TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
THÔNG BÁO & HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHI, LIÊN CHI
Thông báo của Hội đồng họ Doãn Việt Nam

 HỘI ĐỒNG HỌ DOÃN

VIỆT NAM
📷
Số: 01.01/2019/QC.HĐHD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
📷
QUY CHẾ
QUẢN LÝ DI TÍCH Ở CỔ ĐỊNH VÀ AN DUYÊN
📷
Chương I:
1. Mục đích yêu cầu: Tầm quan trọng của các quần thể Di tích thuộc HĐHDVN quản lý:
Hai Di tích trên là tài sản chung của dòng họ Doãn Việt Nam, việc xây dựng lên quần thể di tích là công sức, tiền của do nhiều thế hệ người họ Doãn trên khắp mọi miền đất nước đóng góp. Vì vậy, đây là tài sản chung của dòng họ nơi tôn nghiêm thờ cúng Tổ sinh ra các thế hệ họ Doãn xưa và nay, và sau này mãi được vinh danh, đây là Di tích lịch sử họ Doãn Việt Nam, mọi người dù gián tiếp hay trực tiếp đều phải có trách nhiệm tôn vinh và gìn giữ. Tuyệt đối không một đơn vị nào, cá nhân nào lợi dụng, biến tướng, thành di sản riêng dù trong nhận thức cũng như hành động.
HĐHDVN là đại diện thay mặt dòng họ Doãn giữ tư cách pháp nhân đứng ra trực tiếp quản lý và điều hành, nếu xảy ra bất cứ việc gì, làm gì,.. HĐHDVN mới là người trực tiếp đứng ra giải quyết.
Để quản lý HĐHDVN cử ra những HĐGT cơ sở trực tiếp quản lý, và thường xuyên báo cáo về HĐHDVN để xin ý kiến chỉ đạo.
Chương II:
1. HĐHDVN và Ban quản lý Di tích của chính quyền địa phương là cơ quan cao nhất, quyết định mọi vấn đề liên quan đến: Tài sản, lễ nghi, xây dựng, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa lớn, nhỏ, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra đôn đốc thanh quyết toán, báo cáo tổng kết trước toàn họ về các khoản thu, chi,..
2. Các ban quản lý cơ sở có trách nhiệm trực tiếp quản lý các tài sản trong ngoài Nhà thờ và Lăng mộ, không được để xảy ra mất mát, hư hỏng, cháy nổ,... Những vấn đề phát sinh phải lập báo cáo về HĐHDVN để xin ý kiến chỉ đạo.
Tổ chức thực hiện khi HĐHDVN đã phê duyệt về chủ trương, biện pháp và dự toán kinh phí. Khi thực hiện xong công việc, lập tờ trình quyết toán (kèm theo chứng từ, hóa đơn), HĐGT cơ sở có trách nhiệm thẩm định và ký tên trình lên HĐHDVN xét, duyệt.
3. Nguồn thu kinh phí: Công đức, đóng góp của các chi họ, các các nhân trong và ngoài họ,.. phải có sổ sách ghi chép kịp thời, đầy đủ, thường xuyên báo cáo về HĐHDVN để HĐHDVN trực tiếp ghi nhận công đức, vinh danh và công khai trên Website: hodoan.net và các văn bản của HĐHDVN. Nghiêm cấm việc lập quỹ riêng, thiếu minh bạch trong ghi chép thu, chi.
4. Quyền hạn, quyền lợi của HĐGT cơ sở:
Quyền hạn HĐGT cơ sở được thay mặt HĐHDVN giữ gìn, bảo tồn Di tích Từ đường, Lăng mộ, chăm lo hương khói những ngày tuần, sóc, vọng, ..
Chủ động đón tiếp các đoàn khách đến dâng hương tại Từ đường và viếng Lăng mộ, giao lưu với khách để giới thiệu về lịch sử, văn hóa, di tích do đơn vị mình được giao quản lý.
Được quyền chi tiêu những khoản chi theo dự toán của HĐHDVN đã duyệt gồm: Chi thường xuyên và chi đột xuất.
Chương III:
Điều khoản thi hành: Ban quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc phát sinh gì, lập báo cáo về HĐHDVN để HĐHDVN nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung./.
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2019
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐHDVN;
- Các ban của HĐHDVN;
- Các chi họ Doãn toàn quốc;
- Website: hodoannet;
- Facebook:hoidonghodoanvietnam;
- Lưu VP.
TM. HỘI ĐỒNG HỌ DOÃN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Doãn Tiến Dũng


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo Khánh thành Thái Hưng Doãn Tộc Từ Đường
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server “HỌ DOÃN GIÁP NGÓI – NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ”
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ DOÃN KHUÊ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server HỌ ĐINH (DOÃN) CHI VÂN ĐÀI THÁI BÌNH VỀ CỔ ĐỊNH NHẬN HỌ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Lễ kỷ niệm 591 năm chiến thắng Tân Bình - Thuận Hoá (1425 - 2016)
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server THƯ GỬI BÀ CON HỌ DOÃN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Mùa Vu Lan trên đất Tổ!
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Video Lễ khánh thành Lăng mộ TQ Doãn Nỗ 14 tháng Giêng Bính Thân (2016)
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Danh sách công đức tôn tạo Lăng mộ Thượng tướng quân Doãn Nỗ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Lễ khánh thành Lăng Thượng tướng quân Doãn Nỗ

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)