TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
THÔNG TIN, TÀI LIỆU THAM KHẢO
HỌ DOÃN SONG LÃNG

 CHI HỌ DOÃN SONG LÃNG

Chi họ Doãn Song Lãng có nguồn gốc từ ngành thứ tư di từ An Duyên về Hoành Lộ, huyện Giao Thuỷ (nay thuộc tỉnh Nam Định). Khởi thuỷ là hai cụ La Sơn Hầu Doãn Đình Đống và Hoằng Tín Đại phu Doãn Đinh, sang đời thứ hai là cụ Triều Liệt Đại phu Doãn Đức Tông, tiếp đến cụ Đường Lâm Hầu Doãn Đình Nga (1603-1684), đời thứ tư là cụ Ban Triều Bá Doãn Đình Phả (1647-1725) sinh ra cụ Thuỷ tổ họ Doãn Song Lãng là cụ Tam trường Doãn Đình Doanh, hiệu Chính Nghị (1669-1725) - Mộ phần các cụ Ban Triều và Chính Nghị đều ở Song Lãng.

Cụ Chính Nghị đi dạy học ở nhiều nơi, cụ thấy Ngoại Lãng là vùng đất địa linh nhân kiệt nên khuyên con cháu chuyển cư về đây. Trong số 7 con trai cụ Chính Nghị có 3 người chuyển về Song Lãng (chính thức là vào năm 1732) - các cụ thuộc đời thứ 6 tính từ Hoành Lộ, đó là :

- Cụ trai cả: Hương cống Doãn Duệ (1694-1746) Tri huyện huyện Trung Thuận (Tây Nghệ An thuở xưa, nay thuộc Trấn Ninh ở Lào). Cụ định cư tại Ngoại Lãng, là cụ Tổ ngành Giáp Song Lãng.

- Cụ thứ ba: Tam trường hương thí, Cử nhân võ (Biền sinh hợp thức) Doãn Du (1699-1765). Cụ định cư tại làng Văn Lãng, là cụ Tổ ngành Ất Song Lãng.

- Cụ thứ năm: Tam trường hương thí Doãn Đình Bài (1707-1790). Cụ định cư tại Ngoại Lãng, là cụ Tổ ngành Bính Song Lãng.

Bốn người con trai khác của cụ Chính Nghị (không định cư ở Song Lãng) là 2) Hương cống Doãn Thuỵ (1694-1753) Tri huyện huyện Kim Sơn (ở tây Nghệ An, nay thuộc Lào), 4) Doãn Đình Chẩm giữ chức Thủ hiệp ở kinh đô, 6) Doãn Đình Ý (tức Cẩn), 7) Tam trường Doãn Đình Ích.

Đời thứ 7 - Ngành Giáp: Cụ Tam trường Doãn Đình Ưng (1714-1762) sau di về Thanh Hoá; cụ Hương cống Doãn Thự (1728-1793) là người thuật cho các con viết cuốn phả 1784; cụ Quan viên tử Doãn Đình Hộ (phạt tự).

Ngành Ất: Cụ Quan viên tử Doãn Đình Huyến.

Ngành Bính: Cụ Tam trường Doãn Đình Thọ (làm Tổng trưởng).

Đời thứ 8 - Ngành Giáp: Cụ Thự sinh ra

1) Hương cống Doãn Duyện (1759-1788) Huấn đạo phủ Trùng Khánh (Lạng Sơn), cụ thi Hội ba lần đều đỗ Tam trường, cụ là người điểm chính bản Doãn phả lược thuật 1784 (cụ Thự thuật cho cụ Thai ghi), các con trai của cụ đều mất sớm, trong các cháu ngoại có cụ Đỗ Liên đỗ Cử nhân.

2) Tú tài Doãn Thai (1769-1838) cụ cưu mang, nuôi dạy các cháu (con của các em) học hành chu đáo.

3) Gia Nghị Đại phu Doãn Dụng (1774-1814) Hàn lâm viện thị độc học sĩ, Thái bộc tự khanh, Tòng tam phẩm.

4) Cụ Doãn Triệu (1777-1820).

5) Triều Liệt Đại phu Doãn Hoàn Phác (1784-1824) được truy tặng Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ, trật Tứ phẩm, thuỵ Đoan Lượng. Hai cụ Thai và Phác hoàn chỉnh bản phả 1784, đưa lên thỉnh ý cụ Bùi Huy Bích và cuốn phả đó trở thành cội nguồn các cuốn phả của các chi họ An Duyên và Hợp phả Họ Doãn 1984, 1992 sau này.

Ngành Ất: Cụ Huyến sinh ra cụ Tam trường Doãn Đình Vọng (1754-1803).

Ngành Bính: Cụ Thọ sinh ra cụ Lý trưởng Doãn Đình Hiến (1775-1844), Doãn Đình Vàng (1782-1854).

Đời thứ 9 - Ngành Giáp: Cụ Thai có một trai là cụ Doãn Long (1808-1856);

Cụ Dụng sinh ra cụ 1) Cử nhân Doãn Uẩn, An Tây mưu lược tướng, Thượng thư bộ Binh, Tổng đốc An Hà, Tuy Tĩnh tử (cụ Uẩn viết cuốn phả năm 1843) và 2) Tú tài Doãn Trân (1804-1840, phạt);

Cụ Triệu sinh ra các cụ 1) Doãn Hổ (1806-1892), một con rể cụ Hổ là cụ Tú tài Lê Quang Khải; 2) Doãn Báo (tức Bỉnh, 1811-1890); 3) Tú tài Doãn Hùng (1821-1887);

Cụ Phác sinh ra cụ Tiến sĩ Doãn Khuê Quang Lộc Tự Khanh, Thị giảng Học sĩ, Đốc học, Thương biện hải phòng, Doanh điền sứ (1813-1878, một cháu ngoại là Tú tài Phạm Cao Tịch).

Ngành Ất: Cụ Vọng sinh ra cụ Doãn Đình Phổ (1790-1839).

Ngành Bính: Cụ Hiến sinh ra cụ Lý trưởng Doãn Đình Ngọ (1810-1883, một con rể là cụ Tú tài 8 khoa thi Phạm Đức Trạm, cụ Trạm sinh ra cụ kép Phạm Đức Vĩnh) và cụ Nhiêu Nam Nhất Đại Doãn Đình Duật (1821-1857); cụ Vàng sinh ra cụ Doãn Đình Ước (1808-1858) và cụ Doãn Đình Nhật (1821-1899).

Đời thứ 10 - Ngành Giáp: Cụ Long sinh ra cụ Doãn Đình Thiều (1850-1921); cụ Uẩn sinh ra Tri phủ phủ Phú Bình, Tuy Tĩnh nam Doãn Chính (1829-1862) và Chính Lục phẩm Doãn Trực (1839-1888, con trai cụ Trực là cụ Doãn Nguyên sao bản phả 1843, đó chính là bản được gửi lưu giữ ở Viện Bác cổ); cụ Hổ sinh ra 1) cụ Nhị trường Doãn Đĩnh (1848-1929, cụ cùng cụ Doãn Gia Trưng tham gia Hội nghị Đình Cao Hưng Yên viết cuốn phả 1911, con cả cụ Đĩnh là cụ Doãn Nhật Trung đỗ Nhất trường); 2) cụ Lý trưởng Doãn Tân; cụ Bỉnh sinh ra cụ Doãn Trứ (1840-1862, tử trận), cụ Nhất trường Doãn Lô (1849-1874) và cụ Doãn Viêm (1859-1895); cụ Hùng sinh ra cụ Doãn Quang Chúc (1860-1914) và cụ Nhị trường Doãn Gia Trưng (1865-1914, một con rể của cụ Trưng là Tú tài Đào Văn Bình); cụ Khuê sinh ra cụ Cử nhân Doãn Chi (1840-1874) Tri phủ phủ Nam Sách, Hàn lâm viện thị độc học sĩ, cụ Nhị trường Doãn Giốc (1843-1862) được tặng Hàn lâm viện điển bạ (năm 1862 cụ và anh con bác là Doãn Trứ tham gia chiến đấu ở vùng Sơn Tây, Hưng Hoá đánh chiếm được Vĩnh Tường, Quốc Oai, sau đó tiến đánh Hạ Hoà, Đồng Long, trong trận này cụ và cụ Trứ tử trận), thứ ba là cụ Doãn Vị (1855-1910) tham gia Đông kinh nghĩa thục, con cả cụ Vị là Nhất trường Doãn Thành Đạm.

Ngành Ất: Cụ Phổ sinh ra cụ Nhị trường Doãn Đình Thăng (1824-1872) Chánh thất phẩm trật thiên hộ; thứ là cụ Tú tài Doãn Đình Biện (1828-1859).

Ngành Bính: Cụ Ngọ sinh ra cụ Doãn Giao (1841-1895) và cụ Doãn Dậu (1849-1874, tử trận); cụ Duật sinh ra cụ Doãn Chẩn (1850-1901); cụ Ước sinh ra cụ Doãn Đình Cầm (1850-1924) và cụ Lý trưởng Doãn Đình Thi (di sang Hưng Yên); cụ Nhật sinh ra cụ Lý trưởng Doãn Đình Hưng (1851-1894) và cụ Doãn Nhang Bái (1852-1884, di đi Tiền Hải).

 

Trải qua ba thế kỷ rưỡi, từ giữa thế kỷ XVI đến hết thế kỷ XIX, năm thế hệ đầu sống ở Hoanh Lộ, do cụ Doãn Đình Đống giữ trọng trách trong Triều đình và nhận cụ Đức Tông làm người thừa tự, nên liên tiếp nhiều đời được Nhà Lê Trịnh phong cho tước hầu tước bá. Đến đời thứ tư cụ Phả có tước hiệu là Ban Triều bà nhưng chỉ làm xã trưởng và làm nghề thuốc. Cụ Chính Nghị dấn thân vào sự nghiệp học hành, tuy không thật thành đạt, chỉ đỗ Tam trường, nhưng đã mở ra một đường đi sáng sủa cho các thế hệ sau. Năm thế hệ tiếp sống trong hai thế kỷ XVIII và XIX đã có tới 1 Tiến sĩ, 7 Cử nhân (Hương cống), 10 Tú tài (Tam trường) và nhiều Nhị trường, Nhất trường. Họ Doãn Song Lãng trở thành một dòng họ nổi tiếng ở vùng Sơn Nam hạ.


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Kỷ yếu: HỌP MẶT MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 (4)
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TÁC PHẨM: DOÃN KHUÊ-LẬP ĐỨC LẬP CÔNG LẬP NGÔN TRON VẸN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TÁC PHẨM: DOÃN KHUÊ-LẬP ĐỨC LẬP CÔNG LẬP NGÔN TRON VẸN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server ĐƯỜNG PHỐ MANG TÊN DANH NHÂN HỌ DOÃN Ở ĐÀ NĂNG
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Giấu bằng thạc sỹ, xin làm osin
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GS.TSKH Trần Duy Quý: Nói ‘Tiến sĩ giấy’ cũng không oan!
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Ly kỳ trúng 3 vé độc đắc trong ngày giỗ chồng
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Đi tìm “thân thế và sự nghiệp” của xác ướp 300 năm
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Cơ chế xin cho đẻ ra “sính bằng cấp”
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Có Một Khu Rừng Như Thế

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)