TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Gia phả chi Doãn Văn , Nhuệ Sâm

 Phân chi Doãn Văn làng Nhuệ Sâm xã Đông Xuân

 

 

          Buổi sơ khai một nhánh con cháu cDoãn Hoằng sinh sống  tại đất Phù Lưu- Đông Thành thuộc ấp Doãn Xá ( xã Đông Tân ngày nay). Sau đó các Cụ mở rộng địa bàn dọc theo triền kênh Nhà Lê tới vùng Nghè Sâm-Thị Thành (nay là xã Đông Xuân). Làng Nghè Sâm là vùng đất do 2 con cụ Doãn Năng cùng với 1 cụ họ Hoàng về khai phá lập làng tạo nên một vùng đất trù phú và con cháu phát triển đến ngày nay. Đây là vùng đất thuận lợi cho việc giao thương buôn bán, vùng đất “trên bến dưới thuyền” lại có khu Nghè (xây dựng từ năm 690 đời Nhà Đường) là nơi thờ phụng tế lễ hàng năm vào tháng giêng của dân 3 tổng, 9 xã thời bấy giờ. Đình làng Nhuệ Sâm được xây dựng vào năm 1919, thờ cụ Tổ họ Doãn là Thành Hoàng làng, trong  đình  có bàn thờ, có các câu đối, câu thờ thể hiện và ghi nhận công khởi nghiệp và lập làng của các cụ chi họ Doãn Văn (Chi họ Doãn ở đây cũng  đã có nhà thờ từ trước đời thứ 9).

          Trong Đại Việt sử ký toàn thư,  phần “thư tạp lục” có ghi: Làng Phù Lưu phủ Đông Thành trấn Thanh Hoa có Doãn Năng chức Hữu tướng được Vua Lê Thần Tông năm 1656 triều Lê Trung Hưng truy phong “Đô Đốc Đồng Tri, Tào quận công” có công giữ thành Trào Khẩu-Hưng Nguyên- Nghệ An. Tấn phong khắc bia ghi đề:Thượng Thượng Đẳng Thần. Tiền Đô đốc Doãn Năng chi mệnh”. Như vậy Cụ sinh vào đầu thế kỷ XVII, khoảng năm 1603 đời Vua Lê Kính Tông.

          Trong Gia phả họ Doãn năm 1843 cụ Doãn Uẫn có viết : “Gần đây, có người họ Doãn ở làng Doãn Xá tìm đến và đưa đạo sắc của tiền nhân cho tôi xem. Đó là đạo sắc phong cụ Doãn Năng là Đại Vương từ cuối  nhà Lê, đến nay vẫn còn nhà thờ ở đó, con cháu cũng đông. Tôi hỏi, người đó không rõ nguồn gốc thế nào. Nhân vậy chép vào đây để đợi về sau khảo biện…”.

          Trong Đại Việt sử ký có ghi: Năm Bính Thân 1656 triều Lê Trung Hưng, niên hiệu Thịnh Đức Thứ 4 đời Vua Lê Thần Tông về việc truy xét những người chết trận, tặng “Doãn Năng làm Đô Đốc đồng tri, Tào Quận Công cấp cho ruộng dân lộc và lập đền thờ”.  Đền thờ Cụ được chi Họ xây dựng từ khoảng năm 1836 và phù hợp với tư liệu “Lịch sử hình thành và phát triển làng (1635)”, trùng hợp với Đạo sắc phong cho Cụ mà tại chi Họ đang lưu giữ và phù hợp với lời Cụ Doãn Uẫn nói về con cháu và nơi thờ Cụ. Thêm nữa theo Kỷ yếu bàn về địa bàn cư trú của người Họ Doãn thấy có danh sách Công thần triều Lê được truy phong có ghi: Tiền Đô đốc, Tào Quận Công Doãn Năng, tộc là người ở làng Phù Lưu- Đông Thành, Thanh Hoá”. Xem bản Linh phù  mà chi Họ đang lưu giữ, cũng trùng khớp với Đạo sắc phong mà triều Lê Thần Tông (1649-1662) đã truy phong cụ Doãn Năng.

Theo truyền khẩu có cụ đời thứ 7 thuộc chi  Phù Lưu  là Doãn Văn Tụ (1781) làm Nha lại phủ Đông Thành, tổng Thạch Khê đời Vua Lê Hiển Tông niên hiệu Cảnh Hưng thứ 41, có để lại  câu chuyện: bà Doãn Thị  Nhuệ  lấy chồng con nhà Quan ở tổng Thạch Khê giàu có, không có con nhưng nhiều tiền của ruộng đất,  đã  nhờ anh trai là Doãn Văn Mộc thưa với Hương hào, chức sắc cho Bà được bỏ tiền để  xây dựng chợ cho làng Nghè Sâm. Ghi nhớ công ơn của Bà, dân làng gọi là chợ Mới Doãn. Làng Nhuệ Sâm có tên từ đó (ghép tên Bà Nhuệ và tên nghè Sâm).

Ở chi Nhuệ Sâm cũng có khoảng trống từ đời thứ 2 đến đời thứ 6 không còn được rõ do không có ghi chép, gia phả ở đây chỉ được lập từ đời thứ 7 trở về sau.

 Cùng thời với cụ Doãn Văn Tụ sinh năm 1781 (ở làng Phù Lưu) là cụ thứ Thuỷ tổ  họ Doãn (đời thứ 7) ở Thị Thành-Nghè Sâm:

11111.11  Đời thứ 7-cụ Tổ Doãn Văn …(chưa rõ tên): sinh con  trai Văn Mộc, con gái Doãn Thị Nhuệ lấy chồng người họ Nguyễn con nhà quan lại ở tổng Thạch Khê, không có con, con thứ 3 là cụ Doãn … (chưa rõ tên). Chi Nhuệ Sâm đã phát triển đến đời thứ 14, có khoảng trên 50 gia đình, khoảng trên 200 nhân khẩu và phân thành 5 nhánh:

.

Chi 1 Nhuệ Sâm

 

11111.111-Đời  8: Doãn Văn Mộc  sinh  2 con trai Văn Tơ, Doãn Văn …(chưa rõ tên)

 

*1111  Đời  9-Doãn văn Tơ con trưởng cụ Văn Mộc ,mất ngày 18-2, chính thất  tên là Lài, sinh  1  con trai  Văn Chân.

 

*11111  Đời 10-Doãn văn Chân  con trưởng cụ Văn Tơ, mất ngày 4-4, chính thất  Hoàng Thị Tiến người cùng làng, sinh con gái là  Doãn Thị Lẫm lấy chồng họ Nguyễn Đình cùng làng và sinh  1 con gái.

 

*1112- Đời 9-Doãn Văn… (chưa rõ tên) con út cụ Văn Mộc, vợ tên là Bích  sinh  2 con trai  Văn Vĩnh và  Văn Lượng.

 

*11121   Đời10-Doãn Văn Vĩnh  sinh 4 con, 3 người mất sớm do nạn dịch chỉ còn lại 1 con trai  Văn Tỵ.

 

1- Đời 11-Doãn Văn Tỵ  con cụ Văn Vĩnh, sinh năm 1869 mất ngày 08-4-1910, sinh con trai là Văn Hợi. Theo các cụ truyền lại sinh thời cụ Tỵ thường qua lại với cụ Doãn Tất làm Nha lại phủ Đông Thành bàn và hiến cho Tổ tiên 2 sào đất  để thờ phụng. Sau đó do loạn lạc và nạn dịch kéo dài nên Cụ đã đưa con là Văn Hợi lúc đó khoảng  3 tuổi vào cư trú tại tổng Xuân Du (trước tên là Lân Du), châu Như Xuân nay là thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh. Phần mộ của 2 cụ được an táng tại nghĩa trang khu phố I, thị trấn Bến Sung.

 

11- Đời 12- Doãn Văn Hợi  con cụ Văn Tỵ, sinh năm  1899 mất ngày 17-7-1971 chính thất Dương Thị Phái (1903-1946), người làng Phú Viên -Trường Minh-Nông Cống, sinh 2 con trai : Kế Mão, Kế Ngọ và  con gái Doãn Thị Mùi (mất sớm). Phần mộ của cụ Hợi  tại nghĩa trang khu phố I, Thị trấn Bến Sung

111 Đời 13-Doãn Kế Mão con trưởng cụ Văn Hợi, sinh năm  1927mất ngày 24-12-1991, bộ đội chồng Pháp  thương binh hạng 2/4, sau chuyển ngành về văn phòng Ban công tác miền Tây (Hà Nội), đến năm 1971 về hưu, chính thất Vũ Thị Lý tên thường gọi là Hoe sinh năm 1925 mất ngày 15-3-2006 quê ở xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, sinh 6 người con: (3 mất sớm.),  Kế Thọ, con gái  Doãn Thị Trường sinh năm 1963  chồng là Phạm Ngọc Mạnh  người cùng làng, cả 2 cùng là giáo viên THCS tại huyện Như Thanh sinh  2 con trai: Phạm Ngọc Anh (1989) Phạm Tuấn Anh (1994), con út  Kế Thế

 

1111- Đời 14-Doãn Kế Thọ  con trường cụ Kế Mão sinh năm 1960, vợ Vũ Thị Yến sinh năm 1965, hai vợ chồng đều là giáo viên trung học tại huyện Như thanh, sinh con trai Doãn Vũ Hiệp  ngày 19-11-1990  sinh viên  trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

 

1112 Đời 14-Doãn Kế Thế  con út cụ Kế Mão sinh năm 1966,  vợ Nguyễn Thị Trung sinh năm 1971 giáo viên Tiểu học Hải Vân, sinh con trai là Doãn Trung Kiên năm 1997 và  con gái  Doãn Mai Chi  năm 2008.

 

112  Đời 13-Doãn Kế Ngọ con trai thứ 2 cụ Văn Hợi sinh năm  1929 mất ngày 17-3-1996, (ông Ngọ sinh năm Tỵ  vì ông nội  tên là Tỵ nên đặt tránh là Ngọ), vợ Vũ Thị Tuyết sinh năm 1932 người cùng làng, sinh 6 con  trai và  2 gái: Hồng Ngọc, Huy Thạch, Hữu Huỳnh, Tiến Đồng, Tiến Nương, Văn Tám.  Doãn Thị Thuỷ (1963) lấy chồng là Phạm Thắng Trường người cùng làng, sinh con gái Phạm Thị Hiếu,con trai Phạm Quang Trung hiện đang là sinh viên;, Doãn Thị Ngân (1968)là giáo viên THCS chồng là Lê Văn Tuấn xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh sinh 2 con gái Lê Thị Lan Anh, Quỳnh Anh,

1121   Đời14-Doãn Hồng Ngọc con trưởng  cụ Kế Ngọ sinh năm 1956, Thiếu tá quân đội về hưu,vợ Lê Thị Đáo sinh năm 1959 người xã Vạn Hoà, huyện Nông Cống, sinh con gái  Doãn Thị Thu Hà  năm 1985, và 2 con trai Doãn Thế Trung sinh năm 1988, Doãn Thế Dũng  sinh năm 1990. Hiện tại gia đình ông Ngọc ở Đắk Lắk.

 

1122  Đời 14-Doãn Huy Thạch  con trai thứ 2 cụ Kế Ngọ  sinh năm 1959 là cán bộ ngân hàng, vợ Hoàng thị Tuyết  sinh năm 1962 người xã Hải Long, huyện Như Thanh, sinh  con gái: Doãn Thị Dung năm 1986 sinh viên Đại học Y Thái Nguyên và con trai Doãn Văn Tuấn  sinh năm1989, tốt nghiệp Đại học Tài chính.

 1123  Đời 14-Doãn Hữu Huỳnh  con trai thứ 3 cụ Kế Ngọ sinh năm 1961, vợ 1: Nguyễn Thị Loan (đã li dị), người  làng Kim Sơn, xã Hải Vân sinh  con trai là Doãn Hữu Mạnh theo mẹ  định cư ở Liên bang Đức,  vợ 2 Nguyễn Thị Mùi người cùng làng, sinh con trai  Doãn Huy Long

 

1124  Đời 14-Doãn Tiến Đồng  com trai thứ 4 cụ Kế Ngọ  sinh năm 1966, vợ Thị Chín  sinh tháng 9-1969 người cùng làng, sinh con gái : Doãn Thị Hương năm 1993 sinh viên CĐSP Bưu chính Viễn thông và con trai  Doãn Kế Huy  năm 1997.

1125  Đời 14-Doãn Tiến Nương con trai thứ 5 cụ Kế Ngọ sinh  4-1966 mất ngày 4-2-2012 hưởng dương 47 tuổi , vợ  Nguyễn Thị Tuyết người cùng làng, sinh  2 con trai  Doãn Tiến Nam  năm 1991, Doãn Tiến Hùng  năm 1999.

1126   Đời 14-Doãn Văn Tám  con út ông Kế Ngọ sinh năm 1975 là giáo viên tiểu học,  vợ tên Thảo, sinh  con trai Doãn Trung Nguyên. Hiện đang làm việc và sinh sống tại Đắk Lắk.

 

*11122   Đời  10: Doãn Văn Lượng con út cụ Doãn Văn … ( thường gọi là cụ Hào Lượng). Lấy vợ ở làng Viên Khê -Đông Anh sinh 2 con trai:  Văn Vinh, Văn Dần.  Cụ Lượng là người kế tự nhánh trưởng của chi họ Doãn tại làng Nhuệ Sâm

 

1- Đời 11-Doãn Văn Vinh con trưởng cụ Văn Lượng ,mất ngày 25-5, vợ  Phùng Thị Dũng  quê ở  xã Đông Thịnh, sinh con trai  Văn Lành.

 

11  Đời 12-Doãn Văn Lành  con cụ Văn Vinh, chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng, mất ngày 3-8-1981,  vợ 1: Nguyễn Thị Lai người làng Viên Khê sinh con gái  Doãn Thị Mao lấy chồng là Nguyễn Đình Đông người cùng làng sinh  các con: Đoài, Hiên, Phúc, Tân, Gái , vợ 2: Hồ Thị Thự người cùng làng sinh con trai   Văn Cả, con gái  Doãn Thị A chồng họ Cao Xuân cùng làng sinh các con:  Thùy, Tiền, Cơ, Lê, Liên, Thìn , sau khi cụ  Tỵ đưa gia đình  di cư vào Bến Sung, cụ  Lành đảm nhiệm vai trưởng họ,

111  Đời 13-Doãn Văn Cả  con trai cụ Lành, sinh năm 1942 là bộ đội chống Mỹ, vợ  Phan Thị Vệ  sinh năm 1943 người  xã Đông Anh, sinh 6  con gái:  Doãn Thị Hương sinh năm 1966 chồng  là Lê Bình ở xã Đông Lĩnh sinh các con: Nga, Liên, Đoàn, Khuê, Doãn Thị Hòe sinh năm 1970 lấy chồng là Thiệu Khắc Sáu cùng làng, sinh  các con: Thu, Thuỷ, Khánh Linh, Doãn Thị Phấn sinh năm 1972 lấy chồng là Phùng Văn Trắc ở xã Đông Tiến sinh  các con: Phương, Hoà, Doãn Thị Cầu  sinh năm 1974 chồng là Đỗ Văn Thành người cùng làng  sinh  các con: Tuấn, Vân Anh , Doãn Thị Quán sinh năm 1978 chồng là Nguyễn Ngọc Nhàn ở Thái Bình sinh 2 con: Ngọc, Bảo, Doãn Thị Dần  sinh năm 1986 chồng là Lê Hùng người thị trấn Rừng Thông con tên là Thuỷ.

 

112   Đời 13- Doãn Văn Lương con nuôi của cụ Văn Lành, sinh năm 1940 công nhân lâm trường Chiêm Hóa-Tuyên quang, vợ  Phùng Thị Lượt  sinh năm 1938 quê ở xã  Đông Tiến. sinh 4 con là: Doãn Thị Hà  sinh năm 1957, Doãn Thị Hảo sinh năm 1965 chông là Nguyễn Phi Cây người xã Đông Tiến, sinh các con: Long, Quân, Doãn Thị Hoạt sinh 1969 chồng đã mất con là Gia Huy,  Doãn Văn Hợp 

 

1123 Đời 14- Doãn Văn Hợp con trai ông Văn Lương sinh năm  1971, vợ Nguyễn Thị Lý người xã Đông Anh, sinh các con: Doãn Thị Trang  sinh năm 1996, Doãn Thị Quỳnh  sinh năm 2005.

 

2    Đời 11-Doãn Văn Dần  con thứ 2 cụ Văn Lượng  sinh 1 con trai  Văn Tơng,  và 2 con gái  Doãn Thị Dậu,  Doãn Thị Lẽ.

 

21  Đời 12-Doãn Văn Tơng con trai cụ Văn Dần, vợ là người họ Hồ sinh con trai Văn Phòng và con gái  Doãn Thị Dân sinh năm 1934 lấy chồng người họ Lê tại  Đông Anh, Đông Sơn Thanh Hóa.

 

 211  Đời 13-Doãn Văn Phòng  con trai cụ Tong,  mất  ngày 20-12, vợ Nguyễn Thị Lỡ  người cùng làng, sinh 2 con trai : Văn Hường, Văn Lý, và 3 con gái : Doãn Thị Xê lấy chồng người họ Thiều tại Đông Tiến, Đông Sơn, sinh các con: Đối, Xứng, Phán, Len, Sách, Doãn Thị Xoa  chồng người họ Lê ở Đông Tân, Đông Sơn, sinh con tên là Thoại và Doãn Thị Hoa sinh năm 1950 chồng người họ Trần ở Đông Xuân Đông Sơn, sinh  2 con: Hà, Hồng.

 

2111  Đời 14- Doãn Văn Hường con trưởng ông Phòng sinh năm 1952, bộ đội chồng Mĩ, thương binh hạng ¾, vợ Hoàng Thị Huê quê ở làng Xuân Lưu, sinh 3 con:  Văn Nam,  Doãn Văn Bắc, Doãn Thị Thủy. 

 

21111   Đời 15-Doãn Văn Nam con trưởng ông Văn Hường sinh năm  1983, vợ  Lê Thị Hằng sinh năm  1985, con trai : Doãn Thanh Bình.

 

2112  Đời 14-Doãn Văn Lý  con thứ 2 ông Phòng  sinh năm 1955 cán bộ chi nhánh Thọ Xuân-Sở điện lực Thanh Hóa, vợ Nguyễn Thị Xứng  quê ở  Đông Lĩnh, Đông Sơn, sinh  con trai Văn Liễu, con gái  Doãn Thị Lan.

 

21121   Đời  15-Doãn Văn Liễu con trai ông Văn Lý, sinh năm 1983,  vợ  Dương Thị Vân  sinh năm 1982.

 

 Chi  2 Nhuệ Sâm

 

11111.112 Đời thứ 8-Cụ  Doãn Văn ...(là em của 2 cụ Doãn Văn Mộc và  Doãn Thị Nhuệ) sinh được 4 người con (tên tuổi của các cụ chưa được rõ).

 

*1121- Đời  9-con thứ nhất cụ Doãn Văn ... sinh con trai  Văn Khuynh

 

*11211- Đời 10-Doãn Văn Khuynh mất ngày 5-9, được thưởng hàm Bá hộ, thường gọi cụ là cụ Bá Khuynh,  sinh 1 con trai : Văn Quyền.

 

 1 Đời 11-Doãn Văn Quyền con trai cụ Khuynh, mất ngày 11-3. vợ tên là Sài người làng Đại Từ-Đông Thịnh, sinh 4 con trai, và 3 gái: Thư, Thái, Nho, Thước, Doãn Thị Chanh chồng là Hồ Thiện người cùng làng, sinh  các con: Tuấn, Huân, Hy, Nông, Doãn Thị Vạch chồng là Lê Tế ở làng Phúc Hậu, sinh các con : Lê Nguyên, Lê Toàn. Doãn Thị Tấc chồng là Nguyễn Hữu làng Cáo Thôn-Đông Xuân, sinh con trai  Nguyễn Bảo.

11  Đời12-Doãn Văn Thư  con trưởng cụ Văn Quyến mất ngày 9-7-1969, làm Hào dịch nên thường gọi là cụ Hào Ngơi. làm thợ may và là cơ sở cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa tháng 8-1945, chính thất tên là Thái làng Ngọc Lậu Đông Thịnh, sinh 2 con : Văn Ngời, và Doãn Thị Gang sinh năm 1930 mất ngày 1-3, chồng Nguyễn Đình Như người cùng làng, sinh  9 người con: Tuyết, Hữu, Nghị, Son, Sơn, Phấn, Bình, Tiến, Tới.

 

111    Đời  13-Doãn Văn Ngời con trai cụ Văn Thư (thọ 83 tuổi). Cán bộ Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Nguyên thường vụ Đảng ủy xã Đông Xuân (1981-1985). Ông có công ghi chép và truyền lại cho con cháu những những thông tin vàng về thế thứ dòng họ Doãn Văn, để đến hôm nay con cháu có cơ sở hoàn thành những trang phả hệ này,vợ  Lê Thị Đặt sinh năm 1931 người xã Đông Xuân, 6 người con: liệt sỹ Doãn Văn Việt hy sinh trong kháng chiến chống Mĩ, Văn Quý, con nuôi Doãn Thị Xô lấy chồng là Nguyễn Đình Thung người cùng làng sinh các con: Hiền, Thống, Hạnh, Tú, Doãn Thị Tình sinh năm 1957  chồng họ Lê hiện đang sinh sống ở TP Thanh Hoá, sinh  các con Thủy, Quân. Doãn Văn Nghĩa, Doãn Thị Nhân sinh năm 1964  chồng là Hoàng Ngọc Trung hiện ở Vũng Tầu, sinh các con: Hoàng Minh Giang, Hoàng Thị Nhung.

 

1112   Đời 14-Doãn Văn Quý  con trai thứ 2 cụ Văn Ngời sinh năm 1952 bộ đội  phục viên, cử nhân Kinh tế-Tài chính, hịên là Doanh nhân  ở Thành phố Vũng Tàu,  vợ 1 Đinh Thị Xuân (đã li hôn)  sinh con trai  Doãn Hoàng Nhất  năm 1984. Vợ 2 là: Thị Ngọc Duyên sinh năm 1970 quê ở Bình Dương, sinh 2 con trai Doãn Hoàng Phương Nghi  năm 1996 sinh viên Đại học, Doãn Hoàng Khang sinh năm  2000

 

1113   Đời 14-Doãn Văn Nghĩa con thứ 3 cụ Văn Ngời sinh năm 1962, vợ  Nguyễn Thị Nga sinh năm 1969 quê ở Ninh Bình, sinh con gái Doãn Thị Thảo Nguyên năm 1993 sinh viên Đại Học và Doãn Sinh Hùng năm 2001, hiện gia đình đang sinh sống tại Vũng Tàu.

 

12  Đời 12-Doãn Văn Thái  con thứ 2 cụ Văn Quyền  mất ngày 06-4,  vợ  Lê Thị Rỵ người làng Phúc Hậu, sinh  2 con trai  Văn Mạc, Văn Châu.

 

121   Đời 13-Doãn Văn Mạc con trưởng  cụ Văn Thái  mất ngày 21-9,  nguyên Chủ Tịch UBND xã Đông Xuân, chính thất Nguyễn Thị Biên mất ngày 1-6, quê Đông Tân-Đông Sơn, sinh  7 con: Văn Chiến (mất sớm), Văn Thắng, Doãn Văn  Minh, Văn Xoan, Văn  Sơn.  Doãn Thị Miền sinh năm 1960  chồng là Nguyễn Văn Hiến xã Đông Anh, huyện Đông Sơn.  Doãn Thị Kim sinh năm 1964 chồng là Nguyễn Đình Hạnh làng Xuân Lưu, sinh các con: Hồng, Quân

 

1211    Đời  14-Doãn Văn Thắng con thứ 2 cụ Mạc, sinh năm 1954, bộ đội chống Mĩ được tặng huân chương chiến công hạng nhất, vợ  Hồ Thị Liên sinh năm 1958, sinh 2 con trai Doãn Văn Ngọc năm 1983, Doãn Văn Hưng  năm 1987 và con gái  Doãn Thị Thuỳ sinh năm 1990  sinh viên đại học

 (  Ông Thắng hiện là trưởng ban liên lạc của chi họ )

 

1212  Đời 14-Doãn Văn Minh con trai thứ 2 cụ Văn Mạc  sinh năm 1966, vợ Dư Thị Quý người cùng làng sinh con trai Doãn Văn Sáng, con gái Doãn Thị Hằng.

 

1213   Đời  14-Doãn Văn Xoan con trai thứ 3 cụ Văn Mạc sinh năm 1968, vợ  Hồ Thị Hoa sinh 2 con trai Doãn Văn Cường, Doãn Văn Mạnh.

 

1214   Đời 14- Doãn Văn Sơn con út cụ Văn Mạc sinh năm 1970  vợ  Lê Thị Quế người xã  Đông Anh, sinh  2 con trai  Doãn Văn Hà, Doãn Văn Hợp.

 

131   Đời 13-Doãn Văn Châu con thứ 2  cụ  Văn Thái, vợ  Phan Thị Rĩnh người làng Thanh Oai-Đông Anh, sinh 4 con  trai : Văn Mừng,Văn  Tải,Văn  Công, Văn Chi, và con gái Doãn Thị Liên  chồng là Hồ Văn Thanh người cùng làng sinh 2 con: Nga, Thúy.

 

1211   Đời 14-Doãn Văn Mừng con trưởng ông Văn Châu,  vợ Lê Thị Khánh người xã Đông Minh, sinh  các con: Doãn Văn Dũng, Doãn Văn Chính, Doãn Thị Trang.

 

1212   Đời  14-Doãn Văn Tải con thứ 2 ông Văn Châu, vợ  Nguyễn Thị Chiến sinh con trai Doãn Văn Tuấn, và 2 con gái Doãn Thị Hải,  Doãn Thị Tâm.

 

1213   Đời 14: Doãn Văn Công con thứ 3 ông Văn Châu,  vợ  Hồ Thị Gấm, sinh 2 con: Doãn Văn Bằng, Doãn Thị Hiền.

 

1214   Đời 14- Doãn Văn Chi  con thứ 4 ông Văn Châu, vợ  Hồ Thị Loan sinh 1974, sinh các  con: Doãn Văn Cường, Doãn Thị Hằng.

 

13    Đời  12-Doãn Văn Nho con trai thứ 3 cụ Văn Quyền mất  ngày 15-11 chính thất  Lê Thị Văn mất  ngày 20-5, sinh 3 con: Doãn Văn Tạn mất ngày 20-9 không có con, Doãn Thị Ngạn sinh năm 1920 chồng là Nguyễn Đình Sửu người cùng làng, sinh  4 con: Lâm, Hải, Sản, Thu; Văn  Nhuần,  Doãn Thị Lý ( mất sớm).

 

132    Đời  13-Doãn Văn Nhuần  con thú 3 ông Văn Nho mất  ngày 2-12, chính thất  Hồ Thị Kẹo  mất năm  2012 người cùng làng, sinh các con: Văn Hùng, Cường, Thịnh, Vượng, Phương, Bình (mất sớm).

 

1321    Đời  14-Doãn Văn Hùng con trưởng ông Văn Nhuần sinh năm 1955,  Sĩ quan Công an đã nghĩ hưu, vợ Lê Thị Quế người cùng làng sinh các con: Văn Hà,  Văn Nam,  Văn Thanh.

 

13211   Đời 15-Doãn Văn Hà con trưởng ông Văn Hùng  sinh năm 1980 kĩ sư Thủy lợi, doanh nhân, vợ Lê Thị Hương viên chức nhà nước, sinh con trai : Doãn Việt Anh  năm  2008.

 

 

13212   Đời 15-Doãn Văn Nam con thứ 2 ông Văn Hùng, sinh năm  1982, vợ Nguyễn Thị Hoa người huyện Hoằng Hóa, sinh con gái Doãn Thị Hồng Nguyệt.

 

1322    Đời  14: Doãn Văn Cường con thứ 3 ông Nhuần, sinh năm 1958, thương binh hạng 3/4, vợ Lê thị Dũng quê xã Đông Thịnh, sinh con trai Doãn Văn Thành, con gái Doãn Thị Kiều Loan cử nhân Kinh tế, chồng là Lê Đương ở Trực Ninh-Nam Định sinh con trai Lê Bảo.

 

1323  Đời 14-Doãn Văn Thịnh con thứ 4 ông Văn Nhuần sinh năm 1961, vợ Lê Thị Vinh quê xã Đông Anh, sinh các con: Doãn Văn Tú năm 1985, Doãn Thị Linh năm 1988.

 

1324  Đời 14-Doãn Văn Vượng con thứ 5 ông Văn Nhuần sinh năm 1964, vợ 1: Vũ Thị Tân sinh năm 1964 quê ở Quảng Xương, sinh con trai  Doãn Văn Sỹ  năm 1986. Vợ 2: Đặng Thị Thuỷ  sinh năm 1965, con  Doãn Văn Hoàng  sinh năm 1990

 

1325   Đời 14- Doãn Văn Phương con thứ 6 ông Văn Nhuần, sinh năm 1972, vợ Lê Thị Hoa quê Đông Hưng-Đông Sơn, sinh 2 con gái Doãn Thị Huệ, Doãn Thị Quỳnh.

 

 

14  Đời 12-Doãn Văn Thước con út của cụ Văn Quyền, vợ  Nguyễn Thị Chành xã Đông Anh, sinh 4 con: Văn Bao, Văn Dung, Doãn Thị Thung. chồng là Hồ Thiện Vũ cùng làng, sinh các con: Tuất, Dương, Cung, Khải, Phiến, Cảnh, Tám, Đào.   Thăng (mất 29-10)

141   Đời  13-Doãn Văn Bao sinh 2 con gái: Doãn Thị Thanh  con là Phước và Nga, Doãn Thị Lài lấy chồng ở Đông Minh, Đông Sơn.

142  Đời  13-Doãn Văn Dung con thứ 2 ông Văn Thước, vợ  Mạch Thị Thủy người Thái Bình, sinh 3 con gái: Doãn Thị Na, Doãn Thị Xuân, Doãn Thị Bình,  và 2 con trai Doãn Văn Bằng (1982), Văn Giang.

 

1421  Đời 14-Doãn Văn Giang con út ông Dung sinh năm 1985 lấy vợ người Hà Tĩnh sinh được 1 con.

 

Chi 3 Nhuệ Sâm

 

11111.1122   Đời thứ 9-con thứ cụ tổ  Doãn Văn… sinh ra Doãn Văn Chí.

 

*11221  Đời 10-Doãn Văn Chí mất  ngày 18-12 vợ  Nguyễn Thị Sợi người xã Đông Tiến sinh  2  con trai :Văn Tuần và Văn Vóc.

 

1 Đời  11-Doãn Văn Tuần con trưởng cụ Văn Chí  mất ngày 14-4  chính thất  họ Hồ cùng làng sinh được 3 người con:Văn Thành,  Văn Thân, Doãn Thị Thứ chồng là Phạm Bang xã Đông Tiến sinh các con: Hàn, Nhàn, Chính .

 

 

11   Đời 12-Doãn Văn Thành con trưởng cụ Tuần mất ngày 18-12,  sinh 5 con : Doãn Văn Thu cùng 3 người con gái mất  sớm, còn lại con trai  Doãn Văn Thi  đi đâu  không rõ.

 

12    Đời 12-Doãn Văn Thân con thứ 2 cụ Văn Tuần  mất  ngày 08-3,  chính thất  Thị Lan mất ngày 10-1, sinh  con  trai Văn Mạo và con gái  Doãn Thị Diện  mất ngày 17-7,  chồng Lê Văn Canh người cùng làng, sinh  5 con: Đại, Biểu, Bích, Ngọc Bỉnh, Loan.

 

121    Đời  13-Doãn Văn Mạo con trai cụ Văn Thân mất ngày  4-2 hưởng dương 30 tuổi,   chính thất  Nguyễn Thị Xếnh người cùng làng, mất ngày 13-12  , sinh 2 con: Mai, Thao.

 

1211   Đời 14-Doãn Văn Mai con cả cụ Mạo, sinh 1955 vợ Lê Thị Tảo sinh năm 1957 người xã Đông Minh-Đông Sơn, sinh  con trai : Văn Dương, và 2 con gái Doãn Thị Hải sinh 1984 chồng là Phạm Văn Tuyên người xã Đông Tiến, sinh  2 con  Phạm Duy, Phạm Phong, Doãn Thị Yến

 

12111   Đời  15-Doãn Văn Dương  con trai ông Văn Mai, sinh 1984 , kĩ sư giao thông, vợ Phạm Thị Liên sinh 1990 quê ở xã Đông Minh-Đông Sơn, sinh con là Doãn Quân  năm 2012.

 

2  Đời 11-Doãn Văn Vóc con thứ cụ Văn Chí, lấy vợ người làng Ngọc Lậu sinh  2  con trai: Doãn Văn Huỳnh (mất sớm), Văn Gai.

 

22 Đời 12-Doãn Văn Gai (khi mất thọ 85 tuổi). chính thất Hoàng Thị Tá sinh con Doãn Thị Cam chồng là Phạm Văn Trác người xã Đông Lĩnh. sinh 7 con: Toàn, Thắng, Hoà, Bình, Linh, Sắn, Bày.

 

 

Chi4 Nhuệ Sâm

 

 11111.1123  Đời thứ 9-con  thứ 4 cụ tổ  Doãn Văn… sinh 1 con trai  Văn Hoạt.

 

*11231  Đời 10-Doãn Văn Hoạt mất ngày 25-3, chính thất Lê Thị Dong mất ngày 15-7 sinh con trai   Doãn Văn Bầng.

 

1 Đời 11-Doãn Văn Bầng , con cụ Hoạt, mất ngày 26-3 , bà chính thất  họ Nguyễn không có con, thứ thất  Lê Thị Dần mất ngày 16-1 sinh  2  con : Văn Lộc và con gái Doãn Thị Đài  mất ngày 16-5 chồng là Lê Văn Đàm  không có con.

 

 

11   Đời 12-Doãn Văn Lộc con cụ Văn Bầng , mất ngày 20-1,  chính thất  Nguyễn Thị Đinh sinh một con trai nhưng mất sớm. kế thất Hồ Thị Nội sinh năm 1922,  sinh  3  con trai :  Văn Chung,  Văn Bốn,  Văn Hoà,  và con gái Doãn Thị Đoàn sinh 1954 chồng là Nguyễn Đình Phương ở xã Đông Xuân, sinh 2 con: Thuận, Hải.

 

111   Đời 13-Doãn Văn Chung con trưởng cụ Văn Lộc mất ngày 17-9 , chính thất  Vũ Thị Phiêu mất  ngày25-11,  quê ở làng Xuân Lưu, sinh1con trai Văn Trong và 4 con: Doãn Thị Thuỷ sinh năm 1974 chồng là Thành sinh con tên là An, Doãn Thị Ngân sinh năm  1976  chồng là Lê Văn Tân sinh 2 con  Bích, Mai, Doãn Thị Sáng, Doãn Thị Út sinh năm 1988 

 

1111   Đời 14-Doãn Văn Trong  sinh năm  1978, vợ  Lê Thị Ly, hiện đang cư trú tại Vũng Tàu.

 

112   Đời 13-Doãn Văn Bốn con thứ 2 cụ Van Lộc, sinh 1960, vợ Lê Thị Thắm quê ở xã Đông Thịnh, sinh các con: Doãn Thị Phương năm 1983, Doãn Văn Hướng sinh năm 1985, Doãn Thị Duyên  sinh năm 1991.

 

113   Đời 13-Doãn Văn Hoà con thứ 3 cụ Văn Lộc, sinh năm  1963, Chủ tịch UBND xã Đông Xuân (khoá 2011-2016) vợ Lê Thị Oanh người cùng làng, sinh  các con : Doãn Văn Cường, Doãn Lan Anh.

 

 Chi 5 Nhuệ Sâm

 

11111.1124   Đời thứ 9- con út cụ tổ  Doãn Văn...  vợ tên là Hiên, các cụ truyền lại cụ Hiên rất đẹp và đoan chính, hay giúp kẻ khó được mọi người mến phục, Cụ là người tôn trọng gia phong, dạy dỗ con cái luôn đúng mực, cửa nhà luôn yên ổn trên dưới rõ ràng. Cụ sinh  1 con trai  Văn Đính.

 

*11241  Đời 10-Doãn Văn Đính  mất ngày 10-5, chính thất  Cao Thị Ngọ mất ngày 19-2,  người cùng làng sinh 2 con trai  con trai: Văn Mợi, Văn Phái và 4 con gái : Doãn Thị Mùi  chồng là Lê Văn Lạn người cùng sinh con tên là: Tài, Doãn Thị Tuân  chồng người họ Hoàng cùng làng có 3 con gái Niên, Phượng, Miên, Doãn Thị Bộng mất 13-11 chồng người họ Nguyễn ở cùng làng sinh con  Nguyễn Thị Cổn, Doãn Thị Dăm mất ngày 22-2  chồng người họ Lê xã Đông Anh, không có con.

 

1      Đời 11-Doãn Văn Mợi con trai thứ nhất cụ Văn Đính , mất ngày 10-9,   vợ  Nguyễn Thị Toản người cùng làng, sinh con trai Văn Tranh.

 

11   Đời thứ 12-Doãn Văn Tranh, mất 29-3  chính thất Thiều Thị Hợi mất 14-6 người làng Xuân Lưu sinh 5 con: Văn Tấn,Văn Đức, Doãn Thị Tần sinh năm 1949  chồng họ Lê ở Thạch Thành  sinh 2 con  Tiến, Thủy, Doãn Thị Oanh sinh năm 1952 chồng là Lê Sỹ Nghênh ở xã Đông Hoà sinh các con: Mai, Hương, Doãn Thị Lưu sinh năm 1958 chồng là Nguyễn Văn Thăng ở Thọ Xuân sinh con  Thị Phương.

 

111  Đời 13-Doãn Văn Tấn con trưởng cụ Tranh, sinh năm 1944 cán bộ về mất sức, vợ Thị Tài sinh năm 1948, sinh 2 con trai Doãn Văn Quyền,  Văn Quỳnh. Và 1 con gái  Doãn Thị Quyên  năm  1974  chồng là Lê Lượng có 3 con: Quốc, Minh Anh, Đạt

1111  Đời 14- Doãn Văn Quyền con trai thứ nhất cụ Văn Tân sinh năm 1976, vợ Lê Thị Hiền sinh năm  1977,  sinh  2 con: Doãn Thị Hằng năm  1999, Doãn Thị Tuyến năm 2005.

 

1112  Đời 14-Doãn Văn Quỳnh con trai thứ 2 cụ Tân sinh năm 1978, vợ Nguyễn Thị Oanh xã Đông Tân, sinh con trai : Doãn Sơn.

 

112   Đời 13-Doãn Văn Đức con thứ 2 cụ Văn Tranh,  vợ Lê Thị Lưu quê ở xã Đông Thịnh, sinh 2 con: Doãn Thị Xuân, Doãn Văn Khánh.

 

2 Đời 11-Doãn Văn Phái  con thứ 2 cụ Văn Đính (mất ngày 06/1),  vợ Nguyễn Thị Mạch làng Xuân Lưu, Đông Xuân. (cụ Phái mất sớm bà Mạch đã tái giá ). Cụ Phái sinh  2 con trai  Văn Thuỵ, Doãn Văn Vinh và 1 con gái mất sớm.

 

21  Đời 12-Doãn Văn Thuỵ con trai cụ Văn Phái mất ngày 15-1, bộ đội chống Pháp năm 1947 phục viên, chính thất Nguyễn Thị Chấm  mất ngày 20-9,  nguyên chủ tịch Nông hội xã Đông Vệ,  sinh 2 con trai  Văn Cự, Văn Quang,  và con gái Doãn Thị Tâm  chồng Lê Xuân Dần xã Đông Hưng, Đông Sơn, sinh các con: Lê Xuân Hưng  năm 1985 Lê Thị Thùy năm 1988, Lê Thị Trà My  năm 1990.

 

211  Đời thứ 13-Doãn Văn Cự  con trưởng cụ Văn Thụy,  sinh năm  1955 công tác tại Cục Hải quan Hải Phòng, vợ Nguyễn Thị Hải sinh năm 1960 ở Diêm Điền-Thái Bình, sinh 2 con trai  Văn Thanh, Doãn Văn Thái.

 

2111  Đời  14-Doãn Văn Thanh con trai ông  Văn Cự, vợ  La Thị Huế quê Thái Bình, sinh con trai: Doãn Văn Sơn Tùng.

 

212   Đời 13-Doãn Văn Quang  con thứ 2 ông Văn Thụy sinh năm 1963,  vợ  Hồ Thị Cần sinh năm 1965 Chủ tịch Hội  phụ nữ xã Đông Xuân, sinh các con: Doãn Thị Nguyệt Thu, Doãn Văn Đạt.

 

22      Đời  12-Doãn Văn Vinh con út cụ Văn Phái , mất ngày 26-2,  vợ Hồ Thị Toán sinh năm 1936, sinh 4 con trai : Hiển, Hưởng, Hoan, Hân, và 3 con gái  Doãn Thị Bích  chồng người xã Đông Tiến Đông Sơn. Doãn Thị Bình sinh năm 1973  chồng là Nguyễn Sơn ở Bình Định, sinh 2 con:  Trường An năm 1995, Trường Giang năm 2005, Doãn Thị Bính sinh năm  1976 chồng là Nguyễn Văn Bình ở  Bình Định  sinh 2 con  Nhật Hoàng năm 2002, Nhật Tân năm 2008.

 

221  Đời 13-Doãn Thế Hiển con trưởng cụ Văn Vinh sinh năm  1959, củ nhân  Kế toán-Tài chính, cán bộ Cảng vụ Quy Nhơn - Bình Định, vợ  Mai Thị Liên sinh năm 1958, sinh 2 con  Doãn Cẩm Tú năm 1987, Doãn Thế Sơn   năm  1992.

222   Đời  13-Doãn Thế Hưởng con trai thứ 2 cụ Văn Vinh  sinh năm 1965, vợ  Lê Thị Thảo người làng Phúc Hậu, sinh 2 con: Doãn Thị Nguyên, Doãn Thế Ngọc.

 

223  Đời 13-Doãn Thế Hoan con thứ 3 cụ Văn Vinh, sinh năm 1968,  vợ Nguyễn Thị Thời  ở xã Đông Xuân, sinh 2 con gái  Doãn Phương Anh, Quỳnh Anh.

 

224  Đời 13-Doãn Thế Hân con trai thứ 4 cụ Văn Vinh, sinh năm 1970,  vợ Lê Thị Hương quê ở xã Đông Anh, sinh 2 con trai  Doãn Trung Kiên, Doãn Trung Nghĩa.

 

 

V/ Các bài văn khấn trong các dịp lễ, tết

 

Bài khấn mùng 1 tết năm Ất Sữu (1985)

Năm nay Ất Sửu, ngày 01 tháng giêng:

Con Doãn Kế Mão cùng con cháu trai gái, dâu rể một nhà,

Bày lên cơm canh, trầu rượu, vàng nước;

Kính dâng mời ông Cao tằng Tổ khảo Tiên tán trị Công thần phù quốc

Thượng tướng quân, thần bảo vệ, Đề đô đốc phủ công hầu:

Doãn Quý Công huý Năng tặng Đô đốc phủ đồng tri, đô đốc phủ quân.

Cảm thay ông xa cách cỏi trần về miền âm cảnh,

Vắng tiếng âm dương, không đường thăm viếng.

Ngày qua tháng lại, đến nguyệt, đến nhật tuần,

Đặt bày vàng rượu. Gọi tấm lòng thành dâng:

Ông đã theo tiên theo phật

Song hồn còn tỉnh sảng hiển linh

Mời ông Về lai hưởng, lai hâm

Gọi thấu tình con cháu.

 

 

Lại xin mời Cao tằng Tổ tỷ, thúc bá, huynh đệ, Cô dì, tỷ muội

Kính phối bản gia thổ công táo quân đồng lai hiện hưởng!

Cẩn cáo lễ gia!

(Bài khấn năm mới Ất Sửu(1985)

                                                 của cụ Doãn Kế Mão chi trưởng chi Doãn Văn)

 

-Bài khấn lễ giổ Tổ 15/5 âm lịch hàng năm

Cúi nghĩ rằng:

(Kính cẩn cúi đầu)

Vầng nhật nguyệt mười phương rạng rỡ

Đức Tổ tông muôn thuở sáng ngời

Ngẩng trông Phúc ấm Tổ tông muôn đời

Tế thần Thần tại về nơi Từ đường

Để con cháu lửa hương phụng sự

Nghìn năm sau xuân tự thu thường

Băn khoăn phụ chỉ Tổ Hoàng đến nay

Đến nay Dòng Tộc sửa sang khánh thành

Kính thiết lễ triều nghinh yên vị

Rước thần thông tẩy uế khai quang

Mừng ngày lễ Tổ vừa sang

Gần xa tụ hội họ hàng đông vui

Trưởng (viên) Tôn đời thứ: … cành trưởng.

Tên là (…).Cùng các bậc kỳ lão, các vị huynh trưởng thúc bá, con cháu nội ngoại Kính cẩn trình tấu:

 Thượng thuỷ Tổ cô huý Nhuệ, đồng kính Thượng tổ Cao cao tằng Tổ khảo hiền huynh huý Mộc, Cao tằng tổ khảo, Cao tằng Tổ khảo trưởng Tôn huynh huý Tỵ

          Nhân đăng Tiết Đoan Ngọ ngày rằm, hậu Tử Tôn dòng tộc đồng kính bái:

Ơn trời đất cao dày che chở

Ơn Tổ tiên phù hộ độ chì

Ơn nhờ Đức phật từ bi

Ơn nhờ Thánh, Chúa thần kì chứng soi

Cây vững cội trăm chồi xanh lá

Nước trong nguồn bể cả sông sâu

Chữ Trung, chữ Hiếu làm đầu

Nhờ Tiên Tổ anh linh phù hộ

Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

Trẻ già trai gái yên lành

Họ hàng thịnh vượng gia đình yên vui

Buổi sơ khai Nghè Tuyên thuỷ Tổ

Đời nối đời chia hộ, chia chi

Cây cao bóng cả sum suê

Lá rời về cội, người về Tổ tông

Ngàn thu sau nối dòng mãi mãi,

 

 

Ai trồng cây khai trái quả ngon

Vậy nên dạy cháu, khuyên con

Vun bền bổ trạch giữ tròn gia thanh

Trong gia đình trên bình, dưới thuận

Tộc Doãn gia bách nhẫn thái hoà

Nay nhân lễ Tổ rằm kính bái

Chữ Tiên linh tại chốn từ đường

Tả chiều hữu mục theo hàng

anh em hội tụ khói nhang phụng thờ,

Tuy nén nhang đơn sơ lễ nhỏ

Xin Tổ Tiên thấu rõ lòng thành

Nguyện cầu tứ phủ vạn linh

Đăng phương tam bảo chứng minh độ trì!

Cẩn cáo!

Bài khấn giỗ Tổ 15/5 âm lich hàng năm

                                                 do Cụ Doãn Văn Ngời (Trưởng cành thứ) chép lại.

 

 

 

                                                                                                                                  

               

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hòa Bình
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ CÁC CHI HỌ DOÃN Ở NGHỆ AN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIA PHẢ CHI PHƯƠNG CHIỂU
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia Phả chi An Duyên
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả của nhà họ Doãn ở Nhị Khê
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Cổ Định
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả các chi Cự Phú, Đại Duy , Giai Lệ tỉnh Hwung Yên.
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi An Lãng
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả họ Doãn Phú Mỹ-Quốc Oai.

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)