TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
BIÊN SOẠN HỢP PHẢ
Gia phả chi An Lãng

 HỌ DOÃN AN LÃNG, VĂN TỰ, THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

 

Họ Doãn là một trong các họ có mặt rất sớm cùng các họ khác dựng lên làng Yên Lãng, xã Văn Tự, tổng Vạn Điểm, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, trấn Sơn Tây (nay là thôn An Lãng, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Tp Hà Nội).

Trong  quyển Hợp phả Họ Doãn năm 1992 có ghi:  Từ An duyên có chi di về An lãng. Cụ Thủy tổ chi An lãng có tên hiệu là Phúc Thọ. Do không được ghi chép đầy đủ nên chi An lãng chỉ mới lập gia phả được từ 5 đời trở lại đây, gồm 7 phân chi với khoảng 100 hộ và 300 nhân khẩu.

 

Phân chi 1-An lãng

 

1       Đời 1 - Tên tuổi không rõ, 4 con trai: Doãn Sáp, Doãn Síp (về sau không rõ), Doãn Sắt, Doãn Phẩm (về sau không rõ )

11          Đời 2 - Doãn Sáp, chính thất Thị Ế, sinh 3 con: Doãn Tô, Doãn Thị Báu, Doãn Thị Đoàn.

111            Đời 3 - Doãn Tô, con trai cụ Doãn Sáp, vợ Thị Cảnh, sinh 3 con trai: Doãn Thanh, Doãn Thành, Doãn Thảo, và con gái Doãn Thị Thắm.

             

12        Đời 2 - Doãn Sắt,  sinh 2 con gái : Doãn Thị Xiêm, Doãn thị My.

 

 

  Phân chi 2-An lãng

 

2           Đời 1 - Tên tuổi không rõ, sinh con trai : Doãn Đủ

21       Đời 2 - Doãn Đủ, vợ thứ 2 Phạm Thị Thức, sinh 2 con trai : Doãn Phệu, Doãn Phạo, và 2 con gái Doãn Thị Chuỗi, Doãn Thị Công.

211          Đời 3 - Doãn Phệu, con trai trưởng cụ Doãn Đủ, chính thất Phạm Thị Quạng, thứ thất Thị Thọ, sinh 5 con: Doãn Phiếu, Doãn Minh, Doãn Sơn, Doãn Hà (liệt sĩ chống Mĩ), Doãn Thị Vinh.

2111         Đời 4 - Doãn Phiếu  con trai trưởng cụ Doãn Phệu,  vợ Thị Thoa, sinh 3 con: Doãn Phương, Doãn Trình, Doãn Thị Thoan.

21111       Đời 5 - Doãn Phương, con trưởng ông Doãn Phiếu, vợ tên là Quyết, sinh con gái: Doãn Thị Thơm.

 21112     Đời 5 - Doãn Trình con thứ 2 ông Doãn Phiếu,  vợ Trịnh Thị Tuyến, sinh 2 con: Doãn Nam, Doãn Thị Ngát.

2112        Đời 4 - Doãn Minh, con trai thứ 2 cụ Doãn Phệu,  vợ Doãn Thị Yên, sinh 2  con: Doãn Đức, Doãn Hạnh.

 2113       Đời 4 - Doãn Sơn, con trai thứ 3 cụ Doãn Phệu,  vợ Trịnh Thị Quyên, sinh 2 con: Doãn Thị Thảo, Doãn Thị Ly.

                      

212          Đời 3-Liệt sỹ Doãn Phạo  con trai thứ 2 cụ Doãn Đủ, hy sinh trong kháng chiến chống  Pháp, vợ tên là Ngoa, sinh con trai : Doãn Mong

2121        Đời 4 - Doãn Mong, vợ Thị Bằng,  sinh con trai : Doãn Long

 

3         Đời 1 - Doãn Nhuận, chính thất Thị Soi, sinh 2 con: Doãn Tuấn, Doãn Thị Nhạ

31         Đời 2 - Doãn Tuấn, sinh 4 con: Doãn Dũng (về sau chưa rõ), Doãn Dĩnh, Doãn Phượng (về sau chưa rõ)  Doãn Thị Tịnh.

311          Đời 3 - Doãn Dĩnh con trai thứ 2 cụ Doãn Tuấn,  vợ Thị Nga, sinh 4 con trai : Doãn Thuật, Doãn Kế, Doãn Phượng, Doãn Huyền, và 1 con gái  Doãn Thị Hiệp

3111              Đời 4 - Doãn Thuật, con trai trưởng ông Doãn Dĩnh, vợ Phạm Thị Phương, sinh 4 con: Doãn Mạnh, Doãn Thị Lương, Doãn Luyến, Doãn Lưu

 

 

Phân chi 3- An lãng

 

4        Đời 1 - Doãn Kiềm, có 2 vợ,  chính thất Trịnh Thị Phượng, thứ thất  Trịnh Thị Rút, sinh 4 con: Doãn Thiết, Doãn Sính, Doãn Nghênh, Doãn Ngang, và 1 con nuôi: Doãn Tham

41         Đời 2 - Doãn Thiết,con trưởng cụ Doãn Kiềm, có 2 vợ,  chính thất  Phạm Thị Cổng sinh con gái: Doãn Thị Lò, thứ thất: Phạm Thị Tho, sinh 3 con: Doãn Mễ, Doãn Mạc, Doãn Thị Xi.

411          Đời 3 - Doãn Mễ con trai trưởng cụ Doãn Thiết, vợ Đàm Thị Vỡi, sinh 2 con trai : Doãn Thiệu, Doãn Tuấn,và 2 con gái  Doãn Thị Ka, Doãn Thị Ky.

4111              Đời 4 - Doãn Thiệu con trưởng ông Doãn Mễ,  vợ Doãn Thị Vinh, con: Doãn Vương, Doãn Thị Tuyền

 4112             Đời 4 - Doãn Tuấn con trứ 2 ông Doãn Mễ, vợ Nguyễn Thị Hằng, sinh 2 con: Doãn Toàn, Doãn Thị Hà.

412          Đời 3 - Doãn Mạc con trai thứ 2 cụ Doãn Thiết,  chính thất  Phạm Thị Hữu, sinh 6 con trai : Doãn Phổ, Doãn Chuyền,  Doãn Chiển, Doãn Hiển, Doãn Hướng, Doãn Chính, và 1 con gái Doãn Thị Phú

   4121     Đời 4 - Doãn Phổ con trai ông Doãn Mạc,  vợ Phạm Thị Tuyến, con: Doãn Hải, Doãn Thị Hương.

    4122    Đời 4 - Doãn Chuyền con trai thứ 2 ông Doãn Mạc,  vợ Đàm Thị Thanh, sinh 2 con: Doãn Hà, Doãn Thị Hoa.

 

  42         Đời 2 - Doãn Sính, con trai thứ 2 cụ Doãn Kiềm, chính thất tên là Nhĩ, sinh 6 con: Doãn Mục, Doãn Mịch, Doãn Mật, Doãn Viết, Doãn Thị Mỹ, Doãn Thị Ý

    421      Đời 3 - Doãn Mục con trưởng cụ Doãn Sinh, chính thất  Phạm Thị Lự, sinh 2 con trai: Doãn Lới, Doãn Lễ (liệt sĩ chống Mỹ), và 1 con gái Doãn Thị Chung.

   4211     Đời 4 - Doãn Lới con trưởng cụ Doãn Mục,  vợ Nguyễn Thị Ái, sinh 3 con: Doãn Thị Nga, Doãn Yến, Doãn Lương.

            

  422        Đời 3 - Doãn Mịch con trai thứ 2 cụ Doãn Sính, có 2 vợ,  vợ cả tên là , sinh 2 con trai: Doãn Tiến, Doãn An, vợ thứ 2 tên là Thức, sinh 2 con: Doãn Cường, Doãn Thị Dung

    4221     Đời 4 - Doãn Tiến, vợ  tên là Thị Cảo

    4222     Đời 4 - Doãn Cường, vợ Thị Nhung, sinh  con: Doãn Phú,

     423     Đời 3 -Doãn Mật, con thứ 3 cụ Doãn Sính, vợ Phạm Thị Tần không có con (MS).

    424      Đời 3 -Doãn Viết, con trai thứ 4 cụ Doãn Sính,  vợ Thị Yên, sinh 6 con: Doãn Đức, Doãn Thị Hạnh, Doãn Hiền, Doãn Hòa, Doãn Thị Vui, Doãn Hoan.

    4241    Đời 4 - Doãn Đức con trưởng cụ Doãn Viết,  vợ Trịnh Thị Châm, sinh 1 con gái.

   43        Đời 2 - Doãn Nghênh con thứ 3 cụ Doãn Kiềm, có 2 vợ, chính thất  Đỗ Thị Đảm, sinh 2 con gái : Doãn Thị Phiến, Doãn Thị Cúc, thứ thất  Trịnh Thị Nam, sinh 2 con trai : Doãn Nghi, Doãn Hoa

   431       Đời 3 - Doãn Nghi, con trai cụ Doãn Nghênh, vợ Đàm Thị Phan, sinh 2 con: Doãn Thỏa, Doãn Thị Nụ.

   44      Đời 2 - Doãn Ngang con trai thứ 4 cụ Doãn Kiềm,  chính thất Nguyễn Thị Tuyết, sinh 3 con: Doãn Thành, Doãn Thuần (liệt sỹ chống Mỹ), Doãn Thị Liên.

   441        Đời 3 - Doãn Thành con trưởng cụ Doãn Ngang,   vợ Đàm Thị Thiện, sinh 4 con trai: Doãn Thanh, Doãn Tâm, Doãn Tiến, Doãn Tưởng.

      4411        Đời 4 - Doãn Thanh,con trưởng ông Doãn Thành,  vợ Nguyễn Thị Oanh, sinh con gái: Doãn Thị Ly.

      4412        Đời 4 - Doãn Tâm,con thứ 2 ông Doãn Thành,  vợ Trịnh Thị Thuý, sinh 2 con: Doãn Hùng, Doãn Thị Anh.

             

     45     Đời 2 - Doãn Tham con nuôi cụ Kiềm, vợ Thị Bưởi , con: Doãn Hoạt (mất sớm),  Như, Nhâm, Doãn Thị Phia

       

      451      Đời 3 - Doãn Như con thứ 2 cụ Doãn Tham,  vợ tên là Xanh, sinh 5 con: Doãn Thành, Doãn Thị Thoa, Doãn Thị Hiền, Doãn Thị Hân, Doãn Thị Phương

     452       Đời 3 - Doãn Nhâm, con thứ 2 cụ Tham,  vợ Thị Côi, sinh 7 con: Doãn Song, Doãn Tình, Doãn Kỷ, Doãn Lầu, Doãn Thị Vượng, Doãn Thị Nền, Doãn Thị Phương.

     4521         Đời 4 - Doãn Song con trưởng cụ Doãn Nhâm,  vợ Đỗ Thị Thuỷ, sinh 3 con: Doãn Toàn, Doãn Thị Lương, Doãn Thị Hòa

     4522         Đời 4 - Doãn Tình con thứ 2 cụ Doãn Nhâm,  vợ Đỗ Thị Hằng, sinh 2 con: Doãn Hải, Doãn Thị Tuyến.

     4523         Đời 4 - Doãn Kỷ con trai thứ 3 cụ Doãn Nhâm, vợ Nguyễn Thị Ảnh, sinh 3 con: Doãn Đỗ, Doãn Thị Quý, Doãn Huyến.

     4524          Đời 4 - Doãn Lầu con trai thứ 4 cụ Doãn Nhâm,  vợ Doãn Thị Thon, sinh 2  con: Doãn Hảo, Doãn Thị Nhi

 

     5         Đời 1 - Doãn Phú Lộc, chính thất Trịnh Thị Dơ, sinh 3 con trai: Doãn Viển, Doãn Vá, Doãn Vân, con gái  Doãn Thị Thú

     51      Đời 2 - Doãn Viển, con trai cụ Phú Lộc, có 2 vợ, chính thất  Trịnh Thị Khuôn, sinh 2 con gái : Doãn Thị Vung, Doãn Thị Vẩy, thứ thất Đặng Thị Chuyên, sinh 3 con: Doãn Xuyền, Doãn Tống, Doãn Thị Nha, và 1 con nuôi: Doãn Bị.

    511      Đời 3 - Doãn Xuyền con trai trưởng cụ Doãn Viển, có 3 vợ, chính thất Trịnh Thị Mấm, sinh con trai : Doãn Chỉnh, con gái  Doãn Thị Miên, vợ thứ Vũ Thị Mận, sinh 3 con: Doãn Hòa, Doãn Trình, Doãn Thị Bình, vợ thứ 3  Nguyễn Thị Khải  không có  con.

    5111    Đời 4 - Doãn Chỉnh  con trai trưởng cụ Xuyền, vợ Phạm Thị Minh, sinh 6 con: Doãn Sơn, Doãn Trường, Doãn Thị Hoa, Doãn Thị Huyến, Doãn Thị Huyền, Doãn Thị Tuyến.

    5112          Đời 4 - Doãn Hòa, con trai thứ 2 cụ Xuyền,  vợ Nguyễn Thị Định, sinh 4 con: Doãn Đạt, Doãn Thị Phương, Doãn Thị Hồng, Doãn  Thị Nhung.

              Đời 4 - Doãn Trình, con trai thứ 3 cụ Xuyền, vợ Trịnh Thị Đẳng, sinh 2 con gái : Doãn Thị Hương, Doãn Thị Hằng.

  512        Đời 3-Doãn Tống con trai thứ 2 cụ Doãn Viển, có 2 vợ,  chính thất  Trịnh Thị Vắng, sinh con trai : Doãn Đạo, vợ thứ  Nguyễn Thị Bái, sinh 4 con: Doãn Thị Quế, Doãn Huế, Doãn Tiết, Doãn Lịch.

  5121            Đời 4 - Doãn Đạo con trưởng ông Doãn Tống,  vợ Phạm Thị Thái, sinh 2 con: Doãn Kháng, Doãn Thị Loát

 513         Đời 3 - Doãn Bị  con nuôi cụ Doãn Viển, vợ Phạm Thị Mứt, sinh  con trai: Doãn Hân.

  5131           Đời 4 - Doãn Hân, vợ Phạm Thị Xẻ, con: Doãn Ấn vợ tên là Phượng, Doãn Thị Hiền, Doãn  Thị Hậu.

                 

 52        Đời 2 - Doãn Vá con trai thứ 2 cụ Phú Lộc, có 2 vợ,  vợ cả tên là Tứ, sinh 2 con gái: Doãn Thị Đính, Doãn Thị Dậu, vợ thứ  Thị Hòa, sinh con trai : Doãn Định

 521          Đời 3 - Doãn Định, vợ Phạm Thị Hảo, sinh 4 con: Doãn Thị Đảm, Doãn Đan, Doãn Tố, Doãn Khang.

53          Đời 2 - Doãn Vân con trai thứ 3 cụ Phú Lộc, có 2 vợ,  vợ cả Thị Thược, vợ 2 Thị Tĩn đều không có con, nhận con nuôi Doãn Đọ

531           Đời 3 - Doãn Đọ, vợ Thị Nguyện, sinh 3 con: Doãn Lạp, Doãn Thị Súi, Doãn Thị Tăng.

5311              Đời 4 - Doãn Lạp, vợ Thị Huệ sinh con gái.

 

 

Phân chi 4-An Lãng

 

6        Đời 1 - Không rõ tên tuổi, sinh 3 con trai: Doãn Hoàn, Doãn Tầu, Doãn Tiếp

61         Đời 2 - Doãn Hoàn, vợ Thị Biện, sinh 2 con: Doãn Mẽ, Doãn Hãng.

611          Đời 3 - Doãn Mẽ con trưởng cụ Doãn Hoàn,  chính thất  Phạm Thị Dĩ, sinh 5 con: Doãn Đoan, Doãn ý, Doãn Toan, Doãn Toàn, Doãn Thị Trang.

6111              Đời 4 - Doãn Đoan  con trưởng cụ Doãn Mẽ, chính thất  Đoàn Thị , sinh 9 con: Doãn Thi, Doãn Lễ ( liệt sĩ chống Mĩ), Doãn Thị Thắm, Doãn Tươi, Doãn Tiến, Doãn Nụ, Doãn Chiêu, Doãn Nở, Doãn Chiến.

      61111             Đời 5 - Doãn Thi con trai trưởng cụ Doãn Đoan,   vợ Phạm Thị Nương, con: Doãn Linh, Doãn Lợi.

                  

    6112          Đời 4 - Doãn Ý con trai thứ 2 cụ Doãn Mẽ,  vợ Thị Đựng, sinh 6 con: Yêm, Đắc, Doãn Đức, Doãn Thực (mất sớm), Doãn Sáu, Doãn Thị Tâm.

     61121              Đời 5 - Doãn Yêm con trưởng ông Doãn Ý, vợ Thị Hường, sinh 2 con: Doãn Minh, Doãn Sơn.

     61122              Đời 5 - Doãn Đắc con trai thứ 2 ông Doãn Ý,  vợ Trịnh Thị Hương, sinh 2 con: Doãn Quang, Doãn Thị Vân

                  

 

     6113         Đời 4 - Doãn Toan con trai thứ 3 cụ Doãn Mẽ,  vợ Nguyễn Thị Lan, sinh 2 con: Doãn Tuấn, Doãn Thắng.

     6114         Đời 4 - Doãn Toàn con trai thứ 4 cụ Doãn Mẽ,  vợ tên là Tuyền, sinh 2 con: Doãn Tùng, Doãn Hùng

     612     Đời 3 - Doãn Hãng con trai thứ 2 cụ Doãn Hoàn,  chính thất Trịnh Thị Tỏ, sinh 3 con: Doãn Hán (mất sớm ), Doãn Thấu, Doãn Thị Dựng

           

     6122         Đời 4 - Doãn Thấu con thứ 2 cụ Hãng, có 2 vợ đều không có con, nhận con nuôi Doãn Phấn.

     61221              Đời 5 - Doãn Phấn vợ Phạm Thị Phương, sinh 2 con: Doãn Tiêu, Doãn Thị Xa

     62      Đời 2 - Doãn Tầu, vợ không rõ tên sinh 2 con gái

     62       Đời 2 - Doãn Tiếp chính thất  Đỗ Thị Hoa, sinh  2 con: Doãn Cát, Doãn Thị Quang

      631      Đời 3 - Doãn Cát con trai cụ Doãn Tiếp, (tiên chỉ), có 2 vợ, chính thất  Đào Thị Thuận sinh  con trai : Doãn Ngọc, thứ thất  Trịnh Thị Kiến sinh con trai  con: Doãn Cao

     6311         Đời 4 - Doãn Ngọc con trưởng cụ Doãn Cát, vợ Phạm Thị Cũi, sinh con: Doãn Mậu

     63111              Đời 5 - Doãn Mậu con trưởng ông Doãn Ngọc,  vợ Cao Thị Sắc, sinh 3 con: Doãn An, Doãn Thiện, Doãn Thị Thi.

     6312         Đời 4 - Doãn Cao con thứ 2 cụ Doãn Cát,  vợ Trịnh Thị Bờ, sinh 4 con: Doãn Thăng, Doãn Thưởng, Doãn Thị Sốc, Doãn Thị Oanh

        63121           Đời 5 - Doãn Thăng con trưởng ông Doãn Cao,  vợ1 Phạm Thị Thiển (ly hôn), vợ 2 Đàm Thị Thêu, sinh 3 con: Doãn Thành, Doãn Công, Doãn Thị Bình.

 

 

   Phân chi 5-An lãng

           

7           Đời 1 - Doãn Cóc chính thất Trịnh Thị Vườn, sinh 3 con trai: Doãn Tuyên, Doãn Chậm, Doãn Ngôn

 71        Đời 2 - Doãn Tuyên con trưởng cụ Doãn Cóc, chính thất Trịnh Thị Quýnh,sinh 5 con: Doãn Minh (mất sớm), Doãn Nghị, Doãn Thị Biếu, Doãn Thị Bấy.

         

712          Đời 3 - Doãn Nghị, con thứ 2 cụ Doãn Tuyên,  chính thất Trịnh Thị Khe, sinh 3 con gái: Doãn Thị Tre, Doãn Thị Lá, Doãn Thị Hòa, thứ thất Phạm Thị Hợi, sinh 1 con trai mất sớm, trắc thất  Phạm Thị Cốc sinh 2 con: Doãn Quyến, Doãn Thị Thi

 7121             Đời 4 - Doãn Quyến con trai cụ Doãn Nghị,  vợ Nguyễn Thị Hoa, sinh 3 con: Doãn Long, Doãn Lượng (mất sớm), Doãn Thị Lý.

 71211                  Đời 5 - Doãn Long con trưởng ông Doãn Quyến,  vợ Nguyễn Thị Nết, sinh 2 con gái: Doãn Thị Xuân, Doãn Thị Mai

 

 72        Đời 2 - Doãn Ngôn, con trai thứ 3 cụ Doãn Cóc, chính thất  Trịnh Thị Đắng sinh  5 con trai : Doãn Tuyển, Doãn Tung, Doãn Hoành, Doãn Nén, Doãn Lụng.

721          Đời 3-Doãn Tuyển con trưởng cụ Doãn Ngôn, sinh 5 con: Doãn Toản, Doãn Thị Nỏ, Doãn Thị Nang, Doãn Thị Côi, Doãn Thị Đá      

 7211             Đời 4 - Doãn Toản con trai cụ Tuyển,  vợ Phạm Thị Nhuôn,  sinh 5 con: Doãn Tú, Doãn Nghiên, Doãn Viên, Doãn Thị Tẩm, Doãn Thị Phóng.

  72111              Đời 5 - Doãn Tú con trưởng ông Doãn Toản,  vợ1 Trịnh Thị Tin, sinh 2 con: Tuấn, Tuyến, vợ 2 Phạm Thị Xưởng, sinh 2 con: Doãn Đức, Doãn  Anh

72111.1                        Đời 6 - Doãn Tuấn con trưởng ông Doãn Tú, vợ Doãn Thị Tiến,sinh 2 con: Doãn Hưởng, Doãn Thị Thứ

  72111.2                      Đời 6-Doãn Tuyến con thứ 2 ông Doãn Tú,  vợ Trịnh Thị Yến, sinh 2 con: Doãn Lâm, Doãn Thị Ly

                       

 

     72112              Đời 5 - Doãn Nghiêm,con trai thứ 2 ông Toản,  vợ Thị Phi, sinh  3  con gái

      72113             Đời 5 - Doãn Viên con thứ 3 ông Toản,  vợ Thị Liên, sinh  2  con gái

     722     Đời 3 - Doãn Tung, con trai thứ 2 cụ Doãn Ngôn, sinh con: Doãn Tòng

      7221        Đời 4 - Doãn Tòng, chính thất  Phạm Thị Đông, sinh 4 con: Doãn Văn Lập( liệt sĩ chống Pháp), Phúc, Doãn Thị Văn, Doãn Thị Nghĩa, vợ thứ sinh 1 con trai: Doãn Lưu, vợ 3 sinh con gái : Doãn Thị Thu

                  

       72211            Đời 5 - Doãn Phúc, con trai thứ 2 cụ Doãn Tòng,  vợ Lê Thị Thiềm, sinh 4 con: Doãn Minh, Doãn Bình, Doãn Thị Hiền, Doãn Thị Hòa

               

      723      Đời 3-Doãn Hoành con trai thứ 3 cụ Doãn Ngôn,  chính thất Thị Hình, sinh 3 con: Doãn Hài, Doãn Hải, Doãn Thị Dinh

      7231        Đời 4-Doãn Hài con trưởng cụ Doãn Hoành,  vợ Trịnh Thị Dậu, sinh 4 con: Doãn Ơn, Doãn Tản, Doãn Tảo, Doãn Thị Diện

       72311            Đời 5-Doãn Ơn con trưởng ông Doãn Hài,  vợ Đỗ Thị Kiên, sinh 3 con: Doãn Phong, Doãn Thị Hiền, Doãn Thị Phú.

      72312             Đời 5-Doãn Tản con thứ 2 ông Doãn Hài,  vợ tên là  Lịch, sinh 3 con: Doãn Hiền, Doãn Hiếu, Doãn Thị Hạnh.

       72313            Đời 5-Doãn Tảo con thứ 3 ông Doãn Hài,  vợ tên là Bình, sinh 3 con: Doãn Thanh, Doãn Thị Thu, Doãn Hương

      7232        Đời 4-Doãn Hải con thứ 2 cụ Doãn Hoành, vợ Bùi Thị Xuyềnh, sinh con trai : Doãn Khải

        72321           Đời 5-Doãn Khải, vợ Đàm Thị Nương, sinh 4 con: Doãn Khoa, Doãn Khôi, Doãn Trương, Doãn Thị Hương

       72321.1         Đời 6-Doãn Khoa con trai trưởng ông Doãn Khải,  vợ Đặng Thị Tam, sinh 2 con: 1 trai, 1 gái.

      724    Đời 3-Doãn Nén, con trai thứ 4 cụ Doãn Ngôn,  sinh 4  con: Doãn Nguyên (mất sớm), Doãn Thị Nén, Doãn Thị Ao, Doãn Lung

              Đời 4-Doãn Lung, con trai thứ 2 cụ Doãn Nén, sinh 2 con: Doãn Nhật (liệt sỹ chống Pháp), DoãnThị Bế            

      725    Đời 3-Doãn Lụng con trai thứ 5 cụ Doãn Ngôn, sinh 4 con: Doãn Dịnh, Doãn Cậu, Doãn Thị Nhẫn, Doãn Thị Cong.

      7251        Đời 4-Doãn Dịnh con trưởng cụ Doãn Lụng,  chính thất  Thị Hiện, sinh 3 con: Doãn Hiên, Doãn Hảo, Doãn Thị Liễu, thứ thất  Trịnh Thị Quyển sinh 3 con trai : Doãn Phục, Doãn Dương, Doãn Thiêm.

      72511        Đời 5-Doãn Hiên con trưởng cụ Doãn Dịnh,  vợ Trịnh Thị Hiểu, sinh 5 con: Thiện, Thực, Doãn Thị Phượng, Doãn Thị Đắc, Doãn Chiên.

       72511.1      Đời 6 - Doãn Thiện, vợ tên là Hoan, sinh 3 con  gái

       72511.2       Đời 6 - Doãn Thực, vợ Phạm Thị Xuê, sinh  2 con gái

       72512         Đời 5 - Doãn Hảo con trai thứ 2 cụ Doãn Dịnh,  vợ Trịnh Thị Thinh, sinh 3 con: Doãn Hợp, Doãn Thị Hòa, Doãn Thị Thịnh.

      72513       Đời 5 -Doãn Phục, con trai thứ 3 cụ Doãn Dịnh, vợ tên là Vịnh, sinh 4 con: Doãn Sinh, Doãn Thị Ánh, Doãn Thị Huệ, Doãn Thị Mơ

                   Đời 5-Doãn Dương, con trai thứ 4 cụ Doãn Dịnh, vợ Đàm Thị Thoan, sinh 2 con trai: Doãn Dũng, Doãn Sơn.

     7252       Đời 4 - Doãn Câu con trai thứ 2 cụ Doãn Lụng, chính thất  Đàm Thị Huề, sinh 4 con trai : Doãn Tiệp, Doãn Huy, Doãn Hoàng, Doãn Tạo.

      72521     Đời 5 - Doãn Tiệp con trưởng ông Doãn Câu,  vợ tên là Hoa, sinh 4 con: Đức, Hạnh, Doãn Thị Mai, Doãn Thị Lan.

      72521.1     Đời 6 - Doãn Đức, vợ tên là Ngọc, sinh  con gái : Doãn Thị Tâm

       72521.2       Đời 6- Doãn Hạnh, vợ tên là Toán, sinh 2 con: Doãn Thắng, Doãn Thị Anh.

        72522         Đời 5 - Doãn Huy con thứ 2 cụ Doãn Câu,  vợ tên là Xim, sinh 3 con trai : Doãn Hùng, Doãn Hà (mất sớm), Doãn Sơn.

         72523       Đời 5 - Doãn Hoàng con trai thứ 3 cụ Doãn Câu, vợ tên là Kim, sinh 3 con: Doãn Minh vợ tên là Lê sinh 1 con gái, Doãn Vinh, Doãn Thị Bình

                           

          72524      Đời 5 - Doãn Tạo con thứ 4 cụ Doãn Câu,  vợ Trịnh Thị Thảo, sinh 3 con: Doãn Tấn, Doãn Thị Thuỳ, Doãn Thị Thanh.

 

 

        Phân chi 6-An lãng

 

 8        Đời 1 – Tên tuổi không rõ, có  3 con trai, và 1 gái đều không rõ tên

 81        Đời 2 - Không rõ tên , sinh con trai : Doãn Mẫn,và 2 con gái.

  811     Đời 3 - Doãn Mẫn, sinh 2 con trai : Doãn Tuế, Doãn Chuyên,và con gái  Doãn Thị Bé

  8111    Đời 4-Doãn Tuế con trưởng cụ Doãn Mẫn Trung tướng, Phó tổng tham mưu trưởng QĐNDVN, chính thất tên là Chuôm, sinh con gái: Doãn Thị Liên, thứ thất Nguyễn Thị Xuyên, sinh 3 con: Doãn Tuấn, Doãn Dũng, Doãn Thị Khánh

   81111     Đời 5 - Doãn Tuấn, con trai trưởng cụ Doãn Tuế,  đại tá Quân đội,  vợ tên là Nhật, sinh 2 con gái,

   81112    Đời 5 -Doãn Dũng, con thứ 2 cụ Doãn Tuế, vợ1 tên là Thuý, sinh con: Doãn Bảo, vợ 2 tên là Thanh, sinh  2 con  trai

    8112          Đời 4-Liệt sỹ Doãn Chuyên con trai thứ 2 cụ Doãn Mẫn, sinh con gái : Doãn Thị Chiên

   82      Đời 2 - Không rõ, sinh  4 trai và  1 gái: Doãn Hưng, Doãn Hái

   83       Đời 2 - Không rõ, sinh 2 con trai : Doãn Ấp, Doãn Nhiếp

   831           Đời 3 - Doãn Ấp sinh 2  con: Thiều, Doãn Thị Ôm.

    8311          Đời 4 - Doãn Thiều con trai cụ Doãn Ấp,  vợ cả Phạm Thị Ngư, sinh 4 con: Doãn Hưng, Doãn Thị Thư, Doãn Thị Thoa, Doãn Thị Như, vợ thứ  Thị Nít,  sinh 5 con trai: Doãn Nhuận, Doãn Đôn, Doãn Đô, Doãn Đốc, Doãn Đáng.

   83111   Đời 5 - Doãn Hưng con trưởng cụ Doãn Thiều,  vợ Đàm Thị Chung, sinh  2 con gái, và 1 con  trai: Doãn Việt.

   83112   Đời 5 - Doãn Nhuận, con trai thứ 2 cụ Doãn Thiều, vợ Thị Thuỷ sinh 2 con trai  Doãn Thanh, Doãn Quang

   83112.1       Đời 6 - Doãn Thanh con trưởng ông Doãn Nhuận,  vợ Doãn Thị Tuyền, sinh con: Doãn Anh

  83113      Đời 5 - Doãn Đôn con thứ 3 cụ Doãn Thiều,  vợ Phạm Thị Lưu, sinh  1  con gái và con trai Doãn Phương ( Doãn Phương có 1 con gái )

                           

  83114    Đời 5 - Doãn Đô con trai thứ 4 cụ Doãn Thiều,  vợ tên là Phương, sinh 3 con: Doãn Tuấn, Doãn Thị Phương, Doãn Thị Phương.

   83115           Đời 5 - Doãn Đốc con trai thứ 5 cụ Doãn Thiều,  sinh 2 con gái : Doãn Thị Ngân, Doãn Thị Nga

   83116                Đời 5 - Doãn Đáng con trai thứ 6 cụ Doãn Thiều,  vợ Trịnh Thị Đam, sinh 2 con: Doãn Đạt, Doãn Thị Thu

   832       Đời 3 - Doãn Nhiếp  sinh 1 con trai : Doãn Hữu

   8321       Đời 4 - Doãn Hữu  vợ Trịnh Thị Bích, sinh 1 con trai: Doãn Huyên

      83211   Đời 5 - Doãn Huyên, vợ Thị Lán, sinh 3 con: Doãn Tuấn (mất sớm), Doãn Thị Lan, Doãn Đạt.

 

9        Đời 1 - Doãn Chứ sinh 5 con: Doãn Vân, Doãn Quán, Doãn Húng, Doãn Thị Mộng, Doãn Thị Rợ.

 93    Đời 2 - Doãn Húng, con thứ 3 cụ Doãn Chứ, sinh 3 con: Doãn Tô, Doãn Thị Hính, Doãn Thị Chợ

 931         Đời 3 - Doãn Tô con trai cụ Doãn Húng, chính thất Trịnh Thị Oản, sinh 5 con: Doãn Lô, Doãn Thị Yên, Doãn Liên, Doãn Sổ, Doãn Tuyên.

  9311            Đời 4 - Doãn Lô con trưởng ông Doãn Tô, vợ Trịnh Thị Thơm, con: Doãn Phú, Doãn Thị Linh

 

 

        Phân chi 7-An lãng

 

 0          Đời 1 – Tên tuổi chưa rõ, sinh 4 con trai: Doãn Nê, Doãn Hoán, Doãn Bình, Doãn Xế

  01       Đời 2 - Doãn Nê, sinh 3 con: Doãn Nguyễn, Doãn Thị Côi, Doãn Thị Niên.

  011        Đời 3 - Doãn Nguyễn con trai cụ Doãn Nê,  vợ Trịnh Thị Mý, sinh 6 con: Doãn Chương, Doãn Lương, Doãn Đương, Doãn Cẩm, Doãn Bào, Doãn Thị Kỷ.

 0111             Đời 4 - Doãn Chương con trưởng ông Doãn Nguyễn, vợ Kiều Thị Thịnh, sinh 1 con gái

 0112           Đời 4 - Doãn Lương con thứ 2 ông Doãn Nguyễn,  vợ Thị Nhiễu, sinh 3 con: Doãn Sơn, Doãn Lâm, Doãn Thị Hà

  0113            Đời 4 - Doãn Đương con thứ 3 ông Doãn Nguyễn,  vợ tên là Nga, sinh 3 con: Doãn Phước, Doãn Thị Hoa, Doãn Thị Ngà

  0114            Đời 4 - Doãn Cẩm con thứ 4 ông Doãn Nguyễn,  vợ Phạm Thị Thuận,sinh 5 con: Doãn Quân, Doãn Thị Tuyến, Doãn Xuyến, Doãn Yến, Doãn Quyên.

   0115           Đời 4 -Doãn Bào, con thứ 5 ông Doãn Nguyễn, vợ tên là Tâm, sinh 3 con: Doãn Quang, Doãn Vinh, Doãn Thị Thuỷ.

 02       Đời 2 - Doãn Hoán chính thất tên là Cố, sinh 3 con: Doãn Chế (mất sớm), Doãn Thị Hái, Doãn Thị Lùn.

  03      Đời 2 - Doãn Bình, chính thất  Thị Quỳ, thứ thất  không rõ tên, sinh 5 con: Doãn Anh, Doãn Thức, Doãn Thuận, Doãn Thị Tôm, Doãn Thị Hòa.

   031        Đời 3 - Doãn Anh, con trưởng cụ Doãn Bình, vợ 1 Thị Mỵ, vợ 2 Thị Hợp, sinh 4 con: Doãn Hùng, Doãn Mạnh, Doãn Thắng, Doãn Thị Hiên

   0311           Đời 4 - Doãn Hùng con trưởng ông Doãn Anh,  vợ Thị Hạnh, sinh 2 con: Doãn Hiền, Doãn Hiến

    0312          Đời 4 - Doãn Mạnh con thứ 2 ông Doãn Anh,  vợ Phạm Thị Thoan, sinh 2 con  gái

    0313          Đời 4 - Doãn Thắng, con thứ 3 ông Doãn Anh, vợ Thị Hạnh, sinh 1 con gái

    032        Đời 3 - Doãn Thức con thứ 2 cụ Doãn Bình, chính thất  Đào Thị Nhạn, sinh 3  con: Doãn Thường, Doãn Trường, Doãn Thị Sinh.

    0321          Đời 4 - Doãn Thường con trưởng ông Doãn Thức, sinh con trai: Doãn Chí

     0322         Đời 4 - Doãn Trường con thứ 2 ông Doãn Thức,  vợ Thị Ngoan, sinh con trai : Doãn Đức

   0323         Đời 3 - Doãn Thuận, con thứ 3 cụ Doãn Bình,  chính thất Thị Tim, sinh 3 con : Doãn Trưởng, Doãn Thị Lý, Doãn Ngà, vợ thứ sinh 2   con: Doãn Hưng, Doãn Thị Sinh.

    04    Đời 2 - Doãn Xế, chính thất Đàm Thị Bụi, sinh 5 con: Doãn Thị Bặm, Doãn Thị Khám, Doãn Thị Khụm, Doãn Thị Bé, Doãn Văn Khánh.

    041      Đời 3 - Doãn Văn Khánh con trai cụ Doãn Xế,  vợ Trịnh Thị Vim, sinh 5 con: Doãn Tường, Doãn Hóa, Doãn Phương, Doãn Huyện, Doãn Thị Hướng.

     0411         Đời 4 - Doãn Tường, vợ Trịnh Thị Đào, sinh  2 con gái

    0412          Đời 4 - Doãn Hóa vợ Đàm Thị Hạnh, sinh 1 con trai, 1 con gái

     0413         Đời 4 - Doãn Văn Phương, vợ Trịnh Thị Trinh, sinh 1 con trai, 1 con gái

    0414          Đời 4 - Doãn Huyện, vợ Trịnh Thị Hạnh, sinh  2 con  gái.

 

PHẢ HỆ

 

Chi 1: 11) Tên tuổi không rõ, 4 con trai: Doãn Sáp, Doãn Síp, Doãn Sắt, Doãn Phẩm

      111) Doãn Sáp (vợ Thị Ế, con: 1.Tô, 2.Báu, 3.Đoàn)

             111A) Doãn Thị Báu                     

             111B) Doãn Thị Đoàn

             1111) Doãn Tô (vợ Thị Cảnh, con: 1.Thanh, 2.Thành, 3.Thảo, 4.Thắm)

                   1111A) Doãn Thị Thành          

                   1111B) Doãn Thị Thảo     

                   1111C) Doãn Thị Thắm    

                   11111) Doãn Thanh

      112) Doãn Síp

      113) Doãn Sắt (con: 1.Xiêm, 2.My)    

             113A) Doãn Thị Xiêm       

             113B) Doãn thị My

      114) Doãn Phẩm

Chi 2: 21) Tên tuổi không rõ, con: 1.Đủ

      211) Doãn Đủ (vợ1 không rõ, vợ2 Phạm Thị Thức, con: 1.Phệu, 2.Phạo, 3.Chuỗi, 4.Công)

             211A) Doãn Thị Chuỗi             

             211B) Doãn Thị Công

             2111) Doãn Phệu (vợ1 Phạm Thị Quạng, vợ2 Thị Thọ, con: 1.Phiếu, 2.Minh, 3.Sơn, 4.Hà, 5.Vinh)

                   2111A) Doãn Thị Vinh

                   21111) Doãn Phiếu (vợ Thị Thoa, con: 1.Phương, 2.Trình, 3.Thoan)

                         *A) Doãn Thị Thoan

                         *1) Doãn Phương (vợ Quyết, con: 1.Thơm)                         

                                      *1A) Doãn Thị Thơm

                         *2) Doãn Trình (vợ Trịnh Thị Tuyến, con: 1.Nam, 2.Ngát)      

                                      *2A)  Doãn Thị Ngát         

                                      *21) Doãn Nam

                   21112) Doãn Minh (vợ Doãn Thị Yên, con: 1.Đức, 2.Hạnh)          

                                *1) Doãn Đức           

                                *2) Doãn Hạnh

                   21113) Doãn Sơn (vợ Trịnh Thị Quyên, con: 1.Thảo, 2.Ly)           

                                *A) Doãn Thị Thảo

                          *B) Doãn Thị Ly

                   21114) Doãn Hà (liệt sĩ)    

             2112) Doãn Phạo (liệt sĩ, vợ Ngoa, con: 1.Mong)

                   21121) Doãn Mong (vợ Thị Bằng, con: 1.Long)           

                         *1) Doãn Long

22) Doãn Nhuận (vợ Thị Soi, con: 1.Tuấn, 2.Nhạ)        

      22A) Doãn Thị Nhạ

      221) Doãn Tuấn (vợ ..., con: 1.Dũng, 2.Dĩnh, 3.Phượng, 4.Tịnh)

             221A) Doãn Thị Tịnh        

            2211) Doãn Dũng

             2212) Doãn Dĩnh (vợ Thị Nga, con: 1.Thuật, 2.Hiệp, 3.Kế, 4.Phượng, 5.Huyền)

                   2212A) Doãn Thị Hiệp

                   2212B) Doãn Thị Kế

                   2212C) Doãn Thị Phượng 

                   2212D) Doãn Thị Huyền

                   22121) Doãn Thuật (vợ Phạm Thị Phương, con: 1.Mạnh, 2.Lương,Luyến, 4.Lưu)

                         *A) Doãn Thị Lương

                         *B) Doãn Thị Luyến

                          *C) Doãn Thị Lưu

                          *1) Doãn Mạnh

            2213) Doãn Phượng

Chi 3: 31) Doãn Kiềm (vợ1 Trịnh Thị Phượng, vợ2 Trịnh Thị Rút, con: 1.Thiết, 2.Sính, 3.Nghênh, 4.Ngang, con nuôi: 5.Tham)

      311) Doãn Thiết (vợ1 Phạm Thị Cổng, con: 1.Lò, vợ 2: Phạm Thị Tho, con: 2.Mễ, 3.Mạc, 4.Xi)

             311A) Doãn Thị Lò     

             311B) Doãn Thị Xi

             3111) Doãn Mễ (vợ Đàm Thị Vỡi, con: 1.Thiệu, 2.Tuấn, 2.Ka, 4.Ky)

                   3111A) Doãn Thị Ka  

                   3111B)  Doãn Thị Ky

                   31111) Doãn Thiệu (vợ Doãn Thị Vinh, con: 1.Vương, 2.Tuyền)

                          *A) Doãn Thị Tuyền

                         *1) Doãn Vương

                   31112) Doãn Tuấn (vợ Nguyễn Thị Hằng, con: 1.Toàn, 2.Hà)       

                          *A) Doãn Thị Hà 

                         *1) Doãn Toàn

             3112) Doãn Mạc (vợ Phạm Thị Hữu, con: 1.Phổ, Chuyền, 3.Phú, Chiển, Hiển, 6.Hướng, 7.Chính)

                   3112A) Doãn Thị Phú

                   3112B) Doãn Thị Chiển    

                   3112C) Doãn Thị Hiển

                   3112D) Doãn Thị Hướng

                   3112E) Doãn Thị Chính

                   31121) Doãn Phổ, vợ Phạm Thị Tuyến, con: 1.Hải, 2.Hương          

                         *A) Doãn Thị Hương

                         *1) Doãn Hải

                   31122) Doãn Chuyền, vợ Đàm Thị Thanh, con: 1.Hà, 2.Hoa              

                         *A) Doãn Thị Hoa      

                         *1) Doãn Hà

      312) Doãn Sính (vợ Thị Nhĩ, con: 1.Mục, 2.Mịch, 3.Mật, 4.Viết, 5.Mỹ, 6.Ý)

             312A) Doãn Thị Mỹ                

             312B) Doãn Thị Ý

             3121) Doãn Mục (vợ Phạm Thị Lự, con: 1.Lới, 2.Lễ, 3.Chung)            

                   3121A) Doãn Thị Chung

                   31211) Doãn Lới (vợ Nguyễn Thị ái, con: 1.Nga, 2.Yến, 3.Lương)

                         *A) Doãn Thị Nga      

                         *B) Doãn Thị Yến      

                         *C) Doãn Thị Lương.

                   31212) Doãn Lễ (liệt sỹ)

             3122) Doãn Mịch (vợ1 Tô, con: 1.Tiến, 2.An, vợ2 Thức, con: 3.Cường, 4.Dung)                   

                   3122A) Doãn Thị Dung

                   31221) Doãn Tiến, vợ Thị Cảo       

                   31222) Doãn An  

                   31223) Doãn Cường (vợ Thị Nhung, con: Doãn Phú, Doãn...)

             3123) Doãn Mật, vợ Phạm Thị Tần không con (MS).

            3124) Doãn Viế,( vợ Thị Yên, con: 1.Đức, 2.Hạnh, 3.Hiền, 4.Hòa, 5.Vui, 6.Hoan)

                   3124A) Doãn Thị Hạnh           

                   3124B) Doãn Thị Hiền

                   3124C) Doãn Thị Hòa

                   3124D) Doãn Thị Vui

                   3124E) Doãn Thị Hoan           

                   31241) Doãn Đức (vợ Trịnh Thị Châm, con: Doãn Thị ...)

      313) Doãn Nghênh (vợ1 Đỗ Thị Đảm, con: 1.Phiến, 2.Cúc, vợ2 Trịnh Thị Nam, con: 3.Nghi, 4.Hoa)

             313A) Doãn Thị Phiến             

             313B) Doãn Thị Cúc        

             313C) Doãn Hoa

             3131) Doãn Nghi (vợ Đàm Thị Phan, con: 1.Thỏa, 2.Nụ)                    

                   3121A) Doãn Thị Nụ        

                   31311) Doãn Thỏa

      314) Doãn Ngang (vợ Nguyễn Thị Tuyết, con: 1.Thành, 2.Thuần, 3.Liên)

             314A) Doãn Thị Thuần                  

             314B) Doãn Thị Liên

             3141) Doãn Thành (vợ Đàm Thị Thiện, con: 1.Thanh, 2.Tâm, 3.Tiến, 4.Tưởng.)

                   31411) Doãn Thanh (vợ Nguyễn Thị Oanh, con: 1.Ly)  

                         *A) Doãn Thị Ly

                   31412) Doãn Tâm (vợ Trịnh Thị Thuý, con: 1.Hùng, 2.Anh)          

                         *A) Doãn Thị Anh      

                         *1) Doãn Hùng

                   31413) Doãn Tiến                  

                   31414) Doãn Tưởng

             3142) Doãn Thuần (liệt sỹ)

      315) Doãn Tham (con nuôi cụ Kiềm, vợ Thị Bưởi , con: 1.Hoạt, 2.Như, 3.Nhâm, 4.Phia)

            315A) Doãn Thị Phia                     

             3151) Doãn Hoạt (MS)

             3152) Doãn Như (vợ Xanh, con: 1.Thành, 2.Thoa, 3.Hiền, 4.Hân, 5.Phương)

                   3152A) Doãn Thị Thoa            

                   3152B) Doãn Thị Hiền

                   3152C) Doãn Thị Hân

                   3125D) Doãn Thị Phương

                   31251) Doãn Thành

             3153) Doãn Nhâm (vợ Thị Côi, con: 1.Song, 2.Tình, 3.Kỷ, 4.Lầu, 5.Vượng, 6.Nên, 7.Phương)

                   3153A) Doãn Thị Vượng         

                   3153B) Doãn Thị Nền       

                   3153C) Doãn Thị Phương

                   31531) Doãn Song (vợ Đỗ Thị Thuỷ, con: 1.Toàn, 2.Lương, 3.Hòa)

                         *A) Doãn Thị Lương         

                         *B) Doãn Thị Hòa      

                         *1) Doãn Toàn    

                   31532) Doãn Tình (vợ Đỗ Thị Hằng, con: 1.Hải, 2.Tuyến)

                         *A) Doãn Thị Tuyến   

                         *1) Doãn Hải

                   31533) Doãn Kỷ (vợ Nguyễn Thị ảnh, con: 1.Đỗ, 2.Quý, 3.Huyến)

                         *A) Doãn Thị Quý      

                                *B) Doãn Thị Huyến

                                *1) Doãn Đỗ

                   31534) Doãn Lầu (vợ Doãn Thị Thon, con: 1.Hảo, 2.Nhi)

                         *A) Doãn Thị Nhi

                         *1) Doãn Hảo

32) Doãn Phú Lộc (vợ Trịnh Thị Dơ, con: 1.Viển, 2.Thú)

      32A) Doãn Thị Thú

      321) Doãn Viển (vợ1 Trịnh Thị Khuôn, con: 1.Vung, 2.Vẩy, vợ2 Đặng Thị Chuyên, con: 3.Xuyền, 4.Tống, 5.Nha, 6.Bị)

             321A) Doãn Thị Vung

             321B) Doãn Thị Vẩy  

            321C) Doãn Thị Nha

             3211) Doãn Xuyền (vợ1 Trịnh Thị Mấm, con: 1.Chỉnh, 2.Miên, vợ2 Vũ Thị Mận, con: 3.Hòa, 4.Trình, 5.Bình, vợ3 Nguyễn Thị Khải, không con)            

                   3211A) Doãn Thị Miên

                   3211B) Doãn Thị Bình

                   32111) Doãn Chỉnh (vợ Phạm Thị Minh, con: 1.Sơn, 2.Trường, 3.Hoa, 4.Huyến, 5.Huyền, 6.Tuyến)

                         *A) Doãn Thị Hoa            

                         *B) Doãn Thị Huyến         

                         *C) Doãn Thị Huyền        

                         *D) Doãn Thị Tuyến

                         *1) Doãn Sơn                  

                         *2) Doãn Trường

                   32112) Doãn Hòa (vợ Nguyễn Thị Định, con: 1.Đạt, 2.Phương, 3.Hồng, 4.Nhung)

                         *A) Doãn Thị Phương

                         *B) Doãn Thị Hồng          
*C) Doãn  Thị Nhung       

                         *1) Doãn Đạt

                   32113) Doãn Trình (vợ Trịnh Thị Đẳng, con: 1.Hương, 2.Hằng)     

                         *A) Doãn Thị Hương

                         *B) Doãn Thị Hằng

             3212) Doãn Tống (vợ1 Trịnh Thị Vắng, con: 1.Đạo, vợ2 Nguyễn Thị Bái, con: 2.Quế, 3.Huế, 4.Tiết, 5.Lịch)

                   3212A) Doãn Thị Quế

                   3212B) Doãn Thị Huế

                   3212C) Doãn Thị Tiết

                   3212D) Doãn Thị Lịch

                   32121) Doãn Đạo (vợ Phạm Thị Thái, con: 1.Kháng, 2.Loát)

                         *A) Doãn Thị Loát     

                         *1) Doãn Kháng

             3213) Doãn Bị (vợ Phạm Thị Mứt, con: 1.Hân)

                   32131) Doãn Hân (vợ Phạm Thị Xẻ, con: 1.Ấn, 2.Hiền, 3.Hậu) 

                         *A) Doãn Thị Hiền

                         *B) Doãn  Thị Hậu

                         *1) Doãn Ấn (vợ Phượng, con:...)

      322) Doãn Vá (vợ1 Thị Tứ, con: 1.Đính, 2.Dậu, vợ2 Thị Hòa, con: 3.Định)

             322A) Doãn Thị Đính

             322B) Doãn Thị Dậu

             3221) Doãn Định (vợ Phạm Thị Hảo, con: 1.Đảm, 2.Đan, 3.Tố, 4.Khang)

                   3221A) Doãn Thị Đảm            

                   3221B) Doãn Thị Đan       

                   3221C) Doãn Thị Tố        

                   3221D) Doãn Khang

      323) Doãn Vân (vợ1 Thị Thược, vợ2 Thị Tĩn, không con, con nuôi Doãn Đọ)

             3231) Doãn Đọ (vợ Thị Nguyện, con: 1.Lạp, 2.Súi, 3.Tăng)

                   3231A) Doãn Thị Súi        

                   3231B) Doãn Thị Tăng

                   32311) Doãn Lạp (vợ Thị Huệ, con: Doãn Thị ...)

Chi 4: 41) Không rõ tên tuổi (con: 1.Hoàn, 2.Tầu, 3.Tiếp)

      411) Doãn Hoàn (vợ Thị Biện, con: 1.Mẽ, 2.Hãng)

             4111) Doãn Mẽ (vợ Phạm Thị Dĩ, con: 1.Đoan, 2.Ý, 3.Toan, 4.Toàn, 5.Trang        )                              

                   4111A) Doãn Thị Trang

                   41111) Doãn Đoan, vợ Đoàn Thị Vê (con: 1.Thi, 2.Lễ, 3.Thắm, 4.Tươi, 5.Tiến, 6.Nụ, 7.Chiêu, 8.Nở, 9.Chiến)

                         *A) Doãn Thị Thắm          

                         *B) Doãn Thị Tươi           

                         *C) Doãn Thị Tiến           

                         *D) Doãn Thị Nụ

                         *E) Doãn Thị Chiêu          

                         *F)  Doãn Thị Nở      

                          *G) Doãn Thị Chiến

                         *1) Doãn Thi (vợ Phạm Thị Nương, con: 1.Linh, 2.Lợi)          

                                      *11) Doãn Linh          

                                      *12) Doãn Lợi

                         *2) Doãn Lễ (liệt sỹ)

                   41112) Doãn Ý (vợ Thị Đựng, con: 1.Yêm, 2.Đắc, 3.Đức, 4.Thực, 5.Sáu, 6.Tâm)                           

                         *A) Doãn Thị Tâm

                         *1) Doãn Yêm (vợ Thị Hường, con: 1.Minh, 2.Sơn)                    

                                      *11) Doãn Minh   

                                      *12) Doãn Sơn

                         *2) Doãn Đắc (vợ Trịnh Thị Hương, con: 1.Quang, 2.Vân)     

                                     *2A) Doãn Thị Vân

                                      *21) Doãn Quang

                         *3) Doãn Đức                 

                         *4) Doãn Thực (MS)             

                         *5) Doãn Sáu

                   41113) Doãn Toan (vợ Nguyễn Thị Lan, con: 1.Tuấn, 2.Thắng)    

                         *1) Doãn Tuấn          

                         *2) Doãn Thắng

                   41114) Doãn Toàn (vợ Tuyền, con: 1.Tùng, 2.Hùng)         

                         *1) Doãn Tùng          

                                *2) Doãn Hùng

             4112) Doãn Hãng (vợ Trịnh Thị Tỏ, con: 1.Hán, 2.Thấu, 3.Dung)              

                   4211A) Doãn Thị Dựng     

                   42111) Doãn Hán (MS)

                   42112) Doãn Thấu (vợ1 Thị Xuất, vợ2 Thị Tũn, không con, nuôi Doãn Phấn)

                         *1) Doãn Phấn (vợ Phạm Thị Phương, con: 1.Tiêu, 2.Xa)             

                                      *1A) Doãn Thị Xa

                                      *11) Doãn Tiêu

      412) Doãn Tầu (vợ, 2 con gái)

      413) Doãn Tiếp, vợ Đỗ Thị Hoa, con: 1.Cát, 2.Quang                        

             413A) Doãn Thị Quang

             4131) Doãn Cát (vợ1 Đào Thị Thuận, con: 1.Ngọc, vợ2 Trịnh Thị Kiến, con: 2.Cao)

                   41311) Doãn Ngọc (vợ Phạm Thị Cũi, con: 1.Mậu)

                         *1) Doãn Mậu (vợ Cao Thị Sắc, con: 1.An, 2.Thiện, 3.Thi)

                                      *1A) Doãn Thị Thi                

                                      *11) Doãn An            

                                      *12) Doãn Thiện

                   41312) Doãn Cao (vợ Trịnh Thị Bờ, con: 1.Thăng, 2.Thưởng, 3.Sốc, 4.Oanh) 

                         *A) Doãn Thị Sốc

                         *B) Doãn Thị Oanh

                         *1) Doãn Thăng (vợ1 Phạm Thị Thiển-ly hôn, vợ2 Đàm Thị Thêu, con: 1.Thành, 2.Công, 3.Bình)

                                      *1A) Doãn Thị Bình          

                                      *11) Doãn Thành      

                                      *12) Doãn Công

                         *2) Doãn Thưởng (vợ 1, vợ 2)

Chi 5: 51) Doãn Cóc (vợ Trịnh Thị Vườn, con: 1.Tuyên, 2.Chậm, 3.Ngôn)

      51A) Doãn Th Chậm

      511) Doãn Tuyên, vợ Trịnh Thị Quýnh, con: 1.Minh, 2.Nghị, 3.Biếu, 4.Bấy     

             511A) Doãn Thị Biếu        

             511B) Doãn Thị Bấy

             5111) Doãn Văn Minh (MS)

             5112) Doãn Nghị (vợ1 Trịnh Thị Khe, con: 1.Tre, 2.Lá, 3.Hòa, vợ2 Phạm Thị Hợi, con: 1 trai MS, vợ3 Phạm Thị Cốc, con: 4.Quyến, 5.Thi)

                   5112A) Doãn Thị Tre 

                   5112B) Doãn Thị Lá   

                   5112C) Doãn Thị Hòa

                    5112D) Doãn Quyến

                   5112E) Doãn Thị Thi

                   51121) Doãn Quyến (vợ Nguyễn Thị Hoa, con: 1.Long, 2.Lương, 3.Lý)          

                         *A) Doãn Thị Lý        

                         *1) Doãn Long (vợ Nguyễn Thị Nết, con: 1.Xuân, 2.Mai)        

                                      *1A) Doãn Thị Xuân         

                                      *1B) Doãn Thị Mai

                         *2) Doãn Lượng (MS)

      512) Doãn Ngôn (vợ Trịnh Thị Đắng, con: 1.Tuyển, 2.Tung, 3.Hoành, 4.Nén, 5.Lụng)

             5121) Doãn Tuyển (con: 1.Toản, 2.Nỏ, 3.Nang, 4.Côi, 5.Đá)

                   5121A) Doãn Thị Nỏ  

                   5121B) Doãn Thị Nang

                   5121C) Doãn Thị Côi 

                   5121D) Doãn Thị Đá  

                   51211) Doãn Toản (vợ Phạm Thị Nhuôn, con: 1.Tú, 2.Nghiên, 3.Viên, 4.Tẩm, 5.Phóng)

                                *A) Doãn Thị Tẩm

                          *B) Doãn Thị Phóng.

                         *1) Doãn Tú (vợ1 Trịnh Thị Tin, con: 1.Tuấn, 2.Tuyến, vợ2 Phạm Thị Xưởng, con: 3.Đức, 4.Anh)

                                *11) Doãn Tuấn (vợ Doãn Thị Tiến, con: 1.Hưởng, 2.Thứ)

                                      *11A) Doãn Thị Thứ   

                                      *111) Doãn Hưởng

                                *12) Doãn Tuyến (vợ Trịnh Thị Yến, con: 1.Lâm, 2.Ly)

                                      *12A) Doãn Thị Ly

                                     *121) Doãn Lâm

                                *13) Doãn Đức   

                               *14) Doãn Anh

                         *2) Doãn Nghiêm (vợ Thị Phi, con: 3 gái)             

                          *3) Doãn Viên (vợ Thị Liên, con: 2 gái)

             5122) Doãn Tung (con: 1.Tòng)

                   51221) Doãn Tòng (vợ1 Phạm Thị Đông, con: 1.Lập, 2.Phúc, 3.Văn, 4.Nghĩa, vợ2 con: 5.Lưu, vợ3 con: 6.Thu)

                         *A) Doãn Thị Văn

                         *B) Doãn Thị Nghĩa   

                                *C) Doãn Thị Thu

                          *1) Doãn Lập (liệt sỹ)

                         *2) Doãn Phúc (vợ Lê Thị Thiềm, con: 1.Minh, 2.Bình, 3.Hiền, 4.Hòa)

                                      *2A) Doãn Thị Hiền    

                                      *2B) Doãn Thị Hòa    

                                     *21) Doãn Minh

                                      *22) Doãn Bình

                         *3) Doãn Lưu

             5123) Doãn Hoành (vợ Thị Hình, con: 1.Hài, 2.Hải, 3.Dinh)

                   5123A) Doãn Thị Dinh

                   51231) Doãn Hài (vợ Trịnh Thị Dậu, con: 1.Ơn, 2.Tản, 3.Tảo, 4.Diện)

                         *A) Doãn Thị Diện

                         *1) Doãn Ơn (vợ Đỗ Thị Kiên, con: 1.Phong, 2.Hiền, 3.Phú)

                                      *1A) Doãn Thị Hiền    

                                      *1B) Doãn Thị Phú     

                                      *11) Doãn Phong

                         *2) Doãn Tản (vợ Lịch, con: 1.Hiền, 2.Hiếu, 3.Hạnh)

                                      *2A) Doãn Thị Hạnh     

                                      *21) Doãn Hiền   

                                      *22) Doãn Hiếu

                         *3) Doãn Tảo (vợ Bình, con: 1.Thanh, 2.Thu, 3.Hương)

                                      *3A) Doãn Thị Thu

                              *21) Doãn Thanh

                                      *32) Doãn Hương

                   51232) Doãn Hải (vợ Bùi Thị Xuyềnh, con: 1.Khải)

                         *1) Doãn Khải (vợ Đàm Thị Nương, con: 1.Khoa, 2.Khôi, 3.Trương, 4.Hương)                                         

                                      *1A) Doãn Thị Hương

                                      *11) Doãn Khoa (vợ Đặng Thị Tam, con: 1 trai, 1 gái)                               

                                      *12) Doãn Khôi          

                                      *13) Doãn Tương

             5124) Doãn Nén (cụ bà không rõ, con: 1.Nguyên, 2.Nén, 5.Ao, 4.Lung)

                   5124A) Doãn Thị Nén             

                   5124B) Doãn Thị Ao         

                   51241) Doãn Nguyên (MS)

                   51242) Doãn Lung (vợ không rõ con: 1.Nhật, 2.Bế)                     

                         *A) Doãn Thị Bế        

                         *1) Doãn Nhật (liệt sỹ)

             5125) Doãn Lụng (cụ bà không rõ, con: 1.Dịnh, 2.Cậu, 3.Nhẫn, 4.Công)               

                   5125A) Doãn Thị Nhẫn     

                   5125B) Doãn Thị Cong.

                   51251) Doãn Dịnh (vợ 1: Thị Hiện, con: 1.Hiên, 2.Hảo, 3.Liễu, vợ2 Trịnh Thị Quyển, con: 4.Phục, 5.Dương, 6.Thiêm)

                         *A) Doãn Thị Liễu                        

                         *B) Doãn Thị Thiêm

                         *1) Doãn Hiên (vợ Trịnh Thị Hiểu, con: 1.Thiện, 2.Thực, 3.Phượng, 4.Đắc, 5.Chiên)

                               *1A) Doãn Thị Phượng          
*1B) Doãn Thị Đắc          

                         *1C) Doãn Thị Chiên

                                      *11) Doãn Thiện (vợ Hoan, con: 3 gái)    

                                     *12) Doãn Thực (vợ Phạm Thị Xuê, con: 2 gái)

                         *2) Doãn Hảo (vợ Trịnh Thị Thinh, con: 1.Hợp, 2.Hòa, 3.Thịnh)

                                      *2A) Doãn Thị Hòa    

                                     *2B) Doãn Thị Thịnh  

                                      *21) Doãn Hợp

                         *3) Doãn Phục (vợ Vịnh, con: 1.Sinh, 2.Ánh, 3.Huệ, 4.Mơ)

                                      *3A) Doãn Thị Ánh

                                      *3B) Doãn Thị Huệ    

                                      *3C) Doãn Thị Mơ     

                                      *31) Doãn Sinh

                         *4) Doãn Dương (vợ Đàm Thị Thoan, con: 1.Dũng, 2.Sơn     

                                      *41) Doãn Dũng  

                                      *42) Doãn Sơn

                   51252) Doãn Cậu (vợ Đàm Thị Huề, con: 1.Tiệp, 2.Huy, 3.Hoàng, 3.Tạo)

                         *1) Doãn Tiệp (vợ Hoa, con: 1.Đức, 2.Hạnh, 3.Mai, 4.Lan)

                                      *1A) Doãn Thị Mai           

                                      *1B) Doãn Thị Lan

                                      *11) Doãn Đức (vợ Ngọc, con: 1.Tâm)                                   

                                            *11A) Doãn Thị Tâm

                                      *12) Doãn Hạnh (vợ Toán, con: 1.Thắng, 2.Anh)                      

                                            *12A) Doãn Thị Anh       

                                            *121) Doãn Thắng

                         *2) Doãn Huy (vợ Xim, con: 1.Hùng, 2.Hà, 3.Sơn)  

                                      *21) Doãn Hùng         

                                      *22) Doãn Hà (MS)    

                                      *23) Doãn Sơn

                         *3) Doãn Hoàng (vợ Kim, con: 1.Minh, 2.Vinh, 3.Bình)                           

                                      *3A) Doãn Thị Bình

                                      *31) Doãn Minh (vợ Lê, con: 1 gái)                                         

                                      *32) Doãn Vinh

                         *4) Doãn Tạo (vợ Trịnh Thị Thảo, con: 1.Tấn, 2.Thủy, 3.Thanh)

                                      *4A) Doãn Thị Thuỳ             

                                      *4B) Doãn Thị Thanh        

                                      *41) Doãn Tấn

Chi 6: 61) Không rõ (con: 3 trai, 1 gái không rõ tên)

      611) Không rõ (con: 1.Mẫn + 2 gái)              

             611A) Doãn Thị...            

             611B) Doãn Thị...

             6111) Doãn Mẫn (cụ bà không rõ, con: 1.Tuế, 2.Chuyên, 3.Bế)           

                   6111A) Doãn Thị Bế

                   61111) Doãn Tuế (vợ1 Chuôm, con: 1.Liên, vợ2 Xuyên, con: 2.Tuấn, 3.Dũng, 4.Khánh)

                         *A) Doãn Thị Liên            

                         *B) Doãn Thị Khánh   

                         *1) Doãn Tuấn, vợ Nhật, con: 2 gái

                         *2) Doãn Dũng (vợ1 Thuý, con: 1.Bảo, vợ2 Thanh, con: 2 trai)

                                      *21) Doãn Bảo

                   61112) Doãn Chuyên (liệt sỹ, con: 1.Chiên)                

                         *A) Doãn Thị Chiên

      612) Không rõ (con: 4 trai, 1 gái 1.Hưng, 2.Hái)

      613) Không rõ (con: 1.Ấp, 2.Nhiếp)

             6131) Doãn Ấp (cụ bà không rõ, con: 1.Thiều, 2.Ôm)         

             6131A) Doãn Thị Ôm

                   61311) Doãn Thiều (vợ1 Phạm Thị Ngư, con: 1.Hưng, 2.Thư, 3.Thoa, 4.Như, vợ2 Thị Nít, con: 5.Nhuận, 6.Đôn, 7.Đô, 8.Đốc, 9.Đáng)

                         *A) Doãn Thị Thư            

                         *B) Doãn Thị Thoa    

                         *C) Doãn Thị Như

                         *1) Doãn Hưng (vợ Đàm Thị Chung, con: 2 gái, 1 trai: Việt)

                                      *11) Doãn Việt

                         *2) Doãn Nhuận (vợ Thị Thuỷ: 1.Thanh, 2) Quang)

                                      *21) Doãn Thanh (vợ Doãn Thị Tuyền, con: Doãn Anh)

                                      *22) Doãn Quang

                         *3) Doãn Đôn (vợ Phạm Thị Lưu, con: 1 gái và Doãn Phương)

                                      *31) Doãn Phương (vợ..., con: 1 gái)

                         *4) Doãn Đô (vợ Phương, con: 1.Tuấn, 2.Phương, 3.Phương)

                                      *4A) Doãn Thị Phương     

                                      *4B) Doãn Thị Phương     

                                      *41) Doãn Tuấn

                         *5) Doãn Đốc (vợ ..., con: 1.Ngân, 2.Nga)

                                      *5A) Doãn Thị Ngân   

                                      *5B) Doãn Thị Nga

                         *6) Doãn Đáng (vợ Trịnh Thị Đam, con: 1.Đạt, 2.Thu)           

                                      *6A) Doãn Thị Thu     

                                      *61) Doãn Đạt

             6132) Doãn Nhiếp (vợ không rõ, con: 1.Hữu)

                   61321) Doãn Hữu (vợ Trịnh Thị Bích, con: 1.Huyên)

                         *1) Doãn Huyên (vợ Thị Lán, con: 1.Tuấn, 2.Lan, 3.Đạt)

                                      *1A) Doãn Thị Lan     

                                      *11) Doãn Tuấn (MS)

                              *12) Doãn Đạt

62) Doãn Chứ (vợ không rõ, con: 1.Vân, 2.Quán, 3.Húng, 4.Mộng, 5.Rợ)

      62A) Doãn Thị Vân           

      62B) Doãn Thị Quán        

      62C) Doãn Thị Mộng 

      62D) Doãn Thị Rợ.

      621) Doãn Húng (con: 1.Tô, 2.Hính, 3.Chợ)               

             621A) Doãn Thị Hính

             621B) Doãn Thị Chợ

             6211) Doãn Tô (vợ Trịnh Thị Oản, con: 1.Lô, 2.Yến, 3.Liên, 4.Sổ, 5.Tuyên)

                   6211A) Doãn Thị Yến

                   6211B) Doãn Liên

                   62111) Doãn Lô (vợ Trịnh Thị Thơm, con: 1.Phú, 2.Linh)

                          *A) Doãn Thị Linh

                          *1) Doãn Phú

                   62112) Doãn Sổ        

                   62113) Doãn Tuyên

Chi 7: 71) Chưa rõ (con: 1.Nê, 2.Hoán, 3.Bình, 4.Xế)

      711) Doãn Nê (vợ chưa rõ, con: 1.Nguyễn, 2.Côi, 3.Niên)           

             711A) Doãn Thị Côi   

            711B) Doãn Thị Niên

             7111) Doãn Nguyễn (vợ Trịnh Thị Mý, con: 1.Chương, 2.Lương, 3.Đương, 4.Cẩm, 5.Bào, 6.Kỷ)             

                   7111A) Doãn Thị Kỷ

                   71111) Doãn Chương (vợ Kiều Thị Thịnh, con: 1 con gái)

                   71112) Doãn Lương (vợ Thị Nhiễu, con: 1.Sơn, 2.Lâm, 2.Hà)

                         *A) Doãn Thị Hà

                         *1) Doãn Sơn     

                         *2) Doãn Lâm

                   71113) Doãn Đương (vợ Nga, con: 1.Phước, 2.Hoa, 3.Ngà)             

                                *A) Doãn Thị Hoa        

                                *B) Doãn Thị Ngà      

                                *1) Doãn Phước

                   71114) Doãn Cẩm (vợ Phạm Thị Thuận, con: 1.Quân, 2.Tuyến, Xuyến 4.Yến, 5.Quyên)

                         *A) Doãn Thị Tuyến         

                                *B) Doãn Thị Xuyến      

                         *C) Doãn Thị Yến             

                         *D) Doãn Thị Quyên  

                                *E) Doãn Quân

                   71115) Doãn Bào (vợ Tâm, con: 1.Quang, 2.Vinh, 3.Thủy)               

                                *A) Doãn Thị Thuỷ  

                                *1) Doãn Quang  

                                *2) Doãn Vinh

      712) Doãn Hoán (vợ bà Cố, con: 1.Chế, 2.Hái, 3.Lùn) 

             712A) Doãn Thị Hái         

             712B) Doãn Thị Lùn   

             7121) Doãn Chế (MS)

      713) Doãn Bình (vợ1 Thị Quỳ, vợ2 con: 1.Anh, 2.Thức, 3.Thuận, 4.Tôm, 5.Hòa)                  

             713A) Doãn Thị Tôm

             713B) Doãn Thị Hòa

             7131) Doãn Anh (vợ1 Thị Mỵ, vợ2 Thị Hợp, con: 1.Hùng, 2.Mạnh, 3.Thắng, 4.Hiên)              

             7131A) Doãn Thị Hiên

                   71311) Doãn Hùng (vợ Thị Hạnh, con: 1.Hiền, 2.Hiến) 

                           *1) Doãn Hiền   

                         *2) Doãn Hiến

                   71312) Doãn Mạnh, vợ Phạm Thị Thoan, con: 2 gái    

                   71313) Doãn Thắng, vợ Thị Hạnh, con: 1 gái

             7132) Doãn Thức (vợ Đào Thị Nhạn, con: 1.Thường, 2.Trường, 3.Sinh)               

                          7132A) Doãn Thị Sinh

                   71321) Doãn Thường (vợ không rõ, con: 1.Chí)                                          

                         *1) Doãn Chí

                   71323) Doãn Trường (vợ Thị Ngoan, con: 1.Đức)                                       

                         *1) Doãn Đức

             7133) Doãn Thuận (vợ1 Thị Tim, con: 1.Tưởng, 2.Lý, 3.Ngà, vợ2 không rõ tên, con: 4.Hưng, 5.Sinh)

                   7133A) Doãn Thị Lý         

                   7133B) Doãn Thị Sinh      

                   71331) Doãn Trưởng        

                   71332) Doãn Ngà      

                   71333) Doãn Hưng

      714) Doãn Xế (vợ Đàm Thị Bụi, con: 1.Bặm, 2.Khám, 3.Khụm, 4. Bé, 5.Khánh)

             714A) Doãn Thị Bặm 

             714B) Doãn Thị Khám

             714C) Doãn Thị Khụm      

             714D) Doãn Thị Bé

             7141) Doãn Văn Khánh (vợ Trịnh Thị Vim, con: 1.Tường, 2.Hóa, 3.Phương, 4.Huyện, 5.Hướng)             

                   7141A) Doãn Thị Hướng

                   71411) Doãn Tường (vợ Trịnh Thị Đào, con: 2 gái)                      

                   71412) Doãn Hóa (vợ Đàm Thị Hạnh, con: 1 trai, 1 gái)

                   71413) Doãn Văn Phương (vợ Trịnh Thị Trinh, con: 1 trai, 1 gái)

 

                   71414) Doãn Huyện (vợ Trịnh Thị Hạnh, con: 2 gái)

 

 

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả họ Doãn Phú Mỹ-Quốc Oai.
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi thôn Trung, thị trấn Ân Thi, Hưng Yên
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Phúc Trạch
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Chương Dương
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GIa phả chi Doãn Trọng
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi Hoành Nha
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi ho Phạm Doãn ở Tong Bat Hà Nội
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi ho Nguyen Doan Hoang Mai-Ha Noi
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả chi ho Doan Hoang Mai-Ha Noi
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Gia phả Song Lãng

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)