TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
THÔNG BÁO & HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ DOÃN
Thông báo của Hội đồng họ Doãn Việt Nam

 HỘI ĐỒNG HỌ DOÃN

VIỆT NAM
------------

Số: 1892019/QĐ. HĐHD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
📷
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bầu HĐGT chi họ Doãn ở Cổ Định
📷
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ DOÃN VIỆT NAM
- Căn cứ vào qui chế hoạt động của Hội đồng họ Doãn Việt Nam.
- Căn cứ vào NQ của Hội nghị họ Doãn chi Cổ Định ngày 18/8/ 2019.
- Căn cứ vào đơn trình bày của ông Doãn Hiệp ngày 26/8/2019.
- Căn cứ vào nội dung cuộc họp ngày 15/7/2019, của HĐHDVN họp bàn với chi họ Doãn Cổ Định.
- Căn cứ vào tình hình thực tế công việc và tổ chức tại chi Cổ Định.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Giải thể HĐGT chi Cổ Định theo quyết định số 03 ngày 10 tháng 5 năm 2019 và Ban quản lý Di tích ở chi Cổ Định, nay thành lập Hội đồng Gia tộc chi Cổ Định để làm nhiệm vụ của hai ban theo quyết định trên, gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Doãn Thơm - Chủ tịch HĐGT
2. Ông Doãn Hiệp - Phó chủ tịch HĐGT
3. Ông Doãn Dũng - Ủy viên
4. Ông Doãn Đài - Ủy viên
5. Ông Doãn Cường - Ủy viên
6. Bà Phạm Thị Nga - Ủy viên
7. Bà Doãn Thị Hạnh - Ủy viên
8. Ông Doãn Thanh - Ủy viên (con ông Cầu)
9. Ông Doãn Hùng - Ủy viên
10. Ông Doãn Liệu - Ủy viên
11. Ông Doãn Sán - Cố vấn.
Điều 2. Nhiệm vụ của HĐGT chi Cổ Định
1. Tổ chức họp, phân công nhiệm vụ từng người, theo từng chức danh, phụ trách từng mặt công tác như: Trông nom, quét dọn, hương khói Từ đường, Lăng mộ và quản lý tài sản trong ngoài Từ đường, Lăng mộ, đối nội, đối ngoại, tài chính, kế toán, thủ quỹ, thu chi,...lập báo cáo trình HĐHD để biết và quản lý.
2. Chế độ được chi phí thường xuyên gồm:
- Tiền hương hoa, trầu, cau các ngày sóc, vọng hàng tháng: 700.000 đ/tháng ( bảy trăm ngàn đồng/tháng).
- Tiền điện, nước theo hóa đơn sử dụng hàng tháng.
Việc phân công nhiệm vụ từng cá nhân, mức thù lao từng công việc, từng chức danh cụ thể do HĐGT chi Cổ Định quyết định.
3. Lập quy chế cụ thể từng chức danh, báo cáo HĐHDVN.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông, bà có tên trên và chi họ Doãn Cổ Đinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- HĐHDVN;
- Website: hodoan.net;
- Facebook: hoidonghodoanvietnam;
- Lưu VP HĐHD.
TM. HỘI ĐỒNG HỌ DOÃN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Doãn Tiến Dũng


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo của Hội đồng họ Doãn Việt Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo của Hội đồng họ Doãn Việt Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo của Hội đồng họ Doãn Việt Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo số 4 (15/5/2019) của Hội đồng họ Doãn Việt Nam
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server DANH SÁCH CÁC CHI HỌ VÀ CÁ NHÂN CÔNG ĐỨC XD DÒNG HỌ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server DANH SÁCH CÁC CHI HỌ VÀ CÁ NHÂN CÔNG ĐỨC XD DÒNG HỌ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Gia tộc (HĐGT) tình Nam Định.
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Quyết định Số: 03/QĐ.HĐHD
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Quyết định Số: 02/QĐ.HĐHD
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Danh sách công đức đến 14/5/2019

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)