TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Gia phả chi Như Độ

 Chi họ Doãn thôn Như Độ, xã Như Hòa huyện Kim sơn, tỉnh Ninh Bình.

 

            Hợp phả họ Doãn năm 1992, có viết : thủy Tổ chi Như Độ là 2 anh em cụ Doãn Cử, và Doãn Cư, từ Hoành lộ di cư  đến khai hoang lập ấp tại thôn Như độ, thuộc Tổng Quy hậu, huyện Kim sơn.

            Nhưng theo quyển Gia phả chi Như Độ do ông Doãn Nhân viết năm 2000, thì có khác: Thủy Tổ là 2 anh em cụ Doãn Cử và Doãn Dư, người họ Doãn chi Hoàng Mai ( cành An duyên ) Khi cụ Nguyễn Công Trứ làm Doanh điền sứ, tổ chức quai đê lấn biển ở 2 huyện Kim sơn và Tiền Hải -Thái Bình, năm 1928 hai cụ tham gia chiêu mộ dân đinh, đến khai khẩn vùng đất  mới ( nay là thôn Như Độ      xã Như Hòa huyện Kim Sơn ).

Do phả họ Doãn chi Hoàng Mai, cũng không được đầy đủ nên cũng không rõ cụ Thủy Tổ chi Như Độ là thuộc đời nào, phân chi nào.

 

Phả  chi Như Độ , Phần quê cũ: Hoàng Mai:

-          Bà Tổ cô, Doãn Thị Còng hiệu Diệu Hông, hiệu Thanh Tân công chúa.

-          Thượng tổ: Doãn Thanh giỗ ngày 7-11, chính thất Hoàng Thị Lý, sinh 2 con trai Doãn Thời Phùng và Doãn Lệnh Công.

-          Cụ Doãn Thời Phùng giỗ ngày 22-10, chính thất hiệu Thuần Nhu giỗ ngày 25-12, sinh 3 con trai : 1 người ở lại Hoàng Mai, 2 con là Doãn Cư, Doãn Dư di cư đến Như độ.

-          Cụ Doãn Lệnh Công  giỗ ngày 10-8, sinh con trai Doãn Văn Mẫn.

 

 

Chi họ Doãn thôn Như Độ

 

Đời thứ nhất- ngành trưởng Doãn Cử  con trai trưởng cụ Thời Phùng, giỗ ngày 19-10, từ Hoàng Mai di đến Như Độ năm 1829, có công chiêu mộ dân đinh khai hoang lấn biển vùng đất mới (thôn Như Độ ngày nay), được sắc phong : Nguyên Mộ ( Chánh quản Mộ phu ), sinh 2 con trai : Doãn Sơn, Doãn Sự và 1 con gái đi tu ( không rõ ở chùa nào).

Đời 2- Doãn Sơn con trai trưởng cụ Doãn Cử, sinh tại Hoàng Mai, theo cha vào Như Độ, giỗ ngày 8-8, sinh 2 con trai: Doãn Nham, D Thiệu, và con gái: Doãn Thị… lấy chồng ở Nam Định.

Đời 3- Doãn Nham con trưởng cụ Doãn Sơn, sinh 4 con trai: Doãn Cao, Doãn Động, Doãn Lĩnh (mất sớm), Doãn Ruật,

Đời 4-Doãn Cao con trưởng cụ Doãn Nham, làm thủ quỹ xã, mua phó lý, thường gọi là phó Cao, sinh 1 con trai: Doãn Vạn (bỏ nhà đi mất tích), và 1 con gái lấy chồng ở làng tên là Tiêu.

Đời 4-Doãn Động con trai thứ 2 cụ Doãn Nham, làm tộc biểu họ Doãn, sinh 2 con trai: Doãn Yên ( bỏ nhà đi mất tích), Doãn Khang, và 3 con gái.

Đời 5- Doãn Khang con trai thứ 2 cụ Doãn Động, đi lính thuộc địa thường gọi là binh Khang, sinh 1 con trai Doãn Thông,

Đời 6- Doãn Thông, vợ Thị Ngùy ở Lạng Sơn, sinh 1 con trai Doãn Văn, và 3 con gái : Thu, Cúc, Ngà.

Đời 4- Doãn Ruật con trai thứ 4 cụ Doãn Nham, mua dịch mục nên thường gọi là mục Ruật. sinh 3 con trai: Doãn Cầu, Doãn Đình, Doãn Rậu, và 3 con gái Doãn Thị Mít chồng là Trương Biển ở cùng làng. Doãn Thị Hồng chồng là Phạm Thúy ở cùng làng. Doãn Thị Cam chồng là Phạm Cảnh Chỉnh ở thôn Tuần lễ .

Đời 5- Doãn Cầu con trai trưởng cụ Doãn Ruật, sinh 6 con trai: Doãn Đắc, Doãn Hưởng, Doãn Hào, Doãn Vĩnh, Doãn Viễn, Doãn Hỷ và 8 con gái: Doãn Thị Châm chồng là Cửu ở xã Kim Định. Thị Len chồng là Văn Mạnh ở xã Thượng Kiệm. Thị Phin chồng là Văn Thành ở cùng làng. Thị Sợi chồng là Văn Thủy ở xã Đồng Hướng. Thị Cài chồng là Văn Mạnh ở xã Kim Định. Thị Nái chồng là Văn Châu ở xã Kim Trung. Thị Vuông chồng là Văn Bắc ở xã Kim Trung. Thị Chuyên chồng là Văn Như ở xã Kim Định.

Đời 6- Doãn Đắc con trai trưởng ông Doãn Cầu, vợ Thị Nga, sinh 3 con trai: Doãn Đích, Doãn Đương, Doãn Đường, và 3 con gái: Nhàn, Nhài, Sáu.

Đời 6- Doãn Hưởng con trai thứ 2 ong Doãn Cầu, vợ tên là Dung ở Như độ, sinh 2 con trai : Doãn Minh, Doãn Chí, con gái Doãn Thị Hường.

Đời 6- Doãn Hào con trai thứ 3 ông Doãn Cầu, vợ tên là Yên ở Như độ, sinh 2 con : Doãn Hiệp, Thị Hiên.

Đời 6- Doãn Viễn con trai thứ 5 ông Doãn Cầu, vợ tên là Thắm,

Đời 5- Doãn Đình con trai thứ 2 cụ Doãn Ruật, sinh 4 con trai: Doãn Tọa, Doãn Thoán, Doãn Thứ, Doãn Thử, và  5 con gái: Doãn Thị Khuyên chồng là Trương Văn Đắc ở Như độ. Thị Nhẫn chồng là Trần Văn Học ở Như Độ, Thị Vân chồng là Đỗ Văn Luận ở Như Độ, Thị Lơ chồng là Nguyễn Văn Đạt ở Như độ. Thị Đô chồng là Văn Ôn ở Như Độ.( các con trai ông Đình đều đi vùng kinh tế mới .

Đời 6- Doãn Tọa con trai trưởng cụ Doãn Đình, vợ Ninh Thị Tới, quê ở tỉnh Nam Định, sinh 3 con trai : Doãn Tân sinh viên Đại học, Doãn Lân, Doãn An,

Đời 6- Doãn Thoán con trai thứ 2 cụ Doãn Đình, vợ Trần Thị Hoa người cùng làng, sinh 2 con gái Thị Hoài, Thị Hằng.

Đời 6- Doãn Thứ con trai thứ 3 cụ Doãn Đình, vợ Trần Thị Chứa, sinh 1 con gái : Thị Tốt.

Đời 5- Doãn Rậu con trai thứ 3 cụ Doãn Ruật, vợ làm giáo viên cấp II, sinh 3 con trai: Doãn Vinh, Doãn Hưng, Doãn Độ, và 2 con gái Doãn Thị Mai chồng là Văn Hùng ở cùng làng. Thị Phương chồng là Văn Huynh ở cùng làng.

Đời 6- Doãn Vinh con trai trưởng ông Doãn Rậu, vợ Ngô Thị Viết quê ở Quảng Ninh,

Đời 6- Doãn Hưng con thứ 2 ông Doãn Rậu, vợ Trần Thị Xuyên, quê ở tỉnh Bắc Cạn,

 

Đời 3-Doãn Thiệu con thứ 2 cụ Doãn Sơn, sinh 1 con trai Doãn Xuất, và 2 con gái: một lấy chồng là Nguyễn Cao, 1 lấy chồng là Cao Tuy Tích ( đều ở cùng làng).

Đời 4-Doãn Xuất con trai cụ Doãn Thiệu, sinh 1 con trai Doãn Thăng.

Đời 5- Doãn Thăng vợ Phạm Thị Tơ sinh 2 con trai : Doãn Quỹ, Doãn Khuyến, và 1 con gái Doãn Thị Tửu thanh niên xung phong chống Mĩ, chồng là Văn Cảnh ở huyện Yên Mô.

 

Đời 2- Doãn Sự con thứ 2 cụ Doãn Cử, sinh tại Hoàng Mai, theo cha vào Như Độ, giỗ ngày 27-8, sinh 3 con gái, đều lấy chồng ở Như Độ.

công nhân quốc phòng, liệt sỹ chống Mĩ.

Đời thứ nhất- ngành thứ Doãn con trai thứ 2 cụ Thời Phùng, có công chiêu mộ dân dinh khai hoang, được sắc phong : Chiêu mộ phó, khâm sai lâp ấp, chính thất Nguyễn Thị Lựu hiệu Trí Tín, sinh 6 con trai: Doãn Rật, Doãn Rục, Doãn Tập, Doãn Chi, Doãn Thiện (mất sớm), Doãn Quý, và 1 con gái lấy chồng ở thôn Tuần lễ,  Á thất Vũ Thị Tục sinh 2 con trai: Doãn Dương, Doãn Tám ( cụ Tục và 2 con di cư đi nơi khác, về  sau không rõ.)

Đời 2- Doãn Rật con trưởng cụ Doãn Dư , đi lính thuộc địa được phong Xuất đội, sinh 5 con gái , 3 không rõ tên, con thứ 4 Doãn Thị Nghị, thứ 5 Thị Chi.

Đời 2- Doãn Rục con thứ 2 cụ Doãn Dư, đi lính thuộc địa được phong Xuất đội, sinh 1 con gái.

Đời 2- Doãn Tập con thứ 3 cụ Doãn Dư, sinh 2 con trai : Doãn Tòng, Doãn Huệ, (cả 2 ông về sau  không rõ ), và 1 con gái lấy chồng ở Như Độ ( tên là Hạo).

Đời 2- Doãn Chi con thứ 4 cụ Doãn Dư, đi lính được phong Xuất đội,  sinh 1 con trai : Doãn Liên, và 3 con gái: Doãn Thị Bính, Thị Hiếu, Thị Đễ.

Đời 3- Doãn Liên sinh 2 con trai : Doãn Nhạ, Doãn Cho ( mất tích),

Đời 4-Doãn Nhạ con trai cả cụ Doãn Liên, thường gọi Phó Nhạ, có 2 vợ, bà cả Nhạ có 1 con nuôi Doãn Nha.bà thứ 2  là Trịnh Thị Vải, sinh 2 con trai: Doãn Có, Doãn Rồi, và 2 con gái : Thị Hơn chồng là Nhỉnh ở Như độ, có con là liệt sỹ chống Mĩ. Thị Mong chồng là Huân ở Như độ. Thị Tuất chồng là Mần ở Như Độ, Thị Di chồng là Sỹ ở cùng làng. Thị Chăm chồng là Bỉnh ở thôn Kiến Trung. Thị Vượt ở xã Lưu Phương, Thị Mười ở Ba Vì- Hà nội

Đời 5- Doãn Nha con nuôi cụ  phó Nhạ, sinh 5 con trai: Doãn Nhoa, Doãn Học, Doãn Tiền, Doãn Tiến, Doãn Nên.

Đời 5- Doãn Có con trai thứ nhất cụ phó Nhạ, Thiếu tá quân đội, sinh 1 con trai Doãn Dũng.

Đời 5- Doãn Rồi con trai thứ 2 cụ Phó Nhạ, sĩ quan quân đội, sinh 3 con trai: Doãn Được, Doãn Thành, Doãn Thắng, và con gái Doãn Thị Thu.

Đời 2- Doãn Quý con trai thứ 6 cụ Doãn Dư, làm Lý trưởng, có 2 vợ, chính thất sinh 4 con trai: Doãn Nghiễm, Doãn Trại, Doãn Súy, Doãn Cống, thứ thất sinh 3 con gái: Doãn Thị Ngoan chồng là Ngô Hiệt ở cùng thôn. D Thị Nhị chồng là cụ Lang thuốc  Nguyễn Xướng ở cùng thôn. Doãn Thị Tích chồng là Trương Uyển ở cùng thôn, làm lang y.

Đời 3- Doãn Nghiễm, con trai trưởng cụ Doãn Quý, mất ngày 13-5, đi lính thường gọi là Cai Phan, chính thất Nguyễn Thị Tấn, mất ngày 24-10, sinh 2 con trai: Doãn Tố, Doãn Y, và 2 con gái : Thị Ổi chồng là Giới ở cùng làng. Thị Hật chồng là Oai ở xã Mật Như.

Đời 4- Doãn Tố con trai trưởng cụ Doãn Nghiễm, có 2 vợ: Trần Thị Bủng, và Trần Thị The, sinh 2 con gái: Doãn Thị Mão chồng là Trần Văn Vấn ở Như độ, sĩ quan quân đội. Doãn Thị Thảo chồng là Cát ở thôn Kiến Trung, 2 vợ chồng dều là viên chức nhà nước.

Đời 4-Doãn Y con trai thứ 2 cụ Doãn Nghiễm, làm tộc biểu, thường gọi là biểu Y, chính thất Trần Thị Nhiệm, sinh 4 con trai: Doãn Nhân, Doãn Tài, Doãn Tất, Doãn Tâm, và 2 con gái: D Thị Nhạn lấy chồng ở Hải dương, Doãn Thị Én chồng là Trần Văn Huôn ở Như độ, sĩ quan quân đội.

Đời 5- Doãn Nhân con trai trưởng cụ Doãn Y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Như hòa, vợ Đỗ Thị Vóc, sinh 3 con trai: Doãn Biền, Doãn Quân, Doãn Đức, và 4 con gái: Thị Hương chồng là Văn Như ở Như Độ, Thị Yêu chồng là Văn Việt ở Tam Điệp. Thị Tri. Thị Thêu chồng là Văn Đức ở xã Tân Thành.

Đời 6- Doãn Biền con trai trưởng ông Doãn Nhân, thánh niên xung phong chống Mĩ, vợ Nguyễn Thị Oanh, sinh 1 cin trai: Doãn Triệu và 2 con gái: Nụ, Uyên.

Đời 6- Doãn Quân con thứ  2 ông Doãn Nhân, Sĩ quan quân đội, vợ Thị Minh, sinh 2 con trai: Doãn Trang, Doãn Sang, và 2 con gái Thị Thu, Thị Ngần.

Đời 6-Doãn Đức con trai thứ 3 ông Doãn Quân, vợ …Thị Hà, sinh 2 con trai: Doãn Hanh, Doãn Tương, và 1 con gái : Thị Lành.

Đời 5- Doãn Tài con trai thứ 2 cụ Doãn Y, vợ Đỗ Thị Thú người cùng làng, sinh 3 con trai: Doãn Phát, Doãn Đạt, Doãn Đát, và 4 con gái : Thị Mến, Thị Chuộng, Thị Sửu, Thị Sứu.

Đời 6- Doãn Phát con trai trưởng ông Doãn Tài, Sĩ quan quân đội, vợ tên là Hạnh, sinh 2 con trai Doãn Triển, Doãn Kiểm, con gái Thị Chiên.

Đời 6- Doãn Đạt con trai thứ 2 ông Doãn Tài, vợ Thị Liên, sinh con trai Doãn Thành.

Đời 6- Doãn Đát con trai thứ 3 ông Doãn tài, vợ Thị Ánh, sinh con trai Doãn Định.

Đời 5- Doãn Tất con trai thứ 3 cụ Doãn Y, có 2 vợ: Trần Thị Cậy, và Thị Vinh, sinh 5 con trai: Doãn Thắng, Doãn Dương, Doãn Chiến, Doãn Dũng sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, Doãn Cương, và 4 con gái: Thị Huyền , Thị Nga, Thị Nga, Thị Nguyệt, Thị Lan ( sinh viên Đại học )

Đời 6- Doãn Thắng con trai trưởng ông Doãn Tất, vợ Thị Cần,

Đời 6- Doãn Dương con thứ 2 ông Doãn Tất, vợ Thị Vân, sinh con trai Doãn Long.

Đời 6- Doãn Chiến con thứ 3 ông Doãn Tất, mất ngày 10-3, vợ Thị Hiệp ở Tp Ninh Bình, sinh con trai Doãn Chương.

 

Đời 5- Doãn Tâm con trai thứ 4 cụ Doãn Y, giáo viên cấp II, có 2 vợ: Hà Thị Châm, và Vũ Thị Hỳ Cậy, sinh 2 con trai : Doãn Ngọc, Doãn Thành và 5 con gái: Thị Bích chồng là Văn Minh ở Sầm Sơn, Thanh hóa. Thị Thủy sinh viên đại học ngoại ngữ Hà nội. Thị Hà giáo viên tiểu học, chồng là bộ đội tại ngũ. Thị Anh  sinh viên Đại học sư phạm Hà nội. Thị Dung.

Đời 3- Doãn Trại con trai thứ 2 cụ Doãn Quý, mất ngày 20-6, sinh 2 con gái đều lấy chồng cùng làng.

Đời 3- Doãn Súy con trai thứ 3 cụ Doãn Quý, mất ngày 16-6, sinh 2 con trai: Doãn Phụng (không có con ), Doãn Dưỡng, và 3 con gái: Doãn Thị…chồng tên là Tiêu ở Quảng Từ. Doãn Thị Đỏ lấy chồng làm phu mỏ ở Hòn gai, Doãn Thị Hồng lấy chồng ở cùng làng.

Đời 4-Doãn Dưỡng con trai thứ 2 cụ Doãn Súy, có 1 con nuôi Doãn Tấu, sinh 1 con gái: Doãn Thị Quyên, chồng là Minh ở xã Quang Thiện.

Đời 3- Doãn Cống con trai thứ 4 cụ Doãn Quý, mất ngày 9-3, sinh 3con trai: Doãn Tri (không có con ), Doãn Thực, Doãn Chất, và 3 con gái: Doãn Thị Huê, chồng là Trần Nạp ở Như Độ. Doãn Thị Lương chồng là Nguyễn Bằng ở Như Độ. Doãn Thị Cấp chồng là Nguyễn Nhân Thân ở Như độ.

Đời 4- Doãn Thực con trai thứ 2 cụ Doãn Cống, sinh 4 con trai : Doãn Tuyết, Doãn Túc, Doãn Nhỏ, Doãn Phán,

Đời 5-Doãn Tuyết con trai trưởng cụ Doãn Thực, vợ Đỗ Thị Hơn, sinh 2 con trai: Doãn Tiếp, Doãn Tới, và 6 con gái: Thị Gấm lấy chồng là Văn Vực  sĩ quan quân đội ở Hà nội. Thị Đậu chồng là Mạnh ở huyện Nga sơn Thanh hóa. Thị Lụa chồng là Tuệ ở xã Kim Chính. Thị Thành chồng là Văn Lịch. Thị Hà chồng là Văn Đông. Thị Ngát chồng là Văn Trực ở thôn Tuần Lễ.

Đời 6- Doãn Tới con trai thứ 2 ông Doãn Tuyết, vợ Thị Mười, sinh 2 con trai Doãn Tuấn, Doãn Chính và 2 con gái: Thị Trang, Thị Lan.

Đời 5- Doãn Túc con trai thứ 2 cụ Doãn Thực, nguyên Chủ tịch xã Như hòa, vợ Nguyễn Thị Sâm, sinh 3 con trai: Doãn Thọ, Doãn Đáng, Doãn Phong, và 4 con gái: Thị Hói chồng là Văn Tiêu. Thị Phú chồng là Văn Đông. Thị Xứng chồng là Văn Doán. Thị Hương chồng là Văn Vương.

Đời 6- Doãn Thọ con trưởng ông Doãn Túc, vợ Thị Tuyết làm giáo viên phổ thông trung học cơ sở, sinh 2 con trai: Doãn Vinh, Doãn Tùng, và con gái Thị Hoài.

Đời 6- Doãn Đảng con trai thứ 2 ông Doãn Túc, sinh 4 con trai: Doãn Hưng, Doãn Duẩn, Doãn Duy, Doãn Bình, và 1 con gái Thị Len.

Đời 6- Doãn Phong con trai thứ 3 ông Doãn Túc, sinh 2 con trai : Doãn Phóng, Doãn Quang.

 

Đời 5- Doãn Nhỏ con trai thứ 3 cụ Doãn Thực, vợ Nguyễn Thị Ngọc, sinh 4 con trai: Doãn Hiền (liệt sỹ chống Mĩ), Doãn Bối, Doãn Thận, Doãn Hiệp, và 7 con gái: Hường, Lan, Sáu, Bẩy, Giang, Xuyến, Kế.

Đời 6- Doãn Bồi con trai trưởng ông Doãn Nhỏ, sinh 1 con trai Doãn Bình, và 3 con gái: Diệp, Tươi, Minh.

Đòi 6-Doãn Thận con trai thứ 2 ông Doãn Nhỏ, sinh 2 con Doãn Hoàn, Thị Trang.

Đời 5- Doãn Phán con trai thứ 4 cụ Doãn Thực, vợ Nguyễn Thị Hạt, sinh 4 con trai: Doãn Hãn, Doãn Sở, Doãn Thạch, Doãn Nghị và 3 con gái: Len, Liễu, Tầm.

Đời 6- Doãn Hãn con trai trưởng ông Doãn Phán, giáo viên Trường Sĩ quan Lục Quân I, vợ Thị Lụa người cùng quê, sinh 1 con Doãn Hiến, và 2 con gái: Lành, Nhung.

Đời 6- Doãn Sở con trai thứ 2 ông Doãn Phán, Thiếu tướng, chuẩn đô đốc, tư lệnh vùng 5 Hải quân.vợ Thị Ngát, sinh 1 con trai: Doãn Xương, và 3 con gái: Xuyến, Huyền, Nga.

Đời 6- Doãn Thạch con trai thứ 3 ông Doãn phán, vợ tên là Hạnh ở cùng xã, sinh 2 con trai Doãn Tiến, Doãn Đạt

Đời 6- Doãn Nghị con trai thứ 4 ông Doãn Phán, vợ Thị Khuyên, người cùng thôn, sinh 1 con trai Doãn Trường, và 2 con gái Vân Anh, Thị Thúy.

 

Đời 4- Doãn Chất con trai thứ 3 cụ Doãn Cống, sinh 2 con trai: Doãn Cúc Doãn Phúc (liệt sỹ chống Mĩ), và 2 con gái : Doãn Thị Nhâm chồng là Lê Thắm ở Như độ. Doãn Thị Mận lấy chồng ở xã Lưu phương.

Đời 5- Doãn Cúc con trai trưởng cụ Doãn Chất, công nhân quốc phòng, liệt sỹ chống Mĩ. vợ Nguyễn Thị Hường, không có con.

 

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Yên Thành, Nghệ An
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Đình Cao
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả Liên chi Quảng Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server chi 5 Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Chi 3 Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Doãn Văn , Nhuệ Sâm
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hòa Bình
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ CÁC CHI HỌ DOÃN Ở NGHỆ AN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ CHI PHƯƠNG CHIỂU
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia Phả chi An Duyên

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)