TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Gia phả chi Đình Cao

  

Chi Đình Cao

 

Đời 7-cụ:Doãn Mậu Đào hiệu Phúc Tiên, thường gọi Doãn Phúc Tiên, giỗ ngày 12-12, con trai thứ 2 cụ Mậu Chính (xem phần chi Cự Phú)  từ Cự Phú di về Đình Cao.  cụ Mậu Đào là đời thứ nhất chi Đình Cao, nhưng là đời thứ 7 tính từ cụ Hoành Tuấn Tổ cành họ Doãn An duyên.). Chính thất họ Nguyễn hiệu Từ Hiền giỗ  ngày 23-7, sinh 1 con trai : Doãn Bá Can.

 

Đời 8-Doãn Bá Can con trai cụ Mậu Đào, giỗ ngày 26- 2, chính thất Nguyễn Thị Liễu (Lan), hiệu là Từ ý, con gái Tri Huyện Nguyễn Khắc Cẩn, sinh 3 con trai : Doãn Bá Phấn,  Doãn Trọng Hùng,  Doãn Bá Kham (Cam), Tổ 3 phân chi Giáp-Ất- Bính, ( phả chi Đình Cao năm 2016 gọi là 3 phái: I + II + III ).

           

 

 

 

  Chi Giáp (Phái I)

 

Đời 9-Doãn Bá Phấn  hiệu Phúc Từ con trưởng của cụ Bá Can, giỗ ngày 6-1,chính thất: Họ Nguyễn hiệu Từ Chế, giỗ ngày  29-10,  sinh 4 trai Trọng Diễn, Trọng Thảo, Trọng Hữu. Trọng Tráng, và 4 gái (chưa rõ tên)

 

                                                 

Đời 10-Doãn Trọng Diễn hiệu Phúc Lương con trưởng cụ Bá Phấn, chính thất: Họ Nguyễn, quê ở Từ Liêm giỗ ngày 5-11, sinh 5 con trai: Trọng Sung, Trọng Túc ( phân chi Giáp 1) Doãn Trọng Dụng (không con trai) Trọng Kim ( phân chi Giáp 2) Doãn Trọng Uý (không con trai)

 

Đời11  -Doãn Trọng Sung con trưởng của cụ Trọng Diễn ,giỗ ngày 19- 2, chính thất: hiệu Diệu Đan giỗ ngày 6-8 , sinh 1 gái: hiệu là Minh Mẫn.

 

           

             

 Phân chi Giáp 1

 

Đời 12-Doãn Trọng Túc con thứ 2 cụ Trọng Diễn ,giỗ ngày 17- 3, chính thất: Nguyễn Thị Nghị,  sinh 2 con trai: Trọng Mễ, Trọng Trường.

 

Đời13-Doãn Trọng Mễ con trưởng cụ Trọng Túc, chính thất: Nguyễn Thị Cương,  sinh 2 con trai: Trọng Cát, Trọng Tấu.

 

                       

Đời 14-Doãn Trọng Cát con trưởng cụ Trọng Mễ, làm Cai Tổng.có 2 vợ: chính thất: Bùi Thị Kính,  sinh 2 trai: Trung Hỷ, Trung Thiện, và 2 con  gái: Doãn Thị Đông, Doãn Thị Tài, Thứ thất: Đồng Thị Cư sinh 1 trai Trung Triết và 1 con gái: Doãn Thị Chản, cụ Cát có 1 con nuôi: Doãn Trung Ốc.

 

Đời 15-Doãn Trung Hỷ con trưởng cụ Trọng Cát, làm Lý trưởng, chính thất: Hoàng Thị Liên. - sinh 1 gái, lấy chồng là Bùi Xuân Đồi ở xã Đoàn Đào,  Thứ thất: sinh 1 con gái  lấy chồng là ông Nguyễn Xuân Lâm ở thôn An Nhuế

                       

Đời 15-Doãn Trung Thiện con trai thứ 2 cụ Trọng Cát, chính thất:Nguyễn Thị Chế, sinh 1 con trai: Khắc Triệu,  và 1 con gái: Doãn Thị Nẩy chồng là Đặng Xuân Quyên quê La Tiến

 

 

Đời 16-Doãn Khắc Triệu (Thiệu) con trưởng cụ Trung Thiện (giỗ ngày  8-12. làm Trưởng bạ, chánh hương chủ, chính thất Nguyễn Thị Hòa, con gái quan huyện  Phù Dung-quê ở 55 Hàng Đào-Hà Nội sinh 4 con trai Trung Duy, Trung Kỷ,Trung Vỹ,Trung Tư, và 3 con gái: Doãn Thị Thông, Thị Đạt, Thị Du, Thứ thất Bùi Thị Bẩy sinh 1 con trai Doãn Hữu Ước (mất sớm).

 

Đời 17-Doãn Trung Duy con trưởng cụ Khắc Triệu giỗ ngày  20-3, giáo viên phổ thông trung học, chính thất Đoàn Thị Tem  giỗ ngày 16-2, sinh 4 con trai: Trung Thăng, Trung Đô,Trung Đốc, Trung Công, và 2 con gái : Doãn Thị Thành, Doãn Thị Thương

 

Đời 18-Doãn Trung Thăng con trai trưởng ông Trung Duy, vợ Lê Thị Nhung quê ở Hạ Cát, sinh 2 trai: Thanh Bình, Doãn Trung Phú học  Cao đẳng Bách Khoa, và 1con gái: Doãn Thị Lụa chuyên viên quản lý Ngân hàng

 

Đời 19-Doãn Thanh Bình  con trai trưởng ông Trung Thăng,  Kỹ sư Giao thông, vợ Đặng Thị Hồng Hạnh cử nhân kinh tế, quê ở Đông Hưng-Thái bình , sinh 1 con gái:  Doãn Thị Bảo Châu, gia đình hiện ở Hà Nội

 

Đời 18-Doãn Trung Đô, con thứ 2 ông Trung Thăng, vợ Lê Thị Vân quê ở TP Hưng Yên, sinh 2 trai là: Trung Tùng, Trung Dũng Gia đình đang  sinh sống ở TP Hưng Yên.

 

 

Đời 19- Doãn Thanh Tùng con trai trưởng ông Trung Đô, Kỹ sư Xây dựng, vợ Lương Thị Linh quê ở Hà Nội, cử nhân kinh tế 

                  

 

Đời 19-Doãn Trung Dũng con trai thứ 2 ông Trung Đô,  Kiến trúc sư xây dựng, vợ Đoàn Như Hoa quê ở Đoàn Đào, Kỹ sư Thủy Lợi, sinh 1 con gái: Doãn Thị Thu Minh.

 

Đời 18-Doãn Trung Đốc con thứ 3 ông Trung Duy, Trưởng Công an xã Đình Cao, vợ Nguyễn Thị Ngân, sinh 1 con trai Doãn Trung Hậu Kỹ sư Nông nghiệp, và 1 con gái: Doãn Thị Gấm  học Cao đẳng Y tế

              

 

Đời 18-Doãn Trung Công con thứ 4 ông Trung Duy, vợ Nguyễn Thị Thảo sinh 2 con trai: Doãn Mạnh Tiến học  Cao đẳng Y tế, Doãn Trung Hiếu học Đại học Điện Lực. gia đình hiện ở Hoàng Mai - Hà Nội   

 

Đời 17-Doãn Trung Kỷ con thứ 2 cụ Khắc Triệu  giỗ ngày  2-3, đỗ Tú tài toàn phần ( thời thuộc Pháp) chính thất:Trần Thị Quốc sinh 2 con trai: Quốc Trung, Trung Cương, và 1 con gái:  Doãn Thị Trang

 

Đời 18-Doãn Quốc Trung con trai trưởng ông Trung Kỷ, chính thất Nguyễn Thị Hoa người ở thôn Duyên Linh, sinh 2 con trai: Doãn Long Hải, Doãn Hải Long

 

Đời 18-Doãn Trung Cương con trai thứ 2 ông Trung Kỷ, vợ Nguyễn Thị Phượng sinh 1 con trai Doãn Trung Cảnh và 1 con gái: Doãn Thị Dung

                            

 

Đời 17-Doãn Trung Vỹ con thứ 3 cụ Khắc Triệu, giỗ ngày 14- 7, chính thất: Bùi Thị Mộc quê ở Đoàn Đào - sinh 3 trai: Trung Đoàn, Trung Điền,  Trung Điển, và 6 con gái: Thảo, Miên, Miễn, Nghiên, Miền, Thúy.

 

 

Đời 18- Doãn Trung Đoàn con trưởng ông Trung Vỹ, vợ Nguyễn Thị Thơ, sinh 2 con trai Trung Đông, Trung Tiệp, và 1 con gái : Doãn Thị Mơ cử nhân Luật.

 

Đời 19-Doãn Trung Đông con trưởng ông Trung Đoàn, kỹ sư thủy lợi, vợ Nguyễn Thị Bích Diệp người Hà Nội - Kỹ sư Thủy Lợi. sinh 1 gái: Doãn Thị Chi Mai;   gia đình hiện ở Hà Nội.

 

 

Đời 19-Doãn Trung Tiệp con thứ 2 của ông Trung Đoàn, vợ Nguyễn Thị Cúc quê ở Trà Bồ. sinh 1 con  gái: Doãn Thị Diệu Anh.

 

Đời 18-Doãn Trung Điền con thứ 2 ông Trung Vỹ, vợ Nguyễn Thị Thuý, sinh 2  con gái:Doãn Thị Yến cử nhân kinh tế. Doãn Thị Ánh cử nhân xã hội học.

 

Đời 18-Doãn Trung Điển con thứ 3 của ông Doãn Trung Vỹ, vợ Bùi Thị Liên, sinh 2 con trai: Doãn Thành Danh, Doãn Huy Hoàng

                       

                       

 

Đời 17-Doãn Trung Tư con thứ 4 cụ Khắc Triệu, chính thất Đinh Thị Nhâm ở Đồ Sơn-Hải phòng, sinh 6 con trai 4 gái là: Trung Phong, Trung Phóng, Trung Pháo, Trung Pha, Trung Phượng, Trung Phi, và 4 con gái: Doãn Thị Nhật, Thị Nguyệt, Thị Nga, Thị Ngọc        

 

Đời 18-Doãn Trung Phong con trưởng ông Trung Tư, vợ: Nguyễn Thị Phương có 1 con nuôi: Doãn Nguyễn Phương Anh.

 

Đời 18-Doãn Trung Phóng con thứ 2 ông Trung Tư, vợ Đồng Thị Ngọc, sinh 1 trai Doãn Trung Quang, và 1 con gái : Doãn Thị Chi

 

 Đời 18- Doãn Trung Pháo con thứ 3 ông Trung Tư,vợ Đặng Thị Liên, sinh 2 con trai Hoàng Anh,Hiếu Anh và 1 gái : Doãn Thị Hải Anh

 

 Đời 18- Doãn Trung Pha con thứ 4 ông Trung Tư, vợ Nguyễn Thị Thu - quê ởVĩnh Bảo,  Hải phòng, sinh 1 trai Hải Linh và 2 con gái: Doãn Thị Nhàn, Thị Gia Linh

                         

Đời 18-Doãn Trung Phượng, con thứ 5 ông Trung Tư, vợ Nguyễn Thị Lựu  người Đồ Sơn, Hải Phòng, sinh 2 con trai Hải Sơn, Đức Anh và 1 con gái: Doãn Thị Lương

 

Đời 18-Doãn Trung Phi con thứ 6 ông Trung Tư, vợ Nguyễn Thị Tân quê ở Tiên Lãng-Hải Phòng , sinh 2 con  Doãn Sơn Hưng, Doãn Thị Yến Nhi

                          

Đời 15-Doãn Trung Triết con trai thứ 3 cụ Trọng Cát ,làm Phó Lý, sinh 2 con trai Doãn Trung Ky (mất sớm) Trung Khôn, và 1 con gái : Doãn Thị Nhân

 

 

Đời 16-Liệt sỹ Doãn Trung Khôn con thứ 2 cụ Trung Triết, Trong kháng chiến chống Pháp, làm Trưởng ban địch vận cán bộ Huyện, hy sinh ngày 3- 8.

           

Đời 14-Doãn Trung Tấu con thứ 2 cụ Trọng Mễ, làm Chánh Tổng giỗ ngày  26- 4, chính thất: Nguyễn Thị Đại (Bậc), giỗ ngày  20-8 , có 2 con trai: Trung Thái, Trung Né, và 3 con gái: Doãn Thị Văn, Thị Khoát, Thị Tốn.

 

Đời 15-Doãn Trung Thái con trưởng cụ Trọng Tấu, làm Chánh Tổng, giỗ ngày 17-6, chính thất: Trần Thị Chí giỗ ngày  18 -10, sinh 2 con trai: Trung Vượng, Trung Măng, và 2 gái: Doãn Thị Thư , Thị Thuý, và 1 con nuôi: Doãn Trung Hiếu.

             

 

Đời 16-Doãn Trung Vượng con trưởng cụTrung Thái , làm Lý trưởng, giỗ ngày  26-10, có 3 vợ Chính thất Nguyễn Thị Tý, sinh 3 con trai: Trung Bổn, Trung Thưởng, Trung Huân, và 1 gái: Doãn Thị Sót. Thứ thất Nguyễn Thị Bướng (không có con). Thứ thất 2: Nguyễn Thị Đản có 2 con trai Trung Hùng, Trung Lợi và 1con  gái: Doãn Thị Thuận kỹ sư Mỏ.

 

Đời 17-Doãn Trung Bổn con trưởng cụ Trung Vượng, giỗ ngày 16/6, chính thất: Trần Thị Chí , sinh 5 con trai Trung Phận, Trung Ý, Trung Tuấn, Trung Biên, Trung Cương, và 1 gái: Doãn Thị Len.

 

Đời 18-Doãn Trung Phận con trưởng cụ Doãn Trung Bổn, Đại úy Quân đội về hưu, vợ Nguyễn Thị Nga, sinh 1 con trai :Thành Trung, và  2 con gái: Doãn Thị Hiền, Doãn Thị Hòa đều học Cao đẳng kinh tế

             

Đời 19-Doãn Thành Trung con trai trưởng ông Trung Phận, vợ Trần Thị Lĩnh quê ở Ninh Bình, có 2 con :Doãn Anh Đức, Doãn Thị Thùy Phương, gia đình hiện ở Hải Phòng.

 

Đời 18-Doãn Trung Ý con thứ 2 cụ Trung Bổn, vợ Nguyễn Thị Lĩnh, sinh 1 con trai Doãn Trung Việt cử nhân kinh tế , và 2 con gái: Doãn Thị Khuê cử nhân kinh tế, Doãn Thị Thương.

                         

Đời 18-Doãn Trung Tuấn (Định) con thứ 3 cụ Trung Bổn, vợ Đoàn Thị Quyền có 2 con trai gái . Doãn Trung Minh,  Doãn Thị Yến cử nhân kinh tế

 

Đời 18-Doãn Trung Biên con thứ 4 cụ Trung Bổn, vợ Ngô Thị Miên quê ở Duyên Linh , sinh 1 con trai Doãn Trung Bắc, và  2 con gái: Doãn Thị Vân sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất,  Doãn Thị Nhàn

 

Đời 18-Doãn Trung Cương con thứ 5 cụ Trung Bổn, vợ Nguyễn Thị Hạnh Thạc sỹ Kinh Tế, ở Hà nội, sinh 2 con  trai Trung Minh, Trung Quân, và 1con  gái: Doãn Thị Hà Linh.

           

Đời 17-Doãn Trung Thưởng con thứ 2 cụ Trung Vượng, chính thất:Trần Thị Thoa sinh 3 con trai: Trung Tặng, Trung Điền, Trung Đông, và  5 con gái: Doãn Thị Thích (cao đẳng sư phạm), Thị Thảo, Thị Nga, Thị Nguyệt, Thị Hà.

 

Đời 18- Doãn Trung Tặng con trưởng cụ Trung Thưởng, vợ 1 Nguyễn Thị Loan, có 1 con trai: Doãn Trung Trưởng (Đại học Nông nghiệp), vợ 2 Vũ Thị Luyến quê ở Tiên Lữ, sinh 2 con  gái:Doãn Thị Nhung sinh viên Đại học Dược HN.  Doãn Thị Hậu.

 

 

Đời 18-Doãn Trung Điền con thứ 2 cụ Trung Thưởng, vợ Nguyễn Thị Liên quê ở Thanh Miện,

sinh 3 con trai:Doãn Trung Giang (mất sớm) Doãn Trung San - Đỗ thủ khoa Đại học Y Hà Nội (2012) Doãn Trung Sang - Đại học Y Hà Nội. (2015)

 

                         

Đời 18-Doãn Trung Đông con thứ 3 cụ Trung Thưởng, vợ Nguyễn Thị Ngoan quê ở Duyên Linh có 1 con trai Doãn Trung Bắc và 1 con gái: Doãn Thị Phương - Cử nhân kinh tế.

 

Đời 17-Doãn Trung Huân con thứ 3 cụ Trung Vượng, chính thất: Bùi Thị Duyên sinh 2 con trai Trung Hưng , Trung Hoan, và 1 con gái: Thị Hoa (mất sớm)

                         

Đời 18-Doãn Trung Hưng con trưởng ông Trung Huân, học cao đẳng Kỹ thuật, vợ Phan Thị Duyên quê ở tỉnh Phú Thọ ,Cử nhân Kinh Tế, có 2 con Doãn Trung Hải Đại học Kỹ thuật, Doãn Thị Thùy Dương. gia đình đang định cư ở Miền Nam.

 

Đời 18-Doãn Trung Hoan con thứ 2 ông Trung Huân, vợ Nguyễn Thị Hường, sinh 2 con trai:

Doãn Trung Hoàng ,Trung Long. gia đình hiện ở Hà Nội.

Đời 17-Doãn Trung Hùng con thứ 4 cụ Trung Vượng, vợ1: Nguyễn Thị Quý quê ở Phù Oanh,  sinh 2 con trai: Trung Quyết, Doãn Trung Xiêm kỹ sư Mỏ Địa chất. Vợ 2 ở Từ Liêm-Hà Nội, có 2 con trai, gái.

 

Đời 18-Doãn Trung Quyết con trai trưởng ông Trung Hùng - Cử nhân kinh tế, có 2 con trai gái.

           

             

Đời 17-Doãn Trung Lợi con thứ 5 cụ Trung Vượng, cử nhân Dược sỹ, vợ Bùi Thị Thược quê ở Hải Phòng hiện ở Từ Liêm-Hà Nội, sinh  1 con trai: Doãn Trung Dũng, và 1 con gái: Doãn Thị Hải Tiên - Cử nhân kinh tế.

 

Đời 16-Doãn Trung Măng con thứ 2 cụ Trung Thái, chính thất Hoàng Thị Gái, sinh 5 con trai:

Trung Đễ, Trung Đệ, Trung Hùng, Trung Thành, Trung Ngọc-thiếu tá Công an.

 

Đời 17-Doãn Trung Đễ con trưởng cụ Trung Măng, Thiếu tá Công an, vợ Nguyễn Thị Phần, sinh 4 con gái: Doãn Thị Thanh, Thị Lương, Thị Hường, Thị Thắm.

           

Đời 17-Doãn Trung Đệ con thứ 2 cụ Trung Măng, vợ Nguyễn Thị Thà sinh 1 con trai Trung Tỉnh và 2 con  gái: Doãn Thị Thoan, Thị Doan.

                         

Đời 17-Doãn Trung Hùng con thứ 3 cụ Trung Măng, vợ Phạm Thị Lưu quê ở tỉnh Bình Định, sinh 2 con  trai Trung Kiên, Trung Tiến và 2 con  gái: Doãn Thị Lan, Thị Phương. gia đình ở Bình Định.          

 

Đời 18-Doãn Trung Kiên con trai trưởng ông Trung Hùng, Kỹ sư Nông nghiệp, vợ Nguyễn Thị Đào sinh 2 con: Doãn Trung Quang, Doãn Thị Liên.

           

 

Đời 18-Doãn Trung Tiến con trai thứ 2 ông Trung Hùng, cử nhân quân sự, sinh 2 con: Doãn Trung Công. Doãn Thị Nhung.

 

Đời 17-Doãn Trung Thành con thứ 4 cụ Trung Măng,  Sỹ quan Công an, vợ Trần Thị Hằng , sinh 3 con trai : Trung Hoằng, Trung Phước, Trung Ước, và 1 con gái: Doãn Thị Nhàn.

 

Đời 18-Doãn Trung Hoằng con trai trưởng ông Trung Thành, Cử nhân Luật, vợ Nguyễn Thị Hồng có 2 con: Doãn Trung Huy, Doãn Thị Huyền. Gia đình hiện ở Bình Định.

 

Đời 18-Doãn Trung Phước con trai thứ 2 ông Trung Thành, vợ Lê Thị Trang, sinh 1con  trai:  Doãn Trung Đức.

 

Đời 18-Doãn Trung Ước con trai thứ 3 ông Trung Thành, vợ Trần Thị Uyên, sinh 1 trai: Doãn Trung......

 

Đời 17-Doãn Trung Ngọc con thứ 5 cụ Trung Măng, Thiếu tá Công an, vợ Nguyễn Thị Sinh, có 2 con  trai và 1gái: Trung Tú,  Doãn Trung Ánh sinh viên Đại học Mỏ Địa chất,  Doãn Thị Oanh

 

Đời 18-Doãn Trung Tú con trai trưởng ông Trung Ngọc, vợ Nguyễn Thị Lan ở Hà Nội., sinh 1 con trai: Doãn Trung Hoàng Lâm

           

Đời 16- Doãn Trung Hiếu con nuôi cụ Trung Thái, chính thất: Hoàng Thị Nhớn, sinh 4 con trai Trung Mạo, Trung Miện, Trung Hiện, Trung Định và 2  con gái: Doãn Thị Mỵ,  Doãn Thị Thì.

                         

 

Đời 17-Doãn Trung Mạo con trưởng cụ Trung Hiếu, vợ Bùi Thị Cương, sinh 1 con trai : Trung Pháo và 3 con  gái là: Thị Bình, Thị An, Thị Phan.

 

Đời 18-Doãn Trung Pháo con trưởng ông Trung Mạo, vợ Nguyễn Thị Tỉnh, sinh 2 con trai: Trung Trưởng, Trung Tướng, và  1 con gái: Doãn Thị Mẻ.

                         

 

Đời 19-Doãn Trung Trưởng con trai trưởng ông Trung Pháo, vợ Nguyễn Thị Mây quê ở Duyên Linh , có 2 con trai: Trung Dũng, Trung Hoàng.

                         

Đời 19-Doãn Trung Tướng con trai thứ 2 ông Trung Pháo, vợ Nguyễn Thị Nhài, sinh 1 con gái

 

Đời 17-Doãn Trung Miện con thứ 2 cụ Trung Hiếu, chính thất: Đoàn Thị Tú sinh 4 con  trai: Trung Phương, Doãn Trung Nam (mất sớm), Trung Đông, Trung Thắng, và 2 con gái: Thị Loan,  Thị Phượng.          

 

Đời 18-Doãn Trung Phương con trưởng ông Trung Miện,vợ Nguyễn Thị Lợi quê ở Duyên Linh, sinh 2 con trai Trung Hải, Trung Hướng và 1 con gái: Doãn Thị Ngọc cử nhân kinh tế.

                         

Đời 19-Doãn Trung Hải con trai trưởng ông Trung Phương, vợ Nguyễn Thị Lý ở Hải Dương, sinh 1 con trai: Doãn Đức Anh

             

 

Đời 18-Doãn Trung Đông con thứ 3 ông Trung Miện, vợ Đồng Thị Oanh, sinh 2 con  trai: Doãn Trung Nguyên, Doãn Trung Tây.

           

Đời 18- Doãn Trung Thắng con thứ 4 ông Trung Miện, vợ Nguyễn Thị Xa quê ở Duyên Linh  sinh 2 con trai: Doãn Trung Toàn, Doãn Trung Chiến

 

Đời 17-Doãn Trung Hiện con trai thứ 3 cụ Trung Hiếu, vợ Nguyễn Thị Vinh, sinh 4 con trai: Trung Đô, Trung Thanh, Trung Thành, Thành Công, và 2 con gái: Doãn Thị Thúy, Thị Thoa.

 

                                               

Đời 18-Doãn Trung Đô con trưởng ông Trung Hiện, vợ Nguyễn Thị Mùa sinh 1 con trai Doãn Trung Trưởng và 2 con gái: Doãn Thị Thu, Doãn Thị Hằng sinh viên Đại học Luật.

           

Đời 18-Doãn Trung Thanh con thứ 2 ông Trung Hiện, vợ Nguyễn Thị Mai sinh 1 con trai và 1 gái: Doãn Anh Tuấn, Doãn Thị Ngọc Anh

Đời 18- Doãn Trung Thành, con thứ 3 ông Trung Hiện, vợ Đoàn Thị Luyến, sinh 3 con gái: Doãn Thị Hằng - Đại học CN Chí Linh. Doãn Thị Nhàn. Doãn Thị Hạ.

 

Đời 18-Doãn Thành Công con trai thứ 4 ông Trung Hiện, vợ : Nguyễn Thị Luyến sinh 1 con trai Doãn Trung Hoàng, và 1 con gái Doãn Thị Ngọc

                         

 

Đời 17-Doãn Trung Định con thứ 4 cụ Trung Hiếu, vợ Nguyễn Thị Thoa sinh 2 con trai: Trung Khang,Trung Trang, và 1 con gái: Doãn Thị Yến

 

Đời 18-Doãn Trung Khang con trai trưởng ông Trung Định, Kỹ sư Mỏ Địa chất, vợ Nguyễn Thị An, sinh 2 con gái: Doãn Thị Lan Anh, Doãn Thị Thanh Thủy

                         

 

Đời 18-Doãn Trung Trang con trai thứ 2 ông Trung Định, Kỹ sư Hàng Hải - Sỹ quan quân đội,

 vợ Trần Thị Sao.

 

Đời 15-Doãn Trung Lé  con thứ 2 cụ Trung Tấu giỗ ngày  24 – 4, chính thất: Đào Thị Đàm giỗ ngày  23-10,  sinh 2 con trai Trung Bổng, Trung Thung, và  2 con gái: Doãn Thị Điếm, Thị Xướng.

             

Đời 16-Doãn Trung Bổng con trưởng cụ Trung Lé, chính thất: Đoàn Thị Gái, sinh 1 con trai :Trung Sinh và 4 con gái : Doãn Thị Ty, Thị Te, Thị Be, Thị Sắn.

             

Đời 17-Doãn Trung Sinh con trưởng cụ Trung Bổng, vợ Nguyễn Thị Mưa, sinh 2 con trai Doãn Trung Anh, Trung Quyền và  1 con  gái: Doãn Thị Mây, cử nhân kinh tế.

                         

Đời 16-Doãn Trung Thung con thứ 2 cụ Trung Lé giỗ ngày  20-7, chính thất: Trần Thị Thành, sinh 1 con trai: Trung Thăng.

Đời 17-Doãn Trung Thăng, con cụ Trung Thung, vợ Nguyễn Thị Vàng, sinh 4 con trai Trung Long, Trung Lanh, Trung Lảnh, Trung Cảnh, và  1 con gái: Doãn Thị Khuyên.

           

 Đời 18-Doãn Trung Lảnh con trai thứ 3 ông Trung Thăng, vợ Bi Thị Giang quê ở Hạ Cát, sinh 1 con trai: Doãn Trung Duy Minh.

 

Đời 13-Doãn Trọng Trường con thứ 2 cụ Trọng Túc, làm  Chánh Cai Lệ mục Huyện, giỗ ngày  20- 7, chính thất: Nguyễn Thị Thư sinh 2 con trai: Trung Biểu, Trung Tín, và 2 con gái: Doãn Thị Việc, Thị Hòa, Thứ thất: Hoàng Thị Mỗ sinh 1 con trai: Trung Đương, và 1 con gái: Doãn Thị Mơ.

                         

Đời 14-Doãn Trung Biểu con trưởng cụ Trọng Trường, giỗ ngày  15- 5, làm Lý trưởng -An Tiên Chi Lăng, chính thất: Nguyễn Thị Sôi,  giỗ ngày  25- 10, sinh  3 con trai: Trung Biều, Trung Bao, Trung Mạnh, và 2 con gái: Doãn Thị Vải, Thị Sợi. Thứ thất Phạm Thị Nết giỗ ngày  20-4, sinh 2 con trai: Trung Thường, Trung Biết.

             

Đời 15-Doãn Trung Biều con trưởng cụ Trung Biểu, giỗ ngày  24-11, chính thất: Đoàn Thị Tý giỗ ngày 10-12, sinh 1 con gái: Doãn Thị Thuý (Cụ Ngạnh).

 

Đời 15-Doãn Trung Bao con thứ 2 cụ Trung Biểu, giỗ ngày  28- 4, chính thất: Nguyễn Thị Dìu giỗ ngày 20-6. Thứ thất: Bùi Thị Hạn giỗ ngày 20-11, sinh 1 con trai: Trung Khải, và 1 con gái Doãn Thị Bảnh.

                         

Đời 16-Doãn Trung Khải con trưởng cụ Trung Bao, chính thất: Nguyễn Thị Tư, sinh 3 trai Trung Đại, Trung Trượng, Trung Long, và 3 con gái Doãn Thị Hồi, Thị Nụ, Thị Phương.

                       

Đời 17-Doãn Trung Đại con trưởng cụ Trung Khải, chính thất: Trần Thị Toan quê ở Hạ Cát, hiện ở Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1 con trai Trung Hoàng, và  2 con gái Doãn Thị Liên Kỹ sư Nông nghiệp, Doãn Thị Trâm học Cao đẳng y tế

 

Đời 18-Doãn Trung Hoàng con trai trưởng ông Trung Đại, vợ Nguyễn Thị Anh Đào quê ở tỉnh Thái Bình có 1 con gái.

 

Đời 17-Doãn Trung Trượng con thứ 2 cụ Trung Khải, vợ Phạm Thị Hiền quê ở Nam Định, hiện ở Kỳ Sơn - Hòa Bình, sinh 2 con trai: Trung Tiến kỹ sư Điện, Trung Quyết

             

 

Đời 17-Doãn Trung Long con thứ 3 cụ Trung Khải, Kỹ sư Nông nghiệp, Phó phòng Nông nghiệp huyện Phù Cừ,vợ Nguyễn Thị Hậu, Cao đẳng sư phạm, sinh 1 con  trai Doãn Trung Hiếu sinh viên Đại học Y Hà Nội (2016) và 1 con gái: Doãn Thị Huế

 

Đời 15-Doãn Trung Mạnh con thứ 3 cụ Trung Biểu, giỗ ngày  8-12, chính thất: Hoàng Thị Cỏn giỗ ngày 11-12, sinh 2 con  trai Trung Khôi, Trung Cường, và 3 con gái: Doãn Thị Nhớn, Doãn Thị Thìn (mất sớm), Doãn Thị Minh Chính chồng là Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn.

 

Đời 16-Doãn Trung Khôi con trưởng cụ Trung Mạnh ,giỗ ngày 24-12, chính thất: Nguyễn Thị Hiểu sinh 3 con trai: Trung Tuấn, Trung Tú, Trung Tiếp kỹ sư Nông nghiệp và 5 con gái: Doãn Thị Giang, Thị An, Thị Hoài  kỹ sư Nông nghiệp, Thị Loan, Thị Thêm.

Đời 17-Doãn Trung Tuấn con trưởng ông Trung Khôi, vợ1 Nguyễn Thị Hữu quê ở Hà Bắc, sinh 2 con gái: Thị Thương, Thị Thuỷ. Vợ 2 Đoàn Thị Sáu quê ở Sơn La sinh 1 con trai Thanh Tùng, và 2 con gái: Thị Tuyết, Thị Tâm

 

Đời 17-Doãn Trung Tú con thứ 2 ông Trung Khôi, vợ Nguyễn Thị Chín, sinh 1 con trai Trung Đức và 2 con gái: Doãn Thị Hà sinh viên Đại học Thương Mại HN, Doãn Thị Lam.

             

Đời 17-Doãn Trung Tiếp con thứ 3 ông Trung Khôi, cử nhân kinh tế, kỹ sư Nông nghiệp, vợ Đỗ Thị Thiêm quê ở Phan Sào, cử nhân kinh tế, sinh sống ở Hà Nội, sinh 2 con: Doãn Đức Trung, Doãn Thị Thủy Tiên

             

Đời 16-Doãn Trung Cường con trai thứ 2 ông Trung Mạnh, vợ Nguyễn Thị ở Hà Nội, sinh 1 trai: Doãn Trung Hải (mất sớm), và 2 con gái: Doãn Thị Hiền cử nhân kinh tế, Doãn Thị Thiện cử nhân kinh tế

 

Đời 15-Doãn Trung Thường con thứ 4 cụ Trung Biểu, Chính thất: Trần Thị Lan sinh 3 con trai Trung Lịch, Trung Thanh, Trung Chiến, và 2 con gái: Doãn Thị Huệ (Liệt sỹ chống Pháp) Doãn Thị Bích, Thứ thất: Nguyễn Thị Tự, sinh 2 con trai: Trung Yên, Trung Kiên, và 2 con gái: Doãn Thị Khang, Doãn Thị Liên (mất sớm).

                         

Đời 16-Doãn Trung Lịch con trai trưởng cụ Trung Thường, chính thất: Hứa Thị Mỳ  sinh 3 con  trai: Trung Sự, Trung Hưng, Trung Hoan, và 1 con gái: Doãn Thị Hằng.

                       

 

 

Đời 17-Doãn Trung Sự con trưởng ông Trung Lịch, vợ Đoàn Thị Hiên, quê ở Quang Hưng, sinh sống ở Hà Nội,  sinh 2 con  gái: Doãn Thị Phương Anh, Doãn Đoàn Hà Vy

 

Đời 17-Doãn Trung Hưng con thứ 2 ông Trung Lịch, vợ Nguyễn Thị Hè, quê ở An Nhuế, sinh 2 con : Trung Hùng, Doãn Thị Hà Thu.

 

Đời 18-Doãn Trung Hùng con trai ông Trung Hưng, vợ Uông Thị Hằng quê ở xã Trần Cao.

 

Đời 17-Doãn Trung Hoan con thứ 3 ông Trung Lịch, vợ Bùi Thị Hoa quê ở xã Tiên Tiến, có 2 con trai: Doãn Huy Hoàng, Doãn Quốc Huy.

             

Đời 16-Doãn Trung Thanh con thứ 2 cụ Trung Thường, Đại uý Quân đội nhân dân Việt Nam. vợ Hứa Thị Tuyến, sinh 3 con trai: Doãn Trung Thắng, Trung Thức, Trung Thao.

 

Đời 17-Doãn Trung Thắng con trai trưởng cụ Trung Thanh, vợ Nguyễn Thị Thương quê ở xã Duyên Linh sinh 2 con trai: Doãn Tiến Thuần, Hải Tân

 

Đời 17-Doãn Trung Thức con trai thứ 2 cụ Trung Thanh, bà vợ cả không có con, vợ thứ 2 Lù Thị Cương ở tỉnh Yên Bái, sinh 1 con trai: Doãn Hải Tiến

 

Đời 16-Doãn Trung Chiến con thứ 3 cụ Trung Thường, chính thất: Phạm Thị Hằng quê ở Duyên Linh sinh 3 trai: Trung Công, Đức Trung, Đức Tiệp và 1con gái: Doãn Thị Nga.

 

Đời 17-Doãn Trung Công con trai trưởng cụ Trung Chiến, vợ Bùi Thị Nhung người ở huyện Tiên Lữ sinh 2 con gái: Doãn Thị  Linh, Doãn Thị Vân Anh.

                         

Đời 16-Doãn Trung Yên con thứ 4 cụ Trung Thường, chính thất: Đoàn Thị Ngoan, sinh 1 con trai Doãn Trung Pháp, và 2 con gái : Doãn Thị Yến, Doãn Thị Anh. gia đình sinh sống ở Tây Nguyên.

           

Đời 16-Doãn Trung Kiên con thứ 5 cụ Trung Thường, chính thất Nguyễn Thị Bình ở huyện Như Quỳnh-Hưng Yên, sinh 2 con Việt Cường, Doãn Thị Hường

                         

Đời 17-Doãn Việt Cường con trai trưởng cụ Trung Kiên, vợ Trương Thị Thương quê ở Như Quỳnh, sinh sống ở Hà Nội, sinh 1 con gái: Doãn Diệp Hương

 

Đời 15-Doãn Trung Biết con thứ 5 cụ Trung Biểu giỗ ngày 20-5, chính thất: Trần Thị Hiểu quê ở Hạ Cát,  giỗ ngày 10-11, sinh 5 con trai: Trung Đán, Trung Tuấn, Trung Ân, Trung Đềm, Trung Đạt, và 3 con gái: Doãn Thị Xô, Thị Mùi, Thị Êm.

 

 

Đời 16-Doãn Trung Đán con trưởng cụ Trung Biết, chính thất: Phạm Thị Toan, quê ở TP Hưng Yên , sinh 2 con trai Trung Hải,  Quốc Hoàn, và 1 con gái: Doãn Thị Hường.

 

Đời 17-Doãn Trung Hải, con trai trưởng cụ Trung Đán, Sỹ quan quân đội, vợ Hoàng Thị Vui cử nhân SP, ở thành phố Hưng Yên, sinh 2 con trai: Trung Hiếu, Trung Dũng

           

Đời 17-Doãn Quốc Hoàn con trai thứ 2 cụ Trung Đán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hưng Yên, vợ Nguyễn Thị Hoa Thạc sỹ kinh tế, sinh 2 con : Doãn Tuấn Duy, Doãn Thị Hà Anh

           

Đời 16-Doãn Trung Tuấn con thứ 2 cụ Trung Biết, chính thất: Phạm Thị Bé quê ở tỉnh Ninh Bình, sinh 2 con : Việt Hùng, Doãn Thị Ngọc Anh

 

Đời 17-Doãn Việt Hùng con trai trưởng cụ Trung Tuấn, Cử nhân kinh tế, vợ Nguyễn Thu Hằng ở Hà Nội cử nhân kinh tế, sinh 1 con gái: Doãn Thị Minh Chân

           

           

Đời 16-Doãn Trung Ân con trai thứ 3 cụ Trung Biết,chính thất: Nguyễn Thị Ái  sinh 5 con gái :

Doãn Thị Vân, Thị Sao - Đại học Du lịch, Thị Ánh, Thị Thoa cử nhân kinh tế,  Thị Thảo. Thứ thất: Nguyễn Thị Khuyên - Quê Nhật Lệ; Sinh 1 con  trai: Doãn Cao Tấn  sinh viên Học viện Báo chí Tuyên Truyền.

 

Đời 16-Doãn Trung Đềm con trai thứ 4  cụ Trung Biết, chính thất: Nguyễn Thị Hương ,Quê ở Mộc Châu, đang sinh sống ở Hoàng Mai-Hà Nội, sinh 2 con: Doãn Trung Sơn,  Doãn Thị Khánh

 

Đời 16-Doãn Trung Đạt con trai thứ 5 cụ Trung Biết, chính thất: Trần Thị Then quê ở Hạ Cát, sinh 1 con trai: Doãn Trung Quang.

 

Đời 14-Doãn Trung Tín con thứ 2 cụ Trọng Trường, làm cai đội thường gọi Cai Tín, chính thất: Nguyễn Thị Bẻo không có con đẻ, nuôi con nuôi Doãn Trung Lễ người gốc họ Doãn ở chi Song Lãng - Thái Bình.

 

Đời 15-Doãn Trung Lễ con nuôi cụ Trung Tín giỗ ngày 23-8, chính thất: Nguyễn Thị Chuyền giỗ ngày 14- 1, sinh 3 con trai: Trung Nghĩa, Trung Ngọn, Trung Phách. Thứ thất: Trần Thị Mộc giỗ ngày  26- 6, sinh 1con  trai: Trung Trường.

 

Đời 16-Doãn Trung Nghĩa con trưởng cụ Trung Lễ, chính thất: Bùi Thị Ngận sinh 2 con gái: Doãn Thị Lý, Doãn Thị Sự. Thứ thất 2: Nguyễn Thị Thinh, quê ở Văn Xa, sinh 5 con  trai Trung Chiến, Trung Thật, Trung Anh, Trung Thành, Trung Năm, và 3 con gái: Doãn Thị Thắng, Thị Là, Thị Canh. Thứ thất 3: Phạm Thị Thanh quê ở Văn Xa, sinh sống ở Hòa Bình, sinh 2 con trai: Trung Chính, Trung Đáng, và 4 con gái: Doãn Thị Thân, Thị Lanh, Thị Hằng, Thị Khuyên

                         

Đời 17-Doãn Trung Chiến con trưởng cụ Trung Nghĩa, vợ Nguyễn Thị Tuyết, ở Hòa Bình,  sinh 2 con trai Trung Duy, Trung Kiên và 1 con gái: Doãn Thị Dung

 

Đời 17-Doãn Trung Thật con trai thứ 2 cụ Trung Nghĩa, vợ Phạm Thị Hạnh sinh 2 con: Doãn Trung Đức, Doãn Thị Hạnh.

 

Đời 17-Doãn Trung Anh con trai thứ 3 cụ Trung Nghĩa, vợ Nguyễn Thị Xuyến, ở Hòa Bình. sinh 1 con trai: Doãn Trung Pháp

Đời 17-Doãn Trung Thành con trai thứ 4 cụ Trung Nghĩa, vợ Đào Thị Tam sinh 1 con gái: Doãn Thị Gấm:

                       

Đời 17-Doãn Trung Năm con trai thứ 5 cụ Trung Nghĩa, vợ Nguyễn Thị Thúy, gia đình sinh sống ở Hòa Bình, có 1 con trai: Doãn Đức Trung

           

Đời 16-Doãn Trung Ngọn con thứ 2 cụ Trung Lễ, chính thất: Trần Thị Mít, sinh 3 con  gái: Doãn Thị Nga, Thị Phương, Thị Hân. Thứ thất: Hoàng Thị Ánh quê ở xã Minh Tân sinh 2  con trai: Doãn Trung Sang, Doãn Thanh Bình

 

Đời 17-Doãn Trung Sang con trai trưởng cụ Trung Ngọn, vợ Nguyễn Thị Hiển, gia đình hiện sinh sống ở Tây Ninh, sinh 2 con  trai: Doãn Hồng Quang, Doãn Thành Công

                         

Đời 17-Doãn Thanh Bình, con trai thứ 3 cụ Trung Ngọn, vợ Lê Thị Phương Thanh, gia đình sinh sống ở Tây Ninh, sinh1 con trai: Doãn Trấn Hưng

           

 

Đời 16-Doãn Trung Phách (Hương) con thứ 3 cụ Trung Lễ, chính thất Nguyễn Thị Tho sinh sống ở xã Minh Tân, sinh 3 con trai: Trung Trưởng, Trung Nhâm, Trung Nhương, và 1con  gái: Doãn Thị Thơm

 

Đời 17-Doãn Trung Trưởng con trai trưởng cụ Trung Phách, vợ Trần Thị Liệu, gia đình đang sinh sống ở Minh Tân, sinh 2 con  trai: Doãn Trung Hiếu. Doãn Trung Trải

           

Đời 17-Doãn Trung Nhâm con trai thứ 2 cụ Trung Phách, vợ Nguyễn Thị Chước, gia đình hiện sinh sống ở Minh Tân, sinh 2 con :Doãn Trung Thực, Doãn Thị Hồng Ngát.

                         

Đời 17-Doãn Trung Nhương con trai thứ 3 cụ Trung Phách, vợ Phạm Thị Sim, gia đình sinh sống ở xã Minh Tân, sinh 2 con: Doãn Trung Đông, Doãn Thị Thu

 

Đời 16-Doãn Trung Trường con thứ 4 cụ Trung Lễ, chính thất: Bùi Thị Chiều, sinh 3 con gái: Doãn Thị Hiền, Doãn Thị Hà, Doãn Thị Thuật. Thứ thất: Trần Thị Côi sinh 1 con trai: Doãn Trung Nam - Kỹ sư Nông nghiệp.

 

Đời 14-Doãn Trung Đương con thứ 3 cụ Trọng Trường, giỗ ngày 16- 7, chính thất: Đỗ Thị Chế giỗ ngày  23-1, có 1 con nuôi: Doãn Trung Cỏn ( gốc họ Nguyễn ở Hà Nam.)

 

Đời 15-Doãn Trung Cỏn giỗ ngày 16 -7, chính thất: Nguyễn Thị Chỉn, sinh 4 con trai: Trung Hoa, Trung Thơm, Trung Ngát, Doãn Trung Loát (mất sớm) và 1 con gái: Doãn Thị Đàn.

 

Đời 16-Doãn Trung Hoa con trưởng cụ Trung Cỏn, chính thất: Nguyễn Thị Nguyệt sinh 5 con trai: Trung Tươi, Trung Đẹp, Trung Đỏ, Trung Thẫm, Trung Hậu, và 2 con gái: Doãn Thị Thắm, Thị Đượm.

 

Đời 17-Doãn Trung Tươi con trưởng ông Trung Hoa, vợ 1 Nguyễn Thị Thảo, gia đình sinh sống ở Quảng Ninh. sinh 1 con gái: Doãn Thị Nhụ cử nhân SP,  vợ 2 : Đồng Thị Yến sinh 2 con : Doãn Trung Kiên cao đẳng Kỹ thuật, Doãn Thị Nụ

 

Đời 17-Doãn Trung Đẹp con thứ 2 ông Trung Hoa, vợ Đoàn Thị Khiên sinh 3 con  gái:Doãn Thị Khuyến cử nhân kinh tế, Doãn Thị Khuyền cử nhân kinh tế, Doãn Thị Cúc  sinh viên ĐH Thủy Lợi

.

 

Đời 17-Doãn Trung Đỏ con thứ 3 ông Trung Hoa, vợ Nguyễn Thị Bưởi, sinh 2 con : Doãn Trung Điệp cử nhân văn hóa, Doãn Thị Nhài.

 

Đời 17-Doãn Trung Thẫm con thứ 4 ông Trung Hoa, vợ1 Nguyễn Thị Phương , sinh 1 con trai: Doãn Trung Hòa. Vợ 2 Bùi Thị Hiếu ở Hòa Bình sinh 2 con  trai: Doãn Trung Khiêm, Doãn Trung Thiện.

             

Đời 17- Doãn Trung Hậu con thứ 5 ông Trung Hoa, vợ Nguyễn Thị Thúy sinh 2 con trai: Doãn Trung Sang, Doãn Trung Anh.

 

Đời 16-Doãn Trung Thơm con trai thứ 2 cụ Trung Cỏn, chính thất: Nguyễn Thị, gia đình sinh sống ở TP Hải Dương. sinh 2 con trai Doãn Trung Ngọc, Doãn Trung Thanh cao đẳng kỹ thuật  và 1 con  gái: Doãn Thị Ngân cử nhân Sư phạm

 

                       

                       

Đời 16-Doãn Trung Ngát con trai thứ 4 cụ Trung Cỏn, chính thất: Trần Thị Minh sinh 2 con trai Doãn Trung Ninh, Doãn Trung Khán, và 1 con gái: Doãn Thị Lan.

 

Phân chi Giáp 2

 

Đời 12-Doãn Trọng Kim (Doãn Kim) con thứ 4 cụ Doãn Diễn, chính thất: Bùi Thị Chinh, sinh 4 con trai: Trọng Chỉ, Trọng Nhiên, Trọng Thụ, Trọng  Ký.

 

Đời 13-Doãn Trọng Chỉ con trai trưởng cụ Trọng Kim, chính thất: Nguyễn Thị Phương sinh 1 con trai: Trung Khảo.

 

 

Đời 14-Doãn Trung Khảo con trưởng cụ Trọng Chỉ, giỗ ngày 26-3, chính thất: Nguyễn Thị Đính (không có con). Thứ thất: Lê Thị Dậu giỗ ngày 8- 4,  sinh 2 con : Trung Kỳ, Doãn Thị Đảm.

 

Đời 15-Doãn Trung Kỳ con trưởng cụ Trung Khảo giỗ ngày 25 – 11,chính thất: Bùi Thị Chén  quê  ở Hạ Cát giỗ ngày 27- 11, sinh 2 con trai: Trung Cừ, Trung Trọng, và 2 con gái: Doãn Thị Vấn, Doãn Thị Loan (Liệt sỹ chống mỹ).

 

Đời 16-Doãn Trung Cừ  (Dị) con trưởng cụ Trung Kỳ, chính thất: Nguyễn Thị Đông (không có con). Thứ thất: Trần Thị Bích sinh 2 con trai Trung Dũng, Trung Xuân, và 1 con gái: Doãn Thị Hiền. Thứ thất 2  sinh 1 trai: Doãn Trung Hiếu .Gia đình chuyển về ở Thành phố Hải Phòng.

 

Đời 16-Doãn Trung Trọng con thứ 2 cụ Trung Kỳ, chính thất: Nguyễn Thị Miện quê ở Cát Dương, sinh 1 con trai: Doãn Trung Thuỷ.

                       

Đời 17- Doãn Trung Thủy con cụ Trung Trọng, vợ Nguyễn Thị Dung cử nhân sư phạm, sinh 2 con gái: Doãn Thị Hà Trang, Doãn Thị Thùy Linh.

 

Đời 13-Doãn Trung Nhiên con trai thứ 2 cụ Trọng Kim, làm Chánh Đội, chính thất: Nguyễn Thị Vân, sinh 2 con  trai Trung Yến, Trung Mạc, và  2 con  gái: Doãn Thị Xưởng, Doãn Thị Tế.

 

Đời 14-Doãn Trung Yến con trai trưởng cụ Trung Nhơn (Nhiên), chính thất: Nguyễn Thị Rát, sinh 1 con trai: Trung Trưng (Tý ) và 1 con gái: Doãn Thị Khoan.

 

Đời 15- Doãn Trung Tý con trai cụ Trung Yến, chính thất: Nguyễn Thị An, sinh 2 con trai: Trung Oai, Trung Chiêm.

 

Đời 16-Doãn Trung Oai con trưởng cụ Trung Tý, chính thất: Trần Thị Cử quê ở xã Tống Phan - sinh 3 con trai: Trung Chức, Trung Tho, Trung Thao, và 1 con gái: Doãn Thị Phượng.

                         

 

Đời 17-Doãn Trung Chức con trưởng cụ Trung Oai, vợ Nguyễn Thị Mỹ quê ở xã Đoàn Đào, sinh 1 con trai Doãn Trung Quyền sinh viên Đại học CN Hà Nội và 1 con gái: Doãn Thị Loan.

 

Đời 17-Doãn Trung Tho con trai thứ 2 cụ Trung Oai, vợ Trần Thị Luân quê ở Cát Dương, sinh 2 con  gái: Doãn Thị Phương Thanh, Doãn Thị Thanh Hằng.

 

Đời 17-Doãn Trung Thao con trai thứ 3 cụ Trung Oai, Vợ Tòng Thị Hải, sinh 2 con gái: Doãn Thị Ngọc Anh, Doãn Thị Hà Linh.

 

Đời 16-Doãn Trung Chiêm con thứ 2 cụ Trọng Tý, chính thất: Bùi Thị Khuyên, sinh 2 con trai Trung Luyện, Trung Quân, và  2 con gái: Doãn Thị Luyến, Doãn Thị Lương.

 

Đời 17- Doãn Trung Luyện con trai trưởng cụ Trung Thiêm, vợ Bùi Thị Hẹn, sinh 2 con: Doãn Trung Nam,  Doãn Thị Thảo Chi.

 

Đời 17-Doãn Trung Quân con thứ 2 cụ Trung Chiêm, vợ Vũ Thị Nết  quê ở huyện Tiên Lữ, sinh 2 con : Doãn Mạnh Hùng, Doãn Thị Bảo Châm.

                       

 

Đời 14-Doãn Trung Mạc con thứ 2 cụ Doãn Trung Nhiên, sinh 1 con gái: Doãn Thị Ca.

 

Đời 13-Doãn Trọng Thụ con thứ 3 cụ Trọng Kim. chính thất: Bùi Thị Nhụ, sinh 2 con trai: Trung Thu, Trung Đủ, và 1 con gái: Doãn Thị Nụ.

                         

 

Đời 14-Doãn Trung Thu con trai trưởng cụ Trọng Thụ, làm xã đoàn, chính thất: Bùi Thị Tín, sinh 1 con  trai :Trung Thi và 4 con gái: Doãn Thị Nuôi, Thị Thìn, Thị Thấp, Thị Mùi.

 

Đời 15-Doãn Trung Thi con trai cụ Trung Thu, chính thất: Bùi Thị Năm- sinh 4 con gái: Doãn Thị Cheo, Thị Tân, Thị Cư, Thị Côi. Thứ thất: sinh 1 con trai: Doãn Trung Giả.

 

Đời 16-Doãn Trung Giả con trai cụ Trung Thi, bà chính thất quê Kim Động, sinh 1 con trai Doãn Trung Mậu và 1 con gái: Doãn Thị Ánh

 

 

Đời 14-Doãn Trung Đủ con thứ 2 cụ Trọng Thụ, chính thất: Đoàn Thị Kíu sinh 2 con  gái: Doãn Thị Keo, Doãn Thị Toe.

 

 

Đời 13-Doãn Trọng Ký con thứ 4 cụ Trọng Kim, chính thất: Trần Thị Văn, sinh 5 con gái: Doãn Thị Vần (Cụ Dưỡng) Doãn Thị Tuân (Cụ Khương) Doãn Thị Sửu (Cụ Chúc) con là ông Thiều. Doãn Thị Sâm (Cụ Tân) Doãn Thị Tuận (đi tu).

 

Đời 11-Doãn Trọng Hữu con trai thứ 3 cụ Doãn Trọng Phấn, chính thất sinh 1 trai: Trọng Phùng

 

 

            Phân chi Giáp 3

 

Đời 12-Doãn Trọng Phùng con trưởng cụ Trọng Hữu, có 3 vợ,  chính thất: Nguyễn Thị Suối,  sinh 4 con  trai: Trung Thước, Trung Đỗ, Trung Uyển, Trung Huyên, và 2 con gái Doãn Thị Nhâm, Doãn Thị Dần. Thứ thất 1: Nguyễn Thị Sùng, sinh 1 con trai Doãn Trung Ngũ (mất sớm) và 2 con gái: Doãn Thị Thắm, Doãn Thị Lân. Thứ thất 2: Nguyễn Thị Tý, sinh 1 con trai: Doãn Trung Vĩnh (Hòa).

 

Đời 13-Doãn Trung Thước con trưởng cụ Trọng Phùng, chính thất: Nguyễn Thị Vệ,  sinh 2 con trai: Trung Hưng, Trung Uất

 

Đời 14-Doãn Trung Hưng con trưởng cụ Trung Thước, chính thất: Nguyễn Thị Khuyến, sinh 1 con gái: Doãn Thị Nhật.

 

Đời 14-Doãn Trung Uất con thứ 2 cụ Trung Thước, chính thất: Hoàng Thị Nhũ,  sinh 5 con  trai Doãn Trung Nhâm (mất sớm), Doãn Trung Mỹ (mất sớm), Trung Ấn, Doãn Trung Hách (mất sớm), Trung Màn, và  6 con gái: Doãn Thị Nhụ, Thị In, Thị Ơn, Thị Tẻo, Thị Sành, Thị Sỏi.

 

                       

 

Đời 15-Doãn Trung Ấn con thứ 3 cụ Trung Uất, làm Xã Đoàn, chính thất: Nguyễn Thị Nguyệt,  sinh 2 con  trai Trung Đĩnh, Doãn Trung Phàn (mất sớm), và 1 con  gái: Doãn Thị Nhát. Thứ thất: Bùi Thị Ngận, sinh 4  con trai: Doãn Trung Đính (liệt sỹ) Trung Dậu, Doãn Trung Nghị (liệt sỹ), Trung Hội.

 

Đời 16-Doãn Trung Đĩnh con trưởng cụ Trung Ấn, chính thất: Đoàn Thị Năng, sinh 3 con trai Trung Phụng, Trung Sự, Trung Sứng, và 2 con gái: Doãn Thị Vui, Doãn Thị Tươi.

 

Đời 17-Doãn Trung Phụng con trưởng ông Trung Đĩnh, vợ Phạm Thị Thư, sinh 2 con trai: Trung Phát, Trung Phước, và  2 con gái: Doãn Thị Phương, Doãn Thị Phin cao đẳng kinh tế.

                         

 

Đời 18-Doãn Trung Phát con trưởng ông Trung Phụng, cao đẳng Sư phạm, vợ Nguyễn Thị Lý quê ở Văn Xa, cử nhân Sư phạm, có 1 con gái: Doãn Minh Khuê.

Đời 18-Doãn Trung Phước con trai thứ 2 ông Trung Phụng, vợ Nguyễn Thị Gấm sinh 2 con:

Doãn Thị Huệ Anh, Doãn Phúc Minh.

 

Đời 17-Doãn Trung Sự con trai thứ 2 cụ Trung Đĩnh, vợ Vương Thị Hương cử nhân Sư phạm, gia đình hiện đang sinh sống ở Hải Dương, sinh 1 con trai: Doãn Bình Dương, và  2 con gái: Doãn Thị Huyền Trang, Doãn Thị Duyên

 

Đời 17-Doãn Trung Sứng con trai thứ 3 cụ Trung Đĩnh, vợ Nguyễn Thị Thắm, sinh 1con  trai: Doãn Trung Thành, và  2 con gái: Doãn Thị Hải Yến, Doãn Thị Yến Nhi.

 

 

Đời 16-Doãn Trung Dậu con thứ 4 cụ Trung Ấn, chính thất: Nguyễn Thị Hợp, sinh 3 con trai: Trung Tuấn, Trung Tú, Trung Phương, và  1 con gái: Doãn Thị Liên. Thứ thất: Phan Thị Nghĩa  quê ở Quảng Ngãi, sinh sống ở Quảng Trị, sinh 1 con trai Doãn Trung Tính cao đẳng Hàng Hải, và  1 con gái: Doãn Thị Duyên cử nhân Luật.

                         

Đời 17-Doãn Trung Tuấn con trai trưởng ông Trung Dậu, vợ Quách Thị Kết quê ở Quang Hưng,   sinh 2 con : Doãn Trung Hiếu, Doãn Thị Cúc

   

Đời 17-Doãn Trung Tú con trai thứ 2 ông Trung Dậu, vợ Vũ Thị Huyền quê ở Hải Dương, sinh 2 con trai: Doãn Trung Khuyến, Doãn Trung Dũng, và 1 con gái: Doãn Thị Tú Linh

 

Đời 17-Doãn Trung Phượng con trai thứ 3 ông Trung Dậu, vợ Vũ Thị Nhạn, sinh 1 con gái:

Doãn Vũ Hà Vy

 

Đời 16-Doãn Trung Hội con trai thứ 6 cụ Trung Ấn, vợ Hứa Thị Thảo cao đẳng sư phạm , sinh 1 con trai Trung Đoàn,  và  2 con gái: Doãn Thị Hiền, Doãn Thị Nga.

 

Đời 17-Doãn Trung Đoàn con trưởng cụ Trung Hội, Cử nhân Luật, Sỹ quan Công an, vợ Nguyễn Thị Thảo quê ở Tứ Kỳ - Hải Dương, sinh sống ở Từ Liêm - Hà Nội, sinh 2 con: Doãn Đại Dương, Doãn Thị Bảo Trâm

 

Đời 15-Doãn Trung Màn con thứ 5 cụ Trung Uất, Cán bộ tiền khởi nghĩa của tỉnh Hưng Yên, chính thất: Bùi Thị Diệp, sinh 1 con trai: Doãn Hoàng Việt, và 3 con  gái: Doãn Thị Lê, Doãn Thị Lăng, Doãn Thị Hạnh, và 1 con nuôi Doãn Thị Lợi

 

                         

             

 

Đời 16-Doãn Trung Việt con trai cụ Trung Màn, Kỹ sư Nông nghiệp, vợ Tống Thị Mai  quê ở Quang Hưng, sinh 5 con trai: Trung Nam, Trung Tường, Tuấn Anh,  Trung Dân, Trung Quân

                         

 

Đời 17-Doãn Trung Nam con trai trưởng cụ Trung Việt, vợ Nguyễn Thị Phương quê ở Tiên Lữ, gia đình hiện đang sinh sống ở Liên bang Đức, sinh 2 con trai: Doãn Đức Đông cử nhân Toán học, Doãn Đức Long

           

Đời 17-Doãn Trung Tường con thứ 2 ông Trung Việt, vợ Nguyễn Thị May, sinh 1 con trai và 1 con gái:Doãn Đức Lương, Doãn Thị  Huyền Trang.

Đời 17-Doãn Tuấn Anh ( đã mất) con thứ 3 ông Trung Việt, vợ Nguyễn Thị Phương, quê ở Thanh Hóa, sinh 1 con trai: Doãn Anh Dũng

                         

Đời 17-Doãn Trung Dân con thứ 4 ông Trung Việt , kỹ sư mỏ đại chất, vợ Vũ Thị  Loan  quê ở huyện Gia Lộc, gia đình sinh sống ở Quảng Ninh, sinh 2 con : Doãn Đức Du, Doãn Thị Quỳnh Như

 

Đời 13-Doãn Trọng Đỗ con thứ 2 cụ Trọng Phùng, chính thất: Bùi Thị Tíu sinh 2 con trai Doãn Trung Sáng (không con), Trung Lãng, và 1 con gái: Doãn Thị Phớt.

                         

 

Đời 14-Doãn Trung Lãng (Cụ Hậu Lãng), con thứ 2 cụ Trung Đỗ, chính thất: Nguyễn Thị Thùng,  sinh 1 con trai và  1 con  gái: Doãn Trung Phục, Doãn Thị Nguyệt, và 1 con nuôi Doãn Trung Tứ.

                         

Đời 15-Doãn Trung Phục con trai trưởng cụ Trung Lãng, chính thất: Trần Thị Sở, sinh 1 con gái: Doãn Thị Vẹt

 

Đời 15-Doãn Trung Tứ con nuôi cụ Trung Lãng, chính thất: Nguyễn Thị Nguyệt sinh 1 con trai: Trung Cường, và 4 con gái: Doãn Thị Sử, Thị Mưu, Thị My, Thị Nữ

 

Đời 16-Doãn Trung Cường con trai cụ Trung Tứ, chính thất: Vũ Thị Nụ sinh 2 con trai: Trung Kiên, Trung Phương và 2 con gái: Doãn Thị Nguyên, Doãn Thị Hằng.

                         

Đời 17-Doãn Trung Kiên con trai trưởng cụ Trung Cường, vợ Nguyễn Thị Thắm quê ở huyện Tứ Kỳ, sinh 2 con trai: Doãn Nguyễn Tấn Minh, Doãn Nguyễn Phước Thịnh

 

 

 

Đời 17-Doãn Trung Phương con trai thứ 2 cụ Trung Cường, vợ quê ở Tống Phan, sinh 2 con  trai: Doãn Trung Mạnh, Doãn Trung Tiến

 

Đời 13-Doãn Trung Uyển con trai thứ 3 cụ Trọng Phùng, chính thất: Trần Thị Chức sinh 1 con trai Doãn Trung Sách (mất sớm), 2 con gái: Doãn Thị Ốc, Doãn Thị Ích.

 

Đời 13-Doãn Trung Huyến (Nghị) con trai thứ 4 cụ Trọng Phùng, chính thất: Nguyễn Thị Liên ( theo hợp phả họ Doãn 1992), sinh 1 con trai: Trung Hoán.

 

Đời 14-Doãn Trung Hoán con trai trưởng cụ Trung Huyến, làm xã đoàn, chính thất: Phạm Thị Bình, sinh 3 con trai: Trung Hồng, Trung Diệm, Doãn Trung Chiểu (mất sớm) và  2 con gái: Doãn Thị Nhất, Doãn Thị Năm.

                         

 

Đời 15-Doãn Trung Hồng con trưởng cụ Trung Hoán, làm Lý trưởng, chính thất: Đỗ Thị Đức, sinh 2 con trai Doãn Trung Luyên (mất sớm), Trung Sán, và 1 con gái: Doãn Thị Tâm.

                         

 

Đời 16-Doãn Trung Sán con thứ 2 cụ Trung Hồng, chính thất Nguyễn Thị Dung, Gia đình chuyển đến Hà Nội,  sinh 2 con  trai: Trung San, Thế Hưng

 

 

Đời 17-Doãn Trung San con trai trưởng ông Trung Sán ,Tiến sỹ Mỏ Địa chất, vợ Lều Thị Mai gia đình sống tại TP Hồ Chí Minh, sinh 1 con  trai Doãn Nhất Minh kỹ sư Giao thông, và 1 con gái: Doãn Thị Anh Thư  cử nhân kinh tế

      

 

Đời 17-Doãn Thế Hưng con trai thứ 2 cụ Trung Sán,  Thạc sỹ Mỏ Địa chất, vợ Bùi Thị Phương Lan cử nhân Luật, gia đình sinh sống tại Hà Nội, sinh 1 con trai Doãn Nhật Linh, và 1 con gái: Doãn Thị Hiền Ly.

                       

Đời 15-Doãn Trung Diệm con thứ 2 cụ Trung Hoán, chính thất: Bùi Thị Huệ, sinh 1 trai: Doãn Trung Diễm

 

Đời 16-Doãn Trung Diễm con trưởng cụ Trung Diệm, cử nhân Sư phạm, vợ Nguyễn Thị Hằng, sinh 2  con trai: Trung Đức, Trung Đông, và 1 con gái: Doãn Thị Hằng cao đẳng y tế

 

Đời 17- Doãn Trung Đức con trưởng cụ Trung Diễm, Kỹ sư Thủy lơi, vợ Lê Thị Thanh Hậu, quê ở tỉnh Bình Định,  sinh 2 con  gái: Doãn Lê Khánh Linh, Doãn Lê Nam Linh

                         

Đời 17-Doãn Trung Đông con trai thứ 2 cụ Trung Diễm, Thạc sỹ nông nghiệp, vợ Hà Thị Thanh Thủy quê ở TP Hưng Yên, sinh 1 con trai: Doãn Hà Nam Anh

                         

Đời 13-Doãn Trung Vĩnh con thứ 6 cụ Trọng Phùng, bà chính thất sinh 1 con trai: Trung Vịnh. Bà thứ thất sinh con 1 trai: Trung Điềm.

 

Đời 14-Doãn Trung Vịnh con trưởng cụ Trung Vĩnh, làm quản lộ, sinh 2 con gái: Doãn Thị Son, Doãn Thị Sẻ.

 

Đời 14-Doãn Trung Điềm con thứ 2 cụ Trung Vĩnh, làm Lý trưởng, chính thất: Nguyễn Thị Giả  sinh 2 con trai Trung Hà, Trung Dụng, và 3 con gái: Doãn Thị Thận, Doãn Thị Nội, Doãn Thị Quê.

Đời 15-Doãn Trung Hà con trưởng cụ Trung Điềm, chính thất: Nguyễn Thị Gái quê ở An Nhuế - sinh 1con trai :Trung Quế,  và 3 con gái: Doãn Thị Thành, Doãn Thị Hồi, Doãn Thị Mây

 

Đời 16-Doãn Trung Quế con trưởng cụ Trung Hà, chính thất: Bùi Thị Khánh  sinh 1 trai :Trung Nam, và 4 con gái: Doãn Thị Yến, Doãn Thị Phương, Doãn Thị Hạnh, Doãn Thị Trang.

 

Đời 17-Doãn Trung Nam con trai cụ Trung Quế, vợ Tạ Thị Nhung quê ở Tiên Lữ, sinh 1 con trai Doãn Trung Nguyễn và 2 con  gái: Doãn Tường Vi, Doãn Yến Nhi

 

Đời 15-Doãn Trung Dụng con thứ 2 cụ Trung Điềm, chính thất: Trần Thị Đáp  quê ở Lại Khê  sinh 6 con trai: Doãn Trung Công, Trung Quyền, Trung Chức, Trung Trọng, Trung Hùng, Trung Cường, và  3 con gái: Doãn Thị Phôi, Thị Tiến, Thị Tới. Gia đình chuyển đến sinh sống tại Nông trường Cao Phong-tỉnh Hòa Bình.

 

Đời 16-Doãn Trung Quyền con trai thứ 2 cụ Trung Dụng, vợ Đỗ Thị Hồng, ở Hòa Bình, sinh 2 con trai: Doãn Thế Quang, Doãn Thế Vinh

 

Đời 16-Doãn Trung Chức con trai thứ 3 cụ Trung Dụng, vợ Phạm Thị Chuyên ở Kỳ Sơn - Hòa Bình. sinh 1 trai: Doãn Thành Đô

                         

Đời 16-Doãn Trung Trọng con trai thứ 4 cụ Trung Dụng, vợ Trần Thị Luyến ở Hòa Bình.

           

 

Đời 16-Doãn Trung Hùng con trai thứ 5 cụ Trung Dụng, vợ Vũ Thị Huyền ở Hòa Bình, sinh 1 con trai: Doãn Mạnh Vũ

                       

Đời 16-Doãn Mạnh Cường con trai thứ 6 cụ Trung Dụng, vợ Lê Thị Hường, sinh 1 con trai:   Doãn Hoàng Giang.

      

 

Đời 14-Doãn Khắc Kha  (Cụ Trần Khắc Kha, từ Phú Hà-Thái Bình sang Đình Cao sinh sống. Sau xin nhập vào Phái I họ Doãn ở Đình Cao, mang dòng họ Doãn), chính thất: Nguyễn Thị Nội sinh 3 con  trai :Trung Khê, Trung Ve, Trung Vè và 1 con gái: Doãn Thị Tỉnh

             

Đời 15-Doãn Trung Khê con trai trưởng cụ: Khắc Kha, chính thất: Nguyễn Thị Mến sinh 1 con trai: Trung Hề.

 

 

Đời 16-Doãn Trung Hề con trai trưởng cụ Doãn Trung Khê, chính thất: Hoàng Thị Côi sinh 3 con gái:Doãn Thị Dậu, Thị Mão, Thị Nhuận, Thứ thất: Tạ Thị Nhớn sinh 1con trai: Trung Đề, và 1 con gái: Doãn Thị Ngận.

                       

 

Đời 17-Doãn Trung Đề con trai trưởng cụ Trung Hề, chính thất sinh 2 con trai: Trung Hà, Trung Hùng, và  2 con gái: Doãn Thị Huệ.  Doãn Thị Hòa

           

Đời 17-Doãn Trung Hà, con trai trưởng ông Trung Đề, chính thất: Nguyễn Thị Thanh quê ở Hải Dương.  gia đình hiện sinh sống ở Quảng Ninh, sinh 2 con gái: Doãn Thị Thùy Dung, Doãn Thị Thu Huyền

                         

Đời 17-Doãn Trung Hùng con trai thứ 2 ông Trung Đề, vợ Trần Thị Ngọc quê ở Hải Dương, sinh sống ở Quảng Ninh, sinh  2 con  trai: Doãn Trung Tim, Doãn Thị Cát Tiên

           

Đời 15-Doãn Trung Ve con trai thứ 2 cụ Khắc Kha, giỗ ngày 22-7, chính thất: Nguyễn Thị Dủi giỗ ngày 21-3, sinh 2 con trai Doãn Trung Vẻ, Doãn Trung Vang (mất sớm), và 2 con gái: Doãn Thị Lừng, Doãn Thị Tẻo.

                         

 

Đời 16-Doãn Trung Vẻ con trai trưởng cụ Trung Ve, chính thất: Nguyễn Thị Rồ , sinh 4 con  trai: Doãn Trung Hào, Trung Sâm, Trung Sức, Trung Sơn.

             

 

Đời 17-Doãn Trung Hào con trai trưởng cụ Trung Vẻ, vợ Bùi Thị Hè sinh 5 con trai: Trung Phú, Trung Phong, Trung Lưu, Trung Bẩy, Trung Tám, và 4 con gái: Doãn Thị Khuê, Thị Hiên, Thị Nhiên, Thị Thìn

                         

Đời 18-Doãn Trung Phú con trai trưởng ông Trung Hào, cử nhân Luật, vợ Nguyễn Thị Hết quê và sinh sống ở Đồng Nai, sinh 1 con gái: Doãn Hồng Ngọc Thơ

 

Đời 18-Doãn Trung Phong con trai thứ 2 ông Trung Hào, vợ Nguyễn Thị Ngà, quê ở Tống Phan có 1 con trai Doãn Trung Cảnh kỹ sư xây dựng, và 1 con gái: Doãn Thị Ngọc Huyền cử nhân kinh tế.

 

Đời 18-Doãn Trung Lưu con trai thứ 3 ông Trung Hào, vợ Trần Thị Loan ở Mộc Châu-Sơn La. có 2  con gái: Doãn Thị Thu Hương thạc sỹ kinh tế, Doãn Thị Hà Anh

             

 

Đời 18-Doãn Trung Bẩy con trai thứ 4 ông Trung Hào, vợ Trần Thị Thảo, sinh 2 con gái Doãn Thị Thanh Thủy cao đẳng kinh tế, Doãn Thị Hồng Nga, và 1 con  trai: Doãn Trung Anh.

             

           

Đời 18-Doãn Trung Tám con trai thứ 5 ông Trung Hào, vợ Nguyễn Thị Lương, có 2 con trai:

Doãn Trung Hưng, Doãn Trung Yên.

 

Đời 17-Doãn Trung Sâm con trai thứ 2 cụ Trung Vẻ, vợ Trần Thị Hà  sinh 4 con trai Trung Hội, Trung Tịnh, Trung Định, Trung Quyết, và  4 con gái: Doãn Thị Huê, Thị Thơm, Thị Ngát, Thị Hiền    

                         

Đời 18-Doãn Trung Hội con trai trưởng ông Trung Sâm, vợ Trần Thị Vuông quê ở Minh Tân - sinh 2 con  trai : Trung Kiên, Thanh Chung, và 3 con gái: Doãn Thị Hằng, Thị Nga, Thị Mai.

 

Đời 19-Doãn Trung Kiên con trai trưởng ông Trung Hội, vợ Lưu Thanh Thủy, Gia đình hiện đang sinh sống ở Hòa Bình.

 

Đời 18-Doãn Trung Tịnh con trai thứ 2 ông Trung Sâm, vợ Nguyễn Thị Thiên  quê và đang sinh sống ở tỉnh Sơn La, sinh 4 con  trai : Doãn Trung Việt, Trung Tiến, Trung Quân, Trung Quang và 1 con gái: Doãn Thị Hương

                       

Đời 19-Doãn Trung Việt con trai trưởng ông Trung Tịnh, vợ Nguyễn Thị Linh sinh 1 con trai: Doãn Trung Hiểu

           

Đời 19-Doãn Trung Tiến con trai thứ 2 ông Trung Tịnh, vợ Phan Thị Nguyệt sinh 2 con trai Doãn Trung Cường, Doãn Trung Thành và  1 con gái: Doãn Thị Tâm

 

Đời 19-Doãn Trung Quân con trai thứ 3 ông Trung Tịnh, Sinh 1 con trai Doãn Trung Quyền và 1 con gái: Doãn Thị Hương

Đời 18-Doãn Trung Định con trai thứ 3 ông Trung Sâm, vợ Nguyễn Thị Quang sinh 2 con trai Doãn Trung Hùng, Doãn Trung Hoàng và 1 con gái: Doãn Thị Hằng

                         

 

Đời 18-Doãn Trung Quyết con trai thứ 4 ông Trung Sâm, vợ Phạm Thị Ngọc sinh 2 con trai Doãn Trung Chiến, Trung Thắng, và 1 con gái: Doãn Thị Như Quỳnh

                         

 

Đời 17-Doãn Trung Sức con trai thứ 3 cụ Trung Vẻ, Chính thất: Đào Thị Mùi sinh 6 con trai Doãn Trung Thời, Trung Vụ, Trung Nhiệm, Trung Nhiêm,Trung Thành, Trung Thắng, và  2 con gái: Doãn Thị Bình, Doãn Thị Phương

                                     

                                   

Đời 18-Doãn Trung Thời con trai trưởng ông  Trung Sức, vợ Đoàn Thị Thảo sinh 3  con trai: Trung Thủy, Trung Kiên, Trung Đông.

                         

Đời 19-Doãn Trung Thủy con trai trưởng ông Trung Thời, vợ Hà Thị Thu quê ở tỉnh Nam Định có 2 con gái: Doãn Thị Hà Vi,  Doãn Thị Xuân Mai

           

Đời 19-Doãn Trung Kiên con trai thứ 2 ông Trung Thời, vợ Trần Thị Hiền quê ở huyện Thanh Miện , sinh 1 con trai : Doãn Trung Cương và 2 con gái: Thị Hồng Ngọc, Thanh Trúc

                         

Đời 18-Doãn Trung Vụ con trai thứ 2 ông Trung Sức, vợ Nguyễn Thị Dựng sinh 1 con trai Trung Quyền và 1 con gái: Doãn Thị Nguyệt

                         

Đời 19-Doãn Trung Quyền con trai trưởng ông Trung Vụ, vợ Nguyễn Thị Soan quê Duyên Linh

 

Đời 18-Doãn Trung Nhiệm con trai thứ 3 ông Trung Sức, vợ Bùi Thị Oanh sinh 2 con  trai: Trung Huy, Doãn Trung Dũng học Đại học Công nghiệp Hà Nội.

 

Đời 19-Doãn Trung Huy con trai trưởng ông Trung Nhiệm, vợ Nguyễn Thị Ngoan quê ở Phan Sào 1 con gái: Doãn Thị Linh Chi

 

Đời 18-Doãn Trung Nhiêm con trai thứ 4 ông Trung Sức, vợ Nguyễn Thị Mận sinh 1 con trai Doãn Trung Hiếu và 3 con gái: Doãn Thị Hường, Doãn Thị Hà, Doãn Thị Hòa

                         

           

 

Đời 18-Doãn Trung Thành con trai thứ 5 ông Trung Sức, vợ Phạm Thị Nhài  quê ở Tam Đa

sinh 1 con gái: Doãn Tùng Lâm cao đẳng kỹ thuật.

 

Đời 18-Doãn Trung Thắng con trai thứ 6 ông Trung Sức, vợ Trần Thị Hoa gia đình hiện đang sinh sống ở Miền Nam, sinh  2 con  trai: Doãn Trung Dương, Doãn Trung Hải

           

 

Đời 17-Doãn Trung Sơn con trai thứ 4 cụ Trung Vẻ, chính thất: Trần Thị Thớ sinh 5 con trai: Trung Xuyên, Trung San, Trung Giang, Trung Thanh, Trung Thạch và 1 con gái: Doãn Thị Hạnh

           

Đời 18-Doãn Trung Xuyên con trai trưởng ông Trung Sơn, vợ Nguyễn Thị Loan sinh 2 con trai Trung Linh, Trung Nam, và 1 con gái: Doãn Thị Hương cao đẳng kinh tế

 

Đời 19-Doãn Trung Linh con trai trưởng ông Trung Xuyên, vợ Vũ Thị Nhạn cao đẳng kế toán.

 

Đời 18-Doãn Trung San con trai thứ 2 ông Trung Sơn, vợ Trinh Thị Hương quê Duyên Linh, sinh 2 con trai: Doãn Trung Trường, Doãn Trung  Cường, và 1 con gái Doãn Thị Hương cao đẳng kinh tế.

 

Đời 18-Doãn Trung Giang con trai thứ 3 ông Trung Sơn, vợ Tạ Thị Thúy Truyền, quê ở Hà Nội sinh 2 con trai: Doãn Mạnh Hà, Doãn Mạnh Hải, và 1 con gái Doãn Thị Hương cao đẳng kinh tế

Đời 18-Doãn Trung Thanh con trai thứ 4 ông Trung Sơn, vợ Bùi Thị Lụa sinh 3 con gái: Doãn Thị Liên  cao đẳng kinh tế, Doãn Thị Trang sinh viên ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Doãn Thị Hải Yến

 

Đời 18-Doãn Trung Thạch con trai thứ 5 ông Trung Sơn- Sỹ quan Quân đội, vợ Đặng Thị Sang quê ở tỉnh Thanh Hóa, sinh 2 con gái: Doãn Ngọc Phương Dung. Doãn Ngọc Bích Phương

 

Đời 15-Doãn Trung Vẻ con trai thứ 3 cụ Khắc Kha, chính thất Nguyễn Thị Nụ giỗ ngày 15-6, sinh 6 con trai: Doãn Trung Điếu (mất sớm), Doãn Trung  Đóm (mất sớm), Trung  Xe, Trung  Soi, Trung  Sáng, Trung Lệ, và 2 con gái: Doãn Thị  Lý, Doãn Thị Tươi

 

Đời 16-Doãn Trung Xe con trai thứ 3 cụ Trung Vẻ, chính thất: Bùi Thị Vị giỗ ngày 26-2, sinh 2 con : Trung Loan,  Doãn Thị  Duyên

Đời 17-Doãn Trung Loan con trai cụ Trung Xe, vợ  Phạm Thị Tý, sinh 1 con trai: Trung Long, và 3 con gái: Doãn Thị  Phương, Doãn Thị Thu, Doãn Thị Lan. Gia đình ở Lương Sơn - Hòa Bình.

 

Đời 18-Doãn Trung Long con trai ông Trung Loan, vợ Nguyễn Thị Hương quê ở tỉnh Hòa Bình, có 2 con trai: DoãnTrung Bình, Doãn Trung Nghĩa

Đời 16-Doãn Trung Soi con trai thứ 4 cụ Trung Vẻ giỗ ngày 13-5, chính thất: Bùi Thị Vịt, sinh 2 con trai: Trung Móc, Trung Mách

 

Đời 17-Doãn Trung Móc con trai trưởng cụ Trung Soi, vợ Trần Thị Đua sinh sống ở Đoàn Đào - Phù Cừ - Hưng Yên, sinh 2 con trai 3 gái: Trung Bền, Trung Tiến và 3  con gái:       Doãn Thị Nền

 Doãn Thị Nên, Doãn Thị Hạnh

 

Đời 18-Doãn Trung Bền con trai trưởng ông Trung Móc, vợ Vũ Thị Đa  quê ở xã Đoàn Đào - sinh 2 con trai: Trung Kiên, Trung Cường.

 

Đời 19-Doãn Trung Kiên con trai trưởng ông Trung Bền, vợ Bùi Thị Hiên, sinh 2 con trai Doãn Trung Khánh, Doãn Trung Toàn, và 1 con gái: Doãn Thị Hường, gia đình chuyển đến sinh sống ở Đoàn Đào-Phù Cừ-Hưng Yên.

 

Đời 19-Doãn Trung Cường con trai thứ 2 ông Trung Bền, vợ Lê Thị Nguyệt quê ở Sơn La - sinh 1 gái: Doãn Thị Ngọc Linh

 

Đời 18-Doãn Trung Tiến con trai thứ 2 ông Trung Móc, vợ Đoàn Thị Sa, sinh sống ở Đoàn Đào  sinh 2 con gái: Doãn Thị Thêu  cử nhân Sư phạm,  Doãn Thị Thơ cao đẳng Sư phạm

 

Đời 17-Doãn Trung Mách con trai thứ 2 cụ Trung Soi, vợ  Phạm Thị Đại sinh 2 con trai: Trung Tiền, Trung Hậu, và  5 con gái: Doãn Thị Hảo, Thị Thảo, Thị Loan, Thị Phương, Thị Liên.

 

Đời 18-Doãn Trung Tiền con trai trưởng ông Trung Mách, cử nhân Kinh tế, cán bộ Hải quan hiện ở Thành phố Đà Nẵng. vợ Trần Thị Biết (đã mất) sinh 2 con gái: Doãn Thị Sinh cao đẳng Kinh tế. Doãn Thị Tám

             

Đời 18-Doãn Trung Hậu con trai thứ 2 ông Trung Mách, cử nhân Luật,Trung tá CA, vợ Bùi Thị Vân Khuyên cử nhân Kỹ thuật, có 2 con trai: Doãn Trung Nam bác sỹ Y khoa, Doãn Trung Dũng

                       

Đời 16-Doãn Trung Sáng con thứ 5 cụ Trung Vè giỗ ngày 14-8, chính thất Phạm Thị Hạ  (không có con.)

 

Đời 16-Doãn Trung Lệ con trai thứ 6 cụ Trung Vè, chính thất: Phạm Thị Nhỡ sinh 4 con trai: Doãn Trung Nuôi (thương binh nặng không có con). Trung Bốn, Trung Thiệu, Trung Trước, và 4 con gái: Doãn Thị Mạn Thị Thắm. Doãn Thị Lan (mất sớm). Doãn Thị ứng (mất sớm)

                       

Đời 17-Doãn Trung Bốn con trai thứ 2 cụ Trung Lệ, vợ  Nguyễn Thị Năm sinh 2 con trai: Trung Sang. Trung Thắng

 

Đời 18-Doãn Trung Sang con trai trưởng ông Trung Bốn, vợ Nguyễn Thị An quê ở xã Trần Cao, sinh  1 con trai: Doãn Trung Quý.

 

Đời 18-Doãn Trung Thắng  con trai thứ 2 ông Trung Bốn, vợ  Nguyễn Thị Tình  có 1 con trai:

 Doãn Đức Thiện.

 

Đời 17-Doãn Trung Thiệu  con trai thứ 3 cụ Trung Lệ, vợ  Nguyễn Thị Nhất  sinh 1con  trai: Doãn Thành Công, và 2 con gái: Doãn Thị Mừng, Doãn Thị Lúa

                         

Đời 17-Doãn Trung Trước  con trai thứ 4 cụ Trung Lệ, vợ Trần Thị Thấm sinh 1 con trai: Doãn Trung Hiền, và  2 con gái: Doãn Thị Nhuần  cử nhân Thể thao, Doãn Thị Gấm.

 

 

Đời 15-Doãn Trung Ô con thứ 2 cụ Nguyễn Văn Xúc, từ Duy Tiên-Hà Nam, chuyển đến định cư ở Đình Cao, làm con nuôi họ Doãn, và xin nhập họ Doãn. chính thất: Phạm Thị Thơi  sinh 1 con gái: Doãn Thị Dụ (mẹ ông Vàng). Thứ thất Trần Thị Ruồng sinh 3 con trai: Doãn Trung Đồng, Doãn Trung Giai (mất sớm), Doãn Trung Đẳng, và 3 con gái: Doãn Thị Mùng. Doãn Thị Sửu lớn. Doãn Thị Sửu con.

 

 

Đời 16-Doãn Trung Đồng con trưởng cụ Trung Ô, chính thất: Trần Thị Điểm  quê ở xã Nhật Quang , sinh 3 con trai: Trung Thời, Trung Tỉnh, Trung Táo, và 4 con gái: Doãn Thị Mến, Thị Thích, Thị Thân, Thị Mây.

 

 

Đời 17-Doãn Trung Thời  con trưởng ông Trung Đồng, vợ 1: Nguyễn Thị Chúc sinh 1 con trai: Trung Sự, và 2 con  gái:  Doãn Thị Thế, Doãn Thị Dung. Vợ 2: Đoàn Thị Phụng, sinh 4 con trai: Trung Thanh, Trung Hiền, Trung Bình, Trung Minh, và 2 con gái: Doãn Thị Mai (mất sớm) Doãn Thị Hòa, bà Phụng và các con sinh sống ở Bình Phước.

 

Đời 18-Doãn Trung Sự  con trai trưởng ông Trung Thời, vợ 1: Nguyễn Thị Hương, sinh 1 con gái: Doãn Thị Thoa cử nhân Kinh tế, vợ 2: Nguyễn Thị Liên cao đẳng Sư phạm sinh 2 con trai: Doãn Thành Trung - Đại học CNTT, Doãn Minh Sang

                         

Đời 17-Doãn Trung Tỉnh con trai thứ 2 cụ Trung Đồng, vợ Trần Thị Lan ,sinh 1 con trai: Trung Tịnh, và  3 con gái: Doãn Thị Phương, Doãn Thị Liên. Doãn Thị Thắm.

 

Đời 18- Doãn Trung Tịnh con trai trưởng ông Doãn Trung Tỉnh- Sỹ quan quân đội, vợ: Đặng Thị Thu  quê và sinh sống ở Hà Bắc.

             

 

Đời 17-Doãn Trung Táo con trai thứ 3 cụ Trung Đồng, vợ Phạm Thị Thược, sinh 4 con trai: Trung Thanh, Trung Trường, Trung Phương, Trung Dương, và  2 con gái: Doãn Thị Hường, Doãn Thị Hiền.

           

 

Đời 18-Doãn Trung Thanh  con trưởng ông Trung Táo, vợ Bùi Thị Phương, sinh 2 con trai: Doãn Trung Long, Doãn Trung Linh

 

Đời 18-Doãn Trung Trường con trai thứ 2 ông Trung Táo, vợ Nguyễn Thị Quyên quê ở Hạ Cát sinh 2 con trai: Doãn Trung Quang, Doãn Trung Dương

 

Đời 18-Doãn Trung Phương con trai thứ 3 ông Trung Táo, vợ Đoàn Thị Ly quê ở huyện Ninh Giang sinh 2 con trai: Doãn Hoàng Lâm, Doãn Hoàng Hải

 

Đời 18-Doãn Trung Dương con trai thứ 4 ông Trung Táo, vợ Lê Thị Hà  có 2 con trai: Doãn Trung Đạt. Doãn Trung Anh

 

Đời 16-Doãn Trung Đẳng con trai thứ 3 cụ Trung Ô, chính thất: Trần Thị Tý sinh 3 con trai Trung Điền, Trung Canh,Trung Đảo, và 2 con gái: Doãn Thị Luyến, Doãn Thị Lương.

             

Đời 17-Doãn Trung Điền con trưởng cụ Trung Đẳng, vợ Bùi Thị An  sinh 2 con trai Trung Lanh, Trung Lợi, và 1 con gái: Doãn Thị Liên.

                         

 

Đời 18-Doãn Trung  Lanh con trai trưởng ông Trung Điền, vợ : Lê Thị Lựu sinh1 con gái: Doãn Thị...

 

Đời 18-Doãn Trung Lợi  con trai thứ 2 ông Trung Điền, vợ: Nguyễn Thị Mùi sinh 2 con gái:Doãn Thị Như Quỳnh. Doãn Thị Thùy Trâm

 

Đời 17-Doãn Trung Canh con thứ 2 cụ Trung Đẳng, vợ Trần Thị Soát sinh 2 con trai: Trung Đạt, Trung Thắng, và 1 con gái Doãn Thị Thanh.

             

 

Đời 17-Doãn Trung Đảo con thứ 3 cụ Trung Đẳng, vợ Nguyễn Thị Lụa sinh 2 con trai: Doãn Trung Hoàng, Doãn Hoàng Dương

                         

 

Đời 15-Doãn Trung Ốc (cụ lang ốc) con thứ 3 cụ Nguyễn Văn Xúc,  chính thất Trần Thị Diên, sinh 1 con trai Doãn Trung Úc (mất sớm) và 3 con gái: Doãn Thị Trang, Doãn Thị Khương, Doãn Thị Diêm (mất sớm),Thứ thất 1: Nguyễn Thị Sâm  sinh 1 con gái: Doãn Thị Linh. Thứ thất 2: Trần Thị Bách sinh 2 con trai: Trung Ích, Quốc Phiên, và  2 con gái:  Doãn Thị Quy,  Doãn Thị Khung.

Đời 16-Doãn Trung Ích con thứ 2 cụ Trung ốc , chính thất Nguyễn Thị Năm sinh 1 con trai :Trung Quốc và 2 con  gái: Doãn Thị Uẩn (mất sớm), Doãn Thị Hút.

        

Đời 17-Doãn Trung Quốc con trưởng ông Trung ích, vợ Bùi Thị Thơm  quê ở Đoàn Đào sinh 2 con: Doãn Trung Quân, Doãn Thị Ngát.

 

Đời 16-Doãn Trung Phiên con thứ 3 cụ Trung ốc, chính thất Nguyễn Thị Gái  sinh 3 con trai: Trung Mãn, Trung Phức, Doãn Trung Phú (mất sớm),và 3 con gái: Doãn Thị Lợi, Thị Xuyến ,Thị Kim.

             

Đời 17-Doãn Trung Mãn con trưởng cụ Quốc Phiên, cử nhân quân sự, Trung tá Quân Đội, vợ Trần Thị Lam- KS Công nghiệp , sinh 1 con trai: Doãn Trung Sang.

 

Đời 17-Doãn Trung Phức con thứ 2 ông Quốc Phiên, vợ Đồng Thị Hương sinh 2 con trai: Doãn Trung Hoàng - Kỹ sư CNTT, Doãn Trung Đạt.

 

Đời 15-Doãn Trung Tích con thứ 4 cụ Nguyễn Văn Xúc,  làm xã đoàn, thường gọi Đoàn Chỏm. Chính thất Nguyễn Thị Thực sinh 1 con trai Trung Cốc. Thứ thất: Nguyễn Thị Dũi  sinh 1 trai 1 gái:Doãn Trung Phòng, Doãn Thị Yên.

 

Đời 16-Doãn Trung Cốc con trưởng cụ Trung Tích, chính thất Nguyễn Thị Tám sinh 2 con trai Trung Kiên, Trung Quyết, và 4 con gái: Doãn Thị Bình cao đẳng Kinh tế, Thị Chính, Thị Chuyên,  Thị Chiến.

 

Đời 17-Doãn Trung Kiên con trưởng cụ Trung Cốc, Bí thư Đảng ủy xã Đình Cao, vợ Bùi Thị Thuỵ  sinh 2 con trai: Trung Quang, Doãn Trung Quân và 2 con gái: Doãn Thị Liên, Doãn Thị Luyến.

                         

 

Đời 18-Doãn Trung Quang con trai trưởng ông Trung Kiên, kỹ sư chế táo máy, vợ Nguyễn Thị Tâm có 1 con gái: Doãn Thị Bảo Ngọc.

 

Đời 17-Doãn Trung Quyết con thứ 2 cụ Trung Cốc, vợ 1 Doãn Thị Thắm sinh 2 con gái:  Doãn Thị Linh, Doãn Thị Huyền Trang. Vợ 2 Nguyễn Thị Tuyết sinh 1 con trai: Doãn Đức Anh

 

Đời 16-Doãn Trung Phòng con thứ 2 cụ Trung Tích, chính thất Nguyễn Thị Gái quê ở Duyên Linh sinh 3 con  trai: Trung Phong. Trung Tuấn, Trung Khanh, và 3 con gái: Doãn Thị Bóng  Cao đẳng Sư phạm. Doãn Thị Oanh - Cao đẳng Sư phạm. Doãn Thị Yến.

 

Đời 17-Doãn Trung Phong con trưởng cụ Trung Phòng, vợ Nguyễn Thị Liên hiện sinh sống ở Đồng Nai, sinh 4 con  trai: Quốc Trung, Trung Phi, Trung Cường - Kỹ sư xây dựng, Trung Hùng.

                         

Đời 18-Doãn Quốc Trung con trai trưởng ông Trung Phong, vợ Lê Thị Giang ở Đồng Nai, sinh 1 con trai: Doãn Trung Hiệp

 

Đời 18-Doãn Trung Phi  con trai thứ 2 ông Trung Phong, vợ Nguyễn Thị Vân ở Đồng Nai.

 

Đời 17-Doãn Trung Tuấn con thứ 2 cụ Trung Phòng, vợ Trần Thị Huệ sinh 2 con trai gái: Doãn Trung Tú, Doãn Thị Dung.

 

Đời 17-Doãn Trung Khanh con trai thứ 3 cụ Trung Phòng, vợ Hoàng Thị Quyên sinh 2 con  trai gái:  Doãn Đức Cảnh, Doãn Thị Ánh            .

Đời 15-Doãn Trung Tịch con thứ 5 cụ Nguyễn Văn Xúc, chính thất Nguyễn Thị Thông sinh 5 con trai (đều mất sớm ).Thứ thất Nguyễn Thị Tý sinh 2 con  trai  gái: Trung Hộ, Doãn Thị Đông.

 

Đời 16-Doãn Trung Hộ con trưởng cụ Trung Tịch, Trung tá Quân đội, chính thất Bùi Thị Phai, sinh 2 con trai: Doãn Trung Anh (mất sớm), Trung Hạnh  cao đẳng Y tế, và 3 con gái: Doãn Thị Thắm. Doãn Thị Hẹn cao đẳng Sư phạm. Doãn Thị Hiên. Thứ thất Đỗ Thị Tần quê ở Hà Tây sinh sống ở Hải Dương, sinh 1 con trai :Trung Hùng, và 1 con gái: Doãn Thị Huyền

             

 

Đời 17-Doãn Trung Hùng con trai thứ 3 ông Trung Hộ, vợ Nguyễn Thị Oanh sinh 2 con trai: Doãn Quốc Huy. Doãn Hùng Tưởng. Gia đình sinh sống ở Phúc Thọ - Hà Nội.

 

 

 

 Chi Ất (Phái II)

 

Đời 10-Doãn Trọng Hùng hiệu Phúc Mật, con thứ 2 cụ Doãn Bá Can giỗ ngày 18- 5, bà chính thất không có con

Thứ thất Nguyễn Thị Trang hiệu Diệu Từ sinh 2 con trai: Trọng Nhất, Trọng Nhị.

 

Đời 11-Doãn Trọng Nhất hiệu Viết Huỳnh con trưởng cụ Trọng Hùng giỗ ngày 29- 7, bà chính thất họ Nguyễn không có con, nhận Doãn Văn Tào là người họ Doãn gốc ở My Động-Cự Phú làm con nuôi

 

Đời 11-Doãn Trọng Nhị hiệu Phúc Ngự, con thứ 2 cụTrọng Hùng, giỗ ngày 6- 1, chính thất: Nguyễn Thị Mạn  sinh 3 con trai: Trọng Bỉnh, Doãn Trọng Trì (mất sớm), Trọng Bào.

 

 

Phân chi Ất 1

 

Đời 12-Doãn Trọng Bỉnh con trưởng cụ Trọng Nhị , giỗ ngày 3- 3, chính thất Trần Thị Khái  hiệu Diệu Thanh giỗ ngày 23 – 7, Thứ thất Đỗ Thị Nhã  quê ở Duyên Linh , sinh 5 con trai: Trung Bình, Trung Lanh (mất sớm), Trung Quân (mất sớm), Trung Cán (mất sớm) Trung Đường (mất sớm), và  1 con  gái: Doãn Thị Tỉnh.

 

Đời 13-Doãn Trung Bình con trưởng cụ Trọng Bỉnh, giỗ ngày 24- 4, chính thất Nguyễn Thị Bồ  quê ở Duyên Linh  giỗ ngày  29- 2,   sinh 2 con trai: Doãn Trung Tề, Doãn Trung Tu.

 

 

 

Đời 14-Doãn Trung Tề con trưởng cụ Trung Bình giỗ ngày 11- 10, làm lý trưởng, thường gọi cụ Lý Tề, là người tổ chức cuộc thu tộc tại Đình Cao năm 1911.  Chính thất Bùi Thị Nhiêm  sinh 3 con trai: Trung Tế (mất sớm), Trung Bái, Khắc Nhu. Thứ thất Bùi Thị Dở, sinh 3 trai: Trung Vỹ (mất sớm), Trung Năm (không có con), Trung Dư, và 5 con gái: Doãn Thị Nhật, Thị Chải, Thị Chuốt, Thị Vượng, Thị Cỏn.

Đời 15-Doãn Trung Bái con thứ 2 cụ Trung Tề, làm Lý trưởng ( thường gọi Lý Bái), Tiền thất: Trần Thị Đở (không có con), Chính thất Bùi Thị Thục, quê ở An Nhuế,  sinh 1 con trai: Trung Lễ, và 2 con  gái: Doãn Thị Mát, Doãn Thị Mít. Thứ thất: Nguyễn Thị Ái  quê ở Hà Đông ( không có con)

Đời 16-Doãn Trung Lễ con trai trưởng cụ Trung Bái, giỗ ngày  1-10, làm Phó lý, Chính thất: Nguyễn Thị Thoẹt giỗ ngày 18-5 (không có con). Thứ thất 1: Quách Thị Lịch sinh 1 con gái:  Doãn Thị Vân.Thứ thất 2 ( không rõ tên ) sinh 2 con  trai, gái: Trung Luyện, Doãn Thị Lập

Đời 17-Doãn Trung Luyện con trai trưởng cụ Trung Lễ, vợ  Trần Thị Vân sinh 3 con trai : Trung Phi, Trung Nam, Trung Châu, và 1 con gái: Doãn Thị Trang

 

Đời 18-Doãn Trung Phi con trai trưởng ông Trung Luyện, vợ Hoàng Thị Hiền quê ở Quang Hưng , sinh 1 con trai Doãn Hoàng Nguyên và 1 con gái: Doãn Thị Hoàng Linh

 

Đời 18-Doãn Trung Nam  con trai thứ 2 ông Trung Luyện, vợ Phạm Thị Bảo Quyên sinh 1 con trai :  Doãn Tuấn Kiệt

Đời 15-Doãn Khắc Nhu con thứ 3 cụ Doãn Trung Tề, Đỗ Tú tài khoa Ất Mão (1915), Chính thất Trần Thị Đở (không có con).Thứ thất 1: Nguyễn Thị Chuyên  sinh 1 con gái,  Thứ thất 2: Nguyễn Thị Thục  sinh 1 con trai: Trung Khánh, và 1 con gái: Doãn Thị Mỳ (mất sớm)

Nhận con nuôi: Doãn Trung Năm gốc họ Doãn chi Phương Chiểu, về sau cụ Năm lại về sinh sống ở Phương Chiểu.

 

Đời 16-Doãn Trung Khánh  con trưởng cụ Khắc Nhu, làm Lý trưởng, chính thất Hoàng Thị Yến  quê ở Hoàng Xá,  sinh 2 con  trai: Trung Phúc, Xuân Trường, và 5 con gái: Doãn Thị Khuyến, Thị Luyến, Thị Thụ, Thị Bóng, Thị Thắm.

 

Đời 17-Doãn Trung Phúc con trưởng cụ Trung Khánh, vợ Nguyễn Thị Hoan quê ở Nghệ An - sinh 2 con gái: Doãn Thị Bóng  cử nhân Sư phạm.  Doãn Thị Thấm đi Du học ở Nhật Bản

 

Đời 17-Doãn Trung Trường  con thứ 2 cụ Trung Khánh, vợ Lê Thị Ngọc Thị  sinh 1 con  trai:  Doãn Trung Nhất - Đại học Hằng Hải , và 3 con gái: Doãn Thị Chanh, Doãn Thị Ngọt, Doãn Thị Nhung.

 

             

 

Đời 15-Doãn Trung Dư con thứ 5 cụ Trung Tề, giỗ ngày 22-5, làm  Lý trưởng, chính thất: Vương Thị Nhỡ  sinh 1 con trai: Doãn Trung Của (liệt sỹ chống Mỹ), và  4 con gái: Doãn Thị Diễn, Doãn Thị Tiền, Doãn Thị Ty, Doãn Thị Liên. Thứ thất Trần Thị Cỏn  quê ở tỉnh Thái Bình,  sinh 1 con trai: Công Chúng, và  3 con  gái: Doãn Thị Cúc, Thị Thịnh. Thị Lành.

 

Đời 16-Doãn Công Chúng con thứ 2 cụ Trung Dư,Chính thất Nguyễn Thị Đáng( không có con)

 

Đời 14-Doãn Trung Tu con thứ 2 cụ Trung Bình, giỗ ngày 11- 4.  Chính thất Nguyễn Thị Nghĩ  giỗ ngày 15-10, sinh 2 con trai: Doãn Trung Tê, Trung Luận ( cụ ký Ngữ ) và 3 con gái: Doãn Thị Nhiều, Thị Nhũ, Thị Nuôi.

 

Đời 15-Doãn Trung Tê con trưởng cụ Trung Tu, giỗ ngày 3- 8, chính thất Nguyễn Thị Muỗm  sinh 2 con  trai: Trung Mô. Trung Hiếu (mất sớm), và 3 con gái: Doãn Thị Nghếch, Thị Bé, Thị Mẽ.

 

Đời 16-Doãn Trung Mô  con trưởng cụ Trung Tê, chính thất: Bùi Thị Nghỉ  sinh 1 con trai: Trung Huấn, và  2 con gái: Doãn Thị Hỗ, Doãn Thị Thư (mất sớm).

 

                       

Đời 17- Doãn Trung Huấn con trưởng ông Trung Mô, vợ Trương Thị Sẻ , sinh 4 con trai: Trung Kiêm, Trung Hy (Cung), Trung Canh, Trung Bốn, và 4 con gái: Doãn Thị Hanh, Thị Hạnh, Thị Sáu, Thị Gấm.

 

Đời 18-Doãn Trung Kiêm con trưởng ông Trung Huấn, vợ Nguyễn Thị Lưu  quê ở xã Phan Sào Nam,  sinh 3 con gái: Doãn Thị Oanh . Doãn Thị Vân, Doãn Thị Loan.  Thứ thất: Nguyễn Thị Quý quê ở huyện Khoái Châu, sinh 1 con  trai: Doãn Trung Thành . Gia đình sinh sống ở Mộc Châu - Sơn La.

Đời 18-Doãn Trung Hy (Cung) con thứ 2 ông Trung Huấn, chính thất Hà Thị Liên quê Ninh Giang,  Gia đình sinh sống ở Quảng Ninh, sinh 3 con trai: Quang Anh, Quang Tuấn, Quang Quảng.

                         

Đời 19-Doãn Quang Anh con trai trưởng ông Trung Hy, vợ Mai Thị Thu quê ở Đà Nẵng, sinh 1 trai: Doãn Quang Hưng. Gia đình sinh sống ở Đà Nẵng

Đời 19-Doãn Quang Tuấn, con thứ 2 ông Trung Hy, vợ Thái Thị Xuân quê và sinh sống ở Quảng Nam , sinh 2 con trai: Doãn Trung Huy,  Doãn Trung Hải.

             

Đời 19-Doãn Quang Quảng con thứ 3 ông Trung Hy, vợ Thái Thị Thùy Dương, quê và sinh sống ở Quảng Nam, sinh 2 con trai: Doãn Trung Huy, Doãn Trung Hải

 

Đời 18-Doãn Trung Canh con thứ 3 ông Trung Huấn, Thượng tá Hải Quân, vợ Bùi Thị Vân   quê ở Đoàn Đào, Gia đình sinh sống ở Đà Nẵng,  sinh 2 con trai: Doãn Trung Dũng. Doãn Minh Trí.

 

Đời 19-Doãn Trung Dũng con trai trưởng ông Trung Canh học viện Hải Quân, vợ Lê Thị Mỹ Lệ , quê ở Quảng Trị, gia đình sinh sống ở Đà Nẵng.

 

Đời 18-Doãn Trung Bốn con thứ 4 ông Trung Huấn, vợ Đoàn Thị Quyên sinh 1 con trai : Doãn Trung Đạt , và 2 con gái: Doãn Thị Phượng - ĐH Nông nghiệp, Doãn Thị Sim.

                         

 

Đời 15-Doãn Trung Luận (Ký Ngữ) con thứ 4 Cụ Doãn Trung Tu, chính thất Nguyễn Thị Nuôi giỗ ngày  8- 6, sinh 2 con trai : Năng Nhượng, Năng Nhuận, và 1 con  gái: Doãn Thị Tươm,  Thứ thất: Nguyễn Thị Tuất giỗ ngày 20- 9 (không có con.)

 

Đời 16-Doãn Trung Nhượng con trai trưởng cụ Trung Luận, Liệt sỹ chống Mỹ, vợ Bùi Thị Nấng  quê ở Hạ Cát , sinh 2 con trai : Trung Phổ, Trung Quang, và  2 con gái: Doãn Thị Lưu, Doãn Thị Hoa.

             

Đời 17-Doãn Trung Phổ con trưởng cụ Trung Nhượng, vợ1 Nguyễn Thị Phương quê ở Kim Phương sinh 1 con gái: Doãn Thị Hằng, vợ 2 Nguyễn Thị Lựu, sinh 2 con  trai: Doãn Trung Phóng, Doãn Trung Phán.

 

 

Đời 17-Doãn Trung Quang con thứ 2 ông Trung Nhượng, vợ Nguyễn Thị Thảo sinh 1 con trai: Trung Tuấn và 2 con gái: Doãn Thị Oanh, Doãn Thị Hạnh.

 

 

Đời 18-Doãn Trung Tuấn con trai trưởng ông Trung Quang, vợ Nguyễn Thị Oanh quê ở tỉnh Quảng Ninh sinh 1 con  gái: Doãn Thị Khánh Ngọc

 

Đời 16-Doãn Năng Nhuận  con thứ 2 cụ Trung Luận, đi bộ đội vào Nam, nay sinh sống ở Miền Nam.

 

 

Phân chi Ất 2

 

Đời 12-Doãn Trọng Bào con thứ 2 cụ Trọng Nhị  giỗ ngày 17-12.cụ tòng quân tử trận được thưởng Bá Hộ, chính thất Nguyễn Thị Liễu giỗ ngày: 21- 4, sinh 1 con trai: Trọng Dực.

 

Đời 13-Doãn Trọng Dực con trai cụ Trọng Bào, giỗ ngày 25-3, Nhiêu Nam, chính thất Đặng Thị Vỹ giỗ ngày 11-6, sinh 2 con  trai: Trung Am. Trung Tĩnh.

 

Đời 14-Doãn Trung Am con trưởng cụ Trọng Dực giỗ ngày 1- 5. làm Thư ký hộ Lại Huyện, Chính thất Đào Thị Tụng sinh 1 con trai: Trung Tĩnh.

 

 

Đời 15-Doãn Trung Tĩnh con trai trưởng cụ Trung Am, giỗ ngày 3 – 8, làm Thư ký Hộ lại, chính thất Phạm Thị Sắc  quê ở Bích Thuỷ-Hải Dương giỗ ngày 24 -5, sinh 3 con trai: Trung An, Trung Định, Trung Chính, và 3 con gái: Doãn Thị Mạc, Thị Nghiệp, Thị Cứ.

           

 

Đời 16-Doãn Trung An con trưởng cụ Trung Tĩnh, Trung tá QĐNDVN, chính thất Ngô Thị Thịnh sinh 2 con trai: Trung Nam ,Trung Xô (mất sớm), và 2 con  gái: Doãn Thị Giang ,Thị Việt.

                         

Đời 17- Doãn Trung Nam con trưởng ông Trung An, vợ Nguyễn Thị Nền có 2 con trai: Doãn Trung Liêm cử nhân kinh tế. Doãn Trung Hoàn kỹ sư Thủy lợi.

 

Đời 16-Doãn Trung Định con thứ 2 cụ Trung Tĩnh , Chủ tịch UBND xã Đình Cao, chính thất: Nguyễn Thị Kền sinh 1 con gái: Doãn Thị Nhàn.

 

Đời 16-Doãn Trung Chính con thứ 3 cụ Trung Tĩnh, chính thất: Đoàn Thị Giang, sinh 2 con  trai  gái: Thành Chung, Doãn Thị Thuỷ.

 

Đời 17-Doãn Thành Chung con trai cụ Trung Chính, vợ Nguyễn Thị Huế  quê ở tỉnh Thái Bình

sinh 1 con trai: Doãn Trí Dũng

 

Đời 14-Doãn Trung Tình con thứ 2 cụ Trung Dực, giỗ ngày 2-8, chính thất Nguyễn Thị Nguyên giỗ ngày  3- 8, sinh 2 con trai: Doãn Trung Đó (mất sớm), Trung Bản, và 2 con gái: Doãn Thị Đấy, Thị Đây.  Thứ thất Nguyễn Thị Mẹt  quê ở Lại Khê sinh 1 con trai: Doãn Trung Căn.

 

Đời 15-Doãn Trung Bản con trai thứ 2 cụ Trung Tình, chính thất Nguyễn Thị Nguyệt  quê ở Phù Oanh sinh 2 con trai: Trung Quân, Trung Tuấn, và 6 con gái: Doãn Thị Bổn, Thị Phận, Thị Phấn, Thị Mây, Thị Mưa, Thị Hường.

 

Đời 16-Doãn Trung Quân  con trưởng cụ Trung Bản, chính thất Nguyễn Thị Bích  sinh 3 con  trai: Trung Bình, Trung Hòa, Trung Hoàng.

                         

Đời 17-Doãn Thanh Bình con trưởng cụ Trung Quân, vợ  Nguyễn Phương Diệp  quê và sinh sống ở Hà Nội, sinh 2 con trai:Doãn Tuấn Kiệt. Doãn Ngọc Khánh

           

 

Đời 17-Doãn Trung Hòa con trai thứ 2 cụ Trung Quân, vợ Hoàng Thị Mừng sinh 1 con trai: Doãn Hải Phương, và  2 con  gái: Doãn Thị Hoàng Dung. Doãn Thị Phương Thảo

 

Đời 17-Doãn Trung Hoàng con trai thứ 3 cụ Trung Quân, vợ Hoàng Thị Tiền  quê ở Ba Vì-Hà Nội sinh 2 con gái:Doãn Thị Gia Uyên, Doãn Thị Phương Uyên

 

Đời 16-Doãn Trung Tuấn con trai thứ 2 cụ Trung Bản, chính Thất Vũ Thị Minh quê ở Hoàng Xá  sinh 1 con trai: Doãn Vũ Trung sinh viên Đại học Y Hà Nội (2016), và 1 con gái: Doãn Thị Trang  cử nhân kinh tế.

 

Đời 15-Doãn Trung Căn  con trai thứ 3 cụ Trung Tình, chính thất Nguyễn Thị Ròn sinh 4 con trai:  Doãn Trung Cứ liệt sỹ kháng chiến chống  Mỹ, Trung Du, Trung Xuyên, Trung Pha, và 2 con gái : Doãn Thị Mỳ, Doãn Thị Mý

 

Đời 16-Doãn Trung Du  con thứ 2 cụ Trung Căn, chính thất Bùi Thị Bình sinh 2 con trai Doãn Trung Phóng (mất sớm), Trung Quang, và 2 con gái: Doãn Thị Phượng, Doãn Thị Hợi.

 

Đời 17-Doãn Trung Quang  con trai thứ 2 cụ Trung Du, vợ Trần Thị Cúc quê ở huyện Văn Lâm - Hưng Yên - Cử nhân kinh tế

 

Đời16- Doãn Trung Xuyên  con thứ 3 cụ Trung Căn, chính thất Nguyễn Thị Mây quê ở Văn Xa sinh 3 con gái: Doãn Thị Xuyến, Thị Hoa, Thị My.

 

Đời 16-Doãn Trung Pha con thứ 4 cụ Trung Căn, chính thất Nguyễn Thị Huế  quê ở Hoàng Xá – sinh 2 con  trai  gái: Doãn Trung Thắng. Doãn Thị Hằng.

  

 

 

Phân chi Ất 3

 

 

Đời 12-Doãn Văn Tào giỗ ngày 19-9, cụ Tào gốc ở chi họ Doãn My Động-Cự Phú đến làm con nuôi cụ Trọng Nhất, sinh 1 con trai: Trung Tảo.

 

Đời 13-Doãn Trung Tảo con trai trưởng cụ Văn Tào, giỗ 10-6. Làm Chánh đội,  chính thất: Bùi Thị Nhung giỗ 17-3. sinh 2 con trai: Trung Khịt, Doãn Trung Khúc (mất sớm).

 

Đời 14-Doãn Trung Khịt (Vệ Khịt) con trưởng cụ Trung Tảo, chính thất: Trần Thị Hảo sinh 3 con trai : Trung Đồng, Trung Học, Doãn Trung Xe (mất sớm), và 1 con gái: Doãn Thị Lẫm.

             

 

Đời 15-Doãn Trung Đồng (cụ Đội Đồng) con trưởng cụ Trung Khịt, giỗ ngày 7-5, chính thất: Vũ Thị Hoan giỗ ngày 3- 8, sinh 4 con trai: Trung Long, Thế Lân, Trung Toa, Trung Ngọc (liệt sỹ chống Mĩ ).và 3 con gái: Doãn Thị Cúc, Doãn Thị Thành (Thôn), Doãn Thị Sáu.

 

Đời 16-Doãn Trung Long con trưởng cụ Trung Đồng, chính thất Lưu Thị Hiên quê ở Cao Xá - sinh 4 con trai: Doãn Bảo Vân, Minh Hoàng, Quốc Định, Tuấn Thừa, và  3 con gái: Doãn Thị Minh Đức, Tuyết Mai, Minh Phương.  Gia đình chuyển sinh sống ở Đồng Nai. Thứ thất 1: Trần Thị Mỹ  quê ở Chương Mỹ - Hà Nội sinh 4  con trai: Doãn Trung Nghĩa (mất sớm) Thanh Bình, Trung Đông, Đại Dương, và 1 con gái: Doãn Thị Long Hải, gia đình hiện sinh sống ở Đồng Nai. Thứ thất 2: Nguyễn Thị Định sinh 1 con trai: Doãn Trung Trường hiện đang định cư ở Hoa Kỳ.

 

Đời 17-Doãn Bảo Vân con trai trưởng cụ Trung Long. Thứ thất Nguyễn Thị Mùi  có 2 con  trai và 1 con gái: Doãn Quốc Tuấn, Doãn Tuấn Cường, Doãn Thị Ngọc Diễm, gia đình hiện đang định cư ở Hoa Kỳ.

 

Đời 17-Doãn Minh Hoàng con trai thứ 2 cụ Trung Long, vợ Nguyễn Thị Huyền Nga sinh 1 con trai: Doãn Quốc Khương, gia đình hiện sinh sống ở Biên Hòa - Đồng Nai.

 

Đời 17-Doãn Quốc Định  con trai thứ 3 cụ Trung Long, vợ Nguyễn Thị Kim Tuyền sinh 2 con trai và 1 con gái: Doãn Quốc Sỹ Khang, Doãn Quốc Trung Hiếu,  Doãn Thị Thùy Dương, gia đình hiện đang sinh sống ở Biên Hòa-Đồng Nai

 

Đời 17-Doãn Tuấn Thừa con trai thứ 4 cụ Trung  Long, vợ Nguyễn Thị Thơm sinh 1 con trai và 1 con gái: Doãn Nguyễn Thanh Sơn, Doãn Thị Kiều Vy, gia đình hiện đang sinh sống ở Biên Hòa - Đồng Nai.

 

Đời 17-Doãn Thanh Bình con trai thứ 6 cụ Trung  Long, vợ Nguyễn Thị Kim Nhung sinh 2 con trai: Doãn Minh Quân, Doãn Đăng Khoa, gia đình hiện đang sinh sống ở Trảng Bom - Đồng Nai.

 

Đời 17-Doãn Trung Đông con trai thứ 7 cụ Trung Long, vợ Lưu Thị Hồng Hạnh sinh 1 con gái: Doãn Lưu Hồng Uyên, gia  đình hiện đang sinh sống ở Trảng Bom- Đồng Nai.

 

Đời 17-Doãn Đại Dương con trai thứ 8 cụ Trung Long, vợ Phạm Thị Kiều Oanh sinh 2 con gái: Doãn Phạm Trà My, Doãn Phạm Phương Vy, gia đình hiện đang sinh sống ở Trảng Bom - Đồng Nai.

 

Đời17- Doãn Quang Trường con trai thứ 9 cụ Trung Long. Gia đình hiện định cư ở Hoa Kỳ.

 

Đời 16-Doãn Thế Lân con thứ 2 cụ Trung Đồng; Đại tá -Bác sỹ, Thầy thuốc ưu tú-GĐ Bệnh viện Quân Y 47 Quảng Ninh. Chính thất: Nguyễn Thị Sử quê ở huyệnTiên Lữ,  trong kháng chiến chống Pháp làm Đội trưởng đội du kích Hoàng Ngân-Hải dương, Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Tiên, Phó chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Hải Dương, giỗ ngày 17-10 , sinh 4 con trai: Quốc Tuấn, Trung Khôi, Trung Minh, Trung Thông.

 

Đời 17-Doãn Quốc Tuấn con trưởng cụ Thế Lân, kỹ sư-ĐH Bách khoa Hà Nội, vợ Trần Thị Thu quê ở Ninh Bình - Kỹ sư  ĐH Bách Khoa - Chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Dương, sinh 2 con trai  gái: Thế Dũng, Doãn Thị  Kim Oanh - Thạc sỹ QTKD. Thứ thất Ngô Thị Tâm quê Vĩnh Bảo - sinh 1 con  gái: Doãn Thị Tú Anh

 

Đời 18-Doãn Thế Dũng con trai ông Quốc Tuấn, Kỹ sư ngành điện, vợ Lê Thị Thu Thủy quê ở huyện Kim Động ,cử nhân QTKD - Giảng viên trường Đại học Thành Đô. Gia đình hiện đang sinh sống ở TP Hải Dương.

 

Đời 17-Doãn Trung Khôi con thứ 2 cụ Thế Lân, Nguyên Đại úy quân đội, cử nhân Luật, Phó trưởng phòng Thanh tra tỉnh Hưng Yên ( đã mất ), vợ Đoàn Thị Lữ  quê ở Tiên Lữ, cao đẳng SP , sinh 1 con trai :Hải Ninh và 1 con gái: Doãn Thùy Nga

                       

 

Đời 18-Doãn Hải Ninh con trai ông Trung Khôi, Cử nhân CNTT chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, vợ Trần Thị Phương Chung quê ở huyện Kim Bảng-Hà Nam, cử nhân tiếng Anh, sinh 1 con trai: Doãn Thế Bảo, hiện đang sinh sống ở TP Hưng Yên.   

           

           

Đời 17-Doãn Trung Minh con thứ 3 cụ Thế Lân, Kỹ sư Cầu đường, Phó trưởng phòng Sở Giao thông Vận Tải Hưng Yên, vợ Hoàng Thị Anh cử nhân kế toán sinh 1 con trai: Doãn Ngọc Hải, Kỹ sư cơ khí và 1 con gái: Doãn Thuỷ Tiên.

 

Đời 17-Doãn Trung Thông con thứ 4 cụ Thế Lân, Thạc sỹ kinh tế, chuyên viên Thanh tra Chính phủ, vợ Vũ Thị Thắng sinh 2 con trai: Doãn Hoàng Thái cử nhân kinh tế. Doãn Hồng Phúc

Đời 16-Doãn Trung Toa con thứ 3 cụ Trung Đồng giỗ ngày 26-6, chính thất Nguyễn Thị La  quê ở TP Hưng Yên , sinh 3 con trai: Trung Dũng, Doãn Trung Anh (mất sớm), Trung Nam,4 con gái: Doãn Thị Ban, Thị Mai, Thị Hương, Thị Giang.

                         

 

Đời 17-Doãn Quốc Dũng con trai trưởng cụ Trung Toa, vợ Nguyễn Thị Thử sinh 3 con gái: Doãn Thị Hường (mất sớm).Thị Thương.Thị Yến

 

 

Đời 15-Doãn Trung Học con trai thứ 2 cụ Trung Khịt, đi lính thuộc địa, thường gọi cụ binh Học giỗ ngày19-4, chính thất Trần Thị Hòe giỗ ngày 17-5 sinh 3 con trai: Trung Hoa, Trung Vinh, Doãn Trung Thạch (mất sớm), và  2 con  gái: Doãn Thị Đức ,Doãn Thị Bình (mất sớm).

 

                         

Đời 16-Doãn Trung Hoa con trưởng cụ Trung Học,  giỗ ngày 21-12, chính thất Nguyễn Thị Vẹt sinh 3 con trai: Trung Sinh, Trung Tốt, Trung Thành, và 5 con gái: Doãn Thị Nụ, Thị Sắn, Thị Tươi, Thị Đẹp,Thị Lý.

 

Đời 17-Doãn Trung Sinh con trưởng cụ Trung Hoa, vợ Nguyễn Thị Tuyến quê  ở xã Minh Tân,  sinh 3 con trai:Trung Trưởng, Trung Phán, Trung Đoán.

 

Đời 18-Doãn Trung Trưởng con trai trưởng ông Trung Sinh, vợ Trần Thị Nguyệt quê ở tp Nha Trang sinh 2 con trai  gái:Doãn Thành Trung. Doãn Thị Quyên

 

Đời 18-Doãn Trung Phán con trai thứ 2 ông Trung Sinh, vợ Bùi Thị Huệ quê ở Minh Tân, sinh 2 con trai: Doãn Trung Anh, Doãn Trung Mười (mất sớm), và 1 con gái: Thị Em (mất sớm)

                         

 

Đời 17-Doãn Trung Tốt  con thứ 2 cụ Trung Hoa, vợ Bùi Thị Vy quê ở Mộc Châu, gia đình hiện sinh sống ở Sơn La, sinh 1 con trai và 1 con gái: Doãn Trung Sơn. Doãn Thị Tuyết

           

 

Đời 17-Doãn Trung Thành con thứ 3 cụ Trung Hoa, vợ Bùi Thị Hài  quê ở Tống Phan sinh 2 con trai: Doãn Trung Đạt Kiến trúc sư, Doãn Trung Công, và  1 con gái: Doãn Thị Mai Linh

 

Đời16-Doãn Trung Vinh con thứ 2 cụ Trung Học, giỗ ngày 17-8, chính thất Nguyễn Thị Miến,  quê Hải Dương, sinh 6 con trai: Doãn Trung Tiến (mất sớm), Trung Chức, Trung Thông, Trung Hoan, Trung Việt, Trung Hòa, và 3 con gái:  Doãn Thị Thanh. Thị Liên. Thị Thuận.

 

Đời 17-Doãn Trung Chức con trai thứ 2 cụ Trung Vinh, vợ Hoàng Thị Tưởng quê ở tp Hải Phòng, hiện sinh sống ở Kon Tum, sinh 2 con  trai: Doãn Trung Hiệp . Doãn Trung Hải

             

 

Đời 17-Doãn Trung Thông con trai thứ 3 cụ Trung Vinh, chính thất Nguyễn Thị Dung quê ở Đoàn Đào sinh 2 con  trai gái: Doãn Trung Tuấn, Doãn Thị Phương Thảo. Gia đình hiện sinh sống ở Kon Tum.

 

 

Đời 17- Doãn Trung Hoan con trai thứ 4 cụ Trung Vinh, vợ Nguyễn Thị Băng , sinh 1 con trai:  Doãn Trung Dũng, và  2 con gái: Doãn Thị Hằng, Doãn Thị Quỳnh Nga.

             

 

Đời 17- Doãn Trung Việt con thứ 5 cụ Trung Vinh, vợ Nguyễn Thị Thằng  quê ở tỉnh Hải Dương sinh 2 con  trai  gái: Doãn Thế Khải. Doãn Thị Phương Thảo.

 

Đời 17-Doãn Trung Hòa con trai thứ 6 cụ Trung Vinh, vợ Lê Thị Thanh Thảo  quê ở huện Chương Mỹ Hà Nội sinh 2con  trai: Doãn Tuấn Anh, Doãn Cường Minh. Gia đình hiện đang sinh sống ở Hoàng Mai - Hà Nội.

 

 

 

 

Chi Bính (Phái III)

 

Đời 10-Doãn Bá Kham hiệu Trung Trực, con trai thứ 3 cụ Doãn Bá Can, giỗ ngày 18- 3, chính thất: Nguyễn Thị Sâm giỗ ngày  29-12, sinh 1 con gái: Doãn Thị Chuyên. Cụ Doãn Trọng Tráng con út cụ Doãn Bá Phấn làm kế tự.

 

 

Đời 11-Doãn Trọng Tráng con trai út cụ Bá Phấn, kế tự cụ Bá Kham, có 4 vợ, chính thất Nguyễn Thị Lâm, sinh 1 trai: Trung Côn. Thứ thất 1: Nguyễn Thị Nhẫn sinh 1 con trai: Doãn Trọng Hợp. Thứ thất 2: Nguyễn Thị Chin sinh 1 trai: Doãn Trọng Đệ. Thứ thất 3: Trương Thị Đai  sinh 1 con trai: Doãn Trọng Xương  và 2 con gái: Doãn Thị Chinh, Doãn Thị  Sáu.

                         

           

Đời 12-Doãn Trung Côn con trai trưởng cụ Trọng Tráng, chính thất Nguyễn Thị Thi sinh 1 con gái: Doãn Thị Nhẫn.

 

 

Phân chi Bính 1

 

Đời 12-Doãn Trọng Hợp con trai thứ 2 cụ Trọng Tráng, chính thất Nguyễn Thị Diệu sinh 4 con trai: Trung Cáp,Trung Thược, Trung Phương, Trung Đình, và 1 con gái: Doãn Thị Sáo.

                         

 

Đời 13-Doãn Trung Cáp con trai trưởng cụ Trọng Hợp,  giỗ ngày 4-2, chính thất: Đoàn Thị Nụ giỗ ngày  26 -11, sinh 3 con trai: Trung Đấu, Trung Thưng, Trung Bát, và 3 con gái: Doãn Thị Tâm, Thị Chén, Thị Hồ.

                       

Đời 14-Doãn Trung Đấu con trưởng vụ Trung Cáp giỗ ngày 3 – 7, chánh đội trưởng( thường gọi đội Đấu),có 3 vợ: chính thất Đặng Thị Tâm quê ở La Tiến giỗ ngày 3- 5, sinh 3 con trai: Trung Khai, Trung Tịch, Doãn Trung Siển (mất sớm), và 4 con gái: Doãn Thị Đức(cụ Tuy), Thị Bụng (cụ Tràng), Thị Sen (cụ Ngữ), Thị Mão (cụ Chử), thứ thất 1 không có con, Thứ thất 2: Nguyễn Thị Ngận quê ở xã Bình Trì - Ân Thi, sinh 1 con trai:  Doãn Trung Phiệt, và 2 con gái: Doãn Thị Miên, Doãn Thị Cư.  Cụ có con nuôi Doãn Trung Nhượng

 

 

Đời 15-Doãn Trung Khai con trưởng cụ Trung Đấu, sinh 2 con trai : Trung Viên,Trung Thơm (đều mất sớm), và  2 con gái: Doãn Thị Lụt, Doãn Thị Tẹo.

 

Đời 15-Doãn Trung Tịch con thứ 2 cụ Trung Đấu, chính thất Nguyễn Thị Keo quê ở Duyên Linh, sinh 1 con trai : Trung Tiễu.Thứ thất: Trần Thị Thọ  quê ở Hà Nội, sinh sống tại Châu Long - Hà Nội, sinh 3 con trai : Doãn Trung Hảo, Trung Tâm, Trung Trí, và  4 con  gái: Doãn Thị Nhân, Thị Nghĩa, Thị Lễ, Thị Tín

 

Đời 16-Doãn Trung Tiễu con trưởng cụ Trung Tịch, giỗ ngày 29-10,chính thất Phạm Thị Đua, quê ở tỉnh Hà Nam, sinh 6 con trai : Doãn Trung Tuyến, Trung Kim, Trung Hà, Trung Thành, Doãn Trung Bẩy (mất sớm), Trung Tám, và 2 con gái: Doãn Thị Ngân, Doãn Thị Thanh.

           

Đời 17-Doãn Trung Tuyến con trưởng cụ Trung Tiễu, vợ Ngô Thị Nụ sinh 2 con trai: Quốc Trung, Trung Hậu, và 1 con  gái: Doãn Thị Bích

                         

Đời 18-Doãn Quốc Trung con trưởng ông Trung Tuyến, vợ Đinh Thị Hảo  quê ở tỉnh Hà Nam, sinh sống ở Hà Nội ,sinh 2 con gái:Doãn Thị Thu Phương. Doãn Thị Thu Loan

             

 

Đời 18-Doãn Trung Hậu  con trai thứ 2 ông Trung Tuyến, vợ Lê Thị Thoa, quê Hải Phòng, sinh sống ở Hà Nội , có 1 con gái: Doãn Thị Khánh

                         

 

Đời 17-Doãn Trung Kim  con trai thứ 2 cụ Trung Tiễu, vợ Nguyễn Thị Vân, quê Duyên Linh, sinh 2 con trai: Trung Đức ,Trung Hạnh.

 

Đời 18-Doãn Trung Đức con trai trưởng ông Trung Kim, vợ Nguyễn Thị Liên, quê ở huyện Tiên Lữ , sinh 2 con: Doãn Việt Anh, Doãn Thị Ngọc Ánh

 

 

Đời 18-Doãn Trung Hạnh con trai thứ 2 ông Trung Kim- Kỹ sư Giao thông, vợ Trần Thị Nguyệt, quê ở Hà Linh, sinh sống ở Hải Phòng, có 1 con gái: Doãn Hà Linh

             

 

Đời 17-Doãn Trung Hà  con thứ 3 cụ Trung Tiễu, vợ Ngô Thị Vang, quê ở Vĩnh Bảo sinh sống ở Đồ Sơn - Hải Phòng, có 2 con trai gái: Trung Đông. Doãn Thị Xuân.

 

 

Đời 18-Doãn Trung Đông  con trai ông Trung Hà, vợ Nguyễn Thị Phượng ở tp Hải Phòng, sinh 1 con gái: Doãn Thị Loan

                       

Đời 17-Doãn Trung Thành  con thứ 4 cụ Trung Tiễu, vợ Đoàn Thị Mát quê ở Hà Linh sinh 2 con  trai gái: Doãn Trung Dũng. Doãn Thị Dung, gia đình sinh sống ở Hải Phòng.

 

Đời 17-Doãn Trung Tám con thứ 6 cụ Trung Tiễu, vợ Trần Thị Thu  quê ở Nhật Quang sinh 1  con trai: Doãn Trung Quyết, và   2 con gái: Doãn Thị Hương cao đẳng kinh tế, Doãn Thị Duyên.

             

 

Đời 16-Doãn Trung Hảo con trai thứ 2 cụ Trung Tịch,  chính thất: Phạm Thị Hinh ở Hà Nội, sinh 1 con trai: Trung Hòa, và  1 con  gái: Doãn Thị Hằng

                       

 

Đời 17-Doãn Trung Hòa con trai cụ Trung Hảo, vợ Nguyễn Thị Hoa ở Châu Long-Hà Nội, sinh 1 con trai: Doãn Trung Anh

             

 

Đời 16-Doãn Trung Tâm  con trai thứ 3 cụ Trung Tịch, chính thất Nguyễn Thị Mộc quê ở thị trấnTrôi, sinh sống ở phố Châu Long -Hà Nội,  có 2 con trai: Anh Tuấn, Trung Dũng, và  2 con gái: Doãn Thị Huyền, Doãn Thị Hương,

             

Đời 17-Doãn Anh Tuấn con trai trưởng cụ Trung Tâm, vợ Cao Thị Lan Anh sinh 2 con: Doãn Mạnh Cường. Doãn Thị Cao Phương. Gia đình sinh sống ở Hà Nội.

Đời 17-Doãn Trung Dũng con trai thứ 2 cụ Trung Tâm, vợ1 Mai Thị Nhi  quê ở tỉnh Thanh Hóa sinh 1 con gái: Doãn Thị Soài, vợ 2 Nguyễn Thị Ngọc sinh 2 con : Doãn Hải Nam. Doãn Thị ánh Ngọc

 

Đời 16-Doãn Trung Trí con trai thứ 4 cụ Trung Tịch, chính thất: Nguyễn Thị Huệ ở Hà Nội, sinh 2 con  trai gái: Doãn Trung Đạt,  Doãn Thị Phương, Thứ thất: Đặng Thị Trường sinh 1 con  gái: Doãn Thị Chinh

 

Đời 15-Doãn Trung Phiệt con thứ 4 cụ Trung Đấu, chính thất: Chu Thị Mùi sinh 3 con trai: Trung Chiến, Trung Thắng, Trung Vinh, và  3 con gái: Doãn Thị An, Thị Quang, Thị Hiên.

 

Đời 16-Doãn Trung Chiến con trai trưởng cụ Trung Phiệt, Bác sỹ Y khoa, chuyên viên Bộ Y tế,

vợ Cao Thị Thuỷ  quê ở Hà Bắc, sinh sống ở Hà Nội, sinh 2 con trai: Doãn Trung Sơn, Doãn Trung Phong.

 

 

Đời 16-Doãn Trung Thắng con thứ 2 cụ Trung Phiệt, vợ 1 Trần Thị Nhâm  quê ở huyện Tiên Lữ, cao đẳng sư phạm, sinh 2 con trai: Trung Tuấn, Trung Thành, và 1 con gái: Doãn Thị Nguyên, vợ 2 Dương Thị Nguyên ở Giảng Võ-Hà Nội, sinh 2 con  trai: Doãn Trung Tân, Doãn Trung Tùng

 

Đời 17-Doãn Trung Tuấn con trai trưởng cụ Trung Thắng, vợ Đoàn Thị Quyên sinh 2 con trai:

Doãn Trung Đức-Kỹ sư Nông nghiệp. Doãn Trung Dương.

 

Đời 17-Doãn Trung Thành con trai thứ 2 cụ Trung Thắng, cử nhân Sư phạm, vợ Vũ Thị Ngọc quê và sinh sống ở tp Hưng Yên, sinh 1 con trai Doãn Trí Bằng, và 1 con  gái: Doãn Thị Thanh Hoa

           

Đời 17-Doãn Ngọc Tân con trai thứ 3 cụ Trung Thắng, vợ: Nguyễn Thị Loan sinh sống ở TP Hà Nội. Có 1 con trai: Doãn Trung...

             

 

Đời 16-Doãn Trung Vinh con thứ 3 cụ Trung Phiệt            , vợ Tăng Thị Liên quê ở Hải Dương sinh 1con  trai :Trung Hải, và 2 con gái: Doãn Thị Hà, Doãn Thị Yến (mất sớm).

 

Đời 17-Doãn Trung Hải con trai cụ Trung Vinh, vợ Nguyễn Thị Hà quê ở Quang Hưng, sinh 2 con trai: Doãn Hải Nam, Doãn Hải Dương, và 1 con gái: Doãn Thị Yến

                         

 

Đời 14-Doãn Trung Thưng con thứ 2 cụ Trung Cáp, chính thất Hoàng Thị Hát sinh 2 con trai:

Trung Liệu. Doãn Trung Tấn (mất sớm), bà Thứ thất sinh 2 con trai: Trung Chu, Trung Lai

 

Đời 15-Doãn Trung Liệu con trai trưởng cụ Trung Thưng, làm Chánh hội, chính thất sinh 3 con trai : Trung Xuyên, Trung Du, Trung Lan, và  3 con gái: Doãn Thị Định, Thị Ty, Thị Huân. Gia đình sinh sống ở Sài Gòn.

 

Đời 16-Doãn Trung Xuyên (tức Niệm) con trai trưởng cụ Trung Liệu, chính thất Nguyễn Thị Bình sinh sống ở quận 3 Sài Gòn. sinh 2 con gái:Doãn Thị Ngọc Bội. Doãn Thị Ngọc Bích.

           

 

Đời 16-Doãn Trung Du con trai thứ 2 cụ Trung Liệu, chính thất Hồ Thị Ngọc Lan ở quận 3 Sài Gòn, sinh 2 con gái:Doãn Thị Vân Anh. Doãn Thị Quỳnh Như . Thứ thất: Vạn Thị Bốn (không có con)

             

Đời 16-Doãn Trung Lan (tức Lai), con trai thứ 3 cụ Trung Liệu, chính thất Trần Thị Tụng, quê ở huyện Ân Thi, sinh sống ở Nam Sách-Hải Dương, có 1 con trai: Trung Lộc. Thứ thất 1: Nguyễn Thị Út  quê ở huyện Kinh Môn , sinh 1 con trai: Trung Điện. Thứ thất 2: Nguyễn Thị Vững quê ở huện Nam Sách, sinh 2 con trai Doãn Trung Hoàn (mất sớm), Doãn Trung Hảo,và  4 con gái: Doãn Thị Hồng, Thị Hà, Thị Hanh, Thị Hoa.

 

 

Đời 17-Doãn Trung Lộc con trai trưởng cụ Trung Lan, vợ Đào Thị Trà quê ở Ân Thi sinh 2 con trai : Trung Lực, Trung Liên, và 1 con gái: Doãn Thị Hương. Gia đình sinh sống ở Ân Thi.

 

Đời 18-Doãn Trung Lực con trai trưởng ông Trung Lộc, vợ Ngô Thị Huệ quê ở huyện Ân Thi - sinh 1 con  trai: Doãn Trung Long. Gia đình sinh sống ở Ân Thi.

 

Đời 18-Doãn Trung Liên con trai thứ 2 ông Trung Lộc, vợ Phạm Thị Loan quê ở Cẩm Linh - Ân Thi - Hưng Yên

 

Đời 17-Doãn Trung Điện con trai thứ 2 cụ Trung Lan, vợ Nguyễn Thị Thư quê ở huyện Kinh Môn , sinh 2 con trai: Doãn Trung Khương. Doãn Trung Đức.

 

Đời 17-Doãn Trung Hảo con trai thứ 3 cụ Trung Lan, vợ Nguyễn Thị Ngân quê Hải Dương, gia đình sinh sống ở Nam Sách - Hải Dương, sinh 1 con  gái: Doãn Thị Hà My

           

 

Đời 15-Doãn Trung Chu con thứ 3 cụ Trung Thưng, chính thất: Nguyễn Thị Nhớn, sinh 1 con trai Doãn Trung Kiên, và  4 con  gái Doãn Thị Thư, Thị Nhàn, Thị Hạ ,Thị Mây.

 

Đời 16-Doãn Trung Kiên (đã mất), con trưởng cụ Trung Chu, chính thất Nguyễn Thị Lý  quê ở xã Minh Tiến sinh 2 con trai Doãn Trung Trưởng, Doãn Trung Thành, và 2 con gái: Doãn Thị Giang, Doãn Thị Lan.

 

Đời 15-Doãn Trung Lai con thứ 4 cụ Trung Thưng, chính thất: Phạm Thị Tư quê ở huyện Ân Thi, sinh 4 con trai Doãn Trung Lâm (mất sớm), Doãn Trung Anh (mất sớm), Trung Hùng, Doãn Trung Cường (mất sớm), và 2 con gái: Doãn Thị Tuyến, Doãn Thị Bích.

 

 

Đời 16-Doãn Trung Hùng con thứ 3 cụ Trung Lai, có 3 vợ: chính thất Nguyễn Thị Ngà, sinh 1 con gái: Doãn Thị Hằng. Thứ thất 1 Nguyễn Thị Hợi sinh 2 con: Trung Dũng, Doãn Thị Nga. Thứ thất 2: Nguyễn Thị Hạnh quê ở tỉnh Bắc Ninh, sinh 2 con trai: Trung Hoàng, Trung Hiệp

             

 

Đời 17-Doãn Trung Dũng con trai trưởng cụ Trung Hùng, vợ Đỗ Thị Ngân quê ở huyện Sơn Động sinh 2 con trai:Doãn Trung Sỹ. Doãn Trung Đức.

 

Đời 17-Doãn Trung Hoàng con trai thứ 2 cụ trung Hùng, vợ Nguyễn Thị Hoàng quê ở tỉnh Bắc Ninh sinh 1 con trai: Doãn Việt Tấn. Gia đình sinh sống ở Bắc Ninh.

 

Đời 17- Doãn Trung Hiệp con trai thứ 3 cụ Trung Hùng, vợ Nguyễn Thị Thùy sinh 2 con : Doãn Việt Hiền. Doãn Thị Kiều

 

Đời 14-Doãn Trung Bát (Cụ Cửu Trạm) con thứ 3 cụ Trung Cáp, chính thất Nguyễn Thị Thêm, sinh 3 con trai: Kim Chung, Kim Tiền, Kim Đĩnh, và 3 con gái: Doãn Thị Nhuận, Thị Thuần, Thị Phổ. Gia đình cụ Bát vào Nam năm 1954, sau định cư ở Hoa Kỳ.

 

Đời 13-Doãn Trung Thược con thứ 2 cụ Trọng Hợp, chính thất Bùi Thị Thiên sinh 2 con gái: Doãn Thị Thìn, Doãn Thị Tảo. bà Thứ thất sinh 2 con trai: Doãn Trung Cún (mất sớm) Doãn Trung Cảnh ( không có con ).

 

 

Đời 13-Doãn Trung Phương con thứ 3 cụ Trọng Hợp, sinh 2 con trai: Trung Phang, Doãn Trung Tầm (mất sớm).

 

Đời 14-Doãn Trung Phang con trai trưởng cụ Trung Phương, giỗ ngày 21-5, chính thất Trần Thị Do quê ở Hạ Cát, sinh 2 con  trai Doãn Trung Năng (mất sớm), Trung Mùi, và 2 con gái: Doãn Thị Nguyên, Doãn Thị Toàn, Thứ thất: Nguyễn Thị Tần ( không có con chung).

 

Đời 15-Doãn Trung Mùi con trai thứ 2 cụ Trung Phang,  giỗ ngày 6-8,  chính thất Nguyễn Thị quê ở Hà Bắc, sinh 3 con trai: Trung Linh, Trung Tính, Trung Tám, và 3 con gái: Doãn Thị Bình, Thị An, Thị Hoa,

                         

           

Đời 16-Doãn Trung Linh con trai trưởng cụ Trung Mùi, chính thất Nguyễn Thị Dần, sinh 2 con gái: Doãn Thị Phương. Doãn Thị Kim Anh. Gia đình sinh sống ở Hà Bắc.

 

Đời 16-Doãn Trung Tính con trai thứ 2 cụ Trung Mùi, chính thất Nguyễn Thị Thái sinh 2 con trai: Doãn Trung Tình. Doãn Trung Thực. Gia đình sinh sống ở Hà Bắc.

 

 

Đời 16-Doãn Trung Tám con trai thứ 3 cụ Trung Mùi, chính thất Nguyễn Thị Thắm sinh 1con trai : Doãn Trung Côi, và 1 con gái: Doãn Thị Ngọc Anh

                       

 

Đời 13-Doãn Trung Đình con thứ 4 cụ Trọng Hợp, chính thất: Bùi Thị Chuông sinh 3 con trai: Trung Minh, Doãn Trung Quang (mất sớm), Doãn Trung Sót (mất sớm), và 2 con gái( không rõ tên )

                       

 

Đời 14-Doãn Trung Minh con trai trưởng cụ Trung Đình, sinh 1 con trai: Trung Toàn

 

Đời 15-Doãn Trung Toàn con cụ Trung Minh, vợ Nguyễn Thị Bảnh, sinh 2 con trai: Trung Dân, Trung Sự, và 5 con gái: Doãn Thị Liên, Doãn Thị Hoan (mất sớm), Thị Doan, Thị Loan, Thị Luyến.

                         

 

Đời 16-Doãn Trung Dân con trai trưởng cụ Trung Toàn, vợ Đồng Thị Ví quê ở huyện Tiên Lữ, sinh 2 con trai: Trung Trưởng, Trung Thứ, và 1 con gái: Doãn Thị Thương.

 

                         

Đời 16-Doãn Trung Sự con thứ 2 cụ Trung Toàn, vợ Nguyễn Thị Vân quê ở xã Tiên Tiến, sinh 2 con trai: Doãn Trung Nghiệp, Doãn Trung Phát, và 1 con gái: Doãn Thị Hải Vy.

             

 

Đời 15-Doãn Trung Nhượng con nuôi cụ Doãn Trung Đấu, quê ở Quý Cao - Hải Dương, chính thất: Đỗ Thị Quyến sinh 1 con trai: Trung Tam.

 

Đời 16-Doãn Trung Tam con cụ Trung Nhượng, vợ Trần Thị Ca sinh 2 con trai: Trung Bính,  Trung Bình.

 

Đời 17-Doãn Trung Bính  con trai trưởng cụ Trung Tam, vợ Bùi Thị Hạnh quê ở Minh Hoàng, sinh 2 con trai: Trung Cường, Trung Cương, và 1 con gái: Doãn Thị Nga.

                         

             

Đời 18-Doãn Trung Cường con trai trưởng ông Trung Bính, vợ Lê Thị Hương quê ở xã Nguyên Hòa, sinh 1 con trai Doãn Phú Hưng và 2 con gái: Doãn Thị Trang, Doãn Thị Yến

 

Đời 18-Doãn Trung Cương  con trai thứ 2 ông Trung Bình, vợ Trần Thị Thắng quê ở Tiên Lữ sinh 2 con gái: Doãn Thị Ngân. Doãn Thị Uyên    

           

Đời 17-Doãn Trung Bính con trai thứ 2 cụ Trung Tam, vợ Phạm Thị Xuyến quê ở xã Nhật Tân, Tiên Lữ, sinh 1 con trai Doãn Trung Kiên, và 1 con gái: Doãn Thị Ngọc Linh. Gia đình sinh sống ở Hòa Bình.

 

Phân chi Bính  2

 

Đời 12-Doãn Trọng Đệ  con trai thứ 3 cụ Trọng Tráng.chính thất Nguyễn Thị Kính sinh 2 con trai: Doãn Trọng Duyên (mất sớm), Trọng Vũ, và 2 con gái: Doãn Thị Cừ, Doãn Thị Hài.

Đời 13-Doãn Trọng Vũ con trai thứ 2 cụ Trọng Đệ, giỗ ngày 30-5, chánh đội trưởng, Tiên chỉ thôn, chính thất Nguyễn Thị Kính quê ở Nam Hà giỗ 17-6, sinh 3 con trai: Trung Dung, Khắc Thành, Doãn Tam Uy (mất sớm) và 4 con gái: Doãn Thị Kính, Thị Chợ, Thị Mít, Doãn Thị Điểm(mất sớm) . Thứ thất 1: Nguyễn Thị Liên quê ở Nam Hà (không có con) giỗ ngày20-12. Thứ thất 2: Trần Thị Nhỡ  quê ở Hạ Cát,  giỗ ngày 30-12, sinh 1 trai: Trung Bầu. Thứ thất 3: Trần Thị Châm không có con.

           

Đời 14-Doãn Trung Dung con trai trưởng cụ Trọng Vũ ,giỗ ngày 16-11, làm Lý trưởng, có 3 vợ, chính thất Đoàn Thị Thóc sinh 3 con trai: Trung Tầu, Trung Lan, Trung Huệ, và  2 con gái: Doãn Thị Nghì, Doãn Thị Xuân.Thứ thất 1: Hoàng Thị Mạ  quê ở Lại Khê, sinh 5 con  trai: Trung Khoan, Trung Nghi, Trung Chi, Trung Nga (mất sớm) Trung Khoa, và  2 con  gái: Doãn Thị Tẹt, Doãn Thị Thẫn.           Thứ thất 2: Trần Thị Kim  quê ở Nam Hà, sinh 2 con trai và 1 con  gái: Doãn Trung Trác (liệt sỹ chống Pháp) Doãn Trung Lưu (liệt sỹ chống Pháp).Doãn Thị Dịu (liệt sỹ chống Pháp). Cụ Trần Thị Kim được Nhà nước truy tặng “Bà mẹ Việt nam Anh Hùng”.

 

Đời 15-Doãn Trung Tầu con trai trưởng cụ Trung Dung, chính thất Nguyễn Thị Thơm quê xã Trần Xá, sinh 4 con trai: Trung Thiệp, Trung Thâu, Trung Trụ, Trung Động (liệt sỹ), và 1con gái: Doãn Thị Đuyềnh.

                         

 

Đời 16-Doãn Trung Thiệp con trai trưởng cụ Trung Tầu, chính thất Đoàn Thị Uông sinh 2 con trai Doãn Trung Lập, Doãn Xuân Trường và 8 con gái: Doãn Thị Hạ (mất sớm) Thị Hè, Thị Hằng, Thị Hoài cao đẳng Sư phạm, Thị Mai, Thị Miên cao đẳng Sư phạm, Thị Miến, Thị Lành.

 

Đời 17-Doãn Trung Lập con trai trưởng cụ Trung Thiệp, Sỹ quan Quân Đội, vợ Phạm Thị Hương sinh 2 con trai:Doãn Gia Minh , Doãn...

Đời 17-Doãn Xuân Trường con trai thứ 2 cụ Trung Thiệp, vợ Trần Thị Xim sinh 1 con  trai:

 

Đời 16-Doãn Trung Thâu con thứ 2 cụ Trung Tầu giỗ  ngày 16-1, chính thất: Trương Thị San, sinh 1 con trai: Tuấn Anh, và 5 con gái: Doãn Thị Nguyệt, Thị Phương, Thị Phượng, Thị Yến, Thị Liên.

                                     

 

Đời 17-Doãn Tuấn Anh con trai cụ Trung Thâu, vợ Nguyễn Thị Đượm, sinh 1 con trai: Doãn Tùng Dương, và  2 con gái: Doãn Thị Hồng Thắm, Doãn Thị Hồng.

 

 

Đời 16-Doãn Trung Trụ con thứ 3 cụ Trung Tầu, giỗ ngày 19-5, chính thất: Hoàng Thị Sửu - quê ở Lại Khê, cao đẳng Sư Phạm, sinh 1con  trai: Trọng Triết, Thứ thất: Đoàn Thị Quỳ ở tp Hải Phòng, sinh 2 con trai: Hồng Sơn, Tố Giang, và 2 con gái: Doãn Thị Du, Doãn Thị Hà. Gia đình chuyển đến sinh sống ở tỉnh Yên Bái.

 

Đời 17-Doãn Trọng Triết con trai trưởng cụ Trung Trụ, Thượng tá Cảnh sát Biển, vợ  Lê Thị   sinh 2 con gái: Doãn Ngọc Hiền. Doãn Hiền Ngọc

 

Đời 17-Doãn Trung Sơn con trai thứ 2 cụ Trung Trụ, vợ Lê Kim Chung sinh 1 con trai Doãn Thanh Tùng, và 1 con gái: Doãn Thị Uyên

 

Đời 17-Doãn Tố Giang con trai thứ 3 cụ Trung Trụ, vợ Thiếu Thị Lan, sinh 1 con gái: Doãn Thị Phương Anh. Gia đình sinh sống ở Yên Bái.

 

Đời 15-Doãn Trung Lan con trai thứ 2 cụ Trung Dung, chính thất: Trần Thị Quỳ quê ở Nam Hà, sinh 1 con trai : Kim Cúc, và1 con gái: Doãn Thị Thư                      

 

Đời 16-Doãn Kim Cúc con trai cụ Trung Lan, Cử nhân Sư phạm, Đại tá - Cục trưởng Cục điều tra hình sự Quân đội, vợ Nguyễn Thị Châm cao đẳng Sư phạm, quê ở tỉnh Phú Thọ, gia đình sinh sống ở Hà Nội. sinh 1 con trai: Hoàng Giang và  2 con gái: Doãn Thị Vân cử nhân Kinh tế, Doãn Thị Hà cử nhân Kinh tế.

Cụ Doãn Kim Cúc là phó Ban liên lạc họ Doãn Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2015.

 

Đời 17-Doãn Hoàng Giang con trai cụ Kim Cúc, cử nhân Kinh tế-Sỹ quan quân đội, vợ Nguyễn Thị Nga cử nhân Kinh tế, ở phường Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội, sinh 1 con trai: Doãn Quốc Khánh, và 1 con gái: Doãn Thị Phương Linh.

           

 

 

Đời 15-Doãn Trung Huệ con thứ 3 cụ Trung Dung, làm Lý trưởng, chính thất Nguyễn Thị Lượt, sinh 1 con trai: Doãn Trung Thừa (mất sớm), và  3 con gái: Doãn Thị Tú (mất sớm), Thị Tuấn, Thị Oanh, Thứ thất: Trần Thị Lai sinh 1 con trai: Trung Hùng

 

Đời 16-Doãn Trung Hùng con trai thứ 2  cụ Trung Huệ, chính thất Nguyễn Thị Phương sinh 1  con trai :Trung Mạnh, và  1 con gái: Doãn Thị Nhâm cao đẳng kinh tế

                         

 

Đời 17-Doãn Trung Mạnh con trai cụ Trung Hùng, Kỹ sư dầu khí, vợ Phạm Thị Huê sinh 1 con trai: Doãn Tiến Dũng.

 

Đời 15-Doãn Khắc Khoan con trai thứ 4 cụ Trung Dung, giỗ ngày 13-1, làm Lý trưởng, chính thất: Bùi Thị Hồ quê ở Hạ Cát, sinh 2 con trai: Hữu Độ, Trung Hưng, và 1 con gái: Doãn Thị Sa.

                         

 

Đời 16-Doãn Hữu Độ con trai trưởng cụ Khắc Khoan, chính thất: Lê Thị Bùi quê ở Nhật Quang - Cao đẳng Sư phạm, sinh 2 con trai : Tiến Dũng, Hữu Đang, và 1 con gái: Doãn Thị Dược cử nhân Sư phạm

                       

 

Đời 17-Doãn Tiến Dũng con trai trưởng cụ Hữu Độ - Kỹ sư mỏ Địa chất, vợ Phạm Thị Thanh Hải  quê ở Thái Nguyên - Kỹ sư mỏ Địa chất, sinh 1con  trai: Doãn Trọng Đức . Gia đình ở khu đô thị Pháp Vân - Hà Nội.

 

Đời 18-Doãn Trọng Đức con trai ông Tiến Dũng - Kỹ sư tin học, vợ Hoàng Anh Dương quê ở Bắc Thái - Cử nhân Luật.

 

Đời 17-Doãn Hữu Đang con trai thứ 2 cụ Hữu Độ, vợ Trần Thị Thoan, sinh 1 con trai Doãn Đại Phát, và 2 con gái: Doãn Thị Thuỷ cử nhân Kinh tế.  Doãn Thị Minh Châu.

 

Đời 16-Doãn Trung Hưng con thứ 2 cụ Khắc Khoan, vợ Đặng Thị Tằm quê ở xãTam Đa , sinh 2 con trai; Trung Cường, Trung Phú, và  1 con gái: Doãn Thị Yến - Cử nhân Kinh tế

                         

 

Đời 17-Doãn Trung Cường con trai trưởng cụ Trung Hưng cử nhân Kinh tế, vợ Nguyễn Thị Hưng cử nhân kinh tế, sinh 1 con trai Doãn Quốc Bảo và 1 con gái: Doãn Khánh An. Gia đình sinh sống ở Hà Nội

           

Đời 17-Doãn Trung Phú con trai thứ 2 cụ Trung Hưng, vợ Vũ Thị Hoạt quê ở Quang Hưng, cử nhân Sư phạm, sinh con 1 trai Doãn Phúc Lâm, và 1 con gái: Doãn Thị Hoàng Mai

 

 

Đời 15-Doãn Trung Nghi con trai thứ 5 cụ Trung Dung, giỗ ngày10-1, làm Lý trưởng, chính thất:Ngô Thị Chín sinh 2 con trai: Trung Thịnh, Trung Quỳnh, và 1 con gái: Doãn Thị Thả, Thứ thất: Trần Thị Phương quê ở xã Cát Dương, sinh 1 con trai: Trung Quang và 1 con gái: Doãn Thị Vinh.

Đời 16-Doãn Trung Thịnh con trai trưởng cụ Trung Nghi, chính thất: Nguyễn Thị Chắm sinh 2 con trai: Doãn Hồng Thanh, Doãn Quốc Bình, và 2 con gái: Doãn Thị Liên, Doãn Thị Gấm  cao đẳng Sư phạm

                         

Đời 17-Doãn Hồng Thanh con trai trưởng cụ Trung Thịnh- Kỹ sư xây dựng, Sỹ quan Quân Đội, vợ Ngô Thị Hạnh-cao đẳng Kỹ thuật, sinh 2 con gái: Doãn Thị Hồng Ánh. Doãn Thị Hồng Anh

 

Đời 17-Doãn Quốc Bình con trai thứ 2 cụ Trung Thịnh - cử  nhân Luật - Sỹ quan Quân Đội, vợ

Nguyễn Thị Vân Anh Thạc sỹ Sư phạm, sinh 1 con trai Doãn Hồng Thái, và 1 con gái: Doãn Thị Nhật Minh

 

                         

Đời 16-Doãn Trung Quỳnh con trai thứ 2 cụ Trung Nghi, giỗ ngày 13-10, cử nhân Sư phạm- Phó phòng Giáo dục huyện Phù Cừ, chính thất:Nguyễn Thị Lan quê ở Duyên Linh sinh 2 con trai: Trung Phúc,Trung Quân và  2 con gái: Doãn Thị Hảo cử nhân Sư phạm, Doãn Thị Én  cử nhân Sư phạm.

 

Đời 17-Doãn Trung Phúc con trai trưởng cụ Trung Quỳnh, Thạc sỹ kinh tế - Phó trưởng phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh Hưng Yên, vợ Nguyễn Thị Kim Dung cử nhân Sư Phạm, Trưởng phòng Mầm non Sở GD và ĐT tỉnh Hưng Yên, sinh 2 con trai: Doãn Trung Đức.Doãn Hoàng Hà

Đời 17-Doãn Trung Quân con trai thứ 2 cụ Trung Quỳnh, Thạc sỹ Luật - Sỹ quan Quân Đội, vợ

Đoàn Thị Thanh Vân, quê ở Đại Duy,Thạc sỹ kinh tế, sinh 1 con trai: Doãn Việt Anh,  và1con  gái: Doãn Hà Anh

 

Đời 16-Doãn Trung Quang con trai thứ 3 cụ Trung Nghi - Kỹ sư Điện, vợ Đoàn Thị Cúc cao đẳng SP,  Hiệu trưởng trường Mầm non xã Đình Cao, sinh 1 con trai: Trung Thăng và 1 con gái: Doãn Thị Lĩnh cử nhân sư phạm.

 

Đời 17-Doãn Trung Thăng con trai cụ Trung Quang, Kỹ thuật điện, vợ Nguyễn Thị Miền  cử nhân Kinh tế , sinh 1 con gái: Doãn Thị Kiều Linh.

 

Đời 15-Doãn Trung Chi con thứ 6 cụ Trung Dung, giỗ ngày 6-1,  chính thất: Nguyễn Thị Thâu sinh 1 con trai Kim Căn , và 1 con gái: Doãn Thị Thoa.

             

 

Đời 16-Doãn Kim Căn con trai cụ Trung Chi, vợ Nguyễn Thị Chinh, sinh 3 con trai: Trung Thơ Trung Bình, Trung Giang, và 4 con  gái: Doãn Thị Thảo, Thị Thuý ,Thị Nhàn cử nhân sư phạm, Thị Mai Hương cao đẳng kinh tế.

 

Đời 17-Doãn Trung Thơ con trai trưởng ông Kim Căn, vợ Nguyễn Thị Huân sinh 1 con trai: Doãn Đức Thiện sinh viên Đại học CN Hà Nội, và  1 con  gái: Doãn thị Ngọc

 

Đời 17-Doãn Trung Bình con trai thứ 2 ông Kim Căn, vợ Kiến Thị Thùy Tiên sinh 1 con trai

Doãn Đức Minh. và  1 con gái: Doãn Thị Anh Thư

             

Đời 17-Doãn Hoàng Giang con trai thứ 3 ông Kim Căn, vợ Nguyễn Thị Luyến - sinh 1 con trai 

 Doãn Hoàng Thái, và 1 con gái: Doãn Thị Mỹ Linh

Đời 15-Doãn Trung Khoa con trai thứ 8 cụ Trung Dung, chính thất: Nguyễn Thị Quy, sinh 2 con trai: Trung Đô, Trung Thành, và 1 con gái: Doãn Thị Nga. Thứ thất: Hoàng Thị Nhị  quê ở xã Tiên Tiến,  không có con.

 

Đời 16-Doãn Trung Đô con trưởng cụ Trung Khoa, chính thất: Bùi Thị Hạ  quê ở Hạ Cát, sinh 2  con trai Doãn Trung Long (mất sớm), Trung Lân, và 1 con  gái: Doãn Thị Loan. Thứ thất: Phạm Thị Nguyệt - sinh 1 con trai Trung Hương, và 1con  gái. Doãn Thị Thu

 

Đời 17-Doãn Trung Lân con trai thứ 2 cụ Trung Đô , vợ Nguyễn Thị Hoa quê Quang Hưng, sinh 1 con trai Doãn Quốc Anh và 1 con gái: Doãn Thị Phương Trang

 

Đời 16-Doãn Trung Thành con trai thứ 2 cụ Trung Khoa, vợ Nguyễn Thị Thanh  quê Duyên Linh , sinh 3 con trai: Trung Vĩnh, Trung Đạt, Trung Đích, và 1 con gái: Doãn Thị Hạnh cử nhân Sư phạm

 

Đời 17-Doãn Trung Vĩnh con trai trưởng  cụ Trung Thành, vợ Đỗ Thị Hòa  cử nhân kinh tế - sinh 2 con gái: Doãn Thị Khánh Linh. Doãn Thị Vân Anh

 

Đời 17-Doãn Trung Đạt  con trai thứ 2  cụ Trung Thành, cử nhân y tế Cộng đồng, vợ Nguyễn Thị Liên - cử nhân kinh tế,  sinh 1 con trai: Doãn Trung Hiếu

 

 

Đời 15-Liệt sỹ Doãn Trung Trác con trai thứ 9 cụ Trung Dung, hy sinh trong kháng chiến  chống Pháp, chính thất: Phạm Thị Kỳ, quê ở tỉnh Thái Bình, sinh 1 con trai: Trung Thắng và 1 con gái: Doãn Thị Lợi  cử nhân lịch sử.

 

Đời 16-Doãn Trung Thắng con trai cụ Trung Trác, Kỹ sư-phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty thiết bị y tế, vợ Nguyễn Thị Lan  quê ở huyện Kim Động, sinh 1 con trai: Quốc Trung, và  2 con gái: Doãn Mai Phương cử nhân kinh tế, Doãn Thị Cẩm Tú cử nhân kinh tế. Gia đình sống phố Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.

 

Đời 17-Doãn Quốc Trung con trai ông Trung Thắng, Cử nhân Luật, Giám đốc Công ty TB Y tế Doãn Gia, vợ Bạch Thị Kim Dung  Kỹ sư, sinh 2 con trai:Doãn Minh Trí. Doãn Minh Triết

Đời 15- liệt sỹ Doãn Trung Lưu con trai thứ 10 cụ Trung Dung, hy sinh trong kháng chiến  chống Pháp.

 

Đời 14-Doãn Khắc Thành con trai thứ 2 cụ Trọng Vũ, giỗ 17-3, làm Phó Hội chủ, thường gọi Hội Bồi, chính thất: Nguyễn Thị Viển quê ở Phú Mãn, giỗ ngày 21-6, sinh 7 con trai: Doãn Ngọc Thỏ, Trung Thẻ,Trung Giới (mất sớm), Trung Tư, Trung Năm, Trung Đông (Sáu), Quốc Hiền (Bẩy),  và  2 con  gái: Doãn Thị Căn,Doãn Thị Bản.

 

 

Đời 15-Doãn Ngọc Thỏ con trai trưởng cụ Khắc Thành, giỗ ngày 2-8, chính thất: Nguyễn Thị Doan (không có con) Thứ thất 1: Nguyễn Thị Tý giỗ ngày 12-3, sinh 2 con trai Doãn Trung Cuông (liệt sỹ) Doãn Quốc Huy (mất sớm), và 1 con gái: Doãn Thị An. Thứ thất 2: Trương Thị Son sinh 1 con trai :Trung Kiên, và  2 con  gái: Doãn Thị Dự, Doãn Thị Sổ.

 

 

Đời 16-Doãn Trung Kiên con trai thứ 3 cụ Ngọc Thỏ, vợ Nguyễn Thị Nga, quê ở tỉnh Thái Bình, gia đình sống tại Mộc Châu- Sơn La, sinh 2 con gái: Doãn Thị Hà cử nhân kinh tế. Doãn Thị Thuỷ Kỹ sư điện

           

 

Đời 15-Doãn Trung Thẻ  con thứ 2 cụ Khắc Thành, chính thất: Bùi Thị Sáu  giỗ ngày1-11,  có 1 con trai: Trung Ngà. Thứ thất Nguyễn Thị Liên giỗ ngày 25-10, sinh 2 con gái: Doãn Thị Bình, Doãn Thị Lý.

                         

Đời 16-Doãn Trung Ngà con trai cụ Trung Thẻ, chính thất: Đoàn Thị Lữ , sinh con 3 trai  Trung Quân, Trung Quyết, Trung Hậu, và 1 con gái: Doãn Thị Lương.

 

Đời 17-Doãn Trung Quân con trưởng cụ Trung Ngà, Sỹ quan Quân Đội, vợ Hoàng Thị Hương quê ở Thái Nguyên, cử nhân Sư phạm,  sinh 2 con trai: Doãn Việt Hoàng Anh. Doãn Gia Bảo

 

Đời 17-Doãn Trung Quyết con thứ 2 cụ Trung Ngà, cao đẳng kỹ thuật,  vợ Phạm Thị Tươi quê ở huyệnTiên Lữ - cử nhân Sư phạm, sinh 1 con gái: Doãn Thị Khánh Hà

 

Đời 17-Doãn Trung Hậu con thứ 3 cụ Trung Ngà, cao đẳng kỹ thuật, vợ Phạm Thị Thủy quê ở Thanh Hóa , cao đẳng kỹ thuật , sinh 2 con  trai  gái:Doãn Trung Đức .Doãn Như Ngọc Khánh

 

15-Doãn Trung Tư con thứ 4 cụ Khắc Thành, giỗ ngày 14 -5,  chính thất: Bùi Thị Phố, sinh 1 con trai :Trung Tỉnh, và  4 con gái: Doãn Thị Chinh, Thị Chiến, Thị Tuyến, Thị Đạt cử nhân sư phạm

 

Đời 16-Doãn Trung Tỉnh con trưởng cụ Trung Tư, vợ Nguyễn Thị Phương  quê ở Nam Hà, sinh 2 con gái:Doãn Thị Linh cử nhân kinh tế. Doãn Thị Dương Đại học sư phạm KT Hưng YênGia đình sống tại phường Minh Khai - TP Hưng Yên.

 

Đời 15-Doãn Trung Năm con trai thứ 5 cụ Khắc Thành, giỗ ngày 24-11, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đình Cao, chính thất Bùi Thị Thế  quê ở xã Đoàn Đào, sinh 5 con trai: Doãn Trung Thảo(mất sớm),Doãn Trung Công (mất sớm), Trung Chức, Trung Quyền, Trung Phóng, và 4 con gái: Doãn Thị Sự (đã mất), Thị Miên (mất sớm), Thị Khuyên cử nhân sư phạm, Thị Quyên.

 

Đời 16-Doãn Trung Chức con trai trưởng cụ Trung Năm, cử nhân kinh tế, vợ Nguyễn Thị Phương quê ở huyện Phổ Yên, cử nhân kinh tế,  sinh 2 con  trai gái: Doãn Hưng Nguyên, Doãn  Mai Phương - Kỹ sư Lâm nghiệp

           

Đời 16-Doãn Trung Quyền con trai thứ 2 cụ Trung Năm, Thạc sỹ kinh tế-Kỹ sư KTXD, vợ  Nguyễn Thị Huệ quê ở Hà Linh, cử nhân kinh tế, gia đình sinh sống tại Hà Nội. sinh 1 con  trai: Doãn Quốc Cường-Thạc sỹ kinh tế, và 1con gái Doãn Hải Hà

                       

 

Đời 16-Doãn Trung Phóng con trai thứ 3 cụ Trung Năm, Kỹ sư KTXD, vợ Nguyễn Lê Liên  quê ở tỉnh Yên Bái, sinh sống tại  phố Thọ Lão Hà Nội, cử nhân Sư phạm, sinh 2 con  gái:  Doãn Lê Nhật Mai . Doãn Lê Minh Ngọc

             

Đời 15-Doãn Trung Đông (tức Sáu) con trai thứ 6 cụ Khắc Thành, Chủ tịch Công đoàn ngành - Tổng cục địa chất, vợ Vũ Thị Toàn quê ở huyện Duy Tiên, ở Hà Nội. sinh 1 con trai: Trung Sơn , và 1 con gái: Doãn Thị Hồng Phương - bác sỹ Đông y chuyên khoa cấp II

                

Đời 16-Doãn Trung Sơn con trưởng cụ Trung Đông, Thạc sỹ kinh tế-Kỹ sư Đại học mỏ Địa chất, vợ Trần Thị Vân Khánh bác sỹ ở Hà Nội, sinh 2 con gái: Doãn Khánh Vân, Khánh Linh.

                       

Đời 15-Doãn Quốc Hiền (tức Bẩy) con trai thứ 7 cụ Khắc Thành, giỗ 3-12, Liệt sỹ chống Mỹ ngành Ngân hàng nhà nước, chính thất Nguyễn Thị Ngoan, sinh 3 con gái: Doãn Hồng Thanh  cử nhân kinh tế. Doãn Xuân Hương. Doãn Hồng Khanh cử nhân điều dưỡng y tế.

           

 

Đời 14-Doãn Trung Bầu con trai thứ 4 cụ Trọng Vũ, giỗ ngày 10-11, chính thất Nguyễn Thị Ngỡi  quê ở tỉnh Hà Nam, giỗ ngày 29-7, sinh 1 trai Trung Bạn, và 1 con gái: Doãn Thị Hoàn.

                         

Đời 15-Doãn Trung Bạn con trưởng cụ Trung Bầu, chính thất: Bùi Thị Thuân sinh 3 con trai Trung Thuấn, Trung Thuận, Trung Nam, và 3 con gái: Doãn Thị Ga, Thị Bích, Thị Thuỷ,

                       

Đời 16-Doãn Trung Thuấn con trai trưởng cụ Trung Bạn, bộ đội chống Mĩ, bệnh binh, vợ  Nguyễn Thị Tuất quê ở Duyên Linh sinh 1 con  trai Doãn Đại Phước cao đẳng kinh tế, và 2 con gái: Doãn Thị Tâm. Doãn Thị Hương  cử nhân kinh tế

 

Đời 16-Doãn Trung Thuận con trai thứ hai cụ Trung Bạn, vợ Trương Thị Mơ quê ở huyện Kim Động , sinh 2 con trai : Trung Duẩn, Trung Dương (mất sớm), và 3 con gái: DoãnThị Mến  (mất sớm) Doãn Thị Diệu Kỹ sư mỏ địa chất, Doãn Thị Thúy cử nhân.

 

 

Đời 17-Doãn Trung Duẩn con trai cụ Trung Thuận, vợ Trần Thị Thu Phương  quê ở Bắc Linh , sinh 1 con trai: Doãn Trường Nhật Minh

 

Đời 16-Doãn Trung Nam con trai thứ 3 cụ Trung Bạn, vợ 1 Phan thị Tứ quê ở tỉnhThái Bình, sinh 2 con gái: Doãn Thị Hải cao đẳng kinh tế, Doãn Thị Linh. Vợ 2 Nguyễn Thị Thúy quê ở huyện Kim Động, sinh 1 con trai:  Doãn Trung Phương.

 

 

Đời 14-Doãn Văn Nhường  con nuôi cụ Trọng Vũ, gốc ở làng Hải Yến-Tiên Lữ, sinh 1 con trai: Văn Hải

           

Đời 15-Doãn Văn Hải con cụ Văn Nhường, chính thất sinh 3 con trai : Trung Bảng, Trung Trì, Trung Uyên, và 5 con gái: Doãn Thị Mật ,Thị Tô ,Thị Mỳ, Thị Miến, Thị Bẩy. Thứ thất: sinh 1 gái: Doãn Thị Tám.

           

Đời 16-Doãn Trung Bảng (ký Bảng), con trai trưởng cụ Văn Hải, chính thất: Bùi Thị Nhiên, sinh 1 con gái: Doãn Thị Căn. Thứ thất Bùi Thị Tân quê ở Hạ Cát, sinh 3 con trai: Trung Nhỡn, Trung Phong, Trung Lân, và 4 con gái: Doãn Thị Mùi giáo viên mầm non, Doãn Thị Canh,  Doãn Thị Thơm cử nhân Sư phạm, Doãn Thị Loan.

                         

Đời 17- Doãn Trung Nhỡn con trai trưởng cụ Trung Bảng, Sỹ quan Quân Đội, vợ  Vũ Thị Thời quê ở huyện Ân Thi, sinh  sống ở Thanh Xuân, Hà Nội, sinh 1 con  trai Doãn Đức Thiện học Đại học KTQD, và 1 con gái: Doãn Thị Diệu Linh

 

 

Đời 17-Doãn Trung Phong con trai thứ 2 cụ Trung Bảng, vợ Trần Thị Phương,  sinh 2 con trai: Doãn Trung Phú sỹ quan Quân đội. Doãn Trung Quý

 

Đời 17-Doãn Trung Lân con trai thứ 3 cụ Trung Bảng, vợ Đoàn Thị Lê, sinh 2 con trai: Doãn Trung Long học Đại  học Hàng Hải. Doãn Trung Hiếu

 

Đời 16-Doãn Trung Trì con thứ 2 cụ Trung Hải,Thượng tá công an, vợ 1 Bùi Thị Mỳ quê ở Đoàn Đào, sinh 2 con  gái: Doãn Thị Hoàng Giang, Doãn Thị Đệ.  Vợ 2 Trần Thị Thừa quê ở tỉnh Nam Định, sinh sống tại Hà Nội,  sinh 2 con trai Hoàng Hà, Doãn Ngọc Sơn (mất sớm), và 1 con gái: Doãn Thị Len

                         

Đời 17-Doãn Hoàng Hà  con trai trưởng ông Trung Trì, vợ Hoàng Thị Thùy ở Hà Nội, sinh 3 con  gái: Doãn Long Quỳnh Như, Doãn Long Quỳnh Anh, Doãn Long Quỳnh Châm.

                         

Đời 16-Doãn Trung Uyên con thứ 3 cụ Trung Hải, vợ Bùi Thị Hòa sinh 3 con trai: Trung Khiết, Trung Thanh, Trung Trà, và 1 con gái: Doãn Thị Lựu.

                         

Đời 17-Doãn Trung Khiết con trai trưởng cụ Trung Uyên, vợ Nguyễn Thị Thuận, sinh 3 con trai : Trung Triều, Trung Bình, Minh Thương, và  1 con gái:  Doãn Thị Hạnh

 

Đời 18-Doãn Trung Triều con trai trưởng ông Trung Khiết, vợ Nguyễn Thị Bích quê ở Hà Linh sinh 3 con gái:Doãn Thị Thủy, Doãn Thị Minh Thu, Doãn Thị Hoàng Ngân

 

Đời 18-Doãn Trung Bình con trai thứ 2 ông Thanh Khiết, vợ Đặng Thị Oanh quê ở Tống Phan, sinh 1 con trai Doãn Trung Nam, và 1 con gái: Doãn Thị Trà My.

                       

Đời 18-Doãn Minh Thương con trai thứ 3 ông Thanh Khiết, vợ Bùi Thị Dậu sinh 2 con  gái: Doãn Thị Hoàng Mai. Doãn Thị Hồng Dung

Đời 17-Doãn Trung Thanh con trai thứ 2 cụ Trung Uyên, vợ Nguyễn Thị Thư sinh 1 con trai:

Doãn Thanh Tùng

 

Đời 17-Doãn Thanh Trà con trai thứ 3 cụ Trung Uyên, mất 9-2016, vợ Nguyễn Thị Hiền sinh 2 con trai Hoàng Dương, Hoàng Đương, và  1 con gái: Doãn Thị Hoàng Giang.

                       

 

 

Phân chi cụ Trung Dương

           

Cụ bà Đội Hài bà là con gái cụ Doãn Trọng Đệ (Đời12), nhận cụ Thị Như (cụ xã Như) làm con nuôi, cụ Như sinh 1 con trai mang họ mẹ Doãn Trung Dương.

           

Đời 15-Doãn Trung Dương con trai cụ Xã Như, bà chính thất sinh 4 con gái: Doãn Thị Sinh (cụ Hựu) Doãn Thị Tĩnh (cụ Kỹ) Doãn Thị Thanh (cụ Sóc). Doãn Thị Đạt, bàThứ thất: Nguyễn Thị Tầy sinh 1 con trai: Trung Khanh

 

Đời 16-Doãn Trung Khanhcon cụ Trung Dương, vợ Nguyễn Thị Bé sinh 3 con trai: Trung Khang, Trung Tuấn, Trung Tú, và 3 con gái: Doãn Thị Mai,Thị Hoa, Thị Mến.

 

Đời 17-Doãn Trung Khang con trai trưởng cụ Trung Khanh, vợ Nguyễn Thị Hiền sinh 1 con trai Doãn Trung Hiếu, và 3 con gái: Doãn Thị Hòa cao đẳng Kinh tế. Doãn Thị Trang. Doãn Thị Huyền

 

Đời 17-Doãn Trung Tuấn con trai thứ 2 cụ Trung Khanh, vợ Nguyễn Thị Khuyến sinh 2 con trai: Doãn Trung Hùng, Doãn Trung Dũng,1 gái: Doãn Thị Hằng

                         

Đời 17-Doãn Trung Tú con trai thứ 3 cụ Trung Khanh, vợ Uông Thị Thủy sinh 2 con trai: Doãn Đức Huy, Doãn Đức Hoàng.

 

 

 

Phân chi Bính 3

 

Đời 12-Doãn Trọng Sương con trai thứ 4 cụ Trọng Tráng, sinh 3 con trai : Trung Phẩm, Trung Đỉnh, Trung Hiển, và 1con  gái: Doãn Thị Nhâm.

                         

 

Đời 13-Doãn Trung Phẩm con trai trưởng vụ Trung Sương, giỗ ngày 2-5, chính thất Trần Thị Phát  sinh 3 con trai Trung Hứa, Trung Lượng, Trung Dư, và 3 con gái: Doãn Thị Kỷ, Thị Cát ,Thị Chiều.

                         

 

Đời 14-Doãn Trung Hứa con trai trưởng cụ Trung Phẩm, Chính thất Vũ Thị Dần sinh 1 con  gái: Doãn Thị Độ. Thứ thất Trần Thị Hiền quê ở tỉnh Thái Bình, sinh 2 con trai: Doãn Trung Từa (liệt sỹ), Trung Hinh, và  4 con gái: Doãn Thị Quỳ, Thị Tứ, Thị Nhụ, Thị Nhàn.

                         

 

Đời 15-Doãn Trung Hinh con trai thứ 2 ông Trung Hứa, vợ Hoàng Thị Nguyệt  quê ở Trần Cao sinh 2 con trai: Doãn Trung Giang, Doãn Trung Khiên,và 1 con gái: Doãn Thị Sâm.

 

Đời 14-Doãn Trung Lượng con trai thứ 2 cụ Trung Phẩm, chính thất: họ Phạm, sinh 1 con trai Trung Ngạc, và 4 con gái: Doãn Thị Du, Thị Nghiệp, Thị Mỵ, Thị Đàn.

 

 

Đời 15-Doãn Trung Ngạc con trai cụ Trung Lượng, chính thất Trịnh Thị Cử quê ở Duyên Linh  sinh 1 con trai: Thiện Tốn, và  3 con gái: Doãn Thị Lương, Thị Lan, Thị Huệ.

 

Đời 16-Doãn Thiện Tốn con trai cụ Trung Ngạc, vợ Trần Thị Khuy, sinh 1 con trai và 1 con gái: Doãn Tuấn Anh cao đẳng Sư phạm. Doãn Trần Huyền Chi

 

Đời 14-Doãn Trung Dư con trai thứ 3 cụ Trung Phẩm,  tu tại gia, dạy chữ Nho, không lấy vợ.

 

Đời 13-Doãn Trung Đỉnh con trai thứ 2 cụ Trọng Sương, chính thất: Bùi Thị Chám sinh 3 con trai: Doãn Trung Cửu, Trung Lục, Trung Thuỷ. Gia đình di cư vào miền Nam.

 

Đời 14-Doãn Trung Cửu con trai trưởng cụ Trung Đỉnh, cán bộ Cục Giao tế Trung ương, chính thất Nguyễn Thị ThêmHà Nội, sinh 2 con trai: Thế Vĩnh, Thế Phúc, và  4 con gái: Doãn Thị Dung, Thị Nga, Thị Nguyệt Bác sỹ, Thị Bích.

 

Đời 15-Doãn Thế Vĩnh con trai trưởng cụ Trung Cửu, làm ở Báo CA Nhân dân, vợ Nguyễn Thị Phương Hà ở Hà nội, sinh 1 con trai Thế Vinh, và 1 con gái: Doãn Thị Phương Mai cử nhân kinh tế 

 

Đời 16-Doãn Thế Vinh con trai trưởng ôngThế Vĩnh, Kỹ sư ngành Kỹ thuật Quân đội, vợ Nguyễn Thị Hằng  ở Hà Nội cử nhân Sư phạm.

                       

 

Đời 15-Doãn Thế Phúc con trai thứ 2 cụ Trung Cửu, vợ Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh sống tại  Hà Nội,sinh 1 con trai: Doãn Hoàng Giang

             

 

Đời 13-Doãn Trung Hiển (Cụ Cai Hiển)  con trai thứ 3 cụ Trọng Sương, chính thất Nguyễn Thị Muối, sinh 3 con trai: Trung Diệp, Trung Đạt, Trung Binh, và 6 con gái: Doãn Thị Hiện (mất sớm) Thị Hội, Thị Hè, Thị Điển, Thị Hiệp, Thị Xây.

                         

 

Đời 14-Doãn Trung Diệp (liệt sỹ) con trai trưởng cụ Trung Hiển, chính thất Vũ Thị Hà quê ở Duyên Linh , sinh 3 con trai :Trung Diễm, Trung Tuấn, Trung Cúc, và 1 con gái: Doãn Thị Láng.

                       

 

Đời 15-Doãn Trung Diễm con trai trưởng cụ Trung Diệp, vợ Hoàng Thị Hoàn quê ở xã Tiên tiến,  sinh 2 con trai Doãn Trung Thắng-Bác sỹ, Doãn Trung Dũng-Kỹ sư Nông Nghiệp. và 1 gái: Doãn Thị Thanh     

                         

Đời 15-Doãn Trung Tuấn  con trai thứ 2 cụ Trung Diệp,vợ Bùi Thị Vàng, sinh 1 con trai Doãn Trung Tiến, và 2 con gái: Doãn Thị Hiền, Thị Hậu.

                          

Đời 15-Doãn Trung Cúc  con thứ 3 cụ Trung Diệp, vợ Trần Thị Huế, sinh 1 con trai Doãn Nhật Minh, và 3 con gái: Doãn Thị Thùy Trang cử nhân kinh tế. Doãn Thị Nhật Hạ, Doãn Thị Thùy Dương

                                   

           

Đời 14-Doãn Trung Đạt con trai thứ 2 cụ Trung Hiển, vợ Nguyễn Thị Vợi quê ở xã Nhật Quang, sinh 1 con trai: Thành Chung, và 2 con gái: Doãn Thị Lý, Thị Liễu.

 

Đời 15-Doãn Thành Chung con trai cụ Trung Đạt, vợ Vũ Thị Thương quê ở tỉnhHải Dương ,sinh 2 con  gái:Doãn Huệ Linh. Doãn Phương Thảo.

 

Đời 14-Doãn Trung Binh con trai thứ 3 cụ Trung Hiển, chính thất: Nguyễn Thị Giám quê ở xã Kim Phương, sinh 4 con trai: Trung Hùng, Trung Chỉnh, Trung Quân, Trung Quyện, và 2 con gái: Doãn Thị Bé, Thị Hằng.

                         

 

Đời 15-Doãn Trung Hùng  con trai trưởng cụ Trung Binh, vợ Đoàn Thị Quyến,  sinh con 3 trai Trung Mạnh, Trung Giỏi, Trung Giang, và 1 con gái: Doãn Thị Mơ

                         

Đời 16-Doãn Trung Mạnh con trai trưởng ông Trung Hùng, vợ Hoàng Thị Lý. sinh 1 con trai: Doãn Hoàng Đông           

 

Đời 15-Doãn Trung Chỉnh con trai thứ 2 cụ Trung Binh, vợ Nguyễn Thị Ngọc - sinh 1 con trai Doãn Thành Công , và 3 con gái: Doãn Thị Mơ, Thị Dược, Thị Nhung.

                                   

Đời 15-Doãn Trung Quân con trai thứ 3 cụ Trung Binh, vợ Phùng Thị Tươi , sinh 1 con trai Doãn Trung Trưởng , và 3 con gái: Doãn Thị Yến, Thị Thanh Nhàn, Thị Hồng Anh

 

 

Đời 15-Doãn Trung Quyện con trai thứ 4 cụ Trung Binh, vợ Hoàng Thị Nhàn sinh 1 con trai: Doãn Hoàng Minh.


 

 

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả Liên chi Quảng Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server chi 5 Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Chi 3 Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Doãn Văn , Nhuệ Sâm
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hòa Bình
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ CÁC CHI HỌ DOÃN Ở NGHỆ AN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ CHI PHƯƠNG CHIỂU
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia Phả chi An Duyên
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả của nhà họ Doãn ở Nhị Khê
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Cổ Định

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)