TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
THÔNG TIN, TÀI LIỆU THAM KHẢO
Kỷ yếu: HỌP MẶT MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 (3)

DOÃN THỊ PHẢ LƯỢC THUẬT

尹氏谱略述

(Phiên tự, phiên âm theo bản phả 1816)

我家其先蓋清處人也相傳自有陳以前世為農家姓氏及名字行狀不攷陳始自東山縣尹舍社遷山南處上福縣安沿社遂因姓尹

自皇黎之興世為士族其發福祖墓得之紫陽而以安沿為始基之地俗傳紫陽墳乃左澳先生所扦未果然否

長支尹公字宏濬洪德九年戊戌科登第三甲進士仕至尚書次支尹公字茂魁先尚書公之姪也壬戌科登第三甲進士時景統之五年仕歷禮部尚書祥安侯按景興中重刻鄧科錄註公仕莫至尚書兼掌韓林院舊家譜不載事蹟亦未顯奉使回改都督府左都督奉鎮海陽處贈太保香江公號一百蓋以公之齡為號云後褒封濟世護國安民寬和忠厚大王其事得之安沿族人但存一御舊不在祀典今不在矣

公在日建于紫陽今伊社猶祀公及公之子員外公其鎮海陽時予永賴縣玉童社田六十畝伊總祀為福神年十二月二十五日忌日禮薦齋盤黃柑各一中間以旱故用芰代柑今香火猶在焉公女一男四女為宮貴寵未詳某朝代四男各擇地居之

長子居祖地第二子遷山西處慈廉縣安朗社第三子遷海陽處青沔縣郿洞社其第四子遷山南處膠水縣橫路社為我派之始又於在鎮時納永賴縣貢賢社古號貢歆社之女阮氏生兩男一名琴一名瑟許母貫從阮姓鄉試同科中肆場清平時與橫路族往來恩情頗周至庚申兵後阻音信其長支在祖貫者人多樸質從事農畝致豐富譜至今繁族長尹公才生五男尹正道尹活尹盞尹草尹清守祖墓次支尹克禮守先尚書公墓又一支尹克勤生三男守太保公墓餘孫姪甚眾有別居京北處安勇縣安寧社生尹公文效莫廣和元年辛丑科登第三甲進士仕至伯按登科錄註公仕至總兵爵致仕又有自安沿遷章陽社後有監生尹諱受訓及生徒數人今世次並未詳第二之在安朗其後有尹詣鄉試中肆場官上元縣知縣子姪今在焉第三支在清沔郿洞生尹公茂潭登科錄公特名潭莫端泰二年丙戌科登第三甲進士仕歷京北處憲察使乂安處承政使壽子字福盛謚廣照先生公應舉猶安沿籍本縣文會列祀賢祠可徵已按登科錄註公上福安沿人效順仕至憲察使又郿洞社文會賢祠唐豪縣遼舍社正進士公有名碑記內詳註公科譜官爵至尚在公長子世濟次茂科鄉試中肆場受講諭子四茂正茂譽茂稱茂柑並中場其長子生茂振茂場春盎中肆場其後仁智春與其子春璜春豪猶以庠生嗣業現今在郿洞社巨上二村人丁數十學業未替資用亦頗充裕憲使公祠堂尚在八月二十六日忌日禮郿洞又一支遷清*處永福縣高密社朗村又一支遷海陽處安老縣東隴社古號東滝社

第四支我派也初遷橫路出憲使公諱凍字廷寶相傳莫崇康四年辛未科登第三甲進士仕歷海陽宣光等處憲察使司憲察使清朔鄉國司使舍人總知監察御史羅山侯齡八十九卒後封節義其事錄只據貢賢族本支譜記查登科錄不見載或云公奉准攽進朝吾六代祖也公乏胤以其弟弘信公諱丁之子諱德琮為後蔭受大夫公壽八十五吾五代祖也子諱珴爵堂林侯後改兼福侯壽八十二吾高祖也子諱頗字廷或作玉傍 為本社社長壽七十九吾曾祖也公室黎氏齡八十五生一子諱營字德瑢吾祖考也

庚午科鄉試中場公生平有風操教子以義方其事師三年之喪鄉閭敬其行義公四娶生男女十四人

吾父其長子也諱睿字璿以文章嗚場屋時人或以龔稱之蓋以公少與同縣吳公侯龔睿名云年二十四丁酉科鄉試一舉肆場中第二以奉侍文職祗受忠順縣知縣生平篤事先其孝待兄弟極其和接朋友信而且厚諸子家天文理無所不讀覯奇書至千餘緡其家庭持守見野夫庭訓集手澤尚新嘗以積德求地教子讀書八字為家法濕壬子海濕壬子年遂遷居舒池縣外朗社第二叔子諱瑞字十八歲鄉試中場二十一歲甲午科鄉試中肆場探花武先生以姪妻女歷受金山縣知縣第三叔子諱瑰字瑜業武學丙午武所科中弁生合式生子遷舒池縣文朗社生男二長晟庚子科二司考中稍通鄉試中場第四叔子字瓖奉侍內殿補左番按第五叔子諱排字己酉科鄉試中場兼通理公今年近八十氣力未哀子春宜著外朗籍辛卯科鄉試中場第六叔子諱為人粗暴干國憲第七叔子諱益字璨與次兄同科鄉試中場今移金城縣古福社女七人皆良族我先所遺尚未也我父生三男長膺字*遷清*處紹天府安定縣河都社生子隨征有功補隨號季昈字琠少習武藝補隊長獨我中度睽備嘗艱苦惟黽勉讀書

我門書券特未墜耳輒探舊誌參之族人姑述其略如右有能追倣古人收族之義以光大吾門是吾所大願云皇黎景興四十六年龍飛甲辰春

第四支族戊子科鄉試中肆場銓受講諭尹曙雅淡拜述長子丁酉科一舉鄉試中肆場會試銓受長慶府儒學訓導尹拜書依盛烈行參從裴存翁點正

Ngã gia tiên cái Thanh Hoá xnhân , tương truyền tự hữu Trần tiền thế vi nông gia tính thị cập danh tự hành trạng bất khảo

Trần mạt thủy tự Đông Sơn huyện, Doãn thiên Sơn Nam xứ, Thượng Phúc huyện, An Duyên . Toại nhân tính Doãn yên

Tự Hoàng chi hưng thế vi tộc phát phúc, T mộ đắc chi Tử Dương nhi An Duyên vi thủy chi địa  

tục truyền Tử Dương phần nãi Tả Ao tiên sinh sở thiên vị quả nhiên phủ

Trưởng chi Doãn công tự Hoành Tuấn, Hồng Đức cửu niên Mậu Tuất khoa đăng đệ tam giáp tiến , chí Thượng thư

Thứ chi Doãn công tự Mậu Khôi, tiên thượng thư công chi điệt , Nhâm Tuất khoa đăng đệ tam giáp tiến thời Cảnh Thống chi ngũ niên, lịch Lễ bộ Thượng thư, Tường An hầu. Án Cảnh Hưng trung trùng khắc đăng khoa lục chú: Công Mạc chí Thượng thư kiêm Chưởng hàn lâm viện, cựu gia phbất tải, sự tích diệc vị hiển

Phụng shồi, cải trừ Đô đốc phủ Tả Đô đốc, phụng trấn Hải Dương xứ, tặng Thái Bảo Hương Giang công, hiệu Nhất Bách cái công chi hưởng linh vi hiệu vân, Hậu bao phong Tế thế hộ quốc an dân, Khoan hòa trung hậu đại vương. sự đắc chi An Duyên tộc nhân đãn tồn nhất Ngự cựu sắc bất tại tự điển kim bất tại

Công tại nhật kiến trạch vu Tử Dương, kim y do tự công cập công chi tử Viên Ngoại công

trấn Hải Dương thì Vĩnh Lại huyện, Ngọc Đồng điền lục thập mẫu, y tổng tự vi phúc thần

Đệ niên thập nhị nguyệt nhị thập ngũ nhật kị nhật lễ, tiến trai bàn hoàng cam kiết các nhất, trung gian hạn cố dụng lăng kị đại cam, kim hương hỏa do tại yên

Công nữ nhất nam tứ

Nữ vi cung tần thậm quý sủng, vị tường mỗ triêu đại

Tứ nam các trạch địa chi

Trưởng tử tổ địa

Đệ nhị tử thiên Sơn Tây xứ, Từ Liêm huyện, Yên Lãng

Đệ tam tử thiên Hải Dương xứ, Thanh Miện huyện, Mi Động

đệ tứ tử thiên Sơn Nam xứ, Giao Thủy huyện, Hoành Lộ , vi ngã phái chi thủy

Hựu ư tại trấn thời, nạp Vĩnh Lại huyện, Cống hiền , cổ hiệu Cống Hâm chi nữ Nguyễn thị, sinh lưỡng nam nhất danh Cầm nhất danh Sắt, hứa lưu mẫu quán tòng Nguyễn tính

Hương thí đồng khoa trúng tứ trường. Thanh bình thời dữ Hoành Lộ tộc vãng lai, ân tình pha chu, chí Canh Thân binh tiễn hậu trở âm tín

trường chi tại tổ quán giả, nhân đa phác chất, trước tòng sự nông mẫu, trí phong phú phổ chúc, chí kim phồn diễn

Tộc trưởng Doãn Công Tài sinh ngũ nam Doãn Chính Đạo, Doãn Hoạt, Doãn Trản, Doãn Thảo, Doãn Thanh, thủ tổ mộ

Thứ chi Doãn Khắc Lễ, thủ tiên Thượng thư công mộ

Hựu nhất chi Doãn Khắc Cần sinh tam nam, thủ Thái Bảo công mộ, tôn điệt thậm chúng

Hữu biệt Kinh bắc xứ, Yên Dũng huyện, Yên Ninh

Sinh Doãn công Văn Hiệu, Mạc Quảng Hòa nguyên niên, Tân Sửu khoa đăng đệ tam giáp tiến , chí Đằng Khê

Án Đăng khoa lục chú: Công chí Tổng binh, tước, trí

Hựu hữu tự An Duyên thiên Chương Dương , hậu hữu Giám sinh Doãn húythụ Huấn đạo, cập sinh đồ, sổ nhân kim thế thứ tịnh vị tường

Đệ nhị chi tại Yên Lãng, hậu hữu Doãn Nghệ, hương thí trúng tứ trường, quan Thượng Nguyên huyện tri huyện, tử điệt kim tại yên

Đệ tam chi tại Thanh Miện, Mi Động, sinh Doãn công Mậu Đàm (Đăng khoa lục công đặc danh Đàm). Mạc Đoan Thái nhị niên, Bính Tuất khoa đăng đệ tam giáp tiến , lịch Kinh Bắc xHiến Sát sứ, Nghệ An xThừa Chánh sứ, Thọ Nham tử, tự Phúc Thịnh, thuỵ Quảng Chiếu tiên sinh.
Công ứng cử do trước quán An Duyên tịch, bản huyện Văn hội liệt tự Hiền từ khả trưng

Án Đăng khoa lục chú Công Thượng Phúc An Duyên nhân, Hiệu Thuận, chí Hiến Sát sứ, hựu Mi Động Văn hội Hiền từ Đường Hào huyện, Liêu chánh tiến , công hữu danh tuyển bi nội tường chú Công khoa phả, quan tước chí kim thượng tại

Công trưởng tử Thế Tế, thứ Mậu Khoa hương thí trúng tứ trường, nhậm thụ Giảng dụ, tử tứ Mậu Chính, Mậu Dự, Mậu Xưng, Mậu Cam tịnh trúng tam trường
trưởng tử sinh Mậu Chấn, Mậu Đào trúng tam trường,
Xuân Áng trúng tứ trường. Kì hậu Nhân Trí, Xuân Liễu dữ tử Xuân Hoàng, Xuân Hào do tường sanh tự nghiệp

Hiện kim tại Mi Động , Cự Thượng nhị thôn nhân đinh sthập, học nghiệp vị thế, dụng diệc pha sung dụ.
Hiến Scông từ đường thượng tại, bát nguyệt nhị thập lục nhật kị nhật lễ. Mi Động hựu nhất chi thiên Thanh Hoá xứ, Vĩnh Phúc huyện, Cao Mật , Lãng thôn

Hựu nhất chi thiên Hải Dương xứ, An Lão huyện, Đông Lũng (cổ hiệu Đông Lung )

Đệ tứ chi ngã phái , thiên Hoành Lộ, xuất Hiến Sứ, công húy Đống, tự Đình Bảo (tương truyện Mạc Sùng Khang tứ niên Tân Mùi khoa đăng đệ tam giáp tiến )

lịch Hải Dương, Tuyên Quang đẳng xHiến Sát sứ, Hiến Sát sứ, Thanh sóc vệ hương, Quốc Tư s nhân tổng tri Giám Sát Ngự Sử La Sơn hầu, hưởng linh bát thập cửu, tốt hậu phong Tiết Nghĩa

( sự lục chỉ cứ Cống Hiền tộc dữ bổn chi phổ tra đăng khoa lục bất kiến tái hoặc vân công phụng chuẩn phỏng tiến triều), ngô lục đại tổ .

Công phạt dận, đệ Hoằng Tín công húy Đinh chi tử húy Đức Tông vi hậu, ấm thụ đại phu, công thọ bát thập ngũ, ngô ngũ đại tổ .

Tử húy Nga, tước Đường Lâm hầu, hậu cải Kiêm Phúc hầu, thọ bát thập nhị, ngô cao tổ .

Tử húy Phtự Đình Lung (hoặc tác ngọc bàng), vi bản trưởng, thọ thất thập cửu, ngô tằng tổ , công thất thị, hưởng linh bát thập ngũ, sinh nhất tử húy Doanh, tự Đức Dung, ngô tổ khảo

Canh Ngọ khoa hương thí trúng Tam trường, công sinh bình hữu phong thao, giáo tử nghĩa phương, kì sự phục tam niên chi tang hương kính hành nghĩa.

Công tứ thú, sinh nam nữ thập tứ nhân

Ngô phụ trưởng tử , húy Duệ, tự Toàn, văn chương ô trường ốc thời nhân hoặc cung xưng chi cái dĩ công thiếu dữ đồng huyện Ngô công hầu cung Duệ danh vân. Niên nhị thập tứ, Đinh Dậu khoa hương thí nhất cử Tứ trường trúng đệ nhị, dĩ phụng thị văn chức chi thụ Trung Thuận huyện tri huyện .

Sinh bình đốc thận sự tiên tận , hiếu đãi huynh đệ cực hòa, tiếp bằng hữu tín nhi thả hậu, chư tử bạch gia thiên văn địa sở bất độc cấu kì thư chí thiên dư mân gia đình trì thủ kiến phu đình huấn tập thủ trạch thượng tân thường

Tích đức cầu địa giáo tử độc thư, bát tự vi gia pháp.

Yếm hải tân ti thấp. Nhâm niên toại thiên Thư Trì huyện, Ngoại Lãng .

Đệ nhị thúc tử húy Thụy, tự Ki, thập bát tuế hương thí trúng Tam trường, nhị thập nhất tuế Giáp Ngọ khoa hương thí trúng Tứ trường, Thám hoa tiên sinh điệt thê nữ, lịch thụ Kim Sơn huyện tri huyện.

Đệ tam thúc tử húy Côi tự Du, nghiệp võ học, Bính Ngọ võ sở khoa trúng biện sinh hợp thức sinh tử Dao, thiên Thư Trì huyện, Văn Lãng sinh nam nhị. Trưởng Thạnh, Canhkhoa nhị ti khảo trúng sảo thông, hương thí trúng Tam trường

Đ tứ thúc tử tự Tương, phụng thị nội điện bổ Tả phiên án lại

Đệ ngũ thúc tử húy Bài tự Công, KDậu khoa hương thí trúng Tam trường, kiêm thông y , công kim niên cận bát thập, khí lực vị ai . T Xuân Nghi trứ Ngoại Lãng tịch, Tân Mão khoa hương thí trúng Tam trường

Đệ lục thúc tử húy Ý, tự Đình Cẩn, vi nhân thô bạo can quốc hiến.

Đệ thất thúc tử húy Ích, tự Xán. Dữ thứ huynh đồng khoa hương thí trúng Tam trường, kim di Kim Thành huyện, Cổ Phúc , nữ thất nhân, giai phối lương tộc.

Ngã tiên sở di thượng vị ngải

Ngã phụ sinh tam nam, trưởng Ưng tự Đôn, thiên Thanh Hóa xThiệu Thiên phủ Yên Định huyện Đô , sinh tử Hài, tùy chinh hữu công bổ tùy hiệu.

Quý Hộ tự Điển. Thiếu tập võ nghệ, bổ đội trưởng, độc ngã trung độ khuê li bị thường gian khổ duy mãnh miễn độc thư

Ngã môn thư khoán đặc vị trụy nhĩ, triếp tham cựu chí tham chi tộc nhân, thuật lược như hữu,

hữu năng truy phỏng cổ nhân thu tộc chi nghĩa quang đại ngô môn thị ngô sở đại nguyện vân

Hoàng Cảnh Hưng tứ thập lục niên long phi Giáp Thìn xuân

Đệ tứ chi tộc Mậu Tí khoa hương thí trúng tứ trường thuyên thụ Giảng Dụ Doãn Thự Nhã Đạm bái thuật

Trưởng tử Đinh Dậu khoa nhất cử hương thí trúng tứ trường, hội thí lũy trúng tam trường thuyên thụ Trường Khánh phủ Nho học Huấn đạo Doãn Duyện bái thư.

Y Thịnh Liệt hàng Tham tụng Bùi Tồn ông điểm chính. 

 

 

 

 BAN LIÊN LẠC HỌ DOÃN VIỆT NAM

THÔNG BÁO

(thay giấy mời)

 

Kính gửi các Liên chi họ, các Chi họ và bà con Đại Doãn tộc toàn quốc

 

Hàng năm vào dịp Xuân mới Họ nhà tổ chức buổi gặp mặt Mừng năm mới, chúc thọ các bậc cao niên, tặng kỷ niệm cho các cháu đạt thành tựu trong học tập và giao lưu, bàn bạc việc họ trong năm. Truyền thống tốt đẹp ấy đã trải qua trên dưới ba chục năm và nay vẫn được duy trì. Cho đến nay hàng năm chúng ta đã quy tụ tại Thủ đô, trung tâm của cả miền Bắc và Bắc miền Trung, rất đông bà con về dự họp mặt, không khí luôn luôn vui vẻ, phần chấn.

Tuy nhiên, mỗi ngày dòng họ càng tìm thấy thêm các chi tộc mới, bà con muốn được hiểu biết nhiều hơn về họ hàng. Để tạo điều kiện giao lưu giữa các chi và buổi họp mặt gắn bó thêm tình nghĩa huyết thống, năm nay Ban Liên lạc tổ chức họp mặt tại một chi và nếu thấy việc tổ chứcnhư thế có ý nghĩa hơn, thì từ năm tới chúng ta tiếp tục tổ chức họp mặt ở các chi khác. Năm nay,

BAN LIÊN LẠC HỌ DOÃN VIỆT NAM VÀ CHI HỌ DOÃN SONG LÃNG

Kính mời toàn thể bà con Đại Doãn tộc về dự họp mặt mừng Xuân và thăm chi Song Lãng

Thời gian chính thức từ 9g30, ngày 14 tháng Giêng Bính Thân (tức ngày 21 tháng 02 năm 2016): 7g - 9g30 dâng hương bái Tổ và hai danh nhân Doãn Uẩn, Doãn Khuê, viếng lăng mộ 2 danh nhân và vui văn nghệ tại Hội trường; 9g30 - 11g30 sinh hoạt mừng Xuân; 11g30 - 13g giao lưu và ăn trưa (mỗi người góp 100 ngàn đồng).

Địa điểm: Hội trường xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cạnh UBND xã) tại giao 2 đườngĐường tỉnh 223 (Tp Thái Bình qua Song Lãng, qua cầu Cự Lâm gặp QL 39 sang Hưng Yên) và đường từ Cầu Nhất trên QL 10 (cách cầu Tân Đệ 2km), rẽ trái, đi thẳng về Song Lãng (tiếp theo sẽ qua bến đò Lạng, sang Đông Hưng).

Họp mặt tại Song Lãng ngày 14 tết mang ý nghĩa

Trước hết là: Hàng năm chi Song Lãng tổ chức họp họ Tế Tổ vào ngày 15 tháng Giêng (vì năm nay ngày đó là Thứ Hai, nên BLL đề nghị tổ chức sớm 1 ngày), năm nay bà con các nơi sẽ có dịp thắp nén hương dâng lên Đức Tổ Song Lãng;

Thứ hai là: Năm nay BLL phấn đấu hoàn thành Hợp phả, mà cội nguồn các cuốn phả trước đây là từ đất Song Lãng, năm nay cũng là tròn 200 năm các cụ chi Song Lãng hoàn thành cuốn phả viết từ năm 1784 đến 1816 và dâng lên Đức Tổ họ Doãn An Duyên;

Thứ ba là: Tại Song Lãng có nhiều Di tích cấp Quốc gia và cấp Tỉnh Thành cả của họ Doãn, cả của làng xã, mà bà con trong Đại Doãn tộc nhân đây sẽ được hiểu biết thêm.

Buổi họp mặt sẽ kết thúc sau 13 giờ, tiếp theo Ban Liên lạc xin kính mời bà con đến viếng Lăng mộ cụ Doãn Nỗ (ở Phương Chiểu, từ Song Lãng nếu đi bằng ô tô thì mất chừng 30-40 phút, từ Song Lãng, qua cầu Cự Lâm đi Hưng Hà gặp đường 39 qua cầu Triều Dương sang Hưng Yên). Mộ cụ (di tích Quốc gia) mới được tu tạo và đúng ngày 14 tháng Giêng là ngày giỗ cụ, nên vào buổi sáng 14 tháng Giêng chi Phương Chiểu tổ chức Lễ khánh thành.

BLL trân trọng kính mời và thông báo.

Liên hệ: Ông Doãn Thanh (Song Lãng) số ĐT 01694111628 và xin báo trước số người tham dự.

Hà Nội ngày 22 tháng Chạp năm Ất Mùi

Q.Trưởng Ban

Doãn Tam Hoè


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server HỌ DOÃN SONG LÃNG
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Kỷ yếu: HỌP MẶT MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 (4)
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TÁC PHẨM: DOÃN KHUÊ-LẬP ĐỨC LẬP CÔNG LẬP NGÔN TRON VẸN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TÁC PHẨM: DOÃN KHUÊ-LẬP ĐỨC LẬP CÔNG LẬP NGÔN TRON VẸN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server ĐƯỜNG PHỐ MANG TÊN DANH NHÂN HỌ DOÃN Ở ĐÀ NĂNG
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Giấu bằng thạc sỹ, xin làm osin
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GS.TSKH Trần Duy Quý: Nói ‘Tiến sĩ giấy’ cũng không oan!
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Ly kỳ trúng 3 vé độc đắc trong ngày giỗ chồng
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Đi tìm “thân thế và sự nghiệp” của xác ướp 300 năm
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Cơ chế xin cho đẻ ra “sính bằng cấp”

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)