TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
THÔNG BÁO & HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ DOÃN
Thông báo số 4 HĐ Họ Doãn VN

 

HỘI ĐỒNG HỌ DOÃN

VIỆT NAM

-----------

 

Số: 04/TB.HĐHD

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 20  tháng 9  năm 2018

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Các chi họ Doãn trên toàn quốc

 

          Hội đồng họ Doãn Việt Nam đã tổ chức họp ngày 19/5/2018 và ngày  14/8/2018, để tổng kết chương trình hoạt động quý I và quý II/2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đặc biệt là quý IV/2018.

          Nay xin thông báo để toàn họ được biết và thực hiện:

I. Đánh giá kết quả công việc của họ sau Đại hội lần thứ I (ngày 21/1 đến 20/8 năm 2018)

1. Tổ chức nhân sự và các quy chế hoạt động:

          * Nghị quyết Đại hội đề ra trong quý I và II bầu xong HĐGT các khu vực, các tỉnh, liên chi và các chi:

          - Thực tế chưa hoàn thành được việc bầu HĐGT, nhiều tỉnh, thành phố liên chi, chi chưa bầu xong, chưa báo cáo danh sách nhân sự về HĐHDVN. Vì vậy, việc hoạt động chưa đi vào nề nếp.

          - Quy chế hoạt động tuy đã có nhưng nội dung còn nghèo nàn, chưa thảo luận và chỉnh lý nội dung cho đầy đủ, sát thực, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể,... Do đó, việc thực hiện các công việc chưa được hiệu quả.

2. Việc tổ chức cúng giỗ và tổ chức lễ hội trong thời gian qua đã làm được nhiều việc

          Phần lễ đạt được nguyện vọng về tâm linh, phần hội chưa chú ý tập trung vào nội dung chính. Một số chi nội dung hoạt động còn thiếu phong phú...

3. Hoạt động của các ban trong HĐHD thiếu chủ động sáng tạo, một số ban và ủy viên của HĐHD hoạt động chưa hiệu quả, chưa tích cực,..

4. Việc kết nối các chi họ

          Trong 8 tháng đầu năm 2018 đã kết nối các chi họ Doãn: Chi họ Doãn ở tỉnh Đắc Nông, Đắc Lắc; Chi Phạm Doãn ở Hải Phòng; Các chi họ Doãn mang họ “Ma Doãn” ở các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang,.. đã về nhận và sinh hoạt với dòng họ.

5. Việc mừng thọ, khuyến học, khuyến tài, thông tin tuyên truyền.

          Thời gian vừa qua đã làm được các việc như: Mừng thọ các cụ trên 90 tuổi (34 cụ), khuyến học đã tổ chức khen thưởng các cháu đỗ đại học 2017 - 2018. Ban thanh niên chuẩn bị tư liệu phát hành lịch họ năm 2019. Các thông tin trên mạng được quản lý chặt chẽ đúng với quy định.

6. Công tác xây dựng hoàn thiện khu di tích nhà thờ Tổ ở Thanh Hóa

          Hiện tại chưa triển khai được, với lý do: 8 tháng đầu năm HĐHDVN đang tập trung vận động các chi, các nhà hảo tâm, các con cháu thành đạt đóng góp công đức để thanh toán kinh phí xây dựng còn thiếu năm 2017.

Đến nay dòng họ vẫn còn nợ lại: 200 triệu đồng, và cần thêm 300 triệu đồng nữa để hoàn thiện: Cổng, sân, bếp, tường bao,.. Việc tham gia đóng góp công đức trong thời gian qua, mới chỉ có một số chi và cá nhân điển hình như chi: “Phúc Thọ, Sơn Đồng, Thổ Hoàng, Hoành Nhị, Hoành Nha, Phương Chiểu, Ngọc Mỹ,.. Các các nhân có ông/bà: Doãn Tiến Dũng (10tr), Doãn Mậu Diệp (10tr), Doãn Hữu Tuệ (10tr), Doãn Gia Cường (50tr), Doãn Hữu Long (50tr), Doãn Kim Tiến - Việt kiều Mỹ (300USD), GĐ cụ bà Doãn Tuế (10tr), Doãn Văn Hùng (50tr), Doãn Quốc Hoàn (10tr)”,... Dòng họ xin cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của các chi họ và cá nhân có tên trên, đồng thời HĐHD đề nghị các chi tiếp tục vận động con cháu tham gia đóng góp để xây dựng và phát triển dòng họ.

7. Công tác biên soạn Gia phả.

 Hiện tại đang dừng ở việc tập hợp lấy ý kiến một số chi, có chi đã có gia phả nhưng nội dung còn nghèo nàn, một số chi còn có kiến nghị chỉnh sửa,... Vì vậy, việc xuất bản Hợp phả bị chậm lại.

II. Phương hướng nhiệm vụ quý III và quý IV/2018 (Đặc biệt quý IV) tập trung vào các công việc sau:

1. Tổ chức hoàn thành việc bố trí bầu nhân sự các Ban của HĐ: Đề nghị các chi, liên chi bầu xong HĐGT báo cáo danh sách địa chỉ liên lạc về HĐHDVN để HĐ lập kỷ yếu tiện cho việc liên hệ hoạt động sau này.

2. Thảo luận bổ sung hoàn thành quy chế hoạt động của các ban trực thuộc HĐHD, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo và quản lý dòng họ các năm tiếp theo.

3. Chủ trương của HĐHD về xây dựng hoàn thiện khu di tích nhà thờ Tổ ở Thanh Hóa và xuất bản cuốn Hợp Phả họ Doãn mới, tập trung vận động các chi, các con cháu trong toàn họ đóng góp công đức xây dựng hoàn thành các hạng mục còn lại, để đến Giỗ Tổ 19/3/ Kỷ Hợi (2019) sẽ tổ chức: Khánh thành toàn bộ quần thể di tích họ Doãn ở Cổ Định và kết thúc việc xây dựng ở đây. In xong những tập đầu Gia phả họ Doãn, trình lên Tổ vào ngày giỗ 19/3/2019, cho lưu hành đến các chi.

4. Tiếp tục duy trì công tác khuyến học khuyến tài, mừng thọ các cụ cao niên theo quy chế của HĐHD ban hành.

5. Quản lý chặt chẽ thông tin đăng trên Website, Facebook của dòng họ và trang thanh niên họ Doãn, chỉ đăng, phát hành những thông tin có ý thức xây dựng và phát triển dòng họ, đấu tranh với những thông tin thiếu ý thức xây dựng, tăng cường sự đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dòng họ Doãn văn hiến.

6. Phát hành lịch của họ Doãn năm 2019 để có kế hoạch in ấn vừa đủ, đề nghị các chi đăng ký số lượng với Ban thanh niên trước ngày 10/10/2018.

7. Chuẩn bị nội dung và hình thức lễ hội ở các chi, liên chi sao cho phù hợp và phong phú vào những tháng còn lại của năm 2018, tạo không khí phấn khởi đón xuân Kỷ Hợi 2019.

III. Tổ chức thực hiện:

          1. Đề nghị các thành viên HĐHD theo chức năng, nhiệm vụ triển khai nghị quyết này đến từng khu vực, HĐGT các chi, liên chi, các ông trưởng tộc, phổ biến nội dung tới các thành viên trong họ, báo cáo kết quả thực hiện về HĐHDVN.

          2. Quý I/2019, HĐHD sẽ đánh giá, vinh danh các đơn vị cá nhân, các chi, liên chi có thành tích xuất sắc. Đặc biệt là việc công đức, xây dựng, lập quỹ khuyến học, quỹ hoạt động thường xuyên của Hội đồng họ Doãn,..

          3. Trên đây là toàn bộ các nội dung mà HĐHD xin thông báo đến từng chi, liên chi cùng toàn thể bà con trong toàn họ được biết để cùng thực hiện./.

          Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

    -  Website họ Doãn.net;

    - Facebook HĐHD VN;

    - Các ủy viên, các ban HĐHDVN;

    - Các Chủ tịch HĐGT các chi, liên chi;

    - Lưu Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG HỌ DOÃN VN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

                  Doãn Tiến Dũng


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Hội đồng Họ Doãn Việt Nam công đức đến 17/9/2018
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Hội đồng Họ Doãn Việt Nam công đức
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Tin buồn
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Hội đồng Họ Doãn Việt Nam vận động công đức
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Hội đồng Họ Doãn VN vận động công đức
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Hội đồng họ Doãn Việt Nam đón tieeos Lirn chi Ma Doãn
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Danh sách công đức di chuyển và xây dựng mộ cụ Đồ Mật
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Bia mộ cụ Doãn Mật
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Danh sách công đức họ Doãn
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Danh sách công đức họ Doãn

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)