TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
THÔNG TIN, TÀI LIỆU THAM KHẢO
Kỷ yếu: HỌP MẶT MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 (4)

 

世家本紀  

THẾ GIA BẢN KỈ

菊圜士友端子着

Cúc viên xử Hữu Đoan tử trước

維 新 七 年 撰 

Duy Tân thất niên soạn (1911)

Bản khắc đá tại nhà thờ chi Phạm Doãn, Thái Bạt – Ba Vì – Hà Nội

 

山 水 蒼 蒼             Sơn thủy thương thương

河 水 洋 洋             thủy dương dương

根 深茂               Căn thâm diệp mậu

源 遠 流 長             Nguyên viễn lưu trường

禮 及 自 生             Lễ cập tự sinh

人 本 乎 祖             Nhân bản hồ tổ

河 岳 根 源             nhạc căn nguyên

無 忘 典 數             vong điển s

我 尹 生 民             Ngã Doãn sinh dân

清 化 人 也             Thanh Hóa nhân

其 縣 東 山             huyện Đông Sơn

鄉 尹 舍             hương Doãn

有 陳 以 前             Hữu Trần tiền

莫 知 所 始             Mạc tri sở thủy

官 業 姓 名             Quan nghiệp tính danh

僅 書 前 史             Cận thư tiền sử

逮 陳 造             Đãi Trần mạt tạo

厥 邑 不 常             Quyết ấp bất thường

沿 黿         An Duyên ngoan thế

遷 地 為 良             Thiên địa vi lương

聿 來 昏 宇             Duật lai hôn

肇 造 其 勤             Triệu tạo cần

紫 陽 福 地             Tử Dương phúc địa

天 錫 善 人             Thiên tích thiện nhân

辛 亥 龍 來             Tân Hợi long lai

辛 酉 脈              Tân Dậu mạch chính

土 星             Xuất giác thổ tinh

坐 壬 向 丙             Tọa nhâm hướng bính

山 水 灣 聚             Sơn thủy loan tụ

形 勢 開 張             Hình thế khai trương

粧 臺 皓 潔             Trang thai hạo khiết

旗  鼓 輝 煌            cổ huy hoàng

卿 將 妃 嬪             Khanh tướng phi tần

男 榮 女 貴             Nam vinh nữ quý

福 壽 綿 長             Phúc thọ miên trường

高 王 鈴 記             Cao vương linh

  城 郁郁             Giai thành uất uất

             Vi âm vi dương

             Bốc thiên niên đại

             Cửu viễn phất chương

             Sơn xuyên linh khí

             Giáng nhi vi thần

             Thần tùy chủ giả

             Chung nhi vi nhân

             tổ tứ niên

             Hoành từ khoa thiết

人             Thượng Phúc huyện nhân

             Doãn hành đệ thất

             Ngự tiền học sinh

             Quốc tử giám

             Đương thị ngô tiên

            trưng gia sử

            Nhân Tông

            An phủ tử bình

            Đồng ngã Doãn tính

            Hoặc dị tính khanh

            Bách niên ảnh hưởng

            Cố khuyết sở nghi

            Hồng Đức nhi hậu

            Phả sở tri

            tổ Doãn Hoành

            Đại khoa chi thủy

            Hồng Đức cửu niên

            Mậu Tuất tiến

使             Minh sứ hồi triều

            Thượng thư đương lộ

沿             An Duyên hoàng anh

            Thọ tàng quan

            Minh minh ngã tổ

             Ấm phong Thiểu Khanh

             Tiêu phiền qua đại

            Tòng thử sinh sinh

            Tiên tổ Bảo công

            Nhâm Tuất kế khởi

            Cảnh Thống ngũ niên

            Đăng tam giáp đệ

使             Hoàng Hoa bắc sứ

            Lễ bộ thượng thư

            Tường An hầu tước

            Đô Đốc cải trừ

             Hải Dương phụng trấn

             Miếu lễ Ngọc Đồng

             Bách linh tấn thọ

             Thái Bảo vương phong

             Trạch kiến Tử Dương

             Lăng ninh gia nghị

             tử trạch hương

            Tinh sở tự

            Công sinh nam thất

            Mẫu tính nhị nhân

            Công sinh nữ nhất

             Quý sủng phi tần

             Đặc duy trưởng tử

             Quan viên ngoại lang

             Tử tôn nhất hệ

             vu cố hương

            Hữu thiên Kinh Bắc

            An Dũng An Ninh

            Tiến Văn Hiệu

            tước Tổng binh

陽             Hữu thiênChương Dương

            Giám sinh Doãn

訓導              Huấn đạo thụ quan

            Thiên

            Quán Khá Thổ Hoàng

沿             Hệ xuất An Duyên

             Phượng Dực tính phổ

             Thiên đồ niên

西             Sơn Tây An Lãng

             Đệ nhị thiên

何 時 何 代             thì đại

莫 表 厥 初             Mạc biểu quyết

後 生 尹 諧             Hậu sinh Doãn Hài

肆 場 鄉 解             Tứ trường hương giải

縣 蒞 上 元              Huyện lị Thượng Nguyên

子 孫 今 在             Tử tôn kim tại

四 支 同 系             Tứ chi đồng hệ

安 決 來 跡             An Quyết lai tích

芳 炤 海 潮             Phương Chiếu Hải Triều

遼 舍 遼 中             Liêu Liêu Trung

黎 祖 公 臣             tổ công thần

平 吳 開 祈             Bình Ngô khai

封 唐 國 公             Phong Đường quốc công

賜 姓 黎 努             Tứ tính Nỗ

衙 潭 采 地             Nha đàm thải địa

陵 廟 在 焉             Lăng miếu tại yên

系 從 安 決             Hệ tòng An Quyết

恐 後 疑 傳             Khủng hậu nghi truyền

兵 番 左 令             Binh phiên tả lệnh

武 勳 將 軍             huân tướng quân

六 代 傳 世             Lục đại truyền thế

佳 安 決 人             Giai An Quyết nhân

海 潮 進 花             Hải Triều tiến hoa

遼 舍 福 實             Liêu phúc thực

遼 林 福 賢             Liêu Lâm phúc hiền

是 其 所 出             Thị sở xuất

孫 子 成 基             Tôn tử thành

遼 中 再 移             Liêu Trung tái di

妻 鄉 宅 相             Thê hương trạch tương

福 實 長 子             Phúc thực trường tử

山 西 一 條             Sơn Tây nhất điều

同 根 柯              Đồng căn kha diệp

流 慶 育 珍             Lưu khánh dục trân

恪 敦 素 業             Khác đôn tố nghiệp

安 山 富 美             An Sơn Phú

鳳 毛 世 濟             Phượng Mao thế tế

科 宦 相 傳             Khoa hoạn tương truyền

不 顯 亦 世             Bất hiển diệc thế

地 遠 人 遙             Địa viễn nhân diêu

肇 遷 何 始             Triệu thiên thủy

面 數 耳 聞             Diện snhĩ văn

未 詳 原 委             Vị tường nguyên ủy

保 公 三 系             Bảo công tam hệ

建 宅 海 陽             Kiến trạch Hải Dương

平 江 郿 洞             Bình Giang Mi Động

名 字 難 詳             Danh tự nan tường

廣 照 賢 孫             Quảng chiếu hiền tôn

端 泰 進 士             Đoan Thái tiến

效 順 黎 朝             Hiệu thuận triều

乂 安 承 使             Nghệ An thừa sử

公 初應 舉              Công ứng cử

著 籍 安 沿             Truớc tịch An Duyên

或 公 顯 官             Hoặc công hiển quan

而 后 始 遷             Nhi hậu thủy thiên

歷 西 五 傳             Lịch tây ngũ truyền

儒 科 繼 業             Nho khoa kế nghiệp

巨 上 二 村             Cự Thượng nhị thôn

人 丁 數 十             Nhân đinh sthập

清 化 朗 村             Thanh Hóa Lãng thôn

海 陽 東 隴             Hải Dương Đông Lũng

二 派 遷 居             Nhị phái thiên

佳 由 郿 洞             Giai do Mi Động

大  維 公 法            Đại Duy công pháp

亭 皋 福 先             Đình Cao Phúc Tiên

佳 麗 中 正             Giai Lệ Trung Chính

三 祖 初 遷             Tam tổ thiên

大 維 校 生             Đại Duy hiệu sinh

興 家 之 始             Hưng gia chi thủy

福 直 以 來             Phúc Trực lai

增 光 前 址             Tăng quang tiền chỉ

亭 皋 福 密             Đình Cao Phúc Mật

培 固 真 元             Bồi cố chân nguyên

一 本 雙             Nhất bản song hiên

垂 裕 後 昆             Thùy dụ hậu côn

佳 麗 寬 厚             Giai Lệ khoan hậu

保 有 厥 家             Bảo hữu quyết gia

以 似 以 續             tự tục

受 祉 既 多             Thụ chỉ đa

合 族 三 支             Hợp tộc tam chi

後 人 無 誌             Hậu nhân chí

尚 憑 先 澤             Thượng bằng tiên trạch

積 善 餘 慶             Tích thiện khánh

從 以 孫 子             Tòng tôn tử

豪 勝 儒 風             Hào thắng nho phong

第 四 羅 山             Đệ tứ La Sơn

第 五 宏 信             Đệ ngũ Hoằng Tín

橫 路 海 濱             Hoành Lộ hải tân

       Quyết gia vĩnh kiến

       Sùng Khang tiến

       Hoặc chuẩn tiến triều

使        Quan hiến sát sử

       Tước La Sơn hầu

       Hoằng Tín chi tử

       Triều Liệt đại phu

       Tứ ngũ lưỡng hệ

       Phiền thịnh sở do

       Vinh Sơn trưởng tôn

       Hậu thiên Câu Tử

       Nghiêm thắng kế tông

       Lưu cố địa

       Đường Lâm chư tử

       Huynh đệ tam chi

       Nhưng cựu quán

       Trưởng bảo môn

       Ban Triều do lai

家傳         Gia truyền tín hậu

       Chính Nghị Bút Đoan

耀        Tự tha hữu diệu

       Công hậu phục thủy

       Ngũ thế xương

官             TrungThuận huyện quan

       Nhất cử vu hương

       Đồng thì thiên trạch

       Biện sinh hiệu sinh

       Ngoại Lãng Văn Lãng

       Quân tử du ninh

       Giảng dụ tiên sinh

       Duật truy tiên chí

       Thu tộc lập tông

       Lược thuật ph

       Tổ công tông đức

       Bách thế khả tri

           Chi lan đằng mậu

綿        Hoa ngạc miên huy

        Bách thế khả tri

長 慶 承 家             Trường khánh thừa gia

代 代 文 學             Đại đại văn học

科 第 蟬 綿             Khoa đệ thiền miên

人 推 士 族             Nhân thôi tộc

有 隱 行 者             Hữu ẩn hành giả

必 有 昭 者             Tất hữu chiêu giả

紹 光 前 烈             Thiệu quang tiền liệt

重 振 家 聲             Trọng chấn gia thanh

厥 德 允 修             Quyết đức doãn tu

其 慶 則 焉             khánh tắc yên

八 世 莫 京             Bát thế mạc kinh

允 符 陳 卜             Doãn phù trần bốc

安 西 將 軍             An Tây tướng quân

天 下 端 士             Thiên hạ đoan

御 賜 嘉 名             Ngự tứ gia danh

疊 承 寵 異             Điệp thừa sủng dị

暹 臘 不 靜             Xiêm lạp bất tĩnh

帝 命 籌 戎             Đế mệnh trù nhung

鎮 西 立 定             Trấn tây lập định

三 捷 首 功             Tam tiệp thủ công

才 全 文 武             Tài toàn văn

御 服 賜 衣             Ngự phục tứ y

黃 金 班 豹             Hoàng kim ban báo

酒 卮              Lương ngọc tửu chi

謀 略 將 牌             Mưu lược tướng bài

子 爵             Tuy Tĩnh tử tước

武 廟 石 牌             miếu thạch bài

神 威 銅 炮             Thần uy đồng pháo

名 臣 儒 將             Danh thần nho tướng

寧 輯 邊 疆             Ninh tập biên cương

安 河 督 部             An đốc bộ

雄 鎮 蠻 王             Hùng trấn man vương

國 賢 良 祠             Quốc hiền lương từ

鄉 福 臣 廟             Hương phúc thần miếu

須 給 禮 田             Tu cấp lễ điền

家 堂 四 畝             Gia đường tứ mẫu

營 田 正 使             Doanh điền chánh sử

進 士 出 身             Tiến xuất thân

諒 平 御 史             Lạng Bình ngự sử

直 諒 名 聞             Trực lượng danh văn

山 西 邊 境             Sơn Tây biên cảnh

學 臣 提 兵             Học thần đề binh

帝 嘉 好 義             Đế gia hiếu nghĩa

官 擢 光 卿            Quan trạc Quang Khanh

帥 資 八 著             Soái bát trước

春 風             Môn áng xuân phong

南 州 冠 冕             Nam châu quan miện

簡 在 宸 衷             Giản tại thần trung

富 平 知 官             Phú Bình tri quan

陷 孤 城             Tặc hãm thành

亨 江 秋 月             Hanh giang thu nguyệt

就 義 生             Tựu nghĩa quyên sanh

帝 嘉 難             Đế gia nan tầm

不 愧 古 人             Bất quý cổ nhân

亦 嘉 有 後             Diệc gia hữu hậu

不 愧 名 臣             Bất quý danh thần

南 策 太 守             Nam Sách thái thủ

臣 道 止 忠             Thần đạo chỉ trung

提 並 討             Đề tịnh thảo tặc

殉 節 於 東             Tuẫn tiết vu đông

翰 墨 留 芳             Hàn mặc lưu phương

簪 英 紹 美             Trâm anh thiệu

亮 節 一 門             Lượng tiết nhất môn

永 垂 青 史             Vĩnh thùy thanh sử

二 三 兩 派             Nhị tam lưỡng phái

世 有 庠 生             Thế hữu tường sanh

朝 耕 夜 讀             Triều canh dạ độc

不 詭 家 聲             Bất quỷ gia thanh

堂 林 六 代             Đường Lâm lục đại

該 合 職 司             Cai hợp chức ti

樂 善 側 出             Lạc Thiện trắc xuất

橫 二 始 基             Hoành Nhị thủy

兩 橫 支 派             Lưỡng Hoành chi phái

蕃 衍 日 加             Phiền diễn nhật gia

家 蒙 起 業             Gia mông khởi nghiệp

武 職 閶 家             chức xương gia

水 棠 勾 子             Thủy Đường Câu Tử

金 城 古 福             Kim Thành Cổ Phúc

樂 善 河 都             Lạc Thiện Đô

可 牢 多 谷             Khả Lao Đa Cốc

文 林 蓮 池             Văn Lâm Liên Trì

       Bản nguyên Hoành Lộ

莫 攷 來 因             Mạc khảo lai nhân

橫 衙 居 聚             Hoành Nha tụ

永 賴 貢 賢             Vĩnh Lại Cống Hiền

第 六 第 七             Đệ lục đệ thất

同 科 肆 場             Đồng khoa tứ trường

阮 琴 阮 瑟             Nguyễn Cầm Nguyễn Sắt

南 定 再 遷             Nam Định tái thiên

美 祿 有 備             Lộc Hữu Bị

改 阮 從 陳             Cải Nguyễn tòng Trần

稱 陳 尹 氏             Xưng Trần Doãn thị

將 軍 清 督             Tướng quân Thanh đốc

有 尹 舍 人             Hữu Doãnnhân

亦 稱 尹 姓             Diệc xưng Doãn tính

出 舊 敕 文             Xuất cựu sắc văn

尹 能 遠 祖             Doãn Năng viễn tổ

累 立 軍 功             Lũy lập quân công

昔 當 黎 晚             Tích đương vãn

大 王 晉 封             Đại vương tấn phong

祠 堂 尚 存             Từ đường thượng tồn

族 姓 亦 蕃             Tộc tính diệc phiền

詢 其 所 始             Tuân sở thủy

莫 職 來 宗             Mạc chức lai tông

寧 平 儒 關             Ninh Bình Nho Quan

嘉 遠 長 安             Gia Viễn Trường An

姓 從 阮 尹             Tính tòng Nguyễn Doãn

公 豁 是 先             Công khoát thị tiên

來 因 所 自             Lai nhân sở tự

先 代 無 聞             Tiên đại văn

聞 同 姓             văn đồng tính

卿 將 有 人             Khanh tướng hữu nhân

立 愛 惟 親             Lập ái duy thân

莫 遠 其 邇             Mạc viễn nhĩ

瀘 傘 山 河             tán sơn

有 真 姓 氏             Hữu chân tính thị

幾 半 千 載             Kỉ bán thiên tái

南 極 星 分             Nam cực tinh phân

東 西 南 北             Đông tây nam bắc

在 在 有 人             Tại tại hữu nhân

先 民 有 作             Tiên dân hữu tác

帝 遠 艱 難             Đế viễn gian nan

有 餘 不 儘             Hữu bất tận

遺 後 以 安             Di hậu an

北 槐             Bắc hòe úc úc

南 石 岩 岩             Nam thạch nham nham

明 明 在 下             Minh minh tại hạ

赫 赫 具             Hách hách cụ chiêm

鳳 梧 魚 沼             Phượng ngô ngư chiểu

或 飛             Hoặc tiềm hoặc phi

或 顯 或             Hoặc hiển hoặc hối

福 慶              Phúc khánh đích dị

親 疏 有 異             Thân hữu dị

本 源 則同              Bản nguyên tắc đồng

溯 源 及 本             Tố nguyên cập bản

崇 德 報 功             Sùng đức báo công

世 代 星 移             Thế đại tinh di

精 神 翠 聚             Tinh thần thúy tụ

孝 義 詩 書             Hiếu nghĩa thi thư

家 存 鳳 矩             Gia tồn phượng củ

惟 予 小 子             Duy tiểu tử

貧 陋 無 聞             Bần lậu văn

詳 稽 合 譜             Tường hợp ph

述 而 申             Lược thuật nhi thân

派 晰 支 分             Phái tích chi phân

作 家 本 記             Tác gia bản k

垂 示 將 來             Thùy tương lai

敢 云 繼 志             Cảm vân kế chí

童 蒙             Hối nhĩ đồng mông

言 念 爾 祖             Ngôn niệm nhĩ tổ

百 世 本 支             Bách thế bản chi

 

庶 無 差 誤             Thứ sai ngộ


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TÁC PHẨM: DOÃN KHUÊ-LẬP ĐỨC LẬP CÔNG LẬP NGÔN TRON VẸN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TÁC PHẨM: DOÃN KHUÊ-LẬP ĐỨC LẬP CÔNG LẬP NGÔN TRON VẸN
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server ĐƯỜNG PHỐ MANG TÊN DANH NHÂN HỌ DOÃN Ở ĐÀ NĂNG
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Giấu bằng thạc sỹ, xin làm osin
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server GS.TSKH Trần Duy Quý: Nói ‘Tiến sĩ giấy’ cũng không oan!
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Ly kỳ trúng 3 vé độc đắc trong ngày giỗ chồng
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Đi tìm “thân thế và sự nghiệp” của xác ướp 300 năm
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Cơ chế xin cho đẻ ra “sính bằng cấp”
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Có Một Khu Rừng Như Thế
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Nguồn gốc lễ Vu Lan

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)