TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Gia pha chi Hòa Mục, Hòa Thạch, Quốc Oai

 Gia phả họ Doãn chi Hòa Thạch

            Chi họ Doãn làng Hòa Mục (nay là thôn Hòa Trúc) xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai, thành phố Hà nội.Chi Hòa Mục có quan hệ gần gũi và mật thiết với chi Phú Mỹ nhưng  do không có cựu phả nên chưa  rõ có gốc từ chi Phú Mỹ không và  đến định cư ở đây từ bao giờ. Chi họ ở đây có ghi chép được từ cụ Doãn Văn Túc đến năm 2014, gồm 10 đời, hiện có 42 hộ và trên 200 nhân khẩu. Phả chi Hòa trúc do ban biên tập soạn dựa trên sơ đồ phả hệ (đến đời thứ 7) của chi này, do đó năm sinh năm mất, hành trạng và công tích của các cá nhân trong chi không được rõ.

1                      Đời thứ nhất: cụ Doãn  tự Văn Túc (không rõ tiên phụ mẫu, năm sinh năm mất) giỗ ngày 28-3 âm lịch, phần mộ tại gò Trúc xã Hòa Thạch. Chính thất Nguyễn Thị Lớn giỗ ngày 15-6 âm lịch, sinh 1 con trai Khắc Xuân.

11                    Đời 2-cụ Doãn Khắc Xuân giỗ ngày 4-3, chính thất Đỗ Thị Thế hiệu Diệu Thế, giỗ ngày 19-2, sinh con trai Khắc Hợp

111                  Đời 3- Doãn Khắc Hợp giỗ ngày 3-8, chính thất Bùi Thị Tại giỗ ngày 14-5, sinh 3 con trai : Khắc Đế, Khắc Bút, Khắc Thẩm.

1111                Đời 4- Doãn Khắc Đế hiệu Phúc Huệ, con trai trưởng cụ Khắc Hợp, giỗ ngày 23-giêng, chính thất Nguyễn Thị Huệ giỗ ngày 15-8, sinh 1 con trai Khắc Hưởng, và 1 con gái Doãn Thị Huấn lấy chồng ở cùng làng.

11111              Đời 5-Doãn Khắc Hưởng con trai cụ Khắc Đế, giỗ ngày 26-9, chính thất Phùng Thị Mão giỗ ngày 8-1, sinh  con trai: Khắc Địch, Khắc Khoan ( mất ngày 13-9, không có vợ con ), Khắc Khôi, Khắc Quảng, và 1 con gái Doãn Thị Noãn lấy chồng ở Tông Đạt.

*1                    Đời 6-Doãn Khắc Địch con trai trưởng cụ Khắc Hưởng, giỗ ngày 1-9, chính thất Nguyễn Thị Thuật, giỗ ngày 13-9, sinh 3 con trai: Khắc Trường, Khắc Đẩu, Khắc Thăng, và 3 con gái: Doãn Thị Hoàn, Thị Uyên, Thị Hồng.

*11                  Đời 7- Doãn Khắc Trường, vợ Trương Thị Liễu.

*12                  Đời 7-Doãn Khắc Đẩu, vợ Nguyễn Thị Được.

*13                  Đời 7-Doãn Khắc Thăng, vợ Nguyễn Thị Nhôi.

 

*3                    Đời 6- Doãn Khắc Khôi  con trai  thứ 3 cụ Khắc Hưởng, giỗ ngày 1-9, chính thất Phùng Thị Tuất sinh 2 con trai: Khắc Việt, Khắc Tiếp, và 1 con gái Doãn Thị Liên lấy chồng ở Tam Thanh tỉnh Vĩnh Phúc.

*31                  Đời 7-Doãn Khắc Việt, vợ Đỗ Thị Ty

*32                  Đời 7-Doãn Khắc Tiếp chính thất Nguyễn Thị Bình mất ngày 2-10, phần mộ ở tỉnh Điện Biên,

 

*4                    Đời 6- Doãn Khắc Quảng con trai thứ 4 cụ Khắc Hưởng, giỗ ngày 21-9, chính thất Dương Thị Cúc sinh 4 con trai Khắc Đắc, Khắc Hậu, Khắc Chuyên, Khắc Lượng, và 2 con gái: Doãn Thị Trúc, Thị Xinh.

*41                  Đời 7-Doãn Khắc Đắc mất ngày 19-11, vợ Trương Thị Nền.

*42                  Đời 7-Doãn Khắc Hậu, vợ Nguyễn Thị Quang.

*43                  Đời 7-Doãn Khắc Chuyên , vợ Nguyễn Thị Đẹp.

*44                  Đời 7-Doãn Khắc Lượng, vợ Đỗ Thị Chuyên.

 

1112                Đời 4-Doãn Khắc Bút tự Văn Bút, con trai thứ 2 cụ Khắc Hợp. chính thất Hoàng Thị Nghi giỗ ngày 8-giêng, thứ thất Hoàng Thị Lâm giỗ ngày 24-6, cụ Bút sinh 2 con trai Khắc Lăng, Khắc Thái, và 5 con gái : Doãn Thị Thiệp lấy chồng ở Đình Tú, Doãn Thị Thuật lấy chồng ở xã Bạch Thạch. Doãn Thị Mậu lấy chồng họ Trương ở Trúc Động. Doãn Thị Bình lấy chồng ở Hòa Mục, Doãn Thị thân lấy chồng ở cùng làng.

11121              Đời 5- Doãn Khắc Lăng con trai trưởng cụ Khắc Bút, giỗ ngày 29-8, chính thất Phùng Thị Thụ giỗ ngày 22-11, sinh 1 con trai: Khắc Khoa, và 2 con gái: Doãn Thị Thập, D Thị Cún (mất sớm).

*1                    Đời 6-Doãn Khắc Khoa con trai cụ Khắc Lăng, giỗ ngày 28-2, chính thất Trương Thị Phúc giỗ ngày 15- giêng, sinh 4 con gái: Doãn Thị Giáp, Thị Giới, Thị Ất ( cả 3 đều lấy chồng ở cùng làng), Thị Căn ( không lấy chồng, ở nhà nuôi mẹ ).

 

11122              Đời 5-Doãn Khắc Thái con trai thứ 2 cụ Khắc Bút, giỗ ngày 28-1, chính thất Nguyễn Thị Khuyến giỗ ngày 26-2, sinh 2 con trai: Khắc Sinh ( mất sớm ngày 29-6), Khắc Sôi, và 2 con gái Doãn Thị Mai lấy chồng ở Hoàng Ngô, Doãn Thị Mơ lấy chồng ở cùng làng.

*2                    Đời 6- Doãn Khắc Sôi con trai thứ 2 cụ Khắc Thái, giỗ ngày 1-5, chính thất Trần Thị Muôn giỗ ngà 3-1, sinh 4 con trai: Khắc Nảy, Khắc Nở, Khắc Tăng, Khắc Mạnh, và 3 con gái: Doãn Thị Phương, Thị Trượng, Thị Cường.

*21                  Đời 7-Liệt sỹ Doãn Khắc Nảy bộ đội chống Mỹ hy sinh ở miền Nam, giỗ ngày15-5

*22                  Đời 7-Doãn Khắc Nở, vợ Nguyễn Thị Đoàn.

*23                  Đời 7-Doãn Khắc Tăng, vợ Hà Thị Hà.

*24                  Đời 7- Doãn Khắc Mạnh, vợ Hoàng Thị Mai.

 

1113                Đời 4- Doãn Khắc Thẩm con trai thứ 3 cụ Khắc Hợp, giỗ ngày 19-1, chính thất Bùi Thị Trí giỗ ngày 26-1, sinh 3 con trai: Khắc Chiểu (mất sớm), Khắc Vân, Khắc Huệ, và 1 con gái Doãn Thị Chỉ lấy chồng họ Phùng ở cùng làng.

11132              Đời 5- Doãn Khắc Vân con trai thứ 2 cụ Khắc Thẩm, giỗ ngày 28-11, chính thất Phùng Thị Cần, giõ ngày 19-8, sinh 4 con trai : Khắc Phong, Khắc Tùng, Khắc Lưu ( mất sớm), Khắc Bích, và 3 con gái: Doãn Thị Thích, Thị Thỏa, Thị Phê.

*1                    Đời 6-Doãn Khắc Phong con trai trưởng cụ Khắc Vân, định cư ở Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh, giỗ ngày 10-6, chính thất Nguyễn Thị Sưa giỗ ngày 21-5, thứ thất Nguyễn Thị Thắng hiện sinh sống ở Củ chi, cụ Phong sinh 4 con trai: Khắc Nhiên, Khắc Sen, Khắc Lượng, Khắc Phương, và 2 con gái ; Doãn Thị Nhen, Thị Anh.

*11                  Đời 7-Liệt sỹ Doãn Khắc Nhiên hy sinh trong kháng chiến chống Mĩ năm 1966.

*12                  Đời 7- Doãn Khắc Sen, vợ Nguyễn Thị Yến.

*13                  Đời 7-Doãn Khắc Lượng ( vợ con không rõ)

*14                  Đời 7-Doãn Khắc Phương ( vợ con không rõ).

 

*2                    Đời 6- Doãn Khắc Tùng con trai thứ 2 cụ Khắc Vân, chính thất Trương Thị Mận, sinh 4 con trai: Khắc Tịch, Khắc Thiệp, Khắc Bảo, Khắc Thủ, và 2 con gái: Doãn Thị Ninh lấy chồng ở cùng làng, Doãn Thị Khuê lấy chồng ở xã Cấn Hữu.

*21                  Đời 7- Doãn Khắc Tịch , vợ Kiều Thị Thanh.

*22                  Đời 7-Doãn Khắc Thiệp, vợ Phạm Thị Lan.

*23                  Đời 7-Doãn Khắc Bảo, vợ Nguyễn Thị Thu.

*24                  Đời 7-Doãn Khắc Thủ, vợ Ngô Thị Viên.

*4                    Đời 6- Doãn khắc Bích con trai thứ 4 cụ Khắc Vân, chính thất Đỗ Thị Lợi, sinh 3 con trai: Khắc Ích, Khắc Hữu (mất năm 1975), Khắc Bằng ( mất ngày 21-4), và 1 con gái : Doãn Thị Na lấy chồng ở thị xã Hòa Bình.

 

11133              Đời 5-Doãn Khắc Huệ con trai thứ 3 cụ Khắc Thẩm, giỗ ngày 24-6, chính thất Trương Thị Tý giỗ ngày 5-10, sinh 1 con trai: Khắc Tràng, và 2 con gái: Doãn Thị Diểm lấy chồng ở làng, Doãn Thị Thư lấy chồng ở Hòa Bình. Bà Thứ thất người xã Cao Răm Lương sơn Hòa Bình, sinh 1 con gái: Doãn Thị Thu.

*1                    Đời 6- Doãn Khắc Tràng con trai cụ Khắc Huệ, giỗ ngày 9-9, chính thất Nguyễn Thị Hoa, sinh 5 con trai: Khắc Tráng, Khắc Trà, Khắc Trinh, Khắc Độ, Khắc Trung, và 2 con gái: Doãn Thị Nụ, Thị Ninh

*11                  Đời 7-Doãn Khắc Tráng, vợ Phạm Thị Thành.

*12                  Đời 7-Doãn Khắc Trà, vợ Trương Thị Ngân.

*13                  Đời 7-Doãn Khắc Trinh, vợ Nguyễn Thị Tiệp.

*14                  Đời 7- Doãn Khắc Trung, vợ Nguyễn Thị Mỳ.

 

 

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Yên Quyết
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi xã Ninh Sơn-huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Thổ Hoàng , Ân Thi
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Như Độ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Yên Thành, Nghệ An
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Đình Cao
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả Liên chi Quảng Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server chi 5 Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Chi 3 Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Doãn Văn , Nhuệ Sâm

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)