TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Chi 3 Hoành Lộ

  

Chi 3 hoành lộ

 

21522.13111.2   Đời 11-Doãn đình Viễm hiệu Trung Tín, cụ là con trai út cụ Bạ Chiểu, mất ngày 02-3, không rõ năm và tuổi thọ. chính thất họ Nguyễn hiệu Từ Phương người làng Duyên Thọ xã Giao Nhân, mất ngày 0701 không rõ năm và tuổi thọ. Cụ sinh được 5 trai: Đình Huyển, Đình Đăng,  Đình Hoán, Đình Thước, Đình Tất; Thứ thất họ Nguyễn hiệu  Từ Sử người làng Hoành Lộ mất ngày 16-9 sinh  2 con trai: Đình Khẩn, Đình Quỵnh,  nuôi con trai người em họ là  Đình Thả và  2 người con gái: Doãn Thị Sắc chồng là Lý trưởng Nguyễn Đức Ngạn (tức cụ Cựu Nghiện) làng Hoành Lộ, không có con,  Doãn Thị Nhạn hiệu Diệu Ân chồng là Nguyễn Đức Chỉnh (tức cụ Cựu Chỉnh) ở làng Hoành Lộ sinh ra ông Cựu Chính, ông Khoá Liêm …

            Tồn nghi : Trong các bản gia phả của chi Hoành lộ và Hợp phả họ Doãn năm 1992 viết bằng Quốc ngữ ghi tên cụ là Doãn Đình Viễm, nhưng trong các quyển Gia phả viết bằng chữ Hán của chi Song lãng đều viết tên cụ là Đình Diễm, (  cũng có thể đọc là Diệm,  trong Từ điển chữ Hán và chữ Nôm đều không có chữ Viễm, hơn nữa anh cụ tên là Đình Diêm, tên cụ có lẽ là chữ Diễm thì hợp lý hơn ),   vì vậy ban biên tập ghi chú  để liên chi Hoành lộ  biết.

*21    Đời 12-Doãn đình Huyển hiệu Quang Xán con cả cụ Viễm, năm 1860  giúp cụ Tiến sĩ Doãn Khuê thu nạp binh sĩ chống Pháp, được phong Hương Trung cai xã, mất ngày 23-5 không rõ năm, phần mộ  tại Hoành Lộ. Chính thất Nguyễn Thị Đạm hiệu Cúc Nhàn người làng Hoành Lộ, mất ngày 15-12, không rõ năm. sinh 3 con  trai: Đình Nhân, Đình Suy, Đình Chới và 3 con gái: Doãn Thị Uy(mất sớm) Doãn Thị Thụ (mất sớm), Doãn Thị Yến chồng là  Phó lý Nguyễn Viết Ngư sinh  Nguyễn  Cương, Nguyễn  Thường ở làng Hoành Lộ.

*211    Đời 13-Doãn Đình Nhân con trai cả cụ Huyển mất ngày 26-3, không rõ năm, phần mộ tại Hoành Lộ. Chính thất Nguyễn Thị Ốc người làng Hoành Lộ mất ngày 04-01 thọ 89 tuổi. Lúc sinh thời cụ cùng cụ Nguyễn Bá Trạch và cụ Nguyễn Nghị góp công, góp của tổ chức vận động nhân dân xây chùa Hoành Lộ nên thường gọi cụ là cụ Hậu Nhân, sinh được 2 trai Đình Hạnh (mất sớm), Đình Y  và 5 gái là: Doãn Thị Lai (tức Quỳnh) chồng là Đặng Đình Chấp ở Hoành Lộ sinh con Đặng Phấn, Doãn Thị Kinh chồng là Nguyễn Đình Đản (bá Đản) nay cháu chắt là ông Gián, xóm 1 Hoành Lộ, Doãn Thị Duyên chồng là Nguyễn Ngọc Trữ (tức Phó Trữ) sinh con là  Hội, Trục ở xóm 1 Hoành Lộ, Doãn Thị Do chồng là Bá hộ Nguyễn Ngọc Tiến ở Hoành Lộ nay cháu chắt là ông Ký Mại ở Giao An, Doãn Thị Hiềng (mất sớm).

*2112   Đời 14:Doãn Đình Y hiệu Như Sơn, con trai thứ hai cụ Nhân sinh năm 1891, mất ngày 19-12-1943 thọ 54 tuổi, làm Lý trưởng sung Chánh Hương Hội nên gọi là cụ Hội Y, phần mộ tại Hoành Lộ, chính thất Nguyễn Thị Kính hiệu Diệu Chính Tín con cụ Nghị Viên Bắc Kỳ Nguyễn Xuân Phương ở làng Hoành Lộ,  sinh năm 1886 mất ngày 22-02-1974 thọ 89 tuổi. phần mộ tại Hoành Lộ, sinh  4 con trai: Đình Dĩnh, Đình Hiển, Đình Nguyện, Đình Hanh và  4 con gái: Doãn Thị Sâm  chồng là Nguyễn Ngọc Bân ở Hoành Lộ sinh ra  Nguyễn Trác, Doãn Thị Phụ chồng là  Hoàng Văn Đại ở Xuân Bảng sinh ra ông Quảng, Doãn Thị Hoạt  chồng là Nguyễn Đình Can ở Hoành Lộ sinh ra ông Lình, Chương. Doãn Thị Khương chồng là  Nguyễn Mai ở Hoành Lộ sinh ra ông Quân, Đệ.

*21121   Đời 15-Doãn Đình Dĩnh con trai cả cụ Hội Y sinh năm 1906 mất 28-4-1979 thọ 74 tuổi, mộ tại Hoành Lộ, chính thất Nguyễn Thị Trúc con gái cụ Nguyễn Đình Cấp ở Hoành Lộ  sinh năm 1905 mất ngày 17-12-1987 thọ 83 tuổi, sinh  5 con trai: Đình Ban, Đình Lãnh, Đình Pha,Đình Liệu (mất sớm),Đình Xuyển và 3 con gái: Doãn Thị Đào chồng là  Doãn Hỗ làng Hoành Nhị sinh ra ông Hào. Doãn Thị Yểng  chồng là Cao Văn Đình sinh Cao Thị Phụng (ở Giao Tiến). Doãn Thị Uyên  chồng là  Vũ Văn Điệp ở Tam Điệp, sinh  Vũ Tuấn và 2 con gái.

**1     Đời 16-Doãn Đình Ban con trai cả cụ Dĩnh sinh năm 1924 mất ngày 26-11-2004 thọ 81 tuổi, mộ  tại Hoành Lộ, chính thất Nguyễn Thị Hiếu con  cụ Nguyễn Đình Nghị làng Hoành Lộ,  sinh năm 1922  sinh 4 con trai: Đình Thoa, Đình Hinh (mất sớm), Đình Tĩnh, Đình Hà và 3 con gái Doãn Thị Hữu  chồng là Nguyễn Cầu làng Hoành Lộ sinh ra Nguyễn Thị Huyền,  Doãn Thị Mít (mất sớm), Doãn Thị Hiền chồng là  Nguyễn Khánh  người  Hoành Lộ sinh ra  Nguyễn Thành.

**11   Đời 17-Doãn Đình Thoa, con trai cả ông Đình Ban sinh năm 1953,  bộ đội chồng Mĩ, cán bộ huyện Giao thủy, mất ngày 30-11-2000 thọ 48 tuổi, mộ  tại Hoành Lộ, vợ Nguyễn Thị Bích con gái ông Nguyễn Văn Cẩn  người làng Hoành Tứ sinh năm 1958, giáo viên phổ thông trung học, sinh 2 con trai: Đình Hùng, Đình Cường và 1con gái Doãn Thị Dung lấy chồng là người Nhật Bản.

**111   Đời 18-Doãn Đình Hùng (trưởng chi 3) con trai cả ông Thoa, sinh năm 1978 Thạc sỹ,  cán bộ tại huyện Giao Thuỷ, vợ  Đoàn Thị Thảo sinh năm 1978 con ông Đoàn Trường Thọ  ở Phủ Lý,  kĩ sư Nông nghiệp công chức huyện Giao Thuỷ sinh con trai Doãn  Phúc Minh năm 2002

 

**112    Đời 18-Doãn Đình Cường con  thứ 2 của ông Thoa sinh năm 1982,  cán bộ vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, vợ  Lê Thị Thanh sinh năm 1984 con ông Lê Hồng Tư ở Duy Tiên, sinh  con trai Doãn Việt Anh năm 2006

 

**13     Đời 17-Doãn Đình Tĩnh con trai thứ 3 ông Ban sinh năm 1964, bộ đội chuyển ngành về công tác tại Nông trường Đồng Giao và định cư tại Tam Điệp, vợ Đỗ Thị Giao sinh năm 1961 là con ông Đỗ Hồng Tư ở Tam Điệp, sinh 2 con trai: Doãn Đình Thái sinh năm 1990 sinh viên đại học Vinh, Doãn  Đình Vân sinh năm 1997

**14     Đời 17-Doãn Đình Hà con  út ông Ban sinh năm 1969,vợ Phạm Thị Ân sinh năm 1972 con ông Phạm Đình Vận người làng Hoành Tam, sinh 1 con trai: Doãn Đình Giang  năm 2007 và 2 con gái: Doãn Thị Mùi, Doãn Thị My

 

**2     Đời 16-Doãn Đình Lãnh con trai thứ 2 cụ Dĩnh sinh năm 1927, chính thất  Nguyễn Thị Mận sinh năm 1929 con gái ông Nguyễn Ngọc Lễ ở xã Giao An,  sinh  3 con trai: Đình Hoà (mất sớm) Đình Lãm, Đình Bính và 4 con gái Doãn Thị Loan lấy ông Đỗ Cảnh ở Bạch Long sinh Đỗ Phong, Doãn Thị Minh  chồng là Nguyễn Tú ở Giao Nhân sinh Nguyễn Tình, Doãn Thị Nguyệt chồng là Nguyễn Chiến ở Hoành Lộ sinh Nguyễn Trường, Doãn Thị Cài chồng là Nguyễn Ngọc Văn ở  Hoành Lộ sinh  Nguyễn Chương.

**21    Đời 17- Doãn Đình Lãm con cả cụ Lãnh sinh năm 1965,vợ Đặng Thị The sinh năm 1969 là con gái ông Đặng Đình Nguyện người làng Hoành Lộ, sinh con  trai: Doãn Văn Phúc năm 1995 và 2 con gái: Doãn Thị Len, Doãn Thị Sen

**22    Đời 17-Doãn Đình Bính con trai thứ 2 cụ Lãnh sinh năm 1973, vợ Lê Thị Huế sinh năm 1979 con gái ông Lê Văn Đê ở xã Giao Long, sinh  2 con trai: Doãn Đình Thọ năm 1997, Doãn  Đình Quyền năm 1999

**3      Đời 16-Doãn Đình Pha con trai thứ 3 cụ Dĩnh, sinh năm 1936  công nhân gang thép Thái Nguyên, định cư ở Đồng Hỷ, vợ Trần Thị Tâm  con gái cụ Trần Đình Hoan ở Giao Thịnh ( đã ly hôn ) sinh con trai Đình Xông, vợ thứ 2 Trần Thị Yêu ở thị trấn Chùa Hang -Thái Nguyên sinh 2 con trai: Đình Nam, Đình Sơn, và con gái: Doãn Thị Nga

**31    Đời 17-Doãn Đình Xông con trai cả ông Pha sinh năm 1960 sống cùng bố dượng ở Tuyên Quang. vợ Trần Thị Phụng quê ở Sơn Dương sinh 1 con trai Doãn  Đình Sơn năm 1984 và 1 gái là Doãn Thị Thuỷ lấy chồng ở Sơn Dương.

**32     Đời 17-Doãn Đình Nam con trai thứ 2 ông Pha sinh năm 1976, định cư ở Thái Nguyên, vợ Đào Thị Thúy sinh năm 1978, sinh con trai Doãn  Đình Phương năm 2000

**33     Đời 17- Doãn Đình Sơn con trai thứ 3 ông Pha sinh năm 1977,  quân nhân chuyên nghiệp, vợ Nguyễn Thị Giang sinh năm 1983 quê ở Bắc Giang  sinh con  trai Doãn Đình Anh năm 2006

 

**5    Đời 16- Doãn Đình Xuyển con trai út cụ Dĩnh sinh năm 1939, viên chức nghỉ hưu tại Hoành Lộ, vợ Trần Thị Mai sinh năm 1947 con gái cụ Trần Chuân ở xã Giao An sinh  3 con  trai:Đình Xuân sinh năm 1969 , Đình Thắng, Đình Tuấn và1 con gái: Doãn Thị Lan lấy ông Đặng Công ở Hoành Lộ sinh  Đặng Đại.

**52    Đời 17-Doãn Đình Thắng  con thứ 2  cụ Đình Xuyển, sinh năm 1971, vợ Ma Thị Luyến người dân tộc Tày ở Bắc Cạn (đã ly hôn) sinh con trai: Doãn Đình Anh năm 2000

**53   Đời 17- Doãn Đình Tuấn con trai thứ 3 cụ Xuyển sinh năm 1979, Đại học, vợ Nguyễn Thị Yến sinh năm 1983  con ông Nguyễn Hùng ở Hà Nội sinh con  trai  Doãn Đình Lâm.

 

*21122    Đời 15- Doãn thế Hiển con trai thứ 2 cụ Hội Y sinh năm 1909, làm  xã trưởng mất ngày 18-12-1955 thọ 47 tuổi, chính thất Cao Thị Hiên cụ sinh năm 1909 là con cụ Cao Đàn ở Hoành Nha, mất ngày 01-9-1953 thọ 45 tuổi, sinh  2 con trai: Quang Lê, Quang Dự và 2 con gái: Doãn Thị Thinh lấy ông Bùi Thế Tôn ở Giao Thanh sinh con là  Trung, Hiếu. Doãn Thị Thơi  viên chức nghỉ hưu, Kế thất Hoàng Thị Thưởng sinh năm 1921 con gái cụ Nhang Ký người Giao Tiến, mất ngày 16-01-2003 thọ 83 tuổi, mộ 3 ông bà hợp táng tại Hoành Lộ, sinh con  trai: Đình Tường.

**1    Đời 16- Doãn quang Lê  con trai cụ Hiển sinh năm 1936, vợ cả Trần Thị Minh sinh năm 1941 con cụ Trần Chinh ở Hồng Thuận, sinh 2 con trai Đình Dương, Đình Dũng định cư ở Hoành Nhị , vợ thứ Nguyễn Thị Lan sinh năm 1946 là con  cụ Nguyễn Vi ở Xuân Đài sinh con trai Đình Hà và 4 con gái: Doãn Thị Dung  chồng là Nguyễn Thành người Nghệ An, Doãn Thị Thuý  giáo viên phổ thông,  lấy chồng ở Lào Cai, Doãn Thị Thanh là giáo viên lấy chồng ở Lào Cai, Doãn Thị Tâm là giáo viên. Hiện ông Lê và bà Lan định cư ở Lào cai

**11   Đời 17- Doãn Đình Dương con  cả ông Lê sinh năm 1970, định cư ở Hoành Nhị, vợ Phùng Thị Lụa sinh năm 1969 con  ông Phùng Ngọ ở Hoành Nhị  sinh 3  con trai: Đình Bình năm 2004, Đình Ninh năm 2006, Đình Cường năm 2008 và 1 con gái: Doãn Thị Hương (mất sớm)

**12    Đời 17- Doãn Đình Dũng con thứ 2 ông Lê sinh năm 1971 định cư ở làng Hoành Nhị, vợ Phạm Thị Sa sinh năm 1978 là con út ông Phạm Đình Thiểm làng Hoành Tứ sinh con trai Doãn Đình Lâm.

**13   Đời 17-Doãn Đình Hà con trai thứ 3 ông Lê sinh năm 1971 ở Lào cai, vợ Nguyễn Thị Nga sinh năm 1982 quê ở xã Nam Hải huyện Tiền Hải sinh con trai: Doãn Đình Nam năm 2000

 

**2    Đời 16-Doãn quang Dự  con trai thứ 2 cụ Hiển sinh năm 1946, hiện ở  Hoàng Mai -Hà Nội, vợ Đỗ Thị Nụ sinh năm 1953 con  cụ Đỗ Đê ở  xã Xuân Thành, nhân viên đường sắt ở ga Giáp Bát sinh con  trai là  Doãn Đình Duy năm 1982, tốt nghiệp đại học.

 

**3    Đời 16-Doãn Đình Tường con trai thứ 3 cụ Hiển sinh năm 1955, vợ Nguyễn Thị Nhuận sinh năm 1957 con cụ Nguyễn Cốc ở Hoành Lộ,  sinh  2 con trai.Thế Đức,  Thế Trí2 con gái: Doãn Thị Liêm kĩ sư đài viễn thông Giao thủy lấy chồng là Bùi Thế Anh quê Vụ Bản,  Doãn Thị Tuyến giáo viên trung học cơ sở lấy chồng  là Nguyễn Ngọc Hưng ở Giao Hà.

**31    Đời 17- Doãn thế Đức con  cả ông Tường sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học, công tác ở phòng tài nguyên môi trường Giao Thuỷ, vợ Đặng Thị Mai sinh năm 1982 con ông Đặng Tường ở Hoành Lộ, giáo viên trung học phổ thông Giao Thuỷ.

**32   Đời 17- Doãn thế Trí con trai thứ 2 ông Tường, sinh năm 1984 cử nhân sư phạm giáo viên trung học phổ thông Giao Thuỷ vợ Doãn Thị Phượng sinh năm 1985 con gái ông Doãn Tho ở Giao An,  giáo viên trung học phổ thông  Giao Thuỷ.

 

*21123    Đời 15- Doãn Đình Nguyện con trai thứ 3 cụ Hội Y sinh năm 1915 mất ngày 03-9-1997 thọ 83 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Quy sinh năm 1914 mất ngày 03-9-1987 thọ 73 tuổi, con  cụ Nguyễn Tuân ở Hoành Lộ, sinh con trai: Đình Đỏ (mất sớm) và 5 con  gái: Doãn Thị Thược chồng là  Phạm Ri ở Hoành Tam sinh  ông Cầu, Doãn Thị Thảo chồng là Trần Vinh ở Hồng Thuận sinh ra ông Việt, Doãn Thị Hải chồng là Khổng Văn Hoạ ở Vĩnh Bảo sinh ra ông Hoà, Doãn Thị Nhung chồng là Nguyễn Rạng ở Hoành Lộ sinh ra ông Phúc, Doãn Thị Khung  chồng là  Bách ở Cẩm Phả.

 

*21124    Đời 15- Doãn Đình Hanh con trai thứ 4 cụ Hội Y sinh năm 1929, Thiếu tá quân đội về hưu, ở thành phố Nam Định, vợ Hoàng Thị Đào sinh năm 1929 con cụ Lý  trưởng Hoàng Văn Kiêm ở làng Xuân Bảng, sinh  2 con trai:Thế Chung, Đình Đỏ (mất sớm) và con  gái  Doãn Thị Thuỷ sinh năm 1962 giáo viên  chồng là Phùng Quang ở Hà Nội sinh con là Phú.

**1    Đời 16- Doãn thế Chung sinh năm 1964, con cả cụ Đình  Hanh, kỹ sư  nhà máy dệt Nam Định, vợ Phạm Thị Hoa sinh năm 1969  sinh con trai Doãn Hoàng Thế Ngọc năm 1994

 

*212     Đời 13-Doãn Đình Suy con trai thứ 2 cụ Đình Huyển sinh năm 1846 mất ngày 29-5-1929 thọ 84 tuổi, phần mộ ở  Hoành Lộ. Chính thất Trần Thị Mít sinh năm 1845 mất ngày 07-5-1929 thọ 85 tuổi, người làng Hoành Lộ, sinh  3 con trai: Đình Kiến, Đình Kỳ (mất sớm), Đình Đễ và 2 con gái: Doãn Thị Biều chồng là Nguyễn Biểu sinh ra ông Trà,  Doãn Thị Thi mất ngày 23-3.

*2121   Đời 14-Doãn Đình Kiến tự Quảng Văn, nho sinh, con  cả cụ Đình Suy sinh năm 1870 mất ngày 24-6-1929 thọ 60 tuổi, chính thất Đặng Thị Gấc hiệu Diệu Điều con cụ Đặng Tỉnh ở Hoành Lộ,  sinh năm 1873 mất 24-01 (không rõ năm), sinh  5 con trai: Đình Phúc (mất sớm). Đình Ấm, Đình Tặng, Đình Tụ, Đình Mong và 2 con gái: Doãn Thị Khắc (mất sớm), Doãn Thị Tùng  chồng là Nguyễn Lãng ở Hoành Lộ sinh con là  Hoà, Vợi. Thứ thất Phạm Thị Mởi hiệu Diệu Tý sinh 2 con gái mất sớm.

*21212   Đời 15-Doãn Đình Ấm con trai thứ 2 cụ Nho Kiến sinh năm 1894, mất ngày 15-8-1964 thọ 71 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Ký mất chưa có con. Kế thất Nguyễn Thị Nhàn sinh năm 1908, người làng Tồn Thành, mất ngày 06-04-1973, thọ 66 tuổi. Mộ cùng hợp táng với cụ Siêu ở Hoành Lộ  sinh  5 con gái: Doãn Thị Lai (mất sớm), Doãn Thị Chén  tái giá với ông Nguyễn Đáng ở  Hoành Lộ sinh con là Đán, Đương. Doãn Thị Nậm chồng là ông Hoè di cư vào Nam trước năm 1954 Doãn Thị Chè lấy ông Đạt ở Giao Thịnh sinh Tiến, Dũng. Doãn Thị Dầu  chồng là Nguyễn Trương ở Hoành Lộ  sinh ra Chất, Ước.

*21213   Đời 15-Doãn Đình Tặng con trai thứ 3 cụ Nho Kiến  mất ngày 24-3-1942  mộ  tại  Hoành Lộ, chính thất Đặng Thị Sen mất ngày 05-03-1925, con cụ Đặng Kiên ở Hoành Lộ, sinh con trai: Đình Bồng và 2 con gái : Doãn Thị Thêu lấy chồng ở  Nam bộ, Doãn Thị Dệt chồng là Nguyễn Tứ ở Hoành Lộ sinh 4 con: Chữ, Nghĩa, Nhơn, Vân. Kế thất Lê Thị Gái mất ngày 21-02-1935, sinh 2 con trai: Doãn Đình Phan (Liệt sĩ chống Mỹ) Doãn Đình Dĩ (mất sớm)

**1      Đời 16-Doãn Đình Bồng  con cả cụ Tặng, sinh năm 1924, mất ngày 27-01-1998 thọ 75 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Đào sinh năm 1920 mất ngày 19-0-/1992 thọ 73 tuổi, sinh con trai: Đình Cao và 4 con  gái: Doãn Thị Hồng  chông  là Đăng Khanh ở Hoành Lộ, sinh con  Hoà, Bình, Doãn Thị Sú lấy chồng ở Vĩnh Phú, Doãn Thị Bích, Doãn Thị Cẩm

**11    Đời 17- Doãn Đình Cao con trai cụ Bồng sinh năm 1956, vợ Phạm Thị Ca sinh năm 1960, con  ông Phạm Mã ở Hoành Tam sinh con trai Đình Thăng và 4 con gái: Doãn Thị Đỏ (mất sớm) Doãn Thị Na chồng là Nguyễn Nhẫn ở Hoành Lộ sinh con là  Minh. Doãn Thị Luyến. Doãn Thị Ruyến  chồng là Đặng Hùng ở Hoành Lộ sinh  con là Tú.

**111    Đời 18- Doãn Đình Thăng con ông Cao, sinh năm 1983, vợ Phan Thị Hân sinh năm 1988 con ông Phan Đình Phùng ở xã Xuân Phú.

 

**2      Đời 16- liệt sĩ Doãn Đình Phan con trai thứ 2 cụ Tặng sinh năm 1929, bộ đội chống Mĩ hy sinh năm 1971. vợ Trần Thị Xuân sinh năm 1929 con cụ Trần Ban ở xã Nam Lợi, sinh  3 con trai: Đình Liên, Đình Tiếp, Đình Phát và con gái: Doãn Thị Thu  chồng là  Đinh Vượt ở Giao An

 **21    Đời 17- Doãn Đình Liên con cả cụ Phan sinh năm 1955, kĩ sư thủy sản công tác ở Giao Thuỷ, vợ Trần Thị Thuý con ông Trần Thọ ở Nam Định sinh năm 1960  thẩm phán tòa án huyện Giao Thuỷ, sinh con  trai: Doãn  Đình Linh sinh năn 1988 sinh viên đại học Y khoa Hà nội và 1 con  gái  Doãn Thị Ánh.

**22    Đời 17- Doãn Đình Tiếp con trai thứ 2 cụ  Phan, sinh năm 1957, hiện  ở  Bình Dương, vợ Đặng Thị Lụa sinh năm 1960 con  ông Đặng Bá ở  Hoành Lộ,  sinh 2 con  trai: Doãn Đình Bình năm 1989,  Doãn Đình Bắc năm 1991

**23    Đời 17- Doãn Đình Phát con út ông Phan sinh năm 1960 bác sĩ bệnh viện Giao Thuỷ, vợ Nguyễn Thị Chung sinh năm 1964, con  ông Nguyễn Tuỳ ở Sơn La, sinh 2 con trai: Doãn Đình Vinh năm 1988 sinh viên đại học sư phạm Sơn la,  Doãn Đình Tài

*21214   Đời 15- Doãn Đình Tu con trai thứ 4 cụ Nho Kiến  mất ngày11-4-1945, chính thất Đặng Thị Diệu hiệu Diệu Luân, con  cụ Đặng Thuyết ở Hoành Lộ sinh năm 1902 mất ngày 9-5-1964 thọ 63 tuổi,mộ  hai cụ hợp táng tại Hoành Lộ sinh 2 con trai:Đình Vậng, Đình Truyện và con gái: Doãn Thị Hảo  chồng là Nguyễn Khai ở Hoành Lộ  con là Đương.

**1    Đời 16-Doãn Đình Vậng con cả cụ Tu, sinh năm 1928 mất ngày12-9-2000 thọ 73 tuổi, chính thất  Đặng Thị Cài  con cụ Đặng Cúc ở Hoành Lộ sinh năm 1929, sinh 6 con trai: 3 mất sớm, Đình Cát, Đình Giang, Đình Hiệp sinh năm 1972 và 4 con gái: Doãn Thị Thiện lấy chồng ở Trung Quốc, Doãn Thị Khuyên chồng là  Khánh quê ở Xuân Trung, Doãn Thị Nhạn, Doãn Thị Cừu  chồng là Nguyễn Năm ở Hoành Lộ  con là Nguyên, Dương và nuôi 1 con gái là Thảo có chồng là Nguyễn Hải liệt sỹ chống Mĩ, sau tái giá sinh 1 con gái.

**11    Đời 17-Doãn Đình Cát con cả cụ Vậng sinh năm 1953, vợ Nguyễn Thị Ngọ sinh năm 1954 con ông Nguyễn Thặng ở Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Đình Cánh, Đình Ánh sinh năm 1981 và 1 gái: Doãn Thị Tươi chồng là  Phạm Nguyên ở Hoành Tứ.

**111    Đời 18- Doãn Đình Cánh con  cả ông Cát sinh năm 1979, vợ Tống Thị Cúc sinh năm 1986 con ông Tống Phú ở Xuân Phú, sinh trai là Đình Hiêụ

**13    Đời 17- Doãn Đình Giang con trai thứ 3 cụ Vậng sinh năm 1959 định cư ở Sơn La, vợ Phạm Thị Bích quê ở Thái Bình, sinh con trai: Doãn Đình Hưng năm 1983 và con gái Doãn Thị Thuỷ.

 

**2    Đời 16- Doãn Đình Truyện con trai thứ 2 cụ Tụ, sinh năm 1941 bộ đội chống Mĩ chuyển ngành sang xí nghiệp vận tải đường sông Nam Định. nghỉ hưu tại Nam Định, vợ Cao Thị Dung sinh năm 1941, con  cụ Cao Dần ở Hoành Lộ, sinh  3 con gái: Doãn Thị Dinh chồng là Nguyễn Phiêu ở Hoành Lộ con là Phi, Doãn Thị Hợi chồng là Trần Thuân ở Hoành Lộ con là Tuân. Doãn Thị Sợi   chồng là Nguyễn Công ở Hoành Lộ con là Chiến. Vợ thứ của ông Truyện không có con.

 

*21215     Đời 15- Doãn Đình Mong con trai thứ 5 cụ Nho Kiến sinh năm 1909 mất ngày 11-4-1945, chính thất Nguyễn Thị Thoại sinh năm 1914 mất ngày 25-11-1990 thọ 76 tuổi, mộ 2 cụ hợp tàng ở Hoành lộ, sinh con trai:Đình Tuất (tức Thẩm) và 2 con  gái: Doãn Thị Toan lấy ông Chiểu người Xuân Lạc con là Cường, Hùng, định cư ở Hà Nội,Doãn Thị Nụ (tức Yên) chồng là  Đặng Uông ở Hoành Lộ con gái  Đặng Thị Hương.

**1     Đời 16-Doãn Đình Tuất con trai cả cụ Mong sinh năm 1934, ông hoạt động trong ngành Công an từ kháng chiến chống Pháp đến năm 1964  mang quân hàm Thượng uý Công an vào Nam hoạt động và hy sinh  tại Bình Phước ngày 21-11-1965, mộ tại nghĩa trang Hà Nội, chính thất Lê Thị Nguyệt sinh 1933 người Vân Đình -Hà Nội, sinh 4 con gái: Doãn Thị Phượng lấy chồng ở Hà Nội, Doãn Thị Oanh (mất sớm) Doãn Thị Loan định cư ở Liên bang  Đức, Doãn Thị Yến cùng chồng định cư tại Tiệp khắc.

 

*21216   Đời 15- Doãn Đình Ơn con  út cụ Nho Kiến, cùng bố là cụ Nho Kiến  bị bão chết  ngày 24-6-1929 khi đi làm ruộng thuê ở Nho Lâm (Giao Nhân) 

 

*2123    Đời 14-Doãn Đình Đễ tự Trung Trực, con trai thứ 3 cụ Nho Suy sinh năm 1887 mất ngày 29-02-1939, nho sinh trúng thức, chính thất Nguyễn Thị Nuôi hiệu Diệu Bảo con cụ Nguyễn Khoan ở Hoành Lộ, sinh năm 1885 mất ngày 08-4-1967 thọ 83 tuổi, mộ 2 cụ hợp táng ở Hoành Lộ, sinh  3  con trai: Đình Nghiệp (tức Đình Trung), Đình Cử (tức Đình Thung) Đình Hần (tức Đình Cung)

*21231   Đời 15- Doãn Đình Nghiệp hiệu Chinh Thành, con trai cả cụ Nho Đễ sinh năm 1906 làm thợ mộc, mất ngày 04-11-1966 thọ 61 tuổi, chính thất Đỗ Thị Nhuần  con  cụ Đỗ Tảo ở Hoành Tam, sinh năm 1911 mất ngày 17-7-1990 thọ 80 tuổi, sinh  6 con trai: Doãn Đình An (Liệt sỹ chống Pháp). Đình Lạc (mất sớm)Đình Vinh (mất sớm) Đình Bình (mất sớm), Đình Xương, Đình Tộ và 3 con gái: Doãn Thị Lý chồng là  Lê Trọng con là  Hương hiện ở Minh Hải, Doãn Thị Mận  chồng là Phạm Hiển ở Hoành Tam con là  Yêm, Thảo; Doãn Thị Huệ  chồng là Phạm Đình Hùng ở Giao Thanh con là Dũng, Sĩ.

**1     Đời 16- Doãn Đình An con trai cả cụ Nghiệp, sinh năm 1930,  kháng chiến chống Pháp là chiến sỹ diệt tế trừ gian ở địa phương, bị địch bắt tử hình tại cống Kỉ Niệm ngày 08-01-1951, mới 22 tuổi. vợ Ngô Thị Sen con cụ Ngô Văn Đa xã Thọ Nghiệp sinh con gái Doãn Thị Chắt chồng là Vương Đình Bái ở Hà Nội con là Bình, Bính.

**5     Đời 16- Doãn Đình Xương con trai thứ 5 cụ Nghiệp, sinh năm 1945, bộ đội chống Mỹ, định cư ở Ninh Bình, vợ Nguyễn Thị Tuất (đã ly hôn) con cụ Nguyễn Hiệu ở Hoành Lộ sinh con gái Doãn Thị Nụ lấy chồng ở Phú Thọ, vợ thứ 2 Mai Thị Mùi (cũng đã ly hôn) người Xuân Tân, sinh con gái  Doãn Thị Đông lấy chồng ở Đắc Lắc. vợ thứ 3 Phạm Thị Sáng quê ở Gia Viễn-Ninh Bình sinh con trai: Đình Vinh năm 1992

**6     Đời 16-Doãn Đình Tộ con  út cụ Nghiệp, sinh năm 1951 định cư ở Ngô Đồng - Giao Thuỷ, vợ Phạm Thị Ca  sinh năm 1959 con  cụ Phạm Nghị ở Hoành Tam, sinh con gái  Doãn Thị Giang chồng là Cao Thành Nam cán bộ huyện Giao Thuỷ con là  Tuấn.

 

*21232   Đời 15- Doãn Đình Cử con trai thứ 2 cụ Nho Đễ, di cư vào Nam bộ năm 1942 mất ơ Sài Gòn ngày 13-03-1957, chính thất Nguyễn Thị Khuyên con cụ Nguyễn Giảng ở Hoành Lộ, sinh  con trai là  Đình Đạt.

**1       Đời 16-Doãn Đình Đạt con cụ Cử, theo cha vào Nam năm 1942,  sinh 2  con trai, gia đình này hiện  ở Hoóc Môn - Sài Gòn.

 

*21233   Đời 15- Doãn Đình Hần con trai út cụ Nho Đễ, sinh năm 1913 mất 1998, thọ 86 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Hiền con cụ Nguyễn Năng ở Giao Châu theo đạo Thiên chúa, sinh 3  con trai : Đình Tý, Đình Tẽo, Đình Hinh (mất sớm) và 2 gái: Doãn Thị Mơ(mất sớm) Doãn Thị Rụt, bà Hiền cùng các con đi Nam năm 1954. Vợ thứ 2 Nguyễn Thị Gái sinh năm 1917 con cụ Nguyễn Thanh ở Hoành Lộ,  sinh con trai: Đình Phưởng và 2 con  gái: Doãn Thị Sò chồng là Phạm Truyền ở Hoành Tam con là Tuyến, Trung. Doãn Thị Hoà chồng là Ngô Đãng ở Thái Bình con là Thái, Hài.

**3    Đời 16- Doãn Đình Phưởng con trai cụ Hần, sinh năm 1957, đi biển đánh cá bị gió lốc chết ngày 6-9-1990, vợ Phan Thị Thảo sinh 1960 con gái cụ Phan Doanh ở Giao An, sinh con trai: Doãn Đình Phi và 3 con gái: Doãn Thị Lành chồng là Phạm Trọng Kỳ ở Hoành Tứ con là Phạm Thái, Doãn Thị Quỳnh chồng là  Phạm Văn Đại Hoành Tam, Doãn Thị Bưởi, học Cao đẳng sư phạm Nam Định về dạy học ở quê

 

*213   Đời 13-Doãn Đình Chới (tức nho Chí) con trai thứ 3 cụ Đình Huyển mất ngày 03-03 không rõ năm, chính thất Nguyễn Thị Huệ con cụ Nguyễn Phổ ở Hoành Tứ, mất ngày 24-02 mộ 2 cụ hợp táng ở Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Đình Ý, Đình Nặc và con gái: Doãn Thị Ếch chồng là ông Phạm Dung,  con là Phạm Tầm ở Hoành Tam.

*2131   Đời 14-Doãn Đình Ýcon trai cả cụ Nho Chới, mất ngày 12-10 tại Hoành Lộ, chính thất Đặng Thị Thu hiệu Diệu Thoa con cụ Đặng Trới ở Hoành Lộ sinh 1879 mất 18-10-1963, thọ 85 tuổi, sinh 5 con trai: Đình Kích, Đình Nhẫn (làm con nuôi người dân tộc hiện không rõ tin tức) Đình Tuý, Đình Tứ (mất sớm), Đình Suý và 2 con  gái Doãn Thị Nhĩ chồng là Nguyễn Nhĩ ở Hoành Lộ con là  bà Bân, Doãn Thị San chồng ở Nghĩa Hải. Sau khi cụ ông mất, cụ bà đưa  con sang Nghĩa Hải-Nghĩa Hưng định cư, mộ 2 cụ ở Nghĩa Hải.

*21311    Đời 15-Doãn Đình Kích con trai cả cụ Nho Ý, sinh năm 1901 mất ngày 27-10-1975 thọ 75 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Quy sinh 1899 mất ngày 15-05-1985 thọ 87 tuổi, con cụ Nguyễn Am ở Hoành Lộ, sinh 2 con trai Đình Tích, Đình Các (mất sớm) và 4 con gái  Doãn Thị Hiệu  chồng là Vũ Hà ở Nghĩa Hải, Doãn Thị Hoà chồng là  Trần Hội ở Nghĩa Hải,Doãn Thị Đà  chồng là Vũ Dậu ở Kim Sơn, Ninh Bình, Doãn Thị Na chồng là Phạm Ân ở Nghĩa Hải.

**1     Đời 16-Doãn Đình Tích con trai cụ Kích, cán bộ xã Nghĩa Hải, sinh năm 1924 mất ngày 07-05-2006 thọ 83 tuổi, phần mộ tại Nghĩa Hải, vợ Nguyễn Thị Hồng sinh 1924,  sinh 3 con trai: Đình Việt, Đình Vĩnh,Đình Vịnh  và 4 con  gái: Doãn Thị Khuy chồng là Lại Văn Viễn ở Nghĩa Hải, Doãn Thị Các chồng là  Nguyễn Y ở Nghĩa Hải, Doãn Thị Mai chồng là  Hoàng Khải ở Nghĩa Hải, Doãn Thị Thơm chồng là  Đinh Mạnh ở Nghĩa Hải.

 

**11    Đời 17-Doãn Đình Việt con trai cả cụ Đình Tích, sinh năm 1947 Sĩ quan  quân đội nghỉ hưu, vợ Vũ Thị Lụa con  ông Vũ Nha ở Nghĩa Hải, sinh năm 1952, giáo viên  trung học cơ sở xã Nghĩa Hải, sinh 5 con gái:Doãn Thị Sâm là giáo viên chồng là Vũ Bằng ở nông trường Rạng Đông, Doãn Thị Hoa giáo viên lấy chồng ở Nghĩa Hùng con trai là Hướng, Doãn Thị Đào giáo viên chồng là Vũ Bảng quê ở Nam Điền con là Tùng, Doãn Thị Lan nhân viên bệnh viện trung ương quân đội 108, Doãn Thị Lý giáo viên phổ thông.

**12    Đời 17- Doãn Đình Vĩnh con trai thứ 2 cụ  Tích, sinh năm 1966, vợ Lại Thị Loan sinh năm 1970 con ông Lại Văn Soạn ở Nghĩa Hải, sinh con trai: Doãn Đình Phú năm 1990 và 2 con gái: Doãn Thị Loan, Doãn Thị Lương

**13   Đời 17-Doãn Đình Vinh con trai thứ 3 cụ Tích, sinh năm 1970, vợ Lại Thị Miến sinh 1974 con ông Lại Văn Bổn ở Nghĩa Hải, sinh 2 con gái: Doãn Thị Trang, Doãn Thị Trinh

 

*21313   Đời 15-Doãn Đình Tuý con trai thứ 3 cụ Nho Ý, mất ngày 01-11-1985, chính thất Vũ Thị Vĩ con cụ Vũ Canh ở Hoành Lộ, sinh 1908, mộ 2 cụ hợp táng tại Nghĩa Hải, sinh 2 con trai: Đình Tuân, Đình Kỷ (mất sớm) và 3 con gái:Doãn Thị Nhài lấy chồng là  Trần Văn Bình ở Nghĩa Hải. Doãn Thị My (mất sớm),  Doãn Thị Bé (mất sớm)

**1    Đời 16- Doãn Đình Tuân con cụ Tuý, sinh năm 1934, vợ Đinh Thị Tý sinh năm 1936 con cụ Đinh Văn Ước ở Nghĩa Hải, sinh 6 con trai: Đình Thuần, Đình Tân, Đình Tấn, Đình Thuấn, Đình Thuận, Đình Thập và 4 con gái: Doãn Thị Tươi lchồng là Trần Việt ở Kim Sơn, Ninh Bình con là Liêm, Doãn Thị Thắm chồng là Trần Văn Chung con là Đu, Doãn Thị Thiết chồng là  Ngô Trang ở Nghĩa Hải, con là Nam, Doãn Thị Tốt  chồng là Lại Văn Quyển ở Nghĩa Hải sinh con là Quyến.

**11   Đời 17-Doãn Đình Thuần con  cả cụ Đình  Tuân, sinh năm 1955, nay  ở Minh Hải, vợ Trần Thị Nhung sinh năm 1951 con ông Trần Lương ở Nghĩa Lâm, sinh  5 con trai: Doãn Đình Tình sinh năm 1972,Doãn  Đình Tịnh sinh năm1976, Doãn Đình Tuyến sinh năm 1978, Doãn Đình Tuyện sinh năm 1980, Doãn Đình Tuyên  sinh năm 1981

**12   Đời 17-Doãn Đình Tân con trai thứ 2 cụ Tuân sinh 1956, vợ Vũ Thị Miến sinh năm 1960 mất 2006, thọ 47 tuổi, con  ông Vũ Tín ở Nghĩa Hải, sinh  con  trai: Văn Thể và 2 con gái :Doãn Thị Thêu chồng là Vũ Lại ở Nghĩa Hải, Doãn Thị Tuyết đang học Đại học;  vợ kế  Đỗ Thị Hằng sinh 1979 sinh con gái: Doãn Thị Hoa

Đời 18-Doãn văn Thể con ông Tân sinh năm 1983, sinh  con trai là Doãn Đình Tường.

 

**13    Đời 17- Doãn Đình Tấn con  thứ 3 ông Tuân, sinh năm 1958, vợ  Nguyễn Thị Hiền sinh 1959 con  ông Nguyễn Văn Doãn ở Nghĩa Hải, sinh 2 con trai: Doãn Đình Tam  năm 1987, Doãn Đình Tiến  năm 1999 và 1 con  gái: Doãn Thị Tẻo lấy chồng ở Nghĩa Hải.

 

**14    Đời 17-Doãn Đình Thuấn con  thứ 4 ông Tuân sinh năm 1960,vợ Trần Thị Sen sinh năm 1961, con ông Trần Văn Học ở Nghĩa Lâm,  sinh  2 con trai: Doãn Văn Thơ năm 1988, Doãn Văn Tá năm 1994, và 1con gái Doãn Thị Tho

**15    Đời 17- Doãn Đình thuận  con  thứ 5 ông Tuân sinh năm 1962. vợ Cao Thị The sinh năm 1962  con ông Cao Văn Bạo ở Kim Sơn, Ninh Bình,  sinh  2 con trai: Doãn Đình Tảo năm 1995, Doãn  Đình Thao và con gái  Doãn Thị Tho sinh năm 1996

 

**16     Đời 17- Doãn Đình Thập con trai thứ 6 ông Tuân. sinh năm 1964, vợ  Trần Thị Lan sinh năm 1956 con ông Trần Định ở Nghĩa Hải. sinh con trai Doãn Đình Thắng năm 2001và 2 con  gái:Doãn Thị Thim, Doãn Thị Thuý

 

*21315    Đời 15- Doãn Đình Suý con út cụ Nho Ý, sinh năm 1914 mất ngày 05-02-1991 thọ 78 tuổi, mộ táng tại Nghĩa Hải, vợ Bùi Thị Nụ sinh năm 1920 quê ở Nam Trực-Nam Định, sinh 5 con trai: Đình Hải,  Đình Kha (liệt sĩ), Đình Xuân, Đình Hạ,  Đình Năm và 4 con gái: Doãn Thị Thu lấy chồng là Trần Vịnh ở Nghĩa Hải, Doãn Thị Thê lấy chồng là  Nguyễn Bính ở Nghĩa Hải, Doãn Thị The lấy chồng là  Nguyễn Vĩ ở Nghĩa Hải,  Doãn Thị Đậu lấy chồng là Mai Mong ở Nghĩa Hải

**1     Đời 16- Doãn Đình Hải con trai cả cụ Suý, sinh năm 1940, bộ đội phục viên làm chủ nhiệm HTX Nông nghiệp, vợ Lại Thị Vui sinh năm 1940 con cụ Lại Văn Giao ở Nghĩa Hùng, sinh  3 con trai: Đình Dương, Đình Doanh, Đình Quang sinh năm 1983 giáo viên trường sĩ quan lục quân và 4 con gái: Doãn Thị Lan sinh năm 1959 chồng là Nguyễn Văn Huyên ở Nghĩa Hải, Doãn Thị Huyền sinh năm 1966 chồng là Nguyễn Văn Hoà ở Nghĩa Điền, Doãn Thị Ngát sinh năm 1973  chồng là Phạm Ngọc Tính ở Thái Bình, Doãn Thị Nga sinh năm 1974  chồng là Nguyễn Văn Xuân ở Nghĩa Lâm.

 

**11    Đời 17-Doãn Đình Dương con cả ông Hải, sinh năm 1961, vợ Phạm Thị Hằng sinh năm 1963 con ông Phạm Văn Tá ở Nghĩa Hùng, sinh 3 con  gái:  Doãn Thị Dung sinh năm 1984  chồng là  Nguyễn Sơn ở Nghĩa Hải, Doãn Thị Oanh ( mất sớm ), Doãn Thị Yến sinh  năm 1997 và 1 con trai: Doãn Đình Đông năm 1994 .

**12   Đời 17-Doãn Đình Doanh con thứ 2 ông Hải, sinh năm 1964,  Trưởng Công an thị trấn Rạng Đông, vợ Nguyễn Thị Bảy sinh 1972 con  ông Nguyễn Văn Nguyên ở Nghĩa Hoà  sinh con  trai: Doãn Đình Thắng năm 1990 và con  gái: Doãn Thị Hoài năm 1993.

 

**2   Đời 16- Liệt sĩ Doãn Đình Kha  con  thứ 2 cụ Suý, sinh năm 1943, hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1969, vợ Phan Thị Hợi sinh năm 1945 con ông Phan Ngọc Tỳ ở Nghĩa Hải sinh con gái  Doãn Thị Hoa  chồng là Phạm Hùng.

 

**3    Đời 16- Doãn Đình Xuân con trai thứ 3 cụ Suý, sinh năm 1949, Thiếu tá Công an nghỉ hưu, vợ Phạm Thị Tám sinh năm 1951con  cụ Phạm Văn Phan ở Nghĩa Hùng, sinh 2 con trai: Đình Dũng, Đình Hùng sinh năm 1985 và 2 con gái :Doãn Thị Hoà sinh năm 1973  chồng là Lại Văn Triều ở Nghĩa Hải, Doãn Thị Hồng chồng là Đoàn Văn Nhất ở Nghĩa Lâm.

**31    Đời 17- Doãn Đình Dũng con cả ông Xuân, sinh năm 1978, vợ Trần Thị Bích sinh năm 1985 con ông Trần Văn Cống ở Nam Điền.

 

**4    Đời 16- Doãn Đình Hạ con trai thứ  4 cụ Suý, sinh năm 1951, vợ Trần Thị Lương sinh năm 1953, con cụ Trần Lâm ở Nghĩa Hải, sinh con trai: Đình Bốn và 2 con gái: Doãn Thị Huê  chồng là Vũ Mạnh ở Nghĩa Hải, Doãn Thị Huế  chồng là Nguyễn Văn Huy ở Rạng Đông

**41   Đời 17- Doãn Đình Bốn con cả ông Hạ, sinh năm 1981,vợ Phạm Thị Huyền sinh năm 1983 con ông Phạm Văn Túc ở Nghĩa Hải sinh con trai: Doãn Đình Bắc năm 2007

 

**5    Đời 16- Doãn Đình Năm con út cụ Suý, sinh năm 1960, vợ Nguyễn Thị Răm sinh năm 1959 con cụ Nguyễn Tính ở Nghĩa Hải. sinh con  trai: Đình Quynh và 2 con gái: Doãn Thị Phương  lấy ông Doãn Hưởng ở Nghĩa Lâm, Doãn Thị Hương sinh 1994

**51   Đời 17: Doãn Đình Quynh con ông Năm, sinh 1984, vợ Vũ Thị Tâm sinh 1988 con  ông Vũ Lạc ở Nghĩa Hải sinh con gái : Doãn Như Quỳnh.

 

*2132   Đời 14- Doãn Đình Nặc tự Tâm Kính, con  thứ 2 cụ Nho Chới, mất ngày 25-01thọ 62 tuổi, chính thất Đặng Thị Nguyên hiệu Từ Trinh, con cụ Đặng Đình Hịch ở Hoành Lộ, mất ngày 03-06 thọ 69 tuổi, mộ 2 cụ hợp táng  ở Hoành Lộ, sinh 4 con trai: Đình Song, Đình Huyền, Đình Khuyên, Đình Đỏ (mất sớm)và 3 con gái : Doãn Thị Phượng  chồng là Nguyễn Hỷ sinh con là Hoá, năm 1942 cả nhà di cư vào Bến Củi, Tây Ninh, Doãn Thị Nảy  chồng là Nguyễn Đáng ở Hoành Lộ, năm 1942 cùng chồng vào Bến Củi, Tây Ninh sinh con là Mùi. Ông Đáng đi bộ đội đến năm 1954 tập kết ra Bắc, bà Nảy cùng con ở lại miền Nam, tái giá với ông Nguyễn Viễn, sinh con là Nguyễn Đức hiện ở đường Tôn Đản, quận 4, Sài Gòn. Doãn Thị Đỏ (mất sớm)

 

*21321     Đời 15- Doãn Đình Song con cả cụ nho Nặc, sinh năm 1907, năm 1942 trở lại Hoành Lộ,  mất ngày 28-08-1994 thọ 88 tuổi. chính thất Đỗ Thị Nhớn sinh năm 1911 con cụ Đỗ Đình Vy ở Hoành Lộ, mất ngày 28-06-1960 thọ 50 tuổi, mộ hai cụ tại Hoành Lộ,  sinh  2 con trai: Doãn Đình Huân sinh năm 1946, mất 18-03-1958 do bị chó dại cắn,  Văn Dục

 

**1       Đời 16-Doãn văn Dục con trai thứ 2 cụ Song, sinh năm 1948, bộ đội chống Mĩ, Thiếu tá phó khoa trường Sĩ quan lục quân I về hưu, vợ Đặng Thị Hoa sinh năm 1950 con cụ Đặng Đình Miên ở Hoành Lộ, giáo viên về hưu, sinh 2 con gái Doãn Thị Thắm sinh năm1976 chồng là Phạm Trọng Mạnh ở Hoành Tứ sinh con là  Phượng, Doãn Thị Tâm sinh năm 1980 giáo viên trung học cơ sở chồng là Nguyễn Xuân Thành ở Hoành Nhị sinh con là  Sơn, Kiên và 2 con  trai:Doãn Ngọc Hưng sinh năm 1986 , Doãn Ngọc Nhiên sinh năm 1990 sinh viên đại học giao thông vận tải Hà nội.

 

*21322      Đời 15- Doãn đình Huyền con trai thứ 2 cụ Nho Nặc, vào Bến Củi cùng chị em năm 1942 đến nay không rõ tin tức, vợ là con gái cụ Nguyễn Nung ở Hoành Tam

 *21323     Đời 15-  Doãn Đình Khuyên con trai thứ 3 cụ Nho Nặc vào Nam cùng các anh chị năm 1942 đến nay không có tin tức.

 

*22      Đời 12- Doãn Đình Đặng con trai thứ 2 cụ Đình Viễm. Sinh thời cụ theo Tiến sỹ Doãn Khuê tham gia chống Pháp, được phong Dũng đội trưởng, thường gọi là Cai Đặng,  mất ngày 16-09 không rõ năm ở Hoành Lộ,chính thất Đặng Thị Yên người làng Hoành Lộ, sinh được 1 trai  Đình Oánh và con  gái Doãn Thị Thi  chồng là Nguyễn Hào sinh con là ông phó Trịnh.

*221   Đời 13- Doãn Đình Oánh con cụ cai Đăng, năm sinh năm mất, tên vợ không rõ, sinh 2 con gái: một bà lấy ông Doãn Cuông, một bà lấy ông Nguyễn Bắc

 

*24    Đời 12- Doãn Đình Thước con trai thứ 4 cụ Đình Viễm, chính thất Nguyễn Thị Sáo, hiện  nay không có thông tin gì về các cụ.

 

*25    Đời 12- Doãn Đình Tất (tức Đình Sắt) tự Quả Quyết. con trai thứ 5 cụ Đình Viễm. theo Tiến sĩ Doãn Khuê chống Pháp được phong Hải Phòng Suất Đội. mất ngày 11-4 không rõ năm mộ tại Hoành Lộ, chính thất Nguyễn Thị Thuận mất ngày 18-10 mộ tại Hoành Lộ, sinh: ĐìnhTuyên, ĐìnhTập, Đình Địch, Đình Thán (mất sớm)con gái Doãn Thị Vụn chồng là Nguyễn Toàn ở Hoành Lộ, sinh con là  Đức, Xuân, Tuý.

*251    Đời 13- Doãn Đình Tuyên con trai cả cụ Đình Sắt, chính thất  Đặng Thị Trầm (mất sớm, không có con) Kế thất: Vũ Thị Tầm sinh 4 con trai: Đình Hoan, Đình Hữu, Đình Khanh (mất sớm), Đình Lư (mất sớm)

*2511   Đời 14- Doãn Đình Hoan con trai cả cụ Đình Tuyên, mất ngày 23-03, mộ tại Hoành Lộ, chính thất Nguyễn Thị Tý con  cụ Nguyễn Quyết  ở Giao Thuận, mất ngày 24/06, sinh  3 con  trai: Đình Hỷ ( mất sớm), Đình Trinh, Đình Triêng và 4 con gái: Doãn Thị Lái  chồng  là Trần Đình Hồ ở Giao Nhân con là Côn, Doãn Thị Lài chồng là  Đặng Hoà ở Hoành Lộ sinh con là Mục, Đoài, Doãn Thị Rụt  chồng là  Nguyễn Cam  ở Hoành Lộ con là  Phiêu, Ánh.  Doãn Thị Sa (mất sớm)

*25112    Đời 15- Doãn Đình Trinh con thứ 2 cụ Nho Hoan, sinh 1914, mất ngày 29-08-1945 mới 32 tuổi, mộ tại Hoành Lộ, vợ Nguyễn Thị Dần sinh 1914 con cụ Nguyễn Nguyên ở Hoành Lộ, sinh con trai Đình Xu mất năm 1945 và con gái  Doãn Thị Mão bị trúng pháo giặc Pháp, mất ngày 10-10-1950, sau năm 1954 bà Dần đã tái giá .

*25113    Đời 15- Doãn Đình Triêng con trai thứ 3 cụ Nho Hoan, năm 1942 vào Nam và định cư ở Tôn Đản-quận 4- Sài Gòn, mất ngày 08-03-2005, vợ Đỗ Thị Vy sinh năm 1930 con cụ Đỗ Nghiễm ở Giao Tân, sinh 3 con trai: Đình Nam, Đình Hiệp sinh năm 1968, Đình Hoà và 2 con gái :Doãn Thị Việt, Doãn Thị Bắc, ở quận 4 Sài Gòn

**1      Đời 16- Doãn Đình Nam con trai cả ông Triêng, sinh năm 1962, vợ Lê Thị Tuyền sinh năm 1967 sinh 2 con gái: Doãn Thị Mai Xanh, Doãn Thị Mai Thắm

**2   Đời 16-Doãn Đình Hoà con  thứ 3 ông Triêng, sinh 1971,vợ Mai Thị Phin, sinh 2 con trai  Đình Trường, Đình Cảnh và con gái: Doãn Thị Oanh

 

*2512   Đời 14-Doãn Đình Hữu con trai thứ 2 cụ Tuyên, chính thất Nguyễn Thị Quất con cụ Nguyễn Cừ ở Hoành Lộ, sinh con  trai: Đình Cung và 2  con gái Doãn Thị Hồng, Doãn Thị Lê ( đều mất sớm),Thứ thất là con gái cụ Nguyễn Phúc  ở Hoành Lộ không có con.

 

*252   Đời 13- Doãn Đình Tập con trai thứ 2 cụ Đình Tất, chính thất Nguyễn Thị Ngọ  sinh con trai  Đình Dưỡng và con gái  Doãn Thị Rụt

*253     Đời 13- Doãn Đình Địch con trai thứ 3 cụ Tất, mất ngày 12-01-1943 mộ tại Hoành Lộ,chính thất Nguyễn Thị Dậu sinh năm 1885 con  cụ Nguyễn Hoàn ở Hoành Lộ, mất ngày 18/12/1946, thọ 72 tuổi. sinh 3 con trai: Đình Trân, Đình Trúc, Đình Tăng và 5 con gái: bà thứ nhất  lấy ông Nguyễn Mịch ở Hoành Lộ, sinh con là Ba, Bốn, Doãn Thị Tè lấy chồng là  Nguyễn Chinh ở Hoành Lộ sinh con là  Cam.  Con gái  thứ 3 lấy ông Nguyễn Lâm ở Giáo Phòng sinh con là Rương, Quyến, Hành, Doãn Thị Khuy mất sớm, Bà thứ 4 lấy ông Nguyễn Chi ở Hoành Lộ sinh con là  Bồng, Cao.

*2531   Đời 14- Doãn Đình Trân tự Minh châu, con trai cả cụ Đình Địch, sinh năm 1897 mất ngày 21-05-1933, chính thất Nguyễn Thị Nhỡ con gái cụ  Phú ở Hoành Lộ, mất ngày 08-08, sinh con gái  Doãn Thị Trà chồng là  Nguyễn Dực ở Hoành Lộ sinh con là  Thắng. Kế thất Vũ Thị Vân  hiệu Diệu Tuyết sinh năm 1903 mất ngày 17-01-1983 thọ 81 tuổi, con gái cụ Nhì Côn ở  Xuân Thành. sinh  3 con trai: Đình Giới, Đình Thành, Đình Lưu và 6 con gái: Doãn Thị Vy  chồng là  Hường ở Liễu Đông  sinh con là Quất. Doãn Thị Nhi  chồng là Duyên ở Hồng Thuận, Doãn Thị Nở chồng là Phạm Trừng ở Hoành Tam sinh con là Dục. Doãn Thị Đôi chồng là Hiển ở Giao Hương, Doãn Thị Chồi chồng là Nguyễn Cao ở Hoành Lộ sinh con là Cổn, sau tái giá với ông Bằng ở Giao Lạc, Doãn Thị Lý (mất sớm)

*25311     Đời 15- Doãn Đình Giới con trai cả cụ Nho Trân, sinh năm 1927, vợ Phạm Thị Ngó sinh năm 1927 con gái cụ Phạm Kinh ở Hoành Tam, sinh  7 con trai: Doãn Đình Đỏ (mất sớm)  Đình Chinh sinh năm 1950 (Liệt sĩ chống Mỹ), Đình Khánh, Đình Thuân, Đình Thuấn, Đình Văn,  Đình Vũ và 5 con  gái: Doãn Thị Yến (mất sớm), Doãn Thị Hào chồng là Nguyễn Chí ở Hoành Lộ sinh được một con trai, sau khi ông Chí hy sinh (liệt sĩ chống Mỹ) và con trai là Đạo mất, bà Hào tái giá với ông Đặng Uông ở Hoành Lộ sinh con là  Hiếu.  Doãn Thị Tuyết  chồng là Nguyễn Vợi ở Hoành Lộ sinh con là  Phàn, Doãn Thị Dung chồng là Trần Hùng ở Giao Châu, Doãn Thị Tám  chồng là Nguyễn Rinh ở Hoành Lộ.

**1     Đời 16- Doãn Đình Khánh con cụ Giới, sinh năm 1953, vợ Phan Thị Mì sinh năm 1955 con cụ Phan Oanh ở Giao An, sinh  3 con  trai  Đình Thạch, Đình Sơn (mất sớm), Đình Đồng  và 2 con gái: Doãn Thị Thuý  chồng là Vũ Chiến ở Hoành Lộ sinh con là Thắng. Doãn Thị Hằng

**11    Đời 17- Doãn Đình Thạch con cả ông Khánh, sinh 1975 hiện ở Kiến An- Hải Phòng, vợ Nguyễn Thị Hương sinh 1983 con ông Nguyễn Khởi ở Hải Phòng, sinh con trai: Doãn  Đình Hoàng năm 2005

**13    Đời 17- Doãn Đình Đồng con trai út ông Khánh, sinh năm 1983, vợ  Trần Thị Khuyên con gái ông Trần Khang ở Xuân Phú.

 

**3    Đời 16- Doãn Đình Thuân con trai thứ 3 cụ Giới, sinh năm 1956, vợ Trần Thị Túc sinh năm 1958 con cụ Trần Tý ở Hồng Thuận, sinh 3 con trai: Đình Thuận sinh năm 1980, Đình Hưng, Đình Đại và 3 con gái: Doãn Thị Nhâm chồng là Doãn Thụ chi Hoành Nhị sinh con làThái. Doãn Thị Thơm  chồng là Phạm Chế ở Hoành Tứ sinh con là Tuấn, Doãn Thị Ngát chồng là Đặng Giáp ở Hoành Lộ sinh con là Duy.

**32   Đời 17- Doãn Đình Hưng con  thứ 2 ông Thuân sinh năm 1982,vợ Nguyễn Thị Hương sinh năm 1990,con gái ông Nguyễn Bính ở Giao Nhân sinh con trai: Doãn Đình Việt năm 2009

**33    Đời 17- Doãn Đình Đại con trai thứ 3 ông Thuân, sinh năm 1985 vợ Phạm Thị Thuý sinh năm 1990, con  ông Phạm Tấu ở Hoành Tứ,  sinh  2  con gái

 

**4    Đời 16- Doãn Đình Thuấn con trai thứ  tư cụ Giới, sinh năm 1959,vợ Đặng Thị Lựu sinh năm 1959 con cụ Đặng Chung ở Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Đình Thế năm 1982, Đình Toản và 2 con gái Doãn Thị The chồng là Đặng Nam ở Hoành Nhị, Doãn Thị Tuyến.

**5    Đời 16-Doãn Đình Văn con trai thứ 5 cụ Giới, sinh năm 1967,vợ Nguyễn Thị Hương sinh năm 1966 con cụ Nguyễn Năm ở Giao Nhân, sinh con trai: Doãn Đình Ngọc năm 1991 và con gái: Doãn Thị Hiền sinh viên  Đại học sư phạm Đà Lạt.

**6     Đời 16-Doãn Đình Vũ con út cụ Giới, sinh năm 1970, vợ Phạm Thị Nhàn sinh năm 1970 con ông Phạm Rạng ở Hoành Tứ, sinh con  trai: Doãn Đình Hoài năm 1991 và con gái: Doãn Thị Thanh đang học Đại học.

 

*25312    Đời 15- Doãn Đình Thành (tức Kim quý) con trai thứ 2 cụ Nho Trần, sinh năm 1937 mất ngày 24-09-2007 thọ 71 tuổi, vợ Đoàn Thị Nghĩa sinh năm 1937 con cụ Tuy ở Giao Tân, sinh 4 con trai: Đình Phương, Đình Hùng, Đình Tuấn, Đình Hiệp và 3 con gái :Doãn Thị Chiên  chồng là Vũ Khảo ở Hải Phòng. Doãn Thị Chiến chồng Phạm Sự ở Hoành Tứ sinh con là Sáng, Dương.  Doãn Thị Lụa

**1        Đời 16- Doãn Đình Phương con trai cả cụ Thành, sinh năm 1958, sĩ quan Hải quân, vợ Tạ Thị Sáu sinh năm 1968 con cụ Tạ Văn Dàn ở Quảng Ninh, sinh 2 con trai: Doãn Đình Ninh năm 1989,Doãn Đình Anh năm 2003.

**2       Đời 16- Doãn Đình Hùng con trai thứ 2 cụ Thành, sinh năm 1964, vợ Lê Thị Huê sinh năm 1965 con cụ Lê Liệu ở Hoành Tam, sinh con trai: Doãn Đình Cường năm 2002 và 2 con gái Doãn Thị Lan học Đại học Thương mại, Doãn Thị Ngọc đang học Đại học.

**3       Đời 16- Doãn Đình Tuấn con trai thứ 3 cụ Thành, sinh năm 1970, vợ Vũ Thị Thắm con ông  Vũ Quyên ở Yên Cư, Xuân Trường, sinh 2 con gái: Doãn Thị Huế, Doãn Thị Hồng

**4        Đời 16- Doãn Đình Hiệp con trai thứ 4 cụ Thành, sinh năm 1974 vợ Vũ Thị Thoa sinh năm 1979 con  ông  Vũ Cứ ở Bình Hoà, sinh 2 con  gái  Doãn Thị Trang, Doãn Thị Phượng

 

*25313   Đời 15- Doãn Đình Lưu con trai thứ 3 cụ Nho Trân, sinh năm1941, là thương binh chống Mỹ, giáo viên phổ thông cơ sở, vợ Trần Thị Hoạt người Giao Tiến (đã ly hôn), sinh 2 con gái: Doãn Thị Trâm  chồng ở huyện Nam Ninh, Doãn Thị Loan, vợ thứ 2 Cao Thị Bòng quê ở Hồng Thuận sinh  2 con trai: Đình Thanh, Đình Tường và 2 con  gái: Doãn Thị Nga, Doãn Thị Yến

 

**1      Đời 16- Doãn Đình Thanh con trai cả ông Lưu, kĩ sư xây dựng, sinh 2 con trai: Đình Tú, Đình Minh

**2      Đời 16- Doãn Đình Tường con trai thứ 2 ông Lưu, Đại học kỹ thuật quân sự, Sĩ quan quân đội, sinh con trai: Đình Trường  và con  gái: Doãn Thị Anh

 

*2532    Đời 14-Doãn Đình Trúc con trai thứ 2 cụ Phần Địch, chính thất Phạm Thị Yên con cụ Phạm Thuấn ở Hoành Tam, mộ 2 ông bà hợp táng ở Giao An, sinh  3 con trai:Đình Tùng (mất sớm), Đình Mậu (mất sớm), Đình Bào và 2 con gái: một lấy chồng ở Giao An, Doãn Thị Lương chồng là Quyền  ở Thái Nguyên.

*25323     Đời 15- Doãn Đình Bào con trai cụ Trúc, sinh năm 1934, chính thất Định Thị Sẻ sinh 1936 mất ngày 05-09, mộ hợp táng ở Giao An. sinh 3 con trai: Đình Bàng, Đình Đại, Đình Biểu và 2 con gái: Doãn Thị Tho chồng là Lưu Đậu ở Hồng Thuận, Doãn Thị Nga chồng là Trần Hựu ở Giao An

**1       Đời 16- Doãn Đình Bàng con trai cả cụ Bào, sinh năm 1966 ở Giao An, vợ Đinh Thị Xuyên con cụ Đinh Năm ở Giao An, sinh năm1967 sinh 2 con trai: Đình Tuấn năm 1970, Đình Bắc năm 1992 và con gái là Doãn Thị Huyền sinh năm 1988.

 

**2     Đời 16- Doãn Đình Đại con trai thứ 2 ông Bào, sinh năm 1972,vợ Phạm Thị Huê sinh năm 1977 con ông Phạm Ngọ ở Giao Xuân,  sinh 3 con  trai: Đình Hiệp (mất sớm ), Đình An năm 1988, Đình Hoàn năm 2000

**3      Đời 16- Doãn Đình Biểu con trai thứ 3 cụ Bào sinh năm 1975,vợ Cao Thị Hương con cụ Cao Hanh ở Giao An,sinh năm 1978, sinh  2 con trai:Doãn Đình Điệp năm 1997,Doãn Đình Nam năm 2000

 

*2533   Đời 14-Doãn Đình Tăng con trai thứ 3 cụ Phần Địch, sinh năm 1902 mất năm 1955 thọ 54 tuổi, chính thất Phạm Thị Sẻ con cụ Phạm Tốn ở Hoành Tam, sinh năm 1909 mất 25-5-1985 thọ 76 tuổi,  mộ ông bà hợp táng ở Giao An, sinh  2 con trai: Doãn Đình Vực (mất sớm), Đình Đài

*25332     Đời 15- Doãn Đình Đài con cụ Tăng, sinh năm 1937 mất ngày  26-3-2000 thọ 64 tuổi. mộ tại Giao An, vợ Trần Thị Khanh sinh năm 1936 con cụ Trần Văn Thi ở Hồng Thuận. sinh 4 con trai: Đình Thọ, Đình Khang, Đình Ninh, Đình Phú và 4 con gái :Doãn Thị Loan chồng là Trần Dũng ở Giao Hải, Doãn Thị Phương chồng là Phạm Sáng định cư ở Đắc Lắc, Doãn Thị Sáu chồng là Trần Quý ở Giao Thanh, Doãn Thị Tám chồng là Trần Định ở Giao An.

**1        Đời 16-Doãn Đình Thọ con trai cả cụ Đài, sinh năm 1956 là giáo viên phổ thông trung học ở Giao Nhân, vợ Nguyễn Thị Toan sinh năm 1957 con cụ Nguyễn Trà ở Giao Nhân, sinh 2 con trai: Đình Thiện , Doãn Đình Trường sinh năm 1990 và 2 con gái : Doãn Thị Thu  chồng là Trần Văn Vực ở Giao Nhân, Doãn Thị Thắm giáo viên chồng là Mai Phí ở Giao Nhân.

**11     Đời 17- Doãn Đình Thiện con cả ông Thọ sinh năm 1983, vợ Vũ Thị Đào sinh năm 1983 con ông Vũ Tuyển ở Giao Nhânsinh con gái: Doãn Thị Thảo.

 

**2     Đời 16- Doãn Đình Khang con trai thứ 2 cụ Đài, sinh năm 1965 vợ Trần Thị Tám con gái cụ Trần Thịnh ở Giao Xuân, sinh 3 con gái: Doãn Thị Yên, Doãn Thị Giang, Doãn Thị Diệu

**3     Đời 16- Doãn Đình Ninh con trai thứ 3 cụ Đài, sinh năm 1968, vợ Phùng Thị Nếp quê ở Giao Hà, sinh  2 con trai:Đình Mạnh,  Đình Tuấn và 2 con gái Doãn Thị Oanh, Doãn Thị Ngọc

**4      Đời 16-Doãn Đình Phú con út cụ Đài, sinh năm 1974, vợ Trần Thị Tươi con cụ Trần Hoàng ở Giao An, sinh năm 1974 sinh 2 con gái: Doãn Thị Vui, Doãn Thị Hằng

 

*26     Đời 12-Doãn Đình Khẩn con trai thứ 6 cụ Đình Viễm. Năm 1860 theo cụ Doãn Khuê chống Pháp được phong Điền Ty Sứ, trông coi đồng ruộng  nên gọi là Điền Khẩn, mất ngày 06-06 thọ 70 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Miền hiệu Trinh Chính người làng Hoành Lộ, mất ngày 18-08 không rõ năm mộ tại Hoành Lộ, sinh con trai :Đình Bích. Kế thất Vũ Thị Tròn người làng Hoành Lộ mất ngày 19-9 không rõ năm  mộ 3 cụ  tại Hoành Lộ, sinh con  trai :Đình Hạp.

*261   Đời 13-Doãn Đình Bích cũng theo cụ Doãn Khuê chống Pháp,mất ngày 06-07 mộ tại Hoành Lộ, chính thất Nguyễn Thị Cậy con cụ Nguyễn Quang ở Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Đình Viêng, Đình Bân (mất sớm)

*2611   Đời 14- Doãn Đình Viêng con cụ Bích, định  cư ở  Giao An, mất ngày 12-8 tại Hoành Lộ, chính thất  Bùi Thị Loan con cụ Bùi Thỉnh ở Hoành Nhị, mất ngày 21-01 không rõ năm, sinh 3 con trai: Đình Đức, Đình Oanh, Đình Phí (bỏ nhà đi lúc 16 tuổi) và 2 con gái: bà chị  lấy chồng họ Đặng rồi đi đâu không rõ, bà em lấy chồng cũng là người họ Đặng ở Hoành Lộ,

*26111   Đời 15-Nguyễn Doãn Đức con trai cả cụ Viêng, mất ngày 19-10-1987 tại Tuyên Quang. Sau khi cụ Viêng mất, cụ Đức tha hương và nhận làm con nuôi một người họ Nguyễn ở Hoài Đức, Hà Đông, nên mang họ Nguyễn Doãn, Các con cháu của cụ đều mang họ Nguyễn Doãn, chính thất Nguyễn Thị Nhắt người Hà Đông, mất ngày 06-05 không rõ năm, sinh con trai: Nguyễn Doãn Phúc, Thứ thất Nguyễn Thị Định mất 20-06-2001 tại Tuyên Quang. sinh con trai là Nguyễn Doãn Vĩnh.

**1      Đời 16-Nguyễn Doãn Phúc con cả cụ Đức, sinh năm 1933, định cư ở Hoài Đức-Hà nội, vợ Phí Thị Ốc sinh năm 1931 quê ở Hà Đông, sinh 3 con trai: Nguyễn Doãn An, Nguyễn Doãn Hậu, Nguyễn Doãn Hiền

**11    Đời 17-Nguyễn doãn An con trai cả ông Phúc, sinh năm 1959, vợ Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1965, sinh 2 con  trai: Nguyễn Doãn Thanh, Nguyễn Doãn Đông sinh năm 1994 ,hiện cả gia đình ông An định cư ở xã Thắng Quân -Yên Sơn -Tuyên Quang.

**111    Đời 18-Nguyễn Doãn Thanh con trai cả ông An, sinh năm 1981 vợ Đặng Thị Hoa, sinh năm 1984

 

**12     Đời 17-Nguyễn doãn Hậu con trai thứ 2 ông Phúc, sinh năm 1969, vợ Nguyễn Thị Thoa sinh năm 1971,sinh con trai Nguyễn Doãn Hải năm 1992, hiện ở Hà Đông

**13    Đời 17-Nguyễn Doãn Hiền con trai thứ 3 ông Phúc, sinh năm 1973, vợ Ngô Thị Thơm sinh năm 1977, sinh  2 con trai: Nguyễn Doãn Tuấn năm 1994, Nguyễn Doãn Hưng .Hiện nay cả gia đình ở Hà Đông.

 

**2      Đời 16-Nguyễn Doãn Vĩnh con trai thứ 2 cụ Đức, sinh năm 1962, vợ Đào Thị Mạnhsinh năm 1966, sinh 2 con trai: Nguyễn Doãn  Hiếu năm 1990, Nguyễn Doãn Dũng năm 1992 và 1 con gái.  Hiện cả gia đình  ở xã Thắng Quân -Yên Sơn -Tuyên Quang.

 

*26112    Đời 15-Bùi Doãn 0anh con trai thứ 2 cụ Viêng không rõ ngày sinh, mất ngày 13-10-1969, mộ táng tại xã Quang Thuận .Cũng như cụ Đức, sau khi cha mất, cụ Oanh cũng phải tha hương và nhận làm con nuôi một người họ Bùi ở xã Quang Thuận-Bạch Thông-Bắc Cạn cho nên mang họ Bùi, chính thất Nguyễn Thị Hồ mất ngày 16-5-2000 mộ hợp táng  cùng cụ ông ở Quang Thuận, sinh  2 con trai: Bùi Doãn Luỹ.  Bùi Doãn Điệp

**1      Đời 16-Bùi Doãn Luỹ con cả cụ Oanh,mất ngày 30-5-1984 mộ tại Quang Thuận, vợ Mai Thị Hưởng sinh năm 1950 quê xã Quang Thuận, sinh 2 con  trai: Bùi Doãn Trường năm 1979, Bùi Doãn Thành năm 1982 có vợ là Hoàng thị Nhu

**11     Đời 17-Bùi Doãn Việt  con trai cả ông Điệp, sinh năm 1979, vợ Tạ Thị Vân sinh năm 1982 quê Bắc Cạn

 

*262    Đời 13-Doãn đình Hạp con trai thứ hai cụ Khẩn, sinh năm Giáp Tuất, mất ngày 10/10 không rõ năm,chính thất Đặng Thị Thanh con  cụ Đặng Trí ở Hoành Lộ, sinh con trai là Đình Nhuận

*2621    Đời 14-Doãn đình Nhuận con  cụ Hạp di cư ra Giao An khoảng đầu thế kỷ 20, mất ngày 7-3 không rõ năm  mộ tại Giao An, chính thất bỏ nhà  đi  ngày 15-1 nên không rõ, sinh con trai: Đình Chúc2 con  gái: Doãn Thị Dư lấy chồng ở Giao An. Doãn Thị Quất lấy chồng ở Giao An.

*26211   Đời 15- Doãn đình Chúc con trai cụ Đình Nhuận mất 05-7-1974, chính thất Tống Thị Tân sinh năm 1918, mất ngày 18-02-1966 thọ 79 tuổi, sinh 2 con trai: Đình Đảo, Đình Tư và 3 con gái: Doãn Thị Là  chồng là Tô Phướn ở Kiến An -Hải Phòng, Doãn Thị Lượt  chồng là Nguyễn Xuyên ở Đắc Lắc. Doãn Thị Lụa  chồng là Nguyễn Thái ở Giao An.

**1      Đời 16-Doãn đình Đào con cả cụ Chúc sinh năm 1953  bộ đội phục viên, vợ Trần Thị Mai sinh năm 1954 con cụ Trần Duyên ở Giao An, sinh  3 con gái: Doãn Thị Nguyệt  chồng là Đỗ Chỉnh ở Giao An, Doãn Thị Ngát chồng là Nguyễn Pha ở xã Bình Hoà, Doãn Thị Hằng chồng là Trần Việt  ở xã Giao Thiện.

**2      Đời 16-Doãn đình Tư con trai thứ 2 ông Chúc sinh năm 1956, di cư vào tỉnh  Đắc Lắc, vợ Trần Thị Sửu con cụ Trần Rao ở Giao An, sinh 1 con trai Doãn Đình Huy và 1 con  gái

 

*27      Đời 12-Doãn đình Quỵnh hiệu Ngọc Dao, con trai thứ 7 cụ Đình Viễm, theo cụ Doãn Khuê đầu quân chống Pháp được phong Hải phòng Ngũ Trưởng, mất ngày 28-8 thọ 65 tuổi, chính thất Đặng Thị Hấn hiệu Hưng Nhân người làng Hoành Lộ mất ngày 07-9 không rõ năm, thọ 69 tuổi, sinh  3 con trai: Đình Quýnh, Đình Huỳnh, Đình Úc

*271     Đời 13-Doãn đình Quýnh con cả cụ Quỵnh mất ngày 10-3 không rõ năm thọ 57 tuổi, mộ  tại Hoành Lộ, chính thất Đặng Thị Sung mất ngày 24-9 không rõ năm mộ tại Hoành Lộ, sinh con trai Đình Lan đi đâu không rõ. Kế thất Nguyễn Thị Đen sinh  3 con  trai: Đình Riêu, Đình Nấm, Đình Náp ( đều mất sớm) và 1 con gái lấy ông Đặng Tâm sinh con là  Hoà, Hợp.

*272   Đời 13-Doãn đình Huỳnh con trai thứ 2 cụ Quỵnh, mất ngày 17-6 không rõ năm mộ tại Hoành Lộ, vợ Phạm Thị Nhàn con  cụ Phạm Đệ ở  Hoành Tứ, sinh con gái Doãn Thị Khiêu lấy chồng người Hoa, Trắc thất Doãn Thị Ơn con gái cụ Doãn Kiều ở Hoành Lộ, mất ngày 10-3 không rõ năm  mộ tại Hoành Lộ, sinh  1 con trai: Đình Vĩ đi đâu không rõ, và con gái Doãn Thị Tôn  chồng là Nguyễn Mậu người làng Hoành Lộ sinh con là Chắt.

*273   Đời 13-Doãn đình Úc con trai thứ 3 cụ Quỵnh cụ sinh năm 1878, mất ngày 03-6-1957 thọ 80 tuổi,  mộ tại Hoành Lộ, chính thất Nguyễn Thị Cuối hiệu Diệu Quý con cụ Nguyễn Thụ ở Hoành Lộ, sinh năm 1881 mất ngày 18-5-1954 thọ 74 tuổi, sinh  3 con trai: Đình Nghiêm ,Đình Vi ,Đình Nễ ( đều mất sớm.) và 2 con gái: Doãn Thị Tự đi tu pháp danh là Đàm Vân, Doãn Thị Ràng chồng là Nguyễn Trạm ở Hoành Lộ sinh  con là Thậm.

 *3      Đời 11- Doãn đình Xoán con nuôi cụ Bạ Chiểu (bác nuôi cháu họ)  mất ngày 20-12 không rõ năm mộ  tại Hoành Lộ, chính thất Nguyễn Thị Tam mất ngày 23-12 không rõ năm, sinh 2 con trai: Đình Ất (mất sớm), Đình Thả và con gái Doãn Thị Hài chồng là Nguyễn Đài ở Hoành Lộ không có con. Kế thất Phạm Thị Hán không có con,

*31       Đời 12-Doãn đình Thả (cải là Hưng) con trai cụ Đình Xoán. Theo  phả cũ lại ghi là con nuôi cụ Đình Viễm, mất ngày 13-04 không rõ năm, chính thất Nguyễn Thị Bình mất ngày 28-07, sinh  6 con trai: Đình Cơ, Đình Xông, Đình Thái,  Đình Nhĩ(mất sớm), Đình Tâm(mất sớm), Đình Khiển(mất sớm) và con gái:Doãn Thị Xoang  lấy chồng nhưng mất sớm, chưa có con

*311    Đời 13-Doãn đình Cơ con  cả cụ Thả,  chính thất Nguyễn Thị Sót người Hoành Lộ, sinh con trai: Đình Hội và 1 con gái lấy chồng là Đặng Chồi ở Hoành Tứ.

*3111   Đời 14-Doãn đình Hội con trai cụ Cơ, di cư vào Nam bộ  trước năm 1950, hiện  gia đình định cư ở Bến Củi, Tây Ninh, vợ  Nguyễn Thị Vẹt  sinh  2 con trai: Đình Bồi, Đình Ổi và 2 con gái Doãn Thị Ngắn chồng là Phạm Hiếu ở Hoành Tam, cũng vào Tây ninh, Doãn Thị Chắt chồng là Nguyễn Diễn ở Hoành Lộ cũng vào Tây ninh.

*31111    Đời 15-Doãn đình Bồi con trai cả cụ Hội, vợ Trịnh Thị Nhàn quê ở Thái Bình, sinh  2 con trai:Đình Duy, Đình Du và 5 con  gái:Doãn Thị Oanh, Doãn Thị Kiều, Doãn Thị Trang,  Doãn Thị Duyên, Doãn Thị Ánh

*31112    Đời 15-Doãn đình Ổi con trai thứ 2 cụ Hội,  hiện ở Tây Ninh, vợ Phạm Thị Ngà theo đạo Thiên chúa, quê ở Nho Quan -Ninh Bình, sinh 6 con trai: Đình Nguyện, Đình Định, Đình Bình, Đình Hồi, Đình Hải, Đình Hoàng và con gái  Doãn Thị Ngọc.

 

*312    Đời 13-Doãn đình Xông con trai thứ 2 cụ Thả, chính thất Nguyễn Thị Đậu người làng Hoành Lộ, sinh 2 con trai:   Đình Quế  bị thất lạc năm 1945 ở Thái Bình,  Đình Vụ và 2 con gái: Doãn Thị Tơ lấy chồng ở Thái Bình, Doãn Thị Sai lấy chồng ở Thái Bình.

*3121    Đời 14-Doãn đình Vụ con trai cụ Xông, phần mộ để ở Thái Bình, chính thất Nguyễn Thị Nhơn quê ở Tiền Hải-Thái Bình, sinh  5 con  trai:Đình Định, Đình Quyền, Đình Tấn,Đình Công, Đình Thích và 2 con gái  Doãn Thị Nhâm lấy chồng không có con, Doãn Thị Miên lấy chồng ở Thái Bình.

*31211   Đời 15-Doãn đình Định con cả cụ Vụ, sinh năm 1932, sống ở Hải Phòng mất ngày 16-12-2007 thọ 76 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Sói người Hải Dương, sinh con trai: Đình Đông và 3 con  gái: Doãn Thị Thơm, Doãn Thị Xuân, Doãn Thị Hoà  đều lấy chồng ở Hải Phòng.

**1     Đời 16- Doãn đình Đông con trai cả cụ Định, sinh năm 1967 hiện ở  Hải Phòng, vợ  Nguyễn Thị Lan quê ở  Tiên Lãng, Hải Phòng, sinh con  gái Doãn Thị Hồng

 

*31212    Đời 15-Liệt sỹ Doãn đình Quyền con trai thứ 2 cụ Vụ, sinh năm 1936 bộ đội chống Mĩ, hy sinh  ngày 04-12-1969, chính thất Vũ Thị Thoan con cụ Nguyễn Đu ở Đông Trung-Tiền Hải-Thái Bình, sinh năm 1932 mất ngày 19-04-2003 thọ 72 tuổi, sinh  2 con trai: Đình Nhật, Đình Thuận và 2 con gái: Doãn Thị Thoả sinh năm 1965 chồng là Phạm Vinh ở xã Đông Long-Tiền Hải, Doãn Thị Nguyệt sinh năm 1966  chồng ở xã Thái Đô huyện Thái Ninh-Thái bình.

**1     Đời 16-Doãn đình Nhật con trai cả cụ Đình Quyền, sinh năm 1954 bộ đội phục viên, vợ Phạm Thị Hường sinh năm 1958 con  cụ Phạm Thi ở Đông Trung, Tiền Hải, sinh  2 con trai: Đình Hiên , Đình Hưng và con  gái: Doãn Thị Hảo chồng là Trần Yểu ở Đông Xuyên, Tiền Hải.

**11   Đời 17-Doãn đình Hiên con cả ông Nhật, sinh năm 1977, vợ …Thị Lệ quê ở xã Thái Đô-Thái Ninh sinh con trai: Doãn Đình Tú

**12    Đời 17-Doãn đình Hưng con ông Nhật, sinh năm 1979vợ Bùi Thị Hằng sinh năm 1986,  con ông Bùi Thuấn ở xã Đông Long-Tiền Hải,  sinh con trai:  Doãn Đình Hoàng

 

**2     Đời 16-Doãn đình Thuận con trai thứ 2 ông Quyền, sinh năm 1961, vợ Nguyễn Thị Nhân sinh năm 1968 con ông Nguyễn Hồng ở xã Đông Long-Tiền Hải,sinh 2 con trai: Doãn Đình Thắng năm 1992, Doãn Đình Lợi năm 1994

 

*31213   Đời 15-Doãn đình Tấn con trai thứ 3 cụ Vụ, sinh năm 1947 mất ngày 12/06/2004 thọ 58 tuổi,vợ Nguyễn Thị Hồng con gái cụ Nguyễn Khoan ở xã Đông Long-Tiền Hải sinh năm 1952, sinh  4 con  trai:Doãn Đình Trọng năm 1972, Doãn Đình Tài năm 1974,  Đình Tưởng, Đình Thường

**3    Đời 16-Doãn đình Tưởng con trai thứ 3 cụ Tấn sinh năm 1976, vợ Nguyễn Thị Nhuần sinh năm 1978 con cụ Nguyễn Bính ở Đông Long, Tiền Hải, sinh con  trai: Doãn  Đình Toàn năm 2000

**4     Đời 16-Doãn đình Thường con trai thứ 4 cụ Tấn, sinh năm 1978, vợ PhạmThị Hường sinh năm 1980 con  ông Phạm Hiệp ở Đông Long- Tiền Hải, sinh con gái Doãn Thị Huyền năm 2006

 

*31214    Đời 15: liệt sỹ Doãn đình Công  con trai thứ tư cụ Vụ, sinh năm 1949 bộ đội chống Mĩ hy sinh  năm 1969

 

*31215    Đời 15-Doãn đình Thích con trai thứ 5 cụ Vụ, sinh năm 1951, vợ Phạm Thị Tươi sinh năm 1954 con cụ Phạm Thư ở Đông Long-Tiền Hải, sinh 5 con  gái Doãn Thị Bích chồng là Lê Đông ở Đông Long, Doãn Thị Huế  chồng là Hồ Thịnh ở Đông Long, Doãn Thị Hoài chồng là Vũ Xoan ở Đông Long, Doãn Thị Huê  chồng là Lê Lực ở Đông Long, Doãn Thị Hằng  chồng là Lê Tâm ở Sài Gòn

 

*313    Đời 13-Doãn đình Thái con trai thứ 3 cụ Thả, mất ngày 08-08 thọ 57 tuổi, mộ tại Hoành Lộ, chính thất Lê Thị Tần  con  cụ Lê Thuận ở Hoành Tam mất ngày 28-03thọ 38 tuổi, sinh 5 con trai: Đình Thảo, Đình Truật, Đình Xuẩn, Đình Kỳ (mất sớm), Đình Trực (mất sớm) và con gái Doãn Thị Vân chồng là Lê Từ ở Hoành Tam sinh con là  Nhạ.

*3131     Đời 14-Doãn đình Thảo con cả ông Nho Thái, vợ Nguyễn Thị Bông con cụ Nho Quảng  ở Hoành Lộ gia đình đi Nam trước năm 1945, con trai là Doãn Đình Hoà ở nông trường cao su Tây Ninh.

*3132     Đời 14-Doãn đình Truật con trai thứ 2 cụ Nho Thái sinh năm 1910 mất ngày 25-01-1971 thọ 62 tuổi, chính thất Nguyễn Thị Huệ con cụ Nguyễn Thưởng ở Hoành Lộ, sinh con trai: Đình Xương (mất sớm), thứ thất Phạm Thị Huệ quê ở Thái Bình sinh năm 1920 mất ngày 20-02-1952 mới 33 tuổi, mộ tại Hoành Lộ, sinh  3 con trai: Đình Đỏ (mất sớm), Đình Thục, Đình Thược và 2 con gái: Doãn Thị Tuất  chồng là Nguyễn Liên ở Hoành Tam định cư ở Canađa, Doãn Thị Dần (mất sớm) thứ thất Nguyễn Thị Thành  con  cụ Nguyễn Tý ở Hoành Lộ sinh năm 1912 mất ngày 28-01-2002 thọ 91 tuổi, sinh con gái Doãn Thị Thìn  chồng là Nguyễn Hựu ở Hoành Lộ sinh con là Chiến.

*31323    Đời 15-Doãn đình Thục con trai cụ Truật sinh năm 1946, bộ đội chồng Mĩ, thương binh hạng 1/4, vợ Đặng Thị Thơm  con cụ Đặng Hữu ở Hoành Lộ sinh năm 1950 sinh  3 con trai : Đình Huy,Đình Hà, Doãn Đình Hậu sinh năm 1986 và 2 con gái: Doãn Thị Oanh lấy chồng ở Bắc Cạn, Doãn Thị Phượng lấy chồng ở Thừa Thiên - Huế.

**1      Đời 16-Doãn đình Huy con cả ông Thục sinh năm 1973, vợ Nguyễn Thị The  con ông Nguyễn Hứa ở Hoành Lộ sinh năm 1977, sinh 2 con trai Doãn Đình Đức năm 2001, Doãn Đình Tiệp năm 2002

**2     Đời 16-Doãn Đình Hà con trai thứ 2 ông Thục sinh năm 1978, vợ Lê Thị Then  con ông Lê Khoa ở Hoành Tứ sinh năm 1979, sinh 2 con trai:Doãn Đình Trung năm 2002, Doãn Đình Bảo năm 2007

 

*31324     Đời 15-Doãn đình Thược con trai thứ 4 cụ Truật, sinh năm 1948 mất ngày 02-02-1996, vợ Nguyễn Thị Sửu con cụ Nguyễn Trạm ở Hoành Lộ sinh năm 1949, sinh 3 con trai Đình Thoan sinh năm 1972, Đình Thức, Doãn Đình Thuần sinh năm 1981 và 2 con gái : Doãn Thị Mận chồng là Trịnh Toán ở Giao Xuân, Doãn Thị Thêm chồng là Nguyễn Bàn ở Hoành Lộ.

**2      Đời 16-Doãn đình Thức con trai thứ 2 ông Thược, sinh năm 1975, vợ Nguyễn Thị Thơm con ông Nguyễn Trạc ở Hoành Lộ, sinh con gái Doãn Thị Tho.

 

*3133     Đời 14-Doãn đình Xuẩn con trai thứ 3 cụ Thái sinh năm 1912 mất ngày 28-10-1997 thọ 86 tuổi, vợ Nguyễn Thị Tửu sinh năm 1916 con gái  cụ Nguyễn Trà ở Hoành Lộ mất ngày 29-6-2005 thọ 90 tuổi, sinh 7 con trai:Đình Hoà, Đình Lâm, Đình Giá, Đình Quý, Đình Sắc, Đình Tri, Đình Đỏ (mất sớm) và 2 con gái Doãn Thị Vui cán bộ nghỉ hưu, Doãn Thị Mị lấy chồng Nam bộ

*31331    Đời 15-Doãn đình Hoà  con trai cả cụ Xuẩn sinh năm 1938, Trung tá quân đội, chủ nhiệm khoa trường sĩ quan Phòng không, vợ Nguyễn Thị Lựu con cụ Nguyễn Cẩn ở Hoành Lộ sinh năm 1938,  sinh con trai: Đình Hưởng và con gái Doãn Thị Hương giáo viên trung học cơ sở,  chồng là Vũ Hoan ở Giao Tiến.

**1    Đời 16-Doãn đình Hưởng con trai ông Hoà, sinh năm 1966, vợ Nguyễn Thị Đào con  cụ Nguyễn Xuân ở Bản Đôn - Đắc Lắc, sinh con  trai: Doãn Đình Linh năm 1992 và  2 con gái: Doãn Thị Lan, Doãn Thị Minh

 

*31332     Đời 15-Doãn đình Lâm con trai thứ 2 cụ Xuẩn, sinh năm 1947  bộ đội  chuyển ngành và nghỉ hưu tại Sài Gòn, vợ Nguyễn Thị Thiểm con cụ Nguyễn Khiết ở Hoành Lộ sinh năm 1952, sinh  3 con trai: Doãn Đình Tuấn sinh năm 1979 kĩ sư thông tin, Doãn Đình Nam sinh năm 1981,  Doãn Đình Lãm sinh năm 1984 và con gái  Doãn Thị Thiêm kĩ sư viễn thông chồng là Bùi Văn Dưỡng xã Giao Thanh.

 

*31333    Đời 15-Doãn đình Giá con trai thứ 3 cụ Xuẩn, sinh năm 1950, Đại tá quân đội về hưu ở Gia lai, vợ Nguyễn Thị Nhài sinh năm 1957, con  cụ Nguyễn Hoà ở Hoành Lộ, sinh con trai  Doãn Đình Việt năm 1982 sĩ quan công an  ở Plây-cu và 2 con gái : Doãn Thị Mến lấy chồng ở Hà Đông, Doãn Thị Mai.

 

*31334    Đời 15-Doãn đình Quý con trai thứ 4 cụ Xuẩn, sinh năm 1954 bộ đội  phục viên, mất ngày 6-11-2009 thọ 56 tuổi, phần mộ tại Kon Tum, vợ Trần Thị Hương, sinh con trai  Doãn Đình Thạch năm 1983 và 4 con gái: Doãn Thị Hoa,Doãn Thị Thuỳ, Doãn Minh Ngọc,Doãn Ngọc Minh.

*31335    Đời 15-Doãn đình Sắc con trai thứ 5 cụ Xuẩn, sinh năm 1959 mất ngày 28-5-2009,vợ Trần Thị Hợi sinh năm 1959  con  ông Trần Toát ở Bình Hoà, nhân viên bệnh viện về nghỉ hưu, sinh con trai Doãn Đình Huỳnh năm 1988 và con gái  Doãn Thị Hoàn giáo viên trung học cơ sở xã Giao hà , chồng là  Thành  sĩ quan công an quê xã  Giao Hà.

*31336     Đời 15-Doãn đình Tri con trai út cụ Xuẩn sinh năm 1962  phó chủ tịch xã, vợ Đặng Thị Sen sinh năm 1966, con gái ông Đặng Lâm ở Hoành Lộ, sinh 2 con trai: Doãn Đình Lương sinh năm 1986 đang học Cao học, Doãn Đình Trí sinh năm 1991, sinh viên đại học .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Doãn Văn , Nhuệ Sâm
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hòa Bình
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ CÁC CHI HỌ DOÃN Ở NGHỆ AN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ CHI PHƯƠNG CHIỂU
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia Phả chi An Duyên
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả của nhà họ Doãn ở Nhị Khê
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Cổ Định
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả các chi Cự Phú, Đại Duy , Giai Lệ tỉnh Hwung Yên.
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi An Lãng

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)