp, vợ Phùng Thị Hồng sinh con trai Đình Nghinh.

 

 

*1133                        Đời  9-Doãn Đình Sự  con thứ 3 cụ Đình Thuấn, chính thất Phùng thị Sinh,  sinh con trai Đình Nhâm.

*11331             Đời 10-Doãn Đình Nhâm con trai cụ Đình Sự, vợ Bùi Thị Cúc sinh 3 con trai   Đình Trung, Đình Dũng, Đình Đức.

 

 *1134             Đời 9-Doãn Đình Giả con thứ 4 cụ Đình Thuấn, chính thất  Phùng Thị Thảo,  sinh 3 con trai Đình Nam, Đình Giang, Đình Sơn.

 

 *11341           Đời 10-Doãn Đình Nam con trưởng cụ Đình Giả, vợ Nguyễn Thị Vằn sinh 1 con trai  Doãn Đình Độ.

 

 *11342           Đời 10-Doãn Đình Giang  con thứ 2 cụ Đình Giả, vợ Nguyễn Thị Phương sinh 2 con trai Đinh Tuấn, Đình Thủy và con gái Doãn Thị Oanh.

 

 *11343            Đời 10-Doãn Đình Sơn  con thứ 3 cụ Đình Giả, vợ Nguyễn Thị Quá sinh 4 con gái: Doãn Thị Thủy, Thị Thúy, Thị Thùy, Thị Linh .

 

 

 

 

 

122        Đời 3-Doãn Đình Quảng  là con thứ 2 cụ Đình Trạch, chính thất Trịnh Thị Thất, sinh 1 con trai Đình Tháo.

 

1221      Đời  4-Doãn Đình Tháo con trai cụ Đình Quảng, sinh con trai Đình Đảm .

 

12211                   Đời  5-Doãn Đình Đảm sinh 1 con trai Đình Khuyêch.

 

 *1         Đời 6-Doãn Đình Khuyêch sinh 2 con trai Đình Xoang (mất sớm) và Đình Vố

 

 *12                      Đời 7-Doãn Đình Vố  con thứ 2 cụ Đình Khuyêch, sinh 6 con trai Đình Cứ, Đình Cử, Đình Cư, Đình Ni, Đình Nhĩ ( 5 người mất sớm ) và Đình Vỵ

 

 *126   Đời 8-Doãn Đình Vỵ  con thứ 6 cụ  Đình Vố, chính thất Bùi Thị Tấm, sinh con trai Đình Mại.

 

 *1261      Đời  9-Doãn Đình Mại con trai cụ Định Vỵ, chính thất Đặng Thị Hằng , thứ thất Cao thị Phơn sinh con trai  Đình Toan.

 

 *12611         Đời 10-Doãn Đình Toan  con cụ Mại, vợ Phùng Thị Ất sinh con trai Đình Thuận và nuôi con nuôi Doãn Đình Chiều.

 

 1                Đời 11-Doãn Đình Thuận con trưởng cụ Đình Toan, vợ Phùng Thị Phương sinh 2 con trai Đình Hảo, Đình Quí và con gái Doãn Thị Phượng.

 

 

 

                                                Chi 2 Hoành nhị

 

 

13    Đời 2-Doãn Đình Sáng  là con trai thứ 3 cụ tổ Doãn Đình Văn, chính thất họ Bùi hiệu Từ Nhân , sinh  con trai Đình Cấp…

 

131     Đời  3-Doãn Đình Cấp  con cụ Đình Sáng, chính thất họ hiệu Từ Huệ mất ngày 7- 9 ,

                            

          Lưu ý :  Tại hợp phả họ Doãn năm 1992  ghi cụ Đình Sáng sinh 2 con trai Đình Cấp và Đình Giáp, nhưng trong 1 văn bản Hán Nôm viết năm Chiêu Thống thứ 3 ,  do chi Hoành nhị cung cấp  lại ghi cụ Giáp là con cụ Cấp.

                   Vì chưa thống nhất xác định được thế thứ của nhánh con cháu cụ Đình Sáng , nên tính từ cụ Đình Giáp về sau chúng tôi không ghi là đời thứ mấy để đợi khảo cứu và bổ sung sau .

 

    Đời thứ…: Doãn Đình  Giáp  sinh 3 con trai Đình Tăng, Đình Định, Đình  Tâm

 

     Đời thứDoãn Đình Tăng  con trưởng cụ Đình Giáp, chính thất Đỗ thị Nhạ sinh 2 con trai  Đình Ké (mất sớm), Đình Nghê.

 

       Đời thứ… Doãn Đình Nghê con thứ 2 cụ Đình Tăng, chính thất Phạm Thị Én , sinh 5 con trai : Đình Nga, Đình Nghẽ (mất sớm), Đình Ba, Đình Tế (không rõ con cháu về sau), Đình Lịch.

     

        Đời thứ … Doãn Đình Nga com trưởng cụ Đình Nghê, sinh 2 con trai Đình Kí, Đình Lập

 

         Đời thứ … Doãn Đình Ký  con trưởng cụ Đình Nga, Chính thất Bùi Thị Nghi, Thứ thất Phùng thị Bằng, Thứ thất Phạm Thị Ngào, sinh 3 con trai Đình Thư, Đình Hạng , Đình Vỵ .

 

           Đời thứ…Doãn Đình Thư con trưởng cụ Đình Ký, chính thất Phùng Thị Hợi sinh 2 con trai  Đình Sinh, Đình Bào (đều mất sớm )

 

             Đời thứ …Doãn Đình Hạng (còn có tên là Quyền ) con thứ 2 cụ Đình Ký, chính thất Phùng Thị Tịch sinh 3 con trai Đình Lành, Đình Mễ (mất sớm), Đình Bền (mất sớm).  Thứ thất Nguyễn Thị Mạnh sinh 4 con trai  Đình Cốc, Đình Hộc, Đình Toa, Đình Ân  ( liệt sỹ chống mĩ )

 

                Đời thứ …  Doãn Đình Lành con trưởng cụ Đình Hạng, vợ Trần Thị Én sinh 5 con trai Đình Cam, Đình Quất, Đình Bồng, Đình Mại (mất sớm) Đình Tùng (mất sớm ).

 

 

 

                 Đời thứ … Doãn Đình Cam  con trưởng ông Đình Lành, vợ Phùng Thị Lộc sinh 1 con trai Đình Đồng.

 

                 Đời thứ … Doãn Đình Cốc con thứ 4 cụ Đình Hạng, vợ Phùng Thị Tiêm sinh 4 con trai Đình Công, Đình Các, Đình Lược, Đình Nhâm

 

                    Đời thứ …Doãn Đình Công  con trưởng ông Đình Cốc, vợ Bùi Thị Tiu, sinh 4 con trai Đình Nhận, Đình Nghiệp, Đình Cường, Đình Hùng, và 4 con gái Doãn Thị Hồng, Thị Cậy, Thị Hương, Thị Van.

 

             Đời thứ…Doãn Đình Hộc  con thứ 5 cụ Đình Hạng, vợ Phùng Thị Xoan, sinh 5 con trai : Đình Hạc (mất sớm) Đình Đấu (mất sớm)  Đình Khế, Đình Xưng, Đình Bừng.

 

               Đời thứ …Doãn Đình Khế con thứ 3 ông  Đình Hộc, vợ Tô thị Tuyết, sinh 3 con trai Đình Chinh, Đình Hoàn, Đình Hảo, và 4 con gái Doãn thị Khơi, Thị Hoa, Thị Sen, Thị Thắm.

 

               Đời thứ…Doãn Đình Vỵ  con trai thứ 3 cụ Đình Ký, chính thất Bùi Thị ( ngày mất 27-3 ) sinh 3 con trai Đình Vỹ, Đình Tỵ, Đình Tình.

 

                    Đời thứ …Doãn Đình Vỹ con trưởng cụ Đình Vỵ, vợ Tô thị Tây sinh 2 con trai Đình Kỉ (mất sớm), Đình Tế.

 

               Đời thứ …Doãn Đình Tế  con thứ 2 ông Đình Vỹ, vợ Ngô Thị Thơm sinh 4 con trai Đình Rung, Đình Rinh, Đình Thịnh, Đình Tuấn, và 2 con gái Doãn Thị Mão, Thị Chiến.

 

               Đời thứ … Doãn Đình Tỵ con thứ 2 cụ Đình Vỵ, vợ Nguyễn thị  Quẹt sinh 3 con trai Đình Xuân, Đình Châu, Đình Mậm ( mất sớm).

 

                 Đời thứ … Doãn Đình Xuân  con trưởng ông Đình Tỵ, vợ Bùi Thị Dịu sinh 3 con trai Đình Phương, Đình Mai, Đình Thiều và 2 con gái Doãn thị Nhụ, thị Nhị.

 

                  Đời Thứ …Doãn Đình Tình con thứ 3 cụ Đình Vỵ, vợ Phùng Thị Hằng sinh con trai Doãn Đình Ý.

 

                  Đời thứ … Doãn Đình Lập  ( mất ngày 23-8 không rõ năm ) con thứ 2 cụ Đình Nga, chính thất Tô Thị Tịu, sinh 3 con trai Đình Trụ (mất sớm), Đình Cai, Đình Sộp (mất sớm )

 

                 Đời thứ …Doãn Đình Các ( Cai ) con thứ 2 cụ Đình Lập, chính thất Bùi Thị Tiến, sinh con trai Đình Duy.

 

 

 

            Đời thứ …Doãn Đình Duy  vợ Phùng Thị Hợi sinh con trai Đình Khải

 

              Đời thứ … Doãn Đình Khải con ông Đình Duy, vợ Phùng Thị Nhuận, sinh 3 con trai Đình Minh, Đình Dũng, Đình Hùng và 3 con gái Doãn Thị Oanh, Thị Uyên, Thị Dang.

 

            Đời thứ … Doãn Đình Ba con thứ 2 cụ Đình Nghê, chính thất Phạm Thị Niêng sinh 3 con trai Đình Đa, Đình Phú, Đình Hồi (mất sớm)

 

            Đời thứ …Doãn Đình Đa con trưởng cụ Đình Ba sinh 2 con trai Đình Từ, Đình Phình.

 

              Đời thứ …Doãn Đình Từ con trưởng cụ Đình Đa, chính thất Bùi Thị Hỗ sinh con trai Đình Huống.

 

             Đời thứ …Doãn Đình Huống  vợ Nguyễn Thị Hợi sinh con trai Đình Tạo

 

             Đời thứ …Doãn Đình Tạo vợ Phùng Thị Hòa sinh 4 con trai Đình Xứng, Đình Lân, Đình Thủy, Đình Kim, và 5 con gái Doãn Thị Huệ, Thị Nhung, Thị Tý, Thị Hợi, Thị Loan.

 

            Đời thứ … Doãn Đình Phú  con thứ 2 cụ Đình Đa,  chính thất Bùi Thị Phối sinh con trai Đình Quy, thứ thất Đoàn thị Liên sinh 3 con trai Đình Mô, Đình Dư (mất sớm) Đình Dật

 

            Đời thứ … Doãn Đình Quy  con trưởng cụ Đình Phú , chính thất tên là Rốt, sinh con trai Đình Thược.

 

                 Đời thứ …Doãn Đình Thược vợ Nguyễn Thị Chiêm sinh 2 con trai Đình Chước, Đình Đích ( đều mất sớm )

 

              Đời thứ …Doãn Đình Mô con thứ 2 cụ Đình Phú, chính thất Bùi Thị Tương sinh 4 con trai Đình Vịnh, Đình Khiêm, Đình Nhượng, Đình Lữu , thứ thất Đoàn thị Giàn sinh con trai Đình Nghi.

               Đời thứ …Doãn Đình Vịnh  con trưởng cụ Đình Mô, vợ Phùng Thị Chuỗi, sinh 7 con trai Đình Đạm, Đình Quyết, Đình Tá, Đình Thơ, Đình Tụng, Đình Tích, Đình Đấu.

             Đời thứ … Doãn Đình Đạm con trưởng ông Đình Vịnh, vợ Lê Thị Mận sinh 4 con trai Đình Khôi, Đình Khoa, Đình Khương, Đình Khanh và 4 con gái Doãn Thị Lan, Thị Loan, Thị Phượng, Thị Hạnh.

 

            Đời thứ … Doãn Đình Lịch con trai thứ 4 cụ Đình Nghê, chính thất Bùi Thị Biểu sinh 6 con trai Đình Huynh, Đình Tuynh, Đình Dưỡng, Đình Rất, Đình Đối, Đình Chín.

 

 

 

            Đời thứ …Doãn Đình Huynh con trưởng cụ Đình Lịch, chính thất tên là Thà, sinh 1 con trai Đình Tuân.

 

Đời thứ …Doãn Đình Tuân  chính thất Bùi Thị Sợi , thứ thất Nguyễn Thị Loan sinh 2 con trai Đình Ruật, Đình Bằng.

 

Đời thứ …Doãn Đình Ruật con trưởng cụ Đình Tuân, vợ Phùng Thị Sáo sinh 3 con trai Đình Ry ( mất sớm ) Đình Tuận, Đình Liên.

 

Đời thứ … Doãn Đình Liên  sinh 1 con trai Doãn Đình Liễn.

 

          Đời thứ … Doãn Dình Dưỡng  con trai thứ 3 cụ Đình Lịch sinh 1 con trai  Doãn Đình Dục.

 

Đời thứ …Doãn Đình Dục sinh 3 con trai Đỉnh Roanh, Đình Nguyệt, Đình Quynh.

           Đời thứ …Doãn Đình Roanh  con trưởng cụ Đình Dục, sinh 1 con trai Đình Mạnh.

 

          Đời thứ… Doãn Đình Mạnh  vợ Bùi Thị Mậy, sinh 2 con trai Đình Nghĩa, Đình Hùng.

 

            Đời thứ … Doãn Đình Chín  con trai thứ 6 cụ Đình Lịch, sinh 1 con trai Đình Tục.

 

            Đời thứ… Doãn Đình Tục  chính thất tên là Nhắt, sinh 2 con trai : Đình Hóa, Đình Nghi

 

     Đời thứ … Doãn Đình Hóa con trưởng cụ Đình Tục, vợ Bùi Thị Xuyên, sinh 3 con trai  Đình Minh, Đình Phương ( mất sớm ), Đình Huy.

 

 

          Đời thứ… : Doãn Đình Định con trai thứ 2 cụ Đình Giáp, chính thất Nguyễn Thị Chước, sinh 2 con trai  Đình Tường (mất sớm), Đình Bồng.

 

            Đời thứ …Doãn Đình Bồng con cụ Đinh Đinh, sinh 4 con trai : Đình Phương, Đình Trì, Đình Tửu (đi tu), Đình Tùng.

 

            Đời thứ …Doãn Đình Phương con trưởng cụ Đình Bồng, chính thất Bùi Thị The sinh 2 con trai Đình Tân, Đình Khai.

 

            Đời thứ …Doãn Đình Tân  con trưởng cụ Đình Phương, sinh 1 con trai   Đình Dân.

 

 

 

              Đời thứ …Doãn Đình Dân  con cụ Đình Tân, chính thất Bùi Thị Tiếu sinh 2 con trai  Đình Dụng, Đình Hợi, thứ thất Phùng Thị Tíu ( không có con ).

 

            Đời thứ … Doãn Đình Dụng con trưởng cụ Đình Dân, vợ 1 Nguyễn Thị Nhài sinh 1 con trai Đình Tuyên, vợ 2 Bùi Thị Rèm  sinh 1 con trai Đình Đán.

 

                Đời thứ…Doãn Đình Tuyên con trưởng ông Đình Dụng, vợ Đoàn Thị Thắm sinh 3 con trai Đình Hằng, Đình Quang, Đình Quý.

 

            Đời thứ …Doãn Đình Khai con trai thứ 2 cụ Đình Phương, chính thất Phùng Thị Lưu sinh 5 con trai  : Đình Môn, Đình Xiển, Đình Nhu, Đình Trật, Đình Yết.

 

            Đời thứ …Doãn Đình Môn chính thất Bùi Thị Bi sinh 1 con trai Đình Hãn

 

            Đời thứ …Doãn Đình Hãn  vợ Phùng Thị Út sinh 3 con trai Đình Khuê, Đình Điếm, Đình Rao.

 

            Đời thứ … Doãn Đình Khuê con trưởng ông Đình Hãn, vợ Nguyễn Thị Tý sinh 2 con trai Đình Thiệu, Đình Toản và 3 con gái Doãn Thị Nhâm, Thị Quý, Thị Bảy.

 

            Đời thứ …Doãn Đình Xiển  con thứ 2 cụ Đình Khai, chính thất Bùi  Thị Vị sinh 5 con trai Đình Phiệt, Đình Xương, Đình Đoàn, Đình Giác, Đình Hoằng.

 

            Đời thứ …Doãn Đình Phiệt con trưởng cụ Đình Xiển, chính thất Phùng Thị Dê, sinh 4 con trai Đình Các, Đình Khảng, Đình Hảo, Đình Khoát.

 

              Đời thứ …Doãn Đình Các  con trưởng ông Đình Phiệt, vợ Bùi Thị Mùi sinh con trai  Đình Hiệu .

 

              Đời thứ … Doãn Đình Xương con thứ 2 cụ Đình Xiển, vợ Bùi thị Tín sinh con trai Đình Khoái.

 

               Đời thứ …  Doãn Đình Khoái sinh 2 con trai Đình Sơn, Đình Nhuận.

 

               Đời thứ …Doãn Đình Đoàn  con thứ 3 cụ Đình Xiển, vợ Bùi Thị Toán sinh con trai Đình Phiên.

 

               Đời thứ …Doãn Đình Phiên  vợ Phùng Thị Hiền  sinh 5 con trai Đình Huấn, Đình Phổ, Đình Phúc, Đình Chỉ, Đình Thích và 4 con gái Doãn Thị Liễu, Thị Phương, Thị Mười, Thị Thêu.

 

              Đời thứ …Doãn Đình Giác con thứ 4 cụ Đình Xiển, vợ Phùng Thị Dự sinh 2 con trai Đình Doanh, Đình Sung.

 

 

 

            Đời thứ … Doãn Đình Doanh  con trưởng ông Đình Giác, vợ Bùi thị Vam, sinh 4 con trai Đình Ước, Đình Định, Đình Dương, Đình Dưỡng.

 

            Đời thứ … Doãn Đình Hoằng con thứ 5 cụ Đình Xiển sinh 2 con trai Đình Hoành, Đình Giang.

 

              Đời thứ …Doãn Đình Hoành con trưởng ông Đình Hoằng vợ Đỗ Thị Lịch sinh 3 con trai Đình Hữu, Đình Lương, Đình Pha và 2 con gái Doãn Thị Hồng, Thị Gấm.

 

            Đời thứ …Doãn Đình Nhu  con thứ 3 cụ Đình Khai sinh con trai Đình Nhụ

Doãn Đình Nhụ sinh con trai Đình Hệ

 

           Đời thứ … Doãn Đình Hệ  vợ Lại Thị Hinh sinh 3 con trai Đình Hoàn, Đinh Thành, Đình Thiện

 

          Đời thứ …Doãn Đình Trật con thứ 4 cụ Đình Khai sinh con trai Đinh Chức.

 

           Đời thứ…Doãn Đình Chức (còn có tên là Phẩm) sinh 6 con trai  Đình Khoa, Đình Tú, Đình Lợi, Đình Xứng, Đình Đáng, Đình Đố

 

            Đời thứ…Doãn Đình Khoa con trưởng ông Đình Chức, vợ Phùng Thị Nguyệt sinh 2 con trai  Đình Dũng, Đình Duy.

 

 

          Đời thứ…Doãn Đình Yết  con thứ 5 cụ Đình Khai, sinh 4 con trai Đình Tá (mất sớm) Đình Tạ, Đình Ngạn, Đình Lạng.

 

            Đời thứ…Doãn Đình Tạ con thứ 2 cụ Đình Yết,  sinh 1 con trai Đình Uẩn.

Doãn Đình Uẩn sinh 5 con trai Đình Khanh, Đình Đình, Đình Quán, Đình Cầu, Đình Kỳ

 

              Đời thứ…Doãn Đình Ngạn  con thứ 3 cụ Đình Yết, vợ Bùi Thị Hạt sinh 2 con trai Đình Hỗ, Đình Giảng.

 

            Đời thứ…Doãn Đình Hỗ con trưởng ông Đình Ngạn, vợ Bùi Thị Sửu  sinh 3 con trai Đình Tường, Đình Kỳ, Đình Kỷ và 2 con gái  Doãn Thị Xuân, thị Kim.

 

 

           Đời thứ …Doãn Đình Lạng  con thứ 4 cụ Đình Yết, vợ Bùi Thị Mùi, sinh 1 con trai  Đình Tụng.

 

            Đời thứ …  Doãn Đình Tụng  vợ Bùi Thị Thìn sinh 6 con trai Đình Hòa, Đình Vân, Đình Huân, Đình Chương, Đình Dương, Đình Thường.

 

         Đời thứ…Doãn Đình Tùng  con thứ 3 cụ Đình Bồng, sinh con trai  Đình Ngàn,   Doãn Đình Ngàn  sinh con trai Đình Kiền

 

           Đời thứ …Doãn Đình Kiền chính thất Bùi Thi Ngân sinh 3 con trai Đình Thiết, Đình Thường (mất sớm) Đình Chừng.

 

              Đời thứ…Doãn Đình Thiết  con trưởng cụ Đình Kiền, vợ Phùng Thị Nuôi sinh 5 con trai Đình Lình (mất sớm) Đình Duy, Đình Căn, Đình Khuyết ( mất sớm), Đình Đoán,

 

              Đời thứ …Doãn Đình Duy  con thứ 2 ông Đình Thiết, vợ Bùi Thị Lái sinh 2 con trai Đình Mịch, Đình Ngọ.

 

 

 

Đời thứ…Doãn Đình Tâm  con thứ 3 cụ Đinh Giáp, chính thất sinh 2 con trai  Đình Kèo, Đình Sắt. Cụ Tâm cùng các con di cư đến xã Giao yến cùng huyện.

 

        Đời thứ …Doãn Đình Kèo con trai trưởng cụ Đình Tâm, chính thất Ngụy Thị Hằng sinh 5 con trai  Đình Bô, Đình Bảy, Đình Thiện, Đình Hợp, Đình Bẩm.

 

        Đời thứ …Doãn Đình Bô  con trai trưởng cụ Đình Kèo,  chính thất  sinh 3 con trai  Doãn Đình Tiêng, Đình Tường, Đình Toán.

 

         Đời thứ…Doãn Đình Bảy con thứ 2 cụ Đình Kèo, sinh con trai Doãn Đình Chửng,  cụ  Chửng sinh 1 con trai Doãn Đình Trọng ( liệt sỹ  ).

 

        Đời thứ…Doãn Đình Thiện con trai thứ 3 cụ Đình Kèo sinh 2 con trai Đình Phùng, Đình Hán.

 

       Đời thứ…Doãn Đình Phùng  con trai trưởng cụ Đình Thiện, sinh 2 con trai Đình Đan, Đình Bẩn.

 

        Đời thứ…Doãn Đình Hán con thứ 2 cụ Đình Thiện, sinh con trai  Đình Hồ.

        Đời thứ…Doãn Đình Hồ chính thất Phạm Thị Ngát sinh 2 con trai Đình Uân và Doãn Đình Triễu ( liệt sỹ chống Mỹ ).

 

       Đời thứ…Doãn Đình Uân  sinh 3 con trai Đình Ruân, Đình Thuân, và Doãn Đình Thìn ( mất sớm ).

        Đời thứ…Doãn Đình Ruân  con trưởng ông Đình Uân, vợ Nguyễn Thị Suối sinh 4 con trai :  Đình Dân, Đình Doanh, Đình Duy, Đình Dư.

 

 

      Đời thứ…Doãn Đình Các  con trưởng cụ Đình Hợp, chính thất Đoàn Thị Tìu, sinh 4 con trai Đình Đáp, Đình Đồng, Đình Dung, Đình Thuyết.

 

 

 

      Đời thứ…Doãn Đình Đồng  con trai thứ 2 cụ Đình Các, chính thất Nguyễn Thị Chiện, sinh 5 con trai  Đình Bằng, Đình Kinh, Đình Nghiệm, Đình Đối, Đình Ý.

 

        Đời thứ …Doãn Đình Bằng  con trưởng cụ Đình Đồng, vợ Nguyễn Thị Huệ sinh con trai Đình Thanh.

 

        Đời thứ…Doãn Đình Kinh  con thứ 2 cụ Đình Đồng, sinh 3 con trai Đình Tú, Đình Toan, Đình Liên.

 

          Đời thứ…Doãn Đình Nghiệm con trai thứ 3 cụ Đình Đồng, sinh con trai  Doãn Đình Nghiêm.

 

          Đời thứ…Doãn Đình Ý  con thứ 5 cụ Đình Đồng, vợ 1 sinh 3 con trai Đình Tuyền, Đình Đô, Đình Doanh; vợ 2  Vũ Thị Thắm sinh 1 con trai Doãn Đình Dương, vợ 3 Nguyễn Thị Nhâm sinh con trai Doãn Đình Chiến.

 

 

           Đời thứ…Doãn Đình Bẩm con thứ 5 cụ  Đình Kèo, sinh 3 con trai Đình Bấm, Đình Luân, Đình Dưỡng.

 

            Đời thứ…Doãn Đình Bấm con trưởng cụ Đình Bẩm sinh 3 con trai Đình Lẫm, Đình Lậm, Đình Rượu.

 

         Đời thứ…Doãn Đình Dưỡng  con thứ 3 vụ Đình Bẩm sinh 3 con trai Đình Chử, Đình Cao, Đình Lộng.

         Đời thứ…Doãn Đình Chữ con trưởng ông Đình Dưỡng sinh 2 con trai Đình Châu, Đình Á (đều mất sớm)

 

                      

                                      Chi 3 Hoành nhị

 

 

14       Đời 2-Doãn Đình Nhậm  con trai thứ 4 cụ  tổ Doãn Đình Văn, chính thất  Phùng Thị Nhị  sinh 2 con trai Đình Thư, Đình Vinh.

 

141     Đời 3-Doãn Đình Thư  con trưởng cụ Đình Nhậm,  sinh 1 con trai  Đình Phường.

 

1411             Đời  4-Doãn Đình Phường  sinh 1 con trai Đình Ngạn.

 

14111                     Đời  5-Doãn Đình Ngạn  sinh 1 con trai  Đình Sầm.

 

 *1              Đời  6-Doãn Đình Sầm   sinh 1 con trai Đình Tôn.

 

 

 

 *11      Đời  7-Doãn Đình Tôn  chính thất Đoàn Thị Cảnh, sinh 4 con trai Đình Thiệu, Đình Phác, Đình Đảo, Đình Trị.

 

  *111       Đời  8-Doãn Đình Thiệu  con trưởng cụ Đình Tôn, chính thất Bùi Thị Chiền, sinh 6 con trai ( đều mất sớm )

 

 *112      Đời 8-Doãn Đình Phác con thứ 2 cụ Đình Tôn, sinh 2 con trai Đình Khương, Đình Lường.

 

*1121     Đời 9-Doãn Đình Khương con trưởng cụ Đình Phác, sinh 1 con trai Đình Nhã.

 

*11211         Đời 10-Doãn Đình Nhã  sinh 2 con trai Đình Trĩ, Đình Hùng.

 

1        Đời 11-Doãn Đình Trĩ con trưởng ông Đình Nhã, sinh 3 con trai Đình Duy, Đình Quyền, Đình Lợi.

 

2        Đời 11-Doãn Đình Hùng con thứ 2 ông Đình Nhã, vợ Bùi Thị Tý sinh 5 con trai Đình Thùy, Đình Quế, Đình Hòe, Đình Thắng, Đình Vượng.

 

 *1122       Đời  9-Doãn Đình Lường con thứ 2 cụ Đình Phác, sinh 3 con trai Đình Duyên, Đình Đại, Đình Độ.

 

 *11221          Đời 10-Doãn Đình Duyên  con trưởng cụ Đình Lường, vợ 1 Tô Thị Hảo, vợ 2 Trần Thị Chanh, vợ 3 Trần Thị Vui,  sinh 5 con trai Đình Thận, Đình Viễn, Đình Đinh, Đình Phố, Đình Rao.

 

*11223   Đời  10-Doãn Đình Độ  con trai thứ 3 cụ Đình Lường,  vợ 1 Nguyễn Thị Cấp, vợ 2 Bùi Thị  Tân, vợ 3 Bùi Thị Nhân,  sinh 3 con trai   Đình Thứ (mất sớm ), Đình Tề, Đình Quảng.

 

2        Đời 11-Doãn Đình Tề  con thứ 2 ông Đình Độ, sinh 4 con trai  Đình Tự, Đình Lễ, Đình Thi, Đình Thư.

 

 

*113       Đời  8-Doãn Đình Đảo con thứ 3  cụ Đình Tôn, sinh 2 con trai  Đình Phúc (mất sớm), Đình Ngân.

 

 *1132          Đời  9-Doãn Đình Ngân con thứ 2 cụ Đình Đảo, chính thất Bùi Thị Chiều, thứ thất Bùi Thị Năng,  sinh 3 con trai Đình Báu, Đình Tùy, Đình Luyện.

 

*11321          Đời 10-Doãn Đình Báu con trưởng cụ Đình Ngân, vợ Tô Thị Công sinh 4 con trai : Đình Hợp, Đình Cẩm, Đình Quyết, Đình Tương.

 

1         Đời  11-Doãn Đình Hợp  con trưởng ông Đình Báu, vợ Bùi Thị Sen  sinh 3 con trai Đình Khánh, Đình Thành, Đình Phố và 2  con gái  Thị Hồng, Thị  Nhị.

*11322         Đời 10-Doãn Đình Tùy con thứ 2 cụ Đinh Ngân, vợ Bùi Thị Lan sinh 2 con trai  Đình Tiến, Đình Châu.

 

1   Đời 11-Doãn Đình Tiến con trưởng ông Đình Tùy, vợ Phùng Thị Mũn, sinh 4 con trai : Đình Tới, Đình Độ, Đình Tiên,  Đình Toàn và 2 con gái  Doãn Thị Tơ, Thị Tuyết.

 

*11323         Đời 10-Doãn Đình Luyện  con thứ 3 cụ Đình Ngân, sinh 4 con trai Đình Lựu, Đình Thoan, Đình Chí, Đình Quỳnh.

 

1    Đời 11-Doãn Đình Lựu  con trưởng ông Đình Luyện, vợ Bùi Thị Mùi, sinh 2 con trai Đình Hòe, Đình Quế.

 

*114     Đời  8-Doãn Đình Trị  con thứ 4 cụ Đình Tôn sinh 1 con trai Đình Đức.

 Doãn Đình Đức sinh  1 con trai  Đình Hạnh.

 

 *11411   Đời thứ 10-Doãn Đình Hạnh  vợ Phùng Thị Vắt  sinh 2 con trai  Đình Mai, Đình Hãnh ( mất sớm )

 

1       Đời 11-Doãn Đình Mai  sinh 3 con trai  Đình Cúc, Đình Tự, Đình Phụng.

 

 

 

 14121        Đời  5-Doãn  Đình Đẩu  con cụ Đình Rong,  ( cụ Rong là con ai không thấy nói trong gia phả chi Hoành Nhị, Ban biên tập xếp cụ Rong (1412)  sau cụ Đình Phường (1411)  chính thất họ Bùi hiệu Từ Niên, sinh con trai Đình Niệm.

 

 *1        Đời 6-Doãn Đình Niệm con cụ Đình Đẩu, chính thất Phùng Thị Quần sinh 3 con trai Đình Thôn, Đình Quyền, Đình Tỏa.

 

 *11     Đời  7-Doãn Đình Thôn  con trưởng cụ Đình Niệm, chính thất họ Phạm hiệu Từ Lý sinh 4 con trai  Đình Dậu, Đình Phong,  Đình Chấn (mất sớm), Đình Liêu (mất sớm).

 

 *111   Đời  8-Doãn Đình Dậu  con trưởng cụ  Đình Thôn, chính thất họ Đoàn hiệu Diệu Sắc, sinh 3 con trai  Đình Hạt, Đình Bình, Đình Hận.

 

 *1111    Đời  9-Doãn Đình Hạt con trưởng cụ Đình Dậu, chính thất Phùng Thị Don, thứ thất  Phạm Thị Thuyết, sinh 6 con trai  Đình Đóa, Đình Cơ, Đình Tíu, Đình Thăng, Đình Vinh (mất  sớm) Đình Khoái (mất sớm).

 

 *11111   Đời 10-Doãn Đình Đóa  con trưởng  cụ Đình Hạt,  vợ Phùng Thị Soạn sinh 5 con trai Đình Thoa, Đình Tục, Đình Lưu, Đình Túc, Đình Năm.

1     Đời 11-Doãn Đình Thoa  con trưởng ông Đình Đóa, vợ Nguyễn Thị Răm sinh 6 con trai Đình Khâm, Đình Xuân, Đình Mạnh, Đình Dũng, Đình Dự, Đình Ngự.

 

 *11112         Đời 10-Doãn Đình Cơ  con thứ 2 cụ Đình Hạt, vợ Bùi Thị Sài, sinh 3 con trai Đình Căn, Đình Au, Đình Chỉ.

 

1     Đời  11-Doãn Đình Căn  con trưởng  ông  Đình Cơ, vợ Bùi thị Nguyệt, sinh 3 con trai

 

 *11113           Đời 10-Doãn Đình Tíu  con thứ 3 cụ Đình Hạt, chính thất Phùng Thị Hân, sinh 4 con trai  Đình Tập, Đình Tần, Đình Nhuần, Đình Bách.

 

 1                Đời 11-Doãn Đình Tập con trưởng ông Đình Tíu, vợ Bùi Thị Hảo sinh 8 con trai : Đình Hiền, Đình Thảo, Đình Thừa, Đình Giáp, Đình Lý, Đình Lân, Đình Cận,  Đình Cẩn.

 

 *1112        Đời  9-Doãn Đình Bình  con thứ 2 cụ Đình Dậu, chính thất Bùi Thị Mùi, sinh 4 con trai   Đình Ưu, Đình Định, Đình Thứ, Đình Thu

 

 *11121          Đời 10-Doãn Đình Ưu  con trưởng cụ Đình Bình, sinh 4 con trai Đình Hà ………..

                                          

1                 Đời 11-Doãn Đình Hà con trưởng ông Đình Ưu, sinh 3 con trai: Đình Hùng, Đình Dũng, Đình Thủy.

 

 *11122         Đời 10-Doãn Đình Định con thứ 2 cụ Đình Bình, sinh 2 con trai  Đình Thực, Doãn Đình An ( liệt sỹ chống Mĩ )

 

*11123         Đời 10-Doãn Đình Thứ  con thứ 3 cụ Đình Bình sinh 2 con trai Đình Hảo, Đình Liên.

 

1                 Đời 11-Doãn Đình Hảo con trưởng ông Đình Thứ,  vợ 1 Nguyễn Thị Khế sinh 6 con trai: Đình Hiếu, Đình Hảo, Đình Hiền, Đình Ngọc, Đình Thành, Đình Tưởng.  vợ 2 Bùi Thị Nhị sinh 2 cọn trai Đình Toàn, Đình Đảng.

 

 *11124         Đời 10-Doãn Đình Thu con thứ 4 cụ Đình Bình, sinh con trai  Đình Cúc.

 

 1         Đời 11-Doãn Đình Cúc vợ Trần Thị Hợi sinh 1 con trai Đình Hưởng

 

 *1113         Đời  9-Doãn Đình Hận  con thứ 3 cụ Đình Dậu, chính thất Bùi thị Tíu, sinh 3 con trai Đình Hoan, Đình Duy, Đình Điệp.

 

 *11131    Đời 10-Doãn Đình Hoan  con trưởng cụ Đình Hận, vợ Bùi Thị Nhắt, vợ 2 Phùng Thị Bòng, sinh 3 con trai : Đình Đam, Đình Du, Đình Phương.

 

 1                Đời 11-Doãn Đình Đam  con trưởng ông Đình Hoan,  sinh 3 con trai : Đình Hải, Đình Hoàn, Đình Thành.

 

 *11132     Đời 10-Doãn Đình Duy  con thứ 2 cụ Đình Hận, vợ Phạm Thị Quế, sinh 3 con trai Đình Tính, Đình Tình,  Đình Khải.

 

1                                         Đời 11-Doãn Đình Tính  con trưởng ông Đình Duy, vợ Bùi Thị Mai  sinh 3 con trai  Đình Hiền, Đình Thảo, Đình Tuấn.

 

*11133    Đời  10-Doãn Đình Điệp  con thứ 3 cụ Đình Hận, vợ Nguyễn Thị Nuôi  sinh 3 con trai  Đình Nhân, Đình Ngạn, Đình Nghĩa.

 

 1   Đời 11-Doãn Đình Nhân  con trưởng ông Đình Điệp, vợ Phùng Thị Nhung  sinh 4 con trai : Đình Vụ, Đình Vũ, Đình Vĩ, Đình Vịnh.

 

 

*112              Đời  8-Doãn Đình Phong  con thứ 2 cụ Đình Thôn, sinh 2 con trai đều mất sớm.

 

 

*12             Đời 7-Doãn Đình Quyền  con thứ 2 cụ Đình Niệm, chính thất  Bùi Thị Hằng  sinh 1 con trai  Đình Chưởng.

 

 *121            Đời 8-Doãn Đình Chưởng  con trai cụ Đình Quyền, chính thất Bùi Thị Hoàng, thứ thất Đỗ Thị Thành  sinh 2 con trai Đinh Thường (mất sớm) Đình Đướng.

 

*1211                      Đời  9-Doãn Đình Đướng  con trai cụ Đình Chưởng, chính thất Bùi Thị Quang sinh 3 con trai Đình Phùng, Đình Bồng, Đình Tranh.

 

 *12111        Đời 10-Doãn Đình Phùng  con trưởng cụ Đinh  Đướng, vợ 1  Phạm Thị Ngắn, sinh 2 con trai  Đình Hòa, Đình Kim, vợ 2 Phùng Thị Lụa  sinh 3 con trai Đình Thuận, Đình Khang, Đình Thọ.

 

 3                Đời 11-Doãn Đình Thuận  con thứ 3 ông Đình Phùng,  vợ Bùi Thị Thoi sinh 2 con trai Đình Giang, Đình Bắc.

 

 *12112          Đời 10-Doãn Đình Bồng  con thứ 2 cụ Đình Đướng, vợ Phùng Thị Tám sinh 1 con trai Đình Đấu.

 

 1       Đời 11-Doãn Đình Đấu vợ Phùng Thị Tý sinh 1 con trai Doãn Đình Cường.

 

 *13        Đời  7-Doãn Đình Tỏa  con thứ 3 cụ Đình Niệm, sinh 4 con trai  : Đình Chấn, Đình Thiết, Đình Thuần, Đình Thục.

 

 *131    Đời  8-Doãn Đình Chấn   con trưởng cụ Đình Tỏa,  chính thất Phùng Thị Hàng sinh 3 con trai  Đình Cấn, Đình Điền, Đình Sấu.

 

 *1311           Đời  9-Doãn Đình Cấn  con trưởng cụ Đình Chấn, sinh 4 con trai  Đình Trực, Đình Giác, Đình San,  Đình Hô ( mất sớm ).

 

 *13111        Đời 10-Doãn Đình Trực  con trưởng cụ Đình Cấn, sinh 2 con trai : Đình Quyền, Đình Tế.

 

 

1                 Đời  11-Doãn Đình Quyền  con trai trưởng  ông Đình Trực,  vợ Phùng Thị Tỵ, sinh 5 con trai  Đình Tuyền, Đình Tuyến, Đình Tuyên, Đình Tuấn, Đình Toan.

 

 *13112         Đời 10-Doãn Đình Giác  con thứ 2 cụ Đình Cấn, vợ Phùng Thị Tỉnh,  sinh 3 con trai  Đình Tê, Đình Năm, Đình Tác.

 

 1   Đời  11-Doãn Đình Tê  con  trưởng ông Đình Giác, vợ Phạm Thị Nguyệt sinh 1 con trai Đình Nam.

 

 

*1312                         Đời  9-Doãn Đình Điền  con thứ 2 cụ Đình Chấn, chính thất Tô Thị Nhỡ sinh 2 con trai Đình Hào, Đình Viên.

 

 *13122         Đời 10-Doãn Đình Viên  con thứ 2 cụ Đình Điền, vợ Trần Thị Mùi, sinh 3 con trai  Đình Vinh, Đình Việt, Đình Vương.

 

 1                Đời  11-Doãn Đình Vinh con trưởng ông Đình Viên, sinh  2 con trai Đình Hạnh, Đình Hiển.

 

 *1313              Đời  9-Doãn Đình Sấn  con thứ 3 cụ Đình Chấn, chính thất tên là , sinh 2 con trai Đình Lạng, Đình Lưỡng.

 

 *13131         Đời 10-Doãn Đình Lạng  con thứ nhất cụ Đình Sấn, sinh 2 con trai Đình Vững, Đình Mận.

 

 1    Đời  11-Doãn Đình Vững  con trưởng ông Đình Lạng, vợ Nguyễn Thị Huệ, sinh 1 con trai  Đình Biên.

 

 *13132         Đời  10-Doãn Đình Lưỡng  con thứ 2 cụ Đình Sấn, sinh 3 con trai Đình Long, Đình Quán, Đình Chí.

 

 1                Đời  11-Doãn Đình Long  con trưởng ông Đình Lưỡng, vợ Đoàn Thị Lan  sinh 1 con trai Doãn Đình Báo

 

 

*133              Đời  8-Doãn Đình Thuần  con thứ 3 cụ  Đình Tỏa, chính thất Phùng Thị Nhí, sinh 2 con trai Đình Thống, Đình Kê (mất sớm)

 

 *1331          Đời  9-Doãn Đình Thống  con trai cụ Đình Thuần, chính thất Bùi Thị Ốc, sinh 2 con trai Đình Xước, Đình Chước.

 

 *13311         Đời 10-Doãn Đình Xước  con trưởng  cụ Đình Thống, vợ 1 Bùi Thị Dết, vợ 2 Lê Thị Lan  sinh con trai  Doãn Đình Hồng.

 

 *13312           Đời 10-Doãn Đình Chước  con thứ 2 cụ Đình Thống, vợ Phạm Thị Dịu sinh 5 con trai : Đình Huyến, Đình Tuyến, Đình Truyền, Đình Ký, Đình Kiến.

 

1   Đời  11-Doãn Đình Huyến  con trưởng ông Đình Chước, sinh 5 con trai : Đình Thiện, Đình Thuận, Đình Thuật, Đình Thiệu, Đình Thọ

 

 

*134        Đời  8-Doãn Đình Thục con thứ 4 cụ Đình Tỏa, chính thất Phạm Thị Môi sinh 5 con trai : Đình Nguyên, Đình Đạc và 3 người mất sớm.

 

*1341                       Đời  9-Doãn Đình Nguyên  con trưởng  cụ Đình Thục, chính thất Phạm Thị Kén , sinh 1 con trai Đình Khắc.

 

 *13411              Đời 10 -Doãn Đình Khắc sinh 1 con trai Đình Căng.

 

 1   Đời 11-Doãn Đình Căng  vợ Nguyễn Thị Lan  sinh 8 con trai : Đình Đoài, Đình Huống, Đình Phúc, Đình Thọ, Đình Tiên, Đình Nhuận, Đình Thắng, Đình Cảnh.

 

 

 

                                                Chi 4 Hoành nhị 

 

 

14      Đời 2-Doãn Đình Chính  con trai thứ 4 cụ Doãn Đình Văn,  sinh 1 con trai Đình Cai.

 

141       Đời  3-Doãn Đình Cai  con cụ Đình Chính, sinh 2 con trai Đình Kết, Đình Cấu (không có con )

 

1411     Đời  4-Doãn Đình Kết  con trưởng cụ Đình Cai, sinh 1 con trai Đình Ngọ.

 14111             Đời  5-Doãn Đình Ngọ, sinh 1 con trai Đình Tượng.

 

 *1   Đời  6-Doãn Đình Tượng, sinh 3 con trai Đình Chiêm, Đình Nghinh, Đình Từ.

 

 *11              Đời  7-Doãn Đình Chiêm  con trưởng cụ Đình Tượng, chính thất Bùi Thị Mão, thứ thất Đoàn Thị Ý, sinh 3 con trai  Đình Hoàn, Đình Lân, Đình Tiền (mất sớm )

 

*111           Đời 8-Doãn Đình Hoàn  con trưởng cụ Đình Chiêm, sinh 1 con trai Đình Huyên.

 

 *1111                Đời   9-Doãn Đình Huyên sinh 1 con trai Doãn Đình Thái.

 

 *112             Đời  8-Doãn Đình Lân  con thứ 2 cụ Đình Chiêm, chính thất Đoàn Thị Rụt, sinh 3 con trai Đình Na, Đình Tấn, Đình Đà ( mất sớm )

 

 *1121           Đời  9-Doãn Đình Na con trưởng cụ Đình Lân, chính thất Phùng Thị Vọp , sinh 3 con trai Đình Ry (mất sớm), Đình Kim (mất sớm), Đình Miên.

 

 

*11211            Đời 10-Doãn Đình Miên  con trai cụ Đình Na,  vợ 1 Phùng Thị Thơm, vợ 2 Trần Thị Mùi,  sinh 3 con trai Đình Ngọc, Đình Thạch, Đình Kim.

 

 2                Đời 11-Doãn Đình Thạch con thứ 2 ông Đình Miên, vợ Bùi Thị Mùi , sinh 1 con trai Đình Tỵ.

 

 3                Đời  11-Doãn Đình Kim con thứ 3 ông  Đình Miên, vợ Bùi Thị Là sinh 2 con trai  Đình Tuyến, Đình Dũng.

 

 *1122            Đời  9-Doãn Đình Tấn  con thứ 2 cụ Đình Lân, vợ Phạm Thị Khuyên sinh 1 con trai Đình Đổng.

 

*11221           Đời  10-Doãn Đình Đổng, vợ Trần Thị Sửu  sinh 2 con trai : Đình Đồng,  Đình Thảo

 

 1                Đời  11-Doãn Đình Đồng con trưởng ông Đình Đổng, vợ Bùi Thị Nụ sinh 7 con trai : Đình Minh, Đình Lương, Đình Hiền, Đình Dương, Đình Du, Đình Yên, Đình Kiên và 1 con gái Doãn Thị Xuân.

 

 2                Đời 11- liệt sỹ Doãn Đình Thảo  ( hy sinh trong kháng chiến chống Mĩ ) con thứ 2 ông Đình Đổng,  vợ Nguyễn Thị  The sinh 1 con gái Doãn Thị Thơm.

 

 

*12               Đời  7-Doãn Đình Nghinh  con thứ 2 cụ Đình Tượng, chính thất  Nguyễn Thị Vàng sinh 4 con trai Đình Kiến, Đình Duệ, Đình Thùy (mất sớm) Đình Nhiêu.

 

 *121            Đời  8-Doãn Đình Kiền con trưởng cụ Đình Nghinh sinh 2 con trai Đình Hoa, Đình Hiên ( đều mất sớm )

 

*122               Đời  8-Doãn Đình Duệ  con thứ 2 cụ Đình Nghinh sinh 1 con trai  Đình Chất.

 

 *123             Đời 8-Doãn Đình Nhiêu con thứ 3 cụ Đình Nghinh, chính thất  Phùng Thị Tròn sinh 2 con trai Đình Hiểu, Đình Vệ ( mất sớm )

 

 *1231           Đời 9-Doãn Đình Hiểu con trai cụ Đình Nhiêu sinh 5 con trai: Đình Hinh, Đình Sở, Đình Viên ( mất sớm ), Đình Nhiễu, Đình Đậu.

 

 *12311         Đời  10-Doãn Đình Hinh  con trưởng cụ Đình Hiểu, vợ  Phùng Thị Việt sinh 2 con trai Đình Chỉ, Đình An.

 

1                 Đời 11-Doãn Đình Chỉ  con trưởng ông Đình Hinh, vợ Phùng Thị Ngọ sinh 2 con trai : Đình Hướng, Đình Thắng

 

 

 

*12312          Đời 10-Doãn Đình Sở  con thứ 2 cụ Đình Hiểu, vợ Nguyễn Thị Nụ, sinh 5 con trai  Đình Nho, Đình Cân, Đình Lạng ( mất sớm ) Đình Tư, Đình Năm.

 

 1                Đời 11-Doãn Đình Nho  con trưởng ông Đình Sở, vợ Bùi Thị Nhuần sinh 3 con trai : Đình Tiến , Đình Hùng, Đình Cường.

 

 *12314            Đời 10-Doãn Đình Nhiễu con thứ 4 cụ Đình Hiểu, vợ Nguyễn Thi Giắt, sinh 2 con trai Đình Ước, Đình Chiến.

 

 1                Đời 11-Doãn Đình Ước  con trai trưởng ông Đình Nhiễu, vợ Trần Thị Tuyến sinh con trai Đức Nguyện và con gái Doãn Thị Mơ.

 

 *12315           Đời 10-Doãn Đình Đậu con thứ 5 cụ Đình Hiểu, vợ Trần Thị Hiên  sinh 3 con trai : Đình Đấu, Đình Đô, Đình Đỗ.

 

 1                Đời 11-Doãn Đình Đấu  con trưởng ông  Đình Đậu, vợ Phùng Thị Gọn , sinh 4 con trai Đình Duy, Đình Tranh, Đình Giành, Đình Hà.

 

 

 

 *13               Đời  7-Doãn Đình Từ  con thứ 3 cụ Đình Tượng, sinh 3 con trai : Đình Trung, Đình Chu, Đình Hạch

 

 *131              Đời  8-Doãn Đình Trung  con trưởng cụ Đình Từ, sinh 1 con trai Đình Hiếu, cụ Hiếu  sinh Doãn Đình Bào (mất sớm).

 

 *132              Đời  8-Doãn Đình Chu  con thứ 2 cụ Đình Từ, sinh 2 con trai Đình Thiềng, Đình Điều.

 

 *1322            Đời 9-Doãn Đình Điều  con thứ 2 cụ Đình Chu, chính thất Nguyễn Thị Gái, sinh 3 con trai (đều mất sớm )

 

 *133               Đời 8-Doãn Đình Hạch  con thứ 3 cụ Đình Từ, chính thất Bùi Thị Hiền sinh 1 con trai Đình Dương.

 

 *1331           Đời  9-Doãn Đình Dương  chính thất Phùng Thị Chuộng, sinh 2 con trai Đình Bào, Đình Bảo.

 

 *13311          Đời 10-Doãn Đình Bào  con trưởng cụ Đình Dương sinh 2 con trai Đình Tưởng, Đình Hòa.

 

 1                Đời 11-Doãn Đình Tưởng  con trưởng ông Đình Bào, vợ Nguyễn Thị Mùi sinh 4 con trai Đình Tuyên, Đình Thạch, Đình Đài, Đình Loan và 2 con gái Doãn Thị Tuyết, Thị Nguyệt

 

2                                         Đời  11-Doãn Đình Hòa  con thứ 2 ông Đình Bào, vợ Phạm Thị Mai sinh 2 con trai Đình Duẩn, Đình Thành.\

 

*13312           Đời 10-Doãn Đình Bảo con thứ 2 cụ Đình Dương, sinh 3 con trai Đình Toàn, Đình Quyết, Đình Thế.

 

1                 Đời  11-Doãn Đình Toàn  con trưởng ông Đình Bảo, vợ Bùi Thị Ngát sinh 3 con trai : Đình Tài, Đình Lộc, Đình Giáp.

 

 2                Đời  11-Doãn Đình Quyết con thứ 2 ông Đình Bảo, vợ Phùng Thị Hợi

 

 

2)Gia phả do ông Doãn Đình Khản soạn năm 1992:

 

Chi 1 Hoành nhị

 

 

12        Đời 2-Doãn Đình Trạch  con trai thứ 2 cụ Đình Văn, năm sinh năm mất không rõ, chính thất họ Nguyễn hiệu Từ Đoan, sinh 2 con trai Đình Trạc, Đình Quảng và 1 con gái Doãn Thị Hằng.

 

121      Đời 3-Doãn Đình Trạc tự Ôn hòa  con trưởng cụ Đình Trạch, chính thất họ Phạm hiệu Từ Mẫn sinh Đình Soạn, kế thất họ Nguyễn hiệu Từ Dũng sinh 2 con trai Đình Châu, Đình Giản.

121 1   Đời 4:  Doãn Đình Soạn, là con trưởng cụ Đình Trạc, tự Chất Trực; chính thất họ Nguyễn, hiệu Từ Chương, sinh 1 trai là Đình Thức (Sức).

121 111   Đời 5:  Doãn Đình Thức, (địa phương gọi la Sức), tự Duệ Tiết, là con trưởng cụ Đình Soạn; chính thất họ Trần, hiệu Từ Tín, sinh 2 trai là Đình Tiệp, (không có con) và Đình Bỉnh.

*1    Đời 6:  Doãn Đình Bỉnh, tự Cương Đoạn, là con thứ cụ đình Thức; chính thất họ Phùng, hiệu Từ Thuận; á thất họ Nguyễn, hiệu Diệu Thanh, sinh 3 trai là Đình Nại (không có con), Đình Ấn (địa phương  gọi là In) và Đình Oản.

121 2    Đời 4:  Doãn Đình Châu, (hay Chu), tự Trí Diệu, là con thứ hai cụ Đình Trạc, làm lý trưởng được thưởng bá hộ; chính thất họ Phạm, hiệu Từ Bảo, sinh 1 trai là Đình Thế.

121 21    Đời 5:  Doãn Đình Thế, tự Thanh Tĩnh, là con cụ Đình Châu; chính thất họ Bùi, hiệu Từ Nhu, sinh 4 trai: Đình Trác, Đình Đang, Đình Đính, Đình Uý (ba người sau đều không có con).

*1    Đời 6:  Doãn Đình Trác, tự Nhu Trực; là con thứ hai cụ Đình Thế, làm Tri bạ; chính thất là Phùng Thị Diệu, hiệu Trịnh Minh, sinh 2 trai là Đình Lỗi (tục gọi là Sôi) và Đình Sanh.

121 3    Đời 4:  Doãn Đình Giản, tự Trí Tuệ là con thứ ba cụ Đình Trạc, làm chỉ thụ ở phủ Thừa sứ triều Lê; chính thất là Nguyễn Thị Thụ, hiệu Quế Hoa nương, sinh 3 trai: Đình Bằng, Đình Cung (không có con), Đình Viên.

12131    Đời 5:  Doãn Đình Bằng, là con trưởng cụ Đình Giản, sinh Đình Khoa

*1            Đời 6:  Doãn Đình Khoa, là con trưởng cụ Bằng, sinh 1 trai là Đình Mục.

122          Đời 3:  Doãn Đình Quảng, là con thứ hai cụ Đình Trạch, sinh Đình Tháo.

1221        Đời 4:  Doãn Đình Tháo, là con cụ Quảng, sinh Đình Đảm.

12211    Đời 5:  Doãn Đình Đảm, là con cụ Tháo, làm tri phủ, sinh 1 trai là Đình Khuếch.

 *1       Đời 6:  Doãn Đình Khuếch, là con cụ Phủ Đảm, sinh 2 trai là Đình Xoang, Đình Võ.

 

Chi 2 Hoành nhị

 

 

13   Đời 2:  Doãn Đình Sáng, là con thứ ba cụ Đình Văn; chính thất họ Bùi, hiệu Từ Nhân, sinh Đình Cấp, Đình Giáp (không có con).

 131  Đời 3:  Doãn Đình Cấp, là con trưởng cụ Đình Sáng; chính thất họ Tô, hiệu Từ Huệ, sinh Đình Tặng, Đình Định.

1311  Đời 4:  Doãn Đình Tặng, là con trưởng cụ Đình Cấp, làm lý trưởng thời Gia Long thứ 4 (1805); chính thất là Đỗ Thị Nhạn, sinh Đình Kế (không có con), Đình Nghê, Đình Ba, Đình Ngũ, Đình Tế, Đình Lịch.

13112 Đời 5:  Doãn Đình Nghê, là con thứ hai cụ Tặng; chính thất là Phạm Thị  Én, sinh Đình Ký, Đình Lập.

*1   Đời 6:  Doãn Đình Ký, là con trưởng cụ Nghê, làm cơ suất đội giữ biển (Hải Phòng cơ suất đội); chính thất là Bùi Thị Hy; thứ thất là Phùng Thị Bường (2 bà không có con); kế thất là Phạm Thị Ngào, sinh Đình Thư, Đình Hạng, Đình Vy.

*2    Đời 6:  Doãn Đình Lập, là con thứ hai cụ Nghê; chính thất là Tô Thị  Huệ, sinh Đình Trụm (không có con), Đình Cương, Đình Xộp (không có con).

13113  Đời 5:  Doãn Đình Ba, là con thứ ba cụ Tặng; chính thất là Phạm Thị Miệng, sinh Đình Đa, Đình Phú, Đình Hồi.

*1      Đời 6:: Doãn Đình Đa, là con trưởng cụ Ba, sinh Đình Tài.

*2     Đời 6: Doãn Đình Phú, là con thứ hại cụ Ba; chính thất là Bùi Thị  Phối, sinh Đình Quy, thứ thất là Đoàn Thị Liên, sinh Đình Mô, Đình Dư, Đình Dật.

13116  Đời 5: Doãn Đình Lịch, là con thứ 6 cụ Tặng; chính thất là Bùi Thị Biếnt, sinh 6 trai là: Huynh, Tuynh, Bất, Dưỡng, Đối, Chín.

*1      Đời 6: Doãn Đình Huynh, là con trưởng cụ Lịch; chính thất là Bùi Thị Thả, sinh Đình Tuân.

*4       Đời 6: Doãn Đình Dướng, là con thứ tư cụ Lịch, sinh Đình Dục

1312   Đời 4: Doãn Đình Định, là con thứ hai cụ Đình Cấp; chính thất là Nguyễn Thị Chước, sinh: Đình Trường (không có con), Đình Phượng, Đình Trì (không có con), Đình Tửu (đi tu) và Đình Tùng.

13122   Đời 5:  Doãn Đình Phượng, là con thứ hai cụ Định; chính thất là Bùi Thị The, sinh Đình Liệu (không có con), Đình Trân, Đình Khai.

*2      Đời 6:  Doãn Đình Trân, là con thứ hai cụ Phượng; chính thất sinh Đình Dậu (rồi sau bà đi lấy người khác).

*3      Đời 6:  Doãn Đình Khai, là con thứ ba cụ Phượng; chính thất là Phùng Thị Lừa; sinh Đình Môn, Đình Xiển, Nhu, Trật, Yết.

13125  Đời 5: Doãn Đình Tùng, là con thứ năm cụ Định  sinh Đình Ngàn.

*1       Đời 6:  Doãn Đình Ngàn, là con cụ Tùng sinh Đình Kiếm.

 

 

          Chi 3 Hoành nhị

 

 

14     Đời 2:  Doãn Đình Nhậm, là con thứ tư cụ Đình Văn; chính thất là Phùng Thị  Nhị, sinh 2 trai la Đình Thực, Đình Vĩnh.

141      Đời 3:  Doãn Đình Thực, là con trưởng cụ Nhâm, sinh Đình Phường.

1411    Đời 4:  Doãn Đình Phường, là con cụ Thực, sinh Đình Ngạn.

14111   Đời 5:  Doãn Đình Ngan, là con cụ Đình Phường, sinh Đình Sâm.

*1         Đời 6:  Doãn Đình Sâm, là con cụ Đình Ngạn, sinh Đình Tôn

142       Đời 3: Doãn Đình Vinh, là con thứ hai cụ Nhậm, sinh Đình Dong.

1421    Đời 4:  Doãn Đình, Dong là con cụ Vĩnh; chính thất là Nguyễn Thị Hàng, sinh Đình Đấu.

14211   Đời 5:  Doãn Đình Đấu, là con cụ Dong; chính thất là Bùi Thị Từ Miên, sinh Đình Niệm.

*1      Đời 6:  Doãn Đình Niệm, là con cụ Đẩu; chính thất là Phùng Thị Quần, sinh Đình Thôn, Đình Quyền, Đình Toả.

 

 

 

Chi 4 Hoành nhị

 

15   Đời 2:  Doãn Đình Chính, (còn gọi là Đình Cát), là con thứ 5 cụ Đình Văn; chính thất là Trình Từ, sinh 3 trai là Đình Cai, Đình Kết (2 cụ đều không có con) và Đình Ngọ.

153   Đời 3   Doãn  Đình Ngọ, là con thứ 3 cụ Đình Chính , sinh: Đình Tương.

1531   Đời 4:  Doãn Đình Tương, là con cụ Đình Ngọ,  sinh Đình Chiêm, Đình Nghinh,  Đình Từ (Nhung).

15311   Đời 5:  Doãn Đình Chiêm, là con trưởng cụ Tương, chính thất (không có con); kế thất là Đoàn Thị Ý, sinh 4 trai : Đình Tiềm (không có con), Đình Hoàn, Đình Lâm, Đình Vỵ.

*2      Đời 6:  Doãn Đình Hoàn, là con thứ hai cụ Chiêm, sinh Đình Huyền

*3    Đời 6:  Doãn Đình Lâm, là con thứ ba cụ Chiêm; chính thất là Đoàn Thị Rụt, sinh Đình Na, di Na, Đình Tấn (Vạn), Đình Đà (không có con).

15312     Đời 5:  Doãn Đình Nghinh, là con thứ hai cụ Tương; chính thất là Nguyễn Thị Vàng, sinh 4 trai là: Kiến, Duệ, Thuỳ (không có con), Nhiêu.

*1           Đời 6:  Doãn Đình Kiến, là con trưởng cụ Nghinh sinh: Hiện Hoá.

*2           Đời 6:  Doãn Đình Duệ, là con thứ hai cụ Nghinh, sinh Đình Chất.

*4       Đời 6:  Doãn Đình Nhiêu,là con thứ tư cụ Nghinh; chính thất là Phùng Thị Tròn, sinh Đình Hiếu.

15313     Đời 5:  Doãn Đình Từ, là con thứ ba cụ Tương, sinh Đình Trung, Đình Chu, Đình Hạch.

*1           Đời 6:  Doãn Đình Trung, là con trưởng  cụ Từ (Nhung), sinh Hiếu (Chánh)

*2         Đời 6: Doãn Đình Chu, là con thứ hai cụ Từ (Nhung) sinh Đình Thiềng, Đình Điều.

*3        Đời 6:  Doãn Đình Hạch, là con thứ ba cụ Từ (Nhung); chính thất là Bùi Thị  Hiền, sinh Đình Dương.

 

 

 

 

 

 

  


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia pha chi Hòa Mục, Hòa Thạch, Quốc Oai
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Yên Quyết
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi xã Ninh Sơn-huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Thổ Hoàng , Ân Thi
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Như Độ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Yên Thành, Nghệ An
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Đình Cao
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả Liên chi Quảng Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server chi 5 Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Chi 3 Hoành Lộ

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)