TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
chi 5 Hoành Lộ

  Chi  5  Hoành lộ

 

21523.43  Đời thứ 7-Doãn Đình Tuy tự Đình Cổn, hiệu Thuần hậu,  con thứ 3 cụ  Đình Phả, sinh năm 1701, mất năm 1762 thọ 61 tuổi. Năm 1741 thời Lê Cảnh Hưng có quân công được giữ chức đội trưởng. chính thất Nguyễn Thị Mỹ hiệu Từ ý mất 23/11, sinh 5 con trai: Đình Lâm, Đình Nhượng, Đình Khuông, Đình Siêu, Đinh Hoạt (Ba cụ sau khuyết).

 

 

21523.431  Đời 8-Doãn Đình Lâm tự Đình Bút, con trưởng cụ Đình Tuy, thời Cảnh Hưng có quân công  cựng với cha nờn cũng  được giữ chức đội trưởng,   thường  gọi là ụng Chưởng Bút, chính thất Nguyễn Thị Định  sinh 2 con trai Đình Đính và Đình Hãn (chi này di đến thôn ngoại xã Câu Tử huyện Thuỷ Đường, Hải Phòng ).

 

21523.432   Đời 8- Doãn Đình Nhượng tự Đình Quyền hiệu Mẫn Tiệp, con trai thứ 2 cụ Đình Tuy, ngày mất 7-2, chính thất Nguyễn Thị Mễ hiệu Từ Nguyên, ngày mất  24-1, sinh  2 con trai: Đình Tuận, Đình Tuyển và 2 con gái: Doón Thị Suý, Doón Thị Triệu

 

đời thứ 9

21523.4321  Đời 9-Doãn Đình Tuận hiệu Mẫn Tiệp, con trưởng cụ Đình Nhượng,  giữ chức Cai Hợp (nên có hiệu là ông chưởng Tuận, không cú con,  con nuôi Đỡnh Nhật

 

21523.43211  Đời 10- Doãn Đình Nhật  con nuôi cụ Đình Tuận,  sinh  con trai  Đình Nguyệt.

 

*1  Đời 11-Doãn Đình Nguyệt  con cụ Đình Nhật sinh 2 con trai: Đình Bài, Đình Thát.

 

21523.4322  Đời 9-Doãn Đình Tuyển tự Phúc Soạn, con trai thứ 2 cụ Đình Nhượng.Giữ chức cai hợp, chính thất Nguyễn Thị Cát con  cụ Nguyễn Lẻ Điền ở Hoành lộ,  sinh 3 con trai Đình Viễn, Đình Huy, Đình Thuật (Phật Tử) và  3 con gái.

 

đời thứ 10  Nhánh 1

21523.43221   Đời 10-Doãn Đình Viễn con trai trưởng cụ Hiệp Tuyên, làm khán thủ, chính thất Vũ Thị Cơ người làng Hoành Lộ, sinh 3 trai: Đình Tuỳ, Đình Thích , Đình Phùng, con gỏi Doón Thị Cụng ( hiệu Thanh Xuõn Quế hoa )

 

 *1  Đời 11- Doãn Đình Tuỳ hiệu Thời Nghĩa, là con trai trưởng cụ  Viễn, chính thất Nguyễn Thị Đán người làng Hoành Lộ, sinh 3 con trai: Đình Liên (không có con), Doãn Đình DuậtDoãn Đình Giá  và con gái  Doón Thị Mậm  chồng là Vũ Hữu Luận  ở lxã Giao Tân cú 2 con trai Vũ Âu, Vũ Cách .

 

*2   Đời 11-Doãn Đình Thích con trai thứ 2 cụ Đình Viễn, chính thất Nguyễn Thị Thiện  Hoành Lộ, sinh 3 con trai Đình Nhạ,  Đình Trù, Doón Đình Trì đi tu  ở chùa Tân Lục, huyện Nam Trực Nam định .

 

*3    Đời 11-Doãn Đình Phùng con thứ ba cụ Đình Viễn, mất ngày 12-4, chính thất Nguyễn Thị Nình mất ngày 25-10, con cụ NguyễnViết Ngạn ở Hoành Lộ sinh 5 con trai: Đình Tương, Đình Thông, Đình Đạt, Đình Quát, Đình Biên, năm Khải Định thứ 8 cụ Biên di cư đến  ấp Ân Phúc phủ Nghĩa Hưng.

 

*31  Đời 12- Doãn Đình Tương con trưởng cụ Đình Phùng, mất ngày 8-6  thọ 84 tuổi, chính thất Đặng Thị Hồi con cụ nho Hịch người Hoành Lộ,  thọ 83 tuổi,  sinh 3 con  trai: Đình Kỳ, Đình Lai, Đình Tửu (mất sớm) và con gái:  Doón Thị Thục  chồng là Nguyễn  Hỳc ở Hoành Lộ.

 

*311  Đời 13-Doãn Đình Kỳ con trai trưởng cụ Đình Tương, làm khán thủ, mất ngày 12-9-1960  thọ 81 tuổi, chính thất Trần Thị Sít người làng Hoành Lộ mất ngày 17-3,  sinh 3 con  trai: Đình Cầm, Đình Thể (mất sớm), Đình Đảo  và 3 con gái: Doón Thị Ngan  chồng là Lờ Đản  Hoành Tam. Doón Thị Ngỗng lấy chồng là Vũ Đình Nhai người ấp Hưng Thịnh tỉnh Thái Bình. Doón Thị An  chồng là Nguyễn Lợi Hoành Lộ.

 

*3111   Đời 14-Doãn Đình Cầm con trưởng cụ Đinh Kỳ sinh năm 1908 mất ngày 3-6. Phần mộ tại gò ông Tố Sài Gòn, chính thất Nguyễn Thị Ngông  con cụ Nguyễn  Khiển người làng Hoành Lộ, mất ngày 30-3 thọ 74 tuổi, sinh 3 con trai : Đình Trừng (mất sớm), Đình Hiền (mất sớm) Đình Thi và 2 con gái  Doón Thị Thân  chồng là Nguyễn Văn Sót Hoành Lộ, Doón Thị Dậu  chồng Nguyễn Duy người Thái Bình, Thứ thất Nguyễn Thị Quyên sinh con  trai  là Thắng mang họ mẹ.

 

*31113  Đời 15-Doãn Đình Thi con thứ 3 cụ Đình Cầm, sinh năm 1933  làm thợ mộc, v Lê Thị Phòng sinh năm 1934 con cụ Lê Hữu Thước người huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, sinh ra 5 con trai Đình Hương, Đình Thú, Đình Hùng, Đình Dũng, Đình Sĩ. và 2 con gái Thị Ngọ (mất sớm), Doãn Thị Hạnh  chồng Đào Văn Nam  Nhu Lễ huyện Kiến Thuỵ-Hải Phòng.

 

**1   Đời 16-Doãn đình Hương con trưởng ông Đình Thi. sinh năm1957, v Nguyễn Thị Lan sinh 2 con gái: Doón Thị Giang, Doón Thị Chanh chồng Phạm Văn Tùng  Phố Mới Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

 

**2   Đời 16-Doãn đình Thú sinh năm 1960, bộ đội hải quân xuất ngũ bị tai nạn  Đắc lắc ngày 9-2 năm Kỷ Mão, 40 tuổi.

 

**3   Đời 16-Doãn đình Hùng là con thứ 3 ông Đình Thi, sinh năm 1967, v Đặng Thị Sáu sinh năm 1972 con ông Đặng Văn Thiệu ở Hoành Lộ, sinh 3 con trai: Đình Mạnh năm 1992  Đình Đoàn (mất sớm), Đình Sang năm 1997

 

**4  Đời 16-Doãn đình Dũng con thứ 4 ông Đình Thi sinh năm Quý Sửu, vNguyễn Thị Dinh sinh năm 1980, con ông Nguyễn Văn Ngà Hoành Lộ, sinh con trai: Doãn Đình Đại năm 2008 và con  gái: Doón Thị Dung sinh năm 2005.

 

**5   Đời 16-Doãn đình Sĩ con trai thứ 5 ông  Đình Thi, sinh năm 1977, vPhạm Thị Nghĩa sinh năm 1985, con ông Phạm Văn Dục ở Hoành Tam, sinh 1 trai: Doãn Đình Minh ngày 26-9-2005.

 

 

*3113  Đời 14-Doãn đình Đảo  con trai út của cụ Đình Kỳ, v Đặng Thị Rụt người Hoành Lộ, sinh 2 con gái: Doón Thị Đào  chồng Đặng Văn Hộ, Doón Thị Lu  chồng là Đặng Văn Phùng người Hoành Lộ, Thứ thất Liêu Thị Xuân  người xã Giao Minh sinh 2 con trai: Đình Hải, Đình Nam.

 

*31131  Đời 15- Doãn đình Hải v Nguyễn Thị Bưởi quờ xã Bình Hoà Giao Thuỷ, sinh 1 con trai, 1 con gái.

 

*312 Đời 13-Doãn đình Lai sinh năm 1894 mất ngày 2-10  thọ 83 tuổi, chính thất Đặng Thị Rộng người làng Hoành Lộ, mất ngày 17-1, sinh 3 con trai: Doón Đình Truyền (đó mất), Đình Quy, Đình Vãng và  2 con gái: Thị Huệ (mất tích) Doón Thị Nụ  chồng là Nguyễn    Hoành Lộ

 

 

*3122  Đời 14- Liệt sĩ Doãn đình Quy con thứ 2 cụ Đình Lai, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, v Nguyễn Thị Liễu ( đó tái giá)

 

 *3123  Đời 14-Doãn đình Vãng con thứ 3 cụ Đình Lai, mất ngày 21-12-1976, là thương binh chống Pháp, v Nguyễn Thị Mận quờ xã Hồng Thuận-Giao Thuỷ, sinh 4 con trai: Đình Vang, Đình Hà, Đình Vui, Đình Bình (mất sớm) và  3 con gái: Doón Thị Mừng  chồng Đoàn Văn Cường huyện Châu Thành -Đồng Nai, Doón Thị Hoa  chồng Lê Văn Phi người làng Hoành Tứ, Doón Thị Nở  chồng Nguyễn Ngọc Phan tỉnh Tây Ninh.

 

 

*31231  Đời 15-Doãn đình Vang  con trai trưởng ông Đình Vãng, sinh năm 1957, v Nguyễn Thị Thêu sinh năm 1961 quờ ở xã Giao Tiến, sinh con trai : Đình Tuấn và  2 con gái:  Doón Thị Tâm  chồng Nguyễn Văn Thông Hoành Lộ, Doón Thị Tuyết sinh ngày 7-9-1983.

 

**1  Đời 16-Doãn đình Tuấn con ụng Đình Vang, sinh năm 1978 ,v Đậu Thị Quyên sinh năm 1982 quờ ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An.

*31232  Đời 15 Doãn đình Hà con trai thứ 2 ông Đình Vãng, sinh năm 1960, vợ Đỗ Thị Hoa sinh năm 1961 quờ ở xã Giao Tiến, sinh con trai: Đình Bắc,  con gái Doón  Thị Giang  chồng Phạm Trọng Phúc người làng Hoành Tứ

**1  Đời 16-Doãn đình Bắc con ụng Đình Hà, v Trần Thị Thêm sinh con trai: Doãn Trần Việt Anh

 

*31233  Đời 15-Doãn đình Vui con trai thứ 3 ông Đình Vãng, v Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1968  con  ông Nguyễn Yêm người làng Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Doãn Đình Cường sinh năm1989, Doãn Đình Nam sinh năm 1994.

 

*32   Đời 12-Doãn đình Thông con thứ 2 cụ Đình Phùng, mất ngày 9-5 thọ 79 tuổi, chính thất Trần Thị Nịnh mất ngày 22-7 con cụ Trần Văn Sách người làng Hoành Lộ,  sinh 3 con trai: Đình Uyển, Đình Sáng, Đình Khảm (không biết đi đâu) và  3 con gái: Doón Thị Hon chồng là Đặng Tu sinh con trai là Phổ đi Nam Kỳ, Doón Thị Nông  chồng là Nho Cư sinh 3 con trai Tuyến, Kỳ, Hựng,  Doón Thị Cúc (mất sớm)

*321  Đời 13-Doãn đình Uyển tự Viên Hựu, con trai trưởng cụ Đình Thông, mất ngày 3/6  thọ 64 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Tý hiệu Diệu Phu, con gái cụ Nguyễn Viết Thuỵ người  Hoành Lộ, mất ngày 27/5  thọ 70 tuổi,  sinh 3 con trai: Đình Vị, Đình Định, Đình Phương và 3 con  gái: Doón Thị Nhị lấy ông Đặng Thoả Hoành Lộ, Doón Thị Thoi lấy ông Nguyễn Huân Hoành Lộ,  và một mất sớm.

 

*3211   Đời 14-Doãn đình Vị  con trai trưởng cụ Đình Uyển, sinh ngày 20-10-1910 mất ngày 17-9-1991thọ 82 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Nhỏ sinh năm 1912 mất ngày 7-8-2008,  con  cụ Nguyễn Viết Chuẩn Hoành Lộ, sinh 4  con trai: Đình Đàm, Đình Thành (mất sớm) Đình Thức, Đình Lượng và  2 con gái: Doón Thị Đài  chồng là Nguyễn An Ba, Doón Thị Yến

*32111  Đời 15-Doãn đình Đàm  con trai trưởng cụ Đình Vị, sinh năm 1946,  kỹ sư địa chất, v Trần Thị Châu sinh năm 1954, quờ ở  xã Nhân Phúc huyện Lý Nhân.

 

*32113  Đời 15-Doãn đình Thức là con trai thứ 3 cụ Đình Vị, sinh năm 1955, v Đỗ Thị Nhung sinh năm 1959  con  cụ Đỗ Tuý ở Hoành Tam, sinh 2 con trai: Doãn Đình Khiêm sinh năm 1988  Doãn Đình Tiến sinh năm 1993 và  2 con gái: DoónThị Lan chồng Nguyễn Văn Viết huyện Mê Linh DoónThị Ngọc  chồng Trần Quang Tiển ở xó  Giao Hương, Giao Thuỷ

 

*32114   Đời 15-Doãn đình Lượng con trai thứ tư cụ Đình Vị, sinh năm 1958  bác sỹ Y khoa , v Trần Thị Thơm  con ụng Trần Văn Quỳ ở xã Giao Thanh cũng là bác sĩ, sinh con trai: Doãn Đình Hùng và con  gái: Doãn Thị Hoa

*3212   Đời 14- Doãn đình Định hiệu Phúc Bình, con trai thứ 2 cụ Đình Uyển sinh năm 1923 mất ngày 23-8-2009, chính thất Nguyễn Thị Vinh sinh năm 1930 con  cụ Nguyễn Toán  xã Giao Châu, Giao Thuỷ, sinh 5 con trai: Đình Hiền, Đình Thảo sinh năm 1971 , Đình Sự, Đình Của (mất sớm), Đình Nghị (mất sớm) và  3 con gái: Doón Thị Dung  chồng là  Nguyễn Thái người Hoành Lộ, Doón Thị Hoà, Doón Thị Thuận chồng Nguyễn Viết Kim ở huyện ý Yên, Nam Định.

 

*32121  Đời 15- Doãn đình Hiền con trai trưởng cụ Đình Định, sinh năm 1964, v Nguyễn Thị Lan sinh năm 1968, 2 con trai: Doãn Đình Hiệp sinh năm 1989, Doãn Đình Hiếu sinh năm 1994

 

 

*32123  Đời 15-Doãn đình Sự con trai thứ 3 cụ Đình Định, sinh năm 1974, v Trần Thị Thanh sinh năm 1977 quờ xã Hồng Thuận-Giao Thuỷ, sinh 2 con gái  Doãn Thị Hoài  năm 2003   Doãn Thị Anh  năm 2007

 

 

* 3213    Đời 14-Doãn đình Phương con trai thứ 3 cụ Đình Uyển, sinh năm 1929, v  Nguyễn Thị Hợi sinh năm 1933 con cụ Nguyễn Dật người  xã Giao Châu-Giao Thuỷ, sinh 8 con trai: Đình Cát, Đình Viện, Đình Đương, Đình Giáp, Đình Huyên, Đình Mưu, Đình Thư, Đình Tám và 1con gái: Doón Thị Hường  đi tu tại chùa Ngọc Tỉnh.

 

*32131   Đời 15-Doãn đình Cát, con trai cả cụ Đình Phương, v Nguyễn Thị Thuỳ người làng Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Đình Hoàng, Đình Thuỷ

 

**1   Đời 16- Doãn đình Hoàng con  cả ụng Đình Cát, vợ tờn là Trình, người xã Giao An, sinh 2 con gái: Thị Ninh, Thị Nhi

 

*32132  Đời 15-Doãn đình Viện con trai thứ 2 ụng Đình Phương, sinh năm 1957 v  Nguyễn Thị Đào sinh năm 1954 người làng Hoành Lộ, sinh 3 con  trai: Đình Miện, Đình Vĩnh, Đình Tuyến

**1    Đời 16-Doãn đình Miện con cả ông Đình Viện, sinh năm 1983, v Phạm Thị Hương sinh năm 1987 quờ xã Hoành Sơn, sinh 2 con trai:    Doãn Đình Duy sinh năm 2006, Doãn Đình Thanh sinh năm 2008

**3   Đời 16- Doãn đình Tuyến con trai thứ 3 ông Đình Viện, sinh năm 1988, v Phạm Thị Thuỷ sinh năm 1989  quờ xã Bình Hoà-Giao Thuỷ

 

*32133  Đời 15- Doãn đình Đương con thứ 3 ụng Đình Phương, sinh năm 1959, v  Đỗ Thị Sen người xã Hồng Thuận-Giao Thuỷ, sinh 2 con trai: Doãn Đình Nguyên ,  Doãn Đình Đông

 

 

*321324   Đời 15-Doãn đình Giáp con trai thứ 4 cụ Đình Phương, sinh năm 1965, v Lê Thị Hoa sinh năm 1973 người xã Hoành Sơn, sinh 2 con trai: Doãn Đình Sơn sinh năm 1999 Doãn Đình Nam sinh năm 2001

 

*321325    Đời 15- Doãn đình Huyên  con thứ 5 cụ Đình Phương, v Nguyễn Thị Tơ người làng Hoành Lộ, sinh 3 con gái: Thị Quyên, Thị Mai, Thị Trúc

 

*321327   Đời 15-Doãn đình Thư là con trai thứ 7 cụ Đình Phương, v Đặng Thị Síu người làng Hoành Lộ, sinh con  gái: Doãn Thị Điệp.

*321328  Đời 15-Doãn đình Tám con trai thứ 8 cụ Đình Phương, sinh năm 1976,v Nguyễn Thị Thuỷ sinh năm 1979 quờ  xã Thuỷ Xuân-Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình.

 

 

* 322  Đời 13-Doãn đình Sáng con trai thứ 2 cụ Đình Thông, mất ngày 29-9, chính thất Phạm Thị Khoát con  cụ Phạm Hoành  làng Hoành Tứ, sinh  con trai: Đình Chế (đi phu đồn điền cao su năm 1942 ), và con gái: Doón Thị Khuy  chồng là  Đỗ Phiệt ở xã Giao Châu-Giao Thuỷ,

 

 

*33   Đời 12-Doãn đình Đạt con trai thứ 3 cụ Đình Phùng, mất ngày 4-3 thọ 60 tuổi, chính thất  Thị Ké con  cụ  Sơn người  Hoành Lộ, mất ngày 14-6  thọ 60 tuổi,  sinh 2 trai: Đình Điều, Đình Mậm và  con gái: Doón Thị Hạt

 

*331   Đời 13-Doãn đình Điều con trưởng cụ Đình Đạt, mất ngày 7-2-1945  thọ 53 tuổi, sinh 2 trai: Đình Hiền, Đình Hoà (đều mất sớm) và  4 con gái: Thị Nghé, Thị Gái, Thị Rện (đều mất sớm), Doón Thị Mào chồng là Nguyễn Khả Cửu  Hoành Lộ

 

đời thứ 12

*43221 34   Đời 12- Doãn đình Quát con thứ 4 cụ Đình Phùng, mất ngày 11-6  thọ 77 tuổi, chính thất Đặng Thị Vượn con cụ Đặng Tráng người Hoành Lộ. mất ngày 19-5, sinh 5 trai: Đình Lu (mất sớm) Đình Xoài (mất sớm), Đình Hộ, Đình Hoạt, Đình ằng.và  3 con gái: Doón Thị Hót chồng là  Nguyễn Hiếu người Hoành Lộ, Doón Thị He chồng là Nguyễn Thiên người Đồng Phù, Doón Thị ít chồng là  Đặng Tôn Hoành Lộ.

 

 

*343   Đời 13-Doãn đình Hộ con trai thứ 3 của cụ Quát, sinh ngày 15-3.  mất ngày 15-5 năm 1945, chính thất Nguyễn Thị Tròn con cụ Nguyễn Duyên  Hoành Lộ,  mất ngày 20-10 thọ 63 tuổi, sinh 4 con trai: Đình Mô, Đình Hệ ( đi phu đồn điền cao su Bến củi Tây ninh), Đình Hảo, Đình Hạc và  con gái: Thị Gái lấy ông Doãn Sóc người Hoành Lộ.

 

 

*3431   Đời 14-Doãn Đình Mô con trưởng cụ Đình Hộ, sinh năm 1919, chính thất Lê Thị Đức  con gái cụ Lê Văn Xứng người xã Trà Đông tỉnh Tây Ninh, 1 con gái  Doãn Thị Bé sinh năm Kỷ Dậu.

 

 

*3433 Đời 14-Doãn Đình Hảo con thứ 3 cụ Đình Hộ, mất ngày 25-11-2009 thọ 87 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Cúc sinh năm Nhâm Thìn  con cụ Nguyễn Thuận Hoành Lộ, sinh 6 con  trai: Đình Liên, Đình Việt, Đình Vinh, Đình Dự, Đình Hưng, Đình Quang  3 con gái: Doón Thị Khuy  chồng Nguyễn Văn Nhu xã Xuân Phú-Xuân Trường-Nam Định, Doón Thị Cài  chồng Phạm Chí Thiện xã Xuân Hùng-Xuân TrườngDoón Thị Mai (đi bộ đội mất tích).

 

 

*34331  Đời 15-Doãn Đình Liên con trưởng cụ Đình Hảo, v Đỗ Thị Tâm  quờ xã Giao An, sinh 1 con trai:  Đình Tuyến.

 

**1 Đời 16- Doãn Đình Tuyến con ông Đình Liên, vNguyễn Thị Nhị ,sinh 1 trai: Doón Đình Tuyên con gái: Doón Thị Hương

 

*34332  Đời 15- Doãn Đình Việt con thứ 2 cụ Đình Hảo, v Phạm Thị Hiền người quận Đống Đa-Hà Nội, sinh 2 trai: Đình Hiếu (mất sớm) Doãn Đình Nam

 

*34333 Đời 15- Doãn Đình Vinh con thứ 3 cụ Đình Hảo, v Phạm Thị Mậu  người xã Xuân Hùng-Xuân Trường Sinh 1 trai: Đình Cường và 2 con gái: Thị Vui, Thị Vi

 

**1  Đời 16- Doãn Đình Cường con trưởng ụng  Đình Vinh,v Hà Thị Lan  quờ xó Yên Phú -ý Yên-Nam Định, con  gái: Doãn Thị Mi

 

*344 Đời 13- Doãn Đình Hoạt con trai thứ 2 cụ Đình Quát, chính thất Đặng Thị Quất con  cụ Đặng Viết Tuy người  Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Đình Lục, Đình Quyên và 1 con  gái.

 

*3441  Đời 14-Doãn Đình Lục con trai trưởng cụ Đình Hoạt, mất ngày 29 tháng Giêng năm 2006, v Trần Thị Liễu sinh năm 1937 người xã Hồng Thuận-Giao Thuỷ, sinh 3 con trai: Đình Chung, Đình Hoà, Đình Sơn và  4 con  gái: Doón Thị Đào chồng là Trần Văn Hoà ở huyện Hải Hậu, Doón Thị Hoa chồng là Phạm Văn Tám  xã Bình Hoà-Giao Thuỷ, Doón Thị Hà chồng là Hoàng Văn Tương xã Giao Tiến, Doón Thị Trà chồng là Trịnh Văn Hoán  xã Giao Tiến huyện Giao Thuỷ.

 

*34411  Đời 15-Doãn Đình Chung con trai trưởng cụ Đình Lục, sinh năm 1962, v Vũ Thị Thảo sinh năm 1962 quờ xã Giao Tiến, sinh 2 con trai Đình Dũng , Doón Đình Kiên sinh năm 1992

 

**1  Đời 16-Doãn Đình Dũng  con  trưởng ông Đình Chung, sinh năm 1987,  v Phạm Thị Lan sinh năm 1987 quờ ở  huyện Trực Ninh.

 

*34412  Đời 15-Doãn Đình Hoà  con trai thứ hai cụ Đình Lục, sinh năm 1964,vTrần Thị Hồng sinh năm 1968 quờ ở  huyện Trực Ninh, sinh 1 trai: Doãn Đình Hùng năm 1988, con gái Doãn Thị Huế sinh năm 1993

 

*34413  Đời 15-Doãn Đình Sơn  con trai thứ 3 cụ Đình Lục, sinh năm 1967, v Trần Thị Vẻ người làng Hoành Lộ, sinh 2 trai: Doãn Đình Dương sinh năm 1991, Doãn Đình Trường và con  gái: Doãn Thị Lan

 

*3442   Đời 14-Doãn Đình Quyên con trai thứ 2 cụ Đình Hoạt, mất ngày 15-7-1972,  v Trần Thị Xuân  sinh năm 1940  người làng Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Đình Duyên, Đình Thành và   4 con gái: Doón Thị Mơ chồng là Trần Văn Ước xã Giao Tiến, Doón Thị Mận chồng là Phạm Văn Thành  xã Giao Phong, Doón Thị Thuận chồng là  Đoãn Vũ Nhương xã Giao Hà , Doón Thị Lượt chồng là Nguyễn Văn Huấn  huyện Hải Hậu-Nam Định

 

*34421 Đời 15-Doãn Đình Duyên con trai trưởng ụng  Đình Quyên, sinh năm1966, v Vũ Thị Hoa quờ ở xã Giao Tiến, sinh 1 trai: Doãn Đình Tuyên  ngày 22-2-1991 và 2 con  gái: Doãn Thị Giang sinh năm1992,  Doãn Thị Nga sinh năm1998

 

*34422  Đời 15-Doãn Đình Thành con trai thứ Đình Quyên, sinh năm 1972, v Thị Hằng sinh năm 1974 quờ xó  Giao Tiến, sinh con  trai: Doãn Đình Tiến năm1997 và con  gái Doãn Thị Thuỷ sinh năm 1988

 

 

 

25123.43222   Đời 10-Doãn Đình Huy tự Quang Phát,  con trai thứ 2 cụ Đỡnh Tuyển, Chính thất  Vũ Thị Lân người Trà Lũ, sinh 3 con trai: Đình Tầm, Đình Trung  ( mất sớm), Đình Tín và1 con gái.

 

*1   Đời 11  Doãn Đình Tầm con trai cả cụ Đình Huy, chính thất Lê Thị Hấn. Sinh  con trai : Đình Nhất, kế thất sinh 2 con trai:  Đình Thốn, Đình Khơi.

 

*11  Đời 12- Doãn Đình Nhất, con trư­ởng cụ Đình Tầm, sinh con trai Đình Cầu (không biết đi đâu).

 

*12  Đời 12 - Doãn Đình Thốn sinh con gái: Doãn Thị D­ư  chồng là Bùi Binh Biên ng­ười Hoành Tam sinh 3 con trai Đình Liên, Đình Vận, Đình Thắng

*13  Đời 12- Doãn Đình Khơi con trai thứ 3 cụ Đình Tầm, sinh 1 con trai  Đình Tịch.

 

*131  Đời 13- Doãn Đình Tịch con cụ Đình Khơi, sinh sống ở Hà Nội, có 2 con gái

 

*3  Đời 11- Doãn Đình Tín tự Hữu Thực, hiệu Phúc Nhân, con trai thứ 3 cụ Đình Huy mất ngày 26-6 , chính thất Vũ Thị Chức người Hoành lộ, mất ngày 18-8, sinh 2 con trai: Đình Nghi (mất sớm),  Đình Ưng

 

*32   Đời 12-Doãn Đình Ưng  con trai thứ 2 cụ Đình Tín, chính thất L­ưu Thị Nội ng­ười ng­ười xã Giao Yến. mất  ngày 4-10 ,sinh 3 con trai: Đình Xứng (tức Vỹ), Đình Muôn, Đình Mầm (mất sớm) và 4 con gỏi  Doón Thị Dấm chồng là Trần Huy Tiên sinh con trai Trần Thìn Hoành Lộ, Doón Thị Tẽo   chồng là Ngô Đức Thiện Giao An, Doón Thị Đáng(mất sớm), Doón Thị Rơi  chồng là  Nguyễn Đình Lung người Hoành Lộ

 

*321  Đời 13-Doãn Đình Xứng (tức Vỹ ) con trai tr­ưởng cụ Đình Ưng (mất tại xã Giao An), chính thất Đặng Thị Hoè quờ xó Giao Tân mất 18-3-1945,  sinh 2 con trai Đình Tôn, Đình Trọng, con gái Thị Xuân (mất năm 1945)

 

*3211  Đời 14-Doãn Đình Tôn con trai tr­ưởng cụ Đình Xứng, đi Nam Kỳ năm 1942, sinh 3  trai và  1 con gái ( con trai Đình Tuấn, 1 con gái là Thị Tú,) gia đỡnh  cụ Tụn đang sinh sống tại đ­ường Đào Duy Từ-Đà Lạt.

 

 

*3212 Đời 14- Liệt sỹ Doãn Đình Trọng con trai thứ 2 cụ Đình Xứng, bộ đội  chống  Pháp ( hy sinh tại Nam Kỳ)

 

 

*322   Đời 13-Doãn Đình Muôn con trai thứ 2 cụ Đình Ưng, sinh năm 1896. mất 17-8-1994  thọ 98 tuổi, chính thất Đặng Thị Thảo mất 3-11 thọ 53 tuổi con cụ Nho sinh Đặng Đình Xuất ng­ười làng Hoành Lộ,  sinh 5 con trai: Đình Triệu, Đình Nhì (mất sớm), Đình Nghìn, Đình Vàn, Đình Bách và 2 con gái Doón Thị Tuất chồng là Nguyễn Bồng ng­ười xã Hồng Thuận liệt sỹ chống Pháp,  Doón Thị Tuấn (mất  sớm).

 

*3221  Đời 14-Doãn Đình Triệu con trai tr­ưởng cụ Đình Muôn, sinh năm 1914 mất ngày 18-3 thọ 63 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Trúc sinh 1914 mất 7-12-1994 thọ 81 tuổi con cụ Nguyễn Dư­ ng­ười Hoành Lộ,  sinh 7 con trai: Đình Bồi, Đình Tài (mất sớm) , Đình Bàng, Đình Hồng (mất năm 1950), Đình Bỉnh, Đình Bảo, Đình Báu và 2 con gái : Thị Gái mất sớm, Doón Thị Lý  chồng là Phạm Đình Khiển Hoành Tứ có con trai là Đinh Khiêm, Đình Phòng, Đình D­ương.

 

*32211  Đời 15-Doãn Đình Bồi  con trai  trưởng cụ Đình Triệu, sinh năm 1937 mất 3/5/2010 thọ 73 tuổi,v Lê Thị The sinh 1937 con  cụ Lê Đình Tộ thôn Hoành Tứ, sinh 3 con trai: Đình Cao ( mất sớm), Đình Hội, Đình Hiên.

 

**2  Đời 16-Doãn Đình Hội con trai thứ 2 ông Đình Bồi, sinh 1978. v Nguyễn Thị Hương con  ông Nguyễn Đình Dự ng­ười Hoành Lộ, sinh 1980,  con gái  Doón Thị Hoài Thu sinh  năm 2007.

 

**3  Đời 16-Doãn Đình Hiên  con trai thứ 3 ông Đình Bồi, vợ  Phạm Thị Tơ sinh năm1986 con gái ông Phạm Văn Đề xã Bình Hoà,  con gái Doón Thi ánh sinh năm 2010.

 

 

*32213  Đời 15-Doãn Đình Bàng con trai thứ 3 cụ Đình Triệu, sinh  năm 1946. v  Nguyễn Thị Duyên sinh năm 1948 con  cụ Nguyễn Đinh Đoá ở xã Giao Nhân. Sinh 5 con trai: Đình Bình, Đình Minh, Đình Mạch, Đình Thanh sinh năm 1984 , Đình Bạch (mất lỳc 9 tuổi). và 5 con gái: Doón Thị Duyến: (bị bệnh chết năm 22 tuổi), Doón Thị Miến  chồng là Lò Văn Kho xã Thanh Chương -Điện Biên , Doón Thị Mì   chồng Phạm Văn Thịnh ngư­ời Hà Tây, Doón Thị Sơi  chồng là Phạm Văn Thịnh ng­ười xã Thanh Luông - Điện Biên, Doón Thị Huê  chồng là  Sỹ ngư­ời Yên Bái,

 

**1  Đời 16-Doãn Đình Bình con trai tr­ưởng ông Đình Bàng, sinh năm 1974 v  Nguyễn Thị Tuyết quờ xã Thanh Xư­ơng-Điện Biên, sinh con trai Doón Đình Anh năm 2003 , 2 con gái Thị Nhung, Thị Huyền.

 

**2  Đời 16-Doãn Đình Minh con trai thứ 2 ông Đình Bàng, sinh năm 1978, vợ  Nguyễn Thị Chiến sinh năm 1978 con  ông Ban ở xã Xa Nậm-Điện Biên, con trai Doón Đình Nhất sinh năm 2000,con gái: Doón Thị Phương.

 

**3  Đời 16-Doãn Đình Mạc con trai thứ 3 ông Đình Bàng, sinh năm 1982, vợ Lương Thị Thanh sinh năm 1976 con ông Luận ở Điện Biên,  sinh  con trai  Doón Đình Dũng năm 2007, con gái  Doón Thị Dung

 

 

*32215  Đời 15- Doãn Đình Bỉnh con trai thứ 5 cụ Đình Triệu, sinh năm 1953, v Thị Lý sinh 1955 con  cụ Lê Đình Chuyên ngư­ời thôn Hoành Tam, sinh 1 con trai Đình Tĩnh và 3 con gái Doón Thị Huệ con ông  Đình Ph­ương người Hoành Lộ, Doón Thị Hoa chồng là Phạm Văn Kiều người Hoành Tam, Doón Thị Lụa  chồng là Phạm Văn Trọng người ở huyện Vũ Thư­ -Thái Bình.

 

**1  Đời 16- Doãn Đình Tĩnh con trai  ông Đình Bỉnh, sinh 1982, vợ Phạm Thị Dung sinh năm 1987 con ông Phạm Kế ở xã Xuân Phú, sinh con trai Doón Đình Anh năm 2007

 

 

*32216  Đời 15- Doãn Đình Bảo con trai thứ 6 cụ Đình Triệu, sinh năm 1955, v Cao Thị Dung sinh 1956 con cụ Cao Văn Đặng xã Giao Châu, sinh 4 con trai là Đình Mạnh, Đình An, Đình Tr­ường (mất sớm) Đình Khang sinh năm 1985, và con gái Doón Thị Nhuận chồng là Phạm Văn Bắc Hoành Tam.

 

**1  Đời 16-Doãn Đình Mạnh con trai tr­ưởng ông Đình Bảo, sinh năm 1973 làm công nhân ở Quảng Ninh, v Trần Thị Thuỷ sinh năm 1973 con ông Trần Văn Bốn tỉnh Quảng Ninh, sinh  con trai Doón  Đình Thắng năm 2001 và con gái  Doón Thị Dương.

 

**2  Đời 16-Doãn Đình An con trai thứ­ 2 ông Đình Bảo, sinh 1981, vợ Trần Thị Hải sinh năm 1987, con ông Nguyễn Văn Huệ ở huyện  Hải Hậu.

 

 

*32217  Đời 15 Doãn Đình Báu con trai thứ 7 cụ Đình Triệu, sinh năm 1958, v Trần Thị Thắm Vụ phó vụ tiểu học Bộ Giáo Dục, sinh con gái Doón Thị Sương  năm 1990 tốt nghiệp Đại học Tài chính  và con trai Doón Đức Quân năm 1996

 

*3223  Đời 14-Doãn Đình Nghìn con trai thứ 3 cụ Đình Muôn, sinh năm 1924 mất năm1953 mới 33 tuổi. ( bị đạn pháo của Pháp bắn trúng nhà, ụng và con trai Đình Chúc bị chết khi đang ngủ) chính thất Nguyễn Thị Do con cụ Nguyễn Đình L­ưu ngư­ời Hoành Lộ, sinh năm 1922 mất ngày 16-1-2010 thọ 88 tuổi.

 

*32231  Đời 15-Doãn Đình Ngạn con trai trư­ởng cụ Đình Nghìn, sinh năm 1948, v  Nguyễn Thị Minh sinh 1956  con cụ Nguyễn Khiển xã Giao Hải, sinh 2 con trai : Đình Vận, Đình Tuân và  3 con gái Doón Thị Ninh (Hoa)  chồng là  Bùi Văn Sỹ xã Giao Hà con trai tên là Chiến, Doón Thị Vinh (Thơm) chồng là Phạm Văn Tuyên ở xó Giao Sơn, Doón Thị Ngát chồng là  Nguyễn Văn Quyết Bắc Giang.

 

**1   Đời 16-Doãn Đình Vận con trai trư­ởng ông Đình Ngạn. sinh năm  1978  v Nguyễn Thị Huê sinh năm 1984 con  ông Nguyễn Vang xã Giao Nhân,  con trai Doón Đình Tân  sinh năm 2007

 

**2  Đời 16-Doãn Đình Tuân con trai th­ứ 2 ông Đình Ngạn, sinh năm 1980, vợ  Cao Thị Tâm  sinh năm 1979 con  ông Đinh Văn Ngọc  Minh Hoá-Quảng Bình, sinh 2 con trai: Doón Đình Nhật năm 2002, Doón  Đình Hiếu năm 2008

 

*32232  Đời 15-Doãn Đình Bản  con trai thứ­ 2 cụ Đình Nghìn, sinh năm 1950 v Trịnh Thị Thái sinh năm1949 con cụ Trịnh Bá Song xã Xuân Tân-Xuân Trường, sinh 5 con trai :Đình Hồ, Đình Trí, Đình Chiêm, Đinh Chính (mất sớm), Đình Chinh sinh năm 1982 và con gái Doón Thị Cải chồng là Nguyễn Văn Huân ở Đồng Nai  sinh con trai Nguyễn  Huy.

 

**1  Đời 16-Doãn Đình Hồ con trai trư­ởng ông Đình Bản, sinh năm 1973, vợ Phạm Thị Ngọc  sinh năm 1978  con  ông Phạm Văn Nghinh ng­ười làng  Hoành Lộ, sinh 2 con trai  Doón Đình Hải năm 1999, Doón Đình Nam năm 2006

 

**2  Đời 16-Doãn Đình Trí con trai thứ 2 ông Đình Bản, si nh năm 1976, Sỹ quan quân đội, giáo viên Trư­ờng sỹ quan Đặc công, vợ Bùi Thị Hằng sinh năm 1978 con ông Bùi Ngọc Châu người làng Hoành Lộ, sinh con gái Doón Thị Trang  năm  2007.

 

**3  Đời 16- Doãn Đình Chiêm con trai thứ 3 ông Đình Bản, sinh 1978, v Nguyễn Thị Hợp sinh năm 1983 con  ông Nguyễn Văn Hìu Thái Bình,  sinh  con gái  Doón Thị Bình  năm 2008.

 

 

*3224  Đời 14- Doãn Đình Vàn con trai thứ 4 cụ Đình Muôn, sinh năn 1927 mất  năm 2009 thọ 83 tuổi, chính thất Đặng Thị Tuỳ sinh 1928, con  cụ Đặng Đình Nghi Hoành Lộ, sinh  con trai Đình Tuế, Doãn Đình Thứ sinh năm 1972 bỏ nhà đi từ năm 17 tuổi,  và 7 con gái: Doón Thị Lan  chồng tờn  Bản ở Tuyên Quang, Doón Thị Huệ sinh 1 con trai tên Châu, Doón Thị Na  chồng là Trần Văn Đô ng­ười Tuyên Quang con trai tên Long. Thị Đà (mất sớm), Doón Thị Loan  chồng là  Phùng Văn Khiêu ở xó Giao Sơn, Doón Thị Lân  chồng là Trần Gia Khang xó Thọ Nghiệp-Xuân Trường, Doón Thị Phượng  chồng là  Nguyễn Bồng xó Giao Hải sinh con trai Nguyễn Bằng.

Kế thất Vũ Thị Mậu sinh năm1930 con cụ Vũ Đình Dung xã Giao Yến,  sinh con trai là Đình Thứ  và 2 con gái Doón Thị Hồng  chồng là Đinh Văn Long ở Minh Hoá-Quảng Bình. Doón Thị Hà  (đi tu)

 

*32241  Đời 15-Doãn Đình Tuế con trai trư­ởng cụ Đình Vàn, sinh 1965, v Trấn Thị Sen sinh năm 1973 con ông Trần Sở xó Thọ Nghiệp-Xuân Trường, sinh con trai Doón Đình Toàn năm 1999, con gỏi Doón Thị Hư­ơng sinh năm 1993

 

*3225  Đời 14-Doãn Đình Bách con trai thứ 5 cụ Đình Muôn, sinh 1934. chính thất Bùi Thị Hằng sinh 1934 mất ngày 11-9-2009 thọ 76 tuổi, con cụ BùiBinh Biên ở Hoành Tam sinh 2 con trai: Đình Nguyên, Đình Ngân  và  8 con gái: Doón Thị Oanh  chồng là D­ương Đình Thẩm ở xã Giao Hải, Thị Toan (mất sớm), Doón Thị Trâm chồng là  Ngô Doãn Tự ở xó Thọ Nghiệp -Xuân Trường, Doón Thị Lanh chồng là Nguyễn Đình Trâm ngư­ời Hoành Lộ, DoónThị Len chồng người Trung Quốc, Thị Nụ  chồng   Đình Tr­ường ngư­ời Hoành Lộ, Doón Thị Sen  chồng là  Ngô Doãn Nhạn  ở xó Thọ Nghiệp-Xuân Trường, Doón Thị Chiến  chồng là Lê Huy Kiều ng­ười Hoành Lộ;

 

*32251  Đời 15-Doãn Đình Nguyên con trai tr­ưởng cụ Đình Bách, sinh năm 1957,  vợ Hồ Thị Linh sinh năm 1961 con ụng Hồ Ngọc Cượng ở huyện  Duy Xuyên-Quảng Nam, sinh 3 con gỏi Doón Thị Hiền năm1983, Thị Duyên, Thị Duyến con trai  Doãn Đình Quân sinh năm 1999,

 

*32252  Đời 15 Doãn Đình Ngân con trai thứ 2 cụ Đình Bách, sinh năm 1962, vợ Đoàn Thị Tú sinh 1972 con ụng Đoàn Ngọc Tuấn ng­ười Thị trấn Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương sinh 2 con gỏi  Doón Thị Nguyệt, Doón Thị Mai

 

 

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Chi 3 Hoành Lộ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Doãn Văn , Nhuệ Sâm
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hòa Bình
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ CÁC CHI HỌ DOÃN Ở NGHỆ AN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ CHI PHƯƠNG CHIỂU
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia Phả chi An Duyên
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả của nhà họ Doãn ở Nhị Khê
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Cổ Định
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả các chi Cự Phú, Đại Duy , Giai Lệ tỉnh Hwung Yên.
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)